Page 1

Gudstjenester juni

Krist k ir ken

I mmanuels kir ken

NR. 3 - 2008 · JU NI · JU L I · AU GU ST

Kristkirkens sogn

1. 2. s. e. trinitatis (Luk 14,25-35) 10.30 Michael Lerche Nygaard 10.30 Leif Pedersen Orientering om hjælpearbejdet »My Sisters« 14.00 Kamalesh Biswas Engelsk gudstjeneste 8. 3. s. e. trinitatis (Luk 15,11-32) 10.30 Michael Lerche Nygaard 9.00 Michael L. Nygaard Indsamling til Danmarks kristelige gymnasiastbevægelse 15. 4. s. e. trinitatis (Mat 5,43-48) 10.30 Leif Pedersen Friluftsgudstjeneste for store og små ved Citybåden i Søndergade kl. 10.30 ved Michael Lerche Nygaard 22. 5. s. e. trinitatis (Mat 16,13-26) 10.30 Leif Pedersen 29. 6. s. e. trinitatis (Mat 19,16-26) 10.30 Leif Pedersen 9.00 Michael L. Nygaard juli

Krist k ir ken

I mmanuels kir ken

6. 7. s. e. trinitatis (Mat 10,24-31) 13. 8. s. e. trinitatis (Mat 7,22-29) 20. 9. s. e. trinitatis (Luk 12,32-48) 27. 10. s. e. trinitatis (Mat 11,16-24)

10.30 Michael Lerche Nygaard Kirkekaffe i præstens have efter gudstjenesten 10.30 Leif Pedersen 10.30 Leif Pedersen 10.30 Leif Pedersen

au g u st

Krist k ir ken

I mmanuels kir ken

3. 11. s. e. trinitatis (Luk 7,36-50) 10.30 Holger Haldrup 10. 12. s. e. trinitatis (Matt 12,31-42) 9.00 Michael Lerche Nygaard 17. 13. s. e. trinitatis (Mat 20,20-28) 10.30 Ny præst 24. 14. s. e. trinitatis (Joh 5,1-15) 10.30 Michael Lerche Nygaard 28. »Gospel & Grill« 19.00 Michael Lerche Nygaard Gospelgudstjeneste for alle. Grillhygge bagefter på kirkens plæne. 31. 15. s. e. trinitatis (Luk 10,38-42) 10.30  Ny præst

10.30 10.30

Ny Præst Leif Pedersen

s e p t e mber

Krist k ir ken

I mmanuels kir ken

7. 16. s. e. trinitatis (Joh 11,19-45) Engelsk gudstjeneste

10.30 Leif Pedersen 14.00 Kamalesh Biswas

10.30 Michael L. Nygaard

Kirkebil for ældre og gangbesværede er gratis og kan bestilles på tlf. 7552 2760 senest fredag kl. 13.00

Henv. Margit Larsen ☎ 7553 6765

Kirkebuen, Riis Toft 1

Kirkerne

Kordegnekontor: Kordegn Egon Engmark ☎ 7552 2760. Mandag-torsdag kl. 9.30-13.00. Torsdag også kl. 16-18. Fredag kl. 9-13. kordegn@kristkirken.dk Sognemedhjælperkontor: ☎ 7552 2373. Eva Christensen træffes tirsdag og fredag kl. 11.3012.30. Britta Bank Møller træffes mandag kl. 12-15. Tirsdag-fredag kl. 10-15.

Kristkirken, kordegnekontoret ☎ 7552 2760 Organist: Søren Andresen ☎ 7552 0642 Kirketjener: Jan Olesen ☎ 5155 9907 2. kirketjener: Dorte Kring Nielsen ☎ 3058 2156

Sognepræster

Henv. Karin Hentschel ☎ 7550 1569 Onsdage kl. 9.30-11.30 – Ferie i juli måned. Opstart onsdag den 6. august.

K-Klubben i Kirkebuen (Kirkens Korshær)

Leif Pedersen (kbf.) Hydravej 7, Vejlby Fed, 5500 Middelfart ☎ 7550 3155. Træffes bedst mandag-torsdag kl. 12-13, eller efter telefonisk aftale.

Søndagssamvær i Kirkebuen Henv. Eva Christensen ☎ 7552 2373

Henv. Margrethe Nielsen ☎ 7552 9681

KFUM-spejderne

Bibelstudiegrupper, der mødes privat. Henv. Michael Lerche Nygaard ☎ 7552 7646

Tro & Liv

De grønne pigespejdere

Henv. ☎ 7552 2148

KFUM/KFUK

Henv. Jens Jørgen Holm ☎ 7550 2953

Henv. Inger Rask ☎ 7550 8411 Tirsdage kl. 18.30-20.00 – Juniorklubben holder ferie fra tirsdag den 20. maj til 12. august begge dage incl. Opstart tirsdag den 19. august og program udsendes i løbet af sommerferien

Luthersk Mission

Juniorklub (10-14-årige) i præsteboligen Haderslevvej 38

Onsdagsmødet og øvrige aktiviteter Henv. Carsten Mikkelsen ☎ 7552 1068

Indre Mission i Bethel, Tøndervej 5

Henv. Palle Gaedt Jensen ☎ 2341 2863 Åben fredag og lørdag kl. 20.00-02.00 www.cafegenesis.dk

Henv. Britta Bank Møller ☎ 7552 2373 Mandage kl. 9.30-11.00 – Legestuen holder ferielukket fra mandag den 23. juni til mandag den 4. august begge dage incl. Opstart mandag den 11. august.

Café Genesis

Henv. Eva Christensen ☎ 7552 2373

Henv. Michael Lerche Nygaard ☎ 7552 7646 En torsdag hver måned kl. 17.00-19.00

Legestue for små børn og forældre i Kirkebuen

Tirsdagssamvær i Immanuelkirkens krypt Ulvetimer for småbørnsfamilier

Mødestedet

Vejviser til Kristkirkens sogn

Michael Lerche Nygaard Haderslevvej 38 ☎ 7552 7646. mln@km.dk Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12-13.

Immanuelskirken, Immanuelsvej 4 Organist: Martha Borg ☎ 7553 8861 Kirketjener: Charlotte Mejer ☎ 4027 7208

Menighedsrådsformand Erik Hummelmose ☎ 7550 1977

Kirke og Sogn, 28. årgang, nr. 3 Udgiver: Kristkirkens sogns menighedsråd Ansvarshavende redaktør: Lilly Biswas Grafisk design: Finn Brohus

Internet www.kristkirken.dk


Andagt – Tyngdekraften til afstemning For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. (Joh 3,16) Fortabelsen har været til debat i foråret. Nogle har i aviserne argumenteret for, at ordet »helvede« skulle fjernes fra Bibelen, fordi de fleste i dag ikke tror på, at det kan lade sig gøre at gå fortabt. Men kan det ikke det? Når vi skal svare på det, må vi først slå fast, at Gud ønsker, at alle mennesker skal frelses. Det taler Bibelen umisforståeligt om (2. Petersbrev kapitel 3 vers 9). Men Bibelen er også realistisk, når der tales om, at det ikke er alle mennesker, der er interesserede i Guds nåde. Mange betakker sig, og vil ikke have noget med Gud at gøre. De vender ham ryggen, og forhærder sig, dvs. gør sig hårde. Når det sker, svarer Gud ikke igen med, autoritært at jage folk ind i himmelen. Han tager ikke mennesker, hvad enten vi vil eller ej. Gud lader mennesker vælge selv. Hvis man ikke vil have med ham at gøre, slipper man for ham i evigheden. Ved dommen vil Gud respektere de menneskers valg, som ikke ville have fællesskab med ham her i livet. Ligesom Gud lod de første mennesker have et frit valg i deres forhold til ham, har vi

stadig et frit valg. Gud kunne have forhindret syndefaldet, ved at »programmere« de første mennesker til kun at gøre godt. Men det var ikke robotter, Gud ville have. Han ville have mennesker, som gengældte hans kærlighed. Forfatteren til »Narnia«, C.S. Lewis, har udtrykt det sådan: »The gates of Hell are locked from the inside«: Helvedes porte er »låst indefra«. Hermed får han sagt den sandhed, at helvede eller fortabelsen er en mulighed, som mennesket vælger, ved at vælge Gud fra. Kun syge mennesker kan finde fornøjelse i at høre om helvede. Men vi kan ikke rive de sider ud af Bibelen, hvor der tales om emnet. Det ville være som at vedtage et forbud mod tyngdekraften. Jesus taler meget om fortabelsen i evangelierne. Men det sker altid i en understregning af, at han vil frelse alle, som tror på ham, så de ikke skal fortabes, men have evigt liv (Johannesevangeliet kapitel 3, vers 16).   Af sognepræst Michael Lerche Nygaard

TAK!

Livet skal leves i kærlighed

I 30 år har Harry Sørensen været en særdeles afholdt og meget flittig præst i Kristkirkens Sogn. Nu går han på pension. Han er kendt af mange, dels pga. arbejdets store berøringsflade og dels fordi Harry Sørensen gør indtryk med sit udadvendte og imødekommende væsen: »Hér er en mand, der holder af sit arbejde med forkyndelse og omsorg«, ser vi. Utallige er de, der har mødt Harry Sørensen i forbindelse med dåb, konfirmation, bryllup eller begravelse – eller ved Tirsdagssamvær i Immanuelskirkens krypt, på husbesøg i private hjem, på sygehuset, på plejehjem og i Arresthuset – eller i bylivet, på gaden og i foreningslivet. TAK til både Harry Sørensen og hans hustru: TAK for jeres positive engagement! Vi ønsker jer Guds velsignelse over dagene, der kommer.

Påskesøndag holdt sognepræst Harry Sørensen sin sidste gudstjeneste, som fuldtidsansat præst ved Kristkirken Sogn. Tiden er kommet til at skulle gå på pension. I den anledning har kirkebladet bedt ham besvare fire spørgsmål.

På vegne af menighedsrådet og kirkens personale Erik Hummelmose, formand for menighedsrådet

1. Hvad har glædet dig mest, når du tænker tilbage på din tid som præst i Kristkirken Sogn? – Jeg holder utrolig meget af samværet med hele menigheden under så mange forskellige former. Ikke mindst har jeg nydt besøgene i private hjem, på sygehuset eller plejehjemmet.

15 millioner kroner til børn, der er ramt af hiv/aids 20.000 frivillige over hele landet samlede 2. marts 15 millioner kroner ind. I Kristkirkens sogn blev der indsamlet kr. 24.112 . Stor tak til indsamlere, hjælpere og givere. Indsamlingsleder og sognemedhjælper Eva Christensen

Kirkegårdsvandringer Så skal vi atter til at tilrettelægge det, der skal ske i sommermånederne, og vi fra Kolding Kirkegårdsbestyrelse vil også i år invitere på guidede rundture på vore tre kirkegårde. Første kirkegårdsvandring finder i år sted på Nordre Kirkegård onsdag d. 6. august klokken 19. Efter turen vil der blive en kort andagt ved Michael Markussen, Simon Peters Kirke. Onsdag d. 20 i samme måned bliver det så på Søndre Kirkegård, vi skal gå på opdagelse. Også her mødes vi klokken 19. Her står Leif Nielsen fra Brændkjærkirken for andagten efter rundvisningen.

Grundlovsdag flytter kirken op i Stejlbjerganlægget Kom og vær med, når Kristkirken igen i år deltager i grundlovsarrangementet i Stejlbjerganlægget. Du kan blandt andet opleve Gospel Groove, som synger svingende gospel, og børnene kan se dukketeater.

Koncert Mwamba Uganda Children’s Choir (MUCC) Kristkirken søndag d. 3. august kl. 16.00 Entré 75,- kr, børn under 16 år fri entré MUCC består af 20 forældreløse eller sårbare børn og otte ledere. Fire af lederne udgør et band, som sørger for musikken bag koret.

2. Hvilke opgaver vil du komme til at savne mest, nu hvor du ikke længere skal være præst? – Jeg vil komme til at savne tjenesterne, hvor jeg kommer tæt på menigheden. Det gælder gudstjenester, begravelser, bisættelser og bryllupper. 3. Hvad skal du få din tid til at gå med fremover? – Jeg vil arbejde, som jeg altid har gjort, og nyde min hverdag. Arbejdet vil finde sted under andre former, men der skal nok være rigeligt med opgaver, som jeg kan gå i gang med! 4. Har du et par opmuntrende ord til menigheden? – I skal være glad for jeres kirke og bruge præsterne. Husk, at evangelium betyder »glædeligt budskab«, og at livet er givet os til glæde! Livet skal leves i kærlighed til vore medmennesker.

Både på Nordre og Søndre Kirkegårde vil kirkegårdsbestyrelsen slutte aftenen af med at servere et lille traktement, hvor man kan sidde og tale med hinanden og stille spørgsmål til personale eller bestyrelse.

Bliver du sulten af de mange gode tilbud, som kirken har til dig, kan du også købe en pandekage m/syltetøj eller slik i store mængder. Café Genesis sørger for en super betjening. Du kan også købe bøger og musik.

Til sommer kommer koret på besøg i Danmark, hvor de under Choral Danmark skal give koncerter i det nye Operahus og i Tivoli. Et koncertudvalg nedsat af Folkekirkens Nødhjælp og Børn i Afrika, har arrangeret en danmarksturné, i perioden 25. juli til 25. august. Koret hedder Mwamba, hvilket på swahili betyder klippe. I forbindelse med MUCC er det et symbol på det hårde liv, et helt almindeligt afrikansk barn lever under i sin barndom. På den anden side giver ordet »klippe« god mening, fordi børnene gennem deres sang og musik medvirker til at udbrede et håb om forbedring for mange flere af deres ligestillede kammeraters liv – ved en styrkelse af IAM Børnefamilien’s arbejde. Se mere på www.africanchildrenschoir.com

Menighedsrådsvalg november 2008 Det er min første periode i Kristkirkens sogn. Det har været en spændende tid med mange forskellige beslutninger. Selvom der er brugt megen tid på arbejdet, har jeg mod på at tage endnu en periode. Vi er jo med til at skabe en god arbejdsplads for de ansatte, vi har en økonomi, som vi skal

forvalte, vi har en menighed som har ønsker om at deltage i et fællesskab. Kristkirkens sogn er det største i Kolding, derfor er det vigtigt, at der er nogle mennesker, der vil lægge et stykke arbejde netop der; derfor: der er brug for dig! Henry Ebsen, menighedsrådsmedlem

Menighedsrådsmøder d. 17/6 og 19/8 i Kirkebuen. Møderne er offentlige

Kristkirken 08 03 01  

http://kristkirken.dk/uploads/media/kristkirken_08-03_01.pdf

Kristkirken 08 03 01  

http://kristkirken.dk/uploads/media/kristkirken_08-03_01.pdf

Advertisement