Page 1

Kick-off 2018

22-23 augusti, Gรถteborg


Välkommen till kick-offdagarna i Göteborg! Vi är drygt 300 deltagare och medverkande som delar två dagar fyllda med innehåll som ger redskap för en tro som rakryggat, klarsynt och befriande ger livsmod, kraft och glädje. I föreläsningar, seminarier, möten och vimmel vrider och vänder vi på vår gemensamma uppgift som kyrka i vår tid och inhämtar nya insikter. I denna programfolder hittar du praktisk information om dagarna. Vi håller till i de centrala delarna av Göteborg. De gemensamma samlingarna är i Smyrnakyrkan och de valbara seminarierna är förlagda i lokaler i närområdet. Denna programfolder finns digitalt via intranätet, internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/aktuellt-pedagogik-teologi Lunch och fika Lunch ordnar du på egen hand och i området finns många alternativ. Vill du ha tips kan du vända dig till Mötesbyrån. Mellan seminariepassen bjuds frukt och vatten i anslutning till det seminarie du deltagit i. Vill du ha kaffe eller te får du slinka in på något café i närheten under förflyttningen mellan seminarierna. Seminariepass Dina seminarier står på din namnbricka som du får vid incheckningen. Den fungerar som inträde på seminarierna, därför är det viktigt att du har med dig den under hela konferensen! Vilka lokaler du ska vara i under de olika seminariepassen kan du läsa mer om i denna programfolder. Har du frågor under dagarna kan du vända dig till: • Mötesbyrån (mötesbyrån är mobil och växlar mellan Smyrnakyrkan och Din Bok, se plats och öppettider nedan) • Karin Janfalk på telefon 031-771 30 44 eller via sms till 0703-35 68 37

Mötesbyrå Smyrnakyrkan (Haga Kyrkogata 2) 22 augusti: 08:30 -11:00 (öppet för incheckning 08:30 - 09:45) 23 augusti: 13:00 -15:30 Din Bok bokhandel (Västra Hamngatan 21) 22 augusti: 12:00 -15:30 23 augusti: 08:30 -12:00 Utöver Mötesbyråns öppettider har bokhandeln öppet ons 10:00-18:00 samt tors 08:30-18:00. Böcker skrivna av medverkande på Kick-offdagarna finns i lager. Passa på att ta en paus och njut av bokhyllorna!

Ett samarrangemang mellan Göteborgs stift, Skara stift, Sensus och Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift.


Program onsdag 22 augusti 08:30 Mötesbyrån öppnar (Smyrnakyrkan) 09:00 Drop-in kaffe och macka (Smyrnakyrkan) 09:45 Gemensam inledning (Smyrnakyrkan) 10:45 Gemensamt föredrag med Eva-Lotta Grantén (Smyrnakyrkan) Luther om lärande –vad säger detta oss idag? Vad inspirerar mig? Vad utmanar mig? Vad tar jag med mig?

12:00 Mässa (Domkyrkan) eller Sommarkonsert (Hagakyrkan) Dessa tillfällen är del av församlingens ordinarie verksamhet och valfritt för dig som deltar under Kick-offdagarna. 12:30 Lunch 14:00 Seminariepass 1 Vilken lokal du skall vara i kan du utläsa i denna folder. 15:00 Frukt och vatten Detta fås i anslutning till det seminarie du deltagit i under pass 1. 15:30 Seminariepass 2 Vilken lokal du skall vara i kan du utläsa i denna folder. 18:00 Mässa mitt i vardagen (Hagakyrkan) Denna mässa är del av församlingens ordinarie verksamhet och valfri för dig som deltar under Kick-offdagarna.

Själavård med unga 2019

Utbildnigen är tillbaka våren 2019. Läs mer på Göteborgs stifts intranät.


Program torsdag 23 augusti 09:15 Seminariepass 3 Vilken lokal du skall vara i kan du utläsa i denna folder. 10:15 Frukt och vatten Detta fås i anslutning till det seminarie du deltagit i under pass 3. 10:45 Seminariepass 4 Vilken lokal du skall vara i kan du utläsa i denna folder. 12:00 Ord inför helgen (Domkyrkan) Detta tillfälle är del av församlingens ordinarie verksamhet och valfritt för dig som deltar under Kick-offdagarna. 12:30 Lunch 14:00 Gemensamt föredrag med Sven Hillert (Smyrnakyrkan) Lär som du tror och led som du lär. Vad inspirerar mig? Vad utmanar mig? Vad tar jag med mig?

15:30 Avslutning (vi slutar 15:55)

Bonusdagar 2018/2019 Vi bjuder in till fördjupning av några perspektiv från Kick-offdagarna med David Thurfjell, 12 november 2018 och Lotta Björkman, 8 mars 2019. Läs mer på Göteborgs stifts intranät under Kurser och Arrangemang.


Seminarielokaler Vilka seminarier du fått ser du på din namnbricka. Denna information finns också i Mötesbyrån. Det är viktigt att du går på de seminarier som står på din namnbricka då många seminarier är fulla och lokalerna anpassade därefter. Seminariepass

Onsdag 22 augusti

Torsdag 23 augusti

1. Om detta ska vi berätta

A-huset, Pedagogen, AK2 134

2. Regnbågsnyckeln

A-huset, Pedagogen, AK2 135

3. Fräls oss från patriarkatet

A-huset, Pedagogen, AK2 133

A-huset, Pedagogen, AK2 133

4. Den röda tråden

A-huset, Pedagogen, AK2 138

A-huset, Pedagogen, AK2 138

5. Global kyrka i en polariserad värld

A-huset, Pedagogen, AK2 134

A-huset, Pedagogen, AK2 135

6. Kreativt skrivande

A-huset, Pedagogen, AK2 140

A-huset, Pedagogen, AK2 140

7. Kyrkopedagogik

Hagakyrkan

Hagakyrkan

8. Mindre HUR och mera VARFÖR!

A-huset, Pedagogen, AK2 139

A-huset, Pedagogen, AK2 139

9. En kyrka för, med och av alla

Sensus sal 35

Sensus sal 32

10. Normkritisk pedagogik

Evangeliska brödraförs. sal 2

Sensus sal 32

11. Lek är allvar

Interreligiösa centret

Interreligiösa centret

12. Vad gör vi när det skaver?

Gustavigården

13. Att sjunga och växa i tro

Tyska Christinae kyrka

14. Barn och ungdomar som utmanar

Evangeliska brödraförs. kyrksal

15. Barnappen - bakom kulisserna

Sensus sal 31

16. Tro i hållbar utveckling

A-huset, Pedagogen, AK2 134

17. Hur berättar vi bibelberättelserna?

Gustavigården

18. Sjunger vi det vi tror?

Tyska Christinae kyrka

19. Med pedagogik och teologi som kamp...

Evangeliska brödraförs. kyrksal

20. Stjärnans väg

Sensus sal 31

* OBS! Samtliga seminarier på Pedagogen är i källaren. Gå ner för trappan i den stora entrén.

Adresser till lokalerna (karta finns på baksidan) A

Smyrnakyrkan, Haga Kyrkogata 2, Hållplats Hagakyrkan

B

Hagakyrkan, Hagaparken (bredvid Smyrna), Hållplats Hagakyrkan

C

Pedagogen, Västra Hamngatan 25, Hållplats Grönsakstorget

D

Din Bok, Västra Hamngatan 21, Hållplats Grönsakstorget

E

Domkyrkan, Västra Hamngatan m.fl., Hållplats Domkyrkan

F

Gustavigården, Kyrkogatan 28, Hållplats Domkyrkan

G Evangeliska Brödraförsamlingen, Kungsgatan 45, Hållplats Domkyrkan

H Interreligiösa centret, Kyrkogatan 25, Hållplats Domkyrkan I

Sensus, Drottninggatan 30, Hållplats Brunnsparken

J

Tyska Christinae kyrka, Norra Hamngatan 16, Hållplats Brunnsparken

Biskopens Pedagogdag med biskop Susanne Rappmann

26 augusti 2019 Domkyrkan, Göteborg Läs mer på Göteborgs stifts intranät


J

I

H F

E

G

D

C

A B

A•

Smyrnakyrkan

B•

Hagakyrkan

C•

Pedagogen

D •

Din Bok

E•

Domkyrkan

F•

Gustavigården

G •

Evangeliska Brödraförsamlingen

H •

Interreligiösa centret

I •

Sensus

J •

Tyska Christinae kyrka

Programfolder Kickoff-dagar 2018  
Programfolder Kickoff-dagar 2018  
Advertisement