Page 1

Damms Antikvariat

Julekatalog 2019


Damms Julekatalog 2019 I anledning Damms sin ”176. bursdag” 4. desember kommer vi i år med en liten julekatalog i anledning dagen. Alle bøkene legges ut på antikvariat.net ved midnatt 4. desember. Bestillinger foretas via antikvariat.net, eller i foretningen fra 4. desember kl. 1200. Bestillinger via antikvariat.net vil bli prioritert fremfor bestillinger på epost. Bestillingene behandles i den rekkefølgen de innkommer. Det er ingen rabatter på katalogobjekter. Med vennlig hilsen Kristian og Anders.

Damms Antikvariat AS. Frederik Stangs gate 41, 0264 Oslo. Postboks 3167 Elisenberg, 0208 Oslo. Tlf.: 22 41 04 02 E-post: post@damms.no Åpningstider: Mandag - fredag kl. 10 - 17 Lørdag kl. 10 - 14 damms.no dammsantikvariat


Varia 1

A-MAGASINET. 1928-1930. Tilsammen 8 utgaver. Oslo. 1928-30. Folio. Nyere blått helgranitolbind. 24 ; 40 ; 40 ; 24 ; 23 ; 24 ; 24 ; 24 s. Rikt illustrert. Med alle de farvetrykte foromslagene.(65949) Noen få sider med rifter.

750,-

2

A-MAGASINET. 1935-1938. Tilsammen 14 nummer. Oslo. 1935-38. Folio. Nyere blått helgranitolbind. 31 ; 27 ; 27 ; 27 ; 27 ; 27 ; 27 ; 27 ; 27 ; 26 ; 26 ; 26 ; 27 ; 27 s. Rikt illustrert. Med alle de farvetrykte foromslagene. (65945) Noen sider med små skader.

450,-

3

A-MAGASINET. 1939. Tilsammen 9 nummer. Oslo. 1935-38. Folio. Nyere blått helgranitolbind. 27 ; 31 ; 27 ; 27 ; 26 ; 27 ; 27 ;27 ; 27 s. Rikt illustrert. Med alle de farvetrykte foromslagene.(65946)

450,-

4

ABILDGAARD, O. A. C. : Christiania i vor og svunden tid. Gammelt og nyt fra en by i vekst. Redigeret af (...). Tekst af E. Hartmann, Rosenkrantz Johnsen, Thomas P. Krag, Axel Maurer, K. I. Nandrup,L. Schmelck, V. H. Siewers, Aksel S. Steen samt signaturerne Y. B., Max, Sfinx. Illustrationer af A. Bloch, Othar Holmboe, Th. Holmboe, Hjalmar Johnsen, Olaf Krohn, Wilh. Peters. Christiania. 1898. Leks8vo. Kartonasjebind påklebet det originale omslaget. 100 s. Illustrert.(65986) Ikke vanlig.

480,-

5

ALBUM AF NYERE NORSKE DIGTERE. Christiania. 1859. Stor 8vo. Samtidig skinnryggbind med svakt opphøyde ryggbånd og enkel ryggforgylling. 203, (1 blank), (1), (1 blank) s. Med 12 litografier.(65998) Med fine portretter av bl. a. Bjerregaard, Schwach, Welhaven, Wergeland og Jørgen Moe. Hjørnene noe støtt. Med hilsen på fribladet.

650,-

6

ASBJØRNSEN OG MOE : Barne-eventyr. Utgjevne av Moltke Moe. Landsmålsutgåve ved Knut Liestøl. Med bilete av Th. Kittelsen. (+) Asbjørnsen og Moe : Nye barne-eventyr. Utgjevne av Moltke Moe. Landsmålsutgåve ved Knut Liestøl. Med bilete av Th. Kittelsen. Kristiania. 1920-21. 8vo. Originale dekorerte kartonasjebind. (6), 111 ; (4), 113 s. Rikt illustrert. VEDLAGT : Et heftet sett med de originale dekorerte omslagene - samme utgave. (65942) Østberg 126 A og B, 126 A og B. Dette er de første utgavene på landsmål. Pene eksemplarer.

1 250,-


7

(ASBJØRNSEN OG MOE). Norske huldreeventyr og norske folkeeventyr. Folkeutgave. Bind I : Norske huldreeventyr. Bind II : Norske folkeeventyr. I-II. Kristiania. 1914. 8vo. Samtidige skinnryggbind med svakt opphøyde ryggbånd og enkel blinddekor på ryggene. Bundet med to foromslag. Med Asbjørnsens portrett som frontispiece, (20), 342, (2) ; Med Moes portrett som frontispiece. (12), 268 s. (65941) Østberg 113 og 114. Raabe s. 28 og 29. Ringstrøm skriver : “I bd. I er medbundet Erik Werenskiolds foromslag til hefte 1 i hefteutgaven, i bd. II er medbundet foromslaget til hefte 2. Etter forordet er bundet 4 sider som ikke finnes i de to andre settene jeg har (altså forlagsinnbindingene) : “Om Huldre-eventyrenes tekstform i den nye folkeutgave. Kristiania, november 1911. Moltke Moe”. Meget pent sett selv om farven på ryggene er en tanke forskjellige.

1 500,-

8

ASBJØRNSEN, P. Chr. : Ydale. Et Vinterskrift. Udgivet af (...). I. Christiania. 1851. 8vo. Nyere svart helgranitolbind med ryggforgylling. VIII, 358, (1), (1 blank) s.(65987) Østberg 21. Lite eierstempel på tittelbladet. Tittelbladet nødtørftig reparert. De to første sidene med liten skade.

750,-

9

ASBJØRNSEN, P. Chr. : Norske Huldre-Eventyr og Folkesagn, fortalte af (...). Anden Samling. Anden forøgede Udgave. Christiania. 1866. 8vo. Grønt originalt shirtingbind med rik gulldekor på fordekkelen og ryggen. (6), 301, (3) s. (66016) Østberg 40. Raabe s. 14. Meget pent eksemplar.

2 700,-

10

ASBJØRNSEN, P. Chr. : Norske Folke-Eventyr, fortalte af (...). Ny Samling. (Med Bidrag fra Jørgen Moes Reiser og Optegnelser). Christiania. 1871. 8vo. Originalt lyserødt typografisk kartonasjebind. Påsatt ny rygg. VIII, 248 s. (65940) Østberg 51 D. Lite stempel på fordekkelen.

1 250,-

11

ASBJØRNSEN, P. Chr. : Norske folke- og huldre-eventyr i udvalg. Ved (...). Tredje oplag. Fire samlinger med illustrationer af P. N. Arboe, H. Gude, V. St. Lerche, Eilif Peterssen, A. Schneider, Otto Sinding, A. Tidemand, og E. Werenskiold. I-IV. Kristiania og København. 1909. 8vo. Originale dekorerte kartonasjebind. 86 ; 73 ; 77 ; 70 s. Illustrert. (65939) Østberg 105 B. Innholdsfortegnelsen revet ut i første bind. Dette bindet har også et “sår” på fordekkelen.

650,-


12

ASBJØRNSEN, P. Chr. : Norske huldre-eventyr og folkesagn. Fortalt av (...). Fjerde utgave bearbeidet av Moltke Moe og Anders Krogvig. Folkeutgave. Kristiania. 1914. 8vo. Originalt dekorert shirtingbind. Marmorert snitt. Med Asbjørnsens portrett som frontispiece. (12), 342, (1), (1 blank) s. (65937) Østberg 113. Variant C - bindet tegnet av Oluf Wold-Thorne. Raabe s. 28. Diskret exlibris. Pent eksemplar.

950,-

13

ASBJØRNSEN, P. Chr. og Jørgen Moe : Norske Folke-Eventyr fortalte af (...). Femte Udgave. Syvende Tusinde. Christiania. 1874. 8vo. Nyere skinnryggbind med opphøyde ryggbånd og blinddekor på ryggen, marmorerte dekler. XVI, 319, (1) s.(65936) Østberg 55. Raabe s. 17.

950,-

14

ASBJØRNSEN, P. Chr. og Jørgen Moe : Norske folke-eventyr. Fortalt av (...). Ottende utgave revideret ved Moltke Moe. Folke-utgave. Kristiania. 1914. 8vo. Originalt dekorert kartonasjebind. 268 s. (65935) Østberg 114 B. Meget pent eksemplar. Motivet på fordekkelen tegnet av Th. Kittelsen.

750,-

15

ASBJØRNSEN, P. Chr. og Jørgen Moe : Norske folke-eventyr. Fortalt av (...). Ottende utgave revideret ved Moltke Moe. Folke-utgave. Kristiania. 1914. 8vo. Originalt dekorert kartonasjebind. 268 s. (65984) Østberg 114 C. Meget pent eksemplar. Motivet på fordekkelen tegnet av Erik Werenskiold.

950,-

16

ASBJØRNSEN, P. Chr. og Jørgen Moe : Norske folke-eventyr. Fortalte af (...). Fællessamlingen. Syvende udgave. Revideret udgave ved Moltke Moe. I-II. Kristiania. 1904. 8vo. Rikt dekorerte grå originalbind. 227 ; 216 s. (65985) Østberg 92. Raabe s. 23. Bindene er tegnet av Erik Werenskiold

850,-

17

(AUKRUST). A-MAGASINET. 1940. Tilsammen 15 ulike numre. Oslo. 1935-38. Folio. Nyere blått helgranitolbind. 27 ; 19 ; 18 ; 19 ; 19 ; 19 ; 19 ; 19 ; 19 ; 19 ; 19 ; 19 ; 19 ; 19 ; 19 s.Rikt illustrert. Med alle de farvetrykte foromslagene.(65948) En av forsidene tegnet av Kjell Aukrust, en annen av Kaare Espolin Johnson.

950,-

18

(AUKRUST). A-MAGASINET. 1941. Tilsammen 15 nummer. Oslo. 1935 -38. Folio. Nyere blått helgranitolbind. 19 ; 19 ; 22 ; 19 ; 19 ; 19 ; 19 ; 19 ; 19 ; 19 ; 19 ; 19 ; 19 ; 19 ; 36 s. Rikt illustrert. Med alle de farvetrykte foromslagene.(65947) Foromslaget til utgaven lørdag 10. mai er en farvetrykt tening av Kjell Aukrust. Må være noe av det første Aukrust fikk trykt. Mangler de fire første sidene i det første heftet.

950,-


19

BISKOP EYSTEINS JORDEBOG. (Den Röde Bog). Fortegnelse over det geistlige Gods i Oslo Bispedömme omkring Aar 1400. Efter offentlig Foranstaltning udgivet ved H. J. Huitfeldt. Christiania. 1879. Stor 8vo. Rødt skinnryggbind med svakt opphøyde ryggbånd, enkel ryggforgyllig og marmorerte dekler. XVI, 782, (10) s. Med faksimiler.(65898) Dette er Børsums faksimileutgave fra 1958.

750,-

20

BJØRNSON, Bjørnstjerne : Digte og sange af (...). København. 1870. 8vo. Originalt blått helshirtingbind medryggtittel igull og blinddekor på deklene. Helt gullsnitt. (8), 176 s.(65965) Lite navn på fribladet. Noe svak fremre indre fals, ellers et pent eksemplar.

750,-

21

BJØRNSON, Bjørnstjerne : Magnhild. En Fortælling af (...). Kjøbenhavn. 1877. 8vo. Grønt originalt hgelshirtingbind med dekor i svart på fordekkelen. Helt gullsnitt. 174, (1), (1 blank) s.(65844) Navnestempler på forsatsene, lite navn på fribladet. Ryggen noe mørknet.

650,-

22

BOJER, Johan : Den siste viking. Roman. Kristiania. 1921. 8vo. Grønt originalt shirtingbind. 324 s.(65905) Et fint eksemplar av Bojers mest kjente bok.

750,-

23

(BUGGE, Anders). Festskrift til Anders Bugge på 55 årsdagen 1 mai 1944. Redaksjonskomité : Missa Janicke - Charlotte Undset Thomas - Henning Gran - Reidar Revold. Oslo. 1944. Liten folio. Originalt kartonasjebind med tittelen “Flora Ex Mensa Rotunda” på fordekkelen. 159 bl. Noen illustrasjoner.(65160) “Denne bok er trykt i 50 eksemplarer, hvorav dette er nr. 38”. Stemplet “Rekord Avskrivningskontor, Oslo”.

750,-

24

BULL, Edvard : Akers historie. Med over 150 illustrationer og karter. Kra. 1918. Leks8vo. Grønt originalt shirtingbind. Med påklebet vignett på fordekkelen. 503, IV s. Illustrert.(65981) Meget pent eksemplar.

650,-

25

BULL, Jacob B. : Eventyr og historier. Første samling. Illustrationerne af A. Bloch og Louis Moe. 2det oplag. + Eventyr og historier. Anden samling. Illustrationerne af A. Bloch. (Bundet i ett bind). Kristiania. 1904-06.. 8vo. Nyere rødt helgranitolbind. Bundet med de originale foromslagene. 95 ; 96 s. Rikt illustrert i svart/hvitt.-(66001)

480,-

26

BYGD OG BONDE. I-X. Tidsskrift for historie og folkeminner. Utgit av Oplands Historielag og Gudbrandsdals Historielag ved Oluf Kolsrud og Fredeerik Scheel. Hamar. 1919-28. 8vo. Private shirtingryggbind med røde tittelfelter. Marmorerte dekler. 172 ; 224 ; 192 ; 192 ; 184 ; 192 ; 190 ; 190 , 192 , 192 s. Noen illustrasjoner.(65952) Alt som utkom. Christian Spangens sett med hans ex libris.

3 000,-


27

(BYGDØY). Fjerde Beretning om Bygdø Kongsgaard med Tillæg. Med Hs. Maj. Kongens naadigste Tilladelse udgiven af Bestyreren, overintendant Kammerherre Holst. Første Afdeling. Uddeles som Gave fra Hs. Maj. Kongen. Christiania. 1886. 4to. Originalt typografisk kartonasjebind. 44 s. Illustrert. Med et farvetrykt foldekart o ver Bygdøy. MEDBUNDET : Gols gamle Stavkirke og Hovestuen paa Bygdø Kongsgaard. Med Illustrationer. Uddeles som Gave fra Hans Majestær Kongen. Christiania. 1885. 23, 20 s. Rikt illustrert med trestikk.(66007) Meget pent eksemplar.

1 200,-

28

COLLETT, R. : Dyreliv i det nordlige Norge. Med heliogravurer efter forfatterens photographier. Kra. 1907. 4to. Blått dekorert helsirtingbind. 50 s. Med 15 helsides heliogravyrer utenom pagineringen. Noen illustrasjoner i teksten.(65962) Meget pent eksemplar.

1 500,-

29

DEN NORSKE RIGS-FORSAMLINGS FORHANDLINGER PAA EIDSVOLD I AARET 1814. Udgivne efter Hoved-Protocollen ved Undertegnede af Rigs-Forsamlingen udnævnte Redacteurer G. Sverdrup. L. Stoud Platou. Omsen. Første bind. 1ste, 2det og 3die Hæfte - Andet Bind. 4de, 5te og 7te Hæfte. (I ett bind). Chra. 1814. 8vo. Originale omslag. I materie. (2), 67, (1 blank), 104, 104 ; 108, 107, (1 blank), 128 s.(66020) Anker Nilsen 420. "Opplagets størrelse og salget kan man få inntrykk av i Claus Pavels dagbok for den 23. november 1814. Her heter det "af 12 000 Exemplarer ere endnu mere end 10 000 usolgte". Et noe slitt sett.

2 400,-

30

DOYLE, A. Conan : Hunden fra Baskerville. En ny fortælling om Sherlock Holmes af (...). Autoriseret oversættelse ved Elisabeth Brochmann. Kristiania. 1902. 8vo. Samtidig skinnryggbind med ryggforgylling. (4), 263, (1) s.(65904) Sannsynligvis bundet hos Refsum. Med en liste over de som tydeligvis har lest dette eksemplaret. Den første norske oversettelsen av det som kanskje er Doyles mest kjente bok.

650,-

31

DRONNING MAUDS JULEALBUM. 1910. Kronprins Olav ute og inne. Christiania. Uten år. (1910). Stor 4to. Originalt helshirtingbind med påklebet vignett. Upaginert. Gjennomillustrert.(66008)

350,-

32

(ELVESTAD). RIVERTON, Stein : Jernvognen. Kriminalroman. Kristiania. 1909. 8vo. Dekorert originalt omslag. Ubeskåret. 220 s.(66013) Syversen 48 a. Trykt i 1650 eksemplarer. Schiötz/Ringstrøm s. 88. Lite navn pusset bort fra tittelbladet, ellers et meget fint eksemplar av Elvestads tredje bok.

3 800,-


33

(ELVESTAD). STEIN RIVERTON : Manden med tusen jern i ilden. Kriminalroman av (...). Oslo. 1925. 8vo. Originalt dekorert omslag. Ubeskåret. 206 s.(66018) Syversen 93 a. Bortsett fra små slitasjer i ryggen et pent eksemplar.

600,-

34

ERKEN, Henriette Schønberg : Stor kokebok for større og mindre husholdninger. Koking, bakning, syltning, råsyltning, vinlegning, slaktning, hermetikk, sykekost og diétkost, menyer, anretning. Med illustrasjoner i sort og farver. Syttende utgave. (135. tusen). Oslo. 1946. Stor 8vo. Originalt rødt skinnryggbind med smussomslag. 852 s. Rikt illustrert. Med noen farveplansjer utenom pagineringen.(65159) Uvanlig med smussomslaget.

750,-

35

(EWALD). (WELHAVEN). Ewalds levnet, mest efter hans egne meddelelser. Ved prof. Martin Hammerich. Kjöbenhavn. 1860. 8vo. Originalt rødt helshirtingbind. med enkel ryggforgylling og blinddekor på deklene. Med Ewalds litograferte portrett som frontispiece. (4), 156 s. Med en foldet faksimile av Ewalds håndskrift.(65979) Med Johan Seb. Welhavens signatur på forsatsbladet, samt hilsen til Welhaven fra Hammerich på fribladet. Noe slitasje ved kapitélene.

750,-

36

FALKBERGET, Johan Christianus Sextus. De første geseller. Oslo. 1927. 8vo. Originalt grønt helshirtingbind med dekor på fordekkelen. 359 s. (65993) Lite navn på forsatsbladet, ellers et pent eksemplar.

400,-

37

FAYE, Andreas : Christianssands Stifts Bispe- og Stiftshistorier ved (...), Sogneprest i Sande. Udgivet ved Understøttelse af Videnskabsselskabet i Christiania. Christiania. 1867. 8vo. Samtidig svart skinnryggbind med opphøyde ryggbånd og enkel ryggforgylling. (2), 506, (2) s.(65878) Diskret navn. Noe svak indre fremre fals. “Indbunden hos Ditlef Martens Bergen”.

750,-

38

FOSSE, Jon : Stengd gitar. Roman. Oslo. 1985. 8vo. Rikt dekorert originalt stivt omslag. 175 s.(65850) Ulest eksemplar av Fosses andre bok.

600,-

39

FOSSE, Jon : Engel med vatn i augene. Oslo. 1986. 8vo. Originalt dekorert stivt omslag. 60 s.(65849) Et pent eksemplar av Fosses tredje bok.

300,-

40

FOSSE, Jon : Barnet. Mor og barn. Sonen. Tre skodespel. Oslo. 1997. 8vo. Originalbind med smussomslag. 335 s.(65852) Pent eksemplar.

480,-

41

(FREDERIK VI). JOHANSEN, Jens : Frederik VI.s Hær. 1784-1814. Udgivet af Generalstaben. Udarbejdet af Oberstløjtnant (...). København. 1948. Leks8vo. Originalt typografisk omslag. 275 s. Illustrert.(65152)

300,-


42

FRIIS, I. A. : Sporting life on the Norwegian fjelds, with a map. Translated from the Norwegian of (...) ; with jottings on sport in Norway, by W. G. Lock. Woolwich. 1878. 8vo. Grønt originalt shirtingbind med blinddekor på deklene. viii, 375 s. Med et farvetrykt foldekart. (65858) Schiötz 617. Kartet noe gulnet, ellers et fint eks.

1 800,-

43

(GJERSTAD). AAS, John : Gjerestads Præstegjeld og Præster. Til Læsning for Almuen. Udarbeidet af John Aas, Sognepræst i Gjerestad og Provst i Østre Nedenes, og efter hans Død fuldendt og udgivet af A. Faye. Arendal. 1922. 8vo. Blått privat helgranitolbind. 243 s.(65951) “Uforandret Optryk af Originaludgaven af 1869”. Med en innklebet maskinskrevet innholdsfortegnelse.

350,-

44

GRIMSGAARD : Kortfattet haandbog for ryttere. Udarbeidet av ritmester (...). Med illustrationer. Kristiania og Kjøbenhavn. 1893. 8vo. Grønt originalt helshirtingbind. 266 s. Illustrert. Med 16 s. annonser bakerst i boken.(65969) Lite navn på fribladet, ellers et meget pent eksemplar.

650,-

45

(GRIMSTAD). LANDGRAFF, J. : Grimstadslægter. Ved (...), Cand. Mag, Skolebestyrer. Grimstad. 1892. 8vo. Privat blått helgranitolbind. 162, (6) s. (65880) Morten Hansen 148.

1 750,-

46

GULBRANSSEN, Trygve : Og bakom synger skogene - . Det blåser fra Dauingfjell. Ingen vei går utenom. I-III. Oslo. 1954. 8vo. Originalbind med smussomslag. I pappkassett. 281 ; 222 ; 226 s.(65938) Senere tusen. Pent sett. Lite navnestempel på forsatsbladene. Smussomslagene med små rifter.

550,-

47

(HALLINGDAL). MYHRE, T. : Hallingdalens Historie. Omfatter Begivenheder I Tiderne Omkring Aar 700 efter Kristi Fødsel, til vor Tid 1927, Med mange Billeder. Forfattet og Utgitt av : (...). I-IIII. Drammen. 1928-34. Stor 8vo. Originale grønne helshirtingbind. 416 ; 416 ; 448 ; 448 s. Rikt illustrert.(65847) Meget pent sett av et innholdsrikt verk.

3 000,-

48

HALVORSEN, Josef og Kjell Egil Larsen : “Gammelt Porsgrund”. Klenodier verd å eie. Bearbeidet og tilrettelagt av Harald Bache Bystrøm. Porsgrunn. 1997. 4to. Originalbind med smussomslag. 415 s. Gjennomillustrert i svart/hvitt.(65154) Etterspurt. Smussomslaget med liten skade.

1 200,-

49

HAUGLID, Roar : Laftekunst. Laftehusets opprinnelse og eldste historie. Oslo. 1980. Folio. Originalbind med smussomslag. 341 s. Rikt illustrert Også med noen farveillustrasjoner.(65151) I serien Norske minnesmerker. Vedlagt en pamflett som reklamerer for boken.

950,-


50

HEMINGWAY, Ernest : Across the river and into the trees. New York. 1950. 8vo. Originalt helshirtingbind. Fremre snitt ubeskåret. 308 s.(65967) Pent eksemplar.

950,-

51

(HERALDIKK). Våpenskjold fra ukjent verk. 1600-tallet. Originalt kobberstikk med gammel kolorering. Høynet med gull. Arkets størrelse : 26,4 X 39 cm.(66019) Et meget dekorativt blad.

750,-

52

HUITFELDT, Fritz : Jæger- og fiskerliv. Med 35 illustrationer. Tredie forøgede udgave. Kristiania. 1921. 8vo. Olivengrønt originalt helshirtingbind. 196 s. Illustrert. BILAGT MED : “Kogebog for friluftsmænd. Jægere, fiskere, seilere og skiløbere.”. 8vo. Originalt olivengrønt stivt omslag. 48 s. (65857) Særdeles fine eksemplarer.

53

HUITFELDT, Fritz : Ude med Bøsse og Fiskestang. 2den Udgave. Kristiania. Uten år. Olivengrønt rikt dekorert originalbind. (49, 131, (1), (8 s. annonser) s.(65347) Noen små eselører på de siste sidene.

950,-

54

(HVALFANGST). BELL, J. J. : The whalers. London, New York, Toronto. 1914. 8vo- Blått originalt helshirtingbind med påklebet motiv på fordekkelen. viii, 31’2 s.(65968) Pent eksemplar.

650,-

55

IBSEN, Henrik : Kjærlighedens Komedie. Komedie i tre Akter af (...). Christiania. 1862. 8vo. Enkelt nyere helshirtingbind. BUNDET MED BEGGE DE ORIGINALE OMSLAGENE. 140 s.(65990) Materien noe smusset.

9 500,-

56

IBSEN, Henrik : Lille Eyolf. Skuespil i tre akter. Kbh. 1894. 8vo. Grønt originalt shirtingbind med rik forgylling. Helt gullsnitt. (8), 184 s.(65991) Fint eksemplar.

2 800,-

57

IBSEN, Henrik : Brand. Et dramatuisk digt af (...). Kjöbenhavn. 1896. 8vo. Nyere grønt skinnryggbind med svakt opphøyde ryggbånd og enkel ryggforgylling. Marmorerte dekler. 271, (1) s.(66012) Et relativt godt eksemplar.

7 500,-

58

IBSEN, Henrik : Brand. Et dramatisk digt. Attende oplag. Kjøbenhavn og Kristiania. 1916. 8vo. Rikt dekorert hvitt originalbind med smussomslag. 256 s. Med en fakisimile av Ibsens håndskrift.(66000) Meget pent eksemplar.

59

(IBSEN, Henrik, P. Botten Hansen og A. O. Vinje). Andhrimner. Oslo. 1957. 4to. Originalt burgunder skinnryggbind med enkel ryggforgylling. Marmorerte dekler. 208, 208, 208 spalter.(65959) Faksimileutgave. Unummerert eksemplar av 150 trykte eksemplarer.

3 000,-

400,-

1 400,-


60

(JAPAN). MORTON-CAMERON, W. H. : Present day impressions of Japan. The history, people, commerce, industries and resources of Japan and Japans colonial empire Kwantung, Chosen, Taiwan, Karafuto. Compiler (...). Editor-in-Chief W. Feldwick. London. 1919. Stor 4to. Originalt helskinnbind med rik ryggforgylling, svakt opphøyde ryggbånd, gulldekor på fordekkelen, helt gullsnitt. 931 s. Gjennomillustrert. Med noen fraveillustrasjoner. Med et farvetrykt foldekart.(65960) Med noen små skriblerier på forsatsene. Frem,re snitt en tanke misfarvet. En side med lang rift. Et praktverk om Japan.

3 950,-

61

(JOSEFUS). Josefus hovedverk. En sammenfatning av Den Jødiske Oldtid og Den Jødiske Krig. Oversatt fra gresk og redigert av Paul L. Maier. Uten sted. 2001. 8vo. Originalbind med smussomslag. 395 s. Rikt illustrert. (65846) En morsom utgave av et viktig historisk verk.

400,-

62

JUL I NORGE. Samlebind med tre julehefter - 1908, 1910, 1921. Christiania - Kristiania. 1908-21. Folio. Rødt privat helgranitolbind. Bundet med de originale rikt dekorerte foromslagene. Upaginert. Gjennomillustrert i svart/hvitt og farver. Med alle de innklebede bilagene.(65954) Redigert av Jacob Hilditch (1908), Alf Harbitz (1910 og 1921) og Torleif Rud. (1921). To sider nennsomt reparert.

750,-

63

JUL I NORGE. Samlebind med tre julehefter - 1912, 1920, 1921. Christiania - Kristiania. 1908-21. Folio. Rødt privat helgranitolbind. Bundet med de originale rikt dekorerte foromslagene. Upaginert. Gjennomillustrert i svart/hvitt og farver. Med alle de innklebede bilagene.(65955) Redigert av Alf Harbitz (1912), Brynjulf Larsson og Alf Harbitz (1920), Alf Harbitz og Torleif Rud. (1921).

650,-

64

JULEAFTEN. Samlebind med fire julehefter - 1895, 1897, 1899, 1900. Kristiania. Uten år. Folio. Rødt privat helgranitolbind. Bundet med alle de rikt dekorerte foromslagene. Upaginert. Gjennomillustrert i svart hvitt og farver. Med alle kunstbilagene intakt.(65956) Fine eksemplarer av juleheftene.

1 200,-

65

JULEAFTEN. Samlebind med tre julehefter - 1894, 1895, 1896. Kristiania. Uten år. Folio. Rødt privat helgranitolbind. Bundet med alle de rikt dekorerte foromslagene. Upaginert. Gjennomillustrert i svart hvitt og farver. Med alle kunstbilagene intakt.(65957) Fine eksemplarer av juleheftene.

900,-

66

JULEHELG 1914. Forfatterforeningens julehefte. Redaktör Jens Thiis. Redaktionskomité : Nini Roll Anker Peter Egge, Kristian Elster, Barbar Ring. Kristiania. 1914. Folio. Rikt dekorert omslag. Upaginert. Rikt illustrert i teksten. Med alle de innklebede kunstbilagene. (65974) Det kan sut som at dette heftet har tilhørt Skougaard. Med hilsen fra forleggeren. Foromslaget er tegnet av Th. Kittelsen. Også med Harald Sohlbergs “Vinternat i fjeldene”. Meget pent eksemplar.

850,-


67

JØLSEN, Ragnhild : Fernanda Mona. Kristiania. 1905. 8vo. Originalt omslag. Ubeskåret. 175 s.(65980) Navn på tittelbladet.Smusstittelbladet med en liten brett.

750,-

68

(KITTELSEN). BULL, Jacob B. : Fjeldkraker og skogstrold. Med tegninger af Th. Kittelsen. København og Kristiania. 1906. 8vo. Nyere rødbrunt granitolryggbind med marmorerte dekler. Bundet med foromslaget. 159 s. Illustrert.(66002)

350,-

69

KORSHAVN, Jan Håvar : Norske empireglass. Gjøvigs Glasværk 1807 -1843. Gjøvik. 1994. 4to. Originalbind med smussomslag. 159 s. Gjennomillustrert i svart/hvitt og farver.(65153) En uunnværlig oppslagsbok for samlere av gamle norske glass.

550,-

70

KRISTIANIA. NORDMARKEN. RINGERIKE. Uten år. (Ca. 1915). Stor 4to. Originalt omslag. Upaginert. 18 bl. Gjennomillustrert med flotte fotografier.(65977) Med mamge flotte vinterbilder fra Nordmarka.

850,-

71

KROGVOLD, Morten : Det avgjørende øyeblikk. Oslo. 1993. Stor 4to. Originalbind med smussomslag. 207 s. Gjennomillustrert i svart/hvitt. (65961) Med hilsen fra Morten Krogvold på smusstittelbladet. Smussomslaget med en utbedret rift.

750,-

72

(KØBENHAVN). DE THURAH, Laurids : Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn, med en Forklaring om alle de Merkværdigheder, som denne store Stad nu omstunder indbefatter.Description circonstantiée de la residence roiale et capitale de Copenhague. Avec une explication de toutes les choses dignes de remarque, que renferme de nos jours cette grande ville. Ausführliche Beschreibung der Königlichen Residenz- und Hauptstadt Copenhagen, nebst einer Erklärung aller Merkwürdigkeiten, so diese grosse Stadt zu unsern Zeiten enthält. Kiøbenhavn. 1748. 4to. Samtidig helskinnbind med svakt opphøyde ryggbånd, tittelfelt i lysere brunt skinn, rik ryggforgylling. Gravert frontispiece, (14), 368 s. Med 110 kobberstukne plansjer. (65964) Bindet noe restaurert, ellers et meget pent eksemplar.

18 500,-

73

LAMPE, Johan Fredrik : Bergens stifts biskoper og præster efter reformationen. Biografiske efterretninger samlede af provst (...). Efter hans død udgivne af D. Thrap, sognepræst. I-II. Kristiania. 1895-96. Leks8vo. Nyere blått granitolryggbind. (8), 451 ; (4), 413, (1) s.(65859)

1 800,-

74

LASSEN, P. B. : Beretning om Stiftsstaden Christianssand, dens Fortid og Nutid, af (...), Stiftsprovst. Christianssand. 1883. 8vo. Blått privat granitolbind. (4), 250, (2) s-ø(65879)

400,-


75

LASSEN, Wilhelm : Norske stamtavler, udgivne af (...), med bistand af assistent i Rigsarkivet, cand. jur. Otto Gr. Lundh. I. Bind. (Alt som kom). Christiania. 1868. 4to. Enkelt shirtingryggbind med marmorerte dekler. (8), 279, (1) s. Med gjengivelser av noen våpenskjold.(65895) Morten Hansen 150. Ivar Fliflets eksemplar og med hans signatur.

1 500,-

76

LIE, Jonas : Liten håndbok i polititaktikk. Oslo. 1941. 8vo. Originalt kartonasjebind. 63 s. Interfoliert.(65994) Pent eksemplar.

400,-

77

LØVENSKIOLD, Herman L. : Heraldisk nøkkel. Tegninger av Odd Fjordholm. Oslo. 1978. Leks8vo. Rødt dekorert originalbind med smussomslag. 287 s. Illustrert.(65958) Etterspurt. Pent eksemplar.

850,-

78

(MILITARIA). Katalog over artilleri-museet paa Akershus. Christiania. 1904. 8vo. Samtidig rødt herlshirtingbind. 139 s. Illustrert med fotografier utenom pagineringen.(65149) Uvanlig.

600,-

79

MORTENSEN, Finn : Kammermusikk. Op. 31. Uten sted. Uten år. (1967 ?). Stor 4to. Rødt shiritngbind med skinnrygg. 32 s.(65973) På første side : “Til Inger. Kammermusikk. Komponiert für das Musica Nova Ensemble und seinen Leiter Dr. Ernst Huber-Contwig. Finn Mortensen, op. 31”. Med dedikasjon fra komponisten på forsatsbaldet.

950,-

80

(MOSVOLD). SELAND, Johs. : Martin Mosvold. Mannen og verket. 1876 - 17. oktober - 1956. Kristiansand. 1956. 4to. Originalbind med smussomslag. 137 s. Illustrert. Med noen innklebede farveplansjer.(66015) Trykt i 200 eksemplarer.

600,-

81

MUSEUM REGIUM DANICUM. (Holger Jacobæus & Johannes Laverentzen). Museum Regium, seu Catalogus Rerumtam naturalium, quam artificialium, qvæ in Basilica Bibliothecæ Augustissimi Daniæ Norvegiæ etc. etc. (København) Uten år. (1710). Folio. Samtidig helskinnbind med påsatt ny rygg. Opphøyde ryggbånd og enkel ryggforgylling. Ekstra gravert tittelblad, tittelbladet trykt i rødt og svart og med kobberstukket vignett. Upaginert. 261, (2) bl. Med tallrike helsides kobberstikk, hvorav noen er foldet.(65934) Thesaurus 502 (for utgaven fra 1696). Holger Jacobæus, (1650-1701), var professor i medisin, filosofi, historie og geografi ved universitetet i København. I DENNE UTGAVEN FINNES DET FØRSTE STIKKET SOM VISER KONGSBERG. Videre er Gullhornene avbildet, eskimoer, fisker og fugler, samt en rekke plansjer med mynter.

22 000,-


82

NEUBECKER, Ottfried : Heraldik. Kilder, brug, betydning. Oversat og bearbejdet for Skandinavien af Nils G. Bartholdy. København. 1979. 4to. Originalbind med smussomslag. 288 s. Meget rikt illustrert i farger.(65971) En meget god innføring i heraldikk.

480,-

83

(NORKE OVNER). FETT, Harry : Norsk Folkemuseums særudstilling nr. 3. Gamle norske ovne. Katalog af (...). Kristiania. 1905. 8vo. Originalt typografisk omslag. VIII, 120 s. Illustrert med plansjer utenom pagineringen. Teksten uoppskåret.(65897)

250,-

84

NORSK BOKKUNST. I-II. Første aargang. Annen årgang. Kristiania Oslo. 1918-30. 4to. Samtidige blå shirtingryggbind med marmorerte dekler. 60 ; 89 s. Rikt illustrert i svart/hvitt. (65976) Pent sett.

750,-

85

NORSK FJELLSPORT. 1968. Utgitt av Norsk Tindeklub. Oslo. 1968. Leks8vo. Originalt shirtingbind med smussomslag. Bundet med det originale foromslaget. 175 s. Illustrert.(65872) Med hilsen fra Arne Hoem på smusstittelbladet. Hoem var medlem av Norslk Tindeklub.

650,-

86

(NOTER). ALF BJERKES FARVETONER. Innhold : Malernes inntogsmarsj. Oxan-valsen. Malerens skål ! Oslo. Uten år. (Ca. 1931). Folio. Orginalt dekorert omslag. 7 s.(66009) Musikk av Kåre Ingemann Pedersen og Kåre Hauger.

400,-

87

(NOTER). HARTMANN, Christian : Ved et lite bål nedpå stranden. Vals. Musikk og tekst : (...). Oslo. Uten år. (1932). Folio. Rikt dekorert omslag signert Eidem. 3 s.(66011)

200,-

88

(NOTER). KAFFEVISEN. Grænsens Kaffe & Theforretning. Tekst av Lyktemanden. Oslo. Uten år. (Etter 1925). Folio. Dekorert originalt omslag. (4) s.(66010) Morsom vise om kaffe. Lyktemanden het egentlig Claus Frimann Clasen.

300,-

89

(NUMISMATIKK). FALCK-MUUS, Rolf (hovedredaktør) : Nordisk Numismatiask Unions Medlemsblad. 1936-1949. (I syv bind). Uten sted. Uten år. Stor 8vo. Ensartede grønne granitolryggbind med marmorerte dekler. 432 ; 264 ; 246 ; 184 164 ; 119 ;164 ; 144 ; 164 ; 184 ; 196 ; 188 ; 260 s. Gjennomillustrert.(65950)

90

NÆSS, Erling : Glade Argentinadager. Illustrert av Audun Hetland. Bergen. 1943. 8vo. Originalt dekorert omslag. 307 s. Illustrert.(65992) Med dedikasjon fra forfatteren.

3 500,-

350,-


91

(OLAFSEN, Eggert og Bjarne Povelsen). Voyage en Islande, fait par ordre de S. M. Danoise, Contenant des observations sur les moeurs et les usages des Habitans ; une description des Lacs, Rivières, Glaciers, Sources Chaudes et Volcans ; des diverses espèces de Terres, Pierres, Fossiles et Pétrifications ; des Animaux, Poissons et Insectes, etc. etc. : avec un Atlas ; traduit du danois par Gauthier-de-Lapeyronie, traducteur des Voyages de Pallas. Tome premier - tome cinquième. I-V + atlas. Paris. 1802. 8vo og 4to (for atlasbindet). Originale omslag (for tekstbindene) og et senerer brunt helskinn bind for atlasbindet. Ubeskåret. (4), iv, 444 ; (4), 434 ; (4), 400, (4), 451, (1 blank) ; (4), 419, (1 blank) s. Atlasbindet inneholder 59 plansjer samt et stort foldekart. (65861) Omslagene noe løse. Settet bør vel bindes.

8 500,-

92

(OPSAHL OG BERGER). BURULL, Leif : Stamtavle for slektene Opsahl og Berger fra Elverum. Utarbeidet av Leif Burull, Overrettssakfører. Trykt som manuskript.- Hamar. 1936. Liten folio. Privat blått granitolbind. 76, (2) s.(65877) Morten Hansen 1439. “Denne slektsbok er tilegnet min mor Olea Burull f. Opsahl på hennes 70årsdag 8. mars 1936. Dette eksemplar har nr. 34 og tilhører Leif Midthaug. Med takk for verdifull bistand ! Vennligst Forf”.

850,-

93

(OSCARSHAL) Oscarshal. Udgivet og forlagt af Chr. Tönsberg. Christiania. 1856. Tverr folio. Originalt stivt omslag. Tittelblad og 7 helsides fargeitografier. 8 s. tekst.(65975) Meget pent eksemplar.

4 800,-

94

(PRAM, Christen). Christen Prams udvalgte digteriske Arbeider samlede og udgivne af K. L. Rahbek, Professor og Theaterdirecteur, R. af D. I-VI. Kbh. 1824-29. 8vo. Samtidige skinnryggbind med rik ryggforgylling i tidens stil. Marmorerte dekler. Marmorerte forsatser. XIV, (2), 464 ; (2), 482 ; XXII, (2), 448 ; (12), 484 ; (24), 352 ; (4), LXXXIV, 367 s. (53813) Noen pressede blomster lagt inn i bind IV. Bind V med et ekstra håndskrevet tittelblad. Dette bindet som inneholder "Stærkodder. Et Digt i femten Sange" har også tittelblad datert 1785. Bortsett fra noen støtte hjørner, et meget pent sett.

1 900,-

95

RISÅSEN, Geir Thomas : Eidsvollsbygningen. Carsten Anker og Grunnlovens hus. Oslo. 2005. 4to. Originalbind med smussomslag. 297 s. Gjennomillustrert i farver.(65963) Praktboken om en av Norges viktigste bygninger.

650,-

96

ROJAHN, Vigdis : Prinsesse Ragnhilds eventyrbok. Skrevet og illustrert av (...). Oslo. 1932. 4to. Rikt dekorert originalt kartonasjebind. 134 s. Illustrert i svart/hvitt.(65989) Meget pent eksemplar.

400,-


97

SAMLINGER TIL DET NORSKE FOLKS SPROG OG HISTORIE. I-VI. Udgivne af en Samfund. Chra. 1833-39. 4to. Samtidige skinnryggbind med rik ryggforgylling og marmorerte dekler. (4), XXIII, (1 bl.), 610 ; (4), 649 ; V, (1 bl.), 663 ; IV, 663 ; IV, 717, (1) ; (4), 669 s. Stamtavler og plansjer. (65881) Norsk Bog-Fortegnelse s. 127-28. Botten-Hansen s. 72. Bindene er signert Hoppe. Bortsett fra en liten brist ved fremre øvre fals i bind I et meget pent sett. Emil Stang har eid settet, og har hans navnetrekk fra 4. oktober 1884. Han har tilføyd “Har tilhørt Fader”. Med Otto Sverdrup Engelschiøns ex libris. Et meget vakkert sett.

7 500,-

98

(SANDEMOSE, Aksel). Ole Hansens Reise nach Neu-Seeland. Von ihm selbst erzählt. Bebildert von Olaf Gulbransson. München. 1936. 8vo. Originalbind med smussomslag. 104 s. Illustrasjoner av Olaf Gulbransson. (61858) Med det fine smussomslaget tegnet av Olaf Gulbransson.

1 500,-

99

SCHOPENHAUER, Arthur : “Kan Menneskets frie Villie bevises af dets Selvbevidsthed ?”. En med det Kongelige Norske Videnskabers-Selskabs større Guldmedaille belønnet Priis-Afhandling af Dr. (...). Trondhjem. 1840. Liten 4to. Samtidig skinnryggbind med marmorerte dekler. 100 s. (65906) I “Det Kongl. Norske Videnskabers-Saelskabs Skrifter i det 19de Aarhundrede. 3die Binds 2det Hefte”. Bindet eller har en rekke interesaante artikler. Med tidligere eieres anmerkninger.

100

(SELJE). KREFTING, O. : Selje klosterlevninger. Indberetning om antikvariske undersøgelser 1866-67 i Selje kirke- og klosterruiner. (Med V plader lithografier). Udgiven av Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers Bevaring. Kra. 1868. Stor 4to. Nyere skinnryggbind med marmorerte dekler. Bundet med foromslaget. 15 s. + 5 litografier hvorav 4 foldede.(66017) Et av litografiene er tegnet av F. W. Schiertz.

1 400,-

101

SKIKK OG BRUK. Hovedredaktør : Waldemar Brøgger. Oslo. 1960. 4to. Originalt skinnbind med tittelfelt i rødt skinn. (14), 593 s. Rikt. illustrert, både med tegninger og fotografier. (65860) Fortsatt en uvurderlig klassiker.

2 000,-

102

(SKILØPER). (DREIER). (SENN). En norsk Skielöber. Ein Skielaufer (eine Art Schlittschuhe oder Schienlaufer) in Norwegen. No. 6 Kbh. Leks8vo. Originalt kobberstikk med samtidig håndkolorering. Enkeltark fra verket "Norske Nationale Klædedragter" - det første verk om norske folkedrakter. Foreleggene for samlingens tilsammen 74 kobberstikk er tegnet av J. F. L. Dreier. Det er den sveitsiske maleren Johan Senn som har stukket kobberstikkene under et opphold i Danmark. Disse ble utgitt i København i hefter i årene 1812-15. (65882) DETTE ER BARE ET AV MOTIVENE FRA DENNE SERIEN. VI HAR EN REKKE ANDRE FOR SALG.

3 000,-

24 000,-


103

SKAARE, Kolbjørn : Norges mynthistorie. Mynter og utmyntning i 1000 år. Pengesedler i 300 år. Numismatikk i Norge. I-II. Oslo. 1995. 4to. Originalbind med smussomslag. 347 ; 276 s. Meget rikt illustrert.(65158)

1 200,-

104

SLANGE Niels : Den Stormægtigste Konges Christian den Fierdes Konges til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmersken, greves til Oldenborg og Delmenhorst, Historie, sammenskreven at Niels Slange,....men efter Kongel. allernaadigst Befaling igienemmseet og af Archivdokumenter forbedret af Hans Gram. Part 1-4. Kbh. 1749. Folio. Tidlig 1800-talls skinnryggbind med opphøyde ryggbånd og enkel blinddekor på ryggen. (4), 10, 1534, (1). Kobberstukne helsides portretter av Niels Slange og Christian IV. (65978) Ren og fin materie.

14 500,-

105

(SNORRE). Snorre Sturlason. Kongesagaer oversat af Dr. Gustav Storm med Illustrationer af Halfdan Egedius, Christian Krohg, Gerhard Munthe, Eilif Peterssen, Erik Werenskiold, Wilhelm Wetlesen. Kra. 1899. Folio. Originalt helskinnbind med rik dekor på deklene og ryggen. Helt gullsnitt. Trykt i rødt og svart. 683 s. Gjennomillustrert. Med et foldekart bak i boken. (65155) Meget fint eksemplar av dette monumentale verket.

3 000,-

106

SOLLIED, Henning : Akersgårder. Hovedbølenes eierrekker. Utgitt av Akers Sogneselskap. Oslo. 1947. Leks8vo. Grønt originalt shirtingbind. XIX, 390 s. Illustrert. Med et farvetrykt foldekart.(65982) Pent eksemplar av det som fortsatt er den eneste fullstendige gårdshistorien for Aker.

1 200,-

107

STABEL, Fredrik : Snarere tvert imot. Med tegninger av forfatteren. Oslo. 1960. 8vo. Originalt omslag. 127 s.(66014) Liten utbedret skade på foromslaget.

400,-

108

STENERSEN, Rolf : Penger og tall. Oslo. 1937. 8vo. Originalt dekorert omslag. Ubeskåret og uoppskåret. 483 s. (65966) Med hilsen fra Stenersen til Nordahl (Grieg).

750,-

109

STØYLEN, Bernt : Norske døbenavne med deres betydning og oprindelse. Af (...). Sælges til indtægt for De norske ynglingeforeningers fællesforbund. Kristiania. 1887. 8vo. Blått granitolbind bundet med foromslaget. 111 s. (65943)

450,-

110

SÆTERBAKKEN, Stig : Flytende paraplyer. Dikt. Oslo. 1984. 8vo. Originalt dekorert omslag. 65 s.(65995) DEBUT. Meget pent eksemplar.

3 000,-

111

SÆTERBAKKEN, Stig : Sverdet ble til et barn. Dikt. Oslo. 1986. 8vo. Originalt dekorert omslag. 62 s.(65996) Meget pent eksemplar.

1 200,-


112

SÆTERBAKKEN, Stig : Siamesisk. Roman. Oslo. 1997. 8vo. Originalbind. 184 s.(65997) Pent eksemplar.

300,-

113

SÆTERBAKKEN, Stig : Kapital. Roman. Oslo. 2003. 8vo. Originalbind med smussomslag. 191 s.(65999) Meget pent eksemplar.

400,-

114

SØMME, Iacob D. : Ørretboka. Ørretfiske, ferskvannsfiske, fiskekultur. Med 248 illustrasjoner. Oslo. 1944. Leks8vo. Originalt dekorert kartonasjebind. 591 s. Illustrert.(65156)

400,-

115

THORESEN, Magdalene : Billeder fra Midnatsolens Land. Kjøbenhavn. 1884. 8vo. Samtidig skinnryggbind med svakt opphøyde ryggbånd og enkel tyggforgylling. (8), 360 s.(65843) Navnestempler på forsatsene. Om Vardø, Tana og Varanger.

480,-

116

(TORDENSKIOLD). BERGERSEN, Olav : Viceadmiral Tordenskiold. I-II. Trondhjem. 1925. Stor 8vo. Originale blå skinnryggbind med ryggforgylling. 1153 s. (fortløpende paginering). Illustrert.(65953) Lite navn på forsatsbladet.

750,-

117

TRÆTTEBERG, Hallvard : Norges krone og våpen. Oslo. 1937. 4to. Originalt dekorert omslag. 28 s. Illustrert.(65970) “Særtrykk av Festskrift til professor Francis Bull”. Med dedikasjon fra forfatteren.

350,-

118

TVEDTE, Jon : Flyvningen - det moderne eventyr. Billedredaktør : Halvor Pedersen. I-II. Oslo. 1958. 4to. Originale grønne skinnryggbind. 396 ; 427 s. Rikt illustrert med fotografier og plansjer.(65842) Med dedikasjon fra Tvedte. Ex ibirs. Pent sett.

950,-

119

ULLMANN, Vilhelmine : Fra tyveaarene og lidr mere. Med et forord af Otto Anderssen. Kristiania. 1903. 8vo. Blått privat helshirtingbind. (10), 99, (1) s.(65848) Med dedikasjon fra Vilhelmine Ullmann på fribladet.

400,-

120

ULVEN, Tor : Det tålmodige. Dikt. Oslo. 1987. Liten 4to. Originalt dekorert stivt omslag. 119 s.(65855) Ulest.

950,-

121

ULVEN, Tor : Søppelsolen. Memorabilia. Oslo. 1989. Liten 4to. Originalt dekorert stivt omslag. 71 s.(65853) Ulest.

900,-

122

UNDSET, Sigrid : Kristin Lavransdatter. Husfrue. Kristiania. 1921. 8vo. Grønt originaltbind med vignett på fordekkelen. 497 s.(59373) Meget pent eksemplar.

500,-


123

(UTSTILLINGEN 1914). Indberetning fra komitéen til forberedelse av utstillingen i Kristiania i 1914. Kristiania. 1910. Liten folio. Originalt omslag. 30 s. + 8 s. illustrasjoner som viser planene for utstillingsanlegget på Frogner. VEDLAGT : Cirkulære. Udstillingen i Kristiania 1914. Administrationskomiteen. Kristiania. 1911. Folio. 2 s. VEDLAGT : Program for en konkurranse til utstillingen i Kristiania i 1914. Kristiania. Uten år. (1911). Folio. (4) s.(65150) Foromslaget svakt solbleket.

450,-

124

(VARDAL). BLOM, P. : Beskrivelse over Vardal prestegjeld før og nu. Af (...), sogneprest til Vardal. Hamar. 1899. 8vo. Eldre skinnryggbind med enkel ryggforgylling og marmorerte dekler. (6), 122 s.(65944) Ex libris. Navn i gammel hånd på forsatsbaldets recto og verso.

1 400,-

125

(VON DER LIPPE). Personalhistoriske efterretninger om familien von der Lippe med nærmeste cognatiske descendenter. Samlede og bearbeidede af Conrad Fredrik von der Lippe. Bergen. 1883. 4to. Originalt typografisk kartonasjebind med enkel shirtingrygg. Frontispiece, (8), 105, (1) s. Med en påklebet vignett som viser våpenskjold på tittelbladet.(65896) Morten Hansen 1171. Med dedikasjon fra forfatteren til S. H. Finne-Grønn, samt dennes navnetrekk.

1 200,-

126

WELHAVEN, Elisabeth : Fra gamle dage. Skisser af (...). Christiania. 1871. 8vo. I materie. Ubeskåret. 53 s.(65983) Med hilsen til broren Johan Seb. Welhaven - “Til min inderlig kjære Broder J. S. Welhaven”.

500,-

127

WELHAVEN, J. S. : Digte, udkomne 1839, af (...). Anden Udgave. Christiania. 1855. 12mo. Samtidig helshirtingbind med rik gulldekormpå fordekkelen. Marmorert snitt. (2), VI, 308 s. Med errata-slipp.(66003) Hilsen i samtidig hånd på fribladet. Materien svakt gulnet.

950,-

128

(WERGELAND. Nicolai). Tillæg til “Forsvar for det Norske Folk og Kritik over Norges Dæmring” eller Svar paa “Motiveret Protest imod Forsvaret for det Norske Folk” af Førstnævnte Skrifts Forfatter. Christiania. 1836. 8vo. Moderne lysebrunt skinnryggbind med marmorerte dekler. 104, (1), (1 blank) s.(65988) Materien slitt og gulnet.

129

(WINSNES). REVERS, Katrine Schjøtt : Slegten Winsnes med en del sidelinjer. Ved (...) f. Vinsnes. Oslo. 1931. 4to. Privat brunt granitolryggbind med enkel ryggforgylling og marmorerte dekler. Bundet med foromslaget. 75 s. Illustrert. (65875) Morten Hansen 1942.

650,-

130

YTREBERG, N. A. : Handelssteder i Finnmark. Historie - handelsliv - reise og fest. Trondheim. 1980. 4to. Originaløbind med smussomslag. XI, 306 s. Rikt illustrert.(66005)

300,-

1 200,-


131

YTREBERG, N. A. : Nordlandske handelssteder. Virke - hverdag - reiseliv - fest. Trondheim. 1980. 4to. Originalbind med smussomslag. XI, 320 s. Illustrert. Foldekart.(66004) 3. opplag.

300,-

132

AASEN, I. : Norske Ordsprog, samlede og ordnede af (...). Anden Udgave (i ny Ordning). Christiania. 1881. 8vo. Blått originalt shirtingbind med rik dekor på fordekkelen. XVI, 237, (3) s.(66006) Liten slitasje ved øvre kapitél, ellers et meget pent eksemplar.

400,-


Profile for kristian-damms

Damms Antikvariat julekatalog 2019  

Damms Antikvariat julekatalog 2019  

Advertisement