Page 1

artikel · Rigdom · 2014 · # 3 · TIL TRO

En tro der er guld værd Folk stræber efter at blive rige – for rigdom giver muligheder. Jesus tilbyder en helt anden og langt bedre rigdom, som vi oven i købet kan få del i ganske gratis. Af Jan Pahus Nissen, gymnasie- og studentersekretær i KFS, jan@kfs.dk Hvordan bliver man egentlig rig? Tænk, hvis man kunne få en nem opskrift på det. Svaret lyder dog nok ret forskelligt, alt efter hvem man spørger. Iværksætteren kunne sige, at det handler om en god idé og hårdt arbejde. Finansmanden, at det kræver kloge investeringer. Lottovinderen, at der bare skal lidt held til. Hmm. Måske er det ikke så ligetil. Men hvad hvis man spurgte Jesus? Måske ville hans svar i første omgang skabe mere forvirring end afklaring. Jeg forestiller mig, at han ville sige noget i retning af: ”Jo altså,

først må du blive fattig, og så skal du bare tage imod…” Lyder det lidt for nemt? Eller for godt til at være sandt? Det er det ikke. Det er faktisk kristendommens påstand, at der findes en rigdom, som vi hverken kan arbejde, investere eller spille os til, men kun kan modtage som en gave. Hvad gør dig rig? En sådan rigdom handler selvfølgelig ikke om økonomisk velstand. Men oplevelsen af at have et rigt liv behøver heller ikke have

med penge at gøre. Man kan være rig – eller fattig! – på alt fra magt, indflydelse og succes til familie, kærlighed, anerkendelse og så videre. Set fra en mere eksistentiel vinkel kan rigdom på den måde siges at handle om at opnå det, som gør livet værd at leve – det, man inderst inde længes efter eller har sat som mål for sit liv. Dermed er der ikke lang vej til, at det, som skal skabe rigdom i mit liv, også bliver det, der kommer til at definere min oplevel-

15


16

TIL TRO · # 3 · 2014 · Rigdom · artikel

se af min egen grundlæggende værdi som menneske. At mit selvbillede og selvværd kommer til at afhænge af, hvor godt jeg lykkes med at blive ’rig’. For hvis ikke jeg lykkes i det, som virkelig betyder noget for mig, hvad har jeg så? Det afgørende spørgsmål er derfor, om det, som vi naturligt søger vores rigdom i,

en god portion held at blive rig. Modsat er der ikke langt fra rigdom til fattigdom. Det hele kan så hurtigt glide ud mellem fingrene på os. En ulykke, en finanskrise, et brud med kæresten. Mere skal der ikke til. Og hvis jeg pludselig mister det – eller slet ikke opnår det – så er der en alvorlig risiko for, at min verden krakelerer. For hvis det mislykkes, er

Når vi er i Jesus, det vil sige tror på ham, så er vi også fejlfri i Guds øjne – selv når vi fejler. holder, hvad det lover. Kan ting som penge, anerkendelse, den eneste ene, succes give en virkelig og holdbar rigdom og værdi i vores liv? Det kan i hvert fald blive problematisk på mindst to måder. Rigdom er skrøbeligt For det første er det som om, vi aldrig kan blive rige nok. Popdronningen Madonna sagde det i 1991 sådan i et interview til Vanity Fair: ”…hele min vilje har altid været at overvinde en frygtelig følelse af utilstrækkelighed. Jeg kæmper altid med den frygt … For selv om jeg er blevet Somebody, ikke bare anybody, så er jeg stadig nødt til at bevise, at jeg er Somebody. Min kamp er aldrig sluttet, og den gør det sandsynligvis aldrig.” Madonna sætter ord på en følelse, som vi er mange, der kender; at uanset hvor meget vi opnår, så er der altid mere at komme efter – mere profit, mere succes, en partner, der matcher mig lidt bedre og så videre. Det er som om, vi aldrig bliver mætte. For så længe vores identitet afhænger af, hvad vi opnår, så må vi hele tiden kæmpe for at værne om den. For det andet: Der kan være uoverskueligt langt fra fattigdom til rigdom. Det kræver som oftest hårdt arbejde, dygtighed og

jeg så også mislykket? Skræmmende mange af verdens store finansmænd endte med at begå selvmord, da finanskrisen ramte. En dybere og stærkere rigdom Kristendommens påstand er, at Gud brænder for at fylde os med en rigdom, som er både dybere, mere holdbar og langt mere tilfredsstillende. En rigdom, der kan opfylde vores dybeste længsel: Visheden om at være værdifuld, uanset hvad jeg opnår. Elsket bare fordi jeg er. I Efeserbrevet kapitel 1, vers 3-14 giver Paulus os et fantastisk indblik i det. Han skriver blandt andet: ”For før verden blev grundlagt, har Gud i ham [Jesus] udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus.” (vers 4-5) Der er her (mindst) 3 vigtige ting at bemærke om den fantastiske rigdom, som Gud længes efter at give os: 1) Udvalgt til fællesskab med Gud Allerede før verden blev grundlagt, har Gud udvalgt os, skriver Paulus. Du er udvalgt af Gud! Helt fra Guds første tanke om dig har han brændende ønsket at være sammen

med dig – have fællesskab med dig. Det betyder, at det mest grundlæggende, der er at sige om hver og en af os, er, at vi er skabt, udtænkt, villede og betingelsesløst elskede af Gud – helt fra begyndelsen. Det afgørende er dermed ikke, hvem Gud har udvalgt. Tværtimod. Paulus taler her om, hvordan Gud har udvalgt, nemlig ”i Jesus”, og hvad han har udvalgt os til, nemlig fællesskab med ham. Pointen er altså, at i Jesus kan alle få del i det fællesskab med Gud, som han så inderligt længes efter. 2) I Jesus har jeg en værdi, jeg ikke kan miste Det hænger sammen med, at det netop er i Jesus, at vi kan ”stå hellige og uden fejl for Guds ansigt”. Tænk engang – uden fejl! Jeg kan ellers hurtigt finde fejl på fejl hos mig selv. Men Gud ser dem ikke! Ikke fordi Gud er blind, men fordi ingen af mine fejl kan ødelægge mit fællesskab med ham, når jeg er i Jesus. Når jeg jager efter rigdom gennem økonomi, succes, indflydelse, familieliv eller lignende, så har mine fejl ellers altid en pris, jeg må betale – ofte også på mit selvbillede. De kan i værste fald koste mig alt. Men hvis vi finder vores rigdom og værdi hos Gud, så må vi vide, at selv ikke vores værste fejl og mangler kan koste os vores grundlæggende værdi. Vi er elskede, betydningsfulde og uendeligt værdifulde – bare fordi vi er. Vi behøver ikke kæmpe for at bevise det. Og når vi er i Jesus, det vil sige tror på ham, så er vi også fejlfri i Guds øjne – selv når vi fejler. I den virkelighed kan vi finde en overflod af rigdom, der kan give os styrke til at blive stående, både når vi synes, vi ikke slår til, og når ulykken rammer. 3) En ny status: Kongebarn Gennem Jesus bliver vi dog ikke blot bekræftet i vores grundlæggende status som el-


artikel · Rigdom · 2014 · # 3 · TIL TRO

skede og værdifulde. Nej, vi får givet en helt ny status: Vi får barnekår hos Gud (vers 5). Vi kan kalde os sønner og døtre af Gud. Vi bliver kongebørn! Jamen, er alle ikke Guds børn? Nej. Vi er alle Guds elskede skabninger. Men en far-barn-relation er netop det – en relation. Første Mosebog kapitel 3 fortæller, hvordan relationen mellem Gud og os blev ødelagt, fordi vi ville være som Gud og selv have ret til at afgøre, hvad der er godt og ondt (vers 5). Mon ikke vi kender den trang? At ingen skal bestemme over os! Det blev begyndelsen på alt det, som ødelægger. Vores fællesskab med Gud blev ødelagt, ondskab blev en del af verden, og Gud sendte mennesket ud af paradis, så vi ikke også skulle spise af livets træ og leve evigt med den ondskab (vers 22). Men gennem Jesus kan det ødelagte blive helt igen. Ved dåb og tro kan vi igen få barnekår hos Gud. I dåben lyder Guds ord til os, som de lød til Jesus: ”Du er min elskede søn” (Markusevangeliet kapitel 1, vers 11). Og ved troen på Jesus siger vi ja til at leve i den relation. Vi bliver kongebørn. Med barnets status følger også barnets privilegier: Trøst og opmuntring. En kærlig favn. Et hjem. Og en arv. ”I ham har vi også fået del i arven” Arven er en genoprettelse af den fulde betydning af, hvad det vil sige at have barnekår hos Gud. Et hjem hvor der ikke længere er brud på forholdet mellem Gud og os. Et hjem hvor der derfor heller ikke længere er misundelse, had, krig og så videre, men hvor vi i livet efter Guds vilje finder de allerbedste vilkår for at trives. Et hjem hvor ikke bare vi, men alt er ”sammenfattet i Kristus, både det himmelske og det jordiske” (Efeserbrevet kapitel 1, vers 10). Det vil sige hvor alt det, som findes – på kosmisk plan – er helet og

helbredt. Det er den ultimative rigdom, vi får del i gennem Jesus. Et nyskabt liv på en nyskabt jord. Den arv er tydeligvis ikke fuldt udbetalt endnu. Men Gud har givet os sin Ånd – Helligånden – som et pant, en forudbetaling, en forsmag på alt det, han har i vente til os (Efeserbrevet kapitel 1, vers 13-14). Det betyder intet mindre, end at vi bliver bærere af Guds personlige nærvær, kraft, myndighed, visdom og kærlighed, fordi Gud selv bor i os ved sin Helligånd. Derfor: Ligesom faderen i en af Jesu lignelser siger til sin søn ”alt mit er dit” (Lukasevangeliet kapitel 15, vers 31), så siger Gud til alle sine børn: ”arven er allerede din”. Den virkelighed er en rigdom, der har

givelse. Forsoning med Gud. Helbredelse af relationen mellem Gud og os. Med det blod, som flød fra Jesus på korset, betalte han prisen for vores oprør mod Gud. Han købte os fri, og den frihed er den største rigdom et menneske kan eje. Gennem den kender vi vores værdi i Guds øjne, og kan møde verden med oprejst pande. Gennem den står vi fejlfri for Guds ansigt. Gennem den er vi kongebørn. Og gennem den får vi del i arven – al Guds rigdom. Fattig for at blive rig Hvis vi vil finde vores rigdom i det, som er værdifuldt i verdens øjne – penge, succes, magt, familieliv og så videre – står vi med en

Den rigdom, som Jesus ønsker at give os, kan vi aldrig kæmpe os til, uanset hvor hårdt vi prøver. Den kan vi kun modtage – som en gave. kraft til at forvandle os indefra og ud. Troen på det og erfaringen af, at det holder, kan give os en helt ny frimodighed til at møde hver dag med stolthed over at være Guds kongebørn. Nøgleordet: I Jesus Det helt centrale nøglebegreb i afsnittet fra Efeserbrevet er udtrykket ”i Jesus”. Det (eller tilsvarende) bruges hele 11 gange på 12 vers – og med god grund. For den afgørende og udløsende faktor for hele den rigdom Gud har til os i Jesus er dette ene: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde” (kapitel 1, vers 7). Rigdommen i Jesus er ikke kun en rigdom, der møder vores dybeste længsel: at være elskede, værdifulde. Det er også en rigdom, der møder vores dybeste behov: Til-

livslang kamp for at bevare og forøge vores rigdom, vores status, vores værdi. Og hvert fejltrin koster. Det afgørende – og fantastisk frigørende – er, at med rigdommen i Jesus er det lige modsat. Han siger ”salige er de fattige i ånden” (Matthæusevangeliet kapitel 5, vers 3). Det har jeg ofte undret mig over. Jeg ved jo godt, hvad det vil sige at være fattig, men så fantastisk er det nu ikke. Og så i ånden? Pointen er, at den rigdom, som Jesus ønsker at give os, kan vi aldrig kæmpe os til, uanset hvor hårdt vi prøver. Den kan vi kun modtage – som en gave. Vi må acceptere, at når det kommer til stykket, så er vi virkelig fattige. Vi har intet at tilbyde Gud. Når vi så giver slip, så kan han til gengæld få lov at overøse os med hele sin overvældende rigdom. Prøv det!

17

En tro der er guld værd  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you