Page 1

16-2016 (14.11 - 04.12)

Е н

ълш н

Кол а

Anna Dereszowska А и а, По ша


цSiцmagnifiцqueчц ц

ц

...Т ц ц ц ц .ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц чц З ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ,ц я ц ц ц ц .цК ц ц ц ц ц ц ц ц яц .ц В ц ц ц .ц Si magnifique!

В

р

Т ал т а в

ц

ц ц

ц

ц

ц

ц ц

ц

32677 36.90 лв. 2

ц

ц ц ц

,ц ц

.цЕ

ц

я ц

р з ,

ър

а Si Magnifique!

ц ц

,

ц .ц50ц

ц ц

ц

ц ц ц

ц ц ц ц ,ц

яц ц ц ц ц цВ ц

ц

ц


Р

ъ

ТА в ъ

И Ъ Ш

И ИТИР О Е ЦИ

МЕ! ч

!

Т а

а

ав за

а

15.90 в. 3


... З

я

П

я я

у

В

я . Si magnifique! !

Т

р

4

у

,

ър

р з ,

я

. я я


Ш & pH я

О Е ЦИЯ

Б я а Si Magnifique!

а я

Ъ Ш, я

я Si Magnifique. , я я я Si Magnifiqueч 20032841 13.90

7.90 Г

а

.

я

.

ш Si Magnifique! ,

ч Si Magnifiqueч ,

. pH-

я

,

. 200

32840 11.90

6.90

.

.

SI MAGNIFIQUE

Л +

а я а ш

8.90

. 5


32733 Violet Intense 32736 Mesmerizing Rose

32784 Ritzy Purple

32734 Red Ardent

32783 Berry Blitz

32782 Ruby Razzle

М ът р ра c: Чер The ONE Power Shine 32784 Ritzy Purple, Дъ рае а ONE 32732 Pink Extraordinaire, Дъ рае а а The ONE 32736 Mesmerizing Rose.

цК 32732 Pink Extraordinaire

ц

ц цВ ц ц ц ц

ц ц ц цВ ц

а

The

ц ц ,ц ц

...цД ц ц ц ц ц ц ц ,ц ц ц ъ .цН ц ц ц ц ц ц ц ц ц .цSi magnifique!цТ ц чц

цъ

32781 Pink Spritz

 Дъ

а

32735 Gold Eclatant

8ц 

32780 Glitzy Gold

6

8.50

тра а т The ONE

.

4.50Ч р The ONE Power Shine

1.7ц

.

14.90

.

8.90

.


32734 Red Ardent 32782 Ruby Razzle

И ере е

32784 Ritzy Purple

32733 Violet Intense

32735 Gold Eclatant

32780 Glitzy Gold

! 32736 Mesmerizing Rose 32783 Berry Blitz

р 32732 Pink Extraordinaire 32781 Pink Spritz

е

7

Ъ Ш

И


Г в

в а а ява : а ва у я а а

Час в и Delicate Pearl ц

ц ц

ц

ц

ц у ц у

ц nnaцDereszowska A А ,ц ц

ц

ц ц

цВ ц ц ц ц

ц

ц .ц

ц

ц

ц цц ц ц .ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц у ц ц цDelicateцPearl.цК ц ,ц ц ц ц .цCEц у .цц ц ц ц ц .ц ц ц :ц9.5ц ;ц цo :ц2.5цxц0.8ц ц

29307 69.90 в. 8

цц ц ц цу ц .цВц


!

Ъ

А

А

24.90 лв. А А А 35 в. А А

Ф К в и ъ е е в ючв в фе .

А

А

Я А А ЪК

45 лв. 9


Ъ Ъ

А

А А

01 ц Ъ

ц

36 ц

ц

Ма ич с и

:

и

ц ц

46 60 ц

ц

ц

ц

ц

ц

98 ц

ц

122 ц

ц

ц&ц

ц

ц

144 ц ц

ц

ц

ц

ц :ц

www.facebook.com/oriflцame.bgц w ц ww.twitter.com/oriflцameц цinstagram.com/oriflцameц цyoutube.com/oriflцamecosmeticsц я ц

ц ц

ц ц ц ц30-

ц

ц

ц100% ,ц ц

ц ц ,ц ц

-

ц ц

ц ц

ц ц

ц ц ц

ц . ц

ц a ц

я

яц

я ц ц ц ц

ц

-

ц ц

Anna Dereszowska А а, ша

.

 ц ц

ц

яц ,ц ц ц :цwww.oriflцame.bgц

ц ц ц Allianceц ц

ц ъ

ц

ц

10

ц

ц ц ,ц

ц

.

ц ц ц

ц

ц

ц .ц

а

ъч

: 11.5 x 11.5 x 21.5

27915 4.90

ц цRainforestц я ,ц ц ц , ц

ц

ц

ц

ц

ц

ц ц .ц ц ц ц ц ц ц ц ,ц ц ц яц ц ц цц ц ц ,ц ц ц ц ц ц ,ц ц яц я ц ц ц ц я .ц ц ц ц ц я ц ?ц ц ц ц ц ц ц ц ц .ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц .ц а а ъ ъ ъ ц а а а а я!

78 WELLNESS 84 ц

и

ц

22 x 9 x 15

ъч

28630 3.90

я. ч

ч

.

Holiday

Н


ае аа

75ц

ац ац а а

а ъце

ц

А

а н ка!

ц

а а ац я ц ц а ц ц цу а .ц

Т

А

в

в и

32842 6.90 в.

и

Е!

и и, в цвя !

цЪ Ш

ц

АЕ

ц И ц

Щ

ия

И ИТИ Е Ц 

ц ац 

75ц

а ац ац а ац цу а .ц а ц а

ц

а ва

а ц

,ц .ц

ц

а

32843 3.90 в.

Ц

Е

А ЪЦЕ ВА А

2.90 в.

Ц А

А А

В

1.90 в. 11


Ш

Ц Я

"

"А А

ЧАЧ

А

А 15

 32537 "Н

а а

 30861 "Н 1276 "Н

11.90 12

Ъ

.

а

а" а а а" -Р а а"

Anna Dereszowska А и а, о ша


АЩАц

а ада а Ваша а ц

я ц ц ц

ц

ц

И " •ц •цц

"

:

ц ц я ц ц ц ц ц ц •цц ц ц ц ц

ц

ц ц ,ц

ц

ТА ц

ц ц ц

! чц

ц

ц

ц ц ц ц

а ,ц

ц

ц ц

яц ц

ц

цФ "

и

" , ,

у

33442 11.90

"

" я я . 15

.

ц

Ъ Ш

ц И цУ

И

И ИТИР Е ЦИ ц

у

ц я,

Т А

А А Ъ

4.90

. 13


Anna Dereszowska А а,ц ац

Т K ац ъ

 Си я

а

да ъч а

:ц11.5цxц11.5цxц21.5ц

27916 4.90 в. 14

ия

ц Ац А ЪКч

ц ац у ц+ц а у ц+ц ц ц&ц я ц+ц а ъ ац у я

14.90 в.


ц

,ц ц

ц

я ц ц

ц ц

цу

ц

ц

ц

ц ц ц

ц ц ц ц ц

ц я

х а ва ц

ц я ц ц ъ ц ц24 *ц

ц

ц я ц

ц ц ц

ц И ц

ц ц ц

ц

ц ц ъ я ,ц ц ц ц

ц ц я ц

ц

,ц ц

ц

Гц У

ц

цЪ Ш

цц

ъ ц

ТА

ц ц цу

МЕш ц

чц

ц

 Х

&

200ц

я

щМ

щ-

31605 11.90 

щМ

.

&

я

31604 4.50

.

-

щ

75ц&

250ц

я

щ-

я

щМ

31602 15.90

у е

а е

.

е 15


ЦВ Т

л т

я

я

,

я

,

к

к

Ъ В

И А

. 50

22.90 л .

к

в

в

И И И А А ЦИ

В

31119 42.90 л .

16

В ,

Elvie Firefly .

я

,

 О ици Elvie

.

29133

: 3 x 2.5

16.90 л .


а

,ц ц

Т ц

ма я а

ц

Т

ц

ц цЦ

ц ъ ,ц я ц

50

ц

-

Т ц

я,ц

а

Elvie

Ъ Ш

ц

32459 6.90 в. А

а Elvie

а я

150

32499 12.90 в. Т а

Х я

ТА ц

ъ ц

ц ц ц ъ

Е! чц

ц

ав

ч

,

а Elvie ,

я

я. 50

32235 42.90 в.

ц

24.90 в.

 а ъч а ча Holiday а я

ч а

22 x 9 x 15

28631 3.90 в. Т

Ц

ц

ТТ

я

Ъ ! + ч

-

+

+ ч

29.90 в. 17
лЏ Love Potion

Лє лў лўлблўлалљ лљЛє лдлў

ЛєЛє лЏ

Лє Лє .Лєлў Лє

лў лљ лб лўлљ лў лњ

лў

лЪ

лћ

Лє

ЛЈ

Лј Love Potion Secrets

Лє

,Лє

,Лє

50Лє

ЛЈ 18

ЛЈлЙ , лИЛє ЛѕлЙ лЙ

ЛЈ, ЛЈ

Лє Лє ЛЈЛє Лє

-

Лє Лє Лє Лє Лє Лє Лє ЛЈ Лє Лє Лє Лє ЛЈЛє Лє Лє Лє Лє e Лє ЛЈ.Лє

31493 47.90

27.90

.

.

34.90

Лє

Лє Лє

.

28822Лєла ЛєM.Лє лћ Лє Лє Лє Лє :Лє49Лє Лє 28868Лєла ЛєL.Лє лћ Лє Лє Лє Лє :Лє52Лє Лє

19.90

Love Potion

Лє Лє ЛЈ ,Лє Лє ЛЈ Лє Лє Лє Лє Лє ЛЈ Лє Лє Лє Лє ,Лє Лє Лє Лє Лє .ЛєЛєЛє

Лє ,Лє Лє Лє Лє ЛЈЛє ЛЈ Лєлњ Лє .Лєлў Лє Лє Лє Лє Лє Лє Лє Лє ЛєЛє Лє ,Лє Лє Лє Лє Лє Лє ЛєЛєЛє

Лє

Лє

. ЛєM.Лє ЛЈ :Лє72Лє

Лє

ЛєL.Лє Лє Лє ЛЈ :Лє76Лє

Лє

28870Лєла Лє Лє 28871Лєла

Лє Лє

Лє

лЏ

лћ Лє Лє o Лє .Лєлў Лє Лє

49.90

e

Лє Лє Лє Лє

Love Potion

ЛЈ Лє

Лє Лє Лє Лє ЛЈ

.

28872Лєла ЛєS/M.Лє ле Лє Лє :Лє54Лє Лєлћ :Лє85Лє Лє 28873Лєла ЛєL/XL.Лє ле Лє Лє :Лє59Лє Лєлћ :Лє87Лє Лє

Лє Лє

Лє

Лє

.ЛєЛєЛє

Лє

,Лє


А

ц

кушен е

А

ц

А

ц

Ш

250ц

31779ччч15.90ч

.чч

 Па ф

ачLoveчPotion

ц

ач

ц ф

ц

ц ц ц ф ц ц

27.90ч С

.чч

ч ач

75ц

ц

ц ц

ц

.ччч

22442ччч47.90ч

ц ц ц ц .ц50ц

чLoveчPotion

31704ччч9.90ч

.чч

П а ъ ач а Holidayч ачНд

а ч ч чLoveчPotion

ачв цвя , ш

цЪ Ш

джи джифи ,

ач

22цxц9цxц15ц

28631ччч3.90ч

цТ

Ц

ц

цц +ц

.чч

Т ц ф

ц ц+ц

ц ц

Ъ чц ц+ц ц ц

ц

ц ц

29.90ч .ч 19


В

И ИТИРА А О ЦИ че в е

П

у и а а аръч

в

ч а.

че в . Т

В

Delicate

ц

ц ,ц ъ я ц ц ц ц у ,ц ъ ц ц

29.90

20

ц

цц я ц ц цц ц ц цш ц ц цц ъ ц .ц ,ц ц ц цDelicate.ццц

.

ц ш.цВц ц ц

ц

ц

ц

и

19.90

.

е

и Delicate

ц цу ,ц ц ц ц ц ,ц ц ц ц я ц ц ц ц цу ц ц ц ц ц ъ ь ,ц ъ ц ц цш ц шц ц ц .ц цц яц цDelicate.ццц

29264цР :ц ц ъ ц44ц ц

29267цР :ц цц Ш :ц36ц цц

29265цР :цL ъ ц47ц цц

29268цР :цLцц Ш :ц38ц цц


ълше

Ч

о

Ф

А

Ъ

я,50

я, а ъ в

-

ра т Divine

32493 6.90 Т аа ва

ал в

Ъ Ш

А

.

т а

а Divine

а в я а в я ява в а а а а а я а Т а а а в а Divine. 50

11355 47.90

27.90 Ар

а тя

250

.

.

ат р Divine

31777 15.90

.

 аръч а ча т ч а Holiday а Н

22 x 9 x 15

28630 3.90

.

 

Т 

Ъ !

Т а ав а + а я + + а ч а ча ч а

34.90

. 21


Đœ

ц

,ц

The ONE

ц

Ń? ,ц Ń†Ńƒ .ц Ń?ц ц24H ***.ц ц Ń†Ńƒ .ц4ц

Ńƒ

30717 11.90

6.90

ц

Đœ Colour Stylist

he ONE Colour Stylist ц ц ц ц Ń†Ńƒ

Ń?ц ц ц

ц ц

6.50

.

Ńƒ

.

Ч The ONE Colour Unlimited Matte

ц

ц12ц

,ц

ц

.*ц1.7ц

14.90 

ч

:ц15ц ц9ц ц22ц

27914 3.90

ц .ц0.3ц

ц

ц

8.90

.

ъч

ц

.цЌ

BBц +ц +ц

14.90 22

31438 Coral Ideal

31439 Real Red

31440 Smoke Red

Ч he ONE Colour Unlimited Matte

.

ч.

ц ц ЪКчц ц Ń†Ńƒ ц+ц ц

31437 Vibrant Pink

цТ

31435 Perfect Pink

,ц

se

10.90

ц ц

31434 Spicy Nude

31684 Soft Ro

ц Ń†Ńƒ .цК Ń? ц ц

Đ?

ц Ń? ц

Đœ

Đœ

Đž

Ńƒ их Đľ Đľ ŃˆĐ¸ Đş !

.

.

Đž

31435 Perfect Pink

 Đ’Đ’

,

ц ц Ń†Ńƒ

31684 Soft Rose

31685 Vivid Pink

31686 Coral Matte

31687 Red Passion

31688 Berry Crush

ц

.

*Đ˜ ŃŠ

Đ&#x; ***Đš

ч

12 ч 85

. . ŃŠ


ЩА

л

!

ц

О

А

а а

ъ ъ

а

а

а

а

31790 Grey Smoke

а

а - ъ ъ

ц ,ц ц я ц цц ц ц .ц цц я цLASHцREVIVEц ц ц ц ц ц ,ц ц ц ц ц .ц я ц ц ц ц ц .ц8ц

ц

аа а а а а - ъ ъ а а а а а а А

х&

ц

О

31490 12.90

я я

ц

ц ц .ц яц .ц

9.90ц ц ц ц

ц ц

5.90

.31473 Black

я ц

ц

ц

я ц ц я .ц0.3ц

. ц ц ц

ц

.

The ONE щ ч щ

ц

ц

ц ц

7.90

.

чHigh Impact

а а а а

ц

ц

ц

ъх

,

цЪ

М

,ц я цш яшц ц ц ,ц ц .ц ,ц ц ц ц ,ц ц ц ц ц ц ,ц ц ц ц ц ц ь ц ц ц .ц8ц

16.90

9.90

.ч

ч

:ц15ц ц9ц ц22ц

27914 3.90

ц+ц +ц

ц ц

.

ч

.

ц ц&ц ц ц ц+ц ц

19.90

Ъ чц ц ц

ц

. 23


ะ

ะ

ะ’ะ

ะ ะชะฆะš ะ ะ˜ะ’ะ˜ ะชะฆะ• ั†

ั† ั† ั† ั†

ั†ะš

ั‡

ั† ั†2ั† ั†

ั†-ั† ั†

ั†

4.90ั‡

29139ั‡ั‡ั‡

ั†โ€ขั†ั†ะ˜ 

ั† โ€ขั†ั†ะ’

ั†

ั†

ั†

:ั†2ั†

ะš

,ั†

ะ’

,ั†

ั† ั†

ั† ั†

ั†

ั†

ั†ั‚ ั‡ ั‡Luminous

ั‚

18ั†xั†5ั†xั†12ั†

17.90ั‡ .ั‡ั‡

29144ั‡ั‡ั‡ ั† ะ’ โ€ขั† โ€ขั† โ€ขั† โ€ขั† โ€ขั†

:ั† ั† ั† ั† ั† ั† ั†

ั†

ะš

ั† ั†

ั†

ั‚ั‡ ัŽ ั‡Luminous

ั‡

ัŽ ั† ั† 10.8ั†xั†6.8ั†xั†2.3ั†

ัั†

12.90ั‡ .ั‡ั‡

29138ั‡ั‡ั‡ 24

ั†โ€ขั†ั†2ั† ั† ั† โ€ขั†ั† ั†

:ั† ั†

ั† ั†

ั† ั†

ั† ั†

ะ” ั‡ Luminous

7.3ั†xั†7.7ั†xั†1ั†

6.90ั‡

29145ั‡ั‡ั‡

ั†

ั†

ั‡

.ั‡ั‡

ั†

ั†

ั‚ั‡ ั‡ ั‚ ั‡Luminous

17.8ั†xั†2ั†xั†0.4ั†

ะ˜ ะ˜ ะ˜ ะ ะ ะฆ ะฏ

ั†

.ั‡ั‡


О ТО

ъц

ц

л

,

ц

а

М

ц 13.5цxц1.2ц

ц ц

ач

ачTheчONE .ц

ц

.ц

:ц

ц

а

27441ччч5.50ч .чччч3.50чС

а ч ч ач а чTheчONE

ач ц

ц

.чч ч

ц ,ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц3ц .ц ц ц ц ц ц ц ц ,ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц .ц8ц

ц

ц ц

31032ччч8.90ч .ччч5.50чИ

ч а а ч ач ц

ц

ц ц

ц ц .ц ц

17305ччч6.90ч У

а

цЪ Ш

Кч ц ц ц ц ц .ц50ц

ц +ц

ц ц ц+ц

ц

.чч

а

:ц15ц ц9ц ц22цц

.ччч3.90ч

а ач ач а

27914ччч3.90ч

.чч

.чч

ц ц+ц ц ц

9.90ч

Ъ чц ц

ц ц

.ч 25


И ИТИРА А Е

х х у у

ух

ч

ч

я

я 

Ъ

х

чу

И ИТИРА А Е

26

я ч


ю

ч

х

щ

Ъ

П

5ч в

Д К А Ъ !

14.90ч в.ч +а ъ

в ъч

х

+

+

а К

ч

: 15 х 9 х 22

+

Ъ

а ач ач а ч

+

.

27914ччч3.90ч в.чч

ч в

10

ч а ач а ч ч чLoveчNature

32634ччч1.90ч в.чч

К ч ач а ач WinterчWoodsч FeetчUp

а а ч ч ач чщМ я щч-чЗ а

75

75

31977ччч8.90ч в.чч

31606ччч7.90ч в.чч

- ч вч ява ч ActivelleчInvisible 

ч

а

ч ач ч ч ачLoveчNature

50

50

23725ччч6.90ч в.чч

30157ччч9.90ч в.чч 27


ц цв

40+ цц

ц А ц Ац А А ц ц въ у ц ц цвъ уцц

ц

ц А ц цв ъ ц ц ц ъ ъ ц ц ц ц я.ц

 а щК а

30

а ч ач а ач а ф

31318ччч29.90ч У щК а

28 бр.

а

ач

ящ

.чч

С я а

15

.чч

я а ч а ач а ф ач

24547ччч49.90ч 28

ач ач

ч чщК а ящ

ч ач ач а

22815ччч23.90ч чящ

щК а

50

ач

яч

.чч

а я а ч ач а ф ач

22814ччч37.90ч

ф

.чч

ч

ящ

ч


ц

ц

цшК

ц

ц цц

ц ц

яшц ц ц ц

ц ц ц ц

ц

ц ,ц ц ц

ц ц ц

ц ц

ц ц

ц .ц

ц

ц

а а ц я

ц

ц

С я ч щК ч чSPF15

ц

ц

ч

ф

22424ччч37.90ч ц

ящч

ц ,ц цBlackцIrisцInfusion™.ц ц ц ц ц .цSPFц15.ц50ц

-

ч

ч

ц

а ада а

я ч

ф ц

"

яц ц

чщК

ящ

ц ц ц ц ц

ц

ц

.чч

ч

я

ц

цЪ Ш

ц И ц

ч

,ц я ц я ц ц ц ц я ц я".ц200ц

22423ччч16.90ч .чч К

яц

ц я ц

ч ч

чщК ящ

ц

ц

я ц .ц200ц

22421ччч16.90ч П Holidayч

22цxц9цxц15ц

чН

я

ц ц+ц

ч

ц

.чч ч

.чч

Т ц

ч

ч

ч

28630ччч3.90чф

ц

ц

Ъ чц

ц+ц ц+ц

36.90ч

ц ц

.ч 29


45+

цЗ ц я ц

цВ

ц

ц

ц

у ц

85% ц ц -ц

ц

ц

ч*ц ,ц

ц

цН

*ц 88%ц ц**П

я ,ц ц ц

ц ц ц ц ц72ц

ц

-

ц

цц у

ц

ц

ц6ц

ц

ц

ц

ц ц я я ц ц ц цу ц ц .ц

**ц

ц

П ч ва щС в е е

150

я щ SkinGenist

25261 23.90 в.

30

В щС

30

а вява е е в е е щ SkinGenist

31308 47.90 в.


А

, К

"

24184 42.90

29.90

.

.

29.90

"

24665 24.90

я

у

!

".50

.

.

15

Д " " SkinGenist™ SPF15

24181 42.90

ч

ц

а

я " SkinGenist™

50

ч

я

я

я

С

Ъ

 щ " SkinGenist™

А

.ДА ЪК

у

31


ГМУРНЕТЕ СЕ В ОКЕАНСКО ПРИКЛЮЧЕНИЕ!

32

© Disney / Pixar

Запознайте малките си чаровници с морските приключения на веселата рибка Дори, докато се наслаждавате заедно на свежия аромат на нежната тоалетна вода, деликатния сапун и гела за душ.


ц

100ц

цц

а

а

ц

.ц ц ц ц .ц .ц ц ъ ъа

"

ц ъ ц ц ц ц

ц ц

ц ц

ш" ъ " - Disney

ц ц ц ц ,ц

ц .ц

ц

л а

ц

ц ц

ц

ц

ц

ц ц ц ц .ц ц ц ъ ц .ц200ц

ц И ц

ав

32823 7.90 лв.

5.90 лв.

32824 14.90 лв.

цЪ Ш

9.90 лв.ц

 ал " ъ - DisneyР

ъ

А

М !

в ъ

ч

!

а ц

а цц

" ъ " - Disney ц

ц ц .ц75ц

ц

ц

цц

32763 3.50 лв.

ц

2.50 лв.

ц

ц

,ц ц

ц

И И И О Е ЦИ

ц

ц

,ц .ц

,ц ц

33


Н Ъ

И

З "М

,ш у

ъ ".

у

ц

у

© & ™ Lucasilm Ltd. 34


цД ц

ц

,ц ц чц

ц

ц

ц

,ц я ц я ц .ц

О Е ЦИ

Р

ац Д

ц

ц ц

А

ъ

е

ав

а "М

в у е е е м !

ц ц ц ц

aц цМЕ!

ц

ц ц ц

ц

32762 14.90 в.

9.90 в.

,ц ц

в ц

ц a.ц100ц

ц .ц

ц

в

ц

,ц .ц

" ц ц

 Ша "М

Ш Д

ц

я ц ц ц

а в

ц ц

.цД

а

в

а& я "

ц ця цц ц

ц

32825 7.90 в.

5.90 в.

цц ц

ц ,ц ц .ц200ц

ц

я ,ц

,ц ц

яц

а

ц ц .ц

,ц .ц75ц

в

ц цR2D2ц ц ц

ц

в ц

ц ц

" ц

ц

ц

32826 3.50 в.

2.50 в.

35


Х

,

а

а „А х

- 13.2

ч .

27237

6.90  а

„А

: 7 x 6.5

4.90

А ЪЦ АВ К

а

ч

Х

:

29282

а

: 13,8

9.90

.

ч ”

27236

ч ”

а Classic

.

а

.

.

.

ц

З

ц З

ц цц яц

ц ц ц

ц ц

ц ц

ц

ц ц .

ц .ц ц ц

ц

ч 36

ч

.


А Иц

В

С К ц цС ц я

ц

цА

я

Е

И И И А А О Е ЦИЯ

Нц

цц ц

я ц .ц ц ц ц я ц ц ц цц ц .ц ц яц ц ц ,ц ц ц я ц ц ц !ц 

ия

о ици Weekday

ц ц ц ц ц .ц ц ц5ц ц ц–ц ц ц ц ц ц ц ц .ц ц ц ц ц ц ,ц ц ц ц цВ .ц ц ц ц ,ц ц ц ц ц .ц Вц ц ц .ц ц ц ц .ц ц ц :ц8цxц7цxц3ц .цю яц0.8цxц1.6ц ;цю ц ц яц0.8цxц1.3цxц1.5ц ;цю яц1цxц1.6ц ;цю ц яц 1цxц0.3цxц1.5цc ;цю ц ц яц1.4цxц0.25цxц1.5ц .

29235

ц

ц

ц

ц ц

19.90 л .

37


ะš

ะพ

ัŠ ัŠ

ะต ะพั‡ ะตั‡Crush ั†

ั† .ั† ั†43.5ั†+ั†6.5ั†

ะ”ัŠ

29223

17.90ั‡ ะš

ะพ

ัŠ ัŠ

ั†ั† .ั†2.1ั†xั†1.6ั†

29224

11.90ั‡ ะž

ัŠ ัŠ

ั†

.ั‡ั‡

ั†

ั† .ั†2.7ั†xั†2.1ั†

11.90ั‡ ั‡ะพ

ั†

.ั‡ั‡

ะ’

ะ˜ ะ˜ ะ˜ ะ ะ ะž ะฆะ˜

ัั‡ ั‡Crush

ั† ั† ั† ั† ัƒ ั†ั† ั† ั† ั† ั† ั† ั† ัŠ .ั† ั† ั† ั† ั† ,ั† ั† ั† ัŠ ั† ั† ั† ัŠ .ั† ั† ั† ั† ั† ั† ั† ัŠ ั† ั†ะ’ ั† ั† ั† ั† .ั†ั† ัŠ ัŠ ั† ั† ั† .ั† 2ั†xั†3.4ั† ั†ัŽ ั. ัƒั‡Crush

29225

 ะ”ะต ะพ.ั‡ั‡

ะต ั‡ ั‡Crush ั†

ั†ะ˜

29227

11.90ั‡ .ั‡ั‡

ั†ะŸ

ั†

ั† ั†

ั‡ะต ะฒ ะต ั‡ะต ะฒ . 38

ั†

ั†

ั† .ั† ั†

ั†

ะ ะ•ะ ั† ั†

ั†ั†

ั† ั† ั† ั† .ั†ะ‘ ั† ั† ั† ั† ั† ั† ั†Crushั† ั† ั† ั† ั† ั† ั† ั† ั† ั† ั† ั† .ั†


цВ

,ц ц Н НА А ц

ц ц ц ц ц ц ц .цЗ ц ц цц ц ц ц ц .цП ъ ,ц я цц ц ця ц чц

АК Е ОА И

цК

ц ц ц

а т ф ич" в и а"М

ъ

, я.

: 37-39

27849ччч

21.90ч в.чч

У

а

ичCupcake я ъ

: 36-40.

.

28608

Д

че

ва е а

че ва а.

14.90ч в.чч

39


В

И ИТИ А А ЦИ

цТ

Т цИ ц

ф

ц

ц ВА Т ц ю

ц

ц

ц ц ,ц ц ц ц цц

.цШ ц

ц цц ц ц .ц

ц цК цъ ав ц

40

ч

.

ц ц

т ша

а

яц26цxц23ц ;ц яц23.5цxц9.5ц

29294 ч

ц ц

ц фц

цц ц ц

цю ю

И!

24.90 в.
Е

И

ИЛНА Р

М

ч,

ч

!Б . ч

.

И И И О ЦИ

П

ч Excentric ц

ц

ц ц

ц

ц

ц ц

ц ц ц

ц ц ц ц .цЕ ц

ц

ц .ц .

ц

ц

ц

ц

ц ц

49.90 лв.

ц

ц

ц ц

 29276цЧ  29275ц

ц

че

в е

че в

. 41


В

И И И А А О ЦИ 

Е ЛЕНА ц

ц ц цц ц я цц ,ц я

ц

цц .цЛу ц ц ц ц .цУ .ц

яц

ц я,ц ц ц ц я ц

ъ

И яче в е че в .

ц яц

ц a Pearl.ц

у

(

29174 Г и

И

Delicate Pearl

29169

ц

 К лие Delicate Pearl

ц ц ц цц ц ц ц яц ц ц ,ц яц ц ц ц ц ,ц ц ц ц ц у .ц ц ц яц цяц цц у ц у ц ц я ц DelicateцPearl.ц ц ц ,ц я ц ц я ц .ц ц ц ц .ц ц .ц e :ц18ц

42

ц ц

9.90 л .

ц ц

ц ц уц ц ц ц ц ц .ц ц ц яц ц ц ц ц яц ц ц ц ц ц ц ц ц я ц .цВ цу ц ц ц ц ,ц ц у ц ц ц цц ц у ц ц я цDelicateцPearl.ц у у ц .ц ц ц ц .ц :ц45ц+ц6ц

29168

19.90 л .

е Delicate Pearl

цц

ц

ц ц ц

ц ц

я у

ц ц ц ц ц ц

ц ц ц

.ц a)ц1ц

ц

ц .цВ ц ц

яц ц

ц

4.5ц

29173

ц

ц ц у,ц яц ц я цDelicateц ц ц .ц( )ц1.7ц ,ц

9.90 л .

ици Delicate Pearl ц

ц ц

ц

ц

.ц я

ц ц

ц

,ц ц ц ц ц ц ц ц у ц ц ц

я ц ц ц ц ,ц ,ц ц ц ц

я

ц яц ц ,ц ц

ц ц я цDelicateцPearl.цц ц .ц :ц

11.90 л .


цП

я цВ ц яц ц oa ,ц ц ц я ц .ц

ц ц

у ц ц

ц ц

ц ц

А Иц

ц

В ц

ц

Л ТБЛ

цАК Е

А Л

ц ц ц

ц 1ц

я ц 1ц

ц ц ц

ц .ц

,ц ,ц

 Да

Е ц Saffiцanoц ц ц ц

а ча

я .ц

29103 П

К

цц

ц я .ц

29104

ц ц

ц

ц ц яцш яц :ц35цxц15цxц27ц

е Classica ц

ц

а Classica

цц ц ц

.

29105

ц ц ц

ц ш,ц

ц

ц цSaffiцano.ц ц ц яцш ш,ц яц ц :ц19цxц3цxц10.5ц

24.90 в.

ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц :ц190цxц90ц

ц ц

.ц ц

ц ц ц ц ц

 Ша Classica

ц

ц

54.90 в.

ц

ц

ц

.цЕ ц

цц

ц .ц

ц

15.90 в. 43
Вц ц ц ц

Arctic

ц

ц

,ц В

ц ,ц ц ц ц ,ц ц цВ ц ц ц ц ц .ц ц ц ц ц ц яц ц .ц ц ц цц ц ц ц ц ц ц цKatrinцRomare.ц44цxц1.9цxц35ц

29269

49.90 Arcticц

.

ц ,ц ц ц

21цxц17ц

29272

,ц(

ц

,ц ц ц ц ц

19.90

ц ц ,ц

ц ц ц )ц8ц

ц

я

ц

ц -я ц ц цц ,ц ц я ,ц я ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц .ц ц цArctic.ц29цxц18ц

ц ц ц .ц цArctic.ц

34.90 ц ця

ц

ц

ц ц ц ц

в е

. ц

ъ

Arctic

,ц a,ц ц ц ц ц ц ц ц .ц ц цArctic.цц20цxц7ц

19.90 че

44

ц

29273

.

ц

29271

 Ръ

ц

Arctic

ц

ц

И И И А А О ЦИ

ц

ц ц

. че в

 .
Б

ц ц АНДИНАВ И ц

- у

ИЯ

у ц ц ц ц яц .цД ц ц ц ц у ц цц цц ,ц ц ц ц ц ц .цУ ц цAuroraц ц ц цЧ цAuroraц ц ц ц ц ц ц ц цу ц цС ,ц ц К .цц

ц я ц ц

я

,

ал Aurora

я

ц цц ц цц ,ц яц уц .ц180цxц80ц

ц ц ц

ц

ц

А

ц

А А

ц ц ц ц

цА

Ц

29262

24.90 лв.  

ц ц ц ,ц ц ц

 у ц

ц

анта Aurora ц

у ц

ц ц

ц

ц

.ц ц ц

ц ц

ц ц ц ц яц

ц ц ц ц ц ц .ц30цxц11цxц36ц

ц

уц .ц

ц ц ц

29261

49.90 лв.   . 45


цА ц ц

ц

А Иц ц ц ц

Ъ , ц

ц ц

ц ц ц

ц Paradiseц ц

ц ц

ц

ц ь ц ц ц цAmazingц ц .ц

В цА 46

ц ц ...ц

ц

Я ?ц

И

В

ц

ц

Ъ

"

" ц ц ,ц ц .ц ц ц3ц .ц

ц ц

ETO

ц ц ц ц ц ц ц

Иц–ц А

ц

ц ц ц

цВ ЪХ

ц ц цВ ц

ц ц ц

ц ц ц чц

И ц цEvelyneц Boulangerц цAlexandraцCarlinц ц ц ,ц ц ц ц ц ц ц ,ц ц ц ц .ц ц ц ,цАmazingцParadiseц ц ц ц ц .ц

В

И ™ц


АРОМАТИ ъ

ТА

МЕ! ъ

ч

!

а фю а в да Amazing Paradise а за

29.90 в.

ЦВ Т , Л

В ,

,

Л

,

А

ъ

а фю а в да Amazing Paradise

50

32504 62.90 в.

47


ц

ъ

ц

ц

ц

К

ц

ц

ц

ц ц

ц ц

ц ъ

ц

ц ц

ъ

ц ц

ц К ВО Оц НА К А ИВИЯ ВО ц

ц

ц

ц ц

ц ц …ц

ц К

ц ц

ъ

ъ ц 48

ц ц ц ъ ц ц

ц ц

ц

,ц ,ц

ц ъ .ц

ц


лљ

люлљлблў

лЪлЙл┤л░ЛђЛіл║ лил░ лќлўлњлъ

лд Лє лњ

,Лє лЏ лњ ,Лє лф лњ лў лљЛє

,Лє л▓ЛЈ ,Лє 

Лє

Лі Лє

лљ

Лє Лє Лєл▓ Лі

люлЋ! Лє

ЛЄЛє

Лє

л▓Лє

 л░ Giordani Gold Original

75

31707 9.90 л▓. л░ Лё л░л▓ л░ Giordani Gold Original5032150 47.90 л▓.

27.90 л▓.

 л░ Giordani Gold Original

50

32160 6.90 л▓. 

л░

л▓ л░ л░ л░ ЛіЛЄ л░ ЛЄл░ : 15

9

22

ЛЄ л░

27914 3.90 л▓.+ +

л░

л░л▓ л░ л░ + л░ ЛіЛЄ л░ ЛЄл░ ЛЄ л░

36.90 л▓.

49


Нека ра цъф

ц ц

ц ц ц ъ

ц

ц

ц

ц

ц ,ц цVolareц ц ц ц ц ,ц ц ц ц .ц ц

,ц ц

цЕ Е НА Щ

,ц ц ц

Е ц

Е О РО

ав о 50

а, о ов

ц ц

О Е

, о а


лю лблўЛє

лЪлЙл┤л░ЛђЛіл║ лил░ 

лљ лб лџлљ лџ

лџЛЄ л░ЛЄ

Лє

ЛЄSilkЛЄBeauty

Лє

Лє ,Лє Лє Лє Лє .Лє200Лє

Лє Лє Лє Лє

Лє Лє

Лє Лє

Лє Лє

31280ЛЄЛЄЛЄ9.90ЛЄ л▓.ЛЄЛЄ лЪ л░ л▓л░ ЛЄ SoftCaress

Лє

ЛЄ л░ЛЄ

Лє Лє

Лє Лє Лє Лє

Лє Лє

ЛЄ&ЛЄ

ЛєЛє

Лє Лє .ЛєЛє100Лє

,Лє

ЛЄ ,Лє Лє Лє

Лє Лє

Лє

Лє

31344ЛЄЛЄЛЄ6.90ЛЄ л▓.ЛЄЛЄ лЪл░ ЛёЛј

Лє

Лє

Лє ,Лє

л░ЛЄл▓ Лє Лє

л░ЛЄVolare

ЛєVolareЛє Лє ,Лє Лє

Лє Лє

Лє Лє

,Лє .Лє50Лє

Лє

22.90ЛЄ л▓.ЛЄЛЄ

30025ЛЄЛЄЛЄ39.90ЛЄ л▓.ЛЄЛЄЛЄ лБ

л▓

л░

л░ЛЄ

:Лє15Лє Лє9Лє Лє22Лє

л░

л░ЛЄ л░

л░

27914ЛЄЛЄЛЄ3.90ЛЄ л▓.ЛЄЛЄ

лЪл░ Лј л░Лєл▓ л░Лє+Лєл║ Лє л░Лє +Лєл║ Лє л░Лє Лі Лє&Лє л║ Лє +Лє л░ Лі л░Лє л░ л║л░Лє

Лє

26.90ЛЄ л▓.ЛЄЛЄ 51


ц Л

В - Л АЛ А И ц

ц

ц,ц

ц

ъц ,ц Т ал т а в 

50ц

ц ц ц

ц ъ

а Delicate Cherry Blossom ц ц

ц ц цф

ф -

ц

32440 34.90 лв.ц Л

В - Л АЛ А И ц

ц

ц

 Т ал т а в а Women's Collection Innocent White Lilac

ц

ц

ц ц ц ц ц ц

цф ц ц

32438 34.90 лв. 52

ц e

ц

ц

ц ц ц .ц50ц

ц

ц


ц

В А

цц у ц ц

ц

ц

А

ц ъ ц ъ

ц

 Т ал т а в

ц

а Lucia

ц ц ц ц ц ц-ц ц ,ц .ц50ц

А Иц

ИВА ИЯ

А

ЩА ХА ц

ц-ц

ц

ц

ц ц цLuciaц ц

ц

23223 42.90 лв.

А

В

Ац

В

Ац Ац цШ

А

В -

ц

А

ц

,ц у

ц

 Т ал т а в

ц

ц ц

,ц ц

ц

А

19.90 лв.

В цу ,ц

а Lucia Starlight ц

ц" ц ц .ц50ц

ц

ц

ц

ц

ь

"ц ц

30892 42.90 лв. 53


ц АВЛА ц

54

-

ц

ц ц

ц&цД ША А М

ц Ъ Ц цPossessц ц ц ц ь .ц

ц ц ц

ц

ц

ц

ц ц

ц

ц

ц

ц

ц ,ц ц ц

POSSESS!


АТИц А И

ъ

ТА

у ъх !

Ф Ъ В

А И И

МЕ!

И

чу ,

, А

250ц

ат

ат

Possess

31784 15.90 в.

9.90 в. 

В

а ф

ав

,ц ц -

ц ц цPossessц ц ц 

а Possess ц

ц ц ц ц ц

ц ц .ц50ц

ц ц

30886 62.90 в.

29.90 в.

55


ц

цИ

цВ

ц

ц

ц

ц ц ц ц Memoriesцchasingцbutterflцiesц цEliseцBénatц ц ц ц ц ц ц ц-ц ц ц ц ц ,ц ц ц ц ц ц ,ц ц ц ц ц .ццEliseц ц ц ц ц цAireцAllegroц цLoewe.ц ц ц ц ц ц HappydisiacцWomanц ц .ц 56

ц -

ц

ц

цц

-Ц ц

ц

ц

ц

 ал т а в а Memories chasing butterflies

30

32672 16.90 лв.

9.90 лв.ц

яц ц ц ц

ц

ц

ц

ц ц ,ц ц ц ц ,ц ъ ц ц ,ц ц ц .ц


Иц 

цИ И И Ц

ц

ц

ц

ц

а

ИЧц ц Tenderly Promise ц ц ц ц 1 ц ц ц .ц

ц я ц ц цъ ц ц ц ц цъ ц ц ц

ц ц ц ц я аО ф цц ц ц ц ц ц ц ц .ц Да

ц

ц ц

ц

ц ц

а Charm цц ц

ц ц ц цц

ц

ц

ц

я.ц

цц ц цъ ц ,ц ц ц

 Да

ц Charm ц .ц ц ц ц ,ц ц ц ,ц .ц :ц110цxц110ц ц ц 28813 19.90 . ц

а

а

я ц ц а

ц ц ц цц ц ц ц .ц ц ц ц яц :ц21цxц1цc

28812 11.90

ц

.

цЦ ц ц

Т а

ц

ц

а

31875 39.90

ц я ц я ,ц

я,ц ц

ц

а Tenderly Promise

ц я ц яц ъ ц ц ъ ц ц ц ,ц ъ ц ц ъ .цц50ц

19.90

.

ц

ц

ц

ц

ц

. 57


Đ—Đ? Đ?Đ•ĐŻ Đ—Đ?Đ? 

Đ? Đ?

Đ° Amber Elixir 50 47.90 . 22434 Т Đ° Đ° Đ° "Đ› " 30 16.90 . 22435 Т Đ° Đ° Đ° " ŃŠ " 30 Đ° Đ° "ВъС " 30 16.90 . 23838 Т Đ° Đ° Đ° Lovely Garden 50 42.90 . 23853 Đ° Đ° . 24588 Đ° Đ° Đ° Giordani White Gold 50 47.90 . 25403 Đ° Đ° Đ° My Red 50 Đ° Đ° Seductive Musk 50 27.90 . 26769 Т Đ° Đ° Đ° Power Woman 50 42.90 . 30128 Т Đ° Đ° Đ° Eclat Femme 50 47.90 . 31293 Т Đ° Đ° Đ° Eclat Femme Weekend 50 47.90 . 13850 Т Đ° Đ° Đ° Enigma 50 49.90 . 31297 Đ° Đ° Đ° Divine Idol 50 47.90 . 31099 Đ° Đ° Đ° So Fever Са 50 47.90 . 30411 Т Đ° Đ° Đ° Voyager Woman 50 39.90 . 31634 Đ? Đ° Đš Miss Relax 75 15.90 . 31635 Đ? Đ° Đš Miss Happy 75 15.90 . 31816 Đ° Giordani Gold Essenza 50 69.90 . 31998 Đ° Đ° Đ° VIP Only 50 36.90 . 32538 Т Đ° Đ° Đ° Incognito Са 50 27.90 . 31630 Т Đ° Đ° Đ° Happydisiac 50 42.90 . 31495 Đ° Đ° Đ° Volare Forever 50 39.90 . 30399 Đ° Đ° Đ° Miss Giordani 50 47.90 . 32671 Т Đ° Đ° Đ° Memories daydreaming in a hammock 30 16.90 . 11367

16.90

Đ°

Đ°

. 22436 Т а а Paradise 50 62.90 62.90 . 25447 Т а

58


АРОМАТИ

я

АИ А А. у

ц я

, ,

я

. у

И А я

Ф

А

я

ИИ

А Ъ В

И

.

И

, .

я

ц я ,я

Т ал т а в

50

у , у ц я а My Naked Truth

31121 49.90 лв.

29.90 лв. 59


ц

ц ц

ц ц

ц ц ц

ц ц

К

ц ц .цц ц

ц ц

ц

ц ц цц

ц

ц ц ц

.ц ц ц ц ц цш

ц ц ц ц

ц ц ц

цц

ц ц

,ц ц ц ц ,ц ц чцц

ц

ц ц

ц ц

ц

ц

ЪХ

?

ц 60

,ц ц

Я,

цК

цЮ ц

ц .ц

ц .ц

ц

Я

ц ц ц

ц ц

ц ц ц

ц

ц

ц ,цК ц

-

цш ,ц

ц

ц

ц ц

ц ц

ц

ш,ц ц ц ц ц ц

ц

ц ц

ц ц ц

ц

ц ц ц

ц ц

ц ц ц

.цц

ш.ц

ц

ц–ц

ц

Ъ

™ц

ц

ц ц

ц

ц ц

ц ц

ц ц ,ц

ц ,ц ц

.ц ц ц ц

ц


К

К

А

А АК

АВ

АТА

40+

ъч

ъч

-

ъ

ъ

ч

М

ф ч ъч

ъ

а ч МИЦИ*

4

ц

&

я

*

ч ч4чС

Р

73%

чВ

а

яч я

ч"

. ч

,

ч

ч ач а а " я

ъ

. 15

ч а ч ч

ч а я

ч19.90ч

ач ч

ц

93

,

у

22419ччч34.90ч

61


ПОДХОДЯЩИ ЗА 20+

РЕЗУЛТАТ:

11x

ПОДХОДЯЩИ ЗА 30+

РЕЗУЛТАТ:

33%

†2

ПОВЕЧЕ СИЯНИЕ ЗА КОЖАТА*

- КЛИНИЧНО ДОКАЗАНО!

– КЛИНИЧНО ДОКАЗАНО

*Клинично тествани от 22 жени за повече от 2 дни

*Клинично тествани от 31 жени над 12 седмици Комплект NovAge Ecollagen

Комплект високоефективни продукти. Осигуряват на кожата интензивна хидратация и почистване за свеж и сияен вид. Обогатени с екстракт от албиция и стволови клетки от акай бери. Съдържа 6 продукта със стандартен размер.

Комплект високоефективни прoдукти, които се борят с бръчките, изравняват тена и изглаждат кожата. Обогатени с комплекса Tri-Peptide и екстракт от растителни стволови клетки на петуния. Почистващо мляко, тоник, серум, крем за околоочния контур, дневен и нощен крем. Съдържа 6 продукта със стандартен размер.

28970 153.40 лв.

28971 191.40 лв.

 Комплект NovAge True Perfection

62

НАМАЛЯВА БРЪЧКИТЕ С ДО

89.90 лв.

114.90 лв.


РЕЗУЛТАТ:

70%

ПОВЕЧЕ ЕЛАСТИЧНОСТ СЛЕД 12 СЕДМИЦИ*

ВАШАТА ЦЯЛОСТНА ГРИЖА ЗА КРАСИВА КОЖА NovAge е Вашето решение за перфектна кожа независимо от възрастта. Всяка от сериите е преминала клинични и потребителски тестове.

ГРИЖА ЗА КОЖАТА

ПОДХОДЯЩИ ЗА 40+НАЙ-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ. НАЙ-ДОБРА ЦЕНА. ДОКАЗАНО: ПОНЕ 7X ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ* ПРИ УПОТРЕБАТА НА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ В КОМПЛЕКТА NOVAGE

КУПЕТЕ ПРОДУКТИТЕ В КОМПЛЕКТ И СПЕСТЕТЕ

*Клинично тествани от 34 жени за 12 седмици

40%

*Клинчино доказано при сравнение на действието при употреба само на почистващ продукт и дневен крем NovAge и употребата на всички продукти в комплекта.

 Комплект с лифтинг действие NovAge Ultimate Lift

Създаден, за да възстанови еластичността на кожата и да осигури видим лифтинг ефект. Почистващо мляко, тоник, крем за околоочния контур, серум, дневен и нощен крем за оптимални резултати. Съдържа 6 продукта със стандартен размер.

28968 208.40 лв.

124.90 лв.

Всеки комплект NovAge включва красива кутия, за да бъде поднесен със стил! 63


ц

ц ц ц

Ч

ц

ца ч

ц

ц

ц20+ц

ц

Е

Е ц

Е у ц

64

ц

я

ц

ц ц ц

ц ц ц

ц

ц ц - я ц ц ц

ц ,ц

цц ц+ц ц

ц Е

яц

я ц ц цу ц ц я ц ц я

ц

цу

Очаква е па ен

ц

я ц

: ц ц

ц я а а а а

no. WO201304613

М

я ц

ц

ц

ц ц

О а я а

-

ц ц

,ц ц

ц

ц ц я ц цц

ц .ц - я

31981 19.90

13.90

а

ч

ц ц

ц ц

.

ц ц ц ц ц ц

.

я

яц

ц я.ц

ц

ц

ц ц

ц ц ,ц ц .ц .ц15ц

В а я а NovAge True Perfection

ц ц

ц

я

ц

ц ц ц ц ц

ц

я

31980 29.90

19.90

ц ц ц я.ц ц ц

.

.

ц ц ц .ц

,ц ц .ц .ц50ц

ц

ц

ц яц


А А

А А

Ч

А

,

 

Х

х

-

TRI-PEPTIDE + А А

,

я я

ч

х

.

Па ен ен no. SE531484

А

х

30+

И NovAge Ecollagen Л

-

т ч NovAge Ecollagen

.Х .

ч

. 50

50

32655 39.90

-

т

.

31545 39.90

.

.

27.90

ч ч

, Tri-Peptide я.

. 65


ц

АцК

А АцК

Х

ц Ац40+ц

цА К

ц

А К ц

ASPARTOLIFT + Е И Е И Е И Е Е цAspartoLiftц ц ц ц ц ц .ц ц ц 66

ц

ц ц ,ц ц ц ц ц цц ц ц ц ,ц ц ц ц ц

ъ AspartoLiftц ц ц ц ,ц ц ц ц ц ц ц ц ц .цК феи ъ ц ц ц ц ц ц ц ц .цК ц ц ц ц ц ц ц ц .ц а и а: ц ц

Дъ ц

ц ц

ч ц ц ц

ц

ц ц ц ц

-

ц

ц

ц ц

ц

ц ц ц

ц

И че е иф и NovAge Ultimate Lift Па ен ен No: EP11797020

ц

е

ч

я ч

я

31542 29.90

23.90

я

я

ч

. -

.

.

ефе

AspartoLift я , я ъч .

,

. 15


А А

ц А,ц

А

А А

цА - У

я ащч а чNovAge

е ч ач .

ц

Х

ц Ац

Ац

ц у ц

ц у

ц ц ц ,ц ц .ц

ц

ц

ц

ц

ц ц ц

я,ц ц

ц

ц ц

ц уц я цц

ц

ц ц ц ц

я,

32664ччч16.90ч

: ц ц

ц .ц ц

цц ц

ц ц

ц ц ц цц ц .ц

ц

ц

я B5.

.чч

ц ц

ф

ч

, .

ц

.

12.90ч

ц А ц Ац А А Ф А А: ц

я

ц . . 150

ц А ц Ац А А А АЩ ц

А

ащч

а

а

ч ач еч чNovAge ,

я я я

я

я

я -

,

.

.

. 100

32645ччч16.90ч

12.90ч

.

.чч 67


ч40+

55+

А

А Я А

А

А 

 

ц

ч

ц

ц ,ц ц ц

ц

ц ц

ц ц ц

ц

ц

а ява ч ц

.цЕ ц ц ц

13659ччч49.90ч в.чч Н

ч

В

ц

ц

ц

ч ц ц ц

ц

ва ч

ц ц

ц ц

,ц ц ц

ц

а

ц ц

ц

21339ччч27.90ч в.чч 68

а ява ч

ц

18437ччч49.90ч в.чч

чщД а а

ц ц ц ц ц ц ,ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц .ц50ц

ц ц

ч а

ц

ц ц ,ц

ц

ц .ц

ц .ц

.ц30ц

в

щ

ц

ц

ц ц ц ц ц

ц

чщД а а

ц

ц ц

И в ч SkinGenistII™

ц

чщД а а ц

ц

щ

ц ц .ц200ц

ц ц .ц ц

ч ач

ц ц ц ц ц ц ц ц цц ц GenisteinSOYц ц цAmino+,ц ц ц ц ц ц

ц ц

чв

24667ччч25.90ч в.чч

щ

,ц ц

яч

в

ч

ц

,ц ц ц ц ц ц ц .ц50ц

в

ч

чщС

чщС ,ц ц

ц ц ц ц ц ц ц цGenisteinSOYц ц ,ц ц ц ц

ц

чв

ц ц цц ц

щч ц ц ц ц .ц15ц

ц

ц

щчSkinGenistII™ ц

ц цAmino+,ц ц ц ц

ц ,ц

.ц ц

ц

24188ччч44.90ч в.чч ч

ц Genes™,ц ц ц ц ц .ц50ц

в

ц ц

ц

ч

чщС

чв

щчSkinGenistIIч™чSPFч15

цGenisteinSOYц ц ц ц ц ц .ц ,ц ц ц ц ц

ц ц ц

ц ц

ц

цBeautyц цAmino+ц

ц

24185ччч44.90ч в.чч В

ц

а

цц ц ц ц ц ц

вява ч ц ц ц ц

ч ач

ц

ц ц

ц

ц

30836ччч49.90ч в.чч

-

цш

ч ч .ц

ц

ячTimeчReversingчIntenseчSkinGenistII ц ц

ц ц ,ц ц ц ц .ц ц ц ц ш.ц30ц

ц

ц ц

ц ц

ц ц

ц ц

ц

,ц ц


ц Essentialsц

А

3цВц1 •ц •ц •цХ

ц у

,ц в а

ц ц

,

ц

х ,ц

ця

,ц ящ а в ц

ц ц

ц

ц ц я

ц

у ц

ц

ц а. чц

АТА

К

А АК

К

А

ГР

АВ

АТА ГР

ц

ц АцВ Ч ц ВЪ А ц

ц

у

ц

ц ц ц цц

ц

ц Х

75

а ч

ащч чEssentials

23747ччч6.50ч

3.90ч

.

.чч

П ащч 3ч ч1чEssentials

ч

23753ччч6.50ч

.

150

3.90ч

ач

50

.чч

а ащач а чEssentials

25269ччч5.90ч

3.90ч

.

.чч

ач

150

ц ц

ц

ц

ф а ч чEssentialsч ч я

25263ччч8.90ч

5.50ч

.

.чч

69


Е ф а PureчSkin

ч&ч

ащач а

У ц ц ц2ц ц1ц ц DetectцTechnologyц ц ц ц ц ц ц .ц a ц ц ,ц ц цц ц ц ц ц ц ц ц ц 2цxц6ц32652ччч2.50ч

ач

,ц .ц

ц ц

ц

ц

.

1.90ч

.чч И

ц

а ащч

ч ач

ц

чPureчSkin

ц ц ,ц ц ц ц ц я я,ц я ц ц ц ц ц ц ц ц ц .ц ц ц ц ц ц ц ц ц .ц150ц

32648ччч10.90ч

7.50ч

.

.ччащач аPureчSkin ц

ц ц

ц ц ц

.ц ц ц *.цС

32650ччч10.90ч

6.90ч

ач

ц ц ц ц4ц

ч ц

ц ц ц

-

ц ц

ч я

.*ц50ц

я

ц

ц

ц ц ц ц

ч ц ц ц ц

ц

.

.ччУ 

ащч

ч ач

я ц ,ц ц ц ц ц ц ц ц Technology.ц ц я яц ,ц ц яц И ц ц .ц150ц

32646ччч10.90ч

7.50ч

70

.

.чч

чPureчSkin ц

ц

я ц ц ц

ц цDetectц я ц ц ц .ц

Е чи ач ц

А

А ч

А Е ч А Ач

я ащи , ии ащи, ащи и а и и а и а а а а а ц ц ,ц ц ц ц ц ц ц .ц


ц PureцSkin, DETECTцTECHNOLOGY ц

ц

А

ч

Ч

ц

Ч

ц

ц

Л

чц

ц

ц

ц

У

А Ъ

ц

ц

яач ач

ц

ц

а ч ч а ач ч а ч , .

-

ц а а ач а ч ч

 ГT ц ц

ч

ц

ч ц ц8ц ц ц24ц ц ц

ц

*†ц ц .ц .ц6ц

ц ц

а ч

ц ц

ц ц ц ц ц

ц е .ц

яц ц ц

ч ач

.чч

чPureчSkin

ц ц ,ц я ц ,ц ,ц я ц я ц ц я ц ц ц ц ц ц ц ц ц .ц я ц ц ц ц .ц50ц

7.50ч

.ччч

И а ч ч&ч 2ч ч1чPureчSkin

ц*П е и е † К и и ц е

ц

.ччч

32649ччч11.90ч

ц ц ц Technology.ц ц ц

ц ц ц я ц ц

9.90ч

32651ччч14.90ч Ма

чPureчSkinчSOS

ц ц ц1–2ц ц

32647ччч10.90ч

ц

ф ц ц

а

.чч

ч

ц ц цDetectц ц ,ц ц ц я ц я ц .ц ц ц ,ц ц ц .ц ц ц ц ц .ц150ц ц

ц

7.50ч

.ччч

.чч

71


OXYGEN OXYGEN BOOST BOOST for ╨е / ╨Ч╨░ ╨е / ╨з

╨з

╨Ъ

50

╤Е /╤З

25195 19.90 ╨Ъ

50

╤Ж ╨Ы

╨й ╤Ж ╨Ъ ╨д

╤Й

.

╤Ж ╤Ж ╤Ж ╤Ж

╤Ж

╤Ж

╤Ж

╤Ж ╤Ж ╨Р ╨Т╨Р ╤Ж ╤Ж╤Ж

╤Ж ╤Ж ╤Ж ╤Ж ╤Ж ╤Ж ╤ЖUV╤Ж ╤Ж

╤Е /╤З

25194 19.90

.

OXYGEN BOOST ╨╖╨░╨Ч╨░ //

╨Ъ/

50

25196 19.90 ╨Ъ

. ╤Й / 

50

25197 19.90

.

VITAL DEFINITION 50+ ╨Ч╨░ Optimals Vital DeямБnition SPF 10

50

25208 26.90

.

 ╤Й Optimals Vital DeямБnition

50

25209 26.90 72

.

╤Ж ╨Ъ ╤Ж

╨е ╤Ж ╤Ж ╨Ъ ╨Т╨Р ╨Р ╨Р ╤Ж ╤Ж ╤Ж ╤Ж

,╤Ж

╤Ж ╤Ж

╨Т╨к ╤Ж

╤Ж

╤Ж

╨Р ╤Ж

╤Ж ╤Ж

╨Т ╨Т╨Р ╤Ж ╨й ╤Ж ╤Ж ╤Ж

╤Ж ╤Ж


ц &

ц

ц

А А КО А А

ц

ц

- Д АВА К

А!

-

А Ц ц

ц цц

ц

ц

ц

ц

ц ц ц

ц 

ц1цц

А ц

ц

А

ц ц

ц ц цSPFц10ц

ц

в. л 0 ц 9 К ц14. . в л М 0 9 . 9 1 А 2

73


ั†ะช

ั† ั†

ั ั† ั†ั† ั†

ั†

ะ•ะ“ ะ ะ, ะั† ะั†

ั† ั† ั ั† ั† ั† ั† ั ั† ั ั† ั† ั†

,ั†

,ั†

ั ั† ั† ั† ั†

ั†

,ั† ั† ั.ั† ั†

 

Optimals SPF 10

75

31984 7.90

5.50

.

.

ะก

Optimals

250

31314 15.90

9.90

.

.

ะ

Optimals

150

31317 22.90

15.90

ั† ะั† ั† ะ ะ

ะั†

ั†

ะฅ 250

Optimals

31311 15.90 ะ˜

250

.ะก Optimals

125

31983 12.90

.Optimals

31312 15.90 74.

ptimals

250

31313 15.90

.

.

.


ц

ц

К ц ц

А

ц

я ц у ц

ц .ц

я

ц цяц ц ц

А А ц ц

ц Ъ

А ХА/ Ч В В А

ц

ц ц ц у

ц ц

А А .цц

ц А А

ц

А

А

А АК

А

ц

яц ц .ц

Ч

1. ц

я

ц

ц

ц

ц

ц

ц

ц яц

яц ц у

ц ц ц ц ,ц ц ц ц ц ц цц .ц ц ц яц ц

ц ц ц

я.ц

ВА

/

ц я ц ц ц ц .ц

ц ц ц ,ц цА

ц2.ц ц

ц ц

у ц ц ц ц .ц ц ц яц ц ц у ,ц ц ц ц ц ,ц ц ц ц цяц .ц ц ц ц ц у ц ц ц ц у ц ц ц ц ц .ц ц

П ч ч в в

ц

ц

ващo а

200

я а ха/ а Optimals

25210 13.90 в. У ч в в

яващ а

200

а ха/ а Optimals

26001 13.90 в. ц

ц

9.90 в.

75


ч40+

А

АВ

К

а

К

А

а аа я ц ц

Ч

АВ

а

К

Ъ

К

А

&

А

а а ая а я ц я

ц

А

а ц ц

Ч

Ъ

Ч А

А

ВА А

ц

 

А

А А

ч ч SmoothчOut ц

ц

я

ц

ц ,ц ц

50:50™,ц

ц

яч

ц ц я ц ц ц

ц ц

А

ц ц

яц

ц

ц

ц

ц ц ц ц ц

ц

ф

ч

ц

.цО

ц

ц ц .цС ц цLingonц ц ц ц ц ц ц .ц15ц

25266ччч17.90ч .чч 

ц ц

76

ц ц

чSmoothчOut

ц ц ц ц я ц .цС ц ц цLingonц50:50™,ц ц ц ц ц ц ц ц ц .ц50ц

ц

ц

ч

25204ччч26.90ч

.чч

ц

ц я

ц

ц ц

ц

ц

ц

ц

ц ц

ц ц

ч

А

25207ччч24.90ч

ц яц

.чч я ц

.чч

ч ,ц

ч

ч

26000ччч13.90ч

.чч

я

ч OxygenчBoost

ц

,ц ц ц ц

ц

ц ц ц .ц50ц

Л

ц

ц ц ц я

,ц ц ц ц ц ц ц .ц50ц .ц ц

27670ччч9.90ч .чч

ц

ц

.чч

ч ц ц ц

ц ц .ц200ц

ц ц

яц

ц

ц

ч

/ ц

/чEvenчOut

ц ц я ц

ц я

ц

ч

Сц ц Lingonц50:50™.ц200ц

С

,ц ц я ц я ц я ц ц ц ц .ц50ц

ц

ц ц

чEvenчOutчSPFч20

25206ччч24.90ч

ч

25260ччч13.90ч А А

ч

ц

.чч

Ац ц ц цProцWhiteц цSPFц15,ц ц ц ц я ц .ц15ц

32704ччч15.90ч

ц ц

ц ц

ц ц

,ц ,ц

ч ч ч чOptimalsчEvenчOutчSPFч15

ч

/ ц

ц

ц

ц

чOptimalsч ,ц

ц

я ц .ц50ц .

ц ц

ц ц


Ч

АВ

А

К

ц

А

Ац ,ц

ц ц

95%ц ц

ц

ц4ц

ц

ц59ц

ц"

ц

ц ,ц ц ц

ъ

ц

ц

ц

ц

ц ц

яц ц ц ц

я ц

ц ц

а "В

.ц15ц

ц чц

ц ц ц

я ц ,ц

ц ц ч

ц

•цц ц К

я ц ц ц ц я ц ц ц

•цц 

яц

А "ц

ц

ц ц

•цц •цц

Ац А *ц

ц

ц ц

ц

ц

ц

А

ц ц

ц

Ац Ац

К

ц

А Ац

ц Ац

ц

ч я вя ва " ,ц

ц

цц я ц

ц ц ц ц ц ъ ц ц

ц ц

ц

25264 19.90 в.

Ац А

ц

9.90 в.

77


И я

х

Н С? ц

ц

ц я

чу

ц5

ц Е

ч ц ц ц ц ц ц ц ц ц .ц

ц

В ц

ВИ А И И Е И ц

ц

ц

Ъ

78

ц ц

я

ц ц

ц ц

ц

ц

ц

: ц

ц цDц цB1ц цEц цB2ц цB3ц цB5ццццц цB6ц цB9ц цB12ц цCц ц ц

И Е А И Е ц

ц ,ц

ц ц

я

ц ц

ц

ц

ц

ц

ц

ц ц ц ц я ц ц ц ц ц

ц

М ц

ч ц 1.6цmgц ц 5цmcgц ц 1.1цmgц ц 12цmgц ц 1.4цmgц ц 16цmgц ц 6цmgц ц 1.4цmgц ц 200цmcgц ц 2.5цmcgц ц 80цmgц ц 50цmcgц ц 150цmgц ц 100цmgц ц 2цmgц ц 150цmcgц ц 1цmgц ц 7цmgц ц 10цmgц ц 55цmcgц ц 50цmcgц ц 40цmcgц

ц ц

, ц !ц

ц ц ц ц ц

: 1.4цmgц 5цmcgц 1.1цmgц 12цmgц 1.4цmgц 16цmgц 6цmgц 1.4цmgц 200цmcgц 2.5цmcgц 80цmgц 50цmcgц 135цmgц 75цmgц 2цmgц 150цmcgцц 1цmgцц 14цmgцц 7цmgцц 40цmcgцц 50цmcgцц 30цmcgцц

& ц ц ц

.ц ц

%Х (EU 2008) 100ц 100ц 100ц 100ц 100ц 100ц 100ц 100ц 100ц 100ц 100ц 100ц 19ц 27ц 100ц 100ц 100ц 50ц 100ц 100ц 100ц 100ц

87.5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 22 20 100 100 100ццц 100 70 73 100 75


Ац ц

А Ац

,

ц я, Ац

12цВ А А Ац

10ц

•ц ц •цц у 60ц

ц

иви а и и &

ц-ц

ц ц

ц

ц ц2ц

ц

ц

-

!

-

И

60ц

А

• • •

ц ц 22795ц ц

АЧИ А

цWELLNESSц

И

А ц

-

ц

И

А

ц

цц

ц

ИЧ

-

цу

яц

ц 22794ц ц

ц

,ц яц

ци ера и

:ц ц ц ц ц .ц

ц

,ц .цц

29.90 в.

22.90 в. 79


Зц ц

ц

ц

ц я ,ц

ц

ц ц ц

ц ц

ц•ццС

ц ц

ц цХ ц

ъ

ц я ц ц

ц

ц ц

я ц

ц

ц

53% 

цВ

ц4ц

ц*

ц ц

ц я

ц

ц

ъ ъ

ц21ц

.

22791 59.90

.

Ъ цц

ц ц ц цц

ц ц

ц

ц•ццС

ц ,ц

ц ц ъ

ц

ц ц ц Ч ц ц

ц ц

,ц 

ъ ъ

ц ц **ц ц

55%

ц

 ц*цц ц**цМ

80

,цЕ,цЕ

ц ,цC,цЕ ц

ц ц ,ц10,ц2006.ц я ц ц ц

ц ц ц ц ц

,ц яц

ц ,ц

ц ц

ц ц

ц ,ц

я

ц ц

ц ц ц ц2008;ц13:ц20-22ц

.ц .ц

ц ъ ъ

ц21ц

ъ

22793 59.90

.

.

ц1ц

„Ш ” П ЮС

ц ц ц ц ц ,ц ц ъ я ц ц ,ц ц ъ ц ц я ц ц ъ .ц ц ц30ц .ц

25414 39.90

.

ц

ц


А

Х А ВАЩ А А ,

А А, АА

А, А

А .

А

А& А А

WELLNESS

-

А АЧЕ? L-

• •

• • х &у 2

у 3

ъ

Е Е у у

,

ъ ъ я ъ ч

,

,

я

я

,

.

- ъ

я

я

чу

в щ я

у я ц . 42

ъ

.

- ъ ъ

,

.

ъ

x 730 mg.

28507 39.90 в. 81


лњ 

Лє4- Лє ЛєWellnessKidsЛє

лћлљ лфлџ! *

ЛЃ

ЛіЛЄ

ле

Лє

ЛЈ

Лє

Лє

!

Лє

 лю

ЛЄ ЛЄ ЛЄ WellnessKids Лє

ЛЄ

ЛЄ

Лє Лє3РђЊ9Лє Лє Лє Лє Лє .Лє Лє Лє Лє Лє Лє .Лє ЛєxЛє1.1Лє

10+Лє 21Лє

28241ЛЄЛЄЛЄ19.90ЛЄ

 ЛЄ3ЛЄ ЛЄ WellnessKids

Лє

ЛЄ

Лє Лє3+.Лє105Лє

22467ЛЄЛЄЛЄ29.90ЛЄЛЄ3

Лє Лє Лє ,Лє Лє Лі Лі Лє Лє3Лє Лє ЛєEPAЛє ЛєDHAЛє Лє Лє Лє .Лє Лє3Лє Лє Лі Лє Лє Лі Лі Лє .Лє 60Лє Лє Лє30Лє .ЛєЛє Лє1Лє.ЛЄЛЄ

.ЛЄЛЄ

15397ЛЄЛЄЛЄ34.90ЛЄ

лЌ ле

ЛЄЛє ЛЄ"лЋ

ЛЄ

Лє Лє Лє Лє3Лє&Лє6Лє Лє Лє Лє .Лє Лє Лє Лє Лє Лє .Лє Лє Лі Лі Лє21Лє .Лє378Лє Лє

65.90ЛЄ

.

 22138 ле 15447 15448

 

"

,Лє Лі Лі Лє ,Лє Лі Лє Лі Лє Лє Лє Лє Лє Лє

Лє Лє

ЛЈЛє Лє ЛЈ Лє Лє Лє Лє Лєле

Лє Лє ЛЈ.Лє

Лє Лє

лњ л» лљ4 - лљ лЪлљ лелЋ

лћлљ лфлџ !

ЛЃ

Лє

ЛіЛЄ

ЛЈ

Лє

лћ

ЛЄ"лЋ лА

 82,Лє

*

Лє

.ЛЄЛЄ

100%Лє Лі Лі

ЛЄ Лє Лє7Лє

,Лє

"ЛЄ

ЛЄ Лє Лє

.ЛЄЛЄ

Лє ЛЄ100%Лє

.ЛєЛє ЛЈ Лє Лє .Лє280Лє Лє(7ЛєxЛє40Лє ).

25386ЛЄЛЄЛЄ22.90ЛЄ

лф Лє Лє Лі Лі

,ЛЄ

Лє Лє

Лє

Лє

Лє Лє Лє Лє Лє7Лє

,Лє

ЛЄЛє ЛЄ"лЋ

Лє Лє Лі Лє .Лє Лі Лє Лє ЛЈ,Лє Лє Лє Лі Лє Лє .Лє280Лє Лє(7Лє Лє40Лє ).

25385ЛЄЛЄЛЄ22.90ЛЄ

.ЛЄЛЄ

ЛЄ

"ЛЄле

Лє Лє ,Лє Лє Лє Лє ЛЈ Лє Лє Лє Лє .Лє ЛЈ Лє Лє


WELLNESS В я упа *

4- а ше

ДА ЪК ! у

ъчВ уц 28584цА

 28583цД

ц&ц

ц

А А

ц70 ИИ

С пи "Е

,

я

у

21 ЦИИ

е

ен

,ц у

л н "

ц у ц ц100%ц ц ,ц ц ц ц ц ц ц ц у ц ц цц ц ц ц ,ц ц ц ц ц ц ц у цц ц ц .ц я :ц ц у ц ц(28ц ц ц0.5ц )ц у ц ц ц ц220ц ц ц( я )ц ц ц у ц ц ц .ц ц21ц .ц ц ц ц у .цц420ц ц

ц ц

ц ц

ц

67.90 л . 83


ц

ц ц

ц

ц ф

ц

84

Т ц

ц ц

.ц ц ц

ц

ц

ц

ц

ц

АТАц

ц ц ц1967ц ц ц ц цц ц ц ,ц ц ц ц ц ц ц яц ц яц я ,ц ц ц ц ц ц ц ц ц чц

ц ц

-

ц ц

В цА

ц

ц

ц

Х

ц

Х :ц ц ц ц ц ц .ц

ц ц ц у

Т ц–ц А

ц&ц ц ц ц ц ц ц ,ц ц ц

ц

ц

ц ц .ц

ц ц

щ ц ц

цВ ЪХ

ц

ц ц

В

™ц


Лє лљЛє

ЛєЛє

л░ ЛЄ

300

ЛЈ л░ ЛЄ ЛЄ л░ЛЄ ЛЄЛЅлю ЛЈ ЛЅЛЄ-ЛЄ л░

31603ЛЄЛЄЛЄ11.90ЛЄ люл░ л░ЛЄ л░ЛЄ ЛЅлю ЛЄ&ЛЄ ЛЈ

250

ЛЄ

.ЛЄЛЄ

л░ЛЄ ЛЅЛЄ-ЛЄ

31710ЛЄЛЄЛЄ13.90ЛЄЛЄ

лњ лфлЦЛє ЛЈЛє Лє

лњлљ лљ

Лє лљЛє лЦлљЛєлџ

лљЛє лДлџ Лє лф лљ Лєл░

.ЛЄЛЄ

Лє

ЛєЛє лел░

&ЛЄ

200

л░ ЛЄЛЅлю ЛЅЛЄ-ЛЄ л░

ЛЈ

31708ЛЄЛЄЛЄ7.90ЛЄ лЉл░

&ЛЄ

200

ЛЈ

31709ЛЄЛЄЛЄ7.90ЛЄ л░&ЛЄ

200

ЛЈ

31601ЛЄЛЄЛЄ16.90ЛЄ

лњ

.ЛЄЛЄ

л░ ЛЄ л░ л░ л░ ЛЄЛЅлю ЛЄ ЛЅЛЄ-ЛЄ л░

.ЛЄЛЄ

Лє

л░ л░ л░ лИ лИ лИ ЛЃ лИ л░ л░!

л░ ЛЄЛЅлю ЛЄ ЛЅЛЄ-ЛЄ л░

ЛЄ

лџ

ЛЄ9.90ЛЄ

лљ

.ЛЄ

Лє50

ЛЄЛЅлю

л░

л░ ЛЄ ЛЄ&ЛЄ ЛЈ

32542ЛЄЛЄЛЄ17.90ЛЄ

ЛЅЛЄ-ЛЄ

.ЛЄ

ЛЄл░

50

ЛЄЛЅлю

л░

Лє

Лє Лє

ЛЄ

.ЛЄЛЄ

Лє Лє

Лє ЛЈЛє

л░ ЛЄ ЛЄ&ЛЄ ЛЈ

32543ЛЄЛЄЛЄ17.90ЛЄ

Лє Лє

ЛЅЛЄ-ЛЄ

ЛЄ

л░

.ЛЄ 85


лњ лЌ лџ л▓ лЋ

150

л░

ЛЈЛЅ

л░

л░ ЛЈ

ЛЅлел▓л░лА лљ

лљ

ЛЈ ЛЅ!

лњ лњлљ

л▓

18483 14.90 л▓. лљ

200

л░

ЛЅлел▓

ЛЈЛЅ

л░лА лљ 

22683 13.90 л▓. л░ ЛЈ150

ЛЅлел▓

л░лА лљ

л░

ЛЈЛЅ

18765 17.90 л▓. 

Spa

л░ л▓л░

л░

л░ ЛЈSwedish

200

30838 11.90 л▓.л░ л▓л░ Swedish Spa

л░

л░ ЛЈ

150

30837 15.90 л▓. лЋ

л░

100 л│

ЛЈЛЅ

л░

л░

ЛЅлел▓

л░лА лљ

30005 5.90 л▓. лџ лА лљ

л░

100 + 50 + 50

л░ ЛЈЛЅ

л░

31861 19.90 л▓. 86л▓

ЛЅлел▓

л░

лџ

50

л░

л▓

л░ ЛЅлел▓ ЛЈЛЅ

л▓ л░лА лљ

23735 19.90 л▓.

13.90 л▓.


ц ц

цц

ц

С

ц

ц ц

,ц ц ц

ц ц яш.ц ц ц ц-ц

ц

ц

ц ц ц ц ц

ц -

ц

ц цшШ

ц

ц ц ц ц ц ц я

ц

ц

-

ц

ващач а я" 50

ач ач

ч"Шв

ачСПАч

20372ччч9.90ч в.чч Е

75

ф

а

ч ач

30840ччч7.90ч в.чч

ч"Шв

ачСПАч

а

я"

+

Ф

Д

––

ц ц ц ц ц ц чц ц ц ц ц ц ц-ц я ц ц ц ц я ц шШ цС ц яш,цц ц цHydracare+,ц цц ц ц ц .цИ ц ц я ц ц ц ц ц ц ц я,ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ,ц я ц ц ц ц цц ц ц .ца

А

Мо и водо а и ц ц

Ъ А М ТА

ц

И

цУ

Т

И

!

АТА

в я

В

щ ащ

В ЪХ

цС

чц

ц

Ц

9.90 лв.

87


лљ

лљлџ

лљлњ лњлф лљ

лљ

лў лўлблўлалљ лљ лъ лЋ л» 

ЛЄ Nature

ЛЄ

ЛЄ ЛЄ ЛЄ ЛЄLoveЛЄ

50

30124ЛЄЛЄЛЄ9.90ЛЄ

5.90ЛЄ

.ЛЄЛЄ

.ЛЄЛЄЛЄ

лЪ

ЛЄ ЛЄ ЛЄ ЛЄ LoveЛЄNature

150

30153ЛЄЛЄЛЄ11.90ЛЄ

6.90ЛЄ

.ЛЄЛЄ

ЛЄ

лб

150

.ЛЄЛЄЛЄ

ЛЄ ЛЄ ЛЄ ЛЄ ЛЄLoveЛЄNature

30126ЛЄЛЄЛЄ9.90ЛЄ

5.90ЛЄ

.ЛЄЛЄ

ЛЄ

.ЛЄЛЄЛЄ 

 лЪ

25 л▒Лђ. 88

ЛЄ ЛЄ ЛЄ ЛЄ ЛЄLoveЛЄNature

31078ЛЄЛЄЛЄ9.90ЛЄ

.ЛЄЛЄ

лЪ

ЛЄ ЛЄ ЛЄ LoveЛЄNature

ЛЄ

ЛЄ

10

33023ЛЄЛЄЛЄ14.90ЛЄ

ЛЄ ЛЄ ЛЄ ЛЄ LoveЛЄNature

ЛЄ

30155ЛЄЛЄЛЄ8.90ЛЄ

.ЛЄЛЄ125

ЛЄ

ЛЄ

32025ЛЄЛЄЛЄ11.90ЛЄ

4л│

.ЛЄЛЄ

ЛЈ

6.90ЛЄ

ЛЄ ЛЄ ЛЄLoveЛЄNature

.

.ЛЄЛЄ


ц я

у

ух

х

вач

ач

А А 

х

-

30161ччч9.90ч в.

5.90ч в.чч К

ч

Л х

ч ач яч вач ачLoveчNature

х

А

. 50

ч

. , . 15

Ъ А М ТА

В

.

я

ч ч

И

 щ ч LoveчNature

ц АцВ ЧК ц ВЪ А ц

И

ц у

чСУХАчК ЖАч

Д ва ро ач

ц

––

В ЪХ

ц

ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц . ц ц ц цц ц ц ц ц ц .ц ц ц цLoveцNatureц ц ц ц ц ,ц ц ц ц цц ,ц ц ц ц ц ,ц ц ц ц ц .ц

х

30162ччч6.90ч в.

3.90ч в.чч

ц -

 ч ач LoveчNature

ч ч

вач

ач

вач

ач

25

30164ччч9.90ч в.чч Д в ч LoveчNature

ч ч

50

30160ччч9.90ч в.чч 89


ч АчВ

К ч

чК

Ач

ВАШИТЕ РИТУАЛИ ЗА ЕСТЕСТВЕНА КРАСОТА ЗАПОЧВАТ ТУК Разкрийте естественото сияние на кожата си с новата серия EcoBeauty, обогатена с едни от най-полезните природни съставки и екстракти, без съдържание на парабени.

 ч ач Ecobeauty

еч

50

32201ччч49.90ч в.чч К е ч ач

Ecobeautyеч50

32199ччч37.90ч в.чч

чEcobeauty200

32198ччч16.90ч в.чч 

ващ ч чEcobeauty

я

20032197ччч16.90ч в.чч 

30

е

чEcobeauty32203ччч44.90ч в.чч К е ч ач

15

чEcobeauty

яч

32200ччч22.90ч в.чч

90

1. ПОЧИСТВАЩO МЛЯКО - Премахва грима & замърсяванията, без да изсушава кожата

2. ТОНИК - Помага за освежаване и успокояване на уморената кожа

3. КРЕМ ЗА ОКОЛООЧНИЯ КОНТУР - Прави кожата по-мека и по-гладка на мига

4. СЕРУМ - Ефективна допълнителна хидратация за Вашата кожа

5. ДНЕВЕН КРЕМ - Утолява жаждата на кожата през деня

или ОЛИО ЗА ЛИЦЕ - Подхранваща нощна терапия за кожата


АТА И

ч и у и

ц ц

-

Ъ А М ТА

В

А

Т

ц

И

А

л

П уц

––

в

ц ц ц цу ц ц у .цТ ц ц у ц ц .цЧ ц ц ,ц ц ц ц ц чцМ ,ця ц ц ц ц цу ,ц ц ц ц ц цц ц уц З ц цу ,ц ц ц ц цу ц ц у цLoveцNatureцВ ц ц ц ц ц

В ЪХ

Ч в иц ц ,ц

ц ц .цц ц ц

ц

ц 31077ччБ ч а а ч ач ч LoveчNatureч-ч а ач7 г

8.90ч

8.90ч

8.90ч

 31076ччБ ч а

а ч ач ч LoveчNatureч-ч ач7 г 31075ччБ ч а

а ч ач LoveчNatureч-чя ач7 г

ч

5.50 лв.

91


лњлАлЋлџ

лљ

4.50 л╗л▓.

лил┤ лЌлљ

лљ лљ

л░Лђ

л░ лИЛЈ л░ л░

,

ЛЈ

лЙ

лљ

 

ле

лЉ

250

250

&

ле

ЛЈ

250

&

30358 6.50

.

21860 6.50

лЉ

ле

ЛЈ

лЉ

250

250

22694 6.50

.

&

22695 6.50 92

ЛЈ

.

ЛЈ

30357 6.50

250

.

.

&

21862 6.50

.


А 

&

-

&

26449 14.90

.

750

А

В

750

Ъ А М ТА

И

1

Пше ица &

ккс

&

26448 14.90

В ЪХ

2

Т

И

8.90 лв.АТА

ША 750

. И

––

ц ?цС ц цц Ш цц ц ц цNatureцSecretsц ц я ц ц ц ц ц ц цц ц я ц ц я ц ц цц ц ц ,ц я ц ц

ц ц

ц

ц

яц

ц

яц ц ц

ц

ц

ц

,ц ц ц ;ц ц ц ц цЕ,ц ц ц .ц

93


ВСЕК

А

я а а аи

4.50 лв.

о

и

й

ъ

а

а!

ЗА

ч ач ч ча а а ч ч а ч а ч NatureчSecrets

250 94

31669ччч7.50чач &ч

250

А А

а а ч ч ч а а я

23409ччч7.50ч

А ч ач

а ч а а75

а ч а ач&ч

23410ччч3.90ч

.чч

ч

а ч ча а а ч ч а ч а ч NatureчSecrets 

я

75

31668ччч3.90ч

.чч


а

750

а

а

31553 14.90 К

750

а а&

а а

я

.

а

26454 14.90

.

И

а

-

А

Т

а а

Ъ А М ТА

И

а

В

 

Ма и а &

е

––

К ц ц ц ц ц .цНя ц ц Secretsц ц ц ц ц ц цц

ц ?цД яц -

ц

ц

а

-я ц

В ЪХ

8.90 лв.

АТА

ЗА

УШ 750

ц ц

ц яц ц яц цNatureц ц&ц .цД ц ц ц ц ,ц цВ ц ц ц ц ,ц ц ,ц цВ ц ц яц ц яц чц ц ц

95


& лЊ

ЛЄ

ЛЄ ЛЄ ЛЄ ЛЄ ЛЄLoveЛЄNature

10

32633ЛЄЛЄЛЄ1.90ЛЄ

лЊ 10

.ЛЄЛЄ

ЛЄ

ЛЄ

ЛЄ ЛЄ ЛЄLoveЛЄNature

32635ЛЄЛЄЛЄ1.90ЛЄ

ле

ЛЄ

ЛЄ ЛЄ ЛЄ&ЛЄ

ЛЄ-ЛЄ

ЛЄ

400

.ЛЄЛЄ

23708ЛЄЛЄЛЄ9.90ЛЄ

.ЛЄЛЄ

& ЛЄ ЛЄ ЛЄ ЛЄLoveЛЄNatureЛЄ

150

30158ЛЄЛЄЛЄ9.90ЛЄ лЪ

125.ЛЄЛЄ

ЛЄ ЛЄLoveЛЄNature

ЛЄ

ле

30159ЛЄЛЄЛЄ11.90ЛЄЛЄ ЛЄ ЛЄ ЛЄ2- -1ЛЄ ЛЄ ЛЄ-ЛЄ ЛЈ ЛЄ

ЛЄ

400

ЛЈЛЄ

21854ЛЄЛЄЛЄ9.90ЛЄ

50

ЛЄ ЛЄLoveЛЄNature50

50

лЪ

ЛЄ

150

ЛЄ150

30149ЛЄЛЄЛЄ9.90ЛЄ лЋ

ЛЄ

50 96

Лё ЛЄ

ЛЄ ЛЄ ЛЄ&ЛЄ

.ЛЄЛЄ

ЛЈ

ЛЄ ЛЄ ЛЄ&ЛЄ

ЛЄ

лЋ

ЛЄл»

ЛЈ ЛЈЛЄ

Лё ЛЄ Secrets 250

ЛЄ

ЛЄ

ЛЄ

ЛЄ

75 л│ЛЄ

.ЛЄЛЄ

лЋ

ЛЄле

ЛЈ

ЛЄ

22670ЛЄЛЄЛЄ11.90ЛЄ

ЛЄ ЛЄ ЛЄNatureЛЄSecrets

.ЛЄЛЄ

ЛЄЛё

ЛЄ ЛЄ ЛЄ

ЛЄ26446ЛЄЛЄЛЄ9.90ЛЄ ЛЄ ЛЄ

ЛЄ

ЛЄ

ЛЄ ЛЄ ЛЄ

ЛЄ

250

22667ЛЄЛЄЛЄ7.50ЛЄ

.ЛЄЛЄ &

.ЛЄЛЄ 

ле ЛЄ

250

ЛЄ

ЛЄ

ЛЄ

ЛЈ ЛЄ ЛЄ ЛЄ ЛЄNatureЛЄSecrets

33018ЛЄЛЄЛЄ6.50ЛЄ

.ЛЄЛЄ

ЛЄ ЛЄ ЛЈ

ЛЄ-ЛЄЛЄ

400

ле

.ЛЄЛЄ ЛЄ ЛЄ.ЛЄЛЄ

ЛЄ ЛЄ ЛЄ&ЛЄЛЈ

ЛЄ ЛЄ

250 лЋ

ЛЄ

ЛЄ-ЛЄ

400

ЛЄ ЛЄ ЛЄ

ЛЄ ЛЄ ЛЄ ЛЄNatureЛЄ

&л»

.ЛЄЛЄ

Лё

ЛЄ

.ЛЄЛЄ

33012ЛЄЛЄЛЄ3.90ЛЄ

& 

ЛЄ

33010ЛЄЛЄЛЄ7.50ЛЄ

.ЛЄЛЄ

23414ЛЄЛЄЛЄ3.90ЛЄ

.ЛЄЛЄ

.ЛЄЛЄ

ЛЄ

24212ЛЄЛЄЛЄ11.90ЛЄ

75 л│

ЛЄ ЛЄ ЛЄ ЛЄLoveЛЄNature

30150ЛЄЛЄЛЄ8.90ЛЄ

ЛЄ

-ЛЄ

ЛЄ ЛЄ&ЛЄ

23412ЛЄЛЄЛЄ8.90ЛЄЛЄ ЛЄ ЛЄ ЛЄ ЛЄLoveЛЄNature

лЊ 400

ЛЄ ЛЄ

ЛЄ

300

ЛЄ

ЛЄ ЛЄ ЛЄLoveЛЄNature

30144ЛЄЛЄЛЄ11.90ЛЄ

ЛЄЛЄ ЛЄ ЛЄ ЛЄLoveЛЄNature

30127ЛЄЛЄЛЄ9.90ЛЄ

ЛЄ ЛЄ&ЛЄ

.ЛЄЛЄ

ЛЄ ЛЄ

.ЛЄЛЄ

ЛЄ ЛЄLoveЛЄNature

31395ЛЄЛЄЛЄ12.90ЛЄ лЊ

ЛЄ 

31394ЛЄЛЄЛЄ12.90ЛЄ

&

&

.ЛЄЛЄ ЛЄ ЛЄ ЛЄ

ЛЈ

.ЛЄЛЄ ЛЄ ЛЄ

25353ЛЄЛЄЛЄ6.50ЛЄ 

ЛЄ

ЛЄ

ЛЄ

150

ЛЄ

ЛЄ

ЛЄ&ЛЄЛЈ

ЛЄ.ЛЄЛЄ ЛЄ

25352ЛЄЛЄЛЄ9.90ЛЄ

ЛЄ&ЛЄЛЈ

ЛЄ.ЛЄЛЄ ЛЄ

250

ЛЄ

ЛЄ ЛЄ ЛЄ

25350ЛЄЛЄЛЄ6.50ЛЄ

ЛЄ&ЛЄЛЈ

.ЛЄЛЄ

ЛЄ

ЛЄЛЄ


,

ะต

ะต ะต

ะะขะ ะ˜ ะข

& ั

ัƒ ั ะต ะธ ะต ะต ะธั‡ ะธ

ะ˜

ะ ัˆ ะต ั

ะ’ ะชะฅ

ะ’ ะ—ะ

 ั‡ ั‡ Essense&Co.

300

31850ั‡ั‡ั‡14.90ั‡ ะ›

&ั‡

300

ั‡ ัŠ

ั‡ ั‡

.ั‡ั‡ั‡11.90ั‡

ั‡ ั‡ ัŠ ั‡&ั‡ ั ั‡ ั‡ ั‡Essense&Co.ั‡

31851ั‡ั‡ั‡17.90ั‡

ั‡&ั‡

.ั‡ั‡ั‡13.90ั‡

ั‡

.ั‡ั‡ ั‡

ะ›

300

ั‡ ัŠ ั‡ ัŠ

31854ั‡ั‡ั‡17.90ั‡ 

ั‡

.ั‡ั‡

ั‡

ั‡

300

ั‡

ะ ะ

ั‡&ั‡ ั ั‡ ั‡ ั‡ ั‡Essenseั‡&ั‡Co

.ั‡ั‡ั‡13.90ั‡ัŠ

.ั‡ั‡

ั‡ ั‡ ัŠ ั‡ ั‡ ั‡ ั‡ ัŠ ั‡Essenseั‡&ั‡Co

31853ั‡ั‡ั‡14.90ั‡

.ั‡ั‡ั‡11.90ั‡

ะ

150 ะณ

ั‡ ั‡ ั‡ ั‡ ั‡Essenseั‡&ั‡Coั‡ั‡

31855ั‡ั‡ั‡7.90ั‡ ะ“ ั‡ ั‡ ั‡ ั‡ Essense&Co.

.ั‡ั‡

300

31852ั‡ั‡ั‡14.90ั‡

ั‡

.ั‡ั‡ ั‡&ั‡

.ั‡ั‡ั‡11.90ั‡

ั‡

.ั‡ั‡

97


ц

Ац Ац

А Ац&ц

ц

Х ц

ц

ц

ц ц ц

! ц

ц

ц

ц ц

ц ц ц

ц

ц

ц ц ц ц

ц

цА 98

ц

ц

ц ц ц

ц ц

ц

ц ц

ц

ц ц .ц ,ц ц ц ц ц

ц ц ц ц ц

ц

,ц ц ц

ц ц ц ц ц ц ц ц

ц ц

ц

ц ц ц ц ц ц

ц ц ц

ц ц

ц

! ц ц .ццц

ц ц

: ц

ц ц

.ц ц

ц .ц ц

,ц ц

ц ц .ц .ц

ц

ц–ц А

ц

Ъ

™ц

ц ц ц ц ц

ц ц ,ц

ц ц


ЛЃ 

ЛЄ

ЛЄ

! 

90

л░

ЛЄDiscoverЛЄMiamiЛЄSpirit

30133ЛЄЛЄЛЄ3.90ЛЄ лЌлљлљ лљ&

ЛЈ

лљ ЛЄлю ЛѕЛЄ

лљ лљ

ЛЄ

Лё л░ MiamiЛЄSpirit

.ЛЄЛЄ лљ лљ

ЛЄ л░ЛЄ ЛЈлљ

ЛЄDiscoverЛЄ

200

30134ЛЄЛЄЛЄ8.90ЛЄ 

250

ЛЄ

.ЛЄЛЄ

ЛЄDiscoverЛЄMiamiЛЄSpirit

30132ЛЄЛЄЛЄ5.90ЛЄ 

л░

л░

: 15

л░

.ЛЄЛЄ л░ЛЄ

9

л░ Лі

л░ЛЄ

22

27914ЛЄЛЄЛЄ3.90ЛЄ

.ЛЄЛЄ

лљ

лљ лф ЛЄ

 

+ +

+

Лі

ЛЈ

11.90ЛЄ .ЛЄ 99


250 ЛЄ л░ЛЄ ЛЄDiscoverЛЄ TanzanianЛЄGrace

250250Лє

31863ЛЄЛЄЛЄ5.90ЛЄ

 32638ЛЄЛЄЛЄ 31252ЛЄЛЄЛЄ

.ЛЄЛЄ

 33019ЛЄЛЄЛЄ

5.90ЛЄ ЛЄ ЛЄDiscoverЛЄ ParisianЛЄDelight

ЛЄ л░ЛЄ ЛЄ л░ЛЄ ЛЄ л░ЛЄ

ЛЄDiscoverЛЄJapaneseЛЄCeremonyЛЄ ЛЄDiscoverЛЄIcelandicЛЄPurityЛЄ ЛЄDiscoverЛЄCubanЛЄRhythmsЛЄ

.250Лє

30075ЛЄЛЄЛЄ5.90ЛЄ.ЛЄЛЄ 

 ЛЄ л░ЛЄ ЛЄDiscoverЛЄ JapaneseЛЄWisdom

250Лє

32639ЛЄЛЄЛЄ5.90ЛЄ

.ЛЄЛЄ 

400 ЛЄ л░ЛЄ MiamiЛЄ-ЛЄ л░ л░

ЛЄDiscoverЛЄ л░ЛЄ

400Лє

31111ЛЄЛЄЛЄ8.90ЛЄ

.ЛЄЛЄ

750 ЛЄ л░ЛЄ ЛЄDiscoverЛЄ IcelandicЛЄPurityЛЄ-ЛЄ л░ЛЄ л░ л░

750Лє

31672ЛЄЛЄЛЄ13.90ЛЄ

.ЛЄЛЄ

ЛЄ л░ЛЄ ЛЄDiscoverЛЄ ParisianЛЄDelight 

750Лє

30743ЛЄЛЄЛЄ13.90ЛЄ 100

.ЛЄЛЄ

лљ

ле лљ

ЛЄ3.90ЛЄ

.ЛЄ


ц ?цО ... ц ц ц я цDiscover,ц ц ц ц

я чц .ц

ц

О Оц ц&ц

яц

 31253 Сап н Discover Icelandic Purity

3.90 лв. цч

я

ц О

ц ц ц ц у ц ц ц у

 32640 Сап н Discover Japanese Ceremony 33020 Сап н Discover Cuban Rhythms

я

ц

ц ц ц ц ц ц ц ц -

90

А

А А

А

ц

ц

А АЩ Оц

& 

АА

А

2.50 лв. 101


Ч

-

14

28266 4.90

.

3.50

.

Ч

ъ ц Optifresh

-

Đ? ЧĐ?

ъ ц Optifresh

ŃŠ

ŃŠ Ń?

ĐŁĐ’Đ• Đ• Đ? ĐŁ Đ’ĐšĐ?

14

28267 4.90

3.50

.

.

Ń?

 Đ˜ Đ˜ ĐŞ Ч Medium -

Ч

ŃŠ

Optifresh

.

27979 5.90

.

Ч Soft - Pink

Optifresh

3.90

ŃŠ

Ч

27981 5.90

3.90 102

.

.

.

.

Ńˆ

,

Ńˆ ч

ч

,


ц

Đš 

31132 7.50 Đ˜

ц

ц

ц

.ц

ц. ц

100ц

ц ц ц ц ц ц

ц&ц

Optifresh System 8ц

Optifresh System 8 Crystal White

100ц

.

цГ

31131 7.50 

Ń? Optifresh System 8 Total Protection

100ц

31123 7.50

. Optifresh System 8

ц Systemц8ц ц

ц ц ц 100ц

ц

ц ц ц

ц ц ц

31673 7.50

ц

ц

ц ц

ц Ń?ц .цц

.Ń?

Optifresh

Kids Г ц ц

ц ц ц .ц

2-6ц .ц50ц

,ц

ц цŃ? ц ц ц

31133 4.90

ц

Ń?

ц ц

ц ц

.ц

ц ц

Đ’ĐĄĐŻĐšĐ? Đ—Đ?

3.90

.

.

103


24лД лљ

лљ

ЛЃ

ЛєЛЅ

ЛЈ

ЛЈ

.90% ла

ЛЈл▓л░ Extreme

&

лљ лљ лџ лљ лљ

л▓ Activelle

50

31270 6.90 л▓. ла

л▓ ЛЈл▓л░ Activelle Cotton Dry50*лЉл░

л░

л░ л░

Лє л║л░

73

25281 6.90 л▓.

104

лџ

л░ Activelle Pure Care

ла

л▓ ЛЈл▓л░ Лі ЛЄл░ Activelle

50

50

30137 7.90 л▓.

30332 6.90 л▓.

5.50 л▓.

4.90 л▓.

*


ц ц

ц

ц

ц

ц ,ц

ц

ц ц

ц ц ц ,ц

ц

31326 12.90

8.90

ц

ц ц .ц300ц

ц ц ц

ц .ц ц

ц&ц

Feminelle

.

.

ц

А

ц

Т

ц ц ц ц АТА

ц

ц

Feminelle ,ц

.ц .ц

ц ц ц ц ц

33022 12.90

8.90ц ,ц

ц

ц ц .ц300ц

.

.

ц ц

,ц ц

300ц

я Feminelle

24891 12.90Feminelle

75ц24890 9.90

ц ц ц Х

ц

ц ц

ц

ц

ц ц ц ц ,ц ц

32340 13.90

9.90

ц ц

Feminelle

Special Care+ ц

.

Щц Щц

Ч

ц

.

ц ц .ц ц

ц ц ц .ц75ц

.

ц ц

ц

ц

,ц .ц

. 105


ั† - ะช

ะš ั Silk Beauty

200ั†

31279 14.90

.

Silk Beauty100ั†

31281 4.50ั†.

 ะš Silk Beauty

ั†

150ั†

31364 9.90.

-

Silk Beauty50ั†

31365 6.90

106

.

!

ั† ั† ั† ั† ั† ั† ั† ั† ั† ั† ั† ั‡ั† ั† ั† ั†ั† ั† ั† ั† ั†Silkั†Beautyั† ั† ั† ั† ั† ั† ั† ั† ั† ั† ั† ั† ั† ั† .ั†

ั† ั† ั†

.ั†

ั† ั†

ั† ั† ั† ,ั† ั† ,ั†


ั† +ั†2ั†

ั† ั† ั† ั† ั†4ั† ,ั† ั† ั† ั† ั†+ั†

ั‡

ั‡ ะต ั†

ั† ั† ั† ั† ั†

*ั† ั† ั† ั† ั† ั† ั† ั† ั† ั† ั† .ั† ั†8ั† ั† ั† ัƒ

ั

ั‡Silkั‡Beauty ั†

ั† ั† ั†

ั† ั†

ั†

,ั†

.ั†

.ั† ั†

12.90ั‡

32598ั‡ั‡ั‡17.90ั‡

ั†

ั†.ั‡ั‡

.ั‡ั‡ั‡ะั† ะั†+ั†1ั†

ะต

ั‡

ั†1ั† ัƒ ัƒ ั†+ั†

ั†

ั†ะ“

 

ะ ะั†&ั†ะต ั‡Silkั‡Beauty ั† ัƒ

ั†ั†

ั† .ั†100ั†

.ั‡ั‡ั‡13.90ั‡

.ั‡ั‡

ั†ะต

32600ั‡ั‡ั‡19.90ั‡

ั†

*ะŸ

ะต ะธ ะต ะ‘ะต

ะต ะต ั‡ ะต ั‡ ะต ะตั‡Silkั‡Beauty

ั‡

E

ะต

+ั†4ั†

ั‡

ั†10ั†

ั‡

ั‡

ั†+ั†

32599ั‡ั‡ั‡15.90ั‡

ะš ะต ั‡

ั‡ ะตั‡Silkั‡Beauty ั†

ั† ั†

ั†

ัƒ

.ั‡ั‡ั‡10.90ั‡

ั† ั†

.ั‡ั‡

,ั†

ั‡

ั†

ั† ั† .ั†ั†100ั†

31363ั‡ั‡ั‡7.90ั‡

5.50ั‡

ะตั‡Silkั‡Beauty ั† ั† o ั† ั†

.

ั†

.ั‡ั‡

ั†

ั†

ั†

ั†

ั†

ั†

ั† ั†

ัั†

ั† ั† ัั† ั†

ั† ั† ั† ั†

ั† ั† ั†

32601ั‡ั‡ั‡11.90ั‡

8.50ั‡

ั

ั

ั† ั† .ั†150ั†

ั† ั .ั† ั†

ั† ั† ,ั† ั†

.

.ั‡ั‡

107


х

&

В

В 

Ац К Ац Ац Ъ ц Е МАТА? К

ц Вя Иц

Е -

ач

К

ц

а а ,ч чSoftCaressч ц ц яц ц

ц

ц

ц ц

а ч ц ц

31346ччч9.90ч 108

а ц

ч ц

.ччч7.90ч

31349ччч11.90ч П

ц ц

ч

ч ач ,ц

ц ц ц ц ц

ч

.ц15ц

.чч

ц ц .ц15ц

.

чSoftCaress

.ччч6.50ч

я,ц

ц

.чч

ц

.цц50ц

ц

ц

ц

ц

ц ц ц ц ц ц ц ц я ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц

,ц ц ц ц ц ,ц ц ц .ц

ц .ц


О Оцц&цц О

ц

цВСЕК ц Ац

4.50 в.цГ

ц

XXL 150ц

ц

ц

а вац ъ ,ц ц а ц а а а яц

ц

а ац

ц ц

явац ц

ац

а ва а т SoftCaress! ,ц

ц ц

а

я,ц

ц .ц150ц

ц ц ц ц ц ц ц

ц ц ц ц

ц

а

цц

а ва SoftCaress ц

ц ц ц

ц

а а яц ц а ц ац ц

а

К а Charmed

Х ц я,ц .ц150ц

ц

ц

31347 9.90 в. П

ц Х а

ц ц ц

ц 150ц

цц ц ц

т ц

ц ц ц ц

,ц ц

ц ц

26273 8.90 в.

31348 9.90 в. 109


Ъ

у

В ВА ъ

В Feet Up Comfort. у ,

ъ .Вх ъ ъ х

 а ащ Feet Up Comfort а а

а а а я а

250

32643 18.90

Е Е ВЕ И Е А И & А А

.

 а ащ Feet Up Comfort

а

а а

150

32372 12.90 К

75

.

а а а я а Feet Up Comfort

32368 9.90

.

Ф 2 я ащ Feet Up Comfort

а

а а

а

а а

150

32369 16.90

.

 х а ащ Feet Up Comfort

150

32371 17.90 110

.

ЪПКИ

А & В Ъ А А

.

,


ц

Ф

О ОИИ А

ц а а я ц ъ уц ъ а а ац ц ъ ц а а ц яц ц ъ ц ац2-3ц у ,ц ц ц .ц С

а

O

ащ а а Feet Up

ф

Г

1.

А А О А А&а ,

, ,

,

32373 9.90 в.

6.90 в.

. 75

2.

ц

В

АВА

ц а а я ц ъ уц ъ а а ац ц аа ц яц я ац у ц ац а а ц ц ц ц яц .ц О в аващ Feet Up

О

я

а

а а ,

. 75

32644 9.90 в.

6.90 в. 111


Е ЧЕ Е А А А& Ъ А А А! П

в

а ва

ва

PRO-SHIELD. 100

Feet Up у

,

х

я

31681 11.90 в.6.90 в. 

а а у

2 ъ

я

а а

вява ъ

Intensive Care. . 75

21889 9.90 в.

6.50 в.

112

я

. ъ ъ я


ц

а ац ац а а,ц ац ац а ц а ац ц ацяц а а ц ац ц а а.ц ц ц ц я,ц ца ц ц ц а ац ц ац а.ц

ц

ц

а а ц ц .ц

ц

ц

а а Feet Up ц

ц цц :ц23ц ц6.5ц

ц

ц цяц

ц ц

цО а ц ац а а ,ц ац а а,ц

ц ц ц ц ц .ц

а

ц .ц100ц

5.90 в.

ц

ц

в а

яц ц ц цIntensiveцCareц ц .ц ц ц ц ц ц ц я

ц

6.90 в.

ц85%цЧ

а а яц ац а а а*ца

ява а а

23276 9.90 в. А

а

150ц

ц

22689 11.90 в.50ц

ц&ц

ац ц щ ац ац а а ц ц яа ц ац а.цц

вява а а а а а я я

27637 9.90 в.

ц

а

ц

цИ

ц КА цМ КИ,ц И Х ц Ъ ?ц

ц

цИ КА ц Ац ц ца а а а Feet Up

25448 14.90 в.

*

е

ва

а а а у а

113


ц

-

ц

ц

2

ц*ц

ц

ц

ц82ц ,ц

ц ц40+,ц ц ц у цц

Иц

ц ц5-

ц

ц

ц

ц

я я

• • • • •

Ъ

ц

Ъ

Jane Collinsц / ц&ц 114

я :

Ъ

Ъ

Ъ Ъ

TimeResist Advanced

я ц imeResistц ц я ц ц ц ц ,ц ц ц ц ц

ц

ц ц ц яцOriflцameц

ц ц

ц ц ц ц ц

у

ц

ц ц ц

ц ц ц ц ц ц

я ц

ц

-

я

, я

.

,

,

ц


я я

я А А

А

&

[6-GINGEROL]

Ау

 Ша а HairX Advanced TimeResist, ъ

я 200

ъч

ъ

я

.

31275 10.90 в.

7.50 в. х

*

 Ба а HairX Advanced TimeResist

яН ух

:

я .

,

ху

ч

ъ

. 150

ъ

ч

, ,

я

31393 10.90 в.

7.50 в.

 Се HairX Advanced Time Resist

я 30

я ъ

ъ ъ

,

я *.

31276 16.90 в.

11.90 в. 115


ц ИЧЕ

А

Ъ

ц48, я

.я

230°Cцч 

ч

чHairX ц ц ц ц

ц

9.90ч чц ц

ц 200ц

ч

,ц ц ц цц24ц яц2.ц150ц

30881ччч13.90ч

ф

ч

ц

.чч

ц97%

ч

ц я,ц ,ц ц48ц ц ц ц я ц ц ц яц5.ц

30551ччч13.90ч

9.90ч

ц

.

ч ч ч ячHairX

ц ц ц ц ,ц я .ц

ч

Ъ

.

ч

ц ц * Са

ц ка

86

ч

ц ц ц230°Cц ц

*

.чч

ч,

ц я ц ц ц ,ц ц ц яц2.ц150ц

30552ччч13.90ч

и

ч

чHairX

ц .ц

.ччч9.90ч

.чч

 Г

ч

:ц 22.8цxц4.8цxц3ц

ч

27130ччч6.90ч24.5цxц(

.чч

ч

ч.)ц5ц

27132ччч8.90ч 

116

:ц23цxц7.8ц

.чч

27134ччч 11.90ч .чч ч

ч ч

:ц15.5цxц6.2ц

28284ччч6.90ч

.чч


В

Ъ

А АК

А

А &

АЩ

1. К

у

-

2. К

-

3. К4. К

и иц Repairц

и

у

ц иц

ц

ц иц ц ц ия цHairцXцUltimateц

- я

*

 Ша

 Мас а за са HairX Ultimate Repair

-

я

а HairX Ultimate Repair

Ш

я

я

я ,

. 250

*!

я

,

,

. 200

33000 10.90 в.

, ,

-

*

*

5. К ц*ццП

*

7.50 в.

32998 7.90 в.

5.50 в. Ба са

-

я

яHairX Ultimate Repair я .

я

,

,

-

я .*. 200

32999 7.90 в.

5.50 в. 117


лелљ лљ XLЛє лљ Лє  

Лє

ле

Лє Лє

Лє

Лє

30879 11.90 лЌ

400Лє

HairX Лє

Лє

30180 11.90

лњлАлЋлџ 118

Лє

ЛЁ

Лє Лє лљЛє лљ лљЛє лљЛє - лф ?Лє

HairX

Лє .Лє400Лє

Лє Лє

. ЛЈ

Лє

,Лє

лљ

ЛЈ Лє Лє Лє Лє

Лє Лє Лє

.Лє

ле

ле

.

лљ 8.50

,Лє

.

,Лє

,Лє

HairX Pure Balance

Лє Лє

30064 7.90

5.50

Лє

ЛЈ Лє .Лє250Лє

.

.

Лє

Лє Лє

Лє Лє

ЛЈЛє

лА ЛЁ Pure Balance

Лє

ЛЈ Лє Лє

Лє

HairX Лє ЛЈ

30065 14.90

10.90

,Лє Лє Лє Лє .Лє150Лє

.

.

Лє

Лє


Ш

ЧВА

К...

ъ

з

я я

Х 

?

ъ

. 250

30066 7.90

5.50

,

,

&

ЗА

HairX

.

.

? 

з HairX , я

?

, . 200

30067 7.90

5.50 

з

з

,

26642 7.90

5.50

Ш

я

HairX ,

я

ъ я ъ . 250

.

.

ъ

з

.

HairX

ъ

,

. 250

26670 7.90

5.50

.

.

. 119
 Ń? HairX -400

Ń?

26671 7.90

30331 11.90 Ń?200.

HairX 200

Ń?

30550 13.90

.

.

HairX 30

26674 19.90

30179 11.90

.

31091 13.90

.

ĐŻ.

HairX

31092 13.90

Đ?

Ń? HairX

.

Ń?

.

.

.HairX Advanced

31142 10.90

.

Đ—Ń?

HairX Advanced NeoForce 100

31140 10.90

NeoForce 150

150

32142 16.90

200Ш HairX Advanced NeoForce100

30880 13.90 120

26676 14.90

HairX

200

.

ĐŻ

&

31090 13.90

200

.

Ń?Đ? Đ?

HairX 150

 

Đ›HairX 150

26675 13.90

Ш HairX 400

Ń?HairXĐ?.

26673 10.90

200

Đ? HAIR-X

Ń? HairX 200

31141 16.90

250

.

26666 7.90 Đ—

oŃ?

200

26672 7.90

HairX

.

HairX

.

.


 лЉл░

,

.

ЛЈ

.

200

31609 14.90

,

.

л░

, ,

ЛЈ

.

eleo

. 150

31610 14.90

лА ЛЁ

л░.

л░ Eleo

,

.

ЛЈ

ЛЈ

31613 27.90

ЛЈ .

ЛЈ

.

. 

.

&

л░ eleo

. 50

.

,

ЛЈ

лЊ

 лел░

. 

 лў

50

л░

л░ЛЅ

eleo

31615 24.90 лЪ

50

л░

л░ЛЅ

31614 24.90 люл░

125

.

л░ л░

31611 21.90

eleo

. л░ eleo

.

121


ц

ц

А ц ц ц ц ц ц

ц ц

А К

Щ ц

ц

А

ц

,ц -

ц

ц ц ц ц ... ц ц ц

ц ц чц

-

ц ц ц ц ц ц ц ц ?ц ц ц ц ц ц ц ц ц .ц

ц

ц

ц

ц

ц ц

ц

ц ц ?ц

ц

ц

ц

ц

ц

ц

ц–ц А

ц ц ц ц ц

ц

...ц ц

ЪХ

ц ц

АЩ

-

цА 122

Я

чц ц

ц ц ц

ц

А А ц ц ц ц ц

... ц ц .ц чц

™ц

ц ц ,ц

А ц

? ц

ц ц


Мц ц 20788 Coral Red

* 20782 Nude Pink Л 20779 Baby Pink

26258 Red Classic

т Pure Colour

е я ц ц ц ц ц ц ц е е.ц е ц ц е ц ец ец е?ц8ц

5.90

ец е е ц я .ц ц

* 24425 Glossy Taupe

. * 20781 Clover Haze

24423 Pastel Pink

ете В Т Н ЩРИ ъ е т т т !

26257 Sheer Cream

Color full цat only ц ЕК ц

00.00 . 3.50

* 24424 Lavender Shimmer

20783 Intense Pink 26260 Berry Intense 26259 Ruby Pink 26261 Deep Plum

*Б ч

123


лџ лљ лўлњлў лџ лў лх лЙ л░ Лі

Лі

ЛЃ

ЛЈ

ЛЄЛЃ

ЛЃ

ЛЃ

.

ЛЁ ЛЃ

ЛЄ

,

. лал░

лх

л░ЛЄ л░ЛЄ л░

ЛЄTheЛЄONE

: 15.2 ЛЁ 12.2

ЛЄ л░ЛЄ л░

28283ЛЄЛЄЛЄ4.90ЛЄ л▓.ЛЄЛЄ

лЮ

лал░

лх

л░ЛЄ л░ЛЄ

л░75

: 9 x 4.8 x 0.9

ЛЄTheЛЄONE

31034ЛЄЛЄЛЄ8.90ЛЄ л▓.ЛЄЛЄ

28433ЛЄЛЄЛЄ9.90ЛЄ л▓.ЛЄЛЄ

8

8

8

31033ЛЄЛЄЛЄ8.90ЛЄ л▓.ЛЄЛЄ

32580ЛЄЛЄЛЄ8.90ЛЄ л▓.ЛЄЛЄ

32581ЛЄЛЄЛЄ8.90ЛЄ л▓.ЛЄЛЄ

31482ЛЄЛЄЛЄ8.50ЛЄ л▓.ЛЄЛЄ

ЛЄ

ЛЄ л░ЛЄ 5ЛЄл▓ЛЄ1ЛЄ heЛЄONE 

ЛЄ

лЊ

ЛЄ ЛЄ л░ ЛЄ The ONE

лЉ

ЛЄ 

8

л░

л░ ЛЄ"

ЛЄ "ЛЄTheЛЄONE

ЛЄ8.50ЛЄ л▓.ЛЄЛЄ

31476 Peach Pearl31477 Ivory VeilлЌлљЛЄ л░л▓Лі л░ЛЄЛё ЛЄ л░ ЛЄTheЛЄ ONE 8

л░ л░ЛЄ л░ЛЄ The ONE 

12431478 Rose Laceлљ лљ

лљ

27972ЛЄЛЄЛЄ6.90ЛЄ л▓.ЛЄЛЄ

лЪ Лі

9.5


а

1

КТИТ

ан ц

ц

Т

е

ц

Т

А Е ф а The ONE

Х

ц ц я ц

а

ц ц ц

,ц я .ц7ц

ц

ц

ц

В

2

31035 8.90 в.

А А

Я

4.90 в.  

цА

ц3ц ъ

а ч

а

ц

ц

ц

ц

ц

.ц10ц

ява The ONE

ц ц

ц ц .ц ц

ц ц

ц ц ц

.ц ц ц

,ц ц

3

ц

у

31031 8.90 в.

.цЗ ц

-

ВА ц

ц4ц ц

В в The ONE

ц

ц

ц

 *К

ц

ц ц .ц8ц

ц

Щ

ц ц ц

ц ,ц ц ц ц я ц .ц ц ц ц ц ц ц *.ц ц ц ц ц ц яц

32038 8.90 в.

ва &

а The ONE

ц ц ц ,ц ц яц ц я ц ц яц ,ц ц я .ц я ц ц ц ц ц ц ц ц я.ц я ц ц яц ц ц .ц ц ц яц ц ц ц3ц *.ц8ц

ц

а

,ц я ,ц

я ц ц ц

Х

ц ц ц ц яц ,ц ц ц ц

31029 8.90 в. За

ц 8ц

ц3ц

ц ц ,ц

,ц .ц ц

а -

а

ц

я ,ц я

ц ц ц

The ONE ц ц

ц ц ц ц

ц

цE.ц

ц ц

31030 8.90 в. 125


Đš Đ–Đ?

Đ?

Ńƒ

 Đ’Đ’ The ONE

315 95ц ц ц цTheцONEц ц ц ц

ц ,ц

ц

ц .ц

ц ц

ц ц ,ц ц

ц ц

ц

F 31594

96 315

60

Me

diu

ht

16.90 в.

air

m

0 M e diu m

31

цъ Т ц ц Ńƒ Đš чцГ ц ц Ńƒ ,ц ц ц ,ц ц ц

30 Lig

31599 L ig h

t 31598

ansluce Trnt

 Đ° The ONE

7

19.90 в.

30601 Olive Beige30600 Natural Beige30599 Light Ivory 31592 Nude Porcelain

31593 Nude Beige

30977 Pink Glow

 ĐœĐ° аща Đ° The ONE Matte Velvet

Đš

ŃŠ

19.90 в.

126

.Đ? ,

13.90 в.30978 Shimmer Rose

. 8

30598 Nude Pink

The ONE IlluSkin

, ,

30979 Luminous Peach

. HaloLight Technology™

14.90 в.

10.90 в.

30597 Fair Nude

.Đš

, ŃŠ .4

32592 Light

Đš

6

16.90 в.

30596 Porcelain

32593 MediumThe ONE

30

Đ° Ń?ващ Ń„ The ONE

17.90 в.

ŃŒ


И

30

6 N 16

ude Pin k

30 6 1 5F

air L ig h t

 

Св а &

ЧИ

А

 О а я ащ

HaloLight,

я

ъ ъ

10

.

а а

я

*.

е и е

,

.

,

ь

я

це

я

,

.

The ONE IlluSkin я

я HaloLight™

. 30

31585 14.90 *П

The ONE

ъ

я

9.90 О

е

,

ъ

ВСЕК

6.90

А

.

. 127


И

И

Ваш вкус! ц

ц у

ц ц ?ц ц ц ц ц .ц у ц яц ц яц у ц ц у ц ,ц у ц ц ,ц ц ц ц ц60- .ц ц ц ,ц ц ц яц ц чц ц

цК

ь

18x

ц ц

ц

цЧ

100% водоу о ч ва

ц ц

ц

 33004 Black WP

В д ч ва The ONE 5 в 1

ц

В

ц

Ч *

ц ц

иц и иц

8.90 лв.

ц ц ц

ц

1:

И & Ъ

и и и цц ц ц 32436 Deep Blue

С ала The ONE Hypnotic Depth

Е

ц

16.90 лв. 128

ц ц ц ц

ц ц

ц ц ц ц .ц8ц

ц

ц*К и и иц

32435 Deep Black

*

11x

ц

ц

ц

*

ц*К и и иц ц и цц и и иц и иц

ц

31189 Intense Black

 С

ала The ONE Double Effect

ц ц

.цФ ц ц

ц

ц

ц ц

ц ц ц ц ц ц **.ц8ц

ц

17.90 лв. ц**цП

и

,ц ,ц ц ц ц .ц8ц

ц ц ц

ц

ц

И

+60%

ц Ъ

Н И

ц

ц

15.90 лв.

2

ала

ц

ц99

иц

ц


цГ ИМц Г

Ми

е !

У и Instant Extensions

у

у

ц

ц

я цу ц 74%*.цИ ц у **.ц8ц

16.90 ц*цК и и иц и иц ц**цП и

ф

, и и

4- и и фи, и.

и

АВА

А

7.90

.

The ONE

ц ц ц ц ц

цц ц

ц ц

я

ц у ,ц ,ц

ц

ц 32035 Black

.

ЗА ц ц ц

А ЗА

ц

и цц

и и

ц103ц

и.ц

иц

32036 Black Blue

А А

А

129


ИНИЯ… Оч а

ц ц

ц

ц ц

я Wonder The ONE яц ц

ц я ц яц *.ц2.5ц

ц2ц ц-1,ц ц ц ц .ц я ц ц ц я ц ц ц ц

ц ,ц

13.90 в. 31586цBlackц…Б ЯСЪ ц

я- ая The ONE

ц

яц я ц ц ц .ц ц я ц ц я .цЗ ц ц я ц ц

ц

ц

ц

ц

я .ц

ц ц

ц ц

цц

ц ц

ц

я ц ц

ц ц ц

ц ц31577 Icedц Sandц

ц .ц2.5ц12.90 в.

ц

чц

33214 Brownц Shimmerц

31186ц Smokyц Charcoalц

ц31579 Saharaц Bronzeц

ц 1578 3 Arcticц Silverц

31187ц Carbonц Blackц Оч а

ц

ц

.ц2.5ц

яц ц

я-

ц

а ц

ц ц

а Jumbo

я ц

ц ц ц

ц31581 Amazonц Nightц

32722 Aquaц Crushц

32724 Lilacц Reefц

ц 1580 3 Mauveц Lavaц

ц31582 Charcoalц Duskц

ц

ец

Д

32161 12.90 в. 

130

32723 Peacockц Nacreц

и

ц

и

68

 Оч а

68

ц

*ц ц ц ,ц я ц ц24-

14.90 в.

а ч

he ONE

*ц .ц ц ц ц ц ц ц *.ц1.2ц

ц ц я ц ц

ц

ц

ц

ц и

и


ц

327 9 4 W et

Tu

rq

ц

uo i se

327 9 5 P u

rp

le

ow W

…ЦВЯТ ъ .Т

ц

ц

*

Ye ll

ц

ц ц

*

,ц ц

ц

ц

ц

ц

C

ru

ц

32583 Nude Shimmer

32584 Peach Twinkle

32586 Lilac Lustre

32587 Mint Dust

и

ц

ц ц ,ц

ц

14.90

цц .ц

ц

ц ц

ц ц ц ц

Pin

ч

ц ц

ц

ц ц

ot

е

k

ц ц ц

*.ц4ц

ц ц

е

327 9 2 H

ц

К е The ONE

ц 

14.90

ц

К ц

ц

ц ц

х

я.

ц

ц ц цц ц ,ц ц .ц ,ц ц ц .ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц .ц1.3ц

цц

.ц130-131ц.

К ц Ац 7.90

ц ц

32585 Taupe Glow

ч Featherlight

ц

.

ц

- ъ

sh

63

•ццШ ц

ц e

ц

ъ

* ng

ц

•ц и

ц

ц ц ц

ч .Ц

В

327 9 3 O r a

•ц •цц

ow

32 7 9 6 G o l d e n

ц

яъ !

ч

.

•цц

Е ОТА?

ч я

я

-

…И И

. 131


Цве ни

Я Ъ

ц 2453 3 Grapeц Splashц

Теч

Т

ц 2452 3 Purpleц Rumbaц

ц ц

ц

червил THE ONE Lip Sensation Vinyl ц

.ц .ц5ц

ц

ц

ц

ц

ц

ц ц

ц ц

я

ц

ц

ц

ц у я

ц 2450 3 Pinkц Mamboц

ц 2449 3 Malibuц Blushц

ц ц я ц ц ц ц ц цу цTheцONEц ц ц

ц32713ц Peachц Pavlovaц

ц 2445 3 Sunsetц Burstц

ц 2714ц 3 Roseц Petalц

ц 2444 3 Tangerineц Tangoц

ц 2715ц 3 Flamingoц Fluffц

Е Червил The ONE Colour Soft

ц ц

яц

ц ц

ц ц ц я .ц ц ц

ц

14.90 лв.

ц

ц

ц ц

ц ц

ц ц ц ц я ц ц ц ц .ц2.8ц

9.90 лв.

цЗАц ц А А

Ац

ц

31624 Beigeц Taupeц

ц 2716ц 3 Coralц Caresseц

31625 Softц Peachц

ц 2717ц 3 Taupeц Touchц

31626 Sweetц Roseц

ц 2718ц 3 Violetц Velvetц

Червил The ONE Featherlight

Ч

ц32719ц Mulberryц Meringueц

31627 Cranberryц Creamц

Е ц 4ц

*П 132

ц ц ц ц ц я.ц ц ц я ц ,ц ц ц ц ц я.ц

ц32712ц Pinkц Cloudц

ц 2448 3 Hotц Flamingoц

Ч

И

ц

ц

19.90 лв.

ц 2451 3 Magneticц Magentaц

ц

е и е

це

цц

ц ,ц ц ц ц ,ц ц я .ц цц aц яц ц ц ц ц ц ц ц ц я*ц ц ц ц ц .цц

12.90 лв.

8.90 лв.


ц

ц

ц

Я

30980 SpectacularцNudeц

ц ИМц

1 2 ц

ц

ц

:ц Я Ъ

3 ц

я

ц30981 RavishingцRoseц

ц30982 SublimeцPinkц

ц :ц ц ИЖ ц30983 StrikingцCoralц

Е

ЕК НИ

3в1 червило Ч

ервило 3 в 1 The ONE я ,ц ц ц

ц3ц ц1ц ц ц ц я ,ц ц ц

17.90 лв.

ц ц я

ц

ц .цО яц

ц ц

ц я ц

ц яц ц ц .ц4ц

НИ

ц30984 AmazingцBerryц

ц30985 StunningцCloverц

СЕГА САМО ЗА

ц30986 ExplosiveцPinkц

9.90 лв. ц30987 DazzlingцPlumц

133


:

"Đ› Т Đ˜ ч

Đ?Đ˜"

Đ?Đ˜ Ń…Ńƒ Ńƒ

ч

. !

26498 Soft Coral26500 Hot Red

32832 Watermelon

32831 CoconutĐ?

Đ’Đ? Đ?

Đ?Đ˜ Đ˜Đ˘Đ˜Đ Đ? Đ? ĐŚ ĐŻ Ч

Ч

Very Me Frost Addict

и и и

8.90

 Đ° ц Đ° Me Perfect 10

ŃŠ

и. 4

.

5.90

6.90

4.90

.

.

20386 Porcelain

Pink

.

 а ц а Mirror 10

 Đ° Đ° Đ° Ice Cream Happy Lips 7

6.90

7.90

4.90

20387 Ivory

20388 Sand

30496 Extra Light32 8 5 8 F r o s t e d P

26499 Cerise

22497 Love Pink

Đœ

26497 Pink Blush

26496 Clover Haze

.

.

5.50

30497 Light

30498 Medium Light

.

.

20531 Matte Light

20532 Matte Lattelu m 32

8 55

F ro s t e d B e r r y3

28

54

F ro

s t e d Ro s e Đ?

32

Đ? Đ?

Đ?

8

53

F ro

sted

Pink

Ф

134

ŃŒ Đ° Đ° Đ° Đ° "ĐĄĐ° Đ° " 30

30

8.90

6.50

6.50

.

.

Very Me8.90

.

.

 ĐœĐ° аща "ĐĄĐ° Đ° " 9

10.90

7.50

.

.

Đ°


ц ИМц32185 NightцGlowц

32186 MochaцLocaц

32187 GoddessцGreenцГо ови А

А Т !

а а а ът "Са а "

-

6.90

.

3.90

.

ц

l ac k

я ц ц ц .ц ц ц ц ц ц ц я ц ц ц ц ц цo ц я .ц8ц

32189 Electric Purple

33 B

ц ц

ц

32188 BlueцLagoonц

205а ч Double Trouble

ц

ц

ц ц ц e ц ц .ц1.38ц

6.90

я ц ц

ц

3.90

.

ц

.ц ц ц

ц

30427 Midnight Blue

. 30428 Simply Black

 Кая Very Me

К

ц ц

10.90

ц ц

.

ц

ц я ц ц ц .ц я ц ,ц ц ц ц яц ц .ц1ц

6.90

.

30429 Steel Grey

135


НИ К ч ч TheчONEчColourчStylist

ч9.90ч

Ч

ч9.90ч

ч14.90ч

31654 Fuchsia Toffee

31655 Succulent Pink

31656 Taupe Delight

31657 Coral Creme

31658 Wrapped in Red

30655 Uptown Rose

30656 Pink Mayflower

30660 Pink Lady

30667 Sweet Tangerine

30669 Red Devotion

30673 Red Haute Couture

30678 Beige Collection

30682 Red Copper

.чч

А А

А

5

Ч

31653 Rose Parfait

30628 Nude Reflection

5

ч12.90ч

.чч

31944 Toffee Cream

31945 Satin Rose

31946 Coral Dream

31947 Red Velvet

31948 Plush Peach

31949 Pink Velour

31950 Raspberry Cloud

31951 Rouge Suede

32256 Soft Mulberry

32257 Boysenberry

30430 Lustrous Nude

30431 Pink Hypnotic

30435 Vibrant Blush

30629 Rose Glacier

30631 Soft Coral

щч

ч

30632 Iridescent Blush

30635 Plum Dimension

.чч

чTheчONEч5ч ч1

Тe ч ч THEчONEчLipчSensation

1.7 г

31652 Rosewood Matte

.чч

ЗА

ч19.90ч

Г ч ч ч TheчONEчPowerч Shine

31651 Melted Caramel

TheчOne

ч

ч

1.7 г

32365ччч10.90ч

Б ч ч TheчOne

.чч

ч

1.7 г

ч10.90ч

31442 Transparent

.чч

31443 Natural Pink

31444 Nude

30442 Trendy Berry

30443 Sexy Plum

чTheчONEчPowerчShine

.чч 30436 Clover Haze

30438 Raspberry Sorbet

30439 Brilliant Fuchsia

30441 Red Ovation

30440 Glazed Currant

ЛИЦЕ П чTheчONEч IlluSkin

К чTheчONEч EverLasting

10

ч9.90ч

.чч

М щчф ч ь ч ч TheчONEчMatteчVelvet

30

ч14.90ч 136

.чч

31589 Light Ivory

31166 Light Nude

31167 Fair Beige

31587 Porcelain

31588 Fair Nude

31590 Warm Beige

31591 Natural Beige

ч19.90ч

.чч

ч ь ч ч TheчONEчExtreme

30

ч14.90ч

.чч

30612 Light

30613 Medium

30614 Dark

32283 Vanilla

32284 Porcelain

32285 Natural Rose

32286 Natural Nude

32287 Light Ivory

32288 Natural Beige


ЧИ ч ч TheчONE

ч

ч5ч ч1чTheчONEч WonderLash

ч

8

ч15.90ч

ч15.90ч

.чч ЗА

А А

.чч

ч

ч

ч ч ъ ч

5

30975 Denim Blue

ч14.90ч

.чч 31574 Purple

30971 Silver Grey

30972 Rose Taupe

ч TheчONE

-

30973 Pink Mauve

ч12.90ч

31572 White

31573 Turquoise

31575 Blue

31576 Gunmetal

ч ч TheчONE

30475 Black

.чч

ч ч

х

100

32139 13.90ч

30476 Brown

ч 3г

30477 Blue

8

ч16.90ч

ч8.50ч

32033ччч14.90ч

30527 Night Orchid

.чч

.чч

"

А А ч

4.8 г

.чч

А ч ч ч "чVeryчMe

31879ччч22.90ч

" Me

ч ч чTheчONE

.чч

30460 Black

1.6 г

30478 Grey

КТИ 8

ч

ч

ч ч чTHEчONE

32031ччч16.90ч

.чч

ъ ч

30722 Black

.чч

ч ч чTheчONE

ЗА ч

ч

30976 Forest Green

ч

0.8

ч

ч ч TheчONE 8

А

TheчOne 30970 30974 Bronzed Brown Midnight Purple

В

30720 Black Brown

ч15.90ч

ч 30969 Black Pearl

30719 Black

ч ч

.чч

ч ч ч "чVeryч

4.8 г

31877ччч22.90ч

30520 Tiramisu

30521 Ice Pink

30522 Ballerina Rose

30523 Strawberry Cream

30525 Mulberry Mauve

30528 Fuchsia Allure

30529 Red Sky at Night

30530 London Red

30531 Ruby Rouge

30533 Cherry Chic

30524 Lilac Silk

30526 Rose Diamond

30534 Cappuccino

31194 Amethyst Rock

ч " ч VeryчMe

ч

.чч ч "ч

ч

4.8 г

31976ччч22.90ч

.чч 137


Ау Giordani Gold

у

ч , цВ

У

ч а ч а и ия Giordani Gold 

я ,ц

ц

ц ц

яц ц

ц

я

ц *.ц

ц

ц

ц ц

ц ц

у ц ц

я

ц

я ц

ц ц

:ц ц

у .

, .О

цИ

В чц

О ц

В

И И А А О Е ЦИ ц

ц

ц

ц

18.90 в.

яц ц

12.90 в. 

це

,ц .ц

ц

ц

ц ц

ц"

.ц ц ц ц ц

ц ц

.ц8ц

ц

".ц

ц

ц

яц ц

32576 19.90 в.

11.90 в. Оч а и ия- и а а Calligraphy Giordani Gold

ц

ц .ц

ц ц ц ц ц ц

18.90 в.

ц

ц ц ц ц .ц ,ц ц я ц ц ц ц цLashVitalц ц ц .ц0.8ц

11.90 в. 1380цB

ц

ц

04

33

 и а а Giordani Gold Iconic - в ич в

lue ц33042цBrownц

е и е

32250цBlackц

ц

ц ц


ц РИМц

Д

а

ц

а

ц ц

ц ац ц

ц31430цBlondeц

31431цBrownц

Т ц

ц

ц

цц

ац ац ац ац ъ а а.цВц ац ц а а,ц ц ц а а ц ц ац ц ъ ац а а ац ац ац .ц

ц

а

а

14.90

а

Giordani Gold

ц я ц ц а ц

.

8.90

а

ац ац цB5.цц4ц

ц

.

М ът р ра c: Г ав Giordani Gold 31431 Brown, а а Giordani Gold Iconic - в ч в 32576, ч а ч а я Giordani Gold 32250 Black. 139


Б я

.М я

 Пе

е е Giordani Gold

3

,

ъ

.

В

И ИТИРА А О Е ЦИЯ

а ч

я

,

ъ

32748 Warm Cashmere

.

32751 Misty Forest

32750 Frosty Night

24.90 в.

14.90 в. Че а а е Giordani Gold Pearls

Р

: 12.7

29178 9.90 в.

4.90 в.

 74 8W ar m C

a s h m e re

st

yN

ig h

t

32

7 32

32751Misty Forest140

50

Fr

o


30556 Natural

К

Т

я

я

у

я

я

я

у ,

.

, я -

.

цГ И ц

Т

 32088 Light

ц И И И А Ац О Е ЦИЯ

32089 Natural

П а Giordani Gold Invisible Touch

ц ц

ц ц ц я

ц

ц

ц

ц ц ц

ц ц ц ц

ц ц

К а а а Giordani Gold Jewel

ц

ц

ц

ц я ц я.ц10ц

ц

ц

31.90 в.

24.90 в.

34.90 в.

ц

ц ц ц ,ц я ц я ц ц ц ц ,ц ц ц .ц9ц22.90 в.

32661

31366 Light-

ц ц

ц

ц

Giordani Gold я ц

ц

ц

ц

.ц2ц

цц

21.90 в.

31367 Medium

14.90 в. 

а И

ц

ц

ащ, а ащ Giordani Gold

ц ц цц ц ц ц ц ц ц я .цSPFц20.ц ц ц ц ц я .ц30ц

32661 29.90 в.

19.90 в.

141


Ф

ч ь ч ч ч GiordaniчGold

ч

32047 Porcelain

32048 Light Rose

32050 Rose Beige

32051 Natural Beige

30

ч27.90ч

.чч

32049 Light Ivory

ч ч ч GiordaniчGold

1.8 г

ч12.90ч 31402 Brown

.чч 31403 Charcoal Grey

Gold

31401 Black

30

32058ччч24.90ч

ч ч чGiordaniч

31381 Nude

31383 Rose

31382 Coral

1.6 г

ч15.90ч

31404 Midnight Blue

.чч

ч ч GiordaniчGold

ч ч ч GiordaniчGold

ЗА

А А

ч31.90ч

GiordaniчGold

ч

2.7

.чч

32252 Light

А

31808 Light

.чч

ч21.90ч 31384 Pink

ч

.чч

ъ

ч чф ч ь ч чGiordaniч GoldчSPFч15

31809 Natural

31802 Porcelain

31803 Light Rose

31804 Light Ivory

31805 Rose Beige

30

ч29.90ч

32254 Medium

32057 Translucent

.чч

31806 Natural Beige

ч Gold

ч ч ч ч ч чGiordaniч

5.2 г

ч29.90ч

Gold

32075 Smokey Grey

.чч

ч ч ъ ч чGiordaniч

ч

31811 Sheer Pink

31812 Lavender

31814 Vibrant Coral

31815 Wild Rose

3.5

ч17.90ч

.чч

32076 Divine Brown

31813 Pink Quartz

ЗА

А А

ч

ч ч ч ъ ч GiordaniчGold

8

ч14.90ч

.чч

А

32077 Radiant Plum

Ч ч GiordaniчGoldч SPFч15

ч22.90ч

142

ЗА

А А

32071 Tempting Violet

А

32066 Bianca Nude

32067 Soft Pink

32069 Tea Rose

32068 Pink Carat

32072 Passionate Red

32073 Noble Burgundy

32820 Pink Chic

32821 Radiant Coral

32070 Gentle Lilac

Ч чGiordaniчGoldч IconicчMatte

30447 Pink Nude

30448 Pearly Pink

30449 Rose Petal

30445 Satin Beige

30446 Creamy Nude

30450 Peach Pink

30451 Lucent Pink

30452 30453 Raspberry Blush Fuchsia Divine

30454 True Red

32319 Fresh Pink

30455 Red Fatale

30456 Muted Plum

30457 30458 Lavender Lustre Copper Shine

30459 Cherry Love

32323 Bright Berry

.чч

ч22.90ч

32317 Nude Rose

32318 Pink Touch

32320 Perfect Peach

32321 Orange Coral

32322 Violet Pink

32324 Dusky Rose

32325 Forever Red

32326 Dark Burgundy

.чч


32414 Pink 31377Pink Delicacy

+

ц а ,ц а ц ц ац а а ац ц ац ,ц ц ц .ц

33268 Silky NudeГРИМ

цGiordaniцGoldц ц а ац а ц ц а а ц а ац .ц а ац ац

33269 Lustrous Peony

33270 Vivacious Coral

33271 Elegant Red

Ч Giordani Gold Iconic Heritage

22.90

33272 Luminous Burgundy

.

15.90

.22744 Dusky Nude

22746 Pink Secret

22748 Rose Blossom

а 22749 Cerise Pink

22752 Warm Coral

31376 Beige Suede

цМ ц а ац ц а а

ц ц

ц ц яGiordani Gold

10 31377 Pink Delicacy

31378 Frosted Rose

31379 Violet Dawn

Ч Gold - щ 31380 Red Attraction

22.90

14.90

17.90

12.90

.

.

Giordani щ 4г

.

.

32414 Pink

143


ц Ац ц

ц

ц

ц

ц ц

ц

ц

ц

ц

ц

ц ,ц яц ц-цFlamboyant,ц ц ц .ц ц ц .ц

ц

ц ц

144

ц

ц

ц

ц ц ц ц ц

ц ц ц ц ц

ц

ц ,ц ц ц ц .ц

,ц ц ц

ц ц я ц

ц–ц А

Ъ ч

ц ц ц ц ц ц ц ц ,ц ц ц ц я ц ц ц ц ц чц

ц

ц ц

ц

ц

цА

ц

ц

ц

ц

ц ц ц ц ц

ц ц

Ц

ц ц ц .ц цК ц ц ц

ц

ц

ц Ъ ц

ц ц ,ц

ц

ц

ц

Ъ

ц

ц

ц

цК ц ц

чц

ц ,ц

ц

ц ц ц ,ц ц

Шц ц

ц ц ц .цFlamboyantц ц ц ц ц ц ц ц

™ц

ц ц ц яц

,ц .ц


ЕГ 

Ра ъ а

а а

А

а ъ а а!

АТ А Е Е

МЕ! ч

а

, а а

А

ЗА

АР

,т в тява Flamboyant

а т

150

31697 11.90 лв.

7.90 лв. ал т а в Flamboyant

а

75

19639 42.90 лв.

Т а ав а Flamboyant а за

22.90 лв. 145


ц

А

ц

ц

А

ц Ац ц

ц

чц

А Ъ ц ц&ц

ц

ц ц Ац ц А А

ц Ацц Ъ

ц ц

ц

цА

 Т ал т а в Sportц

,ц а Eclat Homme

75

31236 47.90 лв. Т ал т а в

50

а S8

ц Ъ

ц

А

ц

цА

А

Ац

ц

Ъ

А

,ц ц

ц

8020 39.90 лв. Т ал т а в

50

а S8 Icon

32636 39.90 лв. ц 146

Ац Ац

22.90 лв.

ц

ш Т ал т а в

75

ц

,ц ш

ц

а Eclat Homme

30173 47.90 лв.


Ац 

Ац А

27.90 лв. 147


Đ&#x;

а ъч а ча

ĐĽ

ч

ч

28630 3.90 

Đ”

Đ°

Ń…

ч Đ° Holiday Đ° Đ? ч

. 22 x 9 x 15

.

North for Men Original ч

32007 4.50

Ńƒ ,

,

. Đ°

North For Men Original Đ&#x;

,

32006 9.90

ч

. 10024 ч

ŃŒ

. 150

.

Đ?

Đ° Đ° 

Đ’

148

Đ?

ĐŚ Đ?

Đ°

Đ°

Đ°

Đ°,

в ,

Đ° Architect . 75

21559 49.90

24.90

.

.

,

Ńƒ


лљлб

+

лб л░ +

лљ лљ лфлџ!л░л▓

л░ Architect л░ + л░ ЛЃ л░ ЛіЛЄ л░ ЛЄл░ ЛЄ л░

ла

29.90 л╗л▓.

Лі

лблљ

ЛЃ ЛіЛЁ !

люлЋ!

 

149


ะ

.

ะ!

ะ ะชะฆ

ะ

 ั‡ ั‡ ั‡ Northั‡forั‡Menั‡Original

&

32004ั‡ั‡ั‡7.90ั‡

ั‰

.ั‡ั‡

 ั ั‡ ั‡ ั‡ Northั‡forั‡Menั‡Original

200ั†

32002ั‡ั‡ั‡12.90ั‡

.ั‡ั‡ ั‡ ั‡ Northั‡forั‡Menั‡Original

ั‡

50ั† 

O R IGINA L

ั€

ะฆ

250ั†+ั†50ั†

.ั‡ั‡

ัƒ ะต

ะต

ะต

32018ั‡ั‡ั‡16.90ั‡ั ั‡ ั‡ ั‡ Northั‡forั‡Men

ะต ะธ ะต ะต

ะธ

**ะ˜

SEN SITIVE

ะฃ

32017ั‡ั‡ั‡14.90ั‡

ะ›

ั†

ั†

-

ั† ั ั† .ั†15ั†

ั†

,ั† ั ั† ั† ั† ั† ั† ,ั† ัั† ,ั† ั† ั ั† ั† ั† ,ั† ั† ั† ัŠ ั† ัŠ *.ั† ั† ั† ั†

32015ั‡ั‡ั‡16.90ั‡

11.90ั‡

150

.ั‡ั‡

.ั‡ั‡ั‡

50ั†

32013ั‡ั‡ั‡5.90ั‡ ั‡ ั‡ ั‡ Northั‡forั‡Menั‡Advanced

ะ›

ั†

-

ั† ,ั† ั ั† ั† ั† ั ั† ั†24ั† **.ั† ั† ั† ั† ,ั† ั† ั† ั† ั† ั ั† ั ั† ั† ัŠ *.ั† ะ” ั† .ั†50ั†

32014ั‡ั‡ั‡21.90ั‡

16.90ั‡

.ั‡ั‡

.ั‡ั‡ั‡

.ั‡ั‡

 - ั‡ ั‡ Northั‡forั‡Menั‡Recharge

ั‡ัั†

ั† ั†

RECHARG E

ัั‡ forั‡Menั‡Advanced

ั‡ ั‡ ั‡Northั‡

ั‡

50ั†

*ะŸ ะต

ั‡ั‡

.ั‡ั‡

 ั‡ ั‡ Northั‡forั‡Menั‡Recharge

150ั†

32012ั‡ั‡ั‡9.90ั‡

.ั‡ั‡

ะจ ั‡ ั‡ ั‡&ั‡ ั Northั‡forั‡Menั‡Recharge

250ั†

32011ั‡ั‡ั‡9.90ั‡

.ั‡ั‡

ั‡


я North for Men Original х

,

З

С х

. 250

32005 9.90

.

7.50.

 Пя

ъ ч North for Men х 

я

у я,

,

, я

я у

. . 200

я я

32016 12.90

.

8.90

.

ъ х North for Men Original

Ш

я

х

х

32001 9.90

7.50

,

. 250

.

.

151


Т

А А ЦИ цARCTIC PRO DEFENCE: Сц ц ц ц ц ц ,ц ц ,ц ц ц ц ъ ц ц ъ цф . Ш

ц

:Ц ц ц ц

ц ц ц ц

ц И ц

.

ц

ц

ц ц

,ц ц

А И: С ц ц я,ц ц ъ цц ц ц ц ц ,ц

ц ц

ц ц

ц

ц

цю

ц

ц ц

ц ц

ц

ц

ц ц ,ц ,ц ц ц .ц

 а ъч т North for Men Recharge

,

.

у

250 + 50

.

32019

Т А

А А ч

13.90 в. 152

ц

ц ц

.


.

А

Ц

! ц

А

А е

е &

ц Ац Е

А ЪЦ еЦ 

ъ

ц ц ц ц ц ц

ц

а ъч и ч а и Dandy ц

ц ц

ц

ц

чц

ц

ц

 К а ич

ц

ц

ц

ц

ц

/ ц ь ц ц .ц ц ц ц ц ц ц ц .цЧ ц ц .ц :ц42-45цюEUя. ц

ц ц ц ц

ц

ц

А А

ц

29179

14.90 в. че

е

че

ю

ц

и ча ц

в и Luxe

ц ц ц ц ц ц .ц ц ц ц ц ц ц ,ц ц ц ц ц ц цц ц .ц ц ц ц .ц ц ц ц ц ц .ц ц ц ц .ц ц ,ц ц ц .ц Ец ц .ццю яц :ц27ц ,ц яц :ц4.1цxц1.2ц

29184 .

44.90 в. 153


А

.

&

А

ч

А

А

 Т ал т а в

я

ц

ц

ц

цц яц ц

ц

цу

ц ц ц

яц

ц .ц75ц

ц

ц

ц ц

-

я

яц ц ц .ц75ц

ъ

ц

ц

ц

12190 47.90 лв. А А 154

,

а Signature цу

А

ц

31288 47.90 лв. Т ал т а в

А

а Signature Zoom

29.90 лв.

,

у

-

А

х ,

у

,

я


Е ЗА ИЕ

А

И

, Т ал т а аа а,

e а я

И

,

а

а Possess за Н а

а ,

я а аС а а а а

,

а а

, а я а . За ач 75

31825 49.90 л .

За К а

а

а

29.90 л . 155


А

.

А

Ц

А ЪЦ

А & н р Т а

ач

ачVoyager

!

р щ

Т а

ач PowerчMuskач

50

75

21707ччч39.90ч

25472ччч27.90ч

.чч

.чч 

Т а ач S8чNightч

ач15183ччч39.90ч

75

ач "ч

ач

30059ччч34.90ч

.чч ачТ а

100

10919ччч44.90ч Т а

.чч ачVenture

"

ач

.чч

Т а

ач SoчFeverч ачНач

31074ччч47.90ч

.чч

А

Т а

ач ач Incognitoч ачН.чч

А А

АТ а

ач ач FlamboyantчPrivé

75

50

24737ччч42.90ч

.чч

Т а ач ач GiordaniчGoldчMan

75

.ччТ а ач Architectч-ч а ач я

.чч ач 

30

26483ччч22.90ч 15675

32503ччч34.90ч

32155ччч49.90ч

.чч ач

8150ччч34.90ч

100

32540ччч27.90ч

ач

75

50

Т а

Т а ач DarkчWood

.чч


Е ЗА    Т ал т а а Happydisiac за Н

75

32159 42.90 л .  Т ал т а Manful

а

75

26764 42.90 л .  Т ал т а а Ascendant Aqua

75

30540 44.90 л .   Т ал т а Glacier Rock

а

100

31145 34.90 л .

СЯКА ЗА

19.90 л . 157


ъ

а а а а

19.90 лв. ВА

158 158

ИТ

ТИ –

А

В ЪХ

В

И ™

!


ЕГ ЗА

ТА

ъ

МЕ!

у ъх !

И И

А Ъ В

И, И

,я ъ

,

Т ал т а в

И

"

"

я я ". 75

яч ,

"

а Be the Legend ,

Legend у

ВИ

,

ч ч

. Be the я

30468 44.90 лв. 159


а!

ЧАСА*

Ъ

Ф

Ъ И

я

И И.

, &

31160 Porcelain

, И,

а

• •

**

я а а***

а 31161 Fair Nude

31162 Nude Pink

31163 Natural Beige

31164 Light Ivory

5.90 лв. *К **Б ***

Ф ь т The ONE EverLasting

30

16.90 лв. ч а

ча

а

у

щ /

а

ч

а .

: 116177.1

25

Copyright ©2016 Oriflame Cosmetics AG

а

BG

а а

." . . "1 . я 1797 : (02) 970 5555 www.oriflame.bg

а

Орифлейм каталог 16/2016 Oriflame Catalogue 16/2016  
Орифлейм каталог 16/2016 Oriflame Catalogue 16/2016  

За поръчки: www.ori-woman.com или Телефон за бъраза поръчка: 0887 59 29 44 Цени за доставка: - До офис на еконт за поръчки под 49.90 - САМО...

Advertisement