Page 1

M a rt s

Krist k ir ken

Imm anuels kir ken

7. 3. søndag i fasten (Joh 8,42-51) 10.30 Jan Holm Mortensen Indsamling til KFUM’s Sociale Arbejde 14.00 Leif Nielsen – English Service 11. Ulvetime 17.00 Jan Holm Mortensen 14. Midfaste søndag (Joh 6,24-35) 10.30 Leif Pedersen 9.00 Michael L. Nygaard Indsamling til Kristeligt Forbund for Studerende 21. Mariæ bebudelse (Luk 1,46-55) 10.30 Michael Lerche Nygaard – Lejlighedskor medvirker. Kirkefrokost med præsentation af visionerne for sognearbejdet. 28. Palmesøndag (Mark 14,3-9/Joh 12,1-16) 10.30 Jan Holm Mortensen 9.00 Leif Pedersen

Kristkirkens sogn

A p r i l

NR. 2 – 2010 · MARTS · APRIL · MA J

M a j

Immanuels k irk en

Krist kir k en

Imm anuels k irk en

2. 4. søndag efter påske (Joh 8,28-36) 10.00 Michael Lerche Nygaard/Jan Holm Mortensen. Konfirmation 12.00 Michael L. Nygaard – Konfirmation. 14.00 Leif Nielsen – English Service ��� 9. 5. søndag efter påske (Joh 17,1-11) 10.30 Leif Pedersen 13. Kristi himmelfartsdag (Luk 24,46-53) 10.30 Jan Holm Mortensen Indsamling til Dansk Ethioper Mission 16. 6. søndag efter påske (Joh 17,20-26) 10.30 Leif Pedersen 19.00 Michael L. Nygaard Rytmisk gudstjeneste 20. Ulvetime 17.00 Jan Holm Mortensen 23. Pinsedag (Joh 14,15-21) 10.30 Michael ����������������������� Lerche Nygaard 10.30 Leif �������������� Pedersen 24. 2. pinsedag (Joh 6,44-51) Provstiet afholder fællesgudstjeneste 30. Trinitatis søndag (Matt 28,16-20) 10.30 Leif Pedersen 9.00 Jan H. Mortensen

De grønne pigespejdere

Henv. Eva Christensen ☎ 7552 2373 / 2331 5966 Henv. Margrethe Nielsen ☎ 7552 2148 28/3 kl. 14.30: Livsglæde og stjernestunder v/ Thyra Frank, Frederiksberg. 25/4 kl. 14.30: VigKFUM-spejderne tig, vigtigere, vigtigst v/Beate Højlund, Hirtshals            Henv. Margit Larsen ☎ 7553 6765

Henv. ☎ 7552 2141

Søndagssamvær i Kirkebuen

KFUM/KFUK

Henv. Jens Jørgen Holm ☎ 7550 2953

Luthersk Mission

Henv. Vivi Eriksen ☎ 2874 1014 eller Laila Damm ☎ 6141 1681 E-mail: omsorgsgruppen@kristkirken.dk

Omsorgsgruppen ved Kristkirken

Indre Missions Unge IMU (ca. 16-25-årige) Henv. Jens Rask ☎ 6012 1030 / 7550 8411 Mødes mandage kl. 19.30. Henv. Michael Lerche Nygaard ☎ 7552 7646 Bibelstudiegrupper, der mødes privat.

Tro & Liv

Henv. Carsten Mikkelsen ☎ 7552 1068 Onsdagsmødet og øvrige aktiviteter

Henv. Palle Gaedt Jensen ☎ 2341 2863 For åbningsdatoer se: www.cafegenesis.dk Henv. Britta Bank Møller ☎ 7552 2373 / 2331 5944. Mandage kl. 9.00-11.00.

Indre Mission i Bethel, Tøndervej 5

Café Genesis Legestue for små børn og forældre i Kirkebuen

Henv. Inger Rask ☎ 7550 8411. Tirsdage kl. 18.30-20.00 i præsteboligen, Haderslevvej 38.

Henv. Karin Hentschel ☎ 7550 1569 Onsdage kl. 10.00-12.00 Henv. Michael Lerche Nygaard ☎ 7552 7646 Torsdag d. 11/3, 15/4, og 20/5 kl. 17.00-19.00

Krist kir k en

6. 1. søndag efter trinitatis (Luk 12,13-21) 10.30 Jan Holm Mortensen Indsamling til KFUM’s Soldatermission 14.00 Leif Nielsen – English Service

Juniorklub (10-14-årige)

K-Klubben i Kirkebuen (Kirkens Korshær) Ulvetimer for småbørnsfamilier

Juni

Mødestedet

Krist k ir ken

1. Skærtorsdag (Joh 13,1-15) 17.00 Jan Holm Mortensen 19.00 Leif Pedersen Påskemåltid, se omtale inde i bladet 2. Langfredag (Luk 23,26-49/Joh 19,17-37) 10.30 Michael Lerche Nygaard 4. Påskedag (Matt 28,1-8) 10.30 Leif Pedersen 10.30 Michael L. Nygaard Indsamling til KFUM&K i Danmark 14.00 Leif Nielsen – English Service med efterfølgende brunch 5. 2. påskedag (Joh 20,1-18) 10.30 Leif ����������������� Pedersen ��� 11. 1. søndag efter påske (Joh 21,15-19) 10.30 Jan Holm Mortensen 15. Ulvetime 17.00 �������������������������� Michael Lerche Nygaard ��� 18. 2. søndag efter påske (Joh 10,22-30) 10.30 Michael �������������������������� Lerche Nygaard ��� 25. 3. søndag efter påske (Joh 14,1-11) 10.30 Michael ������������������������� Lerche Nygaard – Konfirmation �� 30. Bededag (Matt 7,7-14) 10.30 Michael Lerche Nygaard 19.00 Jan H. Mortensen Konfirmation Info om ELN

Imm anuels k irk en

Kirkebil for ældre og gangbesværede er gratis og kan bestilles på tlf. 7552 2760 senest fredag kl. 13.00

Vejviser til Kristkirkens sogn Kirkebuen, Riis Toft 1

Kirkerne

Kordegnekontor: Kordegn Egon Engmark ☎ 7552 2760. Mandag-torsdag kl. 9.30-13.00. Torsdag også kl. 16-18. Fredag kl. 9-13. kordegn@kristkirken.dk Sognemedhjælperkontor: ☎ 7552 2373. Eva Christensen træffes efter aftale. Britta Bank Møller træffes bedst mandag kl. 12-14. Tirsdagfredag kl. 9-14. Eva træffes desuden på tlf. 2331 5966 og Britta på tlf. 2331 5944.

Kristkirken, Riis Toft 1 Organist: Søren Andresen ☎ 7552 0642 / 2331 5994 Kirketjener: Jan Olesen ☎ 5155 9907 2. kirketjener: Dorte Kring Nielsen ☎ 3058 2156

Sognepræster Leif Pedersen (kbf.) Hydravej 7, Vejlby Fed, 5500 Middelfart ☎ 7550 3155. Træffes bedst mandag-torsdag kl. 12-13, eller efter telefonisk aftale. Michael Lerche Nygaard Haderslevvej 38 ☎ 7552 7646. mln@km.dk Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12-13. Jan Holm Mortensen Lykkegårdsvej 40 ☎ 7550 3379. jhm@km.dk

Immanuelskirken, Immanuelsvej 4 Organist: Martha Borg ☎ 7553 8861 Kirketjener: Charlotte Mejer ☎ 2118 7500

Menighedsrådsformand Karen Storgaard Larsen, Margrethesvej 1 ☎ 4692 8892 / 4098 1944 E-mail: ok-larsen@gmx.net

Kristkirkens sogn, 30. årgang, nr. 2 Udgiver: Kristkirkens sogns menighedsråd Ansvarshavende redaktør: Jacob Bank Møller Grafisk design: Finn Brohus

Internet www.kristkirken.dk


Andagt – Det bliver man rig af! Der er altid noget at bekymre sig om. Vi har alle vores at se til. Der hænger tunge skyer i horison­ ten. Finanskrisen kradser stadig både globalt, kommunalt og privat. Alt er blevet strammere, og mange kasser er blevet lukket i. Vi fristes til at gøre det samme – og forpuppe os omkring os selv og vore egne. Men hvis vi nu for et øjeblik løfter blikket og kigger rundt i verden, så be­ høver vi ikke engang at se til Haiti, Sudan eller Afghanistan for at få øje på, hvor godt og trygt, vi egentlig har det hos os. Paradis på jord er vi jo aldrig blevet stillet i udsigt – men der er for­ mentlig ikke nogen i verdenshistorien, der har haft det så godt, som vi har det hos os – sådan

generelt set: rent drikkevand, et nogenlunde retfærdigt samfund, socialt sikkerhedsnet, vel­ fungerende skole- og sundhedsvæsen, frihed til at tænke og tale. Ja, fortsæt bare rækken selv! Hvor har vi grund til at sige Gud tak! Og hvor har vi grund til at dele ud af det overskud, vi har. Hvor har vi grund til at åbne os for verden omkring os, smile til naboen, løfte de svage og små og bære med, hvor nogen har det tungt. Krise eller ej – hvor andre strammer op, skulle vi måske slippe taknemmeligheden og gavmild­ heden løs? Det bliver man rig af! Og andre med. Jan Holm Mortensen, sognepræst

Giv sultne hjælp til selvhjælp »En milliard mennesker lever med daglig sult. Men sådan bør det ikke være i en verden, der kan producere mad nok til alle. Når Folkekirkens Nødhjælp søndag den 7. marts igen har sin årlige sogneindsamling, er det for at bekæmpe sult i ver­den, og jo flere indsamlere, der melder sig, jo flere men­nesker kan vi hjælpe,« siger indsamlingsleder Eva K. Christensen og understreger, at både de borgere, der går ud med raslebøsserne og de, der putter noget i

dem, bidrager til at forbedre fremtiden for de fattige i den tredje verden. Desværre er der kommet endnu en stor kata­ strofe oven i sultkatastrofen, nemlig jordskæl­ vet i Haiti. Der er altså hårdt brug for hver en krone, der bliver samlet ind den 7. marts. Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre deres liv? Så meld dig som indsamler på tlf. 7586 0198 eller e-mail: ekc@mail.dk

Påskekoncerter i Kristkirken Syv døgn i Jerusalem Palmesøndag d. 28. marts kl. 19.30. Fri entré Kristkirkens kor synger Martin Alfsens store korværk om de syv døgn i Jerusalem, der fik så stor betydning for hele verden.

Lise Petersen m. band (i Kirkebuen) Påskesøndag d. 4. april kl. 16.00. Fri entré Lise Petersen udgiver den 14. marts 2010 sin anden cd, Påskemorgen slukker sorgen, som rummer 11 stærke påskesalmer i nye arrangementer. Fortolkningerne tager afsæt i en stor respekt for salmernes tyngde og tilfører dem et nutidigt musikalsk udtryk, som lader teksten stå med forynget styrke. Hendes faste band består af de dygtige musikere Jacob Schjødt Worm (guitar), Jesper Smalbro (kontrabas) og Lasse Vestergaard Kobbersmed (piano). Glæd jer til en dejlig påskekoncert!

Kor for alle – synger rytmisk! Kan du lide at synge, men har ikke tid til at gå til kor? Løsningen er et kor i Kristkirken, hvor det hele afvikles på 1 uge! Det skal være sjovt, nemt og overskueligt. Alle kan være med, og der er ingen optagel­sesprøve – til gengæld er der mødepligt på øvedage tirsdag og lørdag. Praktisk: Korleder vil være organist Søren Andresen, og der vil denne gang være fokus på rytmiske sange, sangglæde og tid til en god kop kaffe. Det er gratis at deltage.

Kordage Tirsdag den 16. marts kl. 20.00-22.00, lørdag den 20. marts kl. 13.00-15.00, søndag den 21. marts: øve kl. 9.45 + synge ved gudstjenesten kl. 10.30. Tilmelding inden 12. marts på tlf. 7552 2760 (kordegnekontor). Sang- og musikudvalget ved Kristkirken

Afskedsreception

K-Klubbens forårsmarked

Menighedsrådet vil gerne takke organist Martha Borg for hendes store indsats i sognet. Derfor vil der søndag den 28. marts være en afskedsreception for Martha i Immanuelskirken efter gudstjenesten.

Lørdag d. 20. marts i Kirkebuen, Riis Toft 1 Kl. 9.45: Velkomst og andagt. Kl. 10.00: Åbning af salgsboder, tombola og lotteri. Kaffe og rundstykker. Kl. 11.00: Salg af lune frokostretter. Kl. 12.30: Afslutning

Slidstærke bønner Sognepræst Michael Lerche Nygaard skriver om sin studieorlov

Jødisk påskemåltid i Jesus-perspektiv Skærtorsdag aften d. 1/4 kl. 17.00-21.00 i Kir­kebuen Skærtorsdag mindes vi begivenhederne i Jerusalem den aften, hvor Jesus, kort tid før han blev forrådt, spiste påskemåltidet med sine disciple og indstiftede nadveren Det er denne forbindelse, vi skal gå på opdagelse i skærtorsdag aften i Kristkirken. Vi skal spise os igennem et jødisk påskemåltid – med særlig fokus på det, der skete skærtorsdag aften – og med et sideblik til, hvordan Jesus-troende jøder i dag fejrer påskemåltid i Jesus-perspektiv.

Der er ikke sideløbende børneprogram i år. Pris: 40 kr. per person. Der indgår et fuldt måltid i prisen. Alle er velkomne, men der er begrænset plads, så tilmelding er nødvendig. Tilmelding skal ske senest d. 29. marts ved henvendelse til kordegnekontoret, tlf. 7552 2760 (kl. 9.30-13.00 alle hverdage, samt tors­ dag kl. 16.00-18.00). Påskemåltidet arrangeres i samarbejde med Israelsmissionens Unge i Kolding.

Menighedsrådsmøder 2. marts, 13. april, 4. maj og 1. juni. Møderne er offentlige.

Familien Luthers hus i Wittenberg må have mindet om en banegård. Der var ofte omkring 40 gæster: Dels hjemløse evangeliske kristne fra andre egne, dels besøgende og teologistu­ derende, som boede hjemme hos den berømte underviser. Sådan lærte mange Martin Luther at kende på nærmeste hold. En af dem var studenten Veit Dietrich, skomagersøn fra Nürnberg. Han blev sekretær i huset, og fik tilladelse til at samle og udgive mange af Luthers prædikener, forelæsninger og skrifter, ja endog referater af, hvad Luther udtalte sig om ved spisebordet! Dietrich blev dekan på universitetet, men i 1535 ansatte byrådet i Nürnberg ham som præst ved byens største kirke. Her blev han ansvarlig for den praktiske gennemførelse af reforma­ tionen, både i sit eget og mange af omegnens sogne. F.eks. var det ham, som oplærte og god­ kendte præsterne, der nu fik brug for meget mere end de latinske ritualer. Som evangeli­ ske prædikanter skulle de lære at undervise menighederne bibelsk på deres eget sprog og prædike om retfærdigheden ved tro på Jesus. Dietrich blev kun 42 år, men hans præsteger­

ning satte meget betydelige spor. Hans mange prædikener og undervisningsmaterialer var både præcise og pædagogiske, og kom til at inspirere mange andre. Han udgav f.eks. den første illustrerede familieandagtsbog. Men endnu større udbredelse fik bønnerne, han afsluttede sine trykte prædikener med. I flere lande blev de snart oversat og brugt i gudstjenesten. Herhjemme kom de med i vores alterbog allerede i 1580. Og mange menigheder beder stadig med Dietrichs ord i dag, mere end 400 år senere, nemlig i den første bøn fra alte­ ret, som begynder: »Herre vor Gud, himmelske Far…« Bønnerne giver et resume af vigtige temaer i dagens tekst, og sporer os ind på, hvad vi skal høre i dag. Ordene ligger tæt op ad teksten, og taler lige ud ad landevejen om Guds budskab til os, og om vores behov for hjælp til at kunne tro og handle rigtigt, når vi hører det. Det var spændende at bruge tre måneder i efteråret i selskab med Dietrich. Mange af de udfordringer, han stod i, er de samme i et sogn i dag. Budskabet, som skal forkyndes, er også det samme. Alligevel er det imponerende, at en præst kan skrive så levende og slidstærke bøn­ ner, at de stadig opbygger efter mere end 400 år.

kristkirken_10-02  

http://kristkirken.dk/uploads/media/kristkirken_10-02.pdf