Page 1

Grøn fornuft spøger kollektive trafik

i

den

Det altid aktuelle klimahensyn kan blive tilføjet et nyt kapitel i Odense. Hybridbussen har turet i bymidten, og erfaringer fra København kommune taler for, at prøveperioden gøres permanent. Af Kristian Isaksen Grøn energi kan ses overalt i det nøgne danske landskab udenfor byerne. Her hærger blæsten, og inviterer vindmøller til at skyde op overalt. Byerne har i lang tid været henlagt til stedet for os og røg, men her tyder noget på, at der spirer en anden og ligeså synlig aktør i kampen for miljø og klima – hybridbussen er ankommet. Teknikken bag bussen Odense er en by, der ønsker at handle efter de principper, som er gældende i miljødebatten og havde i en prøveperiode på en måned, booket en hybridbus til at køre strækningen imellem Seden og Bolbro. Bussen kører med dieselmotor, og er udover dette brændstof-besparende faktum, også delvist kørende på el. Hver gang bussen standser, slukker motoren. Når bussen skal i fart igen, starter motoren ikke med det samme, men kører på den el-beholdning, bussen genererer ved kørsel. Efter bussens hastighed har opnået 18-20 kilometer i timen, sætter dieselmotoren ind. Det er estimeret, at en hybridbus kan spare op til 25 % på CO-2 udledningen, i forhold til almindelige busser. Også et nyt styresystem er blevet indopereret i bussen. Det hedder Driver Maneuver Awareness System (DMAS) og hjælper chaufføren til at blive mere bevidst om, hvordan egen kørsel bliver mere grøn samtidig med, at den viser, hvornår man i sin kørsel, er i størst risiko for at køre galt.

Noget af det som kræver mest energi, er accelerationen, og stamper man for voldsomt i gaspedalen viser indikatoren dette. Skarpe sving og hårde opbremsninger er ligeledes trafikale udfordringer, der kan være lønlige at mestre, for at spare på brændstoffet. Også disse lader sig vise på indikatoren, hvis kørslen kan forbedres. Erfaringer med el-busser For omtrent halvandet år siden, den 12. juni 2009, fik en ny buslinje i København premiere. På en rundstrækning i indre by, indsattes otte el-busser i anledning af COP15. ”Det er gået rigtig godt. El-bussen er kun syv meter og passer perfekt ind i de indre gader i København” fortæller Henrik Thomsen, regionschef for Arriva i hovedstaden. ”I starten gik det lidt trægt og passagererne var få. Energiforbrug, passagerantal og økonomi skal helst passe sammen. Ellers er det blot en ekstraudgift. Derfor omlagde vi ruten til lidt mere befærdede områder i efteråret 2010, og her har vi set en mærkbar forskel i den positive retning” forklarer han. Princippet er det samme hybridbus og el-bus imellem. Der skal spares på CO-2 udslippet. Dog skal man huske på, at valget af el-bussen frem for hybridbussen er helt bevidst fra Movia, som har bestilt busserne igennem Arriva. ”Gaderne er trange og trafikken bevæger sig sløvt. Busserne har en tophastighed på 50 kilometer i timen, men så højt når bussen alligevel aldrig op.” fortæller Henrik Thomsen. El-bussen anvender kun strøm som brændstof, men er altså hverken dyrere eller billigere end den almindelige bus. Henrik Thomsen mener, el-bussen er pengene værd i forhold til målet om større reduktion af CO-2.


”Har man økonomien til det i en kommune som Odense, er det bestemt anbefalelsesværdigt. Hybridbussen er klart at foretrække - især når man vil profilere sig på at være forgangsby med grøn energi”, slutter han. Hybridbusser i daglig drift På en af Københavns A-linjer har man ligesom i Odense haft en hybridbus på prøvebasis. Denne periode har vist sig særdeles succesfuld, og fra sommeren 2011 vil fire hybridbusser være i fast daglig drift i København. En talsmand fra Movia fortæller, at busserne skal køre i en periode på to år, hvor der løbende vil blive evalueret på busserne. Håbet er, at hybridbusserne vinder så meget frem, at teknologien, som anvendes, kan forbedres og gøres billigere, end den er nu. For fortsætter prisen på bussen med at være så høj, er det langt fra sikkert, at bussen beholder sin vante gang på Københavns gader efter sommeren 2013. Movia forklarer, at der skal være en fornuftig sammenhæng imellem pris og CO-2 udslip. Bliver bussen for dyr, kan det betyde, at man i den daglige drift bliver nødt til at skære antallet af afgange ned på nogle ruter, og det er ikke i hverken Movias, eller passagerernes interesse. Movia ser derfor gerne, at Odenses FynBus kunne fatte en så stor interesse i hybridbussen, at den øgede popularitet kan udbredes til flere byer. Håbet er, at størstedelen af Københavns bustrafik skal være repræsenteret af busser med grøn energi og det mål vil være lettere at opnå, hvis prisen bliver lavere. Tilfredshed blandt chauffører Ikke kun den oplagte hensyntagen til miljøet er værd at tage med i overvejelserne for, om hybridbussen er fremtiden for kollektiv trafik i Odense. Chaufførerne er svært tilfredse med

bussen, som har vist sig at give en ekstra motivationsfaktor under kørsel. ”De (chaufførerne) klager lidt over indretningen i bussen, men det vil ikke blive et problem at ændre, hvis den skulle ende med at blive en fast del af trafikken i Odense” fortæller fællestillidsmand hos Fyn Bus, Erik Gorm Hansen. På trods af den ubekvemme plads, er der en udbredt enighed om, at bussen er klart at foretrække blandt de ti chauffører, som har været på vagtskifte i bussen. ”Det nye styresystem (DMAS), giver chaufførerne anledning til at konkurrere mod hinanden for at se, hvem af dem, der kan køre bussen så optimalt som muligt, i forhold til energiforbruget. Der er simpelthen gået sport i at køre bus” forklarer Erik Gorm Hansen og tilføjer ”Desuden finder chaufførerne bussen mindst ligeså behagelig at køre i, som de øvrige busser.” Udover chaufførernes eget lille element af leg blandet med arbejde, fortæller de, at køreegenskaberne i glat føre er godt og måske endda bedre end i de almindelige busser. ”Også passagererne virker gladere for hybridbussen. Men det er temmelig sikkert fordi, at støjniveauet er faldet markant.” siger Erik Gorm Hansen. Chaufførerne i byens andre busser har fortalt, at de har fået et mindre chok når bussen kom listende op på siden af dem, helt lydløst. Derfor var det på et evalueringsmøde blevet foreslået, at man designede en brummen, som kunne varsle eksempelvis cyklister, når hybridbussen vuggede op ved siden af dem. På den måde vil man kunne undgå et ubehageligt overraskelsesmoment. ”Alt i alt har forsøget været meget positivt” slutter Erik Gorm Hansen.


Lad bilen stå derhjemme Thøger Lund-Sørensen, talsmand for miljøorganisationen Klimabevægelsen, er tilhænger af hybridbussen og peger på, at der formodentligt ikke vil gå mange år før bussen kan hamle op med de almindelige busser rent prismæssigt. ”Det mest positive ved den teknologiske udvikling er, at danskerne får øjnene op for, at der findes andre muligheder end de konventionelle fossile brændstoffer” siger han. Han deler samme synspunkt som Movia, og håber på, at efterspørgslen vil stige, så omkostningerne på busserne vil falde. Dog finder han stadig tilskyndelsen af en større miljøbevidsthed hos den enkelte dansker vigtigere, end hvad lokalpolitikerne beslutter. ”Det mest effektive ville være, hvis danskerne valgte at lade bilen stå og i højere grad benytte sig af cyklen eller den kollektive trafik. Ja, eller gå.” fortæller Thøger LundSørensen. Hvad siger passagererne? I takt med at klimaet har været så meget i fokus, er miljøbevidstheden i befolkningen højnet. Men spørgsmålet er om passagererne i Odense ville foretrække en hybridbus. De blev givet følgende spørgsmål: Ville du foretrække, at køre i en bus (hybrid) med et lavere energiforbrug end det som er tilfældet nu – eller er det ligemeget? ”Jeg synes bestemt vi skal værne om miljøet. Hvis det er muligt og omkostningerne er de samme, synes jeg afgjort det skal indføres.” siger buspassager Sonja, 59. Solvej på 83 er enig i Sonjas betragtning, ”Vi skal jo passe på miljøet” De to damers opfattelse af miljøet bliver delt af Jonas på 22 og Brian på 25, ”Altså, det er

jo ikke sådan, at vi decideret ville kunne redde verden ved at skifte busserne ud, men lidt kan jo også vise sig at blive meget” mener Brian, mens Jonas fåmælt bakker op, ”Jeg går bestemt ind for energibesparelser.” Ikke alle viser dog den samme omsorg for miljøet – selv ikke efter at have fået oplysning om bussens lave støjniveau. ”Næ, jeg er sgu ligeglad” siger Katrine på 22, mens Shirley nikker samstemmende og tilføjer, ”Vi tager bare bussen. Det gør ingen forskel.” Endelig er der en lille skare, der ikke har opfattet, at klimadebatten er i fuldt vigør. Sanni på 16 kan ikke se, hvilken forskel det skulle gøre, mens hendes veninde Burcu på 14, er lidt tilbageholdende og siger, ”det kunne da sikkert være godt nok”. Danskernes egen indsats Tager man uddraget af odenseanernes holdning til hybridbussen i betragtning, kan det også være de vil være tilbøjelige til at lytte til andre råd om energibesparing. Fokus bør nemlig, ifølge Thøger LundSørensen, rettes mod individet i stedet for, at politikerne altid skal pålægges at omstrukturere eksempelvis en hel busorganisation. ”Danskerne skal overveje, hvilke fødevarer der indkøbes, hvordan de bedst muligt kan isolere boligen i et miljøskånsomt øjemed, og om ikke man kan undvære weekendturen (via fly) til Rom” slutter Thøger-Lund Sørensen.


Grøn fornuft spøger  

Hvor udbredt er grøn energi i den kollektive traffik?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you