Page 1

M ARTS

KRISTKIRKEN

IM M A N UELSKIRKEN

4. 2. søndag i fasten 10.30 Per Damgaard Pedersen – Ungdomsband medvirker 11. 3. søndag i fasten 10.30 Michael Lerche Nygaard – Lovsangsgruppe medvirker 15. Ulvetime 17.00 Jan Holm Mortensen 18. 4. søndag i fasten 10.30 Jan Holm Mortensen – Kristkirkens Kantori medvirker 25. Mariæ bebudelse 10.30 Michael Lerche Nygaard 9.00 Michael L. Nygaard De ni læsninger før påske. En musikalsk fortælling om påskens drama. Fremføres af Kristkirkens spirekor, juniorkor og ungdomskor under ledelse af organist Mirjam Lumholdt

Henv. Margit Larsen ☎ 2398 6765

KFUM-spejderne

Henv. Margrethe Nielsen ☎ 7552 9681

AP R I L

KRISTKIRKEN

1. Palmesøndag 10.30 5. Skærtorsdag 19.00 6. Langfredag 10.30 8. Påskedag 10.30 9. 2. påskedag 19.00 12. Ulvetime 17.00 15. 1. søndag efter påske 10.30 22. 2. søndag efter påske 10.30 29. 3. søndag efter påske 10.30 M A J

IM M A N UELSKIRKEN

Per Damgaard Pedersen Michael Lerche Nygaard – Ungdomskor medvirker Michael Lerche Nygaard Jan Holm Mortensen – Kristkirkens Kantori medvirker Per D. Pedersen, Jan H. Mortensen og Michael L. Nygaard Konfirmandgudstjeneste – Ungdomsband medvirker Per Damgaard Pedersen Jan Holm Mortensen Michael L. Nygaard, Jan H. Mortensen og Per D. Pedersen Lovsangsgruppe medvirker. Kirkefrokost og det årlige menighedsmøde efter gudstjenesten. Per Damgaard Pedersen 9.00 Jan H. Mortensen Konfirmationsgudstjeneste

KRISTKIRKEN

IM M A N UELSKIRKEN

4. Bededag 10.30 Jan Holm Mortensen 19.00 Per D. Pedersen Konfirmationsgudstjeneste Bodsgudstjeneste 6. 4. søndag efter påske 10.30 Michael Lerche Nygaard 10.30 Per D. Pedersen Konfirmationsgudstjeneste 10. Ulvetime 17.00 Michael Lerche Nygaard 13. 5. søndag efter påske 10.30 Michael Lerche Nygaard – Minikonfirmanderne medvirker 17. Kristi Himmelfartsdag 10.30 Per Damgaard Pedersen 20. 6. søndag efter påske 10.30 Michael Lerche Nygaard 27. Pinsedag 10.30 Jan Holm Mortensen 9.00 Jan H. Mortensen Kristkirkens Kantori medvirker ­­ 28. 2. pinsedag 10.30 Fællesgudstjeneste for Kolding provsti ved Brødsgård Landbomuseum J U N I

KRISTKIRKEN

3. Trinitatis søndag

10.30 Per Damgaard Pedersen

IM M A N UELSKIRKEN

Kirkebil for ældre og gangbesværede er gratis og kan bestilles på tlf. 7552 2760 senest fredag kl. 13.00

Henv. Inger Rask ☎ 2331 5966 / 2395 6184. 25/3: Naturens forårstegn v. Frede Nielsen,

De grønne pigespejdere

Søndagssamvær i Kirkebuen

Henv. ☎ 7552 2141

KFUM/KFUK

Henv. Vivi Eriksen ☎ 2874 1014 eller Laila Damm ☎ 6141 1681 E-mail: omsorgsgruppen@kristkirken.dk

Henv. Jens Jørgen Holm ☎ 7550 2953

Omsorgsgruppen ved Kristkirken

Luthersk Mission

Henv. Michael Lerche Nygaard ☎ 7552 7646 Bibelstudiegrupper, der mødes privat.

Tro & Liv

Indre Missions Unge IMU (ca. 16-25-årige) Henv. Sebastian Pedersen ☎ 2652 5112 Mødes mandage kl. 19.30.

Henv. Carsten Mikkelsen ☎ 7552 1068 Onsdagsmødet og øvrige aktiviteter

Henv. Carsten Mikkelsen ☎ 7552 1068 / 2858 6760. E-mail: carsten.annie@stofanet.dk Første fredag i måneden kl. 19.30-21.30

Indre Mission i Bethel, Tøndervej 5

Teenklubben (6.-10. klasse)

Henv. Palle Gaedt Jensen ☎ 2341 2863 For åbningsdatoer se: www.cafegenesis.dk Henv. Inger Rask ☎ 2395 6184. Tirsdage kl. 18.30-20.00 i kælderen på Haderslevvej 38.

Café Genesis

Juniorklub (10-14-årige)

Henv. Karin Hentschel ☎ 7550 1569 Onsdage kl. 10.00-12.00 Henv. Jytte Aagaard ☎ 2331 5944. Mandage kl. 9.00-11.00.

K-Klubben i Kirkebuen (Kirkens Korshær)

Legestue for små børn og forældre i Kirkebuen

Henv. Michael Lerche Nygaard ☎ 7552 7646 Torsdag 15/3, 12/4 og 10/5

Ulvetimer for småbørnsfamilier

Mødestedet

Vamdrup. 29/4: Lange cykelture på tre kontinenter v. Torben Ploug, Kolding.

NR. 2 – 2012 · M A RTS · A PRIL · M A J

Kristkirkens Sogn

Vejviser til Kristkirkens Sogn Kridthuset – Haderslevvej 38 Kirkekontor: Kordegn Egon Engmark ☎ 7552 2760. Mandag-fredag kl. 9.30-13.00. Torsdag tillige kl. 15.30-17.30 kordegn@kristkirken.dk Sognemedhjælperkontor: Inger Rask træffes efter aftale ☎ 2331 5966. ir@km.dk Jytte Aagaard, mandag kl. 11-13, tirsdag og torsdag kl. 9-12 ☎ 2331 5944. jytte@kristkirken.dk

Sognepræster

Menighedsrådsformand Karen Storgaard Larsen, Margrethesvej 1 ☎ 4692 8892 / 4098 1944. ok-larsen@gmx.net

Kirkerne Kristkirken, Haderslevvej 38 Organist: Søren Andresen ☎ 2331 5994. organist@kristkirken.dk Organistassistent: Mirjam Lumholdt ☎ 5177 8960. mirjam@kristkirken.dk Kirketjener: Jan Olesen ☎ 5155 9907 2. kirketjener: Dorte Kring Nielsen ☎ 3058 2156

Michael Lerche Nygaard (kbf.) Immanuelsvej 4 ☎ 7552 7646. mln@km.dk

Immanuelskirken, Immanuelsvej 4

Jan Holm Mortensen Lykkegårdsvej 40 ☎ 7550 3379. jhm@km.dk

Udgiver: Kristkirkens Sogns menighedsråd Ansvarshavende redaktør: Jacob Bank Møller Grafisk design: Finn Brohus

Per Damgaard Pedersen Kontor: Kirkebuen, Riis Toft 1 ☎ 2440 4828 pdp@km.dk

Kristkirkens sogn, 32. årgang, nr. 2

Internet www.kristkirken.dk


Meget mere musik i Kristkirken

Andagt – »Du har aldrig tid!« Vi oplever konstant denne begrænsning. Tid og kalender. Vi forsøger at prioritere mellem vigtigt og mindre vig­tigt – og fordele af vores tid, så få får for meget og færre får for lidt. Jeg kom til at tænke på, at denne konstante erfaring af begrænsning, hvad enten vi er givere eller modtagere af tid og opmærk­somhed, let kommer til at påvirke vores opfattelse af Gud. Som én sagde: »Hvis præsten har travlt – må Gud selv vel ikke have mindre travlt. Han har et noget større sogn!« Hvordan får han overhovedet plads til os alle i kal­end­eren? Uden at vi måske gør os det klart, overfører vi erfaringen af vores begrænsning til Gud; fornemmelsen af, at Gud ikke har tid til mig og mine småting. Fornemmelsen af, at tid med ham så heller ikke rigtig gør hverken fra eller til. »For Herren er én dag som tusind år, og tusind år som én dag«, siger apostlen Peter i

2. Pet 3,8. Jo, Gud har skabt tid og rum – og relaterer til os i tid og rum – men han er selv uden for tid og rum. Uden at mit hoved helt kan rumme det, så må det vel betyde, at Gud har hele evigheden til at lytte til netop min bøn og til at følge mig fra morgen til aften. Han har hele evigheden til at pønse på mit bedste. Og han inviterer mig ind under sin udelte opmærksomhed. Når Paulus et sted opfordrer os til at bede »uophørligt« – spejler det nøjagtig den virkelighed: At Gud har tid – og evighed – til rådighed; både til mig og til dig, og til den nabo, som jeg ikke fik tid til – men som jeg altid kan bede for. Gud har tid – og venter og længes efter, at jeg lukker ham ind i mit liv. Hvad venter jeg egentlig på?

Normalt har kirkegængerne ingen problemer med at synge Kristkirken op, men fremover får sangen endnu et løft. Kristkirkens dygtige kor har nemlig lagt procedurerne om, så koret en gang om måneden stiller i stærkeste opstilling med alle korets sangere på én gang.

Desuden har Kristkirken fået hele tre små bands af frivillige, som cirka hver anden søndag på skift vil synge og spille for på en række nyere sange i forbindelse med altergangen. Endelig vil Kristkirkens spirekor, juniorkor og det helt nye ungdomskor medvirke under gudstjenesterne ved særlige lejligheder.

Jan Holm Mortensen, sognepræst

Vi har lært meget Martin, Rasmus og Nikolaj fra Søndervang Skole skal konfirmeres den 6. maj. De havde alle frygtet, at konfirmandundervisningen og ikke mindst den medfølgende kirkegang ville blive temmelig kedeligt. Men det har det ikke været. »Jeg synes, vi har lært meget om både Bibelen og kirkens højtider, og så har vi haft nogle spændende diskussioner om, hvad vi kan bruge kristendommen til i dag,« siger Martin Han har valgt at blive konfirmeret, fordi han ved, at han tror på Gud. Rasmus og Nikolaj bruger konfirmandundervisningen til at få bedre styr på kristendommen. »Jeg synes, kristendommen har nogle gode leveregler. Og så tror jeg, at kirken er et godt sted at gå hen, når man har brug for hjælp,« siger Rasmus, og Nikolaj tilføjer: »Jeg kommer for at få mere indsigt i kristendommen, så jeg bedre kan tage stilling til troen.« Alle tre er enige om, at det er okay at gå i kirke. Gudstjenesterne kunne godt være kortere, mener de. Men de er glade for at lytte til præstens prædiken, og så hæfter de sig ved den gode stemning og de mange tilbud i årets løb, som henvender sig til konfirmander.

Ingen af de tre regner dog med at komme i kirke hver søndag efter konfirmationen. »Det bliver nok kun til jul,« siger Martin. »… og til påske,« tilføjer Rasmus. »Ja, og måske de andre højtider,« slutter Nikolaj.

Tre bands af frivillige vil på skift synge for under altergangen ca. hver anden søndag.

Kirkegårdsvandringer Kirkegårdsbestyrelsen indbyder igen i år til tre guidede rundvisninger på Koldings kirkegårde. Den første finder sted på Søndre Kirkegård, torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00. Mødested: Kapellet, Sdr. Kongevej 15. Rundvisningen ledes af kapeloverassistent Peter Hartwig

Sellau og kirkegårdsleder Marie Vedel-Rieper. Efterfølgende er der andagt i Søndre Kapel v. sognepræst Ole Pihl, Brændkjærkirken. Tilmelding: tlf. 7550 7870 eller på e-mail: info@koldingkirkegaarde.dk senest dagen før det pågældende arrangement.

Salmesangsfest i Kristkirken 2012 Hundredvis af børn vil igen i år fylde Kristkirken med salmesang akkompagneret af bas, trommer, elguitar og orgel. Det er elever fra Kolding kommunes 4. klasser, der traditionen tro mødes i kirken den 6. marts til salmesangs-

fest. Der vil både blive sunget ældre og nyere salmer. Inden dagen har eleverne øvet sig på salmerne samt arbejdet med indholdet. Temaet i år er »Ensomhed og fællesskab«.

Det er faktisk okay at gå i kirke, mener (fra venstre) Nikolaj, Rasmus og Martin.

K-Klubbens forårsmarked Lørdag den 17. marts i Kirkebuen, Riis Toft 1 Arrangementet begynder kl. 9.45 med velkomst og andagt. Derefter åbner kaffe- og salgsboder, tombola, amerikansk lotteri, og

der er mulighed for at spise lune frokostretter. Markedet slutter kl. 13.00 Arrangør: Kirkens korshær.

Menighedsrådsmøder 6/3, 10/4 og 8/5 kl. 19.00 i Kirkebuen. Møderne er offentlige.

Også til Salmsangsfesten i 2011 var der fuldt hus i Kristkirken.

Kristkirken 12 02 01  

http://kristkirken.dk/uploads/media/kristkirken_12-02_01.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you