Page 1

Verbroken horizon Orizzonte Infranto Kristien De Neve

10 september 2016 -10 mei 2017 Park ter beuken Centrum voor Ruimtelijke Kunst Lokeren, groendreef 8


in het grasveld

Vluchtlijnen


in de vijver

Zucht naar Harmonie


onder de grote beuk

Synchronia


De tentoonstelling “De verbroken horizon”, die kunstenaar Kristien De Neve in het Park ter Beuken heeft opgebouwd, is het sluitstuk van een trilogie rond “the missing object” (het ontbrekende object). Dit project startte in 2014 op de Academia Belgica te Rome, werd voortgezet in het historische centrum van Rome met een installatie bij het theater Marcellus (Cortile del Tempio di Apollo in Circo) en wordt nu afgesloten in haar geboortestad Lokeren. info www.kristiendeneve.com denevekristien@gmail.com www.parkterbeuken.be

verbroken horizon - beelden - missing object 3  

installatie van Kristien De Neve in Park ter Beuken, Centrum voor Ruimtelijke Kunst, Lokeren