__MAIN_TEXT__

Page 7

Nõustamise teooriad ja praktiline nõustamine

I OSA Nõustamise teooriad ja praktiline nõustamine Nõustamise teooriad Omaduste ja faktorite teooria (kokkusobitamine) Omaduste ja faktorite teooria lähtub põhimõttest, et alati toimib elukutse ratsionaalne valik. Õige valiku tegemiseks tuleb kõrvale heita ebaolulised faktorid. • Inimesel peab olema selge arusaamine iseendast. Nõustaja ülesanne on koguda infot nõustatava võimete, huvide, väärtuste, isikuomaduste kohta. • Inimesel peavad olema teadmised ümbritseva maailma kohta, näiteks millised on olulised nõuded eri kutsetele. Nõustaja ülesanne on anda selle kohta vajalikku teavet. • Ratsionaalse valiku tegemine. Seda teooriat järgivad mitmesuguseid intelligentsusteste kasutavad koolkonnad. Kõige tuntum on Binet’ intelligentsustest, mis võimaldab väljendada inimese intelligentsust teatud koefitsiendi abil. Standard on 100. Talente on jaotatud mitmeti. Üks võimalik jaotus on järgmine: • • • • •

verbaalsed anded; induktiivsed anded (oskus loogiliselt mõelda); ruumilised anded (oskus töötada ruumi mõõtmetega); numbrilised anded (oskus töötada kiiresti ja korrektselt arvutamise nelja põhitehtega); pertseptiivsed anded (oskus tajuda kiiresti üksikasju ja detaile, taju kiirus ja täpsus).

Eeltoodut arvestades on võimalik koostada talentide profiilid eri töökohtadele ehk nn professiogrammid. Seda käsitlust võib nimetada ka kokkuviimise teooriaks ehk matching’uks. Nõustamise käigus püütakse inimest kokku viia talle sobiva töökohaga. Nõustaja esitab faktilisi küsimusi ja pakub tööotsijale informatsiooni talle sobivate töökohtade kohta. Töökohti on võimalik rühmitada sarnasuse alusel. Siia kuulub ka Hollandi kutsealade tüübistik ning tema karjäärivalikuteooria ning testid. Kui viia inimene kokku talle sobiva tööga, muudaks see ühiskonnaProfile for Kristi Koort

Karjäärinõustamine - nõustaja käsiraamat  

Trükis on eelkõige abiks algajale karjäärinõustajale, pakkudes samas teada-tuntud äratundmisrõõmu ja värskeid ideid ka kogenud nõustajale. K...

Karjäärinõustamine - nõustaja käsiraamat  

Trükis on eelkõige abiks algajale karjäärinõustajale, pakkudes samas teada-tuntud äratundmisrõõmu ja värskeid ideid ka kogenud nõustajale. K...

Profile for kristi695
Advertisement