Page 1

Informasjon til innbyggerne i Askim og Hobøl Våren 2017

Kjære innbygger – arbeidet fortsetter! Vi ønsker Eidsberg og Spydeberg velkommen med i videreutviklingen av den nye kommunen. Dette vil bli en slagkraftig kommune med 40 000 borgere. Følg med, det er spennende tider framover! Vi oppfordrer vi deg til følge prosessen på nettsidene nyeaskim.no, på Nye Askim 2020s Facebook-side og i kommune-appene til Askim og Hobøl kommuner. 22. februar kom forslaget fra Regjeringen om at Askim, Hobøl, Spydeberg og Eidsberg kommuner blir slått sammen. Regjeringen legger med det første frem en proposisjon for Stortinget om kommunereformen. Forslaget har flertall der.

Vi vil svært gjerne høre dine synspunkter, og få dine kommentarer framover. Du kan enkelt tipse oss og komme med innspill på nettsiden nyeaskim.no. Vi ønsker deg en riktig god påske «Sammen bygger vi vår nye kommune!»

Når vedtaket er gjort i Stortinget 9. juni, vil det opprettes en politisk fellesnemnd som starter arbeidet med å bygge den nye kommunen. Siden juni 2016 har Askim og Hobøl etablert en velfungerende prosjektorganisasjon som har arbeidet med basis i grunnlagsdokumentet for de to kommunene. 14 arbeidsgrupper innenfor flere fagfelt har vært i gang og flere er i oppstartsfasen.

Fra folkemøtet 22. mars 2017 på Askim ungdomsskole

Thor Hals, ordfører i Askim

Olav Breivik, ordfører i Hobøl

Har du spørsmål? Askim kommune 69 68 10 00 postmottak@askim.kommune.no www.askim.kommune.no

Hobøl kommune 69 92 44 00 post@hobol.kommune.no www.hobol.kommune.no

Nysgjerrig? Snu arket!


Fikk inspirasjon i Molenwaard - Nederland

Interimnemnda og tillitsvalgte var på to dagers inspirasjonstur i Nederland 14. og 15. februar.

Slik har kommunen lagt til rette for at innbyggerne kan betjene seg selv på nettet i størst mulig grad.

Her møtte de politikere og administrasjon fra Molenwaard kommune for å høre om prosessen de har vært gjennom da de slo sammen 13 tettsteder i 2013.

Vår nye kommune kan hente mye inspirasjon fra Molenwaard. Blant annet handler det om hvordan tjenester skal tilbys innbyggerne i nærmiljøet, og utstrakt bruk av digitale løsninger.

Noe av det som er spesielt med Molenwaard kommune er at de ikke har rådhus. Kommunale møter og møter med innbyggerne foregår i lokaler rundt i byen, som for eksempel på den lokale puben eller hjemme ved kjøkkenbordet hos innbyggeren. Den nederlandske kommunen har på denne måten flyttet tjenestene nærmere borgerne. Kommunen har satset på full digitalisering av alle tjenester, og har som slagord: Digital, nær og personlig

Motta kunngjøringer og nyheter direkte til din mobiltelefon eller nettbrett. Last ned Askim og Hobøl kommunes app.

Veien videre Våren 2017: 9. juni: Stortinget gjør vedtak om kommunesammenslåing • Nedsettelse av fellesnemnd • Ansettelse av prosjektleder til prosessen med å bygge den nye kommunen • Valg av kommunenavn og kommunevåpen 01.01.2020 Iverksettelse av ny kommune Følg også Nye Askim 2020 på våre hjemmesider under kategorien Politikk.

Nyhetsbrev våren 2017 - Nye Askim 2020  

Kommunesammenslåing - informasjon om prosessen videre når fire kommuner slår seg sammen og skal bli én storkommune.