__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

OLAV BRUNBORGS VEI 6


OLAV BRUNBORGS VEI ÅENDE M OPPFØRT I 1991, BEST DO EN EI V TI TA EN ES PR RE RED 4 ETASJER MED UNDE M GG BY TE RA PA SE 2 AV KJELLER. LIGGENDE PARKERINGS GOD FLEKSIBILITET MED EN R HA N SE AS M GS IN BYGN OG OMBYGNINGER, MED NG RI TE LI BI HA RE PÅ E TANK G SEG FRIT T FRA YT TERVEG R NE EN SP M SO AN PL FRIE TIL YT TERVEGG.

02  OLAV BRUNBORGS VEI 6


INNHOLD LOKALENE

05 08 12 14 20 23

BELIGGENHET

EIENDOMMEN

PLANTEGNINGER

GENERELT

KONTAKT


04  OLAV BRUNBORGS VEI 6


LOKALENE DET FORELIGGER SPENNENDE ARKITEKTTEGNINGER PÅ ULIKE LØSNINGER FOR BYGGET OG LOKALENE. Byggingsmassen er på til sammen 16.000 kvm. Bygget kan leies helt eller delt. Hver etasje er på til sammen 3.000 kvm. Arealene som kan ledigstilles er fra 444 kvm. til 3.000 kvm. pr. etasje. Det foreligger spennende arkitekttegninger på ulike løsninger for bygget og lokalene. Dagens største leietaker flytter ut den 01.01.2014. Arealene ledigstilles fra samme dato. Muligheter for tidligere innflytting i deler av bygget dersom det er ønskelig.

OLAV BRUNBORGS VEI 6 

05


AREAL E V I T K E F EF AREALER

t­ hold til arkitek en h i r ge in e sn Ulike lø e delt inn i åpn en al k lo er ag d ene tegningene. I ekontorer. Areal ll ce g o ap sk d kontorlan m lyse og e og fremstår so d en gå m o n en er gj hyggelige. r mt mulighet fo sa e, n ti an k en nes Bygget har eg øsning. Det fin sl n o sj p se re s le egen/fel ed dusjer eget trimrom m r fo et gh li u m også og garderobe.

06  OLAV BRUNBORGS VEI 6


OLAV BRUNBORGS VEI 6 

07


BELIGGENHET Eiendommen ligger sentralt til langs Billingstadsletta i et etablert nærings / bolig­område. Bygget er lett til­gjeng­elig med bil, samt offentlig kommunika­ sjon herunder buss og tog. Gang­avstand til lokaltog fra Billingstad stasjon. Buss­ forbindelser i umiddelbar nærhet. Nærhet til E 18, Sandvika og Asker sentrum.

08  OLAV BRUNBORGS VEI 6


RYS SET

FJELLVEIEN

TA SLET

END K

HUSARVEIEN

Fv202

STAD ING BILL

DER V EI EN Fv202

IKEA

STA S JO

I NG

IE N

S ENS

S

N ÅSE ASK

NES

Fv201

RD HALVA

EIEN NDV U S N GRØ

TRE N E

B ER

GE R TOR

SEN NDÅ U S ØN

IKLIA BREIV

VE S

BE RG ER VE EKRA

EIE N

NORDRE BERGER

GR

E18 BILLINGSTADSLETTA

SAND

EN

NESB

EN

E18

V EIEN

AF ALS

NSV EI

EI E N

VEI

BILLINGSTAD

SV KLUND BJØR

Fv201

B RU

EI

I

N EI E

RU

ASKENGA

JE R

SV UM DR

EN

G

AD ÅST

ENV D ST

N ES

D LI A HV

A ÅST

GER V

VEI

EN

A GREN

SLEP

Fv201

SOLVEIEN

VE I

E18 N BREIVIKVEIE

FEK JA N

EI ÅSV

EN

NESVE IEN

GRANVEIEN

N E S LI A

OLAV BRUNBORGS VEI 6 

09


10  OLAV BRUNBORGS VEI 6


NÆROMRÅDET FLERE SERIØSE BILFORRETNINGER IKEA, SLEPENDEN OFFENTLIG KOMMUNIKASJON TRENING MATBUTIKK

OLAV BRUNBORGS VEI 6 

11


12  OLAV BRUNBORGS VEI 6


EIENDOMMEN Representativ eiendom oppført i 1991, bestående av 2 separate bygg med 4 etasjer med underliggende parkeringskjeller. Bygningsmassen har en god fleksibilitet med tanke på rehabilitering og ombyg­ ninger, med frie plan som spenner seg fritt fra yttervegg til yttervegg.

OLAV BRUNBORGS VEI 6 

13


PLANTEGNINGER Utkast av en etasje med dagens løsning med Cellekontorer.

14  OLAV BRUNBORGS VEI 6


Møterom

Kontor

Kontor

Kontor

A 326

A336

A 335

A 333

Kontor A 322

Kontor A 323

Datalab.

Kontor

Kontor

A 339

A 320

A 319 Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

B 312

B 316

B 318

B 320

B 322

B 324

B 326

Kontor A 317

A 316

Kontor B 336

Toalett

WC Kontor

A 306

A 305

C

Garderobe C

A 314 Lab. WC C

A 303

Kontor

H 301A

H 301B El.skap

A 315

Toalett

A 304

Kontor

B 338

WC

WC

B 304

C

C

B 306

Kontor

Kontor

Kontor

B 341

B 340

B 339 Kontor

C

B 335

Kjøkken A 302

C

Kontor

Trapp

Gang

BK

B 300

B 301

B 302

Toalett C

B 303

A 312

Talett C

B 305 C

El.skap

Lager A 301

Disp

Disp

B 334

B 337

B30S

B30S

B30S

Kontor B 333 B30S Kontor H 300

H 305

Kontor B 325

Korridor Disp

H 307

Kontor

B 313

H 304

Kontor

Kontor

Kontor

B 317

B 319

B 321

Kontor B 323

Kontor

B30S

H 306 Disp. H 302A

Trapp

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Disponibelt

Disponibelt

E 324

E 323

E 322

E 321

E 320

E 319

E 318

E 317

E 316

D 319

D 318

D 317

D 316

D 315

D 314

D 313B

D 313A

C

C

C

C

C

Disp.

Korridor

E 300 Kontor

H 302B

H 302

C

C

C

C

C

C

C

Disp. H 302C

H 300 Trapp C 300 B30S

Lab.

E 307 Toalett

2

E 301

Toalett E 303

C

C

Bk

EL

E 305

D 309

Gang A60S

Korridor

D 307

6 CO

C 301

H 303 Korridor Toalett 2 CO

C

D 302

2

H-wc

C 337

D 301

E 302

WC E 304 C

C

WC

EL

D 303

D 308

C 303

2

Lager

Kontor

C 337

C 335

C

Toalett C

Lager 2 CO

Bk C 302

C

WC

El.skap

Lab.

B30S

Kontor

Kontor

Kontor

Lager

H 303A

H 303B

H 303C

C 315

WC C

C 304

C

Kontor Toalett

C

C 305

WC C

C 306

C 334 C

Kontor

Kontor

C 316

Kontor E 330

C

Kontor

Kontor

E 331

E 332

Kontor

Kontor

E 333

C

Kontor

E 334

C

Kontor

E 335

C

E 336

C

C

Kontor

Kontor

E 337

E 338

Kontor D 339

C

C

Kontor

Kontor

Kontor

D 340

D 320

D 321

Kontor

Kontor

D 322

C

Kontor

D 323

C

D 324

C

C

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

D 325

D 326

D 327

D 328

C

C 333

Kontor C

Kontor

C 317

C 332

Møterom C 344

Kontor Kontor

C 318 Møterom

Møterom

C 342

C 343

C 331

Kontor

Kontor

C 319 Møterom

Møterom

C 340

C 341

C 330

Kontor

Korridor

Kontor

C 320

C 337

C 329

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

C 321

C 323

C 324

C 325

Kontor C 327 C

EtasjeVEI 3 1:500 OLAV BRUNBORGS 6  15


01

01

01

Celle

Celle

01

Celle

7,0 m²

6,5 m²

Celle

7,0 m²

6,5 m²

01

01

Celle

Celle

01

01

6,7 m²

6,7 m²

7,0 m²

7,0 m²

Celle

Celle

01

01

Celle

Celle

01

01

7,0 m²

7,0 m²

6,8 m²

6,8 m²

Celle

Celle

02

Møterom 35,1 m²

01

01

Celle

Celle

6,6 m²

01

Celle

01

Celle

7,0 m²

6,5 m²

01

Celle

01

01

6,5 m²

6,5 m²

Celle

7,0 m²

6,6 m²

01

Celle

Celle 6,5 m²

21 01

01

Celle

Celle

7,0 m²

7,0 m²

01

01

01

Celle

Celle

6,7 m²

6,7 m²

Celle

01

01

7,0 m²

7,0 m²

Celle

6,7 m²

Celle

02

Møterom 25,6 m²

01

01

Celle

Celle

6,8 m²

6,8 m²

01

01

Celle

Celle

7,0 m²

7,0 m²

01

01

6,5 m²

10,9 m²

Celle

02

Celle

Møterom 25,6 m²

01

01

6,6 m²

6,6 m²

Celle

Celle

01

01

Celle

Celle

6,6 m²

6,6 m²

04

Møterom 42,7 m²

01

01

6,5 m²

6,5 m²

Celle

Celle

01

01

Celle

21

Celle

7,0 m²

01

7,0 m²

01

Celle

Celle

7,0 m²

7,0 m²

01

01

01

6,8 m²

6,8 m²

Celle

TENKT NY ETASJEPLAN MED ÅPENT LANDSKAP OG FLERE SOSIALE SONER.

Celle

01

Celle 6,7 m²

01

01

7,0 m²

7,0 m²

Celle

Celle 6,7 m²

Celle

01

01

Celle

Celle

6,7 m²

6,7 m²

01

01

7,0 m²

7,0 m²

Celle

Celle

01

01

Celle

Celle

6,5 m²

6,5 m² 03

Møterom 50,3 m²

01

01

6,6 m²

6,6 m²

Celle

Celle

01

01

Celle

Celle

7,0 m²

7,0 m²

01

01

6,8 m²

6,8 m²

Celle

Celle

01

01

Celle

Celle

6,7 m²

6,7 m²

01

01

7,0 m²

7,0 m²

Celle

Celle

02

01

01

Møterom

Celle

Celle

31,2 m²

6,5 m²

6,5 m²

01

01

Celle

Celle

6,6 m²

6,6 m²

02

Celle 25,6 m²

01

Celle

7,0 m²

01

01

Celle

Celle

01

Celle

01

01

6,7 m²

6,8 m²

Celle

7,0 m²

6,5 m²

7,0 m²

01

Celle

01

Celle

01

01

6,6 m²

6,5 m²

Celle

7,0 m²

Celle

01

Celle 7,0 m²

01

Celle 6,7 m²

01

Celle

Celle

6,8 m²

6,8 m²

01

Celle 6,8 m²

35

01

Celle 7,0 m²

01

Celle 6 =3 7 x 32

7

10

5

02

01

11

Møterom

0 60

4

9

8

11

7,0 m²

Celle

25,6 m²

6,5 m²

1

2

3 01

Celle

01

Celle

7,5 m²

7,0 m²

21

11 x 164 = 1 800 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

01

01

Celle

01

Celle

6,5 m²

Celle

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

7,0 m²

6,7 m²

01

Celle 6,8 m²

01

01

7,0 m²

6,6 m²

Celle

Celle

01

Celle 6,5 m²

01

01

7,0 m²

6,7 m²

Celle

Celle

11 x 164 = 1 800

01

6,7 m²

7,0 m²

Celle

Celle

01

01

01

6,5 m²

6,6 m²

7,0 m²

Celle

Celle

Celle

01

01

01

6,8 m²

6,7 m²

7,0 m²

Celle

Celle

Celle

x

=

3

01

01

01

6,8 m²

6,7 m²

7,0 m²

Celle

01

Celle 6,5 m²

Celle

Celle

01

01

01

01

6,5 m²

6,6 m²

7,0 m²

6,8 m²

Celle

Celle

Celle

Celle

=

7 6 5 4 x

5 22

3

0 60

16 15 14 13

16

8

3

2 1

12 11 10 9

16 01

5 22

0 60

01

Celle 7,0 m²

01

01

6,5 m²

6,5 m²

Celle

02 01

Møterom

02

Celle

31,2 m²

Møterom

6,5 m²

02

02

25,6 m²

31,8 m²

Celle

02

Møterom

Møterom

25,6 m²

Møterom 25,6 m²

01

01

Celle

Celle

01

01

6,7 m²

6,7 m²

7,0 m²

7,0 m²

01

Celle 7,0 m²

Celle

Celle

40 01

01

Celle

Celle

01

01

7,0 m²

7,0 m²

6,8 m²

01

Celle 6,7 m²

01

Celle 7,0 m²

01

Celle 6,5 m²

01

Celle 6,6 m²

01

Celle 7,0 m²

01

Celle 6,8 m²

01

Celle 6,7 m²

01

Celle 7,0 m²

01

Celle 6,5 m²

01

Celle 6,6 m²

01

Celle 7,0 m²

01

Celle 6,8 m²

01

Celle 6,7 m²

01

Celle 7,0 m²

01

Celle 6,5 m²

01

Celle 6,6 m²

01

Celle 7,0 m²

01

Celle 6,8 m²

01

Celle 6,8 m²

01

Celle 7,0 m²

01

Celle

6,8 m²

Celle

Celle

5,9 m²

02

Møterom 25,6 m²

01

01

Celle

Celle

6,6 m²

6,6 m²

01

01

6,5 m²

6,5 m²

Celle

Celle

21

01

Celle

01

Celle

7,0 m²

7,0 m²

01

Celle 6,7 m²

01 01

Celle 7,0 m²

16  OLAV BRUNBORGS VEI 6

01

Celle 6,5 m²

01

Celle

Celle 6,7 m²

7,0 m²

Etasje 4 1:200


Rudem ubit, nin silius consult oraribem tuastioressi cusuam ocut publicaetiam pes sus hoc vervitea et con

OLAV BRUNBORGS VEI 6 

17


18  OLAV BRUNBORGS VEI 6


OLAV BRUNBORGS VEI 6 

19


T L E R E N E G PARKERING: , ASSER PÅ EIENDOMMEN DET ER SAMLET 330 P-PL SER R ER UTE OG 199 P-PLAS HVORAV 131 P-PLASSE G ANLEGG. DIREKTE TILGAN UNDER TAK/PARKERINGS LAN TIL ETASJENE. TIL HEIS FRA GARASJEP VENTILASJON: SERT PÅ BALANSERT­­­­­­BA ER NG LI ND HA BE FT LU NER, RENDE VARMEGJENVIN TE RO ED M N JO AS IL NT VE R EBAT TERI. ANLEGGET HA ØL KJ OG RI TE AT EB RM VA ­ AGREGAT OG AV TREKKS TS UF LL TI G. IN ØL KJ EN EG R GOD KAPASITET. AGREGAT. ANLEGGET HA OVERTAGELSE: LE. S ET TER NÆRMERE AV TA TA ER OV N KA NE LE KA LO

20  OLAV BRUNBORGS VEI 6


OLAV BRUNBORGS VEI 6 

21


22  OLAV BRUNBORGS VEI 6


KONTAKT FRODE G. WAALER (M:) 40603907 E-MAIL: FGW@AURIS.AS

OLAV BRUNBORGS VEI 6 

23


WWW.AURIS.AS

Profile for Blake and Friends

Olav Brunborgs vei 6  

REPRESENTATIV EIENDOM OPPFØRT I 1991, BESTÅENDE AV 2 SEPARATE BYGG MED 4 ETASJER MED UNDERLIGGENDE PARKERINGSKJELLER.

Olav Brunborgs vei 6  

REPRESENTATIV EIENDOM OPPFØRT I 1991, BESTÅENDE AV 2 SEPARATE BYGG MED 4 ETASJER MED UNDERLIGGENDE PARKERINGSKJELLER.