Page 1

Kristina Ullberg Portfรถlj kristinaullberg@gmail.com +46707 91 52 91


EXAMENSARBETE Mitt examensarbete är en vidareutveckling av mitt kandidatprojekt, som handlade om arkitektur och landskap, byggnader som ser ut som de första skisserna. Här har jag även undersökt japanska minka och kura, traditionella bondhus och förrådshus, och gjort egna tolkningar av dem, förlagda i en svensk kontext: Torups bokskog. Jag har även utgått från Kuddboken från år 1002, ett slags dagbok skriven av hovdamen Sei Shonagon, samt den japanska traditionen att leva med säsongen och ändra interiör efter årstid. Jag har följt Torups bokskog under vinter, vår och sommar, växtfärgat textilier och gjort en färgkombination för varje årstid. Handledare: Bernt Nilsson, Akane Moriyama Examinator: Kerstin Barup

Fasad mot söder, 1:100

Fasad mot väster, 1:100


Sektion, 1:00

Fasad mot väster, 1:100


Färgkombination: vinter Sashikoinspirerat broderi.

Färgkombination: vår

Färgkombination: vår i Shirakawa-go, Japan

Färgkombination: sommar


GESTALTNINGSPROCESS & PROTOTYP Pallar inspirerade av det isländska lanskapet, där det karga, hårda och ruffa, möter det spröda, sköra och skimrande. Termin 3.


EREMITERNAS KOJOR, KULLABERG Små skrivarstugor i Kullabergs naturreservat. Målet med byggnadernas uttryck har varit att överföra skevheten från de allra första skisserna till de färdiga byggnaderna.

Kandidatprojekt, termin 6.

Kullaberg 1:4000


KOJA 1: TOPPMURKLAN

Sektion 1:100

Plan 1:100


KOJA 2: OLU

Sektion 1:100

Fรถrsta skisserna och tredimensionell tolkning Plan 1:100


Situationsplan 1:2000

KLOSTERKYRKANS FORUM Kyrkoforum i ny byggnad till S:t Peters klosterkyrka i Lund. Termin 8. Tvåveckors-projekt.

Sektion 1:200

Fasad mot söder 1:200

Detalj tegelvägg 1:100

Detalj fönster 1:100


URBAN ROOFS: MEDELTIDSTRÄDGÅRD Malmö, “parkernas stad”, har flera vackra parker med trädgårdskaraktär, men alla ligger i ett stråk i västra delen av staden. Raoul Wallenbergs park är ett grönt område, precis intill Gustav Adolfs torg, som människor snarare tar en genväg genom, än stannar till i. I detta förslag blir Raoul Wallenbergs park i stället ett lugnt, grönt rum med café och nivåer som ökar kontakten med kanalen och vattnet. Termin 9, samarbete med Emilia Thurin Melin.

Visionskiss


Olika uttryck i de olika cafédelarna

Buxbom Blommor Ekträ Blommor Gräs Fasad mot öster, 1:400


KOCKUMS GJUTERI + MEC MEC, Media Evolution Center, utökar sina kontorslokaler till Kockums gjuteri i Varvstaden, Malmö. Två bjälklag samt en inomhuspark adderas i Kockums Gjuteri. När byggnaden fortfarande var i bruk som gjuteri var den i stort sett en enda öppen sal, varför byggnaden fortfarande hålls så öppen som möjligt i den södra delen. Den stora delen består av kontorsplatser, och den östra av ateljéer. Termin 8.

Situationsplan 1:4000 Konceptskiss Plan 3 Plan 2

Plan 1

Plan 0

Skiss

OFFENTLIGT PRIVAT TRÄD


Fasad mot sรถder, 1:800

Sektion, 1:800

Fasad mot รถster, 1:800

Sektion, 1:800

Bottenplan, 1:800

Plan 1, 1:800

Plan 2, 1:800

Plan 3, 1:800


ORDKONST Formgivare och bildredaktรถr fรถr litteraturtidskriften Ordkonst 2014-2016.

Kristinaullbergportfölj2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you