Page 1

Gudstjenester Marts 2006

Kristkirken

1. s. i fasten (Luk 22,24-32)

7. 12. 19. 23. 26.

English Service 16.00 Kamalesh Biswas Ungdomsgudstjeneste med konrmanddrama 19.00 Michael Lerche Nygaard 2. s. i fasten (Mark 9,14-29) 10.00 Michael Lerche Nygaard 10.00 Harry Sørensen 3. s. i fasten (Joh 8,42-51) 10.00 Harry Sørensen 10.00 Leif Pedersen Ulvetime-småbørnsgudstjeneste 17.00 Michael Lerche Nygaard Midfaste (Joh 6,24-35) 10.00 Michael Lerche Nygaard 10.00 Harry Sørensen

April 2006 2.

9. 13. 14. 16. 17. 20. 23.

Mariæ bebudelses dag (Luk 1,46-55) English Service Palmesøndag (Mark 14, 3-9) Skærtorsdag (Joh 13,1-15) Langfredag (Luk 23,26-49) Påskedag (Matt 28,1-8) 2. Påskedag (Joh 21,15-19) Ulvetime-småbørnsgudstjeneste 1. s. e. påske (Joh 21,15-19)

30.

2. s. e. påske (Joh 10,22-30)

Maj 2006

Kristkirken

7.

3. s. e. påske (Joh 14,1-11)

12.

10.00 Michael Lerche Nygaard

Immanuelskirken

5.

KG-koret medvirker Sogneindsamling

Kristkirken 10.00 16.00 10.00 19.00 10.00 10.00 10.00 17.00 10.00

Leif Pedersen Kamalesh Biswas Leif Pedersen Michael Lerche Nygaard Leif Pedersen Michael Lerche Nygaard Leif Pedersen Michael Lerche Nygaard Michael Lerche Nygaard Kirkefrokost

10.00 Harry Sørensen Konrmation

Immanuelskirken

10.00 Leif Pedersen

Immanuelskirken

10.00 Michael Lerche Nygaard 10.00 19.00 10.00 10.00

Harry Sørensen Harry Sørensen Harry Sørensen Harry Sørensen

10.00 Leif Pedersen 16.00 Michael Lerche Nygaard Rytmisk Gudstjeneste

10.00 Michael Lerche Nygaard

10.00 Harry Sørensen

English Service St. Bededag (Matt 7,7-14)

16.00 Kamalesh Biswas 10.00 Leif Pedersen

10.00 Michael Lerche Nygaard

14.

4. s. e. påske (Joh 8,28-36)

10.00 Michael Lerche Nygaard

10.00 Harry Sørensen

18. 21. 25. 28.

Ulvetime-småbørnsgudstjeneste 17.00 5. s. e. påske (Joh 17,1-11) 10.00 Kristi Himmelfartsdag (Luk 24, 46-53) 10.00 6. s. e. påske (Joh 17,20-26) 10.00

4.

Pinsedag (Joh 14,15-21) English Service

Juni 2006

Konrmation

Konrmation

Konrmation

»Kend din kirke« – rundvisning efter gudstjenesten

Michael Lerche Nygaard Michael Lerche Nygaard Leif Pedersen Michael Lerche Nygaard

Kristkirken

10.00 Leif Pedersen 16.00 Kamalesh Biswas

10.00 Leif Pedersen 10.00 Harry Sørensen 10.00 Harry Sørensen

Immanuelskirken 10.00 Harry Sørensen

KIRKEBIL er gratis og kan bestilles på tlf. 7552 2760 senest fredag kl. 13.00

Børn & unge

Kirke og Sogn Nr. 2 - 2006

Ny børn-og-unge-medarbejder Heidi Lomborg er ny sognemedhjælper i Kristkirken sogn, hvor hun skal arbejde med børn og unge. Vi har bedt Heidi om at præsentere sig selv og sin familie.

Heidi Lomborg glæder sig til at tage fat på de nye udfordringer i Kristkirken.

Ny sognemedhjælper Side 6

Jeg er 34 år og gift med Jens. Sammen har vi døtrene Silje (9), Thea (6) og Nenia (3). Vi er lige kommet tilbage til Danmark efter 2 år i Botswana i det sydlige Afrika, hvor vi arbejde som missionærer på den lutherske kirkes præsteskole. Jeg er uddannet rejsekonsulent og har arbejdet på forskellige kontorer/rejsebureauer, senest på Lego. I min fritid har jeg altid haft meget med børn at gøre - egne og andres: gymnastik, søndagsskole og klubber. Jeg synes børn er skønne og glæder mig meget til at møde børn, unge og deres forældre i Kristkirken!

Marts April Maj

Indsamlere søges Side 4

Børn & Gud Side 2

I Kristkirken har vi følgende tilbud til børn: »Børnekirke« under gudstjenesterne om søndagen Legestue (0-5 år) hver mandag fra 09.30 – 11.00 Juniorkonrmandundervisning i 3. klasse Juniorklub (10-13 år) hver tirsdag aften fra. 18.30 – 20.00 »Ulvetime« en torsdag hver måned fra 17.00 – 19.00 (med spisning!) Kom og vær med eller ring og hør mere! Sognemedhjælperens kontor: 7552 2373

Indskrivning af konrmander (Elever, der skal gå i 8. kl. skoleåret 2006-07) Onsdag den 8. marts kl. 17-18 i Kirkebuen, Riis Toft 1.

INDHOLD:

Andagt ................... 2 Artikel ................... 2 Koncerter ............. 3 Mødestedet .......... 3 Vejviser ................ 4 Indsamling .......... 4 Gudstjenester .... 5 Præsentation ...... 6


Andagt

Kirkenyt

Glæd jer altid i Herren!

BØRN & GUD

”Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.” Filiperbrevet kapitel 4 vers 4-7 At være glade ønsker vi alle. Ja, men hvorfor er vi danskere ikke så glade? Hvis vi har »Kristus i Hjertet!« er der kun grund til glæde. Men vi er så bekymrede i dag, ikke så meget for dem omkring os, mere for os selv. Egoismen og selvoptagetheden fylder en del i menneskets bevidsthed i vor tid. Og dog lærer Jesus Kristus os, at vi skal tjene, som han selv tjente. Men vi er dygtige til at bøje kristendommens lære, så vi undgår det, vi ikke bryder os om. Paulus lærer os med sine korte sætninger, at vi trods vores trængsler, skal vende os om og være glade. De bekymringer, han taler om, kan være vanskelige at få øje på for en dansker. Velfærd sløver ånden. I tillid og tro skal vi være Herren nær, også i vore handlinger overfor vore medmennesker. I fællesskab skal vi bringe evangeliet ud i vort sogn, vi har kun en Herre at forkynde, og denne »Herre er nær!« Deri er din og min glæde, for det er din og min Herre der tales om. EN smule ydmyghed i arbejdet for Herren, og overfor vore medkristne vil sikkert være Gud velbehageligt? Sognepræst Harry Sørensen

Koncerter I Kristkirken

Kirkebuen, Riis Toft 1 Kordegnekontor: Kordegn Egon Engmark, 7552 2760. Man-tors kl. 9.30-13. Tors også kl. 16-18. Fre kl. 9-13. Sognemedhjælpere: 7552 2373. Eva Christensen træffes tir og fre kl. 11.30-12.30. Vivi Eriksen træffes på 7552 2373 eller 7553 1014.

Camerata – 19. marts klokken 20.00 (fri entré) Camerata er et dansk kor i verdensklasse (www.camerata.dk). ”7 døgn i Jerusalem” – 9. april klokken 19.30 (entré 120 kr.) De to kor Mosaik og Primus (i alt 60 sangere) opfører en passion af Martin Alfsen. ”7 døgn i Jerusalem” er Jesu lidelseshistorie fortalt igennem gospelinspireret kormusik (www.7doegn.dk). Billetter købes via www.koldingbilletten.dk eller ved indgangen. Mozarts Reqiem – 21. april klokken 19.30 (fri entré) Syddansk Universitets Storekor og Jugend Sinfonie Orchester Mannheim (www.sdu.dk/Aktiviteter/Storekoret).

Gospelkoret Mosaik fra Århus.

Heidi Lomborg er pr. 1. marts blevet ansat som ny sognemedhjælper i Kristkirkens sogn.

GUD ER VILD MED BØRN! Han elsker deres spørgsmål, deres umiddelbarhed, deres nysgerrighed, deres råben og deres ærlige måde at vise sorg og glæde på. Gud ønsker at børn skal høre om ham, stille deres spørgsmål og vide at han er en levende Gud som hører dem og kender dem. I Bibelen kan vi læse en historie om hvordan Jesus skælder sine disciple ud fordi de jager nogle små børn væk. I stedet siger Jesus »Lad de små børn komme til mig« og tilføjer at vi voksne må »blive som børn« for at forstå Gud. Børn har altså en helt særlig plads i Guds verden og dermed også i kirken. Når et barn bliver døbt, byder hele kirken barnet velkommen i Guds familie. »Det som sker i dåben gør os trygge…”

synger vi i en dåbssalme. Gud vil så gerne have at børn lærer den tryghed at kende at de er elsket ubetinget som dem de er. Og så gælder det også for alle voksne… Sognemedhjælper Heidi W. Lomborg

Husk K - Klubbens forårsmarked i Kirkebuen Lørdag den 1. april 2006, kl. 9.45- 13.00. Andagt, boder og lune retter. Kirkevandring Onsdag den 29. marts 2006 Se mere information i dagspressen.

Vejviser til Kristkirkens Sogn

Sognepræst Leif Pedersen (kbf.) Lykkegårdsvej 40, tlf. 7550 3155, fax 7550 3379. Træffes bedst man-tor kl. 12-13, eller efter telefonisk aftale. Sognepræst Harry Sørensen Byvænget 6, 7552 2748. Træffes bedst tir-fre kl. 17-18. Sognepræst Michael Lerche Nygaard Haderslevvej 38, 7552 7646, e-mail: mln@km.dk Træffes bedst tir-fre kl. 12-13.

Mødestedet »TRO & LIV« Netværk af bibelstudiegrupper, mødes privat og i Kirkebuen Henv. Michael Lerche Nygaard, 7552 7646 SØNDAGSSAMVÆR i Kirkebuen Henv. Eva Christensen, 7552 2373 26. mar. 14.30: »Mit møde med Lise Munk« v/ Anna Sårup Brinth, Bording 23. apr. 14.30: »Sorg og krise. Hvordan komme videre?« v/ Lis Holst, Kolding 21. maj 12.30: Udugt til Frederiks, hvor kartoffeltyskerne blev anbragt. Tilmelding senest 18. maj 7552 2760 eller 7552 5373. TIRSDAGSSAMVÆR i Immanuelskirken Henv. Harry Sørensen, 7552 2748 7. mar. 14.30: »Brødremenighedens historie i Christiansfeld« v/ generalsekretær Jørgen Bøytler, Christiansfeld

4. apr. 14.30: »Fødsel, dåb og navngivning i 1600-tallet« v/ Jane Cohr Jensen, Sjølund ULVETIMER for småbørnsfamilier Henv. Michael Lerche Nygaard, 7552 7646 En torsdag hver måned 17.00 – 19.00 23/3, 20/4 & 18/5. Se listen side 5. LEGESTUE for små børn og forældre i Kirkebuen Henv. Heidi Lomborg, 7552 2373 Mandage: 9.30–11.00 JUNIORKLUB (10-14 årige) i præsteboligen Haderslevvej 38 Henv. Heidi Lomborg, 7552 2373 Tirsdage: kl. 18.30–20.00 CAFE GENESIS Henv. Jan Olesen, 5155 9907

K-KLUBBEN i Kirkebuen (Kirkens Korshær) Henv. Karin Hentschel, 7550 1569 Onsdage: 9.30-11.30 INDRE MISSION i Bethel, Tøndervej 5 Onsdagsmøder og øvrige aktiviteter Henv. Indremissionæren, 7552 1068 LUTHERSK MISSION Henv. Jens Jørgen Holm, 7550 2953 KFUM-KFUK Henv. 7552 2148 KFUK-SPEJDERNE Henv. Margrethe Nielsen, 7552 9681 KFUM-SPEJDERNE Henv. Margit Laursen, 7553 6765

Kirkerne - Kristkirken, 7552 2760 Organist Søren Andresen, 7552 0642 Kirketjener Jan Olesen, 5155 9907 2. kirketjener Dorte Kring Nielsen, 3058 2156 - Immanuelskirken, Immanuelsvej 4 Organist Martha Borg, 7553 8861 Kirketjener Anni Ulrikkeholm, 7552 8290 Menighedsrådsformand Erik Hummelmose, 7550 1977 Kirke og Sogn, 26. årgang, nr. 2 Udgiver: Kristkirkens sogns menighedsråd Ansvarshavende redaktør: Lilly Biswas Layout: FF*Sign, www.ff-sign.dk, Frede Ruby Østergård Internet: www.kristkirken.dk

Nyt fra kirken Sogneindsamling søndag den 5. marts STOP DEN STILLE SULT Meld dig som indsamler i Kristkirkens sogn på tlf. 7552 2760. »Vi har tit hovedpine og ondt i maven. Vi føler os altid trætte og svage, ind imellem besvimer vi, og vi sover meget. Hvis man er rigtig sulten, er det godt, hvis man kan sove. Det hjælper, at drikke en masse vand og spise blade, for det fylder maven siger en der sulter. De este af os spiser kun en gang om dagen. Børnene får først lidt ris med vand krydret med salt og chili. Så får mændene. Mødrene spiser sidst, og der er ikke altid mad nok,« udtaler nogle indiske mødre, som har sulten helt inde på livet.

»Sogneindsamlingen er en meningsfuld indsats én dag om året. Her i Kristkirkens sogn er Sogneindsamlingen en tradition, hvor vi mødes den første søndag i marts for, at gøre en forskel,« siger indsdamlingsleder Eva K. Christensen hvor yderligere oplysninger kan indhentes på tlf. 7552 2373. Enhver med hjertet på rette sted er særdeles velkommen til, at være med til, at stoppe den stille sult. Se dagspressen. Program for dagen fremlægges i kirkerne og Kirkebuen. Ved udlevering af indsamlingsbøssen kræves der billedlegitimation.

Noahs ark I foråret er der en sogneaften. Den 4. maj »På jagt efter Noahs ark« ved forfatter Henri Nissen, der har været på opdagelsesrejse for at nde arken.

M

enighedsrådsmøder

Der er menighedsrådsmøde den 21/3, 18/4 og 16/5 kl. 19.00 i Kirkebuen. Møderne er offentlige.

kristkirken_06-02  

http://kristkirken.dk/uploads/media/kristkirken_06-02.pdf