Page 29

Se vores film om nærvær og hygge pÅ vores hjemmeside www.hestlund.dk/film

for at gå her, hverken før eller efter opholdet. Vi ønsker derimod, at du selv kan tage stilling til, hvilke værdier du vil bygge dit liv på. Lovsangsaftner og koncerter Vi har masser af lovsang på Hestlund. Det er ofte eleverne selv, der står i spidsen for både musik og indhold. Andre gange har vi temaaftner om forskellige kristne emner. Flere gange om året får vi besøg af kristne udenlandske bands, der gerne vil dele både det kristne budskab

og spille noget fedt musik for os. Kristendom og andagter Alle klasser har 2 timers kristendom. Hovedformålet er at du får kendskab til Bibelens historie og budskab, så du på den baggrund selv kan tage personlig stilling til din tro. Hver dag holder vi også både morgen- og aftenandagt. Det består typisk af en fællessang, en tekst fra Bibelen, en kort kommentar og en bøn. I weekender vil vi alle ofte gå i kirke sammen.

Det kristne fællesskab Spørger man en efterskoleelev, hvad det fedeste er ved at gå på efterskole, vil svaret typisk være ”fællesskabet”. Fællesskabet blandt alle betyder også meget på Hestlund, men ud over det, ønsker vi også at have et kristent fællesskab og styrke netop det. Det betyder, at det er OK at tale sammen om Gud, eller som en elev sagde det: ”Her er der andre, der er ligesom mig. Her er jeg ikke mærkelig fordi jeg rent faktisk tror på noget.”

| 29

wooot  

wooot yesy

wooot  

wooot yesy

Advertisement