Page 7

Alle vores elever har en Macbook, som de kan bruge i undervisningen

Du kan vælge at få en MacBook stillet til rådighed. Hvis du vælger selv at medbringe en MacBook, vil du få et nedslag i skoleprisen. MacBooken er for mange unge en meget populær og driftsikker løsning. Det er utroligt nemt at lære at bruge en Mac, og der er uanede muligheder for at søge viden, kommunikere

og skabe digitale produkter. SmartBoards i alle klasser I alle undervisningslokaler er der opsat SmartBoards. Det er en interaktiv tavle, der sluttes til som skærm på en computer. SmartBoardet fungerer så som tavle, hvor man kan demonstrere programmerne og man kan skrive notater, som på en alminde-

lig tavle. De notater som skrives på SmartBoardet kan gemmes og sendes ud som e-mail, eller lægges ud som en hjemmeside. Læreren kan koble computere til smartboardet, og styre computeren her. Klassen ser så, hvordan et program fungerer.

|7

wooot  

wooot yesy

wooot  

wooot yesy

Advertisement