Page 1

Gudstjenester s e p t e mber

NR. 4 - 2008 · S EPTEMBER · OKTOBE R · NOVE MBE R

Kristkirkens sogn

o k to ber

I mmanuels kir ken

Krist k ir ken

I mmanuels kir ken

5. 20. s. e. trinitatis (Matt 21,28-44) 10.30 Michael Lerche Nygaard 14.00 Kamalesh Biswas English Service 9. Ulvetime - Gudstjeneste i børnehøjde 17.00 Michael Lerche Nygaard m.fl. Fællesspisning efter gudstjenesten 12. 21. s. e. trinitatis (Luk 13,1-9) 10.30 Leif Pedersen 19. 22. s. e. trinitatis (Matt 18,1-14) 10.30 Hans Henrik Merrild 26. 23. s. e. trinitatis (Mark 12,38-44) 10.30 Michael Lerche Nygaard

10.30 Leif Pedersen

n ov e mber

Immanuels k ir ken

Krist k irk en

10.30

Michael L. Nygaard

Henv. Margit Larsen ☎ 7553 6765

KFUM-spejderne

Henv. Jens Jørgen Holm ☎ 7550 2953

Henv. Margrethe Nielsen ☎ 7552 9681

d e c e mber

Krist k irk en

3. og 4. 7. 2. s. i advent (Luk 21,25-36) English Service

9.30 Børnegudstjeneste med dukkespil om juleevangeliet 10.30 Leif Pedersen 16.00 Kamalesh Biswas

Immanuels k ir ken

Kirkebil for ældre og gangbesværede er gratis og kan bestilles på tlf. 7552 2760 senest fredag kl. 13.00

Luthersk Mission

Henv. ☎ 7552 2148

De grønne pigespejdere

Onsdagsmødet og øvrige aktiviteter Henv. Carsten Mikkelsen ☎ 7552 1068

Indre Mission i Bethel, Tøndervej 5

KFUM/KFUK

Henv. Palle Gaedt Jensen ☎ 2341 2863 Åben fredag og lørdag kl. 20.00-02.00 www.cafegenesis.dk

Café Genesis

Henv. Karin Hentschel ☎ 7550 1569 Onsdage kl. 9.30-11.30

K-Klubben i Kirkebuen (Kirkens Korshær)

Henv. Eva Christensen ☎ 7552 2373 2/9 Udflugt fra kl. 14.00 - ca. 17.00. Ud i det blå med afgang fra Immanuelskirken. Tilmelding senest d. 29/8 på tlf. 75 52 27 60 inden kl. 12.00. 7/10 kl. 14.30: Storm P. i ord og billeder v/ pastor Bente Rosenkrantz, Smidstrup. 4/11 kl. 14.30: Himmelbjerget i Nord, v/grønlandsfarer Erling Gai i »Mylius Erichsens slædespor«.

Bibelstudiegrupper, der mødes privat. Henv. Michael Lerche Nygaard ☎ 7552 7646

Tro & Liv

(10-14-årige) Henv. Inger Rask ☎ 7550 8411 Tirsdage kl. 18.30-20.00

Juniorklub i kælderen, Haderslevvej 38

Henv. Britta Bank Møller ☎ 7552 2373 Mandage kl. 9.30-11.00

Legestue for små børn og forældre i Kirkebuen

Tirsdagssamvær i Immanuelskirkens krypt

2. Alle helgens Dag (Matt 5,13-16) 10.30 Hans Henrik Merrild 10.30 Michael L. Nygaard 14.00 Kamalesh Biswas English Service 9. 25. s. e. trinitatis (Luk 17,17,20-33) 10.30 Leif Pedersen 13. Ulvetime - Gudstjeneste i børnehøjde 17.00 Michael Lerche Nygaard m.fl. Fællesspisning efter gudstjenesten 16. 26. s. e. trinitatis (Matt 13,24-30) 10.30 Michael Lerche Nygaard 23. Sidste s. i kirkeåret (Matt 11,25-30) 10.30 Leif Pedersen 16.00 Michael L. Nygaard Afslutning på sognets kristendomskursus 30. 1. s. i advent (Matt 21,1-9) 10.30 Michael Lerche Nygaard 10.30 Hans H. Merrild Adventsgudstjeneste for store og små m. kirkefrokost

Søndagssamvær i Kirkebuen Henv. Eva Christensen ☎ 7552 2373 21/9 kl. 14.30: På cykel i tre kontinenter m. besøg i japanske, australske og amerikanske hjem v/Torben Ploug Kolding. 26/10 kl. 14.30: Fra hyrdedreng til altmuligmand v/tidl. konsulent i Sudanmissionen, Aksel Kristiansen, Aabenraa. 23/11 kl. 14.30: Forberedelse til advent v/professor i musikologi, fløjtespiller Adam Isam fra Irak og organist, Jan Drost Smidstrup. En eftermiddag med musik og sang. Henv. Michael Lerche Nygaard ☎ 7552 7646 En torsdag hver måned kl. 17.00-19.00

Ulvetimer for småbørnsfamilier

Mødestedet

Krist k ir ken

Ulvetime - Gudstjeneste i børnehøjde 17.00 Michael Lerche Nygaard Fællesspisning efter gudstjenesten 16. s. e. trinitatis (Joh 11,19-45) 10.30 Leif Pedersen 10.30 Michael L. Nygaard 14.00 Kamalesh Biswas English Service 17. s. e. trinitatis (Mark 2,14-22 ) 10.30 Michael Lerche Nygaard 10.30 Leif Pedersen Høstgudstjeneste for store og små m. kirkefrokost Bøn & Stilhed 19.00 Michael Lerche Nygaard m.fl. Meditativ gudstjeneste med bønnevandring. Kirkekoret medvirker 18. s. e. trinitatis (Joh 15,1-11) 10.30 Michael Lerche Nygaard 10.30 Hans H. Merrild Indsamling til Menighedsfakultetet 28. 19. s. e. trinitatis (Joh 1,35-51) 10.30 Leif Pedersen

4. 7. 14. 17. 21.

Vejviser til Kristkirkens sogn Kirkebuen, Riis Toft 1

Kirkerne

Kordegnekontor: Kordegn Egon Engmark ☎ 7552 2760. Mandag-torsdag kl. 9.30-13.00. Torsdag også kl. 16-18. Fredag kl. 9-13. kordegn@kristkirken.dk Sognemedhjælperkontor: ☎ 7552 2373. Eva Christensen træffes tirsdag og fredag kl. 11.3012.30. Britta Bank Møller træffes mandag kl. 12-15. Tirsdag-fredag kl. 10-15.

Kristkirken, kordegnekontoret ☎ 7552 2760 Organist: Søren Andresen ☎ 7552 0642 Kirketjener: Jan Olesen ☎ 5155 9907 2. kirketjener: Dorte Kring Nielsen ☎ 3058 2156

Sognepræster Leif Pedersen (kbf.) Hydravej 7, Vejlby Fed, 5500 Middelfart ☎ 7550 3155. Træffes bedst mandag-torsdag kl. 12-13, eller efter telefonisk aftale. Michael Lerche Nygaard Haderslevvej 38 ☎ 7552 7646. mln@km.dk Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12-13. Hans Henrik Merrild (vikar) Seggelundvej 11, 6070 Christiansfeld, 74590153

Immanuelskirken, Immanuelsvej 4 Organist: Martha Borg ☎ 7553 8861 Kirketjener: Charlotte Mejer ☎ 4027 7208

Menighedsrådsformand Erik Hummelmose ☎ 7550 1977

Kirke og Sogn, 28. årgang, nr. 4 Udgiver: Kristkirkens sogns menighedsråd Ansvarshavende redaktør: Lilly Biswas Grafisk design: Finn Brohus

Internet www.kristkirken.dk


Andagt – På vej

Kolding kirkemusikfestival 2008 – Koncerter i Kristkirken

»Jesus sagde: ›Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.‹ « (Joh 14,6)

Fri entré til begge koncerter

Jesus bliver anset som værende en af de mest betydningsfulde mænd, som har gået på denne jord. Jeg kender mange, som ser sig selv som velsignede, fordi de kender ham som deres frelser. Når vi læser evangelierne, finder vi at Jesus ofte er på rejse, på vej mod et nyt mål. Han lærte mennesker, at han er vejen til Gud og transformerede derigennem deres liv. Han gjorde blinde seende på sin vej, én af disse var den blinde mand Bartimeus. Også den

udstødte mand Zakæus blev transformeret og inkluderet i Guds rige. Der er mange beretninger om Jesus’ møder med mennesker i nød. Jesus,vor genopstandne Herre, er stadig på vej mod os, og han er meget ivrig efter at møde os, når vi kalder på ham. De som anser sig selv som Jesu disciple, er kaldet til at gå ud og møde de åndeligt og materielt fattige på vegne af Jesus vores Herre. Kamalesh Biswas Tværkulturel rådgiver, Kolding provsti

Kristkirken henter ny præst i Israel Menighedsrådet ved Kristkirkens sogn har ansat en afløser for sognepræst Harry Sørensen. Valget er faldet på 45-årige Jan Mortensen, som i næsten 10 år har boet og virket som præst i Israel. Den nye sognepræst vender hjem og tiltræder embedet i Kolding den 1. februar 2009. Jan Mortensen kom til Israel i 1999 som udsending for Den Danske Israelsmission. De første fem år var han dansk præst i Jerusalem, men i 2004 blev han præst for en menighed af Jesus-troende jøder i Jaffo ved Tel Aviv. Her leder han hver lørdag en sabbats-gudstjeneste på hebraisk og om søndagen en gudstjeneste på engelsk. Desuden holder han en gang om måneden gudstjeneste på dansk i Jerusalem. Umiddelbart er dagligdagen i Israel milevidt fra tilværelsen i en dansk bykirke. Alligevel mener Jan Mortensen at kunne drage nytte af sine erfaringer fra det hellige land. »Jeg har i hvert fald fået øje på, hvor meget vi har fået givet i Danmark gennem kirke og kristentro på stort set alle niveauer. Vi har meget at være taknemmelige for. I Israel er kristentro ikke en selvfølge, og mange i menigheden betaler en stor pris for at tro på Jesus.

Menighedsrådsvalg 2008 9/9 kl. 19.00 er der orienteringsmøde i Kirkebuen, Riis Toft 1. Der vil blive orienteret om menighedsrådsarbejdets indhold og om gældende valgregler. Hvis der er interesse for det, kan der efter orienteringen oplistes personer, der er villige til at stille op som kandidater til valget. Hvis der rettidigt indgives mere end 1 liste til valgbestyrelsen, foretages afstemning 11/11. Nærmere regler bekendtgøres i Kolding Ugeavis.

Spørgsmål kan rettes til valgbestýrelsen: Laila Damm (e-mail: lailadamm@gmail.com) Henry Ebsen (tlf. 75 56 92 09) Inger Rask (Karen Blixens Vej 21, 6000 Kolding)

14/9 kl. 19.30 i Kristkirken – Åbningskoncert Tre organister og en sanger – barok, sange af Abrosius Stub,fransk romantik. Peter Jensby Jensen, orgel Ole Worm, sang og oplæsning Claus Tolstrup, orgel Søren Andresen, orgel 28/9 kl. 16.00 i Kristkirken – Afslutningskoncert Asiatisk Kirkemusik – Provstiets kor synger sammen med to kirkemusikere, musikere fra Bangkok og Betty og Peter Arendt. Ruth og Inchai Srisuwan er brændende og engagerede musikere, som efter deres uddannelse som kirkemusikere på The Asian Institute for Liturgy and Music nu underviser gadebørn i alt fra musik, sang og dans til engelsk og sport og andre relevante emner. Ruth og Inchai Srisuwan vil gennem en workshop for børnekorene i Kolding Provsti føre børnene igennem en musikalsk rejse gen-

Fra Danske kirkedage 2000 i Århus. nem hele Asien. De vil fortælle, hvad der rører sig i de Asiatiske kirker lige nu (som oplever en vækst som i Afrika) og fortælle om de fattige og hjemløse børn, de arbejder med. Ruth og Inchai Srisuwan vil også lære korene lidt om Thai-dans, som de bruger i deres gudstjenester. Der vil således i disse OL-tider komme et meget intenst input fra Asiatisk musikkultur, kirkeliv og helt konkret om hjemløse børn i Bangkok.

Kolding Provsti – November 2008

Her er der ikke rigtig plads til søvnig søndagsselvfølgelighed,« siger Jan Mortensen, der ser frem til de kommende udfordringer i Kolding. »Jeg glæder mig til at være del af et større arbejdsfællesskab, hvor der også er andre præster, en god professionel stab og et etableret menighedsliv med mange fine tiltag og frivillige hænder. Og så glæder jeg mig til at skulle bruge det danske sprog noget mere i sjælesorg og forkyndelse.« Den nye sognepræst er gift med Vicka, der indtil videre er ukrainsk statsborger. Hun taler dog perfekt dansk og er uddannet lingvist. Sammen har parret tre børn i alderen 1-7 år.

Salmer hører til enhver gudstjeneste. Salmer glæder og støtter os, når livet bliver for stort, for småt, for underligt eller for forudsigeligt. Mange salmer har været sunget i århundreder, andre kun i få år. Salmerne taler til den enkelte, men de taler også til og styrker fællesskabet blandt dem, der er tilstede, dem der bor på egnen, eller bor i Danmark og nogle gange endog globalt. Nu kan alle opleve glæden ved at synge salmer, for i november måned går Kolding Provstis kirker sammen og opfordrer: »Syng Salmer«. Med et væld af gudstjenester og arrangementer i kirker, sogne- og præstegårde bliver der rig mulighed for at få sunget nogle af salmebogens 791 salmer. Til de fleste arrangementer er gratis adgang. Et af højdepunkterne bliver en sangaften i Kristkirken onsdag d. 18. nov. kl. 19.30: »Så syng da, Kolding«, hvor kendte og knapt så kendte folk fra lokalområdet præsenterer deres yndlingssalmer.

Program for »Syng Salmer« bliver offentliggjort i oktober. Det er andet år, at menighedsråd og præster i Kolding provsti går sammen om et fællestema i november. Initiativet kaldes for »KUK 11« (Kirkernes Undervisning i Kolding i den 11. måned). 2008 er udnævnt som »Sangens År« af Kultur- og Undervisningsministeriet samt DR. KUK 11 er også en del af det projekt. Kirkerne i Kolding Provsti

»Salmer til tiden« Tirsdag den 7. okt. kl. 19.30 i Jens Holms Hus, Sankt Nicolai plads Denne aften vil der blive introduceret nye salmetekster og nye melodier. Lars Busk Sørensen, salmeforfatter, med 3 nye salmer i den danske salmebog, og organist

og komponist Willy Egemose. Det er en aften, hvor baggrunden og tilblivelsen vil blive præsenteret. Der vil ske en indføring i salmesangen. Der vil være en entré på kr. 25. De fire bykirkers akivitetsudvalg.

Menighedsrådsmøder d. 16/9, 7/10 og 4/11 kl. 19.00 i Kirkebuen. Møderne er offentlige.

Kristkirken 08 04 01  

http://kristkirken.dk/uploads/media/kristkirken_08-04_01.pdf