Page 13

FAKTA f.eks. Kunst & Design som linjefag og 3 kunstvalgfag udover det. På den måde kan du altså få 11 timer idræt, musik eller design om ugen. Du er med til at sammensætte dit skema, så det passer lige til dig.

Valgfag i sk o

leåret 2011

-12:

• Band • Kor • Teater • Volleyball • Fodbold • Badminton • Håndbold • Billedkuns t • Sløjd • Håndværk • Galla & De sign • Knallertvæ rksted

På fodboldbanen bliver der brugt mange timer på træning og kamp

| 13

wooot  

wooot yesy

wooot  

wooot yesy

Advertisement