Page 12

Linjefag og valgfag Tre linjefag I linjefagene har du mulighed for at fordybe dig! Du kan vælge det fag, hvor du har særlig interesse og har lyst til at udvikle dig og blive udfordret. Du skal vælge et ud af de tre linjefag. Valget gælder for hele året. Du skal vælge mellem • Musik & Teater • Idræt & Adventure • Kunst & Design

Hestlund magasin | 12

Et linjefag har du i fem lektioner om ugen fordelt på to dage. Derudover har vi sat fire linjedage af i løbet af året, hvor al undervisning den dag er tilrettelagt inden for din linje. I linjefagene vil vi også gerne pege på, at der findes mange uddannelsesmuligheder inden for de forskellige fag. Linjefagenen er altså ikke nødvendigvis kun en fritidsbeskæftigelse. For nogle elever vil de måske her få øje på en mulighed for at kombinere en uddannelse og erhverv med deres interesser.

Linjefagene vil blive beskrevet nærmere på de følgende sider. Valgfag Udover linjefag kan du også vælge valgfag. I dit skema er der plads til at vælge tre valgfag. Et valgfag har du to timer om ugen, og du vælger for et halvt år ad gangen. De fleste valgfag er tæt beslægtet med linjefagene. På den måde kan du f.eks. vælge Idræt & Adventure som linje og derudover vælge 3 musikvalgfag. Det kan du gøre, hvis du interesserer dig for flere fag. Du kan også vælge

Der er mulighed for at lblive bedre til at spille et instrument, eller lære at spille et nyt

wooot  

wooot yesy

wooot  

wooot yesy

Advertisement