Page 1


Kad Isus dođe u krajeve Cezareje Filipove, upita učenike: "Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?" Oni rekoše: "Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka." Kaže im: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?" Šimun Petar prihvati i reče: "Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga." Nato Isus reče njemu: "Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.“ Mt 16, 13-19


• Petar je bio ribar, vjernik židovske vjere, rodom iz gradića Betsaide, sjeverno od Galilejskog jezera, a živio je u kući u blizini jezera u Kafarnaumu. Prema evanđeljima, Petra je Isus zapazio dok je • Zvao se Šimun, dok ga Isus nije lovio ribu i rekao mu: »Pođi za prozvao Petar, što na grčkom znači mnom…učinit ću te Stijena, kako bi označio njegovu ribarem ljudi.«Petar je vodeću ulogu u Crkvi. To se ipak ostao nagle naravi dogodilo nakon što je Isus upitao te se znao i suprotstaviti apostole: »A vi, što vi kažete, tko Isusu, osobito kada nije sam ja?«, a Petar mu je rekao: »Ti bio spreman prihvatiti si Krist-Pomazanik, Sin Boga Isusov kraj na križu. Živoga! «


• Petar je kasnije i postao rimski biskup i prvi papa. Postao je jedan od dvanaest apostola, kao i njegov brat Sveti Andrija. Petar je bio i jedan od prvih svjedoka praznoga Isusovog groba nakon uskrsnuća, te jedan od onih kojima se uskrsli Krist najprije ukazao.Djela • Zbog svoga je propovijedanja apostolska izvješćuju da je bio bačen u tamnicu. Herod Petar bio prisutan kod Antipa htio ga je drugi dan silaska Duha Svetoga o pogubiti te tako pridobiti narod za prvim Duhovima te je počeo sebe, no Petra je anđeo između držati govore koji su obraćali tisuće ljudi. U toj se knjizi četiri stražara izveo kroz vrata, odveo do Markove kuće, gdje je također čita kako je liječio bolesnike, pa su ih ljudi prva Crkva cijelu noć molila za iznosili na trgove da Petrova njega. Petar je potom otišao sjena padne na njih i budu izliječeni. iz Jeruzalema i tako se spasio.


• Potaknut viđenjem, odlazi u Cezareju rimskom građaninu Korneliju, ulazi u njegovu kuću, makar to po židovskom zakonu nije smio, te mu navjšećuje evanđelje. U Djelima apostolskim to je prikazano kao važna prekretnica u kršćanstvu, budući da je tako prvi put ono izašli izvan židovskoga kruga. Petar je propovijedao i u Antiohiji, a osobito je važna bila njegova uloga na prvom jeruzalemskom apostoslokom saboru, kad je odlučeno da se od pogana koji prijeđu na kršćanstvo neće tražiti da obdržavaju sav židovski zakon.


• Zbog njegova boravka u Antiohiji tamošnja ga Crkva vidi svojim prvim biskupom i zaštitnikom Antiohijskog patrijarhata. Drevna kršćanska predaja govori o Petrovu boravku u Rimu, gdje je bio prvi biskup carskoga grada. Ondje je oko 64. godine podnio i mučeništvo. Bio je osuđen na smrt razapinjanjem na križu, no budući da se nije smatrao dostojnim smrti jednake Isusovoj, tražio je svoje mučitelje da križ okrenu naopako, što je i učinjeno.


• U katoličkom kalendaru sveti Petar štuje se skupa sa svetim Pavlom, a njihov se blagdan slavi 29. lipnja. Obično ga se u kršćanskoj ikonografiji prikazuje s ključevima u rukama, budući da mu je Isus u evanđelju predao ključeve kraljevstva nebeskog. • Zaštitnik je Crkve, Rima, papa, ribara, pekara, mesara, graditelja mostova, urara, postolara, gladnih, zidara, brodograditelja i mnogih mjesta širom svijeta.

Sv. Petar - prvak Katoličke Crkve  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you