Page 1

PERSVEIEN KONTOR ca. 4.300 m2 // LAGER ca. 4.200 m2

28


PLASS TIL DE STØRSTE OG ROM FOR DE SMÅ

ULVEN.OSLO.NO


BELIGGENHET

EIENDOMMEN

KONTOR OG LAGER

LOKALET

4-5

6-9

10 - 11

12 - 13

PLANTEGNINGER KONTOR

PLANTEGNINGER LAGER

UTVIKLING OG FORVALTNING

ULVEN

14 - 17

18 - 19

20 - 21

22 - 23


E

HOTEL 33

R

T

en vei

T ØS

ru d rald

PERSVEIEN 28 Persve ien

ALNABRU

Ha

ØKERNSENTERET

K EA

Ter min alveie n

E RV

n Brobekkveie

I

RING 3

ALNA SENTER 68 - 107 - 401 Haraldrudveien

ie n P ersve Ulvenspiltten

E6

E6

EN

VALLE HOVIN

Ulvenve

Karl St

ei aaffs v

ien

VALHALL ARENA

RING 3

Ole De viks vei

58 - 68 - 107 - 313 - 401 Persveien

N

IE VE

ST

i ve s g l li n

HELSFYR

M RU

4

O

DE

R GA

S

M RØ

Gren sevei en

O SL

O RM

S

T EN

E6

BUSS 58 Ha t Helsfyr – Nydalen, 4 avganger pr. time s Pro BUSS 68 Helsfyr – Grorud

BUSS 107 Helsfyr - Ulven - Sinsen BUSS 313 Skarnes - Kløfta - Østre Akervei - Oslo BUSS 401 Oslo Bussterminal – Lillestrøm

T-BANE T-bane på Økernsenteret – 8 minutters gangtid, T-banen har 8 avganger pr. time til/ fra sentrum. FLYBUSSEN Teisen - Ulven - Oslo lufthavn Gardermoen


BELIGGENHET

NÆRHET TIL OSLO SENTRUM OG KORT VEI TIL GARDERMOEN

01

Eiendommen har sentral beliggenhet, og er lett tilgjengelig via gode forbindelser til veinettet og offentlige kommunikasjonstilbud. Det er direkte aksess til E6 og eiendommen ligger innenfor bomringen.

OSLO SENTRUM HELSFYR

ØKERN

RING 3

ØSTRE AKERVEI

PERSVEIEN

E6

5


02

EIENDOMMEN

Persveien 28 vil være et prosjekt som kombinerer en total rehabilitering av et eksisterende kontorbygg og et nybygget lager som knyttes sammen med et felles inngangsparti. Persveien 28 vil fremstå som et nybygg med meget tidsriktige fasader og som er godt profilert mot Persveien og E6. Vi tilbyr parkering for sykler og biler i underetasje og god utendørsparkering for kunder og gjester. Persveien 28 er utformet slik at det danner et torg mot øst. Her vil inngangspartiet være, samt at det vil danne et

PERSVEIEN 28 ER ET MODERNE KONTORBYGG MED LAGER

naturlig punkt for en proff-butikk/showroom. Fasaden vil ha store vindusflater.

• • • •

Ca. 4.300 kvm kontor Ca. 4.200 kvm lager Parkeringskjeller med 97 p-plasser Utendørs gjesteparkering

ILLUSTRASJONSFOTO

6


PERSVEIEN 28 ILLUSTRASJON

7


ILLUSTRASJON PERSVEIEN 28

8


ILLUSTRASJONSFOTO FRA ULVENVEIEN 111

9


ILLUSTRASJON PERSVEIEN 28

10


KONTOR OG LAGER

TIDSRIKTIG, MODERNE OG FUNKSJONELT

03

KONTORBYGGET vil fremstå som ett tidsriktig og moderne bygg med de kvaliteter og funksjoner som forventes til et nybygg, både utvendig og innvendig. Kantinen kan legges i høy underetasje som vil få godt med naturlig lys med sine høye vinduer og åpent opp til deler av 1 etg. Fra 1. etg vil det bli ett hyggelig og lyst adkomstareal egnet for kundemottak/resepsjon og møteromsavdeling. Inngangspartiet og møteromsavdelingen vil bli åpen og lys da det vil være åpent ned til underetasjen. Kontorbyggets øvrige etasjer, dvs 2. til 4. etg er like i areal med sine ca. 1.000 kvm BTA hver og kan innredes i ulike kombinasjoner av cellekontorer og åpne landskap. LAGERDELEN er planlagt med en varehåndtering inn og ut fra byggets vestside og er utformet med få søyler slik at det vil bli en meget rasjonell plassering av reoler og gode kjøreganger. Det vil være fri lagringshøyde på ca. 7,8 m. Varestrømmen er planlagt håndtert via laste hus med lastebrygger. Lageret vil være på ca. 4.200 kvm, inkl. en mezzanin etasje på ca. 500 kvm og 170 kvm lager i kjeller. Proffbutikken/showrommet vil ha en naturlig plassering mellom lager- og kontorbygget, vendt ut mot torget. Prosjektet skal klassifiseres etter BREEAM NOR med GR

E EN B UI L D

I

G

N O RWE GI A

N CO

ILLUSTRASJONSFOTO

N

målsetting om å oppnå karakteren VERY GOOD. U NC I L

NOR

M ME DL M LEEM

11


04

LOKALET

KONTORBYGGET Ca. 4.300 kvm BTA fordelt over fire etasjeplan, samt høy underetasje. Eksisterende bygg som total rehabiliteres til nybyggstandard. Hvert plan på ca. 1.000 kvm BTA. LAGERBYGGET Nytt bygg på ca. 4.200 kvm BTA lager og 500 kvm BTA messanin og 170 kvm lager i kjeller, samt underetasje

DETTE KAN DU FÅ I PERSVEIEN 28:

med parkering.

• Lageret har 7,8 meter fri lagringshøyde • Showroom / proffbutikk (under messanin) med 4,8 meter fri lagringshøyde

• 2 til 4 kjøreporter • Messanin i 2. plan • Underetasje bygges som parkeringskjeller: 97 p-plasser Eget «torg» for eiendommen Persveien 28, med adkomst og parkering for gjester og kunder. Bygget er egnet for:

• • • •

Lager Proffutsalg Showroom Kontor

ILLUSTRASJONSFOTO FRA ULVENVEIEN 111

12


ILLUSTRASJON PERSVEIEN 28

KONTOR

AREAL

ARB.PLASSER

PLAN 4

1.030 m2 BTA

37 - 70

PLAN 3

1.030 m2 BTA

37 - 70

LAGER

AREAL

PLAN 2

500 m2 BTA, MESSANIN

PLAN 2

1.030 m2 BTA

37 - 70

PLAN 1

3.500 m2 BTA

PLAN 1

1.000 m2 BTA

30 - 50

PLAN 1.U

210 m2 BTA

-

PLAN 1.U

P-KJELLER 97 PLASSER, 180 m2 BTA LAGER

LAGERBYGG: 4.200 m2 BTA PARKERINGSKJELLER: 2.700 m2 BTA

KONTORBYGG: 4.300 m2 BTA ANTALL ARBEIDSPLASSER 141 TIL 260 13


2 1. 1. ETASJE - KONTOR - ca . 1.000 etasje - KONtOR - 859 m2 M

PLAN 1 - KONTOR PLAN 1 - KONTOR

3241ARBEIDSPLASSER ARBEIDSPLASSER

SALGSPLASSER: KONTOR LANDSKAP: LANDSKAP

4 PLASSER 10 PLASSER 28 28PLASSER PLASSER PROSjEKTPLASSER: 3

trapp

MØTEROM: LANDSKAP 4 2 SALGSPLASSER PRINT / KOPI:5-6 14 MØTEROM: RESEPSJON 1 1 SOSIAL SONE: PRINT / KOPI: 1 MØTEROM 2 RESEPSJON SOSIAL SONE 1 1 STILLEROM:

1 2 3 9

4 9 x 167 = 1 500

5 4

UTSTILLINGSAREAL

3

SOSIAL SONE: 1 LAGER / DATA / TEKNISK: 4

2 1

5 6 7 8 9

utstilling

resepsjon

kontor

salg

kontor

salg resepsjon

kontorlandskap

lager

15

16

17

18

19

datarom sosial sone

kopi

møte

møte

stillerom

3

12

4

11

5

10

lager

HCWC

minikjøkken

hcwc

salg utstilling

16 15 14 13 12 11

kontorlandskap

10

møterom

sosial sone

teknisk møterom

18 17

6

5

4

3

2

1

møterom

møterom

9

wc

8

8

7

9 7

6

Åp åpen ent ne tn d ed

13

n nt

pe

å

2

ed

kontorlandskap

wc

1

14

J:\7071,20\TEGNING\1-modell\7071,20-MODELL_Prospekttegninger.pln

kontor

kontor

kontor

print / kopi

kontorlandskap

salg

kontor

kontor

kontor

kontor

kontor

prosjektplasser

1414

Illustrasjon prospekt 1. Etasje Persveien 28


2. ETASJE - KONTOR - 1.030 M22 3. etasje - KONtOR - 932 m PLAN 3 - KONTOR PLAN 2 - KONTOR

67 ARBEIDSPLASSER 70 ARBEIDSPLASSER

LANDSKAP 67 PLASSER KONTOR 9 PLASSER LANDSKAP 58 PLASSER MØTEROM: 4 PROSjEKTPLASSER: 3 PRINT / KOPI: 1

1 15 x 167 = 2 501

2

STILLEROM: 6 MØTEROM: SOSIAL6-7 SONE: 1 PRINT / KOPI: 1 LANDSKAP 67LAGER / DATA / TEKNISK: 2 STILLEROM: MØTEROM 4 (1x8pers +22x 6pers + 1x4pers) STILLEROM 6 SOSIAL SONE: 1 SOSIAL SONE 1 LAGER / DATA / TEKNISK: 3

9 x 167 = 1 500

9 8 7 6 5

3 4 5 6 7 8 9

4 3

stille resepsjon kontor

kontor kontor

kontor

stille kontor

stille

minikjøkken

minikjøkken

HCWC hcwc

møte

9

8 8 7 7

møterom

8

1616

1515

lager

9 9

7

10

6

møterom

kopi

11 11

møte

5

møterom

kontorlandskap

4

1717

14 14 13 13 12 12

sosial sone

møte 3

lager

2

1818

print / kopi

lager

møte

stillerom

1

1919

datarom møterom

18 17 16 15 14 13 12 11 10

sosial sone

66

55

44

33

22

11

J:\7071,20\TEGNING\1-modell\7071,20-MODELL_Prospekttegninger.pln

møteplass

kontorlandskap

teknisk

stillerom

prosjektplasser

stille kontorlandskap

bibliotek

kontorlandskap

stille kontor

kontor kontor

kontor

stille

16

Illustrasjon prospekt 2. etasje Persveien 28

15


3. ETASJE - KONTOR - ca. 1.0302 M2 3. etasje - KONtOR - 932 m PLAN 3 - KONTOR PLAN 3 - KONTOR

52 ARBEIDSPLASSER 70 ARBEIDSPLASSER

LANDSKAP 52 PLASSER KONTOR 9 PLASSER LANDSKAP TEAM MØTEPLASS: 5 58 PLASSER PROSjEKTPLASSER: 3 LANDSKAP 52 3 MØTEROM:

1 15 x 167 = 2 501

2

RESEPSJON 1 STILLEROM: MØTEROM 3 5 MØTEROM: SOSIAL SONE: 1 STILLEROM 5 6-7 PRINTSONE KOPI: SOSIAL 1 /1 TEKNISK: 2 LAGER //DATA BIBLIOTEK 1 STILLEROM: BIBLIOTEK: 1 2 5 TEAM MØTEPLASS

9 x 167 = 1 500

9 8 7 6 5

3 4 5 6 7 8 9

4 3

SOSIAL SONE: 1 RESEPSJON LAGER / DATA / TEKNISK: 3

resepsjon kontor

møteplass

kontor kontor

møteplass

stille

kontorlandskap kontorlandskap

kontor

kontor

møteplass

15

minikjøkken

16

17

14

13

møterom

12

kontorlandskap kontorlandskap 18 17 3

møte

sosial sone

møte

Lager

2

18

print / kopi

møterom

16 4

stillerom

stillerom

1

19

datarom

11

15 5 13 12

minikjøkken

11 9

HCWC hcwc

møte

10

6

5

4

3

2

1

J:\7071,20\TEGNING\1-modell\7071,20-MODELL_Prospekttegninger.pln

møterom

8

7

1616

14

Lager lager

9

8

møterom

7

stillerom

6

10

teknisk

møteplass

stillerom

sosial sone

prosjektplasser

stille kontorlandskap

kontorlandskap kontorlandskap

stille bibliotek

kontorlandskap kontor

kontor kontor

kontor

Illustrasjon prospekt 3. etasje Persveien 28


4. ETASJE - KONTOR - ca. 1.030 M2 3. etasje - KONtOR - 932 m2

PLAN 4 - KONTOR PLAN 3 - KONTOR

64 ARBEIDSPLASSER 70 ARBEIDSPLASSER

KONTOR 11 PLASSER KONTOR 9 PLASSER LANDSKAP 50 PLASSER LANDSKAP 58 PLASSER PROSJEKTPLASSER: 3 PROSjEKTPLASSER: 3

1 15 x 167 = 2 501

2

MØTEROM: 3 MØTEROM: 6-7 STILLEROM: 3 PRINT / KOPI: 1 SOSIAL SONE: 1 STILLEROM: 2 LAGER / DATA / TEKNISK: 3 SOSIAL SONE: 1 RESEPSJON LAGER / DATA / TEKNISK: 3

9 x 167 = 1 500

9 8 7 6 5

3 4 5 6 7 8 9

4 3

Resepsjon

resepsjon kontor Kontor

kontor

kontor Kontor kontor Kontor

kontor Kontor

Kontorlandskap kontorlandskap

15

minikjøkken minikjøkken

16

17

18

9

WC WC

Lager lager

Møterom

WC

16 15 14

møterom

8

7

17

HCWC hcwc

13 12 11 9

10

8

møterom

11

18

7

12

kontorlandskap

Kontorlandskap kontorlandskap Sosial sone

6

13

5

14

4

Møterom

sosial sone

3

WC

2

møterom Møterom

møterom

Stillerom stillerom

print / kopi Lager

1

19

Stillerom datarom

10

6

5

4

3

2

1

J:\7071,20\TEGNING\1-modell\7071,20-MODELL_Prospekttegninger.pln

Kontor

Teknisk teknisk

stillerom Stillerom

kontorlandskap Kontorlandskap

prosjektplasser

kontorlandskap

Kontor kontor

Kontor kontor Kontor kontor

Kontor kontor

kontor

prosjektplasser

16

Illustrasjon prospekt 4. etasje Persveien 28

17


UNDERETASJE - KANTINE 346 M2 OG LAGER 210 M2 UNDeRetasje - KaNtINe - 778 m2 KANTINE KANTINE GARDEROBER / LAGER / ARKIV / GARDEROBER / LAGER / ARKIV / TEKNISK TEKNISK

PLAN 1.U - KANTINE PLAN 1.U - KANTINE

1

7

6

5

4

3

mat inn-/ utlevering kjøkken

dusj sykkelparkering

dusj

arkiv

garderobe

15

16

17

18

garderobe

19

arkiv

Trapp

garderobe

garderobe

garderobe kjøkken

lager / arkiv

tekniske rom / fyrrom

Arkiv

14 13

trapp

åpent opp

12 11

teknisk rom

Arkiv

10 9 8

lager / arkiv

7

kantine

kjølerom

6

5

servering

4

Buffet

3

J:\7071,20\TEGNING\1-modell\7071,20-MODELL_Prospekttegninger.pln

kjøkken 2

18 18

åpent opp

1

åpent opp

korridor

tekniske rom

teknisk rom

lager / arkiv

lager / arkiv teknisk rom

lager - kjøkken

lager/ arkiv

lager/ arkiv

Illustrasjon prospekt Kjeller Persveien 28


resepsjon

Åp en tn ed salg

resepsjo s n

trapp

3

1

2

møte

møterom

salg

18

19 1

salg

2

utstilling

møterom

åpent

utstilling

17

4

7

8

9

10

11

12

13

14

wc

LANDSKAP 4 SALGSPLASSER 4 RESEPSJON 1 MØTEROM 2 SOSIAL SONE 1 UTSTILLINGSAREAL

16

5

datarom

kopi

HCWC

hcwc

lager

stillerom

kopi

sosial sone

møte

sosial sone

kont

lager

lager

salg

kont

9

8

7

6

5

4

3

varemottak 15

18

10

11

12

13

14

15

16

17

kontorlandskap

LAGER LAGER VAREMOTTAK / AVFALLSHÅNDTERING VAREMOTTAK / AVFALLSHÅNDTERING TRAPPEHUS TRAPPEHUS

2

1

9

1. etasje - LaGeR - 3.420 m2 2 1. ETASJE - LAGER - 4.200 M PLAN 1 - LAGER PLAN 1 - LAGER

5

6

3

4

avfallshånd tering

19 19

minikjøkken

9


ILLUSTRASJON PERSVEIEN 28

20


UTVIKLING OG FORVALTNING

FABRITIUS GRUPPEN HAR ANSVAR FOR UTVIKLINGEN OG FORVALTNINGEN AV PROSJEKTET.

05

Fabritius Gruppen har lang erfaring i å utvikle prosjekter i tett samarbeid med leietaker. Fabritius Gruppen har som standard at vi skal håndtere drift og vedlikehold av egne nybyggprosjekter i minimum 3 år etter ferdigstillelse. Forvaltningen blir håndtert av vår egen driftsorganisasjon som også forvalter resten av Ulven området. Fabritius Gruppen har forvaltet og utviklet eiendom siden 1991, og har gjennomført et betydelig antall prosjekter. Vi forvalter ca. 320.000 kvm eiendom, egne og eid av andre.

FABRITIUS

21


06

ULVEN

Ulven har en sentral beliggenhet med nærhet til et kollektiv­nutepunkt og et godt servicetilbud. Enkel adkomst via et oppgradert veinett. Design, helhet og kvalitet skal prege bygg og omgivelser. Ulven skal utvikles på en bærekraftig måte som gjør det mulig å integrere næringsvirksomhet og boliger med en tydelig miljøprofil. Alle nybygg vil miljøsertifiseres. Det legges stor vekt på sammenhengen mellom Ulven og områdene rundt. Trafikkbildet vil bli løst på en helhetlig måte, både for gjennomgangstrafikk, interntrafikk, og for gående og syklende. Det skal være enkel tilgang til kollektivtilbud. Et nettverk av grønne områder og bruk av miljøelementer vil gi pusterom og gode møteplasser. Områdets tomteareal er på totalt 290 dekar og ca. 300 000 kvadratmeter utviklingspotensiale for nybygg. 20 000 kvadratmeter utvikles til plasskrevende storhandel og ca. 5000 kvadratmeter til nærservice, som for eksempel dagligvare, bakeri, frisør, tannlege osv. Resterende areal utvikles til næring samt 600–1 200 boliger. Ulven er et samarbeidsprosjekt mellom Storebrand Eiendom og Fabritius Gruppen.

22

ULVEN VIL SAMMEN MED ØKERN BLI EN MODERNE BYDEL MED NÆRINGSBYGG, SERVICE OG BOLIGER


ULVEN ILLUSTRASJONER

23


MEGLER KETIL ERVIK Seniormegler / Jurist Mobil 92 05 44 11 ketil.ervik@dnb.no DNB Næringsmegling AS Dronning Eufemias gate 30 - Bjørvika 0191 OSLO www.dnb.no/naringsmegling

UTVIKLER ULVEN AS Tlf: 23 17 24 50 E-post: feas@fabritius.no Postboks: 6872 Rodeløkka, 0504 Oslo Besøksadresse: Ulvenveien 111, 0655 Oslo www.ulven.oslo.no

P28 - Prospekt Persveien 28  

P28 - Prospekt Persveien 28. Fabritius, DNB Næringsmegling - 2013, NE byrå

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you