Page 1

Krist k ir ken

6. 13. s. e. trinitatis (Luk 10,23-37) 13. 14. s. e. trinitatis (Luk 17,11-19) 20. 15. s. e. trinitatis (Matt 6,24-34) 23. Bøn og stilhed 24. Ulvetime – Gudstjeneste i børnehøjde 27. 16. s. e. trinitatis (Luk 7,11-17)

10.30 Leif Pedersen 9.00 Jan H. Mortensen 14.00 Kamalesh Biswas – English service 10.30 Per Damgaard Pedersen Høstgudstjeneste for store og små. Kirkefrokost 10.30 Jan Holm Mortensen 19.00 Leif Pedersen 19.00 Per Damgaard Pedersen m. fl. 17.00 Jan Holm Mortensen m. fl. – Fællesspisning 10.30 Per Damgaard Pedersen 9.00 Jan H. Mortensen

I mmanuels kir ken

o k to ber

Krist k ir ken

4. 17. s. e. trinitatis (Luk 14,1-11) 11. 18. s. e. trinitatis (Matt 22,34-46) 18. 19. s. e. trinitatis (Mark 2,1-12) Indsamling til Menighedsfakultetet 22. Ulvetime – Gudstjeneste i børnehøjde 25. 20. s. e. trinitatis (Matt 22,1-14) Indsamling til Danmission

10.30 Jan Holm Mortensen 19.00 Leif Pedersen 14.00 Kamalesh Biswas – English service 10.30 Per Damgaard Pedersen 10.30 Leif Pedersen 9.00 Per D. Pedersen 17.00 Per Damgaard Pedersen m. fl. – Fællesspisning 10.30 Jan Holm Mortensen 9.00 Per D. Pedersen Missionssøndag. Kirkefrokost

n ov e mber

Krist k irk en

1. Allehelgensdag (Matt 5,1-12) Danske Sømands- og Udlandskirker 8. 22. s. e. trinitatis (Matt 18,21-35) 15. 23. s. e. trinitatis (Matt 22,15-22) 19. Ulvetime – Gudstjeneste i børnehøjde Bøn og stilhed 22. Sidste s. i kirkeåret (Matt 25, 31-46) Indsamling til Indre Mission 29. 1. s. i advent (Luk 4,16-30) Indsamling til Grundtvigs Fond

10.30 Leif Pedersen 10.30 Jan H. Mortensen 14.00 Kamalesh Biswas English service 10.30 Per Damgaard Pedersen 19.00 Leif Pedersen 10.30 Jan Holm Mortensen 17.00 Jan Holm Mortensen m. fl. – Fællesspisning 19.00 Per Damgaard Pedersen m. fl. 10.30 Leif Pedersen 9.00 Jan H. Mortensen 10.30 Jan Holm Mortensen 9.00 Per D. Pedersen Adventsgudstjeneste for store og små. Kirkefrokost

d e c e mber

Krist k ir ken

2. og 3. 6. 2. s. i advent (Matt 25,1-13)

9.30 Børnegudstjeneste med dukkespil om juleevangeliet 10.30 Michael Lerche Nygaard 19.00 Leif Pedersen 14.00 Kamalesh Biswas – English service

I mmanuels kir ken

Immanuels k ir ken

I mmanuels kir ken

Henv. Margit Larsen ☎ 7553 6765

Henv. Margrethe Nielsen ☎ 7552 2148

KFUM-spejderne

Henv. Karin Hentschel ☎ 7550 1569 Onsdage kl. 9.30-11.30

K-Klubben i Kirkebuen (Kirkens Korshær)

De grønne pigespejdere

Henv. ☎ 7552 2141

KFUM/KFUK

Henv. Jens Jørgen Holm ☎ 7550 2953

Henv. Eva Christensen ☎ 7552 2373 / 2331 5966 27/9 kl. 14.30. 25/10 kl. 14.30. 22/11 kl. 14.30: Adventsforberedelse med sang og musik v/organist Simon Kjærgaard på klaver. Andre instrumenter medvirker.           

Luthersk Mission

Kirkebil for ældre og gangbesværede er gratis og kan bestilles på tlf. 7552 2760 senest fredag kl. 13.00

Søndagssamvær i Kirkebuen

Indre Missions Unge IMU (Alder ca. 16-25) Henv. Jens Rask ☎ 6012 1030 Mødes mandage kl. 19.30. Henv. Vivi Eriksen ☎ 2874 1014 eller Laila Damm ☎ 61411 681 E-mail: omsorgsgruppen@kristkirken.dk

Omsorgsgruppen ved Kristkirken

Henv. Carsten Mikkelsen ☎ 7552 1068 Onsdagsmødet og øvrige aktiviteter

Indre Mission i Bethel, Tøndervej 5

Henv. Michael Lerche Nygaard ☎ 7552 7646 Bibelstudiegrupper, der mødes privat.

Tro & Liv

Henv. Palle Gaedt Jensen ☎ 2341 2863 For åbningsdatoer se: www.cafegenesis.dk

Henv. Inger Rask ☎ 7550 8411. Tirsdage kl. 18.30-20.00 i præsteboligen, Haderslevvej 38.

Juniorklub (10-14-årige)

Henv. Helene Mathiassen ☎ 7552 2373 / 2331 5944. Mandage kl. 9.30-11.00.

Legestue for små børn og forældre i Kirkebuen

Café Genesis

NR. 4 – 2009 · S EPTEMBER · OKTOBER · NOVE MBE R

Kristkirkens sogn

Henv. Michael Lerche Nygaard ☎ 7552 7646 Torsdag 24/9, 22/10 og 19/11

Ulvetimer for småbørnsfamilier

Henv. Eva Christensen tlf. 7552 2373 / 2331 5966 1/9 kl. 13.30-17.00: Udflugt fra Immanuelskirken. 6/10: Naturindtryk fra Gotland og Grækenland v/pastor Thorben Sparre. 3/11: Firenze og Medici-slægten v/sognepræst Bo Haug. 1/12: Adventsmøde – indledes m. kort gudstjeneste v/sognepræst Leif Pedersen. Medbring en lille pakke til pakkespil.

Tirsdagssamvær i Immanuelkirkens krypt

Mødestedet

s e p t e mber

Vejviser til Kristkirkens sogn Kirkebuen, Riis Toft 1 Kordegnekontor: Kordegn Egon Engmark ☎ 7552 2760. Mandag-torsdag kl. 9.30-13.00. Torsdag også kl. 16-18. Fredag kl. 9-13. kordegn@kristkirken.dk Sognemedhjælperkontor: ☎ 7552 2373. Eva Christensen træffes tirsdag og fredag kl. 11.30-12.30. Helene Mathiassen træffes bedst mandag kl. 12-15. Tirsdag-fredag kl. 10-15. Eva træffes desuden på tlf. 2331 5966 og Helene på tlf. 2331 5944.

Sognepræster

Per Damgaard Pedersen (vikariernde sognepræst 1/9-30/11) Hollændervej 4, st., 6000 Kolding ☎ 2337 0224

Kirkerne Kristkirken, kordegnekontoret ☎ 7552 2760 Organist: Søren Andresen ☎ 7552 0642 Kirketjener: Jan Olesen ☎ 5155 9907 2. kirketjener: Dorte Kring Nielsen ☎ 3058 2156 Immanuelskirken, Immanuelsvej 4 Organist: Martha Borg ☎ 7553 8861 Kirketjener: Charlotte Mejer ☎ 4027 7208

Leif Pedersen (kbf.) Hydravej 7, Vejlby Fed, 5500 Middelfart ☎ 7550 3155. Træffes bedst mandag-torsdag kl. 12-13, eller efter telefonisk aftale.

Kristkirkens sogn, 29. årgang, nr. 4

Michael Lerche Nygaard Haderslevvej 38 ☎ 7552 7646. mln@km.dk Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12-13.

Internet

Jan Holm Mortensen Lykkegårdsvej 40 ☎ 7550 3379. jhm@km.dk

Udgiver: Kristkirkens sogns menighedsråd Ansvarshavende redaktør: Jacob Bank Møller Grafisk design: Finn Brohus www.kristkirken.dk


Andagt – Høsten her og høsten hist Høsten er glædens tid, thi den indvarsler, at vi nu kan nyde frugterne af det arbejde, som er gjort. Ja, vi får nyt mod og nye kræfter til det, der venter forude. At tænke således giver endnu god mening i et samfund og en kultur, der ikke længere er præget af »livet på landet«, således som vi kender det fra Morten Korch. Vi skal alle nyde frugterne af den indsats, som vi hver for sig har øvet. Glæden ved et veludført stykke arbejde – af hvad art det end er – er stadigvæk en rig frugt at høste. Når livets aftenstund sænker sig stille over os, og vore tanker dvæler ved erindringen og minderne om tiden, som svandt, bliver en

anden, men også væsentlig betydning af ordet »høst« nærværende: vi høstes fra vor bestilling – ind i Guds Rige!! Derom synger vi således: »for høsten her og høsten hist, vor Gud ske lov og ære«. Rodfæstetheden deri skænker fred og hvile »efter fuldendte gerning«, hvilket Jeppe Åkjær synger ud således: »lad mig kun flagre hen som blad i høst, når du mit land, min stamme frit må leve«. Dagliglivet sættes i relief af historien, som indtrængende hvisker os i øret: glem ej, hvoraf du er runden – glem ej, hvad du dybest agter og ærer som menneskelivets grundvold!! Det ske. Leif Pedersen, sognepræst

Møde med Massoud Fouroozandeh! I 2005 udgav Massoud Fouroozandeh bogen »Den forbudte frelse«, hvori han fortæller om sin barndom og opvækst i en religiøs muslimsk familie i Iran, flugten over de kurdiske bjerge i Tyrkiet og hans liv i Danmark, hvor han senere omvendte sig til den kristne tro. Taleren vil fortælle om sit liv ud fra bogen »Den forbudte frelse« Massoud Fouroozandeh studerer i dag teologi på Århus Universitet. Han er præst i den økumeniske kirke Church of Love, som har menigheder i København, Odense og Århus.

Kristkirken uden grænser? »Kristkirken skal være en inkluderende menighed, hvor det enkelte menneske bliver indbudt til og integreret i et engagerende fællesskab, der peger på Kristus som verdens frelser.« Det er ordlyden af den ambitiøse visionsformulering, der er kommet ud af de seneste måneders livlige visionsarbejde foretaget af menighedsråd og ansatte ved Kristkirken. Visionsarbejdet danner udgangspunkt for, hvordan arbejdet ved Kristkirken skal prioriteres i perioden 2009-2012. For at nå i mål med visionsarbejdet er der nedsat arbejdsgrupper, der foretager prioritering af, hvad der skal laves hvornår inden for områderne: bygninger, diakoni, gudstjeneste, medarbejdere/frivillige, PR-arbejde, aktiviteter og musik/sang. Vi er mange, der kommer i kirken til gudstjenester og højtider,og ved at komme i kirken har vi mulighed for at finde sammenhæng og mening med vores liv, og det i sig selv er jo ret enestående. Ved at kende andre fra kirken og tage del i de mange aktiviteter, der foregår ved kirken, har vi endvidere muligheden for at gøre

en forskel for andre, knytte venskaber og dele både tro og liv! Mange kender organisationen »læger uden grænser«, der insisterer på at gøre en forskel i de mest ufremkommelige og fattige egne af verden. Det er i udgangspunktet et umuligt projekt, fordi sundhedspersonalet har helt urimelige arbejdsforhold og stort set ikke modtager løn. Alligevel er det en uvurderlig international NGO, der gør en afgørende forskel på globalt plan bl.a. fordi det giver sammenhæng og mening for dem, der er aktive. Uden sammenligning i øvrigt er mulighederne i Kristkirken næsten uden grænser. Menighedsrådet forsøger at skabe rammerne for en menighed med tro og liv. Indholdet afhænger af, hvad du og jeg vil med kirken. Hvis du har ideer til aktiviteter i kirken, særlige evner, interesse for nogle af de områder, der arbejdes med, ønsker at hjælpe, eller bare har lyst til at tage del i aktiviteterne i kirken kan det være med til at skabe sammenhæng og mening for dig selv og andre. Henrik Rasmussen Formand for aktivitetsudvalget ved Kristkirken

En lille oase

Arrangementet finder sted tirsdag den 10. november kl. 19.30 i Kirkebuen og er et fællesarrangement mellem de fire bysogne i Kolding. Kom og tag en ven med

Tre foredrag om at være menneske At være menneske kan til tider være en kompliceret affære. Både når vi ser på os selv som individer med muligheder, begrænsninger og forventninger til os selv. Men måske især når vi skal fungere og kommunikere i et fællesskab, f.eks. en menighed.

Præstevikar: Per Damgaard Pedersen er fra 1/9-30/11 ansat som vikarierende sognepræst under Michael L. Nygaards studieorlov. Han har i fem år arbejdet som lektor ved den armenske kirkes præsteuddannelse. Per er gift med Anna-Kathrine, og parret har fire børn.

I dette efterår sætter Kristkirken fokus på en række aspekter af menneskelivet og menighedslivet. Det sker over tre spændende temaaftener, hvor coach og familieterapeut Steen Palmqvist, Assentoft, underviser og lægger op til debat. Alle tre aftener afholdes i Kirkebuen, Riis Toft 1, og begynder kl. 19.30. Det er gratis at deltage.

Torsdag den 10. september: Hjælpesyndromet – Hvor går grænsen?

Torsdag den 8. oktober: Det er mit ansvar – og jeg mener det, jeg siger!

Torsdag den 5. november: Sorg og krise Menighedsrådsmøder 8/9, 6/10, 3/11 alle dage kl. 19.00 i Kirkebuen. Møderne er offentlige.

»Legestuen er et pusterum for de voksne«. Sådan udtaler Karen, Oskars mor. Legestuen er godt i gang, og vi sidder og nyder en kop te og lidt brød sammen med de andre mødre. »Her har jeg fået nye venner, Oskar nye legekammerater, og som bonus har jeg fundet en barnepige«, fortsætter hun. »Der er både fokus på samværet mellem mor og barn i samlingen og fællesskabet med de andre voksne«, supplerer Lone, mor til Tobias. Hendes bevæggrund til at komme er stimulering af Tobias. Det oplever hun sker både gennem den faste samling og leg.

Denne dobbelte gevinst er også, hvad jeg selv har erfaret, da jeg i det sidste års tid har været på barselsorlov. En anden grund til at komme er, at jeg gerne vil give min datter mulighed for at høre mere om Gud. Det sker gennem børnesange og fortællinger fra Børnebiblen. Legestuen er en lille oase, som giver lidt ny luft, mens man går hjemme. Britta Bank Møller (sognemedhjælper på barselsorlov) Legestuen holder åben hver mandag fra kl 9.30-11.

Kristkirken 09 04 03  

http://kristkirken.dk/uploads/media/kristkirken_09-04_03.pdf

Kristkirken 09 04 03  

http://kristkirken.dk/uploads/media/kristkirken_09-04_03.pdf