REAL Nytt 06 2014

Page 1

NÆRINGSEIENDOMMER utg. 6 2014

Romerike – Oslo Nord

TIL LEIE

LØRENSKOG 869 KVM KONTOR

Denne utgaven inneholder et variert utvalg av våre eiendommer for salg og lokaler for utleie.

FJELLHAMARVEIEN 52

Representative lokaler inndelt med cellekontorer, møterom, atrium og minikjøkken  Felles bemannet kantine, treningsrom, badstue og garderober  Mulighet for leie av 10 stk oppmerkede p-plasser 

Rikelig med p-plasser Tilpasses leietaker etter nærmere avtale  Kort vei til buss og tog  Lokalene er ledig omgående  Oppdragsnr: 14055  

TIL SALGS

GARDERMOEN / ULLENSAKER 6.301 KVM NÆRINGSTOMT

KONTAKT Knut Olderkjær 922 47 734 knut@real.no

RAVINEVEGEN

Gardermoen m/kort vei til terminalen ved Oslo Lufthavn  Matrikkel: Gnr. 163, bnr. 106  Nærhet til E6, Scandic Hotel, Gardermoen Airport Hotel mm  Ledningsnett for vann og kloakk på tomten 

Regulert til lager/industri/kontor Maks. BYA = 30 %, mønehøyde 11,5 m, grunnflate 1.000 kvm  Gnr. 39, bnr. 33 – regulert til VA-anlegg medfølger i salget  Prisantydning: Kr 6.000.000, Oppdragsnr: 14054  

KONTAKT Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

REAL Næringsmegling AS, Solheimveien 112, P.b 322, 1471 Lørenskog | Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 | E-mail: firmapost@real.no - www.real.no


TIL LEIE

SOLHEIMVEIEN 6-8

LØRENSKOG/KARIHAUGEN

CA. 2.000 KVM VARMTLAGER Sentralt beliggende vis à vis Elkjøp Megastore  9 stk kjøreporter, 2 stk m/direkte adgang til lokalet  Varmtlager m/tilhørende kontorer, møterom og toalett  Leies ut samlet til 1 leietaker 

TIL LEIE

Meget velegnet til distribusjonssenter  Meget gode lys- og strømforhold  Lokalet kan overtas fra 01.02.2014  Oppdrags nr: 13111 

KONTAKT Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

GJELLERÅSEN/NITTEDAL BRENNAVEIEN 12 KOMBINASJONSEIENDOM CA. 3.625 KVM TOMT CA. 11.682 KVM Sentral beliggenhet, få minutter fra Oslogrensen  Kort vei til av-/påkjøring E6 ved Hvam/Olavsgård  Meget velegnet til f.eks logistikkvirksomhet  Rikelig med p-plasser 

TIL LEIE

1. etg, ca. 2.950 kvm: Lagerhaller med takhøyde 6 meter, 3 lasteramper  2. etg, ca. 520 kvm: Resepsjon, kantine, lager, garderober, kontorer, møterom mm 

FURUSET / OSLO

KONTAKT Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

PROFESSOR BIRKELANDSVEI 36 D

1.111 KVM KONTOR OG LAGER Sentral beliggenhet med nærhet til E6  Ca. 600 m nord for IKEA  1. etg: Lager (mesteparten høytlager) ca. 891 kvm  Takhøyde ca. 6 meter Kjøreport(er) 

TIL LEIE

2. etg: Kontor ca. 220 kvm Mulighet for leie av p-plasser  Lokalene leies ut samlet til 1 leietaker  Kort vei til buss, med overgangsmulighet til tog og t-bane  

KONTAKT Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

SOLHEIMVEIEN 62 A

LØRENSKOG 892 KVM KOMBINASJONSLOKALER Sentral beliggenhet nær avkjøring RV 159/E6  I samme bygg som Mercedes forhandler Star Autoco  2. etg lager ca. 345 kvm  3. etg kontor ca. 547 kvm 

God standard Lokalene passer godt til helserelatert virksomhet  10 p-plasser medfølger  Kort vei til buss  Oppdragsnr: 13044  

KONTAKT Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

REAL Næringsmegling AS, Solheimveien 112, P.b 322, 1471 Lørenskog | Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 | E-mail: firmapost@real.no - www.real.no


TIL LEIE

NITTEDAL

MASTEVEIEN 3

365 KVM LAGER

Sentralt beliggende på Skytta Industrifelt  Kort vei til RV4, og avkjøring E6  Lagerdel inndelt med 2 løp, kan endres til ett areal  Takhøyde ca. 3,2 meter 

TIL LEIE

2 stk kjøreporter Tilhørende kontor- og spiserom, samt 2 wc  Godt med uteareal for parkering og utelagring  Oppdragsnr: 13119  

NITTEDAL/GJELLERÅSEN

KONTAKT Knut Olderkjær 922 47 734 knut@real.no

INDUSTRIVEIEN 15

FRA 744 - 3.092 KVM LAGER-/KONTORBYGG Sentral beliggenhet.  Kort vei til RV4 og E6  Høytlager med 7,7 meter takhøyde  Lager på ca. 744 kvm med ca. 5 meter takhøyde kan leies separat 

Resepsjon, kontorer, garderobe, wc/dusj, arkivrom mm  Flere porter og ramper  Stort uteareal  Oppdragsnr: 14050 

STASJON SØKER TOMT STASJON SØKER TOMT

Nå søker vi eiendommer i Oslo og Akershus til våre automatkonsept.

Nå søker vi eiendommer i Oslo og Uno-X harautomatkonsept Norges råeste Akershus til våre

KONTAKT Knut Olderkjær 922 47 734 knut@real.no

UNO-X AUTOMAT UNO-X AUTOMAT

bensinstasjonskonsept: Uno-X har Norges råeste bensinstasjonskonsept: På under to uker setter vi opp en topp På under to uker setter vimoderne opp en automatstasjon. topp moderne automatstasjon.

En Uno-X stasjon tar liten plass og gir økt trafikk En Uno-X stasjon tar liten plass og gir økt trafikk til eiendommen. NåNå søker til eiendommen. søkervivisamarbeidspartnere samarbeidspartnere medmed eiendommer i Oslo ogog Akershus ønskeråå eiendommer i Oslo Akershussom som ønsker utvikle denden sammen med etettrygt utvikle sammen med trygtog ogfremtidsrettet fremtidsrettet konsept. konsept. Se hvordan vi bygger en stasjon på 10 dager!

Se hvordan vi bygger en stasjon på 10 dager!

Ta kontakt om du har en aktuell tomt i området:

Dersom du mener at du har en aktuell eiendom i

Knutområdet, Erik Olderkjær, Næringsmegling AS da hørerReal vi gjerne fra deg: E-post: knut@real.no | Telefon: 922 47 734 Knut Erik Olderkjær, Real Næringsmegling E-post: knut@real.no | Telefon: 922 47 734


TIL SALGS

KJELLER VEST

HVAM/ SKEDSMO

 

6.000 KVM

 

NÆRINGSTOMT

Sentral beliggenhet langs E6 Gode eksponerings- og profileringsmuligheter Næringstomt på ca. 6.000 kvm Bebyggelse kan oppføres i maks 4 etasjer. TU=90 %

 

Regulering: Kontor og industri Opparbeidet adkomst til tomtegrense

Prisantydning: Kr 18.000.000,-

Oppdragsnr: 14042

TIL SALGS

STRØMMEN/ SKEDSMO

Eivind Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

STRØMSVEIEN 102

KOMBINASJONSEIENDOM NÆRING + BOLIG

KONTAKT

4 stk næringsseksjoner + 4 stk boligseksjoner selges samlet

Total bygningsmasse: Ca. 1.141 kvm Leieinntekter pr. 01.01.2014: Kr 1.080.060,Næringslokale i 1. etg kan fristilles kjøper

Salg av Rælingen 3 AS som eier av 6 stk seksjoner, samt eiendomssalg av to boligseksjoner

KONTAKT

Takst samlet for alle seksjonene: Kr 15.000.000,-

Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Oppdragsnummer: 13114