Page 8

Võrgustik otsustas aastatel 2008 – 2010 korraga tegeleda nelja prioriteetse valdkonnaga, mis määratleti ELi 2008. aasta resolutsioonis. Sellest tuleneb ka aruandes käsitletavate tegevuste ulatus. Täname Euroopa Komisjoni esindajaid nende toetuse eest programmi elluviimisel: Gordon Clark, Carlo Scatoli,

Jennifer Wannan ja Maike Koops hariduse ja kultuuri peadirektoraadist ning Susanne Kraatz tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraadist. Raimo Vuorinen ELGPNi koordinaator

8

Euroopa karjääriteenuste poliitika võrgustiku tegevused 2009–2010 LÜHIARUANNE  

Selle aruande eesmärk on anda poliitikakujundajatele jt huvigruppidele ülevaade Euroopa Karjääriteenuste Poliitika Võrgustiku (ELGPN) 2009–1...

Euroopa karjääriteenuste poliitika võrgustiku tegevused 2009–2010 LÜHIARUANNE  

Selle aruande eesmärk on anda poliitikakujundajatele jt huvigruppidele ülevaade Euroopa Karjääriteenuste Poliitika Võrgustiku (ELGPN) 2009–1...

Advertisement