__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KULTURFESTIVALEN FREDAG

• Kransen og Kronen • Skaun Artikailleri • Jan Arilds orkester

LØRDAG

• Ole Magnar Morken og Eggkleiva Mannskor • Pubaften med UFO

SØNDAG

SKAUN 29. juni - 1. juli 2018

• Trolldomsprosesser i Nord • Bare Fjas og Blågras • Unni Wilhelmsen m/Johnsen og Myklebust MARKEDET PÅ VENN ER ÅPENT LØRDAG OG SØNDAG KL. 11:00 - 16:00

Følg oss på

@kristinpaahusaby #kristinpåhusaby


2

FESTIVALAVISA FOR KRISTIN PÅ HUSABY 2018

29. JUNI - 1. JULI 2018

Noe av det du kan delta på under festivalen:

Ansiktsmaling er polulært Hvor: Markedsplassen

ing Pilegrimsvandr e stad stavkirk Hvor: Kolbrand

Mange morsomme aktivi teter Hvor:: Barnehagetomta

Fotoutstilling Venn skole Hvor: Gymsalen

kleiva og Egg orken M . ke Ole M aun kir or i Sk k s n n ma

er erike bod e og farg Kreativ lassen arkedsp Hvor:: M

Skaun artika illeri Hvor: B ørsa sa mfunns hus

Kaffepaus e med god e venner Hvor: Ma rkedespla ssen

Eventyrstund Hvor: Lavvo

Bare Fjas og Blågras

Hvor: Auditoriet i Buvik skole

idning Tilbud om hester et Hvor: Farmenhjørn

UFO spiller til dans

Hvor: Utescenen

PÅFYLL TIL BIL OG FOLK

Best Børsa Åpent alle dager til kl 24.00

Unni W ilhelmse n Hvor: B ørsa K irke

Ring og bestill på 72 86 32 00

Krnsen og Kronen

Hvor: Skaun Kirke

Masse lokale v arer Hvor: M arkeds plassen

Morsomme innslag Hvor: Markedsplass en


FESTIVALAVISA FOR KRISTIN PÅ HUSABY 2018

29. JUNI - 1. JULI 2018

Leder

3

Organisasjonen Styremedlemmene Kristin på Husaby 2018 Foreningen Kristin på Husaby skal være en samlende kraft i Skaun kommune – en levende arena for aktiv deltakelse, integrering og identitetsbygging. Foreningen Kristin på Husaby skal utvikle og gjennomføre en kulturfestival inspirert av middelalderromanen Kristin Lavransdatter av Sigrid Undset, lokal historie og kulturarv, og vår egen tids kulturuttrykk. Festivalen skal være av regional interesse og gjennomføres ved tett samarbeid mellom lag/ foreninger, næringsliv og andre interessenter. Ansvar for planlegging og gjennomføring er styret og de ulike komiteene.

Du har akkurat åpnet årets utgave av festivalavisa til Kristin på Husaby. Vi vil her presentere årets festival fyldigere enn vi har hatt plass til i folderen som har blitt distribuert tidligere år. Med en bedre presentasjon håper vi å friste enda flere til å besøke oss. Jeg har store forventninger til årets festival! Programkomiteen har satt sammen et program som vi er stolte av å presentere. Høydepunktene er mange, og publikum har virkelig noe å se fram til! Åpningsforestillinga, der vi møter blant andre Kristin Lavransdatter, bringer oss tilbake mot utgangspunktet for festivalen. «Skjemt og gammeldans» i Børsa samfunnshus kan for alt vi vet være siste mulighet til å få med seg Skaun Artikailleri. Lørdagens bestillingsverk, «Menneske og Mennesket» med Ole Magnar Morken og Eggkleiva Mannskor kan fort bli et av høydepunktene. Vi håper å sette opp «Sønnøv» igjen i 2019, og søndagens foredrag i Skaun kirke om trolldomsprosesser, er aktuell i så måte. Konserten med Unni Wilhelmsen i Børsa kirke avslutter festivalhelga på en verdig måte. I tillegg har vi markedet, mange aktiviteter og fin underholdning fra scenen gjennom helga. Det bør finnes noe for de fleste, både gammel og ung! Les festivalavisa og bli inspirert til å benytte dere av tilbudene festivalen byr på. Billettsalget er godt i gang, og vi håper på fulle hus over alt! Hvem eier Kristin på Husaby? Jeg tror Skauningene føler et eierskap til festivalen, at det er derfor mange bruker dager og timer av fritida si på å sette sammen et program, tilrettelegge det praktiske og markedsføre festivalen. Det begynner etter hvert å bli mange som har vært med på å lage festivalen gjennom årene siden oppstarten i 1992. Vi får tilbakemeldinger fra disse og andre på hva de synes om arrangementene, om markedet, om puben og om valg av arena. Det er bra! Når folk mener noe, så bryr de seg, og så lenge folk bryr seg tror jeg festivalen er liv laga! Og for å utvikle festivalen videre trenger vi at de som bryr seg vil være med på akkurat det.

Markedskomite: Synnøve Antonsen, Christine Belsås Larssen, og Anna Kupper. Programkomite: Elin Berge, Leif Helge Valås, Anne Kari Støren, Stener Terning og Terje Skjetne. PR-komite: Siri Grøttjord, Toril Langmo Skjetne, Ely Navarro og Eilif Berge. Sponsorkomite: Johan Ofstad, Anita Gilde og Maren Marie Wilhelmsen. Teknisk komite: Ronny W. Haanshuus, Didrik Hansen, Vebjørn Sletvold og Roar Stamnsve. Valgkomite: Ann-Sølvi Valås Myhr og Oddrun Husby. Revisorer: Jon Haldor Kvidal og Lill Marita Stenkløv.

Styret 2018: Fra venstre Elin Irene Berge, Kari Skjetne Solstad, Helen Hol, styreleder Eirik Hoff, Rita Elvira Husby og Ann-Sølvi Valås. Ikke tilstede: Berit W. Haanshuus. Foto Eilif Berge

En hilsen fra ordføreren

Skaun kommune får hvert år mange nye innbyggere, og vi håper at festivalen kan være en arena for å bli kjent med andre Skauninger, samtidig som man opplever god kultur sammen. Forhåpentligvis kan det også føre til rekruttering av nye medlemmer i lag og foreninger, til beste for lokalmiljøet. Det er alles ansvar å bidra til dette, og du som er medlem et sted, må sørge for å invitere med nye interesserte inn i fellesskapet.

Et av årets høydepunkter er Kristin på Husaby-helga i Skaun. Da samles folk fra nærområdet i Skaun, men også fra distriktet omkring. Årets program inneholder noe for en hver smak, med treffstedet markedsplassen som det naturlige midtpunktet. Her er det håndverkstradisjoner, tradisjonsmat, og salg av ulike flotte produkter. Da er det også naturlig og slå av en god prat med folk en treffer over en kaffekopp, og kanskje noe å bite i, eller middag servert av bygdekvinnelaget. Der er frivilligheten som er bærebjelken i arrangementet, fra sang og musikk, til de som rigger til og hjelper til ved de forskjellige tilstelningene. Men det er også anledning til og delta i profesjonelle aktørers konserter eller foredrag. For Skaun kommune er det et flott utstillingsvindu med merkevaren Kristin på Husaby som har gjenklang langt utover Skaun kommune sine grenser. Det er med stolthet jeg ønsker lykke til med Kristin-helga 2018 og tusen takk til alle som bidrar til at dette blir noe som krydrer en ellers travel kvardag.

Kristin på Husaby er basert på frivillig innsats fra styret og komiteer, og alle andre som bidrar i løpet av festivalhelga. Skaun kommune, kirka, samt flere lag og organisasjoner er involvert i gjennomføringa. Aktører, utstillere og selgere på markedet er en viktig del. Lokalt og regionalt næringsliv bidrar også med uvurderlig støtte. Uten denne innsatsen i tillegg til velvilje fra naboer og lokalmiljø på Venn, hadde det ikke vært mulig å få til dette. Og sist men ikke minst, publikum! Uten besøkende, ingen festival!

Med hilsen Jon P. Husby Ordfører

Vi i styret takker med dette til alle som bidrar til årets festival.

Styreleder Eirik Hoff

Foto Eilif Berge

Vel møtt og god fornøyelse!

Bildet er av Jon P., Pia og Malin barnebarn (fra 2015)

Redaksjonen: Siri Grøttjord, Toril Langmo Skjetne og Eilif Berge Utgiver: Kristin på Husaby Org.nr: 911 815 915 Opplag: 4.000

Eilif Berge Redaktør

Trykk: Polaris Trykk Distribusjon: Norpost Grafisk produksjon/layout: Eiriksson Design


Jernbetong AS er et allsidig og moderne entreprenørfirma med kontor og lager på Melhus Jonas Myhr er daglig leder i Jernbetong AS. Firmaet startet som

Teknisk fagskole, samt en mengde kompetansebevis fra kontinuerlig

et enkeltmannsforetak i 1980, og har med årene utviklet seg til

kursing og kompetanseheving.

et firma med 11 fast ansatte og en lærling.

-Vi har valgt å imøtekomme alle nye offentlige krav uten å vokse til det ugjenkjennelige. Våre kunder har ofte gitt uttrykk for at de setter pris på

Maskinparken har vokst i takt med antall ansatte, og består i dag av

vår fleksibilitet med liten administrasjon, sier Myhr.

maskiner fra 3 til 30 tonn. Jernbetong AS utfører alle typer gravearbeider. Nedslagsfeltet er i hovedsak Melhus, Trondheim og Skaun. Jernbetong AS

Jernbetong AS er med på å sponse årets kulturfestival Kristin på Husaby.

leverer også landmålingstjenester med egen landmåler.

-En økende oppdragsmengde i Skaun gjør at det er naturlig for oss å gi litt

- Vår landmåler bistår ofte andre maskinentreprenører med å lage

tilbake til lokalsamfunnet. Vi vet hvilken innsats som må legges ned for å

maskinstyringsprogram til deres anleggsmaskiner med GPS, forteller

gjennomføre et slikt arrangement, av både penger og dugnadsinnsats.

Myhr. Vi er konkurrenter den ene dagen og kolleger den neste. Jernbetong AS er en erfaren og grundig entreprenør, med en bred og god

Vi ønsker lykke til med festivalen !

kompetanse. Alle ansatte i Jernbetong AS har minst ett fagbrev, to har

www.jernbetong.no

GRAVING - VEI - VANN - AVLØP - BETONG - STYRT BORING - GRØNNTANLEGG

Jernbetong as • Teiavegen 35, 7224 Melhus • Mob. 91 39 28 56 • jonas@jernbetong.no


FESTIVALAVISA FOR KRISTIN PÅ HUSABY 2018

29. JUNI - 1. JULI 2018

Boder på markedet:

Program fredag 29. juni:

• Merete B Moe Antikk/Retro

19:00 Skaun kirke Åpningsforestilling: Tema teater: «Kransen og Kronen» Billettpris kr. 240,-

• Lisbeth Dyrhaug Søm • Kapto AS Bjørkepinner, jucer og bakst • Inger Andreasen Sengebånd • Liv Elin Lund Barneklær og stoffer • Kamelones søm/kjoler (Retro) • Historielaget Infostand

5

20:30 Børsa samfunnshus Afterchurch: «Skjemt og gammeldans» Skaun Artikailleri/Jan Arilds orkester Billettpris kr. 275,-

Program lørdag 30. juni:

• Holum gård Ull,skinn og egg

10:00 Eidslimarka Historisk vandring: Klebersteinsbruddet i Eidslimarka

• Konfekten Godteri

11:00 Utescenen Åpning v/ordfører Jon P. Husby

• Kompis Servering av hjemmelaget hamburgere m.m.

11:00 - 16:00

ÅPENT MARKED PÅ VENN Underholdning på utescenen

• Bygdekvinnelaget Kaffesalg og hjemmelaget lefser, sveler mm

11:00 - 16:00

Foto-utstilling Venn skole, gymsalen i samarbeid med historielaget: «Folk i arbeid»

12:00 Husaby

Bryllup

• Anders Eidsli/Steintøff Smykker og andre ting av stein

13:00 Lavvo 13:30 Lavvo

Eventyrstund for de minste Eventyrstund for barn 6 til 10 år

• Drogen Smokehouse Røyka laks og ørret

14:00 Skaun kirke «Menneske og mennesket» Ole Magnar Morken og Eggkleiva mannskor Billettpris kr. 240,-

• Børsa blomster Blomster og pynteting

• Smøla honning Honningprodukter • Bygdekvinnelagene i Skaun Servering av middag lørdag og søndag

21:00 Utescene Pubaften: UFO fra Fosen spiller Billettpris kr. 250, Forhåndssalg i infoboden på lørdag og ved inngang.

Aktiviteter på Barnehagetomta:

07:00

Ottesang i Kolbrandstad stavkirke Taxi fra Venn kl.06.45

08:00

Pilegrimsvandring fra Kolbrandstad stavkirke til Skaun kirke

11:00 - 16:00

ÅPENT MARKED PÅ VENN Underholdning på utescenen

11:00 - 16:00

Foto-utstilling Venn skole, gymsalen i samarbeid med historielaget: «Folk i arbeid»

• Eventyrlesing i lavvo • Ladehirden • Barnas turlag • Buvik Husflidslag • Eggkleiva skotthyll • Gullgraving • Ansiktsmaling

Program søndag 1. juli:

11:30 Skaun kirke Kirkeguiding

• Mental Helse Skaun

13:00 Skaun kirke Pilegrimsgudstjeneste v/Sokneprest Pål Ove Lilleberg

Farmenhjørnet:

13:00 Lavvo 13:30 Lavvo

Høner, ku, gris, sau. Dyrenes hus

seg hester til leieridning.

14:30 Skaun kirke Liv Helene Willumsen; Trolldomsprosessene i Finnmark og Steilnesets minnested basert på boka «Trolldomsprosessene» Billettpris kr. 170,-

Venn Skole, gymsalen:

15:00 Buvik skole Barne-/familiearrangement Bare Fjas og Blågras Voksen 170,-/Barn 120,-/Familie 375,-

kommer med kaniner som er adoptivklare. De har også med

Fotoutstilling begge dager i regi av Skaun historielag

Eventyrstund for de minste Eventyrstund for barn 6 til 10 år

19:00 Børsa kirke Konsert: Unni Wilhelmsen med musikere Johnsen og Myklebust Billettpris kr. 375,-


6

FESTIVALAVISA FOR KRISTIN PÅ HUSABY 2018

ÅPNINGSFORESTILLING

29. JUNI - 1. JULI 2018

Hvor: Skaun Kirke Når: 19:00

Fredag 29/6

Kransen og Kronen Tema Teater åpner kulturfestivalen Kristin på Husaby fredag 29. juni kl. 19.00 i Skaun kirke med sin forestilling Kransen og Kronen. Arrangementet er i samarbeid med Skaun folkebibliotek Gjennom forestillingen møter vi fire romanfigurer som presenterer seg gjennom fire frittstående monologer flettet sammen med musikk. Fire kvinneskikkelser hentet fra romanene Kristin Lavransdatter av Sigrid Undset, Victoria av Knut Hamsun, samt Maria Stuart og Fiskerjenten av Bjørnstjerne Bjørnson. Kvinner i sjelsettende øyeblikk og preget av glede, fortvilelse, håp og kjærlighet. Musikken er fra fiolinrepertoaret til Johan Sebastian Bach. Det er skuespiller Gro Ann Uthaug som gestalter alle kvinnene. Uthaug har de siste 20 årene konsentrert seg

Billettene forhåndsselges på Hoopla. no

om kvinnemonologer, der hennes tolkning av Camilla Collett har vakt stor oppmerksomhet. Fiolinist Marieke Bettman fra Amsterdam i Nederland, er også en velrennomert utøver med engasjement rundt om i Europa så vel som i Norge. Forestillingens prosjekt er å løfte frem Norges tre Nobelprisvinnere i litteratur. Dette er hva Tema Teater sier om forestillingen: «Bjørnson, Hamsun og Undset tilhører skattkisten som ligger i vår litteraturarv. Det å kunne løfte frem disse tekstene, og presentere dem for et publikum er spennende. Bjørnsons skuespill Maria Stuart av Skottland er dessverre lite spilt, men hans maleriske og rike språk, de voldsomme kontrastene i sinnet, gir en skuespiller mulighet til å fordype seg i språkets skjønnhet, og de kontraster som menneskesinnet rommer. Maria Stuart entrer scenen med et brennende engasjement og sterke følelser, og står også i sterk kontrast til den morsomme og litt rampete fiskerjenten Petra. Roman-skikkelsene Victoria og Kristin av Hamsun og Undset ligger

nærmere publikums bevissthet. Det er folkekjære romaner. Victoria og Kristin Lavransdatter spiller på andre sarte og såre strenger. Vi er blitt glade i dem gjennom flere dramatiseringer og filmer, så vel som gjennom bøkene. Men nå presenteres disse kvinnene i en og samme forestilling.» Valget av Tema Teater og forestillingen Kransen og Kronen er bevisst fra festivalen sin side. Ambisjonene for årets festival er å styrke forbindelsen til litteraturen generelt, og til Undset og hennes romanfigur Kristin Lavransdatter spesielt. Har så disse fire forskjellige kvinneskikkelsene relevans for vår tid? Sterke kvinner alle på sitt vis – og med helt forskjellige livsveier. Men med tanker og følelser vi kan kjenne oss igjen i. Og det er nettopp det Kristin på Husaby ser som sin oppgave, å knytte det bestandige og allmenngyldige sammen med det foranderlige og presentere dette i nye og spennende kulturelle innpakninger.

Bli abonnent på avisa Sør-Trøndelag KUN 49,- FØRSTE MÅNED FOR DIGITALT ABONNEMENT

DIGITAL | 199,-/mnd

Full digital tilgang til eAvisa og ST Pluss. | 49 kr første måned, deretter 199,-/mnd. Abonnementet løper til det blir oppsagt av deg. Det er ingen bindingstid.

KOMPLETT | 295,-/mnd

Papiravisa levert hjem tirsdag, torsdag og lørdag. Full digital tilgang hele uken med eAvis og ST Pluss. Abonnementet løper til det blir oppsagt av deg. Det er ingen bindingstid.

UNG | 139,-/mnd

Les avisa Sør-Trøndelag digitalt med eAvis og ST Pluss (mobil, pc og nettbrett) * 49 kr første måned, deretter 139,-/mnd. Etter fylte 33 år er prisen 199,-/mnd. Abonnementet løper til det er oppsagt av deg. Det er ingen bindingstid.

Bestill på www.avisa-st.no eller ring 72 48 75 00


FESTIVALAVISA FOR KRISTIN PÅ HUSABY 2018

AFTERCHURCH

29. JUNI - 1. JULI 2018

Hvor: Børsa samfunnshus Når: 20:30

Gjensyn med Skaun Artikailleri

7

Fredag 29/6

- spesiallaget forestilling for kulturfestivalen Kristin på Husaby På åpningskvelden har festivalen de senere årene etablert tradisjonen med Afterchurch. Etter en høytidelig åpning i kirka kan det gjøre seg med underholdning av den lettbeinte sorten. Og i år kan vi glede Kristin-publikumet med et hjertelig gjensyn; nemlig Skaun Artikailleri som en del av arrangementet «Skjemt & gammeldans» i Børsa samfunnshus fredag kveld.

Artikaillan Ole Magnar Morken og Jon Lyngstad har igjen fått med seg selveste Aashild Grønning aka «Sjøla» - og de lover god gammeldags Artikaill-form. Trekløveret er godt kjent for publikum fra både fjern og nær fra utallige opptredener, både sammen og hver for seg. Og de har som vanlig med seg solide musikere under ledelse av Stein Nilsen. De har høstet priser for sine figurer og

innslag på revyscenen, mange trekker nok på smilebåndet når vi nevner karakterer som Iver Gaustad, David Jårengen, Sjøla, Jesus på Korset, Jonas og mange flere. Gjengen vasser i meritter og priser fra revymiljøet og kan skilte med flere opptredener på Høylandet - med en sånn merittliste må det bærre bli artig! Tross travel øvingsperiode har det lyktes oss i Kristin på Husaby å oppnå kontakt

med trekløveret bestående av Jon Lyngstad, Ole Magnar Morken og Aashild Grønning. Dette er hva de selv har å bemerke i anledning den store begivenheten:

Jaaaaa! No har vi, Artikaillan, koka sammen en revy på ca 1,5 tim der vi tar fram nån klasikkera fra vårt rikholdige arkiv, blanda det sammen med litt nytt stoff te et aldeles nydelig måltid. Her får du både forrett, hoved rett å maaaang desserter. Det ska vi server te dokk på fredagskveldn i Kristinhelga. I samfundshuset i Børsa. Måltidet kalle vi for «HAKKFOKK». Ja, for det vart det, som det bestandi ha verre, såmmå kårr tile vi starte på.. Arti læll, sa gutn, han gret. Vi ha skrivvi å spekulert å lesse å øvt å flira å ….flira, i to måna no, så no e det dokkers tur te å….flir. Ja for det herre vart artitt!!!! Må kjøp deg billett du å, mens det e att nån, for plussele e det tomt... eller fullt om du vil. Mmmm kårr vi gler oss!

Jan Arilds orkester

Billettene til «Afterchurch» forhåndsselges på Hoopla. no

Og gleder oss gjør vi også! Etter å ha fått slått opp latterdøren er det på tide å la dansefoten få prøve seg til svingende gammeldansmusikk resten av denne innholdsrike festivalkvelden. Jan Arilds orkester kommer fra Innherred i Trøndelag, og består av Jan Arild Hansen på trekkspill, Berit Helene Hansen på trekkspill, Anders Ekren på fiolin, Asle Green på bass og Stig Holum på gitar. Bandet spiller «gammeldansmusikk med trøkk i». Orkesteret spiller låter fra blant andre Olav Indal, Dalakopa, Hilmar Aleksandersen, John Lindseth, Reidar Aksnes, Asmund Bjørken og P.A. Røstad (senior). Jan Arilds Orkester ble startet i 2014-15, og har allerede fått et godt «fotfeste» med masse spilleoppdrag, hovedsakelig i Trøndelagsregionen. Orkesteret spiller også annen variert dansemusikk, men arrangementet under årets Kristin på Husaby vil bli en ren gammeldansaften. Kristin på Husaby har alliert seg med Koret Våren, Viggja som står for servering av mat og drikke. Skjenkeløyve øl og vin.


8

FESTIVALAVISA FOR KRISTIN PÅ HUSABY 2018

HISTORISK VANDRING

29. JUNI - 1. JULI 2018

Hvor: Eidslimarka Når: Kl. 10:00

Lørdag 30/6

Klebersteinsbruddet i Eidslimarka I forbindelse med årets kulturfestival Kristin på Husaby vil Skaun historielag arrangere en historisk vandring til «Kleberstensbruddene» i «Skau’marka». Mange i bygda har hørt om dette, men få er kjent med lokaliteten.

Forekomsten er registrert og kartlagt av Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) i Natursteinsdatabasen, forekomstområde 1657-601. Steinen fra «Skau’marka» blir omtalt som «kleberstein», men en korrekt geologisk beskrivelse er «Klorittskifer». Det vil i praksis si at steinen ikke er så godt egnet til steinhogging som kleberstein, men den har opplagt blitt brukt som bygningsmateriale.

Dette blir en reise tilbake i tid til den gang steinbruddet var aktivt. Her vil du få se hvor det er og hvordan det ser ut i dag. Omfanget av bruddene og restmateriale på stedet tyder på at det har vært stor aktivitet i området over mange hundre år. Mest kjent er at mye av steinen i kirka på Venn og i kirka på Husaby er brutt i berget her. Og det ser også ut som mange fjøsmurer, låvebruer og ildsted i bygda har hentet steinen sin i «Skau’marka». Stein herifra kan også være brukt i Nidarosdomen. Det er flere brudd som ligger på rekke og rad på vestsida åsen som i daglig tale blir kalt «Grøtåsen». Navnet har mest sannsynlig opphav fra det gammelnorske ordet for stein, «grjót», som også har gitt opphavet til orde «gryte». Da kan vi tenke oss at det også har blitt tatt ut stein her for å lage kokekar. NGU mener det er tatt ut mer enn 200 m3 med stein her.

Vi starter kl 10:00 fra Måkeskjær lørdag 30.06.18. Det er begrensa med parkering i området, så det oppfordres til samkjøring. Måkeskjær ligger ved Malmsjøen langs Riksvei 709. Se kart.

skogsvei nesten frem til lokaliteten. Noen hundre meter på slutten går i myr/uten vei. Distanse ca 2,5 km, en vei. Anbefaler klær og fottøy etter forholdene. Vel møtt til en spennende og interessant tur.

Fra parkeringsplassen går vi et lite stykke langs RV709, for deretter å følge en fin

Dette viser den ene bruddflata Alle bildene fra nov 2016

Langs vestkanten av åsen er bruddene godt synlig, kart fra «Høydedata» og med Laserscanner .

Befaring i det største steinbruddet. (Arnt Meistad og Jon Lyngstad)

En sparebank som lever og ånder for lokalsamfunnet SpareBank 1 SMN i Børsa feiret 125 års jubileum i fjor. Dagen valgte vi å feire sammen med kulturfestivalen Kristin på Husaby siste helga i juni. Det var ikke tilfeldig at valget falt på dette arrangementet for å markere vårt 125-års jubileum. Vi vet å sette pris på tradisjoner og lokal kulturhistorie. Vi har en stolt tradisjon i Skaun å ta vare på. Historien fører oss helt tilbake til 1880-årene, da Ingebrigt Rø satte i gang arbeidet med å starte ei spareforening i bygda. Det var først i 1892 at Børseskogen sparebank ble godkjent av departementet som offentlig bank, og som senere har blitt til SpareBank 1 SMN. Som sparebank lever og ånder vi for lokalsamfunnet i Skaun. I krevende tider er det sparebankene med lokal tilhørighet som stiller opp når det butter imot. Vi spiller på lag også i de gode tider, når deler av overskuddet skal fordeles tilbake til engasjement i lokalsamfunnet. Eksempler kan være lokale lag og foreninger som får støtte til å gjennomføre sine aktiviteter. Det er her den «norske modellen» er unik, noe vi må ta vare på og videreføre til neste generasjoner. Vi trenger ildsjeler som står på for sin forening eller sitt idrettslag. I forbindelse med jubileumsfeiringen på kulturfestivalen Kristin på Husaby, markerte vi vårt engasjement for lokal-

samfunnet med å hedre Marit Halvorsen med årets ildsjelpris 2017. Marit ble stemt frem av innbyggerne i Skaun. Prisen på kr 50.000,- ble gitt til Buvik fotball. Vi heier på alle de som viser stort engasjement og innsatsvilje for sitt lokalsamfunn. Alle de som bidrar til at kulturfestivalen Kristin på Husaby arrangeres år etter år er ildsjeler på hvert sitt vis. Sparebank 1 SMN ønsker kulturfestivalen Kristin på Husaby lykke til med årets arrangement, og vi håper innbyggerne i Skaun møter opp og støtter dette flotte kulturelle arrangementet som gjør Skaun til en attraktiv og god kommune å bo i.


FESTIVALAVISA FOR KRISTIN PÅ HUSABY 2018

BUVIK HUSFLIDSLAG Buvik husflidslag – Det er kjempeartig og trivelig å være med på markedet under kulturfestivalen Kristin på Husaby. Det sier Marit-Bodil Meistad, som sammen med rundt ti andre damer fra Buvik husflidslag også i år inntar markedet. – Jeg tror nesten vi har vært med siden starten, i 1992. Vi har vært veldig trofaste, og vi har bidratt med mange forskjellige aktiviteter. De siste årene har de satset på barneaktiviteter. – Det er viktig at barna lærer tradisjoner og får brukt hendene sine. At de får lære hvordan ”ting” lages, la dem lage lekene selv og lære dem til å bli aktive både på det kreative og fysiske plan. Så derfor tilbyr vi hoppetau på reperbane også i år for tredje år på rad.

29. JUNI - 1. JULI 2018

Hvor: Barnehagetomta Når: Hele lørdagen

De som trenger det får hjelp, og alder er ikke så viktig, mener husflidslaget. Marit-Bodil forteller at det har økt på med unger de siste årene og at de kjenner igjen fjesene på mange av de som kommer. – De kommer tilbake år etter år. Kanskje de trenger nytt hoppetau? Det er i hvert fall artig og givende å se hvor glade ungene blir når de klarer å lage hoppetauene. Også er det stas å lage noe de kan bruke med en gang. Buvik husflidslag er Bamse, bamse ta i bakken, på markedet lørdag. Bamse, bamse vend deg om. samme veien som du kom!

Hvor: Husaby Når: 12:00

Vi gifter oss på Husaby

– Vi forlovet oss lørdag 30. juni i 2012, og da sa vi at neste gang 30. juni faller på en lørdag, så skal vi gifte oss, forteller Karin Klefstad. Hun kikker bort på sin forlovede gjennom seks år, Kenneth Bye Aalmo. Åtte år er gått siden de møttes for første gang, på fest i Skaun samfunnshus. De er også blitt tre barn rikere. Fint å vies utendørs Karin kommer fra Aunbygda og Kenneth fra Bya på Jåra. – Det passer bra å gifte seg her, for herfra ser vi faktisk til både Aunbygda og Jåra, og i tillegg ser vi der vi bor nå, i Eggkleiva, sier Karin.

Lørdag 30/6

Kenneth nikker og forteller at han setter stor pris på at de skal gifte seg utendørs. – Det har jeg tenkt på flere ganger. Det blir fint å ha vielsen ute. Egentlig syntes paret at det ble litt for travelt å gifte seg i 2018, men når Karin ved nyttår så hvilke datoer Kristin på Husaby skulle arrangeres i år hev de seg rundt. – Jeg tok kontakt med organisasjonen, og vi har lagt en del planer sammen med lederen, Eirik Hoff. De setter pris på at Kristin på Husaby bidrar til en del praktiske ting rundt vielsen på Husaby. – Det er veldig fint her, og det blir fine rammer rundt bryllupet, er paret enige om. Etter vielsen blir de hentet med hest og stasvogn, og turen går via markedet på festivalen til Grønneset gård hvor bryllupsfesten skal være.

PUBAFTEN PÅ VENN Buvik husflidslag

Hvor: Utescenen Når: 21:00

Årets band: UFO

Billettene forhåndsselges i infobod lørdag og ved inngang

Lørdag 30/6

Bamse, bamse vend tilbake

BRYLLUP PÅ HUSABY Buvik husflidslag

To strålende, vakre unge mennesker står og holder hender på ruinene på Husaby i Skaun. 30. juni skal de stå der sammen med presten.

9

Kristin-puben, som pubaften går under på folkemunne, er en av de eldste og mest populære innslagene i festivalen. Like visst som markedet stenger lørdag ettermiddag, like visst begynner skauningene å forberede seg på et av årets store høydepunkt, nemlig PUBEN. Når utstillerne forlater bodene og markedsplassen på Venn er Skaun musikkorps på pletten for å rigge til fest. Rutinen til korpset når det gjelder å arrangere pubkveld på markedsplassen er det ingenting å utsette på – dette kan de! Og det er sikker flere enn vi som hvis de begynner å tenke etter finner ut at «jaggu, kan aldri huske annet enn at vi har hatt godvær på puben»? Og har det vært litt tendens til regn, så har tydeligvis værgudene blitt oppmuntret av atmosfæren, for innen pubfolket har innfunnet seg i fullt monn og bandet har satt stemningen, så skinner det jammen meg opp. Eller er det minnet om stemningsfulle kvelder med god musikk, munter prat, mange skauninger, ungt og ikke fullt så ungt som sammen har det trivelig og artig som overskygger minnet om en og annen regntunge eller småkalde kvelden? Ikke godt å si, men det er kanskje ikke uten grunn at man snakker om Kristin-vær. Og

Lørdag 30/6 selvfølgelig, Kristin-pub med forhåpentligvis Kristin-vær blir det også i år. Musikken til årets Pub-aften på Venn lørdag 30. juni vil besørges av bandet UFO fra Bjugn på Fosenhalvøya. UFO kan nok trygt omtales som et av Trøndelags eldste, - og gjennom tidene mest aktive orkestre. Grunnlegger Bjørnar Harøy startet UFO i 1968, - så vi snakker 50 år på veien – uten opphold. UFO har i løpet av disse 50 aktive år på veien kun hatt totalt 15 bandmedlemmer innom i bandets besetning. Dagens UFO-besetning har eksistert i 8 år og består av Bjørnar Harøy (vokal og gitarer), Truls Solem (vokal og synth/keyboards), Jostein Strand (bass og vokal), Knut Hellem (trommer og vokal) og Audun Eggen (gitarer og vokal). UFO har med sin lange erfaring opparbeidet seg et stort repertoar av god festmusikk som vi vil tro går hjem hos de fleste skauninger uavhengig av alderstilhørighet. De behersker alt fra slagere fra 60 og 70-tallet til nyere festmusikk, og de har lovet oss at de gjerne henter frem noen gode, gamle «schlägers» tidlig på kvelden. Alt ligger til rette for en flott kveld på markedsplassen på Venn – og vil du sikre deg billett på forhånd så kan du kjøpe i info-boden på markedet på lørdag.


10

FESTIVALAVISA FOR KRISTIN PÅ HUSABY 2018

FORESTILLING I SKAUN KIRKE

29. JUNI - 1. JULI 2018

Hvor: Skaun kirke

Lørdag 30/6

Når: 14:00

Ole Magnar Morken og Eggkleiva mannskor

Menneske og mennesket Det sies at historien gjentar seg, første gang som tragedie, andre gang som farse. I vår tid er det nærmest opplest og vedtatt at man skal rette blikket framover, uansett hva som skjer. Man skal i hvert fall ikke grave seg ned i fortida og dvele ved det som har vært vanskelig og utfordrende. – Nei, du må heller løfte blikket og skue inn i framtida. Men kan det være at fortida har noe å lære oss, og er det noen ganger fornuftig å ta på seg tilbakeskuende briller for å se nåtida i lys av egen og andres erfaringer? Hvordan kan man finne en god balanse i dette, når man står midt oppi sitt eget kaos og sin egen uskrevne historie? Det er dette Ole Magnar Morken har fått i oppgave å komme til bunns i når han og Eggkleiva mannskor setter opp forestillinga «Menneske og mennesket» i Skaun kirke. Lars Martin Myhre sier det så godt i sin Trøstesang, som Ole Magnar introduserte oss for under fjorårets forestilling om tro og tvil: «Ikke vær lei deg bror, ikke vær redd. Ingenting skjer som ikke har skjedd titusen ganger før.» Formuleringa antyder at du kanskje ikke er så unik som du skulle tro. Noen ganger kan man finne trøst i vissheten om at andre har opplevd samme, eller endog verre, skjebne tidligere. Kanskje hinter tekstforfatteren også om et syklisk historiesyn, som var det rådende synet i tidligere tider; ei forestilling om at historien verken har en begynnelse eller en slutt, men gjentar seg i det uendelige, som et evig kretsløp. Dette, i motsetning til dagens rådende oppfatning, om at historien er lineær – med en begynnelse og en slutt. Myhres hensikt var vel neppe å rokke ved den rådende oppfatninga om tidsforløp, men sitatet kan uansett si oss noe om at mennesket har en tendens til å havne i de samme situasjonene gang på gang, enten vi vil eller ikke. Det var et liknende sitat som gikk ut som bestilling til Ole Magnar Morken og Eggkleiva mannskor da programkomiteen i kulturfestivalen Kristin på Husaby ba dem sette opp ei matinéforestilling i Skaun kirke lørdag 30. juni: «Ti sed og skikk forandres meget, alt som tiderne lider og menneskenes tro forandres, og de tenker annerledes om mange ting. Men menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager.» Ordene er Sigrid Undset sine, og selv om hun formulerer seg en anelse mer komplisert enn Lars Martin Myhre, så er budskapet mye av det samme. Sitatet stimulerer

til en spennende diskusjon om forholdet mellom tidsforløp og menneskets utvikling – på et mellommenneskelig plan, men også med hensyn til overordna samfunnsutvikling, tidsånd og enkeltmenneskets tanker, lengsler, drømmer og tro. Hvordan kan vi finne rom for å utvikle oss som mennesker, når alt endrer seg i rekordfart rundt oss? Festivalens baktanke var et ønske om å belyse at mennesket er som mennesket er, på godt og ondt, og ganske så konstant over tid. Vi bærer med oss de samme behov og lengsler nå som i middelalderen, og sannsynligvis er vi verken bedre eller verre enn vi var da. Til tross for hatytringer og polariserte debatter, til tross for dyster statistikk i media og andre steder, om utbredte psykiske helseplager, økende ensomhet og en tilsynelatende kultur for dyrking av ego og overflatiske verdier; er det mulig å få øye på godheten i mennesket bakom all denne støyen?

trofaste dirigent og mangeårig Kristin på Husaby-entusiast. Stein har nylig gjort melhusbygg av seg, men har heldigvis ingen planer om å kutte båndene til kulturlivet i Skaun. Han forteller at det har blitt noen møter i stua hos Ole Magnar utover vinter og vår, både for å jobbe med tekst men ikke minst for å sy sammen programmet slik at de musikalske bidragene fra mannskoret henger sammen med tematikken i Ole Magnars kåseri. – Vi tror at vi har funnet en fin form, og publikum kan definitivt vente seg en god del humoristiske skråblikk i kjent Ole Magnar-stil, smiler Stein. Når Ole Magnar blir bedt om å oppsummere hva han skal snakke om, forteller han at han tematisk vil følge handlinga i trilogien om Kristin Lavransdatter, men han tillater seg en del krumspring fram og tilbake, både i tid og rom. Han vil forsøke å betrakte handlinga sett i lys av både fortid og nåtid, og i den forbindelse kommer han heller

Billettene forhåndsselges på Hoopla. no

ikke utenom å betrakte Sigrid Undset som person og forfatter, for å forstå hvorfor hun ble inspirert til å skrive som hun gjorde. – Jeg vil forsøke å gjøre tankesprang om menneskets livsutfordringen, problemer, gleder og sorger på jorda, sier han. Og kjenner vi Ole Magnar rett, vil han nok klare å ta oss med høyt opp i de filosofiske baner og deretter trygt ned på landjorda igjen. Eggkleiva mannskor skal altså bidra med musikk som understøtter budskapet i Ole Magnars betraktninger. Som vanlig har koret valgt ut et variert knippe låter; fra jordnære viser av Ola Bremnes og Odd Nordstoga til dramatiske utdrag fra musikalene Les Misérables og Miss Saigon. Mannskoret har med seg musikerne Hallgeir Måseide, Knut Leraand, Kristian Raanes og Johan Olav Wiggen, i tillegg til musikalsk leder Stein Nilsen. Vi gleder oss til ei innholdsrik forestilling i Skaun kirke!

Ole Magnar legger ikke skjul på at han synes oppgaven han fikk fra Kristin på Husaby var en smule vidløftig, kanskje til og med litt svevende og udefinert. Hvordan skulle han gripe det an? – Det nytter i hvert fall ikke å ta for seg temaet med fullt alvor og tungsinn, sier han. Da kan det fort ligge an til å bli en drepende seanse i Skaunkirka. Nei, litt humor er nok på sin plass, var konklusjonen hans allerede tidlig i første planleggingsmøte. Så kom en periode med fordypning i Sigrid Undsets litteratur, men også mange refleksjoner ved kjøkkenbordet, om livet på Jåra og i verden ellers. Forestillinga har blitt til i samarbeid mellom Ole Magnar og Stein Nilsen, mannskorets

Foto: Gunnar Reitan

Den 29. juni kl 12 lader SommerSkaun opp til Kristin på Husaby-festivalen med ungdomsarrangement på Venn. Barn og ungdom som er født mellom år 2000 og 2007 inviteres til å bli med 100 år tilbake i tid på en «Farmen»-inspirert konkurransedag. Her skal deltakerne konkurrere i tvekamp-grener som melkespannholding og slegge. Arrangementet er gratis, med påmelding via Skaun kommunes hjemmesider fra 14. juni. Begrenset antall plasser. Selv om arrangementet er rettet mot unge er selvfølgelig alle aldersgrupper velkomne som publikum! Mer informasjon om arrangementet kan du finne på www.skaun.kommune.no. www.facebook.com/sommerskaun


FESTIVALAVISA FOR KRISTIN PÅ HUSABY 2018

29. JUNI - 1. JULI 2018

Hvor: Barnehagetomta Når: Lørdag/søndag

EGEN CAMP

Ladehirden: Økstid – Sverdtid! I årets camp for vikingene, på barnehagetomta, vil dere møte ei blanding av deltakere fra årets korsvikaspill og Ladehirden.

om hvordan den mektige Håkon Jarl endte sine dager i et grisehus på Rimol, drept av sin betrodde trell, Kark.

Korsvikaspillet og Ladehirden samarbeider for å tilby publikum en spesiell og fin opplevelse. Kristin på Husaby er så heldige å få besøk først, og deretter bringer de med seg det samme opplegget til Olavfestdagene. – I år, som i 2015, kommer vi med tidsriktige telt som settes opp som en camp. Vi vil komme utkledd i historiske kostymer og vise utstyr, våpen med mer. Vi skal engasjere barn og voksne med vikingeleker og litt kamp. Muligheten for en sang eller to fra Korsvikaspillet er også tilstede. Historiekunnskapene fra vikingetiden er over gjennomsnittet, så vi tar gjerne en prat med de som er interesserte i dette, sier Leif Erik Solstad som selv er medlem i både Korsvikaspillet og Ladehirden.

Dette er et utendørsteater på Lade som settes opp årlig og har eksistert siden 1989. Manus av Idar Lind (også kjent fra blant annet Skottet i Buvika) og musikk av Frode Fjellheim (mest kjent for sitt samarbeid med Disney og filmen «Frost»). Årets oppsetning er mellom 21. og 24. juni. Spillet har fått terningkast 5 i adressa begge de to siste årene, noe stiklestadspelet aldri har oppnådd.

Korsvikaspillet: Korsvikaspillet spinner rundt en av sagatidens mest kjente hendelser – historien

Ladehirden: Trøndelags eneste scenekampgruppe er i hovedsak dedikert til vikingetid og middelalder. De kan vise til deltakelse i filmene «Den 12. mann» og «Død snø». – Vi har de siste årene deltatt på ANNO 1537, de tre vikingfilmer ”Ragnarok”, ”Lokes datter” og ”Trace”. For tiden er vi delaktige i en NRK produksjon, med blant annet Kristoffer Hivju (fra Beck og Game of Thrones), «I Olavs fotspor». Denne

FOTOUTSTILLING Buvik husflidslag

kommer på tv i 2020, forteller Solstad. Ladehirden består av rundt 20 medlemmer. – Vi trener veldig engasjementsav-

Hvor: Gymsalen Venn skole Når: Lørdag/Søndag

I gymsalen på Venn skole vil Skaun Historielag ha en fotoutstilling under festivalen. Utstillingen består av fotografier av folk som er i arbeid og med arbeidsredskaper.

Lørdag 30/6

11

Søndag 1/7

hengig med intensive perioder rundt prosjekter, og mer rolig basistrening ellers i året, sier Solstad.

Lørdag 30/6

Søndag 1/7

Det vil være både gamle og nyere bilder i utstillingen, og mest sannsynlig vil det dere se kjentfolk på veggene i gymsalen. Svein Olav Meistad fra Skaun Historielag vil både lørdag og søndag kl 13.00 fortelle litt om bildene og kanskje noen historier rundt temaet. Det vil bli solgt kaffe og kaker i gymsalen, og det er muligheter for sette seg ned på cafeen og bli revet med av lokalhistorien. Vel møtt!

Middelaldermarkedet på Venn er åpent både lørdag og søndag, fra klokken 11:00 - 16:00. Det blir underholdning på utescenen, aktiviteter for barn på barnehagetomta, ulike dyr i Farmenhjørnet og markedsboder med et variert utvalg av både håndtverk og mat. Vår egen vekter, Øystein Syrstad vil være på markedet begge dager og informere om det som skjer. Og som

i gamle dager, vekteren har også ansvar for å håndheve ro og orden. Et historisk marked ved kirkeområdet på Venn er en viktig del av kulturfestivalen. Det var rundt kirkene folk i middelalderen samlet seg, byttet varer, fikk høre nytt og ble underholdt av gjøglere og skuespille-

re. Her var et yrende folkeliv. Utstillerne på markedet kommer både kortveis og langveis i fra, og vi får treffe helt nye utstillere, men også flere gjengangere. Markedet på Venn er en ramme rundt festivalhelga. Markedet preges av kvalitet og god stemning. Godt håndverk, tradisjonsmat, aktiviteter, underholdning og ikke minst

- Kristin-vær - med andre ord; et marked som fenger både kvinner og menn, liten og stor - så da gjenstår det for oss å si: Vel møtt til marked på Venn lørdag 29. juni og søndag 1. juli 2018!


12

FESTIVALAVISA FOR KRISTIN PÅ HUSABY 2018

EVENTYRSTUND I LAVVOEN

29. JUNI - 1. JULI 2018

Hvor: Barnehagetomta Når: 13:00 begge dager

Lørdag 30/6

Søndag 1/7

Eventyrstund i lavvoen er et populært innslag for de minste. I år som i fjor er det barne- og ungdomsbibliotekar Ann Helen Bergsland Mørk som leser for de minste. Kl. 13.00 leser Ann Helen eventyr som passer best for de aller minste barna – og kl. 13.30 så er det lagt opp til eventyr som passer for de i aldersgruppen 6-10 år. Dette gjelder både lørdag og søndag. Med seg har Ann Helen et utvalg av spennende eventyr og et lykkehjul. Barna får være med å spinne frem hvilke eventyr som skal leses, til stor begeistring for barna. Til daglig arbeider

Ann Helen på folkebiblioteket i Skaun, og har skoler og barnehager som sitt fokusområde. Barna får være med å spinne frem hvilke eventyr som skal leses. Lavvoen finner dere inne på barnehagetomta – god lesestund! Gratis inngang!

Gratis inngang

PILEGRIMSVANDRING OG PILEGRIMSGUDSTJENESTE

Fra Kolbrandstad stavkirke til Skaun kirke 06:45: Taxi fra Venn Pris kr 50,07.30: Ottesang ved Kolbrandstad stavkirke 08.00: Pilegrimsmarsj Vi samles i stavkirka på Kolbrandstad kl. 07.30 til ottesang. Deretter vandrer vi i naturskjønt landskapet over til Skaun kirke. Underveis stopper vi opp til refleksjon, ettertanke, undring, stillhet… Olav Langås blir med som guide og lokalhistoriker. Det settes opp Buss/taxi 6.45 fra Skaun. Velkommen til en annerledes vandring i skog og mark.

Her kan du få en smakebit av pilegrimenes vandringsvei. Pilegrimene som kommer sørfra og går Guldbrandsdalsleden på vei til Trondheim og Nidarosdomen, går samme vei. Gudbrandsdalsleden er den lengste pilegrimsleden i Norge, og var hovedveien til Nidaros, dagens Trondheim, i middelalderen. Gå i fotsporene til tusener av pilegrimer som har gått her før deg, og la deg inspirere av et mangfoldig og variert natur- og kulturlandskap. Fra Kolbrandstad stavkirke til Skaun middelalderkirke, er det en vandring på normalt 3 - 3,5 time. I Skaun kirke blir det anledning til å delta på en guidet omvisning ved Ola Skauge kl 11.30. Kl 13.00 blir det holdt en Pilegrimsgudstjeneste vesd Sokneprest Pål Ove Berg

Påmelding lørdag i infoboden på Markedet / Venn.

Søndag 1/7


FESTIVALAVISA FOR KRISTIN PÅ HUSABY 2018

29. JUNI - 1. JULI 2018

FOREDRAG MED LIV HELENE WILLUMSEN

13

Hvor: Skaun kirke Når: Kl. 14:30

Dømt til ild og bål for trolldom

Søndag 1/7

Hva skjedde under trolldomsprosessene i Finnmark på 1600-tallet, da kvinner og menn ble ført for retten og dømt til å brennes levende på et bål? Man trodde på den tiden at det var mulig å utøve trolldom, og mennesker mistenkt for trolldom, skulle utryddes. Vinteren 1662–1663 ble 20 kvinner fra Vardø og Vadsø brent på bålet på kun fem måneder. ”Heksebålene fra henrettelsesplassen Steilneset ved Vardøhus lyste ofte opp vinterhimmelen.” I løpet av hele 1600-tallet ble hele 91 personer dømt til døden for trolldom og brent på bålet i Finnmark. Trolldom var kriminelt Liv Helene Willumsen har forsket på trolldomsprosessene. I tillegg til å være forsker er hun også forfatter, og har gitt ut bok om trolldomsprosessene i Finnmark. Hun har i «Kilder til trolldomsprosessene i Finnmark», som kom ut i 2017, oversatt rettsreferatene til moderne norsk. Boken handler om kvinner og menn som ble ført for retten på 1600-tallet, anklaget for å ha utøvd trolldom. På den tiden ble utøvelse av trolldom regnet som en kriminell handling og straffet strengt av rettsmyndighetene. Mange av de anklagede ble dømt til ild og bål. Nå kommer Liv Helene Willumsen til Kristin på Husaby for å fortelle om de forferdelige hendelsene nord i landet på 1600-tallet. Hun er professor i historie ved Universitetet i Tromsø, og er ekspert på trolldomsprosessene i Finnmark. Liv Helene Willumsen er fra Vesterålen, men har bodd i Tromsø i mange år.

Bundet og kastet i havet ”Den 11. mars 1663 ble Gundelle Olsdatter dømt til ild og bål i en rettssak som foregikk på Vardøhus i Finnmark. Hun ble brakt for retten første gang dagen før, anklaget for utøvelse av trolldom, men nektet. Så gjennomgikk hun vannprøven, ble kastet ut i Nordishavet med hender og føtter sammenbundet, for å se om hun sank eller fløt opp. Dersom hun fløt opp, var hun skyldig i trolldom, da vannet som rent element støtte det urene fra seg. Dette ble regnet som en gudsdom over trollfolk. Gundelle Olsdatter fløt som en dupp. Etter det tilstod hun at hadde lært trolldom av en kvinne fra Ofoten, at Satan kom til henne i skikkelse av en kråke og ønsket henne i tjeneste, at hun overgav seg til sin gud, som het Morten, at han lovet henne lykke med fe og alt hun foretok seg, at hun sammen med andre kvinner jaget fisken fra land med tare og at hun i skikkelse av en kråke deltok på trollkvinnesamling på fjellet Domen på Sankthansaften, der den onde Satan, Gammel Erik, i skikkelse av en kråke, var til stede.” Hvordan det gikk med Gundelle forteller Willumsen mer om søndag den 1. juni kl. 14.30 i Skaun kirke. Arrangementer er et samarbeid Billettene forhåndsselges med Skaun folkebibliotek. på Hoopla. no

Fløt du som en dupp i sjøen under vannprøven, var det et tegn på at du var skyldig i trolldom”

BARNE- OG FAMILIEARRANGEMENT

Hvor: Auditoriet på Buvik skole Når: 15:00

Bare Fjas og Blågras

Søndag 1/7

Kulturfestivalen Kristin på Husaby følger opp tradisjonen med en egen barneforestilling. I 2018 får vi stifte bekjentskap med en livlig gjeng som kaller seg for «Bare Fjas & Blågras» som er en trondheimsbasert trio. Trioen består av Fritz Eidsvåg på banjo og kontrabass, Hans Martin Storrøsten på gitar og Øyvind Smidt på vokal, fele og mandolin. Bare Fjas og Blågras har alltid vært glade i barnesanger. Det er bakgrunnen for plata «Bestefar Burrito» som bandet ga ut i 2017. Men det er visst ikke det eneste disse gutta er opptatt av. De er også veldig glad i å spille musikk fra den amerikanske landsbygda, også kalt cowboymusikk eller bluegrass. Dette bringer minnene tilbake til da de vokste opp på den norske landsbygda blant ku og høy, vekk fra by og støy. Så, plutselig en dag fikk de en god idé. Kanskje det er mulig å spille barnesanger på cowboyvis? De skulle nemlig gjerne ønske at de var cowboyer, men innser at det er de ikke. Derfor drømmer de seg tilbake til cowboyenes tid, slik de tror den var, og spiller musikk slik cowboyene spilte den. Bare Fjas og Blågras er riktignok bare tre karer, men de har 27 strenger og tilsammen 9 instrumenter – pluss at de synger trestemt! De spiller noen av de gamle amerikanske cowboysangene, men mest av alt liker de å spille kjente og kjære barnesanger. Kanskje har du hørt Blåmann, Fola Blakken, Reven på Hønsejakt og Gubben og Gamla? Disse får du servert i ekte blue grasstil med banjo, fele, gitar og sang. Litt fjas blir det også. Cowboyene er flinke til å fjase rundt leirbålet Og søndag 1. juli kommer de til Skaun. Da skal trioen nemlig synge og fjase og skape stemning i auditoriet på Buvik skole.

Billettene forhåndsselges på Hoopla. no


14

FESTIVALAVISA FOR KRISTIN PÅ HUSABY 2018

FESTIVALKONSERT

29. JUNI - 1. JULI 2018

Hvor: Børsa Kirke Når: 19:00

Unni Wilhelmsen med Johnsen & Myklebust

Søndag 1/7

I år er det Unni Wilhelmsen som avslutter kulturfestivalen Kristin på Husaby søndag kveld 1. juli. Med seg til Børsa kirke har hun sine to gode musikervenner Ronny Johnsen og Ole Bjørn Myklebust. På telefon fra Oslo sier hun at hun gleder seg og avslører at det skal bli et rikholdig utvalg av låter, både nytt og gammelt. Med ikke mindre enn 8 plateutgivelser, føler vi oss sikre på at det blir mye fint å høre. Repertoaret består av både norske og engelske tekster, gamle og nye låter, og hun veksler mellom coverlåter av bl.a Joni Mitchell, Lillebjørn Nilsen, Di Derre, Paul Simon, Dum Dum Boys, Sheryl Crow og Mary Chapin Carpenter, og sine egne sanger. Unni forteller at hun spiller på det meste av type gitarer, og at gitarspill er hennes store lidenskap. Alle hennes gitarer er laget av Eivind Fjell. På Facebooksiden til Kristin på Husaby er det fra gitarverkstedet til Fjell hun sender en hilsen til oss i Skaun, og ønsker velkommen til konserten.

RONNY JOHNSEN spilte sin første konsert med Unni i 2007 – blant annet medvirket han på Unnis plate ”7” fra 2010. I tillegg til å være leder for den frivillige organisasjonen Rett Fram, er Ronny allsidig og aktiv som både musiker, produsent, radiostemme og kulturanmelder.

Unni sier videre at hun gleder seg ekstra til å spille i Børsa kirke. Det er noe spesielt med det å holde konsert i en kirke; det blir ekte og nært. Akustikken i kirkene er som regel veldig bra, så den musikalske opplevelsen blir stor. Og hun er sikker på at stemningen blir topp. – Jeg har noen gode trønderhistorier på lur også, forsikrer hun. Og avslører at de har høstet høylytt latter i andre sammenhenger, så det tror hun de skal gjøre i Børsa kirke også. Mellom sangene deler Unni gjerne historiene bak, eller anekdoter om tilblivelsen av tekstene. Det er en artist med lang erfaring og stort spekter som søndag 1. juli fyller Børsa kirke med musikk, melankoli og humor.

Advokatkontoret Lykken og Myhr AS eies og drives av advokatene Anita Rian Lykken og Ann-Sølvi Valås Myhr. Vi er lokalisert i Thoragården i Melhus sentrum, og er til sammen fem ansatte. Advokatene i vårt selskap har erfaring innen et bredt spekter av sakstyper, med hovedfokus på fagområdene fast eiendom, arv- og familierett og barnevern. Som lokal aktør er vi opptatt av kvalitet og servicenivå i alle våre leveranser. Ta kontakt hvis du har noen spørsmål.

OLE JØRN MYKLEBUST er en dyktig jazztrompetist, særlig kjent for sitt nære samarbeid med Mari Boine. I tillegg til sine soloprosjekter og sitt virke som studiomusiker, jobber Ole Jørn som musikkprodusent og komponist, samt som musiker i bandene til Unni Wilhelmsen, Jonas Fjeld og Melanie Scholtz

ADVOKATKONTORET

LYKKEN & MYHR Tlf.: 47654120 Melhusveien 505, 7224 Melhus

www.advokatmyhr.no


Svartbekkvegen 1 2406 Elverum www.nortommer.no @nortommer @nordigard

Vi vil være tilstede på Venn både lørdag og søndag under kulturfestivalen Kristin på Husaby. Velkommen innom !

Vi vil være tilstede på Venn både lørdag og søndag under kulturfestivalen Kristin på Husaby. Velkommen innom!

Bygdekvinnelagene Bygdekevinnelagene i Skaun har vært en trofast samarbeidspartner for Kristin på Husaby i gjennom mange år. I tillegg til å selge kaffe, sveler og lignende fra egen bod stiller de også opp og sørger for middagsservering. Utallige frivillige arbeidstimer legges ned før og under festivalen for å gi markedsfolket en god kulinarisk matopplevelse. På menyen i år står klubb med duppe på lørdag og karbonade på søndag. Serveringen foregår på menighetshuset kl. 11.00-16.00 både lørdag og søndag. God apetitt!

Vekter I Melhus er vi glad i våre naboer, og vi har et godt og tett samarbeid med Skaun kommune. Derfor er det veldig hyggelig å få sende en liten hilsen i forbindelse med Kristin på Husaby 2018. Denne festivalen har gjennom mange år formidlet kulturopplevelser og spredt glede, både til skauninger, melhusbygg og mange andre.

Rollen som vekter blir i år bekledd av Øystein Syrstad. Han er ny i rollen, men langt fra ny i Skaun. Kjent for både skauninger og andre gjennom sin lange fartstid som journalist i NRK, blant annet via den trønderske utgaven av 20 spørsmål. Han har også god erfaring i å være debattleder og holde både politikere og andre i tømmene. I dag er han kommunikasjonsrådgiver i Tine. Alt dette bør være de beste forutsetninger for å gjøre en god vekteropptreden gjennom to markedsdager på Venn. Vår oppfordring er: Lytt til vekteren!

Jeg vil ønske dere lykke til med årets festival, og håper jeg får anledning til å overvære noe av programmet også i år! Gunnar Krogstad Ordfører i Melhus

Hilsen til Kristin på Husaby fra Marianne Selv om jeg har bodd i Kristiansand i mange år, så har jeg jeg flere ganger tatt turen til hjembygda Skaun i Kristin-helga. Det er veldig trivelig å få være med og oppleve den spesielle stemningen rundt Kristin på Husaby. Som utflytta skauning så følger jeg med på det som skjer i Skaun, og årets festivalprogram er så fristende at jeg har bestemt meg for at i år skal jeg i hvert fall ta turen og få med meg noe av det som skjer denne helga. Jeg ønsker dere lykke til med årets festival!


Takk til våre sponsorer

Best Børsa Åpent alle dager til kl 24.00

Roger Rian Maskinutleie

Bli abonnent på avisa Sør-Trøndelag

Aunans Bilverksted

KUN 49,- FØRSTE MÅNED FOR DIGITALT ABONNEMENT

DIGITAL | 199,-/mnd

GRAVING - VEI - VANN - AVLØP - BETONG - STYRT BORING - GRØNNTANLEGG

Full digital tilgang til eAvisa og ST Pluss. | 49 kr første måned, deretter 199,-/mnd. Abonnementet løper til det blir oppsagt av deg. Det er ingen bindingstid.

KOMPLETT | 295,-/mnd

Papiravisa levert hjem tirsdag, torsdag og lørdag. Full digital tilgang hele uken med eAvis og ST Pluss. Abonnementet løper til det blir oppsagt av deg. Det er ingen bindingstid.

UNG | 139,-/mnd

Les avisa Sør-Trøndelag digitalt med eAvis og ST Pluss (mobil, pc og nettbrett) * 49 kr første måned, deretter 139,-/mnd. Etter fylte 33 år er prisen 199,-/mnd. Abonnementet løper til det er oppsagt av deg. Det er ingen bindingstid.

Bestill på www.avisa-st.no eller ring 72 48 75 00

ADVOKATKONTORET

LYKKEN & MYHR

Profile for Kristin på Husaby

Kristin på Husaby 2018  

Festivalavis for kulturfestivalen Kristin på Husaby 2018

Kristin på Husaby 2018  

Festivalavis for kulturfestivalen Kristin på Husaby 2018

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded