Page 1

talegaver til børn AKTIVWEEKEND I REGION NORDJYLLAND


hey

akt

nor

ivw

djy ske

eek

sko

lee

end

lev

er

og d

så e r

et b

det

tid

til

live Det r me get min bliver fed der en ere som og h e end l w v k Som i o d sids mm eek en ti i de tlen “Ta t! d end er f e lega nne r ra s del ver sam a fyld til b men ktivwe e k ø o s rn” i eke lære skal t m l me er i ndik nd få m at s T e ed A d re hele tå fo LEG vi ta ere a AVE r, blive ran selv ler. l opl le d r fok R. V en f tillid Vi s N såga u eve o o i k s r en al b r at rdjy live og virke samling skal al man lser y d er s le l e bed l og t ipul ove a t å v r n r e r a e be enn , le. V for u re. Det til a d i lyde t ko visend nde er, e rvis mm r må Udo nige unik , når ske ve n svæ

r t, m

en d

ere

et e

r fol

kesk o

leel

eve r

og

, så til a r at vi det alle t ko skal sam mm byd sgu unik men er w nok ere eek s hyg gå ; k al b og end ge o ) l i f e v å no e su g ga t alko a l g e p så p ll g hol å sp averne er stær selv amidda k orts følg g og akti iorden, e elig f e vi st lø ). så rdag teter, l e g afte n (u e, den

For nærmere information vedr. weekenderne kontakt de regionsvalgte. For information vedr. de regionsvalgte gå ind på www.skoleelever.dk/om-dse/kontakt/bestyrelsen


Til s

elve wee lets ken den age - so r skal vep o der se o - idr med g lig æts brin - og geu - pis ges nde gall se g : rlag atøj odt hum ør Man gøg l! kan men ogs å ta der ge l hyg v FOR i l idt ge, lom OFF så d hele w mep FED ICIE eek ette E e end L T nge beh W E e ILM Hel EKE MER nb øve med e w EDE l N s i E v D i , t e k eek SÅ R il sl L ke. ELL l hvo a P v e Å i e I k, ER H SE TIL nde NG r AL tm DE n P ad o ANS VI D Å ÉT LE bare 505 SKO foregå VAR g AF D S DU G ENNE 8 selv 0 r L L SU 875 ER IGE: EEL på IS vi g en . EVE ratis betale 267 SE FØL NE VIL PER s R k 427 rejs ol GEN H oph ER Vi g en f 00, DE N ØRE old, VEL e i Hjø l æ r 2 d e mad KOM U 615 rrin er o g, , fes m og t s til 449 MRE ilba NE, I s t og 4 at s elle Man ge k e je mas r ge h så g al r! ser ilsn iver af a er nde t fed K r i stia t Gree n Scha rling n , M icha el B jerri ng og Mat hias - toi


FOR FLERE INFORMATIONER BESØG

WWW.SKOLEELEVER.DK

Danske Skoleelever - Mejlgade 30B - 8000 Århus C - Tlf.: 70 22 00 33 - Fax: 70 22 04 33 - E-mail: dse@skoleelever.dk

Aktiv Weekend Nord  

aktivweekend nord