Page 1

Gudstjenester

NR. 1 - 2008 DECEMBE R JANUAR FEBRUAR

Januar

Immanuels k irk en

Krist k irk en

Immanuels k irk en

1. Nytårsdag (Matt 6,5-13) 16.00 Leif Pedersen 10.30 Indsamling til Det danske Bibelselskab 6. Helligtrekonger 10.30 Michael Lerche Nygaard 10.30 14.00 Kamalesh Biswas – English Service 13. 1. s. e. Helligtrekonger (Mark 10,13-16) 10.30 Michael Lerche Nygaard 10.30 Michael Lerche Nygaard og Roar Steffensen, Bibellæserringen. Kirkekaffe i Kirkebuen 20. Septuagesima (Matt 25,14-30) 10.30 Michael Lerche Nygaard 10.30 27. Seksagesima (Mark 4,26-32) 10.30 Leif Pedersen 10.30 Krist k irk en

Harry Sørensen Leif Pedersen Harry Sørensen

Harry Sørensen Harry Sørensen

Immanuels k irk en

3. Fastelavn (Luk 18,31-43) 10.30 Michael Lerche Nygaard 10.30 Leif Pedersen Indsamling til Børnegudstjenesten/Indre Mission Familiegudstjeneste. Tøndeslagning og børneprædiken. Fastelavnsboller efter gudstjenesten 14.00 Kamalesh Biswas – English Service 10. 1. s. i fasten (Luk 22,24-32) 10.30 Leif Pedersen 10.30 Harry Sørensen 17. 2. s. i fasten (Mark 9,14-29) 10.30 Leif Pedersen 10.30 Michael L. Nygaard 24. 3. s. i fasten (Joh 8,42-51) 10.30 Michael Lerche Nygaard 10.30 Harry Sørensen Indsamling til KFUM’s Sociale Arbejde

K-Klubben i Kirkebuen (Kirkens Korshær) Henv. Karin Hentschel ☎ 7550 1569 Onsdage kl. 9.30-11.30

KFUM-spejderne Henv. Margit Larsen ☎ 7553 6765

De grønne pigespejdere Henv. Margrethe Nielsen ☎ 7552 9681

KFUM/KFUK Henv. ☎ 7552 2148

Krist k ir ken

2. Midfaste (Joh 6,24-35) 10.30 Harry Sørensen Indsamling til Kristeligt Forbund for Studerende 14.00 Kamalesh Biswas – English Service

Søndagssamvær i Kirkebuen Henv. Eva Christensen ☎ 7552 2373 27. jan. kl. 14.30: Kvinder i Grundtvigs liv og deres betydning v/Else Oxenvad, Kolding. 23. feb. kl. 14.30: Hverdagsliv i Zambia, Folkekirkens nødhjælp til aidsramte v/Finn Poulsen, Vejen.

Luthersk Mission Henv. Jens Jørgen Holm ☎ 7550 2953

Tro & Liv Bibelstudiegrupper, der mødes privat. Henv. Michael Lerche Nygaard ☎ 7552 7646

Indre Mission i Bethel, Tøndervej 5 Onsdagsmødet og øvrige aktiviteter Henv. Carsten Mikkelsen ☎ 7552 1068

Juniorklub (10-14-årige) i præsteboligen Haderslevvej 38 Henv. Inger Rask ☎ 7550 8411 Tirsdage kl. 18.30-20.00

Café Genesis Henv. Palle Gaedt Jensen ☎ 2341 2863 Åben fredag og lørdag kl. 20.00-02.00 www.cafegenesis.dk

Marts

Legestue for små børn og forældre i Kirkebuen Henv. Britta Bank Møller ☎ 7552 2373 Mandage kl. 9.30-11.00

Ulvetimer for småbørnsfamilier Henv. Michael Lerche Nygaard ☎ 7552 7646 En torsdag hver måned kl. 17.00-19.00 17. jan. Fastelavnsgudstjeneste 3. feb. kl. 10.30

Mødestedet

Krist k irk en

2. 1. s. i advent (Luk 4,16-30) 10.30 Michael Lerche Nygaard 10.30 Leif Pedersen Indsamling til Grundtvigs Fond Familiegudstjeneste og kirkefrokost. Åbning af »Staldgrotten« og julekrybbeudstilling. Fernisering af ikonudstilling 14.00 Kamalesh Biswas – English Service 9. 2. s. i advent (Matt 25,1-13) 10.30 Michael Lerche Nygaard 10.30 Harry Sørensen Indsamling til Sognets menighedspleje 16. 3. s. i advent (Luk 1,67-80) 10.30 Harry Sørensen 10.30 Leif Pedersen Indsamling til Sognets menighedspleje 23. 4. s. i advent (Joh 3,25-36) 10.30 Leif Pedersen 10.30 Harry Sørensen 24. Juleaften 13.30 Kamalesh Biswas – English Service Indsamling til Børnesagens Fællesråd 15.00 Michael Lerche Nygaard 14.00 Harry Sørensen 16.30 Leif Pedersen 16.00 Harry Sørensen 25. Juledag (Joh 1,1-14) 10.30 Leif Pedersen 10.30 Harry Sørensen Indsamling til Børnesagens Fællesråd 26. 2. Juledag (Matt 10,32-42) 10.30 Michael Lerche Nygaard 30. Julesøndag (Matt 2,13-23) 10.30 Michael Lerche Nygaard 10.30 Harry Sørensen

Februar

Tirsdagssamvær i Immanuelkirkens krypt Henv. Harry Sørensen ☎ 7552 2748 8. jan. kl. 14.30: Mit liv som dobbeltagent – om at være ægtefælle til en dement! v/Sten Krarup. 5. feb. kl. 14.30: Hvad er Oddfellowordenen? v/Lis Staub-Jensen, Fredericia.

Kirke & sogn

December

I mmanuels kir ken

16.00 Michael L. Nygaard Rytmisk gudstjeneste

Kirkebil for ældre og gangbesværede er gratis og kan bestilles på tlf. 7552 2760 senest fredag kl. 13.00.

Vejviser til Kristkirkens sogn Kirkebuen, Riis Toft 1 Kordegnekontor: Kordegn Egon Engmark ☎ 7552 2760. Mandag-torsdag kl. 9.30-13.00. Torsdag også kl. 16-18. Fredag kl. 9-13. kordegn@kristkirken.dk Sognemedhjælperkontor: ☎ 7552 2373. Eva Christensen træffes tirsdag og fredag kl. 11.30-12.30. Britta Bank Møller træffes mandag kl. 12-15. Tirsdag-fredag kl. 10-15. Sognepræster Leif Pedersen (kbf.) Lykkegårdsvej 40 ☎ 7550 3155, fax 7550 3379 Træffes bedst mandag-torsdag kl. 12-13, eller efter telefonisk aftale. Harry Sørensen Borgmestervangen 7 ☎ 7552 2748 Michael Lerche Nygaard Haderslevvej 38 ☎ 7552 7646. mln@km.dk Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12-13.

Kirkerne Kristkirken, kordegnekontoret ☎ 7552 2760 Organist: Søren Andresen ☎ 7552 0642 Kirketjener: Jan Olesen ☎ 5155 9907 2. kirketjener: Dorte Kring Nielsen ☎ 3058 2156 Immanuelskirken, Immanuelsvej 4 Organist: Martha Borg ☎ 7553 8861 Kirketjener: Charlotte Mejer ☎ 2096 5277 Menighedsrådsformand Erik Hummelmose ☎ 7550 1977 Kirke og Sogn, 28. årgang, nr. 1 Udgiver: Kristkirkens sogns menighedsråd Ansvarshavende redaktør: Lilly Biswas Grafisk design: Finn Brohus Internet www.kristkirken.dk


Andagt – syndernes forladelse

Julekoncerter i Kristkirken 2007

»Voks i nåde og erkendelse af vor Herre og frelser, Jesus Kristus« (2. Pet 3,18)

Händels Messias Fredag d. 14. december kl. 20.00 Sønderjyllands Symfoniorkester og Filharmonisk Kor. Billetter købes på billetten.dk, turistbureauet eller ved døren (kr. 120)

Gud vil tale med os om så mange ting. Hele kirkeåret igennem hører vi mange forskellige tekster om mange forskellige emner. Vi kommer virkelig vidt omkring. Ikke desto mindre er syndernes forladelse det vigtigste. Forsoningen mellem Gud og mennesker, det med synden og nåden, er centrum i det alt sammen. At Gud vil være mig nådig – det skal hele tiden være den store ledestjerne i vores tro og vores gudstjenester. Man kan somme tider høre det sagt, at syndernes forladelse er noget simpelt noget, som man ikke skal hænge fast i. Omtrent som om man med syndernes forladelse kun har en gammel version af kristendommen, som man må se at få opgraderet. Men faktisk læser vi i Bibelen, at det forholder sig stik modsat: Her tales der om, at vi skal

vokse i troen, så vi mere og mere har fokus på syndernes forladelse. For en kristen må syndernes forladelse altid stå som det store og afgørende. En umoden kristen tænker ikke så meget på det, mens en moden kristen har sit fokus hér. I Romerbrevet kapitel 4, vers 5 står der: »Den, som ikke har gerninger, men tror ham, som retfærdiggør den ugudelige, ham regnes hans tro til retfærdighed«. Her får vi at vide, hvad syndernes forladelse består i: At Gud gør ugudelige mennesker retfærdige, når de tror på hans søn, der døde på korset for vores skyld. Det er kernen og stjernen i hele Bibelen. Det er også grunden til, at det var så afgørende, at Jesus blev født på jorden. Han er den, der kan frelse os fra al vores synd og skyld. Af Michael Lerche Nygaard, sognepræst

Jul i Botswana Kære venner i Kristkirken! På ca. 10.000 kilometers afstand til fædrelandet bringer vi en julehilsen til hele menigheden. »Vi« er Benjamin (3), Annika (6), Kasper (8), Rebekka (11), Christina og Steen Søvndal, udsendt af Kristkirken til Botswana. Vi arbejder med undervisning af børn i musik og af voksne i teologi. I år vil vi for anden gang i træk fejre jul i Botswana, langt væk fra familie og venner. Meget er anderledes i forhold til julen hjemme, fx vejret. Temperaturen sniger sig op omkring 40 grader, så der er ikke meget »trods klingrende frost, godt år I spå« over det. Juletræet er af plastik, folk kigger mærkeligt efter en, hvis man spørger efter andesteg i butikkerne, og den nære familie må vi se langt efter. Til gengæld samler folk her i landet sig i landsbyerne om denne højtid, så de slet ikke kan forstå, hvordan vi kan være hjemmefra. Langt de fleste får ikke gaver eller fin mad pga. fattigdommen i landet, men de er sammen og synger julen ind i hjerterne med deres vidunderlige afrikanske sange. På trods af alle forskellene er julens budskab det samme: Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for

Børne- og Juniorgospeldage Vi er her – parat til sang … Sådan sang 20 børn til gudstjenesten søndag den 30. september. Og parat til sang var de. Børnene mødtes om lørdagen for at lære seks sange, som de skulle synge for alle dem, der skulle til gudstjeneste om søndagen. De lærte alle sangene og glædede sig til at vise, hvad de havde lært. En tårntur for de modige og bueskydning for de seje blev der også tid til.

Julekrybbeudstilling Julekrybben i kirkens bunker på Riis Toft åbner igen i år 1. søndag i advent umiddelbart efter familiegudstjenesten. Kom og oplev en julekrybbe i naturlig størrelse med mannequindukker, udstoppede dyr og smukke dragter i bunkerens ene rum. I det andet rum er der opstillet klassiske billeder med tilhørende tekster om Jesu liv. Til familiegudstjenesten udstiller skolerne i sognet julekrybber inde i kirken. Åbningstider for udstillingen i julegrotten: Den 2. december, den 9. december og den 16. december alle dage kl. 11.30-13.00 at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår (Galaterbrevet 4,46). Og netop i julen bliver vi mindet om, at vi deler barnekår hos Gud med alle kristne, både i Botswana og i Danmark. Også med jer i Kristkirken, og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for jeres forbøn.

Efterlysning Vi søger nye kræfter til at fortsætte krybbeprojektet fremover. Har det din interesse, kan du kontakte Mona Lydiksen, tlf. 7552 9243.

Glædelig jul!

Igen i år inviterer Kristkirken alle børnehaveklasser, første og anden klasser, vuggestuer, børnehaver, dagplejere og hjemmegående forældre med mindre børn til børnejulegudstjeneste med juledukkespil.

På gaden for sårbare børn Pengene fra Sogneindsamling 2008 skal hjælpe og støtte børn, som er mærket af aids-epidemien og dens følger. Millioner af børn har alt for tidligt måttet påtage sig ansvaret for at forsørge familien og mindre søskende.

Fire kor synger julen ind Mandag d. 17. december kl. 19.30 Kolding Mandskor/Kolding kammerkor/Simon Peters Kirkes ungdomskor/Kristkirkens kor Fri entré

Der er information omkring indsamlingen søndag den 24. februar kl. 14.30 i Kirkebuen. Du kan melde dig som indsamler hos Eva Christensen på tlf. 7552 2373, bedst tirsdag og fredag kl. 11.30 – 12.30.

Menighedsrådsmøder – se www.kristkirken.dk. Møderne er offentlige

Juledukkespil i Kristkirken

Det sker: Onsdag den 5. og torsdag den 6. december begge dage kl. 9.30-10.15. Kaninen Albert vil også dukke op. Af hensyn til slikposer er det nødvendigt, at I tilmelder jer hos sognemedhjælper Britta Møller på tlf 7552 2373 senest 3. december.

Søndag morgen mødte de alle igen, friske og spændte. Kunne de mon huske, hvad de havde lært i går? Det kunne de. Alle sang om Jesus af fuld hals, og klapsalverne ville næsten ingen ende tage. Efter gudstjenesten mødtes børn og forældre i Kirkebuen til sodavand, farvel og tak og på gensyn næste år. Mette Hansen

Kirken er med tiden igen. Der er blevet installeret et digitalstyret kirkeur.

Julehygge for alle Umiddelbart efter kirkefrokosten 1. søndag i advent er der julehygge for børn og voksne i Kirkebuen. Der vil være mulighed for at lave juledekorationer og klippe julepynt. Undervejs vil der blive serveret æbleskiver og te/kaffe. Medbring selv pynt, lys og bund til dekorationen. Vi sørger for gran og ler. Hvis du/I har nogle skabeloner til juleklip, er I meget velkomne til også at tage dem med. Arrangementet koster 10 kr. pr. person. Arrangører: Julie Meier, Heidi Lauterlein og Britta Bank Møller.

Evangelisk Alliances bedeuge 2008 7. januar – Pinsekirken Indledning v/Michael Lerche Nygaard, Kristkirken 8. januar – KFUM & K Indledning v/Flemming Petterson, Pinsekirken 9. januar – Bethel Indledning v/Finn Ravn, Apostolsk Kirke 10. januar – Kristkirken Indledning v/Carsten Mikkelsen, Indre Mission 11. januar – Apostolsk Kirke Indledning v/Kolding Valgmenighed

Kristkirken 08 01 01  
Kristkirken 08 01 01  

http://kristkirken.dk/uploads/media/kristkirken_08-01_01.pdf

Advertisement