Page 1

Bespreking van de beplanting Hogeweg, Sint-Amandsberg

HOGESCHOOL GENT Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Landschaps- en tuinarchitectuur

Jana Vos 2BLTA4 Kristien Luypaert 2BLTA3


Inhoudsopgave Deel I: Onderzoek van de omgevings- en terreinfactoren 1. Externe factoren 2. Interne factoren 2.1. Ondergronds 2.1.1. Bodem 2.1.2. Geschiktheidslijsten 2.1.3. Beschikbare groeiruimte voor de wortels 2.2. Bovengronds 2.2.1. Klimaat 2.2.2. Beschikbare groeiruimte bovengrondse plantendelen 2.2.3. Bestaande beplanting

4 5 7 7 7 8 9 10 10 10 11

Deel II: Betekenis van het groen in het totaalontwerp (Jana Vos) Overzicht 1. Boomgaard 2. Kleinfruit 3. Schermgroen 4. Half gesloten terrein 5. Ingangsstrook met halfopen begroeiing 6. Ingangsplein met solitaire straatbomen 7. Open terrein met uitwaaierende haagstructuur 8. Hondenlosloopweide met bufferzone 9. Bomenrij 10. Extensief gemaaid gazon met bloembollen

15 16 17 18 19 21 23 25 26 27 29 30 2


11. Half open terrein 12. Bos 13. Haagstructuur

32 33 35

Deel III: Betekenis van het groen in het totaalontwerp (Kristien Luypaert) Overzicht 1. Beplanting op steile helling 2. Boomgaard 3. Open terrein 4. Half open terrein 5. Groen in de speelzone 6. Bloementuin 7. Plantbakken 8. Schermgroen 9. Groen aan skatepark en basketbalterrein 10. Bos 11. Transparante groenstrook 12. Extensief gazon met bloembollen 13. Haag met pad bij parking 14. Kleine groenelementen tussen de bebouwing

36 37 38 40 41 42 44 46 48 50 52 54 56 58 59 60

Bronnen

62

3


15.

DEEL I Onderzoek van de omgevings- en terreinfactoren

4


1. Externe factoren

Provincie Oost-Vlaanderen

Nabij Gent

Sint-Amandsberg

5


 Haven: nabijgelegen industriegebied. Er ligt een zeemanshuis in het projectgebied waar de zeemannen naar toe komen om te ontspannen tijdens hun korte tijd aan land. Ook zij moeten verwelkomd worden in aangename groene omgeving.  Spoorwegen: Het projectgebied ligt enkele kilometers van het station Gent-Dampoort. Het spoorwegennetwerk verspreidt zich langs ons projectgebied in alle richtingen van het land.  Groenas: Vanuit de stad loopt een groenas naar de buitenwijken. Deze fiets- en wandelroute loopt door de Groene Banaan en het projectgebied.  Openbare groenruimte: In de nabije omgeving liggen verschillende kleine parkjes. Aan de andere kant van de Hogeweg bevindt zich een volkstuincomplex.  Watertoren: Het is een visueel object dat de identiteit van de plaats weergeeft. Schaalniveau 2: stad(S), het stedelijk gebied (publiek toegankelijk, overwegend bebouwing) Werkveld: Openbaar stedelijk groen - wegen, straten, pleinen in de bebouwde omgeving - woongroen - speelterrein

6


2. Interne factoren 2.1 Ondergronds 2.1.1 Bodem

7


2.1.2 Geschiktheidslijsten Acer campestre Acer ginnala Acer negundo Alnus incana Amelanchier lamarckii Amorpha canescens Amorpha fruticosa Aralia elata Betula pendula Buddleja davidii Caragana arborescens Carpinus betulus Castanea sativa Colutea aborescens Cornus sanguinea Crataegus monogyna Cytisus decumbens Cytisus scoparius Elaeagnus angustifolia Eleutherococcus sieboldianus Elsholtzia stauntonii Euonymus europaeus Halimodendron halodendron Hedysarum multijugum Hippophae rhamnoides Hypericum inodorum Indigofera heterantha ‘Gerardiane’ Lavandula angustifolia Lespedeza thunbergii Ligustrum vulgare Lycium barbarum

Droge zandige gronden (humusarm), pH <6,0 Veldesdoorn Esdoorn Vederesdoorn Grijze els Amerikaans krentenboompje Bastaardindigo Indigostruik Duivelswandelstok Ruwe berk Vlinderstruik Erwtenstruik Haagbeuk Tamme kastanje Blazenstruik Rode kornoelje Eenstijlige meidoorn Dwergbrem Brem Smalbladige olijfwilg Krachtwortel Wilde kardinaalsmuts Zoutstruik Hedysarum Duindoorn Hertshooi Indigostruik Lavendel Bosklaver Wilde liguster Boksdoorn 8


Perovskia atriplicifolia Populus alba Populus x canescens Prunus spinosa Rhamnus frangula Robinia pseudoacacia Rosa mariae-graebneriae Drummer Girl ‘Interdrum’ Rosa mariae-graebneriae ‘Hannover’ Rosa nitida Rosa rubiginosa Rosa rugosa Rosa rugotida Rosa rugotida ‘Dart’s Defender’ Rosa spinosissima Rosa virginiana Salix repens Sambucus racemosa Sorbus aucuparia Sorbus intermedia Teucrium lucidrys Ulex europaeus Ulmus minor Viburnum lantana

Blauwspirea Witte abeel Grauwe abeel Sleedoorn Sporkehout Robinia Roos Roos Roos Egelantier Rimpelroos Roos Roos Duinroos Roos Kruipwilg Bergvlier Wilde lijsterbes Zweedse meelbes Gamander Gaspeldoorn Gladde iep Wollige sneeuwbal

2.1.3 Beschikbare groeiruimte voor de wortels In de huidige toestand zijn er zo goed als geen elementen aanwezig die de ondergrondse groeiruimte kunnen beperken. Alleen het gebouw van de schuttersgilde met de rondom liggende verharding vormt een beperkende factor.

9


2.2 Bovengronds 2.2.1 Klimaat Het merendeel van de site ligt in de zon. Het historische parkgedeelte La Sapinière vormt door zijn bebossing een schaduwrijke zone. Over de site waait een stevige landwind.

2.2.2 Beschikbare groeiruimte bovengrondse plantendelen Beperkende factoren voor de bovengrondse plantendelen zijn hier zo goed als afwezig. Het zicht op de watertoren moet zeker behouden blijven.

10


2.2.3 Bestaande begroeiing

7

6

5 1

4 3

2

9

8

11


1. Ligustrum vulgare – Wilde liguster Geschoren ligusterhaag met losse bomen erachter WAARDEVOL -

Vormt een contrast met elkaar Duidelijke grens tussen open grasveld en gesloten bos

2. Castanea sativa – Tamme kastanje Rij kastanjebomen dwars door de losse bosstructuur WAARDEVOL -

Oude bomen Geven een zekere structuur aan het bos

3. Betula pendula – Ruwe berk Berkengroepje aan de rand van het bos MATIG WAARDEVOL -

Pioniersplanten: ze hebben een korte levensduur Vormen een mooi beeld

12


4. Bos: Quercus robur (Zomereik); Pinus nigra (Zwarte den); Ilex aquifolium (Hulst); Sambucus nigra (Vlier); … WAARDEVOL -

-

Er staan zowel jonge als oude bomen, de jonge exemplaren hebben nog een lange levensduur en de oude geven een structuur aan het bos. Het bos kan zijn eigen gang gaan of beheerd worden in functie van de duurzame soorten.

5. Robinia pseudoacacia - Robinia NIET WAARDEVOL -

Zaait te snel uit Staan met te veel dicht op elkaar

6. Boomgroep: Fraxinus excelsior (Gewone es); Fagus sylvatica (Beuk); Acer pseudoplatanus (Gewone esdoorn) WAARDEVOL -

Krijgen een groot volume, voldoende ruimte geven Moeten als trio behouden blijven, als één boom weg valt, valt ook een deel van de kruin van de andere weg. 13


7. Plantvak NIET WAARDEVOL -

Te smal plantvak Planten krijgen niet voldoende ruimte om uit te groeien en komen niet tot hun recht

8. Bosplantsoenstrook MATIG WAARDEVOL -

-

De bedoeling van deze strook was om een zichtscherm te vormen. Hierin heeft men gefaald door een foute plantenkeuze toe te passen. Deze strook kan dus gedeeltelijk wel behouden blijven, maar moet misschien uitgebreid worden om de gewenste functie toch nog te bekomen.

9. Salix fragilis â&#x20AC;&#x201C; Kraakwilg WAARDEVOL -

Zeer mooi en groot exemplaar Indien mogelijk zou het goed zijn om dit zeldzaam prachtexemplaar te behouden.

14


Deel II Betekenis van het groen in het totaalontwerp

Jana Vos 15


Overzicht

3

6

2

1 0

1

1

4 9 3

1

7

8

4

1

5

3 2

3

3

3 16


1.

Boomgaard 1.1

Betekenis

Functioneel: productief (fruit) en recreatief Visueel: esthetisch zeer mooi, bloei zorgt voor een aangename geur, de rijenstructuur zorgt voor rust 1.2

Geschikte groenvormen

Natuurlijk, opgericht: bomen 1.3

Vereisten voor de planten

De bomen moeten uitbundig bloeien en daarna veel eetbare vruchten dragen. 1.4 Soorten die in aanmerking komen Malus domestica ‘Elstar’ – Appel Malus domestica ‘Jonagold’ – Appel Malus domestica ‘James Grieve’ – Appel Prunus – Kers Pyrus – Peer

17


2. Kleinfruit 2.1

Betekenis

Functioneel: productief (fruit) Visueel: structurerend (fruitrijen zorgen voor kleinere tussenruimten) 2.2

Geschikte groenvormen

Gemanipuleerd, heffend: de fruitrijen zullen als lagere haagstructuren ogen 2.3

Vereisten voor de planten

De struiken moeten veel eetbare vruchten dragen, ze moeten ook leidbaar zijn langs een draad. 2.4

Soorten die in aanmerking komen

Rubus idaeus â&#x20AC;&#x201C; Framboos Ribes rubrum â&#x20AC;&#x201C; Aalbes

18


3. Schermgroen 3.1

Betekenis

Functioneel: praktisch (afschermen) Ecologisch: milieu (buffering voor het zicht op de woningen en straten) 3.2

Geschikte groenvormen

Natuurlijk, heffend: struikvormige begroeiing Natuurlijk, opgeheven: meerstammigen Natuurlijk, opgericht: bomen 3.3

Vereisten voor de planten

Combineren van niet-wintergroene en wintergroene beplanting en het inbrengen van voldoende gelaagdheid zorgt ervoor dat het zicht gedurende het hele jaar over de volledige hoogte gebufferd wordt.

19


3.4 Soorten die in aanmerking komen Wintergroene heesters: Ilex aquifolium – Hulst Skimmia japonica – Skimmia Viburnum rhytidophyllum – Sneeuwbal Viburnum tinus – Sneeuwbal Niet wintergroen: Ligustrum vulgare – Wilde liguster Coryllus avellana – Hazelaar Euonymus europaeus – Wilde kardinaalsmuts

20


4. Half gesloten terrein 4.1

Betekenis

Functioneel: recreatief (lopen, zitten, spelen,â&#x20AC;Ś) Visueel: ruimtelijk (open-gesloten, massa-ruimte) 4.2

Geschikte groenvormen

Natuurlijk, heffend: struikvormige begroeiing Natuurlijk, opgeheven: meerstammigen Natuurlijk, opgericht: bomen Gemanipuleerd, aanliggend: lage begroeiing 4.3

Vereisten voor de planten

De beplanting moet tegen een stootje kunnen, aangezien er ook in gespeeld kan worden.

21


4.4

Soorten die in aanmerking komen

Bomen: Acer campestre – Veldesdoorn Alnus glutinosa – Zwarte els Crataegus monogyna – Eenstijlige meidoorn Sorbus aucuparia – Wilde lijsterbes Tilia cordata – Winterlinde Tilia plathyphyllos – Zomerlinde Tilia x Europaea – Hollandse linde Heesters: Coryllus avellana – Hazelaar Ligustrum vulgare – Wilde liguster Cornus mas – Gele kornoelje Euonymus europaeus – Wilde kardinaalsmuts Frangula alnus – Sporkehout

22


5. Ingangsstrook met halfopen begroeiing 5.1

Betekenis

Functioneel: recreatief, praktisch (afscheiding tussen autobaan en voetgangersweg) Visueel: esthetisch mooi, ruimtelijk (open-geslotenheid), structurerend 5.2 Geschikte groenvormen Gemanipuleerd, aanliggend: lage begroeiing Natuurlijk, heffend: struikvormige begroeiing Natuurlijk, opgeheven: meerstammigen Natuurlijk, opgericht: bomen 5.3 Vereisten voor de planten De beplanting moet tegen de omringende verharding kunnen en zeker de bomen aangezien deze effectief in de beplanting staan.

23


5.4

Soorten die in aanmerking komen

Straatbomen die goed tegen verharding kunnen: Acer campestre ‘Elsrijk’ – Veldesdoorn Acer pseudoplatanus ‘Negenia’ – Gewone esdoorn Alnus x spaethii – Els Carpinus betulus ‘Fastigiata’ – (Gewone) haagbeuk Celtis australis – Oosterse netelboom Corylus colurna – Boomhazelaar Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ – Wijnrode es Gleditsie triacanthos ‘Sunburst’ – Valse christusdoorn Platanus orientalis – Oosterse plataan Populus x Canadensis – Canadapopulier Sorbus intermedia – Zweedse meelbes Tilia x europaea ‘Pallida’ – Koningslinde Tilia tomentosa ‘Brabant’ – Zilverlinde

24


6. Ingangsplein met solitaire straatbomen 6.1 Betekenis Functioneel: klimaat (bomen bieden schaduw) Visueel: esthetisch mooi 6.2 Geschikte groenvormen Natuurlijk, opgericht: bomen 6.3 Vereisten voor de planten De bomen moeten aangepast zijn aan de moeilijke omstandigheden van een standplaats in verharding. 6.4

Soorten die in aanmerking komen

Idem puntje 5.4

25


7. Open terrein met uitwaaierende hagenstructuur 7.1

Betekenis

Functioneel: recreatief (lopen, zitten, spelen, liggen,…) Visueel: ruimtelijk (openheid) Historisch: het open terrein ligt boven een grafcirkel 7.2

Geschikte groenvormen

Gemanipuleerd, aanliggend: lage begroeiing Gemanipuleerd, heffend: de hagen zullen van laag naar hoog variëren 7.3

Vereisten voor de planten

De beplanting moet gemakkelijk kort gehouden kunnen worden en moet ertegen kunnen regelmatig belopen te worden. De haagplanten moeten er tegen kunnen om regelmatig geschoren te worden en zijn liefst wintergroen om gedurende het hele jaar een structuur te geven. 7.4 Soorten die in aanmerking komen Wintergroene haagplanten Taxus baccata – Taxus Ligustrum ovalifolium – Haagliguster (half-wintergroen)

26


8. Hondenlosloopweide met bufferzone 8.1

Betekenis

Functioneel: praktisch (bufferzone) Visueel: ruimtelijk (de omliggend bufferzone creĂŤert een centrale open ruimte) Ecologisch: inheemse planten en dieren 8.2

Geschikte groenvormen

Natuurlijk, heffend: struikvormige begroeiing Natuurlijk, opgeheven: meerstammigen Natuurlijk, opgericht: bomen Gemanipuleerd, aanliggend: lage begroeiing 8.3 Vereisten voor de planten Combineren van niet-wintergroene en wintergroene beplanting en het voorzien van voldoende gelaagdheid zorgt ervoor dat gedurende het hele jaar een duidelijke scheiding aanwezig is tussen de hondenlosloopweide en zijn omgeving.

27


8.4 Soorten die in aanmerking komen Bomen: Acer campestre – Veldesdoorn Alnus glutinosa – Zwarte els Crataegus monogyna – Eenstijlige meidoorn Sorbus aucuparia – Wilde lijsterbes Tilia cordata – Winterlinde Tilia plathyphyllos – Zomerlinde Tilia x Europaea – Hollandse linde Heesters: Ligustrum vulgare – Wilde liguster Coryllus avellana – Hazelaar Cornus mas – Gele kornoelje Euonymus europaeus – Wilde kardinaalsmuts Frangula alnus – Sporkehout Groenblijvende heesters: Ilex aquifolium – Hulst Skimmia japonica – Skimmia Viburnum rhytidophyllum – Sneeuwbal Viburnum tinus – Sneeuwbal

28


9. Bomenrij 9.1

Betekenis

Visueel: esthetisch mooi, structurerend (geeft mogelijke looprichting aan), landschappelijk (zal altijd een duidelijk aanwezige structuur zijn in het landschap) 9.2

Geschikte groenvormen

Natuurlijk, opgericht: bomen 9.3

Vereisten voor de planten

De bomen hebben best een uitbundige bloei en een mooie herfstverkleuring. 9.4

Soorten die in aanmerking komen

Acer campestre – Veldesdoorn Prunus avium – Zoete kers Tilia cordata – Winterlinde Tilia plathyphyllos – Zomerlinde Tilia x Europaea – Hollandse linde Robinia pseudoacacia – Robinia

29


10. Extensief gemaaid gazon met bloembollen 10.1

Betekenis

Functioneel: recreatief (lopen, zitten) Visueel: esthetisch mooi, versierend, structurerend Historisch: de ronde omranding volgt de omlijning van een oude grafcirkel Maatschappelijk: psychisch 10.2

Geschikte groenvormen

Gemanipuleerd, aanliggend: lage begroeiing 10.3

Vereisten voor de planten

Geen specifieke vereisten voor het extensief gazon, door verarming zullen spontaan meer bloeiende soorten voorkomen. De bloembollen moeten verschillende bloeiperiodes hebben om ook tijdens de lange winterperiode structuur te geven.

30


10.4

Soorten die in aanmerking komen

Bloembollen: Crocus chrysanthus Crocus tommasinianus Crocus vernus Fritillaria meleagris Galanthus elwesii Galanthus nivalis Leucojum aestivum Muscari botryoides Narcissus jonquilla Narcissus poeticus Narcissus pseudonarcissus Scilla syberica

31


11. Half open terrein 11.1

Betekenis

Functioneel: recreatief (lopen, zitten, spelen, liggen,…), klimaat (windluwe open ruimte in het bos) Visueel: ruimtelijk (open-gesloten, massa-ruimte) 11.2 Geschikte groenvormen Natuurlijk, opgeheven: meerstammigen Natuurlijk, opgericht: bomen Gemanipuleerd, aanliggend: lage begroeiing 11.3 Vereisten voor de planten De beplanting mag niet overheersend zijn. We hebben hier ook te maken met de bestaande beplanting. 11.4

Soorten die in aanmerking komen

Fraxinus excelsior – Gewone es Fagus sylvatica – Beuk Acer pseudoplatanus – Gewone esdoorn

32


12. Bos 12.1 Betekenis Functioneel: recreatief, klimaat Visueel: groen beleven, rust, creĂŤert ruimte Historisch: het is een verwaarloosd bos dat vroeger een park was Ecologisch: onderkomen voor inheemse planten en dieren Maatschappelijk: psychisch, representatief 12.2 Geschikte groenvormen Natuurlijk, aanliggend: lage begroeiing Natuurlijk, heffend: struikvormige begroeiing Natuurlijk, opgeheven: meerstammigen Natuurlijk, opgericht: bomen 12.3

Vereisten voor de planten

Hoofdzakelijk bestaande beplanting, met voldoende gelaagdheid.

33


12.4

Soorten die in aanmerking komen

Robinia pseudoacacia – Valse acacia Sambucus racemosa – Trosvlier Fraxinus excelsior – Gewone es Fagus sylvatica – Gewone beuk Acer pseudoplatanus – Gewone esdoorn Cedrus atlantica – Ceder Castanea sativa – Tamme kastanje Pinus strobus – Weymouthden Malus – Appel Prunus – Kers Juglans regia – Okkernoot

34


13. Haagstructuur 13.1

Betekenis

Functioneel: afscheiding, gefilterde grensaanduiding Visueel: structurerend (geeft een duidelijke begrenzing sportgebeuren) 13.2

Geschikte groenvormen

Gemanipuleerd, heffend: hoge haag 13.3

Vereisten voor de planten

Grotendeels bestaande haag, ze moet er tegen kunnen om regelmatig geschoren te worden. 13.4

Soorten die in aanmerking komen

Ligustrum vulgare â&#x20AC;&#x201C; Wilde liguster

35


DEEL III Betekenis van het groen in het totaalontwerp

Kristien Luypaert 36


Overzicht

9 1

4

1

7

1

7 1

6

4 4

1

2 1 1

3 1

5

8

1

4

1

4 1 1 1

4

1

8 7

1

4

1

8

7 37


1. Beplanting op steile helling 1.1

Betekenis

Functioneel: praktisch, afschermen, opvangen van hoogteverschil 1.2

Geschikte groenvormen

Natuurlijk, heffend: struikvormige begroeiing Natuurlijk, opgeheven: meerstammigen Natuurlijk, opgericht: bomen 1.3

Vereisten voor de planten

Geen speciale vereisten 1.4

Soorten die in aanmerking komen

LAGE HEESTERS Aucuba japonica Cornus sericea ‘Flaviramea’ Cytisus scoparius Fothergilla major Hydrangea arborescens ’Annabelle’ Hydrangea aspera Ilex aquifolium Ilex crenata ‘Convexa’ Lonicera nitida Lonicera pileata

Broodboom Kornoelje Brem Hortensia Hortensia Hortensia Hulst Japanse hulst Chinese kamperfoelie Kamperfoelie 38


MEERSTAMMIGEN Abeliophyllum distichum Amelanchier lamarckii Cornus mas Corylus avellana Hamamelis x intermedia Rhus typhina

Witte forsythia Krentenboompje Gele kornoelje Hazelaar Toverhazelaar Fluweelboom

BOMEN Acer campestre Acer platanoides Acer pseudoplatanus Alnus incana Betula pendula Carpinus betulus Castanea sativa Fagus sylvatica Fraxinus excelsior Juglans regia Platanus x hispanica Populus x canadensis Prunus padus Quercus petreae Quercus rubra Robinia pseudoacacia Salix cinera Tilia cordata

Spaanse aak Noorse esdoorn Gewone esdoorn Grijze els Ruwe berk Haagbeuk Tamme kastanje Beuk Gewone es Okkernoot Plataan Grauwe abeel Vogelkers Wintereik Zomereik Robinia Grauwe wilg Winterlinde

39


2. Boomgaard 2.1

Betekenis

Functioneel: productief (fruit) en recreatief Visueel: ruimtelijk (de rijen lopen uit tot in de bloementuin) 2.2

Geschikte groenvormen

Natuurlijk, opgericht: bomen Gemanipuleerd, heffend: haag 2.3

Vereisten voor de planten

Het moeten bomen zijn met veel vruchten en de vruchten moeten eetbaar zijn voor de mens. De haag moet wintergroen zijn. 2.4

Soorten die in aanmerking komen

FRUITBOMEN Prunus avium Pyrus pyraster Malus domestica â&#x20AC;&#x2DC;Jonagoldâ&#x20AC;&#x2122; Prunus armeniaca

Zoete kers Wilde peer Appel Abrikoos

HAAG Carpinus betulus Taxus baccata Buxus sempervirens Ligustrum ovalifolium

Haagbeuk Venijnboom Palmboompje Grootbladige liguster 40


3. Open terrein 3.1

Betekenis

Functioneel: recreatief (lopen, zitten, spelen, liggen,â&#x20AC;Ś) Visueel: ruimtelijk historisch: Het open terrein ligt boven een grafcirkel 3.2

Geschikte groenvormen

Gemanipuleerd, aanliggend: lage begroeiing 3.3

Vereisten voor de planten

Op de sportterreinen moet het een speel- en sportgazon zijn. Op het centrale open plein zijn er geen speciale vereisten. 3.4

Soorten die in aanmerking komen

Gazon

41


4. Half open terrein 4.1

Betekenis

Functioneel: recreatief (lopen, zitten, spelen, liggen,…) Visueel: ruimtelijk Structurerend 4.2

Geschikte groenvormen

Natuurlijk, heffend: struikvormige begroeiing Natuurlijk, opgeheven: meerstammigen Natuurlijk, opgericht: bomen Gemanipuleerd, aanliggend: lage begroeiing 4.3

Vereisten voor de planten

Gebruik van grote/kleine, bladhoudende/bladverliezende planten zodat er een natuurlijke sfeer heerst. 4.4

Soorten die in aanmerking komen

LAGE HEESTERS Aucuba japonica Cornus sericea ‘Flaviramea’ Cytisus scoparius Fothergilla major Hydrangea arborescens ’Annabelle’

Broodboom Kornoelje Brem Hortensia Hortensia 42


Hydrangea aspera Ilex aquifolium Ilex crenata ‘Convexa’ Lonicera nitida Lonicera pileata

Hortensia Hulst Japanse hulst Chinese kamperfoelie Kamperfoelie

HOGE HEESTERS Frangula alnus Garrya elliptica Hamamelis x intermedia Ilex aquifolium Ilex crenata ‘Convexa’ Prunus spinosa

Sporkehout Garrya Toverhazelaar Hulst Japanse hulst Sleedoorn

BOMEN Acer campestre Acer platanoides Acer pseudoplatanus Alnus incana Betula pendula Carpinus betulus Castanea sativa Fagus sylvatica Fraxinus excelsior Juglans regia Platanus x hispanica Populus x canadensis Prunus padus Quercus petreae Quercus rubra Robinia pseudoacacia Salix cinera Tilia cordata

Spaanse aak Noorse esdoorn Gewone esdoorn Grijze els Ruwe berk Haagbeuk Tamme kastanje Beuk Gewone es Okkernoot Plataan Grauwe abeel Vogelkers Wintereik Zomereik Robinia Grauwe wilg Winterlinde

43


5. Groen in de speelzone 5.1

Betekenis

Functioneel: recreatief, afscheiding, klimaat (bescherming tegen wind, zon,…) Visueel: ruimte creëren 5.2

Geschikte groenvormen

Natuurlijk, heffend: struikvormige begroeiing Natuurlijk, opgeheven: meerstammigen Natuurlijk, opgericht: bomen 5.3

Vereisten voor de planten

Geen doorns, geen giftige planten, best snelgroeiende, robuuste planten 5.4

Soorten die in aanmerking komen

LAGE HEESTERS Aucuba japonica Cornus sericea ‘Flaviramea’ Cytisus scoparius Fothergilla major Hydrangea arborescens ’Annabelle’ Hydrangea aspera Lonicera nitida Lonicera pileata

Broodboom Kornoelje Brem Hortensia Hortensia Hortensia Chinese kamperfoelie Kamperfoelie 44


HOGE HEESTERS Frangula alnus Garrya elliptica Hamamelis x intermedia

Sporkehout Garrya Toverhazelaar

MEERSTAMMIGEN Amelanchier lamarckii Cornus mas Corylus avellana Hamamelis x intermedia

Krentenboompje Gele kornoelje Hazelaar Toverhazelaar

BOMEN Acer campestre Acer platanoides Acer pseudoplatanus Betula pendula Carpinus betulus Castanea sativa Fagus sylvatica Fraxinus excelsior Juglans regia Platanus x hispanica Populus x canadensis Quercus petreae Quercus rubra Salix cinera Tilia cordata

Spaanse aak Noorse esdoorn Gewone esdoorn Ruwe berk Haagbeuk Tamme kastanje Beuk Gewone es Okkernoot Plataan Grauwe abeel Wintereik Zomereik Grauwe wilg Winterlinde

45


6. Bloementuin 6.1

Betekenis

Functioneel: recreatief Visueel: groen beleven, rust, geuren, kleuren Maatschappelijk: psychisch, representatief 6.2

Geschikte groenvormen

Natuurlijk, aanliggend: lage begroeiing Natuurlijk, heffend: struikvormige begroeiing Natuurlijk, opgeheven: meerstammigen Gemanipuleerde vorm, heffend: haag 6.3

Vereisten voor de planten

Vaste planten met veel geuren en kleuren, eventueel grassen. De borders moeten doorheen het hele seizoen aantrekkelijk zijn. Heesters met een sierwaarde. De haag hoeft niet wintergroen te zijn. 6.4

Soorten die in aanmerking komen

HEESTERS MET SIERWAARDE Abeliophyllum distichum

Witte forsythia

Amelanchier lamarckii Chaenomeles x superb

Krentenboompje Dwerkwee

46


Choisya ternate Cornus mas Cornus sericea ‘Flaviramea’ Corylus avellana Exochorda ‘The bride’ Forsythia x intermedia Hamamelis x intermedia Kerria japonica Ligustrum japonicum Ligustrum ovalifolium Lonicera nitida Lonicera pileata Philadelphus ‘Belle Etoile’ Sarcococca hookeriana Symphoricarpos albus Syringa microphylla ‘Superba’ Syringa vulgaris Viburnum davidii Viburnum x bodnantense

Mexicaanse oranjebloesem Gele kornoelje Kornoelje Hazelaar Parelstruik Chineesklokje Toverhazelaar Ranonkelstruik Liguster Liguster Chinese kamperfoelie Kamperfoelie Boerejasmijn Vleesbes Sneeuwbes Sering Sering sneeuwbal sneeuwbal

VASTE PLANTEN Acaena microphylla Achillea 'Coronation Gold' Anaphalis triplinervis Astilboides tabularis Crambe cordifolia Echinops ritro 'Veitch's Blue' Eryngium alpinum Euphorbia characias subsp. Wulfenii Geranium macrorrhizum Geranium renardii

Stekelnootje Duizendblad Siberische edelweiss Tafelblad Zeekool Kogeldistel Alpendistel Wolfsmelk Ooievaarsbek Ooievaarsbek

Geranium sanguineum Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' Helianthus salicifolius Iris siberica Lavandula angustifolia Lavatera 'Rosea' Leucanthemum 'Etoile d'Anvers' Liatris spicata Lupinus 'The chatelaine' Malva moschata Monarda 'Scorpion' Polygonatum multiflorum Salvia nemorosa 'Ostfriesland' Sedum 'Matrona' Sisyrinchium striatum Tradescantia 'Innocence' HAAG Carpinus betulus Taxus baccata Buxus sempervirens Fagus sylvatica

Ooievaarsbek Ooievaarsbek Zonnebloem

Scheefbloem Lavendel Margriet Lupine Kaasjeskruid Bergamotplant Veelbloemige salomonszegel Bossalie Hemelsleutel Bieslelie Eendagsbloem

Haagbeuk Venijnboom Palmboompje Beuk

GRASSEN Pennisetum alopecuroides

Lampenpoetsersgras

Stipa tenuissima Sporobolus heterolepis Luzula nivea

Vedergras Amerikaans prairiegras Sneeuwwitte veldbies

47


7. Plantbakken 7.1

Betekenis

Functioneel: mogelijkheid tot zitten, aan de oostelijke ingang ook als afscherming tussen de straat en de voetgangers. Praktisch: aanvullen van de ruimte visueel: ruimtelijk (hoogteverschil) Representatief: de bakken staan aan de ingangen van het park, het geeft herkenning. 7.2

Geschikte groenvormen

Natuurlijk, aanliggend: lage begroeiing 7.3

Vereisten voor de planten

Vaste planten met veel geuren en kleuren, eventueel grassen. De platbakken moeten doorheen het jaar aantrekkelijk zijn. De bomen moeten tegen verharding kunnen. 7.4

Soorten die in aanmerking komen

GRASSEN Pennisetum alopecuroides

Lampenpoetsersgras

Stipa tenuissima Sporobolus heterolepis Luzula nivea

Vedergras Amerikaans prairiegras Sneeuwwitte veldbies 48


VASTE PLANTEN Acaena microphylla Achillea 'Coronation Gold' Anaphalis triplinervis Astilboides tabularis Crambe cordifolia Echinops ritro 'Veitch's Blue' Eryngium alpinum Euphorbia characias subsp. Wulfenii Geranium macrorrhizum Geranium renardii Geranium sanguineum Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' Helianthus salicifolius Iris siberica Lavandula angustifolia Lavatera 'Rosea' Leucanthemum 'Etoile d'Anvers' Liatris spicata Lupinus 'The chatelaine' Malva moschata Monarda 'Scorpion' Polygonatum multiflorum Salvia nemorosa 'Ostfriesland' Sedum 'Matrona' Sisyrinchium striatum Tradescantia 'Innocence'

Stekelnootje Duizendblad Siberische edelweiss Tafelblad Zeekool Kogeldistel Alpendistel Wolfsmelk Ooievaarsbek Ooievaarsbek Ooievaarsbek Ooievaarsbek

BOMEN Sophora japonica Celtis australis Robinia pseudoacasia ‘Frisia’ Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ Corylus colurna Alnus spaethii Acer campestre ‘Elsrijk’ Sorbus aria ‘Magnifica’ Tilia tomentosa ‘Brabant’ Quercus frainetto Fagus sylvatica ‘Atropunicea’

Honingboom Oosterse netelboom

Robinia Wijnrode els Boomhazelaar Els Spaanse aak Meelbes Zilverlinde Hongaarse eik Bruine beuk

Zonnebloem

Scheefbloem Lavendel Margriet Lupine Kaasjeskruid Bergamotplant Veelbloemige salomonszegel Bossalie Hemelsleutel Bieslelie Eendagsbloem

49


8. Schermgroen 8.1

Betekenis

Functioneel: praktisch (afschermen) Maatschappelijk: psychisch 8.2

Geschikte groenvormen

Natuurlijk, heffend: struikvormige begroeiing Natuurlijk, opgeheven: meerstammigen Natuurlijk, opgericht: bomen 8.3

Vereisten voor de planten

Combineren van niet-wintergroen en wintergroene beplanting zodat het zicht het hele jaar door afgeschermd blijft. Beplanting met verschillende hoogtes zodat het een gesloten scherm is. 8.4

Soorten die in aanmerking komen

MEERSTAMMIGEN Amelanchier lamarckii Cornus mas Corylus avellana Hamamelis x intermedia Abeliophyllum distichum Rhus typhina

Krentenboompje Gele kornoelje Hazelaar Toverhazelaar Witte forsythia Fluweelboom

50


LAGE HEESTERS Aucuba japonica Cornus sericea ‘Flaviramea’ Cytisus scoparius Fothergilla major Hydrangea arborescens ’Annabelle’ Hydrangea aspera Lonicera nitida Lonicera pileata

Broodboom Kornoelje Brem Hortensia Hortensia Hortensia Chinese kamperfoelie Kamperfoelie

HOGE HEESTERS Frangula alnus Garrya elliptica Hamamelis x intermedia Viburnum opulus Ilex aquifolium Ilex crenata ‘Convexa’ Prunus spinosa

Sporkehout Garrya Toverhazelaar Sneeuwbal Hulst Japanse hulst Sleedoorn

BOMEN Acer campestre Acer platanoides Acer pseudoplatanus Betula pendula Carpinus betulus Castanea sativa Fagus sylvatica Fraxinus excelsior Juglans regia Platanus x hispanica Populus x canadensis Quercus petreae Quercus rubra Salix cinera Tilia cordata

Spaanse aak Noorse esdoorn Gewone esdoorn Ruwe berk Haagbeuk Tamme kastanje Beuk Gewone es Okkernoot Plataan Grauwe abeel Wintereik Zomereik Grauwe wilg Winterlinde

51


9. Groen aan het skatepark en basketbalterrein 9.1

Betekenis

Functioneel: praktisch (afschermen van de straat) visueel: creĂŤren van een omsloten hoek 9.2

Geschikte groenvormen

Natuurlijk, aanliggend: lage begroeiing Natuurlijk, heffend: struikvormige begroeiing Gemanipuleerde vorm, heffend: haag 9.3

Vereisten voor de planten

Ondanks de ijzeren bescherming die voor de beplanting komt (om ballen tegen te houden) moet de beplanting tegen een stootje kunnen. 9.4

Soorten die in aanmerking komen

MEERSTAMMIGEN Abeliophyllum distichum Amelanchier lamarckii Cornus mas Corylus avellana Hamamelis x intermedia Rhus typhina

Witte forsythia Krentenboompje Gele kornoelje Hazelaar Toverhazelaar Fluweelboom

52


HEESTERS MET SIERWAARDE Abeliophyllum distichum

Witte forsythia

Amelanchier lamarckii Chaenomeles x superb Choisya ternate Cornus sericea ‘Flaviramea’ Exochorda ‘The bride’ Hamamelis x intermedia Kerria japonica Ligustrum japonicum Ligustrum ovalifolium Lonicera nitida Lonicera pileata Philadelphus ‘Belle Etoile’ Sarcococca hookeriana Symphoricarpos albus Syringa microphylla ‘Superba’ Syringa vulgaris Viburnum davidii Viburnum x bodnantense

Krentenboompje Dwerkwee Mexicaanse oranjebloesem Kornoelje Parelstruik Toverhazelaar Ranonkelstruik Liguster Liguster Chinese kamperfoelie Kamperfoelie Boerejasmijn Vleesbes Sneeuwbes Sering Sering sneeuwbal sneeuwbal

BOMEN Acer campestre Acer platanoides Acer pseudoplatanus Betula pendula Carpinus betulus Castanea sativa Fagus sylvatica Fraxinus excelsior Juglans regia Platanus x hispanica

Spaanse aak Noorse esdoorn Gewone esdoorn Ruwe berk Haagbeuk Tamme kastanje Beuk Gewone es Okkernoot Plataan

Populus x canadensis Quercus petreae Quercus rubra Salix cinera Tilia cordata VASTE PLANTEN Acaena microphylla Achillea 'Coronation Gold' Anaphalis triplinervis Astilboides tabularis Crambe cordifolia Echinops ritro 'Veitch's Blue' Eryngium alpinum Euphorbia characias subsp. Wulfenii Geranium macrorrhizum Geranium renardii Geranium sanguineum Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' Helianthus salicifolius Iris siberica Lavandula angustifolia Leucanthemum 'Etoile d'Anvers' Lupinus 'The chatelaine' Malva moschata Monarda 'Scorpion' Polygonatum multiflorum Salvia nemorosa 'Ostfriesland' Sedum 'Matrona' Sisyrinchium striatum Tradescantia 'Innocence'

Grauwe abeel Wintereik Zomereik Grauwe wilg Winterlinde

Stekelnootje Duizendblad Siberische edelweiss Tafelblad Zeekool Kogeldistel Alpendistel Wolfsmelk Ooievaarsbek Ooievaarsbek Ooievaarsbek Ooievaarsbek Zonnebloem

Scheefbloem Lavendel Margriet Lupine Kaasjeskruid Bergamotplant Veelbloemige salomonszegel Bossalie Hemelsleutel Bieslelie Eendagsbloem

53


10. Bos 10.1 Betekenis Functioneel: recreatief, klimaat Visueel:groen beleven, rust, creëert ruimte Historisch: het is een bestaand bos dat vroeger privé was Ecologisch: onderkomen voor inheemse planten en dieren Maatschappelijk: psychisch, representatief 10.2 Geschikte groenvormen Natuurlijk, aanliggend: lage begroeiing Natuurlijk, heffend: struikvormige begroeiing Natuurlijk, opgeheven: meerstammigen Natuurlijk, opgericht: bomen Gemanipuleerde vorm, heffend: haag 10.3 Vereisten voor de planten Beplanting voor in een bosomgeving. 10.4 Soorten die in aanmerking komen LAGE HEESTERS Aucuba japonica Cornus sericea ‘Flaviramea’ Cytisus scoparius

Broodboom Kornoelje Brem 54


Fothergilla major Hydrangea arborescens ’Annabelle’ Hydrangea aspera Ilex aquifolium Ilex crenata ‘Convexa’ Lonicera nitida Lonicera pileata

Hortensia Hortensia Hortensia Hulst Japanse hulst Chinese kamperfoelie Kamperfoelie

BOMEN Acer campestre Acer platanoides Acer pseudoplatanus Alnus incana Betula pendula Carpinus betulus Castanea sativa Cedrus atlantica Fagus sylvatica Fraxinus excelsior Juglans regia Platanus x hispanica Populus x canadensis Prunus padus Quercus petreae Quercus rubra Robinia pseudoacacia Salix cinera Sambucus racemosa Tilia cordata

Spaanse aak Noorse esdoorn Gewone esdoorn Grijze els Ruwe berk Haagbeuk Tamme kastanje Libanonceder Beuk Gewone es Okkernoot Plataan Grauwe abeel Vogelkers Wintereik Zomereik Robinia Grauwe wilg Trosvlier Winterlinde

VASTE PLANTEN Alchemilla mollis Anemone x hybride ‘Honorine Jobert Asarum europaeum Euphorbia amygdaloides var. robbiae Helleborus foetidus Liriope muscari Melissa officinalis Pachysandra terminalis Teucrium x lucidrys Waldsteinia ternata

Vrouwenmantel Herfstanemoon Mansoor Amandel wolfsmelk Stinkend nieskruid Leliegras Citroenmelisse Pachysandra Gamander Goudaardbei

55


11. Transparante groenstrook 11.1 Betekenis Functioneel: afscheiding Visueel: ruimte creĂŤren 11.2 Geschikte groenvormen Natuurlijk, heffend: struikvormige begroeiing Natuurlijk, opgeheven: meerstammigen Natuurlijk, opgericht: bomen 11.3 Vereisten voor de planten Geen speciale vereisten 11.4 Soorten die in aanmerking komen MEERSTAMMIGEN Abeliophyllum distichum Amelanchier lamarckii Cornus mas Corylus avellana Hamamelis x intermedia Rhus typhina

Witte forsithia Krentenboompje Gele kornoelje Hazelaar Toverhazelaar Fluweelboom

56


HEESTERS MET SIERWAARDE Abeliophyllum distichum

Witte forsythia

Amelanchier lamarckii Chaenomeles x superb Choisya ternate Cornus sericea ‘Flaviramea’ Exochorda ‘The bride’ Hamamelis x intermedia Kerria japonica Ligustrum japonicum Ligustrum ovalifolium Lonicera nitida Lonicera pileata Philadelphus ‘Belle Etoile’ Sarcococca hookeriana Symphoricarpos albus Syringa microphylla ‘Superba’ Syringa vulgaris Viburnum davidii Viburnum x bodnantense

Krentenboompje Dwerkwee Mexicaanse oranjebloesem Kornoelje Parelstruik Toverhazelaar Ranonkelstruik Liguster Liguster Chinese kamperfoelie Kamperfoelie Boerejasmijn Vleesbes Sneeuwbes Sering Sering sneeuwbal sneeuwbal

BOMEN Acer campestre Acer platanoides Acer pseudoplatanus Betula pendula Carpinus betulus Castanea sativa Fagus sylvatica Fraxinus excelsior Juglans regia Platanus x hispanica

Spaanse aak Noorse esdoorn Gewone esdoorn Ruwe berk Haagbeuk Tamme kastanje Beuk Gewone es Okkernoot Plataan

Populus x canadensis Quercus petreae Quercus rubra Salix cinera Tilia cordata

Grauwe abeel Wintereik Zomereik Grauwe wilg Winterlinde

57


12. Extensief gazon met bloembollen 12.1 Betekenis Visueel: esthetisch mooi, versierend Maatschappelijk: psychisch 12.2 Geschikte groenvormen Gemanipuleerd, aanliggend: lage begroeiing Natuurlijk, opgeheven: meerstammigen 12.3 Vereisten voor de planten Gebruik van bloembollen 12.4 Soorten die in aanmerking komen MEERSTAMMIGEN Amelanchier lamarckii Cornus mas Corylus avellana Hamamelis x intermedia Abeliophyllum distichum Rhus typhina

Krentenboompje Gele kornoelje Hazelaar Toverhazelaar Witte forsythia Fluweelboom

BLOEMBOLLEN Narcissus pseudonarcissus Crocus cambessedesii Hyacinth 'Blue Jacket'

Trompet narcis krokus Hyacinth 58


13. Haag met pad bij parking 13.1 Betekenis Functioneel: afscheiding 13.2 Geschikte groenvormen Gemanipuleerde vorm, heffend: haag 13.3 Vereisten voor de planten De hagen moeten niet winter groen zijn 13.4 Soorten die in aanmerking komen HAGEN Acer campestre Buxus sempervirens Carpinus betulus Crataegus monogyna Fagus sylvatica Fagus sylvatica â&#x20AC;&#x2DC;Purpureaâ&#x20AC;&#x2122; Ligustrum ovalifolium Taxus baccata

Spaanse aak Palmboompje Haagbeuk Eenstijlige meidoorn Beuk Rode beuk Grootbladige liguster Venijnboom

59


14. Kleine groenelementen tussen de bebouwing 14.1 Betekenis Visueel: ook de kleine hoekjes van het park aantrekkelijk moeten aantrekkelijk zijn 14.2 Geschikte groenvormen Natuurlijk, aanliggend: lage begroeiing Gemanipuleerde vorm, heffend: haag

14.3 Vereisten voor de planten Vaste planten met veel geuren en kleuren, eventueel grassen. De plantbakken moeten doorheen het hele seizoen aantrekkelijk zijn. Haag moet niet groenblijvend zijn. Schaduwplanten toepassen. 14.4 Soorten die in aanmerking komen MEERSTAMMIGEN Acer campestre Buxus sempervirens Carpinus betulus Crataegus monogyna Fagus sylvatica Fagus sylvatica â&#x20AC;&#x2DC;Purpureaâ&#x20AC;&#x2122; Ligustrum ovalifolium Taxus baccata

Spaanse aak Palmboompje Haagbeuk Eenstijlige meidoorn Beuk Rode beuk Grootbladige liguster Venijnboom 60


VASTE PLANTEN Alchemilla mollis Anemone x hybride â&#x20AC;&#x2DC;Honorine Jobert Asarum europaeum Euphorbia amygdaloides var. robbiae Helleborus foetidus Liriope muscari Melissa officinalis Pachysandra terminalis Teucrium x lucidrys Waldsteinia ternata

Vrouwenmantel Herfstanemoon Mansoor Amandel wolfsmelk Stinkend nieskruid Leliegras Citroenmelisse Pachysandra Gamander Goudaardbei

61


Bronnen http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be https://chamilo. hogent. be Cursus Plantenkennis Coremans G., Stappen naar een ecologische tuin, 2008, Berchem, Velt vzw Catalogus Lappen

62

Hogeweg - paper vegetation  

(Second year Landscape and Garden Architecture, Ghent College)

Hogeweg - paper vegetation  

(Second year Landscape and Garden Architecture, Ghent College)

Advertisement