Page 1

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Dette blir en god og moderne arbeidsplass med mulighet for fleksible løsninger. SBC skal være et positivt tilskudd til bymiljøet i Sandvika, og bidra til mer sentrumsliv. Bygget har et originalt eksteriør som setter et spennende preg på nærmiljøet. Bygningskomplekset skal gi inspirasjon til å arbeide, konsentrere seg, ha gode møter og samtaler. Man skal føle seg som en del av et større fellesskap. Sandvika Business Center består av flere bygg og gir assosiasjoner til en liten by. Byggene står ved siden av hverandre eller oppå hverandre, og rommene mellom byggene fremstår som hovedgater og tverrgående veier. Mangfoldet av småsteder med egen identitet fremstår i sum som ett sted med en særegen identitet.


S2


S3

Innhold

Illustrasjon

S

5:

S

6:

S

8:

S

9:

S

11:

S

12-31:

S

32:

Et kommunikasjonsknutepunkt

Et attraktivt arbeidssted

Miljøperspektivet

Parkering

Arealtabell og snitt

Plantegninger

Kontakt


S4

J

I Inngang

Inngang

Hovedinngang F

A

B

C

D

E G

H Illustrasjon


S5

Avstand Sandvika stasjon

500 Meter

– –

Sandvika Business Center har meget sentral beliggenhet mellom Hamang og Sandvika Storsenter, rett ved Sandvika Stasjon og med lett tilkomst til Oslos innfartsåre E18.

Sandvika Storsenter

300 meter

Bekkestua

11 min

20 min (ca 5,5 km)

15 min

Asker

9 min

30 min (ca 9 km)

7 min

Lysaker

10 min

30 min (ca 8,5 km)

5 min

Skøyen

13 min

35 min (ca 11 km)

9 min

Oslo

18 min

50 min (ca 16 km)

15 min

Gardermoen flyplass

40 min

Dette er et kommunikasjonsknutepunkt – beliggenheten kan knapt bli bedre i Sandvika. For de som velger å bruke bil, er det gode parkeringsmuligheter i garasjen under bygget (270 p-plasser). Garasjen går over to plan. For besøkende er det utendørs gjesteparkering (35 p-plasser). I garasjen er det også plass til 30 motorsykler og 25 el-biler.

sykkelparkering med plass til 200 sykler, og det vil være garderober med dusj for syklistene. På bakkeplan blir det også sykkelstativ med plass til cirka 80 sykler. SBC ligger cirka 300 meter fra Sandvika Stasjon. Herfra kan man ta lokaltog eller flytog. Flytoget tar deg til Gardermoen på kun 40 minutter. Det er meget god bussforbindelse til både Oslo og Akershus for øvrig. Taxiholdeplass ved Sandvika Storsenter.

Bil

Til fots Sykkel

Buss

vei ens ars if L Le

Et kommunikasjonsknutepunkt

Tog

n

ie

n

an

v er

e sv

g

En

Her ligger alle servicetilbud like ved, og Norges største kjøpesenter Sandvika Storsenter med handel, service Bjørnegard og servering er kun et steinkast unna.

Beliggenheten legger også til rette for sykling. Det er flere lokale og regionale sykkelstier som går så å si helt frem til bygget. I underetasjen vil det være egen avlåst d ve pen e l S

Ind

ien

us

tri

ve

ien E16

Elias

ei

Sandvika stasjon

ths v

Smi

E16

Sandvika Business Center

Skøyen Lysaker

Sandvika Storsenter

Rådhuset

Oslo

Sandvika E18

E18 E18

E6

Sandvika Storsenter Kjørbo

Asker 500 meter

Slependen Kalvøya


S6

Sosiale soner

Bedriftsrestaurant

Møterom

Sosiale soner – grønne lunger Bygningskomplekset skal gi inspirasjon. Man skal kunne konsentrere seg her, og man skal føle seg ivaretatt. Det er god kommunikasjon mellom etasjene og en gate fungerer som hovedtrafikkåre i hver etasje. Ved glasspassasjene som binder sammen byggene etableres sosiale soner / torg med sittegrupper og kaffebar hvor kollegaer og “kontornaboer” kan møtes. Her vil det være grønne, beplantede vegger som gir en flott ramme og lun atmosfære.

Bedriftsrestaurant over to etasjer gir et spesielt preg på bygget både innvendig og utvendig.

Et attraktivt arbeidssted Utearealet skal ha et ensartet utseende og utformes slik at det oppleves som et felles urbant uterom.

Illustrasjon: Inngang og bedriftsrestaurant


S7

Illustrasjon: Kontor

Fleksible planløsninger gir mange muligheter Kontorlokalene vil kunne romme 1500 - 2000 arbeidsplasser. De store og oversiktlige etasjeflatene gir mulighet for fleksibilitet og skreddersydde løsninger. Lokalene består av flere bygg som er bundet sammen med glasspassasjer, og de kan deles enten horisontalt eller vertikalt – alt etter hva leietakerne måtte ønske. Leietaker kan også selv bestemme om de ønsker cellekontor eller landskapskontor.


S8

Miljøperspektivet Bærum kommune har som mål å tilrettelegge for balansert og miljøvennlig byutvikling basert på en optimal blanding av arbeidsplasser, boliger, kultur- og rekreasjonstilbud i Sandvika sentrum. Sandvika Business Center ønsker å bidra til at dette målet blir nådd ved å legge til rette for byliv, handel, god kollektivtilknytning og ikke minst et miljøvennlig bygg. Bygget kan leveres som et energiklasse B bygg.

B Energiklasse B

Illustrasjon


S9

Parkering  

 





 

35 80

 

Bilparkering over bakken Sykkelparkering over bakken





270

Bilparkering under bakken 

 

El-bilparkering under bakken 



 

 

  

30 200

Motorsykkelparkering under bakken









    

   

 





Sykkelparkering under bakken

   



U1 etg.

 





  





 

 

nedkjøring til Parkering under bakken

U2 etg.

 




S 10

Området

BILDER AV OMRÅDET

FOTO: OXIVISUALS


S 11

Arealtabell BTA Byggetrinn 1

Bygg

A

B

Byggetrinn 2

C Total a-C

D

E

F

Byggetrinn 3

G H Total D-H

Totalt

I

J Total I-J Total a-j

U2

– – –

– – – –

5 540 kvm

U1

– – –

– – – –

4 770 kvm

1 etg

310 kvm

420 kvm

350 kvm

1 080 kvm

540 kvm

550 kvm

300 kvm

385 kvm

550 kvm

2 325 kvm

365 kvm

345 kvm

710 kvm

4 115 kvm

2 etg

295 kvm

400 kvm

300 kvm

995 kvm

470 kvm

490 kvm

300 kvm

385 kvm

515 kvm

2 160 kvm

335 kvm

360 kvm

695 kvm

3 850 kvm

3 etg

420 kvm

430 kvm

410 kvm

1 260 kvm

470 kvm

590 kvm

435 kvm

430 kvm

540 kvm

2 465 kvm

335 kvm

360 kvm

695 kvm

4 420 kvm

4 etg

420 kvm

430 kvm

410 kvm

1 260 kvm

590 kvm

590 kvm

435 kvm

430 kvm

590 kvm

2 635 kvm

20 KVM

360 kvm

380 kvm

4 275 kvm

5 etg

420 kvm

430 kvm

410 kvm

1 260 kvm

590 kvm

590 kvm

435 kvm

430 kvm

590 kvm

2 635 kvm

– –

– 3 895 kvm

6 etg

420 kvm

430 kvm

410 kvm

1 260 kvm

590 kvm

590 kvm

435 kvm

430 kvm

590 kvm

2 635 kvm

– –

– 3 895 kvm

7 etg

270 kvm

70 kvm

70 kvm

410 kvm

460 kvm

70 kvm

70 kvm

355 kvm

70 kvm

1 035 kvm

– –

– 1 435 kvm

2 610 kvm 2 360 kvm

7 525 kvm

Total

2 555 kvm

3 710 kvm 3 470 kvm 2 410 kvm 2 845 kvm 3 445 kvm

15 890 kvm

1 055 kvm

1 425 kvm

2 480 kvm

25 885 kvm

Oppgitt areal er etasjenes bruttoareal, det tilkommer andel fellesareal, som bedriftsrestaurant, etc.

J

I

A

B

F C

D

E G

 







 











  



 



 





























 













 



  

SNITT fra vest

SNITT fra sør

Byggetrinn 1

Byggetrinn 2

Byggetrinn 3

H


S 12

J

I byggetrinn 1

1. etg.

Interiør inspirasjon

A

B

F C

D

E G

H

Skisse

ikke arbeidstegning

Resepsjon

Første etasje Byggetrinn 1 som viser felles bedriftsrestaurant og møteromsenter for hele bygget.

Kantine Totalt 130pl.

Handel

Kjøkken/Servering/

Møterom

Fargekoder

Handel Kopi/lager/toalett 1:200

0

1m

2m

3m

4m

5m 6m

7m

8m

9m 10m

Alle mål må kontrolleres på stedet. Tegningen viser hovedutforming og prinsippløsninger. Leverandør skal ivareta og innestå for alle krav til styrke og kvalitet. Tilsier slike hensyn at løsninger vist på tegning bør justeres, må leverandøren kontakte Metropolis arkitektur & design AS.

DATO OPPRETTET:

B Nytt arkitektunderlag

31.01.14/TMK

15.01.14

A Planløsning

29.01.14/TMK

TEGNINGSNUMMER:

Sandvika Business Center

SKALA PÅ A3 ARK:

Illustrasjonsplan 1.etasje

REV. :

1 : 200 SIGN. :


S 13


S 14

J

I byggetrinn 1

2. etg.

Eksteriør

A

B

F C

D

E G

H

Skisse

ikke arbeidstegning 169,8 m2

310,0 m2

Variert utsyn til omkringliggende landskap og bymiljø.

207,6 m2

Minikjøkken/ Sosial sone Print/Kopi Minikjøkken/ Sosial sone

Print/Kopi

70

Arbeidsplasser i åpent landskap

14

Touch arbeidsplasser

Print/Kopi

8 Stillerom 2 Møterom

A

Sosiale soner Møterom

Fargekoder

B Arb.pl. -1600x800

24

Totalt

24

Stillerom

2

Print

1

C Arb.pl. -1600x800 Touch -1200

Arbeidsplasser

Arb.pl. -1600x800 Touch -1200

28 6

Totalt

34

Stillerom

18 8

Totalt

26

4

Stillerom

2

Møterom -8 pers.

1

Møterom -6 pers.

1

Print

1

Print

1

Kopi/lager/toalett 1:200

0

1m

2m

3m

4m

5m 6m

7m

8m

9m 10m

Alle mål må kontrolleres på stedet. Tegningen viser hovedutforming og prinsippløsninger. Leverandør skal ivareta og innestå for alle krav til styrke og kvalitet. Tilsier slike hensyn at løsninger vist på tegning bør justeres, må leverandøren kontakte Metropolis arkitektur & design AS.

DATO OPPRETTET:

B Nytt arkitektunderlag

31.01.14/TMK

15.01.14

A Planløsning

29.01.14/TMK

TEGNINGSNUMMER:

- Revisjon

Dato / Sign.

- Revisjon

Dato / Sign.

Sandvika Business Center

SKALA PÅ A3 ARK:

Illustrasjonsplan Alt.1 -2.etg

REV. :

SIGN. :

B

TMK

1 : 200


S 15

J

I byggetrinn 1

2. etg. alternativ løsning med cellekontor

A

B

F C

D

E G

H

Skisse

ikke arbeidstegning 167,6 m2

310,0 m2

207,6 m2

Minikjøkken/ Sosial sone Print/Kopi Minikjøkken/ Sosial sone

Print/Kopi

28

Arbeidsplasser i åpent landskap

26

Arbeidsplasser cellekontor

Print/Kopi

6 Stillerom 3 Møterom

A

1:200

0

1m

2m

3m

4m

5m 6m

7m

8m

C

B Kontor

10

Kontor

Totalt

10

Stillerom

2

Arb.pl. -1600x800 Arb.pl. -1200x800

Print

1

9

Kontor

14

Arb.pl. -1600x800

10 17

7

4

Totalt

Totalt

27

Stillerom

1

Stillerom

3

Print

1

Møterom -10 pers.

2

Print

1

9m 10m

Alle mål må kontrolleres på stedet. Tegningen viser hovedutforming og prinsippløsninger. Leverandør skal ivareta og innestå for alle krav til styrke og kvalitet. Tilsier slike hensyn at løsninger vist på tegning bør justeres, må leverandøren kontakte Metropolis arkitektur & design AS.

DATO OPPRETTET:

B Nytt arkitektunderlag

31.01.14/TMK

15.01.14

A Planløsning

29.01.14/TMK

TEGNINGSNUMMER:

- Revisjon

Dato / Sign.

- Revisjon

Dato / Sign.

Sandvika Business Center

SKALA PÅ A3 ARK:

Illustrasjonsplan Alt.2 -2.etg

REV. :

SIGN. :

B

TMK

1 : 200


S 16

J

I byggetrinn 1

3 - 6. etg. typisk layout

Interiør inspirasjon

A

B

F C

D

E G

283,1 m2

Det er lagt vekt på å gi et nøytralt utgangspunkt slik at leietaker selv kan sette sitt preg på lokalene.

H

Skisse

ikke arbeidstegning

340,5 m2

303,2 m2

Print/Kopi

Minikjøkken/ Sosial sone

Minikjøkken

Print/Kopi

Print/Kopi

112 Arbeidsplasser i åpent landskap 12 Stillerom 3 Møterom

A

B Arb.pl. -1600x800 Arb.pl. -1200x800 Totalt

2 26

Arb.pl. -1600x800 Touch -1200 Totalt

38

Arb.pl. -1600x800

42

6

Totalt

42

44

Stillerom

3 1 1

Sosiale soner Møterom

Stillerom

5

Stillerom

4

Arbeidsplasser

Møterom - 8pers.

1

Møterom - 8pers.

Møterom - 8pers.

1

Print

Kopi/lager/toalett

Print

1

Print

1

Fargekoder

24

C

1:200

0

1m

2m

3m

4m

5m 6m

7m

8m

9m 10m


S 17

J

I byggetrinn 1

3 - 6. etg. alternativ løsning med cellekontor

A

B

F C

D

E G

283,1 m2

Skisse

ikke arbeidstegning

340,5 m2

Print/Kopi

H

303,2 m2

Minikjøkken/ Sosial sone

Minikjøkken/ Sosial sone

Print/Kopi

Print/Kopi

72

Arbeidsplasser i åpent landskap

23

Arbeidsplasser cellekontor

6 Stillerom 3 Møterom

A

1:200

0

1m

2m

3m

4m

5m 6m

7m

8m

9m 10m

B

C

Kontor

3

Kontor

8

Kontor

Arb.pl. -1600x800

28

Arb.pl. -1600x800

28

Arb.pl. -1600x800

16

Totalt

31

Totalt

36

Totalt

28

Stillerom

12

2

Stillerom

3

Stillerom

1

Møterom - 8pers.

1

Møterom - 8pers.

1

Møterom - 8pers.

1

Print

1

Print

1

Print

1


S 18

Hovedinngang

fasade

Illustrasjon


S 19

Illustrasjon


S 20

J

I

1. etg.

Interiør inspirasjon

A

B

F C

D

E G

H

Første etasje alternativ 2 som viser bygget delt vertikalt med to separate inngangspartier. Byggetrinn 1

23

Arbeidsplasser i åpent landskap

2 Fokusrom 10 Møterom 360 Kantineplasser

Sosiale soner Møterom

Fargekoder

Handel Kopi/lager/toalett

Byggetrinn 1

Byggetrinn 1


S 21

Handel

Bedriftsrestaurant Handel

Handel


S 22

J

I

2. etg.

Interiør inspirasjon

A

B

F C

D

E G

H

Mulighet for egne møterom, men også tilgang til flere felles møtelokaler. Byggetrinn 1

250 Arbeidsplasser i åpent landskap 24 Fokusrom 7 Prosjektrom 146 Kantineplasser

Sosiale soner Møterom

Fargekoder

Handel Kopi/lager/toalett

Byggetrinn 1

Byggetrinn 1


S 23

Bedriftsrestaurant


S 24

J

I

3. etg.

Interiør inspirasjon

A

B

F C

D

E G

H

Grønne, beplantede vegger skaper en lun atmosfære. Byggetrinn 1

214 Arbeidsplasser i åpent landskap 75 Cellekontor 25 Fokusrom 2 Prosjektrom 5 Møterom

Sosiale soner Møterom

Fargekoder

Handel Kopi/lager/toalett

Byggetrinn 1

Byggetrinn 1


S 25


S 26

J

I

4. etg.

Interiør inspirasjon

A

B

F C

D

E G

Det er lagt vekt på å gi et nøytralt utgangspunkt slik at leietaker selv kan sette sitt preg på lokalene.

Byggetrinn 1

358 Arbeidsplasser i åpent landskap 33 Fokusrom 5 Prosjektrom 5 Møterom

Sosiale soner Møterom

Fargekoder

Handel Kopi/lager/toalett

Byggetrinn 1

H

Byggetrinn 1


S 27

Tak


S 28

J

I

5. og 6. etg.

Interiør inspirasjon

A

B

F C

D

E G

H

Det legges opp til flere sosiale soner med uformelle møteplasser. Byggetrinn 1

222 Arbeidsplasser i åpent landskap 65 Cellekontor 20 Fokusrom 2 Prosjektrom 5 Møterom

Sosiale soner Møterom

Fargekoder

Handel Kopi/lager/toalett

Byggetrinn 1

Byggetrinn 1


S 29

Tak

Tak


S 30

J

I

7. etg.

Eksteriør

A

F

B

C

D

E G

H

Tak

Variert utsyn til omkringliggende landskap og bymiljø.

Byggetrinn 1 Tak

88

Tak

Arbeidsplasser i åpent landskap

5 Fokusrom

Tak

3 Prosjektrom

Teknisk

Teknisk

Sosiale soner Møterom

Fargekoder

Handel Kopi/lager/toalett


S 31

Rømnings trapp

Tak

Tak

Tak

Teknisk

Tak

Tak

Teknisk

Tak Teknisk Tak

Tak


S 32

Kontakt Megler Idé/Design: lemon.no 3D Illustrasjoner: oxivisuals.no

Akershus Eiendom AS Haakon VII’s gt. 5, 7. etg., Postboks 1739 Vika, 0121 OSLO Tlf: +47 22 41 48 00 www.akershus-eiendom.no

Arkitekt Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL Sagveien 21 A NO-0459 Oslo Tlf: +47 23 23 38 70 www.sh-arkitekter.no

Eier Sandvika Business Center AS Karenslyst allé 16F Pb 36 Skøyen, 0212 OSLO Tlf: +47 22 12 19 90

Forbehold

Illustrasjon

Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler i prospektet, samt eiers rett til å endre prosjektet. Utbygger har rett til å justere leveransen dersom tilsiktet kvalitet og standard ikke reduseres. Det gjøres samtidig oppmerksom på at alle tegninger og bilder kun er ment som illustrasjoner, og at det kan forekomme avvik fra disse i oppført bygg.


S 33


S 34

Sandvika Business Center  
Sandvika Business Center  

Sandvikabc prospekt Akershus Eiendom