Page 1


Rotaract (skrajšano RAC) je mednarodna organizacija, ki združuje preko 6500 klubov v 180-ih državah sveta, kar pomeni 180.000 mladih, starih od 18 do 30 let, ki sledijo rotarijski ideji o boljšem svetu. Ideja o Rotaractu kot podmladku rotarijskega gibanja se je pojavila v 60-ih leti v ZDA in tako je bil leta 1968 ustanovljen prvi Rotaract klub v Severni Karolini. V Sloveniji je bil prvi RTC ustanovljen v Ljubljani leta 1994. »Rotaract« pomeni »Rotary v akciji«, čeprav prvotno ime izvira iz kombinacije »interact« (international + action), visoko stopnjo šolskega programa, ustanovljenega z Rotary International leta 1962. Večina Rotaract dejavnosti potekajo na ravni kluba. Rotaract klubi imajo formalne sestanke ponavadi vsaka dva tedna, ki obsegajo bodisi posebne sestanke, izlete, družabne dejavnosti, razprave bodisi obiske drugih klubov. Člani kluba se med sabo dobijo, da bi se dogovorili o projektnem delu, družabnih ter dobrodelnih dogodkih, vodenju kluba in podobno. Namen Rotaracta je dati mladim priložnost, da znotraj kluba izboljšujejo svoje spretnosti in pridobivajo znanje, ki jim pomaga tako pri osebnem razvoju kot tudi pri reševanju socialnih problemov na lokalni ravni, na kateri klub tudi deluje. Verjamemo, da s pozitivnim pristopom in sklepanjem novih prijateljstev doma in v tujini, prispevamo k boljšim medosebnih odnosom tudi v širšem merilu.

Rotaract klub Nova Gorica, Ajševica 13, 5000 Nova Gorica E-pošta: info@rotaract-ng.si Spletni naslov: www.rotaract-ng.si Sestanki: Gostišce Šterk, vsak drugi petek ob 19.30 IDENTIFIKACIJSKI PODATKI: Matična številka: 4005112, Davčna številka: 11358351 Transakcijski račun: 2450 0901 0442 687 (Reiffeisen banka) Botrski klub: Rotary klub Nova Gorica


Rotarijsko leto 2012/2013 Predsednica: Maja Usico Podpredsednik: Uroš Šinigoj Sekretarka: Kristina Zimic Blagajničarka: Monika Sirk Klubska mojstrica: Petra Šinigoj Projektni vodja: Tine Cencič

An Krumberger

Kristina Zimic

Niko Gorjup

Maja Usico

Rotarijsko leto 2011/2012 Predsednica: Katjuša Leban Podpredsednik: Tine Cencič Sekretarka: Maja Usico Blagajnik: Uroš Šinigoj Klubska mojstrica: Vanessa Brataševec Projektni vodja: Boštjan Špehonja

Tomaž Gregorič

Katjuša Leban

Boštjan Špehonja

Maj Krumberger

Petra Šinigoj

Rotarijsko leto 2010/2011 Predsednik: Tomaž Gregorič Podpredsednica: Monika Sirk Sekretarka: Katjuša Leban Blagajnik: Matej Knez Klubski mojster: Uroš Šinigoj Projektni vodja: Vito Kurinčič

Uroš Šinigoj

Tomaž Gregorič

Gregor Pirc

Maja Usico

Maruša Peršolja

Rotarijsko leto 2009/2010 Predsednik: An Krumberger Podpredsednik: Tomaž Gregorič Sekretarka: Monika Sirk Blagajnik: Matej Knez Klubska mojstrica: Lien Simčič Projektni vodja: Anja Vodopivec

Vanessa Brataševec

An Krumberger

Jani Koršič

Monika Sirk

Tine Cencič

Katjuša Leban

Vito Kurinčič

Rotarijsko leto 2008/2009 Predsednik: Andraž Fakuč Podpredsednica: Katjuša Leban Sekretar: An Krumberger Blagajnik: Uroš Šinigoj Klubski mojster: Tomaž Gregorič Projektni vodja: Anja Vodopivec Andraž Fakuč


Nakup rač. za OŠ Dobrovo

nov.’08

Charter

dec.‘08

Pomladni cvet dobrote - dobrodelni koncert

jan.’09

feb.‘09

mar.’09

apr.’09

Terapevtsko jahanje

november 2008: charter (ustanovni večer) pod botrstvom našega Rotary kluba NG december 2008: prva dobrodelna akcijo: OŠ Dobrovo smo kupili računalnik, ki ponuja prvošolčkom nove in zanimive možnosti učenja. začetek leta 2009: Ani, punci s celebralno parazilo, smo skupaj z Leo klubom NG in Vogrsko kupili celoletno karto za terapevtsko jahanje. Ježa ji bo pomagala pri premagovanju težke bolezni.

SLOtrip 2009

maj’09

jun.’09

jul.’09

Nakup fotoaparata za VDC

april 2009: dobrodelni koncert Pomladni cvet dobrote z J. Kovačičem, G. Rijavcem in otroci Glasbene šole NG. Celoten izkupiček je šel delavnicam, ki jih organizira g. Torkar. maj 2009: VDC Stari Gori smo podelili fotografski aparat, katerega bodo uporabljali za obeleženje različnih aktivnosti iz njihovega bivanja v Varstveno delovnem centru ter izven njega. junij 2009: prvi “Slovenia trip”


Novoletna dobrodelna košarica

nov.’09

dec.‘09

Dobrodelni koncert z “Abbazio”

Velikonočna stojnica

jan.’10

feb.‘10

Postavitev spletne strani

november 2009: Dobrodelni koncert “Abbazia” december 2009: Novoletna dobrodelna košarica - zbirali smo donacije za nakup igrač za pediatrični oddelek Bolnišnice dr. Franca Derganca v Šempetru. februar 2010: S postavitvijo spletne strani je naš klub končno dobil celostno podobo. Zahvale gredo podjetju Arctur.

mar.’10

apr.’10

Pomladni cvet dobrote

SLOtrip 2010

maj’10

jun.’10

jul.’10

Očistimo Slovenijo

april 2010: - Velikonočna stojnica: promocija "Pomladnega cveta dobrote" ter zbiranje prispevkov za nakup pripomockov pediatricnemu oddelku šempetrske bolnišnice; Pomladni cvet dobrote: na dobrodelnem koncertu so nastopili Z. Predin, S. Ivančić in drugi. Zbirali smo sredstva za nakup pripomočkov pediatričnemu oddelku šemp. bolnice; - Očistimo Slovenijo: vseslovenske čistilna akcija junij 2010: SLOVENIAtrip - gostili smo rotaractovce s celega sveta


Novoletna dobrodelna košarica

nov.’10

dec.‘10

Charter distrikta 1912

jan.’11

feb.‘11

Donacija humanitarno-medicinski Dobrodelna monokomedija “Čistilka in predsednik uprave” odravi Uganda

mar.’11

apr.’11

maj’11

Pomladni cvet dobrote - Dobrodelni večer humorja

jun.’11

jul.’11

Slovenia trip 2011

november 2010: Izkupiček dobrodelne monokomedije “Čistilka in predsednik uprave” z Mojco Partljič smo namenili plačilu zimske šole v naravi otrokom iz finančno ogroženih družin.

maj 2011: Dobrodelni večer humorja smo izpeljali s pomočjo Nataše Tič Ralijan in Mojce Partljič - donirali smo Varstveno delovnemu centru Nova Gorica (enota Stara Gora) za pomoč pri nakupu rehabilitacijskih pripomočkov

december 2010: Novoletna dobrodelna košarica - izkupiček je bil namenjen vrtcu in šoli šempetrske bolnišnice

junij 2011: - Charter distrikta 1912: Slovenski poddistrikt je imel s 44 klubi potrebno velikost, da se odcepi. Tako je Slovenija postala samostojni distrikt (Distrikt 1912) z lastnim vodstvom. - Slovenia trip 2011

februar 2011: Donacija Humanitarno-medicinski odpravi Uganda 2010-2011


Novoletna dobrodelna košarica

nov.’11

REM Wroclaw

Distriktna konferenca v Novem mestu

dec.‘11

jan.’12

feb.‘12

REM Torino

november 2011: REM Wroclaw december 2011: Novoletna dobrodelna košarica - izkupiček smo namenili nakupu igrač otrokom pediatričnega oddelka šempetrske bolnišnice. januar 2012: REM Torino marec 2012: Distriktna konferenca v Novem mestu - naš član, An Krumberger, je postal DRR za rotarijsko leto 2012/13

Rotaract NAVDIH

mar.’12

apr.’12

Predaja vodstva na Trgu Evrope

maj’12

PETS/SETS

jun.’12

jul.’12

„Paul Harris Fellow“

april 2012: PETS/SETS v Portorožu: Seminar za bodoče predsednice in predsednike ter za bodoče sekretarke in sekretarje Rotary ter Rotaract klubov. maj 2012: Rotaract NAVDIH - dogodek, na katerem so predavale tri osebe, ki so v svojem življenju uspele razviti svoje talente in s tem veliko doprinesle družbi: Nedjan Brataševec, Otmar Zorn in Edvard Svetlik. junij 2012: Predaja vodstva na Trgu Evrope, „Paul Harris Fellow“ nagrado za posebne zasluge v rotarijstvu je prejel tudi naš član, Uroš Šinigoj.


Predaja distriktne funkcije DRR

jun.’11

jul.’11

Slovenia trip 2012

avg.‘11

sept.’12

Predaja knjig varnim hišam

Distriktna konferenca v Novi Gorici

okt.‘12

Border trip 2012

nov.’12

dec.’12

Novoletna dobrodelna košarica

Rotaract štipendist

jan’12

feb.’12

mar.’12

Rotaract navdih

junij 2012: Maja Usico je nasledila Katjušo Leban. Predaja distriktne funkcije - naš član, An Krumberger, je zasedel funkcijo predsednika distrikta 1912 (Slovenija) - postal je DRR (District Rotaract Representative).

november 2012: Distriktna konferenca v Novi Gorici december 2012: Veseli nakupovalni voziček, skupni projekt Leo kluba Nova Gorica, Leo kluba Vogrsko in našega kluba

Vsakoletni tabor „SLOVENIA TRIP“

NAPOVED PREOSTALIH DOGODKOV V TEM ROTARIJSKEM LETU: februar - april 2013: Natečaj „Rotaract štipendist“ maj 2013: Rotaract navdih junij/julij 2013: Slovenia trip 2013

september 2012: Predaja preko sto knjig Združenju Varnih hiš, Dvodnevni dogodek Border trip (ogledi Goriške ter Trsta z okolico),


V letu 2010 smo v našem klubu pričeli organizirati predavanja na različne teme, ki zanimajo posamezne člane. Študent Medicinske fakultete, UROŠ ŠINIGOJ, nam je pobliže predstavil plastično, rekonstrukcijsko in estetsko kirurgijo. Dotaknili smo se tudi zgodovine plastične kirurgije in sicer rekonstrukcije nosu v Indiji ter vezanega režja v Italiji. Predstavil nam je tudi vrhunsko slovensko kirurginjo dr. Zoro Janžeković in dr. Marka Godino, preminulega svetovno najbolj znanega slovenskega plastičnega kirurga. TINE CENCIČ, zaposlen na Soških elektrarnah, nam je predaval o hidroelektrarnah in njenih pasteh. Predstavil nam je pridobivanje energije v Sloveniji in med drugim natančneje predstavil sestavo hidroelektrarne. V predavanju se je nekoliko bolj natančneje posvetil problemu kavitacije v HE. Seveda je debata stekla tudi o vetrni ter jedrski elektrarni. Dotaknili smo se tudi aktualnega primera Fukušima na Japonskem. MONIKA SIRK, absolventka Pravne fakultete v Ljubljani, nam je pripravila predavanje z naslovom "Je vse pravo, kar se sveti?". V prvem delu je predstavila poglavitne značilnosti svetovnih pravnih sistemov in nekoliko podrobneje slovenskega. V drugem delu se je posvetila kazenskemu pravu. Temu so sledili statistični podatki o kriminaliteti v Sloveniji. In nazadnje analiza zloglasnega primera slovenskega serijskega morilca par excelance, Metoda Trobca. Poleg tega pa še profil psihopatskih serijskih morilcev, od vzrokov za pojav duševne motnje do tipičnih sledi, ki jih pustijo na truplih

žrtev. Na koncu pa še opozorilo, "Ignorantia iuris nocet!". TOMAŽ GREGORIČ, univ. dipl. ekon., ki ga zanima področje marketinga, se je odločil, da nam bo predstavil knjigo »Sprožilci« (ang. Triggers) avtorja Josepha Sugarmana. Knjiga opisuje 30 prodajnih orodij, s katerimi lahko nadzorujemo misli stranke, jo motiviramo, vplivamo nanjo in jo prepričamo v nakup. Med predavanjem smo tudi odprli diskusijo, do kje sega meja etičnosti v marketingu oz. kaj se lahko smatra za še dopustno. Magister teoretske fizike, NIKO GORJUP, nam je predaval o vplivih padca meteorita na magnetno polje Zemlje. Pokazal nam je tudi terensko delo z ekspedicije v Kanadi, ki se je je udeležil poleti 2010. Zaradi kompleksnosti geodinama se magnetno polje Zemlje stalno spreminja v intenziteti in smeri. V predavanju smo poleg normalnega mehanizma spremembe Zemljinega magnetnega polja preučili tudi padec meteorita, ki lahko pri padcu na Zemljo vpliva na geodinamo ter inducira spremembe geomagnetnega polja. Zdravnica PETRA ŠINIGOJ, ki z veseljem pobegne v tuje kraje, nam je predstavila potopisno predavanje z naslovom »Od džungle do visokogorskih puščav potepanje po Peruju in Boliviji«. Skozi fotografije nas je pot vodila v osrčje perujske džungle, kjer cveti proizvodnja kokaina, pred katero si vodstvo države zatiska oči. S porečja Amazonke smo se vrnili na perujsko obalo in se srečali z zapuščino civilizacij Nazca in Ica. Za občudovanje leta kondorja smo se podali visoko v Ande. Sledila je pot v Sveto dolino vse do skrivnega mesta Machu Picchu. Zadnja točka v Peruju je bilo jezero Titicaca. Sledil je bolivijski del dogodivščine. Prevzele so nas visokogorske puščave, osvojitev vrha šesttisočaka in neskončne beline v Salar de Uyuni, ki jo tvori 10.000 km2 velika plošča soli.


MAJ KRUMBERGER nam je pripravil predavanje o njegovem »kratkem, a sladkem« potovanju po SV obali ZDA. Najprej nam je predstavil njegovo mnenje o ZDA in tamkajšnjem sistemu, ki se zelo razlikuje od evropskega. Tamkajšnje mišljenje ljudi je povsem drugačno našega in kot pravi, so ljudje veliko bolj strpni, pripravljeni na spremembe in veliko bolj konstruktivni. Obisk je pričel v NYC, kjer je stanoval pri prijatelju v China Townu v osrednjem delu Manhattna. Razkazal mu je najbolj znane turistične točke in tudi tiste, ki so bolj priljubljene med prebivalci mesta. Kasneje se je odpravil v Pensilvanijo, kjer je izkusil tipično življenje v ameriškem predmestju. Prav tako pa je imel priložnost izkusiti študentsko življenje na Univerzi Brown. »Pričakoval sem veliko, dobil sem še več!« pravi, in se s srečo spominja na potovanje po ZDA. KRISTINA ZIMIC nam je pripravila predavanje o DJ-anju, v katerem nam je podrobneje predstavila tehnično opremo, ki je potrebna za predvajanje in miksanje elektronske glasbe. Predavanje je bilo zelo zanimivo in predvsem razgibano, saj smo se ob živahnih ritmih tudi dobro naplesali. Kristina Zimic je študentka in ena redkih ženskih predstavnic na slovenski elektronsko-glasbeni sceni. Z DJ-janjem se ukvarja že nekaj let in deluje pod umetniškim imenom DJ Calixta. Nastopala je že v večjih slovenskih klubih, segla pa je tudi preko meja Slovenije in vrtela za italijansko publiko. Na tekmovanju Support your local DJ 2011 (SYLD) je bila po mnenju komisije izbrana za najboljšo DJ-ko.

4 ROTARIJSKA VPRAŠANJA Ali je res? Ali je pošteno do vseh udeležencev? Ali bo krepilo prijateljstvo in pripravljenost na nesebično delovanje? Ali bo koristilo vsem udeležencem?


Zahvaljujemo se vsem podjetjem in posameznikom, brez katerih delovanje našega društva ne bi bilo tako uspešno. Zahvale gredo: - podjetju Arctur d.o.o. in njegovemu predsedniku Tomiju Ilijašu za postavitev spletne strani (www.rotaract-ng.si); - vinarstvu Erzetič (Višnjevik) za donacijo vin; - Gostišču Šterk za prostor za naše sestanke ter podporo pri pripravi dogodkov; - sponzorjem in podpornikom Tretje ditriktne konferenca (nov. 2012): Kobariški muzej, Soške elektrarne NG, KafeB (Qlandija NG), Trgovina Prestiž (Qlandija NG), Vinarstvo Mlečnik, ESAL d.o.o., Vinska klet Vipava, Rokmar, Printbox, Vinarstvo Erzetič; - sponzorjem in podpornikom projekta „Rotaract Navdih 2012": Gostišče Šterk, Vina Colja, Podjetje NKT d.o.o. ter Dejanu Zupančiču, Trgovina Prestiž (vse za dom) iz Qlandije, fotografoma Sašu Manojloviču (Lumilab) in Juliji Černe, Hausbrandt caffe, Soške elektrarne Nova Gorica, DJ Calixta za vrtenje glasbe po dogodku ter nenazadnje g. Brataševcu, g. Zornu in g. Svetliku za sodelovanje na projektu; - sponzorjem in podpornikom „Pomladnega cveta dobrote 2011" oz. Dobrodelnega večera humorja: g. Bratini in Gimnaziji Nova Gorica, ki so nam omogočili uporabo dvorane, Radio Robin, TV Vitel; - Sponzorjem in podpornikom dobrodelne monokomedije "Čistilka in predsednik uprave 2010": medijska sponzorja TV Primorka in Radio Robin, KS Bukovica-Volčja Draga, ki nam je omogočila uporabo dvorane; - sponzorjem in podpornikom dobrodelnega koncerta z glasbeno skupino „Abbazia“: - Sponzorjem in podpornikom dobrodelnega koncerta „Pomadnega cveta dobrote 2010": Esimit Europa, Raiffeisen banka, Medicinski center Ditera, Trgovina Prestiž iz Qlandije, starši, vzgojiteljice in ravnateljica vrtca Dobrovo, ki so nam dovolili objavo posnetkov otrok na samem večeru prireditve, medijskim sponzorjem Radiu Robin, TV Primorki, fotografu Tomažu Bremcu ter seveda gospodu Komelu, direktorju slovenskega kulturnega doma v Gorici; - našemu botrskemu klubu, Rotary klubu Nova Gorica, za vso podporo in pomoč pri delu; - družini Cencič in Tinetovi noni Severini Šinigoj ki so vedno priskočili

na pomoč pri peki slaščic in pripravi hrane za pogostitev po dobrodelnih dogodkih; - zahvaljujemo se tudi vsem nastopajočim na naših dobrodelnih prireditvah, ki so se odrekli honorarju - to so: Gianni Rijavec, Jani Kovačič, otroci Glasbene šole Nova Gorica, Zoran Predin, Slavko Ivančić, Gabriella Gabrielli, Mladinski pevski zbor Šempeter, pianist Nik Vuga, Mojca Partljič in Nataša Tič Ralijan; - Rastislavu Fakuču za topel sprejem in pogostitev s kavo in rogljički v Restavraciji Dam pred dogodkov Border trip 2012. Zahvaljujemo se tudi vsem posameznikom, ki so se udeleževali dogodkov, in s tem pripomogli k donaciji pomoči potrebnim.

Oblikovanje in vsebina: Maja Usico Lektoriranje: Petra Šinigoj Nova Gorica, januar 2013


Tekom let delovanja našega kluba so se med člani spletla prava prijateljstva. Ravno zato se redno srečujemo tudi izven klubskih aktivnosti, npr. ob rojstnodnevnih zabavah, na piknikih in izletih.

Predstavitvena knjižica RAC NG  
Predstavitvena knjižica RAC NG  

V knjižici je na kratko predstavljen Rotaract klub Nova Gorica - vse od njegove ustanovitve pa do danes.

Advertisement