Page 1

Leses av 40 000 ledere

Nr. 03

mars 2012

23. årgang

Kr. 48,–

www.NE.no

www.NEnyheter.no

Nr. 03 mars 2012 23. årgang

Mønsterplaner på Løren

Kr. 48,–

Stor Stavangerseksjon

www.NE.no • www.NEnyheter.no

Tema: Juss Portrettet: Jan Petter Storetvedt Guider for leietakere

FULL KRANGEL

– Byantikvaren må være pragmatisk INTERIØR: Inspirasjon fra Yoga

OM FILIPSTAD

Finn ledige lokaler i bladet


EN VERDEN AV IDENTITETER

Developed by Vitra in Switzerland Design: Antonio Citterio

www.vitra.com/id

Vitra Scandinavia, Stortingsgt. 30, 0161 Oslo, 23 11 58 70


Gårdeier:

& 23 12 23 12

VIKA

BJØRVIKA

BJØRVIKA

BRAATHEN EIENDOM HAR FLYTTET til Haakon VII’s gate 2. – velkommen

Ny eiendomsportefølje – ny kontoradresse www.braatheneiendom.no


4

Full krangel om Filipstad s34

Innhold Mars Nyheter

0312

6 Nytt fra NEnyheter 10 Hot & Not De som har gjort det bra eller dårlig innenfor næringseiendom den siste tiden. 12 Guide for leietakere Arealeffektivitet Behovsanalyse Eiendomssøk Fremleie 32 Nord-Norges høyeste Rica Hotell blir Nord-Norges høyeste bygg. 44 Tegnet Oslos ”Twin Towers” HRTB Arkitekter jobber Norge rundt. 55 Opprusting av Kvadraturen Byantikvaren må være pragmatisk. 60 Satser på markedsveksten Steen & Strøm stoler på den kraftige veksten i nærområdet for nye Økern sentrum. 64 Mønsterplaner på Løren Oslo ønsker å utvikle byens randsone. 70 Problemeiendom i Stavanger

Portrettet: Jan Petter Storetvedt s76 Materiellfrist: 28. mars Neste utg.: 16. apr. tlf. 23 11 56 00

Faste sider

72 Stavanger: Norges største pressområde. 82 Tema: Juss Å leie eller eie? Høyere leiekostnader, høyere eiendomspriser Endelig grønne leieavtaler Pass på moms-smell Regelverk hindrer utvikling

8 NE-kommentaren: Herlighet 22 Leiepriser og yield i Oslo 48 Handel Handelen i Oslo beveger seg nordover gjennom nye Storo Storsenter og Økern. 66 Interiør Inspirasjon fra Yoga

LOKALER PÅ LANGHUS TIL LEIE • Sentralt beliggende på Regnbuen industri/lagerområde • Ca 500 kvm lokaler som enkelt kan innredes til kontor eller til annet formål • Lokalene er åpne, fleksible og lyse med gode utsiktsforhold • Felles fasiliteter som kantine, garderober, parkering osv. • Rålokaler med ventilasjon og oppvarming • Ledig umiddelbart

til leie

www.icaeiendom.no

Kontaktperson: Helge Christian Haugen, Telefon: 907 90 453


Foto: cf-wesenberg@kolonihaven.no og Eiendomsspar

Løvenskiolds gate 1 er finansiert av BN Bank ASA og eies av Løvenskiolds gt. 1 AS. Kundeansvarlig Tom Skundberg

Velg en spesialist på finansiering av næringseiendom Utvikling og forvaltning av næringseiendom er en krevende bransje. Oppgaver innenfor byggteknikk, jus og salg er bare eksempler på utfordringer i hverdagen. Man er ofte avhengig av å samarbeide med spesialister på ulike felt for å lykkes. Finansiering av næringseiendom er et fagområde det kan være fornuftig å knytte til seg en kompetent samarbeidspartner på. Riktig finansieringsløsning er for mange eiendomsselskaper vesentlig for bedriftens utvikling og lønnsomhet. BN Bank er en betydelig aktør i markedet for finansiering av næringseiendom. Vi har et bredt spekter av fornøyde kunder med finansieringsløsninger tilpasset deres behov. Kundefordeler i BN Bank er blant annet rask og målrettet saksbehandling, profesjonell og erfaringsbasert rådgivning, skreddersøm, konkurransedyktige betingelser. Vi inviterer gjerne til en uforpliktende prat om deres selskaps behov for finansiering av eiendom. Ta kontakt med en av våre kundekonsulenter på telefon 73 89 20 00 eller 22 82 56 00.

BN Bank Oslo | Tordenskiolds gate 8 - 10 | Postboks 282 Sentrum, 0103 Oslo | Telefon: +47 22 82 56 00 BN Bank Trondheim | Søndre gate 10b | 7011 Trondheim | Telefon: +47 73 89 20 00 | Fax: +47 73 89 20 36


Nytt fra NEnyheter

6

Etaten fikk viljen sin Plan- og bygningsetaten (PBE) fikk gjennomslag for sine innsigelser i oppgraderingen av Thorvald Meyers gate 89. Hjørnebygget skal reguleres med hensynssone, slik at fasade både mot gate og bakgård bevares.Tilbygget nord på tomten rives og erstattes av et nybygg i 3 etasjer, som utvides mot bakgården. Les mer på nenyheter.no/39176 eller bruk QR-koden.

Danker ut Stavanger Sandnes kan bli den store vekstvinneren i Stavangerregionen de nærmeste årene. Mangel på boligareal i Stavanger gjør at Sandnes sentrum nå ser ut til å bli det nye vekstsenteret på Nord-Jæren. Kommunen planlegger blant annet en stor utbygging i Indre Vågen. Det kommer 700 nye boliger og 10 000 kvadratmeter med næringseiendommer langs ”indrefileten i Sandnes”. Les mer på nenyheter.no/ 39175 eller bruk QR-koden

Forsmak på suksess Sist fredag og lørdag tyvstartet Mathallen med matfestivalen Forsmak. – Forsmak gikk over all forventning. Det kom dobbelt så mange som vi regnet med. Vi regner med at mellom 30 000 og 35.000 mennesker var innom, sier Sverre Landmark i Aspelin Ramm. Les mer på nenyheter.no/39172 eller bruk QR-koden.

Acta til Tjuvholmen Acta, som må redusere virksomheten, forlater Henrik Ibsens gate 90 til fordel for Bolette Brygge 1 (bildet). Ifølge DNB skal Acta leie 1400 kvadratmeter på Tjuvholmen. Leienivået her ligger på drøyt 3500 kroner kvadratmeteren. Les mer på nenyheter.no/39162 eller bruk QR-koden.

Ledige lokaler

- i sentrum av sentrum

www.klpeiendom.no

QR-kode QR-kode (Quick response-kode) er en av de mest populære todimensjonale strekkodene. NæringsEiendom begynner nå med QR-koder på eiendoms­annonser som også er på vår markedsplass på nett. Slik gjør du for å få mer informa­sjon om eiendommene som annonseres i NæringsEiendom: • L  aster ned en QR-leser (applikasjon) på smarttelefonen • Scanner QR-koden med QR-applikasjonen • Får mer utfyllende informasjon om eiendommen på NæringsEiendoms webside ne.no på din smarttelefon

Hvordan lese QR-koder? Hvis du ikke allerede har en QR-leser på din smarttelefon, kan du gå inn i Apple AppStore, Android Market eller Nokia Ovistore for å laste ned leser-app’en. For iPhone 4 anbefaler vi QR-leseren i-nigma. Bruken av QR-leseren avhenger av kvaliteten på ditt fotoapparat, og dersom du ikke får lest QR-kodene, kan det skyldes gammel versjon på programvare på telefonen din eller en dårlig kamera­oppløsning. Når programmet er oppe, fører du kameraet over QR-koden, som leses og sender deg til websiden.


Akersgata 34 / 36 Butikklokaler

1000-2000 m2.

Antatt ferdigstilt til julehandelen i 2013.

Fashion

STYLE

1000 m2 pr. etasje.

Energiklasse A.

SLR@entra.no

www.entra.no

A34

SLR@entra.no

www.entra.no

Kontorlokaler


Leder Av Dag-Jørgen Saltnes

8

Herlighet

Lederen i Plan- og bygningsetaten, Ellen de Vibe, vet hva hun vil og er en sterk leder. Hennes etat setter spor etter seg og skaper reaksjoner, slik en handlekraftig plan- og bygningsetat gjerne skal gjøre. Det ville vært helt feil om Plan- og bygningsetaten fikk trampeklapp blant eiendomsaktørene. Men det er også grunn til å stille spørsmål ved hvor langt Plan- og bygningsetaten skal gå i sin iver etter å skape Oslo by. I en tid hvor det fortsatt er lange køer på behandling av byggesaker, er det da riktig at Plan- og bygningsetaten skal komme med detaljerte forslag selv? I denne utgaven av NæringsEiendom setter vi fokus på striden rundt den siste brikken i Fjordbyen: Filipstad. De to grunneierne Rom Eiendom og Oslo Havn føler seg overkjørt etter å ha jobbet med planene for Filipstad i seks år. De mener prosessen er udemokratisk og føler at deres forslag blir gjort usynlig. I 2008 vedtok Oslo-politikerne Fjordbyplanen, som la rammene for hvordan Fjordbyen skal utvikles. Grunneierne på Filipstad har jobbet for å holde seg innenfor disse rammene. Men i

februar i år kom Plan- og bygningsetaten med et eget forslag til områdeplan for Filipstad. Det var et svært detaljert forslag, hvor selv maksstørrelsen på butikklokaler er et tema. Vi mener det er en uting at en offentlig etat skal komme med egne detaljerte forslag til utbygging av områder. De folkevalgte legger premissene for utbyggingen gjennom sine vedtak, deretter bør det være opp til utbyggerne å realisere utbyggingen innenfor de politiske fastsatte rammene. Plan- og bygningsetaten kan sørge for at planene realiseres innenfor de folkevalgtes rammer, ikke komme med egne forslag som i verste fall kan være lengre fra hva politikerne ønsker seg enn hva utbyggerne foreslår. Når Plan- og bygningsetaten i tillegg opererer med såkalte ”herlighetsverdier”, hvor målet er at prosjektet har ”maksimal herlighetsverdi for fellesskapet”, synes vi det begynner å skurre. Hvordan kan en utbygger måle hvor stor herlighet deres prosjekt tilfører? Og hvordan kan Plan- og bygningsetaten forsvare at et prosjekt har større herlighet enn et annet?

Ansvarlig redaktør: Dag-Jørgen Saltnes E-mail: dag@ne.no Journalister: Ivar Sekne, Jan Revfem Forsidefoto: DIIZ Økonomi: Wenche Kleppe Torkelsen Opplag/distribusjon: 21 000 Bladet sender adressert til næringsdrivende (kontorer og handlende) i Oslo, Asker, Bærum, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Rælingen, Fet, Enebakk, Aurskog-Høland, Slemmestad, Lier, Nedre Buskerud, Drammen, Ski, Oppegård, Vestby, Eidsvoll, Ullensaker, Nannestad, Gjerdrum, Nes, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Kongsberg, Stavanger, Sandnes.

Bladet sendes også til ca. 4000 beslutningstakere i privat, kommunal og statlig virksomhet. Annonseavdeling: Tlf.: 23 11 56 00 Faks: 23 11 56 01 Kontaktpersoner: Mette Nordtvedt, Heidi Ringlund og John Håkon Balstad Årsab.: kr 550,– Årsabn. i Norden: kr 700,– Utgiver: NæringsEiendom AS Besøksadresse: Arbinsgate 11 Postadresse: Postboks 2374 Solli, 0201 Oslo Tlf.: 23 11 56 00 Faks: 23 11 56 01 E-mail: redaksjon@ne.no www.NE.no – www.NEnyheter.no Sats/repro: Trykk:

NæringsEiendom AS AllerTrykk / MerkurTrykk

Copyright: NæringsEiendom AS ISSN: 0805-9837 Honorar for artikler i bladet NæringsEiendom dekker også elektronisk publisering. Alle rettigheter til formidling av NæringsEiendoms artikler tilhører NæringsEiendom AS. Kopier av artikler i NæringsEiendom fås ved henvendelse på faks: 23 11 56 01. Neste utgave: Bekreftet opplag:

16. april 2012 23 523

Herlighet, sier vi!

684

kombinasjonslokaler.no


Til leie Lysaker –kontorenheter 300 og 309 kvm – Lilleakerveien 2E

• Kontorer i 2 etg i gml. renovert trehusbebyggelse • Lokalene fremstår som moderne med glassfronter og god ventilasjon med kjøling • delt med kontorceller hhv 8 -10 celler • møterom, tekjøkken, sosial sone. • Felles batcherom, toaletter, dusj. • 4 min. gange til tog perrongen! • Parkering inn/ute.

Kontakt: Eiendomsmegler MNEF Bjørn Oscar Njerve Mobil: 902 63 369 E-post: njerve@fcas.no

Henrik Holm Mobil: 947 89 192 E-post: holm@fcas.no

Kontor – Oslo sentrum

Grensen 3, areal fra 357 og 617 kvm • Attraktiv eiendom ved Stortorget i krysset ved Grubbegata/ Grensen. Inngang fra Grensen • Sentralt mot offentlig kommunikasjon med umiddelbar nærhet til trikk og buss, lett gangavstad til Oslo S. • Flere parkeringshus i nærområdet. • Representativt inngangsparti fra Grensen med dobbelt heis og marmor-trapper til alle etasjer. • Egen inngang via atriumsområde. • 357 kvm i 4. etg. med 11 kontorceller + tekjøkken, møterom og takterrasse. • 617 kvm i 7. etg. med 21 kontorceller + tekjøkken og møterom. • Lokalene egner seg også godt til kontorlandskap og tilpasses kundens ønske. • Lokalene tilpasses leietaker. Kontakt Eiendomsmegler MNEF Bjørn Oscar Njerve Mobil: 902 63 369 E-post: njerve@fcas.no

Kontor/forretning – Oslo sentrum

Slottspassagen – Øvre/Nedre Slottsgate 8–9 • Sentralt beliggende vis a vis Steen & Strøm, kun 50 meter fra Karl Johan og Stortinget T-banestasjon. • 320 + 150 kvm kontor i 6. etg. • 64 + 34 kvm forretning i passasjen. • Spennende lokaler tilpasses ny leietaker. • Heis, ventilasjon og kjøling. • Umiddelbar nærhet til trikk og buss, gangavstand til Oslo S. • Flere parkeringsanlegg i området. Kontakt: Eiendomsmegler MNEF Bjørn Oscar Njerve Mobil: 902 63 369 E-post: njerve@fcas.no

Henrik Holm Mobil: 947 89 192 E-post: holm@fcas.no

Sjølyst plass – kontor • Flotte moderne kontorenheter med felles tekjøkken og toalettkjerne. • Totalt 460 kvm – kan deles i enheter 32 - 85 - 344 - 429 kvm. • De to minste enhetene har to kontorceller hver. • 344 kvm har 10 store celler og kontorlandskap. • 429 kvm består av 12 store celler og kontorlandskap. • Nær meget god offentlig kommunikasjon. • Parkering.

Kontakt: Eiendomsmegler MNEF Bjørn Oscar Njerve Mobil: 902 63 369 E-post: njerve@fcas.no

ForvaltningsCompagniet MeglerCompagniet er datterselskap av ForvaltningsCompagniet AS. Gruppen driver en omfattende virksomhet innen kjøp, salg og utleie av næringseiendommer. Selskapet forvalter og utvikler ca. 1.200.000 kvm næringsarealer. ForvaltningsCompagniet AS Billingstadsletta 18, Postboks 15 1375 Billingstad Telefon 815 55 100 Telefax 6698 4201 www.fcas.no


Nyheter

10

Hot Not

Petter Stordalen i fistel på Citykonferansen om kjempesuksessen på sitt nye Hotel Post i Göteborg: ”Og det er kø overalt. I baren, i restauranten, på do. Og folk sier det er helt OK.”

Hvem som har gjort det bra og hvem som har gjort det dårlig innenfor nærings­ eiendom den siste tiden.

Olav Thon slo Byantikvaren i kampen om å få sette inn en dobbeltdør i Industrigaten 40 på Majorstuen.

Peter Groth og Aspelin Ramm fortsetter å samle diplomer ved å vinne Citykonferansen. Denne gangen sammen med Anthon B Nilsen Eiendom for Vulkan-utbyggingen.

NE 0312 www.ne.no www.nenyheter.no

Christian Ringnes skriver ned verdien på prestisjeeiendommen Tjuvholmen Allé 1-5 bare et drøyt halvår etter at han kjøpte den for 875 millioner kroner.

Israels ambassade er på eiendomsjakt, men blir så sjokkert over eiendomsprisene i Oslo at de skriver brev til UD og føler seg diskriminert.

Byantikvar Janne Wilberg blir overkjørt gang på gang når hun vil verne Oslo fra eiendomsbransjens utbyggingsiver.


solgt. Beliggende i Oslo sentrum ved Ibsen p. hus og Oslo Tinghus.

FOR UTLEIE OG FOR SALG

SEHESTEDSGATE 6

Et steinkast fra Kontoreiendom, Oslo Tinghus og Høyesterett oppussingsobjekt I gårdsrommet uten leietakere. med Gyldendal og Aschehoug forlag

Ca. 1.200 BTA

Miramar vil starte rehabiliteringen Kontakt: snarlig med NCC Gullik Hansen Forventet innflytningsklart siste Centrum Eiendom AS kvartal 2013 Mobil: 906 97 232 Nye, moderne lokaler Tlf:tilpasset 22 leietaker 11 35 10

sehestedsgate 6 - illustrasjoner 3

Vedlegg E-14

Egnet for advokater og forlag Mail: gullik@centrum-eiendom.no BTA ca. 1 400 m2

Vedlegg E-13

Snitt B

Vedlegg E-06

Kjøkken 10,8 m²

HC WC 5,2 m²

Kontorlandskap 97,9 m²

4 300

Snitt C

sehestedsgate 6 - illustrasjoner 2

Takterrasse 32,7 m²

4 860

Snitt A

Snitt A

Kontor 13,6 m²

KORR DATO

KONTR

Kontor 9,2 m²

Kontor 9,2 m²

Kontor 9,6 m²

RAMMESØKNAD

TILTAKSHAVER

Sehestedsgate 6 Eiendom AS

MÅL DATO

1:100

SIGN

TR

TEGN. NR.

22.02.2012 A20-05

PROSJEKT

Sehestedsgate 6

TEGNING

Loft

PULS arkitekter as - borgenv 66 - postboks 135 vinderen - 0319 oslo - t: 21 69 99 00 - f: 21 69 99 01

PULS arkitekter as

2012.02.22

KONTAKT:

Ta kontakt med John Brendmoe for kjøp eller leie M: 900 99 665 E: john@miramareiendom.no

2012.02.22

www.miramareiendom.no – Kongsveien 57, 1177 Oslo

PULS arkitekter as


for leietakere

Guide

12

Foto: Sedus

Areal­ effektivitet

Åpne kontorsoner har gitt bedre arealeffektivitet på arbeidsplassene.

NE 0312 www.ne.no www.nenyheter.no

Arealeffektivitet er et mål på hvor effektivt man utnytter bebygde arealer. Arealeffektiviteten måles i antall leide kvadratmeter per ansatt. Det er flere grunner til at leietakere bør forsøke å ha så arealeffektive lokaler som mulig. Effektive lokaler gir lavere kostnader per ansatt, mindre belastning på miljøet og reduserer energi- og ressursforbruk. En bedrift med 20 ansatte som klarer seg med 20 kvadratmeter per ansatt i stedet for 30 kvadratmeter, vil spare 400 000 kroner i direkte

husleiekostnader ved en leiepris på 2000 kroner per kvadratmeter. I tillegg kommer innsparinger i felleskostnader som kan beløpe seg til 60 000 kroner og leietakers direkte driftskostnader som følge av lavere areal. Arealeffektiviteten har økt kraftig de seneste årene, i takt med at bedrifter går fra cellekontor til

Tekst Dag-Jørgen Saltnes • e-post dag@ne.no

åpne kontorlokaler. Men det er viktig at man ikke glemmer at når de ansatte jobber tettere på hverandre, må man sørge for at det er nok rom stille- og møterom. De ansatte må kunne komme seg unna kolleger og støy og ha anledning til å arbeide konsentrert i ro og fred.


til leie KARIHAUGEN NÆR E6 – KONTORLOKALER

305–773 KVM

TRYGVE NILSENSVEI 8 Vi har for utleie 2 kontorseksjoner i Trygve Nilsens vei 8 nær Karihaugen. Lokalene ligger i 2. etasje og er på hhv. 468 kvm og 305 kvm, totalt 773 kvm. Seksjonene kan leies hver for seg eller samlet. Det er også mulig å vurdere andre hensiktsmessige delinger av arealene. Seksjonene er innredet med cellekontorer av forskjellig størrelse og noe åpent landskap. God og kvalitetsmessig bra standard, balansert ventilasjon etc. Lokalene er lyse og trivelige med utsikt mot grøntarealer og Groruddalen. Rikelig med parkeringsplasser kan leies i tilknytning til arealene. NE nummer: 37076. Finnkode:29628225

Kontakt Harald Lahn 22 85 09 70 / 915 34 463 / lahn@fortuna.no

OSLO SENTRUM NORD – KONTORLOKALER

150–545 m²

THORVALD MEYERS GATE 2 / RINGNES – 2. ETASJE Eiendommen ligger inne på gamle Ringnes bryggeri, lett tilgjengelig med bil, offentlig kommunikasjon etc. Adkomst til eiendommen skjer via eiendommens hovedinngang og resepsjonsområde. Resepsjonen er betjent. Lokalene er av god moderne standard med kvalitetsmessig god materialbruk. Arealet kan deles opp i mindre enheter fra ca. 150 m2 og vil kunne tilpasses leietakers ønsker og behov. Eiendommen har felles kantine og eksterne møterom som kan leies etter nærmere avtale. Mulighet for leie av p-plasser ute og inne. Lokalene er ledig pr. d.d. NE nummer 37542. Finn kode 29509078.

Kontakt Harald Lahn 22 85 09 70 / 915 34 463 / lahn@fortuna.no

Fortuna Megling AS er en uavhengig næringsmegler som representerer lang erfaring med utleie, kjøp, salg, drift og forvaltning av næringseiendommer. I tillegg utgjør utvikling, verdiskapning og rådgivning i forbindelse med dette en stor del av vår virksomhet. Oscarsgate 30 • P.B. 2580 Solli • 0203 Oslo • tlf.: 22 85 09 70 • faks: 22 85 09 71 • www.fortunamegling.no


TORSHOV

TIL SALG

TORSHOVGATA

15B

ATRAKTIVT INVESTERINGSOBJEKT TORSHOV Prisnivå NOK. 7 mill + (Selges gjennom salg av AS)

Kontakt Harald Lahn 22 85 09 70 / 915 34 463 / lahn@fortuna.no

KONTORLOKALER I KONGENSGATE 2

119 m² KONGENSGATE 2 • • • • • • • • • • •

119 m² i 5 etg er et åpent arale, med heis rett opp til lokalet. Eget lite kjøkken, men felles WC med annen leietaker. Slipt og lakkert furugulv. Nytt ventilasjonsanlegg med kjøling. Lokalet vender inn mot bakgården, skjermet for trafikk og støy. Flere nærliggende cafe’er og restauranter. Offentlig kommunikasjon med buss og trikk i umiddelbar nærhet. 10 min. å gå fra jernbane/flytog. Passer for et kreativt arbeidsmiljø. Parkering kan leies i parkeringshus under Bankplassen. Ledig fra 1.5.2012.

Kontakt Øyvin Engaas 22 85 09 70 / 92 88 76 76 / engaas@fortuna.no

FEKJAN I ASKER – KONTORLOKALER TIL LEIE

88–337 m²

FEKJAN, ASKER 88 KVM i 4. ETG. i Fekjan 13 162 KVM i 2. ETG. i Gartnerveien 1-5 183 KVM i 4. ETG i Fekjan 13 250 KVM i 5. ETG. i Fekjan 13 337 KVM i 2. ETG. i Fekjan 13 Eiendommene ligger sentralt i Asker mellom Billingstadsletta og Holmensenteret. I byggene finner du en rekke helserelaterte virksomheter, dagligvareforretning etc. Alle arealene har god kontorstandard med ventilasjon og kjøling. Lokalene vil kunne skreddersys for leietaker, og overtas som åpne arealer, med cellekontorinnredning eller som en kombinasjon. God parkeringsdekning rett utenfor eiendommene. Ledig omgående. Kontakt Øyvin Engaas 22 85 09 70 / 92 88 76 76 / engaas@fortuna.no Fortuna Megling AS er en uavhengig næringsmegler som representerer lang erfaring med utleie, kjøp, salg, drift og forvaltning av næringseiendommer. I tillegg utgjør utvikling, verdiskapning og rådgivning i forbindelse med dette en stor del av vår virksomhet. Oscarsgate 30 • P.B. 2580 Solli • 0203 Oslo • tlf.: 22 85 09 70 • faks: 22 85 09 71 • www.fortunamegling.no


til leie OMRÅDE NILS HANSENSVEI – TYPE LOKALE 13 PÅ BRYN – KOMBINASJONSLOKALER

496000 KVM m²

GATEADRESSE NILS HANSENSVEI 8–10 13 Vi har for utleie moderne kombinasjonslokaler i Nils Hansensvei 13 Xxx beliggende på Bryn. Eiendommen har meget god adkomst enten fra Ring 3, Østensjøveien eller Tvetenveien. Svært god offentlig kommunikasjon med tog, 3 T-baner og buss i gangavstand fra eiendommen. Gode muligheter for leie av p plasser i tilknytning til arealene. Lokalene ligger i 1. etasje og inneholder 6 cellekontorer, resepsjon, møterom, kjøkken, toalett etc. I direkte tilknytning til kontordelen ligger lager/produksjonsarealene. Lageret har takhøyde på ca. 3,8 meter og direkte utgang til byggets lasterampe. Arealene har god normal standard. Lokalene ledigstilles ca. august 2012. NE nummer: 39063 Finnkode: 32892683

Kontakt Harald Lahn 22 85 09 70 / 915 34 463 / lahn@fortuna.no

Vi tilbyr:

UTLEIE • SALG • FORVALTNING • SØK Fortuna Megling AS er en uavhengig næringsmegler som representerer lang erfaring med utleie, kjøp, salg, drift og forvaltning av næringseiendommer. I tillegg utgjør utvikling, verdiskapning og rådgivning i forbindelse med dette en stor del av vår virksomhet. Oscarsgate 30 • P.B. 2580 Solli • 0203 Oslo • tlf.: 22 85 09 70 • faks: 22 85 09 71 • www.fortunamegling.no


for leietakere

Guide

16

flere guider på ne.no/guider

S

e t s i l jekk

h e te n m o s k re vir e s i n a g Or des? e l r e n an nsatt? a r e p e pl a s s r d n i rer? M e t t u r om rek s t e h n B el i g g e se i? k o v å No e sevei? i e r e r i ni m e m n a d Hvor

Behovsanalyse NE 0312 www.ne.no www.nenyheter.no

En bedrift som setter i gang en søkeprosess etter alterna­ tive lokaler før leiekontrakten går ut, bør utarbeide en skikkelig analyse av behovet. Noen spørsmål som ledelsen bør spørre før den går i gang med en søkeprosess er: • Kan vi benytte flyttingen til å organisere virksomheten annerledes? • Kan vi bruke mindre plass per ansatt uten at det går ut over produk­ tivitet og trivsel? • Kan vi øke informasjonsdeling, idéskaping og kreativitet ved utfor­ ming av lokalene?

• Ønsker vi en beliggenhet som gjør det lettere å rekruttere ansatte? • Har image noe å si når vi skal inn i nye lokaler? • Trenger vi ”noe å vokse i”, det vil si bør vi leie større lokaler enn vi har behov for i dag eller få en opsjon på større areal? • Hvor er lokaliseringen som minimerer/forenkler summen av de ansattes reisevei?

Tekst Dag-Jørgen Saltnes • e-post dag@ne.no • Foto Shutterstock

Etter at man har funnet ut hvilke behov man har, kan man begynne arbeidet med å se etter alternati­ ver. Eiendomsannonser i Nærings­ Eiendom eller nettsiden ne.no er to utmerkede alternativ for å finne de beste leieobjektene.


Lokaler til leie Carl Berner Næringspark Hasleveien 28/38 og Sinsenveien 11 Ca. 335 m2 kombinasjonslokale. • Praktisk inndelt med ca. halvparten innredet som kontor/salgsdel og resterende åpent lager/produksjon. • Beliggende i 2. etg. med atkomst til rampe med 2 store vareheiser. Ca. 130m2 kontorlokale. • Lyse, pene og praktiske lokaler • Innredet pr. dd m/ 3 kontor rom, møterom og noe åpent landskap • Kjøkkenfasiliteter og WC m/dusj • Beliggende i 3. etasje Ca. 30–40 m2 kontorseksjoner • Lyse arealer, oppgraderes til tidsmessig standard.

Mulighet for parkering.

Tullins gt. 6 ved Holbergsplass Ca. 190 m2 butikk/forretningslokale • Store, lyse og åpne lokaler på gateplan • I tillegg; 2 cellekontorer + kjøkken/spiseplass • Mulighet for parkeringsplass i bakgård

• Forvaltning • Utleie • Eiendomsmegling • Rådgivning m.m. Besøksadr.: Tullins gate 2, Holbergs plass Postadr.: Pb. 6917, St. Olavs Plass, 0130 Oslo Tlf: 22 98 99 40 Fax: 22 98 99 59 Web: www.advtt.no


for leietakere

Guide

18

NE 0312 www.ne.no www.nenyheter.no

Eiendomssøk En skikkelig søkeprosess er alfa og omega for en bedrift som skal flytte.

Dette må du huske på når du skal søke etter nye lokaler:

En bedrift kan sette i gang en prosess med søk etter nye lokaler når det nærmer seg utløpet av leiekontrakten. Da har det gjerne gått flere år siden den forrige leiekontrakten gikk ut, og bedriften kan ha forandret både størrelse og karakter i mellomtiden. Målet med søkeprosessen er først å definere bedriftens behov når det gjelder lokaler, og deretter identifisere lokalene som er best egnet for å dekke behovene. For større virksomheter som skal bruke et større beløp på leie av lokaler, kan det være aktuelt å søke hjelp hos rådgivere. For å finne objektene, er det enkleste å

• Start tidlig. Jo tidligere du begynner arbeidet, jo bedre blir resultatet. • Se etter alternativer, selv om du kanskje ønsker å bli i de nåværende lokalene. • Definer behovet (størrelse, lokalenes art, og hvilke områder som er aktuelle). • Ha flere alternativer. • Søk hjelp hvis du føler deg ukomfortabel med hele prosessen. • Utarbeid et budsjett. • Lag en flytteplan, slik at dere bruker minst mulig tid og kostnader på flytte­prosessen.

se i de mange eiendomsannonsene som Nærings­Eiendom har. Ellers finner du mange hundre ledige lokaler på ne.no. Noen ganger kan et eiendomssøk ende opp med at leietaker blir i de nåværende lokalene. Men det behøver ikke bety at en omfattende søkeprosess var unødvendig. Ofte finner man ut at man ønsker å organisere selskapet annerledes (hvordan de ansatte sitter og jobber), og det kan være nødvendig å foreta noen oppussinger i de eksisterende lokalene slik at man får omorganisert til mer effektive lokaler eller en bedre arbeidsflyt.

Tekst Dag-Jørgen Saltnes • e-post dag@ne.no


Her kommer Ryens flotteste kontorbygg ' ch

ve

ns

vei

i ve og Pl

i

H ed i

irs

do A

lf

e

ve Byggets utforming bidrar til at svært lite os m s plass går bort i fellesarealer og gjør at hver r Emil Ko etasje kan romme et høyt antall arbeidsplasser. Vi kan tilby godt med parkering og lager i byggets kjelleretasjer. en

rv

uf Ol

bb s tu en Ry

s m

gd hø lls

u ns O

a

Det fremstår som et vakkert kontorbygg på totalt 8.000 kvm moderne kontorlokaler av høy standard. Arkitektonisk får eiendommen en dynamisk form med et moderne uttrykk. Det er lagt stor vekt på miljøskapende løsninger. ie ve als td

uf

lf j e So

Ol

ar Sv

Tr ak to r

Joha nH

ve ie n

19

um

en

s On

ei

ei sv

E6

k ak

eb En g3

en

i ve

Rin

By gg

vei en

n

E6

e ei gv Ru

veien

S ymreveien

OBOS Forretningsbygg AS

BYGGVEIEN 8

Ryenkrysset

g Lyn

Nær Ring 3 og en unik eksponeringsmulighet. Det er 2 min å gå til T-bane og bussholdeplass. Det tar deg 6 minutter å kjøre til Oslo S. Buss til Gardermoen på under en halv time.

Ha vre ve ie

n

KONTAKTINFO: Hans P. Hauge. Telefon: 22 86 55 06 / 909 12 267 E-post: hans.petter.hauge@obos.no

Entra Eiendom har ledige lokaler i Akersgata 32.

Vi får ledige lokaler i 7.etg - 433 m2 BTA og 8.etg - 383 m2 BTA.

Dette er de to øverste etasjene . Solrik -lys fin utsikt.

Energiklasse D. SLR@entra.no

www.entra.no

Vekter veien

ge vin Ryens

Gras


for leietakere

Guide

20

flere guider på ne.no/guider

Fremleie

NE 0312 www.ne.no www.nenyheter.no

Fremleie er når leietaker videreleier gårdeiers arealer til en tredjepart. Fremleie gjøres ofte når bedrifter blir sittende på større lokaler enn de har bruk for, og fikk særlig under IT-boblen skylden for et skarpt fall i leieprisene. Når en leietaker fremleier lokaler får den både inn husleie for arealene som blir fremleid, samt slipper felleskostnader for de samme arealene. Enkelte gårdeiere kan ha regulert inn begrensninger for fremleie i leiekontraktene. Det er svært viktig for en leietaker å forhandle frem

muligheten for å kunne videreleie lokaler man ikke har bruk for. Kostnadene ved å sitte på altfor stort kontorareal er store. Hvis man for eksempel har 400 kvadratmeter for mye, leieprisen er 1700 kroner per kvadratmeter og felleskostnadene er 250 kroner kvadratmeteren, kan man spare 780 000 kroner i året i den resterende leieperioden dersom man lykkes i å fremleie arealene.

Tekst Dag-Jørgen Saltnes • e-post dag@ne.no • Foto Shutterstock

Det er to måter å fremleie lokaler på: • Mindre arealer kan man leie ut selv, da sparer man meglerkostnader, men må samtidig foreta alt det praktiske selv. Legg ut en annonse på ne.no for å finne interessenter man kan leie ut til. • Bruk en profesjonell megler. Se annonser i NæringsEiendom eller annonsebannere for meglerne på ne.no for å finne ut hvilke meglere du skal bruke.


WE’re hiring

JEG VIL HA FLERE KOLLEGER hor Bjørdal T Daglig leder/ Partner

VI VOKSER

VI SØKER:

Kjære talent,

Megler retail

Jeg har nå brukt 19 år på å utvikle Colliers International til å bli et fullverdig meglerhus med 23 ansatte med hovedfokus på megling og forvaltning av næringseiendom. Neste år har vi 20 års jubileum, og jeg vil gjerne ha deg med på vårt høyt kvalifiserte eiendomslag når dette skal feires. Vi i Colliers legger stor vekt på service og kvalitet i alle ledd, og satser mye på opplæring av ansatte gjennom Colliers University.

Vi søker en erfaren «retailer» med bakgrunn innen etablering, helst med kjedebakgrunn. Vi har mye fokus på etableringsbistand til kjeder samt utleie av både high street retail og kjøpesenter. Du må kunne bygge opp din egen oppdragsportefølje og ha en stor arbeidskapasitet.

Ring meg, eller send meg en mail, så kan vi se om du passer for oss, og vi for deg. Med vennlig hilsen Thor Bjørdal

Eiendomsanalytiker Vi søker etter en person med utdannelse innen eiendom og finans, gjerne med utdannelse i utlandet. Du vil få ansvar for våre publikasjoner, inkludert våre halvårs-rapporter, samt å bygge opp en portefølje av verdivurderingsoppdrag i samarbeid med vår ansvarlige for verdivurdering. Inkludert i stillingen er å holde markedspresentasjoner.

Utleie kontor For de rette personer tilbyr vi et flott arbeidsmiljø i moderne kontorlokaler. Konkurransedyktige vilkår. For nærmere informasjon om stillingene ta kontakt med: Thor Bjørdal på thor.bjordal@colliers.com eller på telefon 22 06 62 80.

Vi søker en erfaren megler som «kan» utleie av kontoreiendommer. Du skal kunne jobbe selvstendig med å bygge opp din egen oppdragsportefølje, samtidig som du kan dra nytte av å jobbe i et oppegående team. Du må ha en bra arbeidskapasitet.

Bruk QR koden for å lese mer om Colliers i Norge eller besøk oss på www.colliers.no

Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo

Tel: + 47 2206 6280

Fax: + 47 2206 6290

www.colliers.com


Leiepriser

22

Taper utenfor klyngen Områder i Oslo-regionen som ikke har kontorklynger, vil bli taperne fremover. Det mener DNB Næringsmegling. Synet er sammenfallende med det konsernsjef Olav Line i Norwegian Property har uttalt flere ganger: Attraktive næringseiendommer må ligge i nærheten av andre større bygninger og med kort vei til offentlig kommunikasjon. Det holder ikke bare med atkomst med bil. Rendyrking - Vi tror på mer rendyrkede kontorklynger fremover. Områder som faller utenfor disse klyngene, blir tapere, uttalte analysesjef Bjørn-Erik Anderssen i DNB Næringsmegling ved presentasjonen av deres seneste markedsrapport onsdag.

Av områdene i Oslo med potensial peker Skøyen seg ut, her kan det gå mot en bra leieprisvekst. - Vi er positive til Skøyen. Det er bra aktivitet der og er det området vi ser for oss som begynner å nærme seg et ”CBD-preg”, selv om det ikke er der ennå, sa Anderssen. DNB og Bjørn-Erik Anderssen tror også på mer rendyrkede strategier fra eiendomsbesitterne fremover, der de spisser sin struktur. Anderssen eksemplifiserte dette med byttehandelen tidligere i år mellom KLP Eiendom og Norwegian Property: Aker Brygge er ”Norwegian Property-land”, mens området rundt Tinghuset og Regjeringskvartalet er ”KLP-land”.

Kun på toppen Leieprisene har ifølge DNB kun økt for de beste objektene i de beste strøkene, ellers har det vært en flat utvikling. Når det gjelder leieprisene i Bjørvika og bakenforliggende områder, kan disse ifølge DNB deles inn i tre nivåer og ”rekker”: I første rekke finner vi OperaKvarteret og Barcode-rekken. Her ligger leienivået rundt 3000 kroner kvadratmeteren. I Schweigaards gate - andre rekke - ligger nivået på ca. 2500 kroner kvadratmeteren, mens det er i ferd med å utvikle seg en tredje rekke i Norbygata, litt lengre bak. Her ligger leienivået rundt 2000 kroner kvadratmeteren i året.

Tekst NEnyheter.no

Leiepris på kontor i Oslo 4000 3500

NE 0312 www.ne.no www.nenyheter.no

3000 2500 2000 1500 1000 1kv 2007

1kv 2008

1kv 2009

1kv 2010

1kv 2011

1kv 2012

1kv 2013E Kilde: Dnb Næringsmegling

Oslo S, Bjørvika, Regjeringskv.

Asker - Bærum

Nydalen

Aker Brygge, Vika, Tjuvholmen

Ytre Sentrum

Skøyen

Helsfyr/Bryn

Indre Sentrum

Lysaker


Lokaler til leie - Ryen SANDSTUVEIEN 70 - RYEN Eiendommen ligger sentralt plassert på Ryen med direkte av- og påkjøring til Ring 3/E6. Det er kort avstand til offentlig kommunikasjon så som buss og t-bane, og det er gode parkeringsmuligheter på eiendommen. LOKALENE: -- Nye kontorlokaler: 250 m², 800 m² og 1 590 m² -- Kontorer med enkel standard: fra 60 m² - 470 m² -- Forretningslokale – 600 m² -- Lagerarealer: 195 m² og 720 m² -- Felles kantine -- Sykkelparkering m/garderobe For mer informasjon eller ønske om visning, kontakt Linstow AS, Camilla E. Preus M: 95 85 21 84 E: kcp@linstow.no

Romerike Helsebygg Dampsagveien 2–4 i Lillestrøm Romerike Helsebygg er Norges største og mest spennende helsehus, med tilsammen opp mot 500 helsearbeidere med forskjellige spesialiteter under samme tak. Vi ligger vegg-i-vegg med Lillestrøm stasjon og kan tilby kort reisetid, uansett om du er en lokal, regional eller nasjonal aktør. Det er gode parkeringsmuligheter på eiendommen, både utendørs og inne under tak. LOKALENE: -- Lokaler til leie for helserelatert virksomhet -- Rå-lokaler fra 90 m² til 425 m² som skreddersys for leietaker

For mer informasjon eller ønske om visning, kontakt Linstow AS, Camilla E. Preus M: 95 85 21 84 E: kcp@linstow.no

Lokale til leie - Aker Brygge STØPERIGATA 2 Aker Brygge er en av Oslos viktigste severdigheter med flott beliggenhet mot fjorden, utallige spisesteder, mulighet for shopping og ulike kulturtilbud. Det er høy kvalitet på områdets bygninger, nærhet til offentlig kommunikasjon og god parkeringsdekning. LOKALENE: -- 164 m² kontorlokaler på bakkeplan -- Åpent kontorlandskap med møterom -- Velegnet som showroom og kunderettet virksomhet

For mer informasjon eller ønske om visning, kontakt Linstow AS, Camilla E. Preus M: 95 85 21 84 E: kcp@linstow.no


Leiepriser

24

Leienivå 5000 4800 4600 4400 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000

Søylene viser øvre og nedre prisleie for de ulike områdene. Punktet over søylene viser den høyeste prisen som er oppnådd i området.

Kilde: Dnb Næringsmegling

Lysaker

Skøyen

CBD

Indre sentrum

Ytre sentrum

Nydalen

Helsfyr-Bryn

Høy God Høy God Høy God Høy God Høy God Høy God Høy God Lav 1700 1300 1850 1450 2400 2200 1700 1250 1600 1200 1550 1250 1500 1200 Høy 1950 1700 2500 1850 3100 2600 2500 1700 1900 1500 1850 1550 1800 1500 Range 250 400 650 400 700 400 800 450 300 300 300 300 300 300 Topp 2300 2900 4250 2800 2100 2200 1925

200 000

0

0

720 000

688 000

708 000

751 000

765 000

735 000

677 000

730 000

647 026 453 000

412 000

200000

446 000

400 000

755 000

600 000

800000

570 000

400000

800 000

806 000

600000

1000000

868 000

800000

Ledighet 1 000 000 926 000

1000000

400000

200000

1kv 2004 3kv 2004 1kv 2005 3kv 2005 1kv 2006 3kv 2006 1kv 2007 3kv 2007 1kv 2008 3kv 2008 1kv 2009 3kv 2009 1kv 2010 3kv2010 1kv 2011 3kv 2011 1kv 2012 3 kv. 2002 1 kv. 2003 3 kv. 2003 1 kv. 2004 3 kv. 2004 1 kv. 2005 3 kv. 2005 1 kv. 2006 3 kv. 2006 1 kv. 2007 3. kv. 20071. kv. 20083. kv. 2008 1 kv. Kilde: 2009 3Dnb kv. Næringsmegling 2009

Ledigheten omfatter arealer som er ledige p.t. samt lokaler som vil være klar for ny leietaker i løpet av de nærmeste 12 måneder.

TOTALFORVALTER AV NÆRINGSEIENDOM ForvaltningsCompagniet AS er et av landets største uavhengige miljøer for eiendomsforvaltning og driver omfattende virksomhet innen totalforvaltning, drift, utvikling, rådgivning, kjøp, salg og utleie av næringseiendom Våre tverrfaglige team av spesialister opptrer på eiers/utleiers vegne for å sikre optimal totalforvaltning av bygningsmassen og samtidig øke verdi og avkastning på investeringen

600000

FORVALTNINGSCOMPAGNIET www.fcas.no

0


Ledige lokaler på Bryn Brynsveien 11/13 • Moderne kontorbygg • Flere alternativer mellom 230 – 750 kvm • Vi tilpasser lokalene til leietagers behov • Kort vei til t-bane, tog, ring 3 og E6 • Kantine

Kontakt: Kenneth A. Blaaflat, 918 07 149  |  Bendik S. Skaslien, 920 24 602  |  leiekontor@dnb.no

Brynsveien 12 • Kontorlokaler sentralt på Bryn • Areal 600 – 3000 kvm • Fleksible løsninger – flere etasjer ledig • Lokalene tilpasses etter avtale • Byggets fellesareal og tekniske utrustning oppgraderes til morderne standard • Kantine Kontakt: Kenneth A. Blaaflat, 918 07 149  |  Bendik S. Skaslien, 920 24 602  |  leiekontor@dnb.no

Brynsveien 3 • Representativt bygg • Kontorlokaler 500 – 1300 kvm • Oppusset inngangsparti • Spennende lokaler – fleksible muligheter, tilpasses leietagers behov

Kontakt: Kenneth A. Blaaflat, 918 07 149  |  Bendik S. Skaslien, 920 24 602  |  leiekontor@dnb.no


Leiepriser

26

Leiepriser for kontor i Oslo Leiepris/NOK/m2

Nydalen Oslo ytre vest

Oslo ytre øst Sinsen Storo Kjelsås Grefsen

Ullevål

Alna-Ulven

Generelt Top standard/ høy standard nybygg

2900

3600

2200

2800

1900

2600

1600

2300

1400

1800

1000

1400

Økern Indre Oslo nord

Majorstua

Indre Oslo vest

CBD

Skøyen

Helsfyr-Bryn

Indre Oslo øst

Lysaker

Ryen

Kartet viser leiepriser på kontorer over 500 m2 i forskjellige deler av Oslo (september 2011).

Oslo ytre sør

CBD: Sentrale business distrikt

Fornebu

Kilde: Akershus Eiendom

Ledighet for kontor i Oslo Leiepris/NOK/m2 Nydalen Oslo ytre vest

Oslo ytre øst Sinsen Storo Kjelsås Grefsen

Ullevål

Alna-Ulven Økern Indre Oslo nord

Majorstua

Indre Oslo vest Skøyen

Helsfyr-Bryn

CBD

Indre Oslo øst

Lysaker

Ledighet kontor i Oslo

> 20 %

< 20 %

< 17,5 %

< 15 %

< 12,5 %

< 10 %

< 7,5 %

<5%

< 2,5 %

Ryen

Kartet viser kontorledigheten i forskjellige deler av Oslo (juli 2011). Oslo ytre sør

CBD: Sentrale business distrikt

Fornebu

Kilde: Akershus Eiendom

GLASSVEGGER KONTORSKILLEVEGGER HIMLINGER

Se våre produktnyheter på www.modulvegger.no Tlf.: 23 24 22 00


Markedets nye eiendomsforvaltningsløsning — med integrert økonomisystem Midas Data har i samarbeid med kunder utviklet ON Property. I ON Property finner du alt du forventer av en moderne forvaltningsløsning – også økonomisystem. Løsningen er meget brukervennlig og har et oversiktlig brukergrensesnitt. Vi har utviklet ON Property på forvalterens premisser, og all funksjonalitet er tilrettelagt for at du skal få en enklere og mer effektiv arbeidsdag.

Kontakt Midas Data for en demo Midas Data AS | Askerveien 61, 1384 Asker | Tlf. 66 98 72 00 | post@on.no on.no | midasdata.no | facebook.com/midasdata | twitter.com/midasdata


Eiendomsverdi’s inflasjonsjusterte snittpriser for kontorer i Oslo

Leiepris for prestisjelokaler i CBD fra Q1 1998 tom Q4 2011

1700

Oslo totalt, nominelle kroner

1600 1500 1400

5000

1300

4500

1200

4000 3500

1100

3000

1000 2500

900

2000

800

20 10

1000

20 07

20 04

20 01

19 98

20 11

20 10

20 09

20 08

20 07

20 06

20 05

20 04

20 03

20 01

1500

20 02

20 00

Leiepriser

28

500

Kilde: Union Norsk Næringsmegling

Kilde: Union Norsk Næringsmegling

0

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Topp standard

1900

2200

2500

2600

2800

2800

2100

1950

1950

2100

2700

3900

3750

2700

2850

3100

Høy standard CBD

1600

1850

1900

1900

2200

2100

1800

1500

1550

1700

1900

2300

2300

2200

2350

2450

Nybygg CBD

1300

1500

1700

1800

1900

2100

1900

1750

1700

1900

2000

2600

2600

2500

2550

2550

God standard

1250

1400

1500

1550

1700

1650

1450

1300

1250

1300

1400

1900

1900

1850

1900

2200

Høy standard vest

1400

1550

1700

1700

1850

1750

1450

1300

1300

1400

1750

2200

2200

1900

1850

1900

Høy standard øst

1150

1300

1400

1400

1450

1450

1250

1200

1100

1150

1300

1550

1650

1550

1650

1650

500

650

700

700

800

800

600

500

500

600

800

950

950

900

900

800

Eldre lokaler

2011

Kilde: Akershus Eiendom

Leiepriser i nye kontrakter over 500 m² målt i kr per kvm. per år ekskl. mva. og felleskostnader og parkering Vika, Aker Brygge & Tjuvholmen

Nybygg - høy standard og best beliggenhet i sonen

Topp standard og beliggenhet – eksisterende bygg

Høy standard typisk nivå

Normalt god standard typisk nivå

Arealledighet

Antall annonserte lokaler

4 000

3 800

3 100

2 450

5,8 %

77

Øvrige sentrum inkl. Bjørvika

3 000

2 850

2 150

1 600

4,2 %

132

Oslo Vest inkl. Majorstua

2 300

2 250

1 950

1 500

5,0 %

50

Indre Nord inkl. Ullevaal stadion

1 850

1 800

1 550

1 200

5,8 %

59

Indre øst inkl. Kværnerbyen

1 750

1 700

1 500

1 000

16,4 %

27

Skøyen

3 000

2 550

2 100

1 700

6,5 %

32

Lysaker

2 300

2 000

1 700

1 500

8,3%*

45*

Fornebu

1 850

1 900

1 600

1 350

Nydalen

2 100

2 000

1 700

1 450

6,0 %

19

Bryn / Helsfyr

1 900

1 800

1 650

1 300

6,4 %

30

Ytre Vest inkl. Ullern og Smestad

1 800

1 750

1 550

1 250

7,9 %

31

Økern - Hasle - Løren

1 850

1 650

1 450

1 100

Ytre Nord og øst inkl. Furuset

1 700

1 550

1 300

1 000

12,9%**

128**

Ytre syd inkl. Ryen

1 700

1 550

1 300

1 000

11,6 %

25

Asker/Bærum ekskl. Lysaker/Fbu.

1 900

1 750

1 450

1 100

4,7 %

90

* Tallene for arealledighet og antall tilbud gjelder for Lysaker og Fornebu samlet. ** Tallene for arealledighet og antall tilbud gjelder for Ytre nord og øst inkludert Økern - Hasle - Løren.

Kilde: Union Norsk Næringsmegling

Drammensveien 130, ca. 300 m2 BTA til leie Nordisk Film TV AS har sin virksomhet i Drammensveien 130. De har for fremutleie et kontorareal på ca. 300 m2. Lokalet er lyst og hyggelig, med felles resepsjon og kantine. For nærmere informasjon og visning, kontakt Hans Jakob Garnæs Tlf. 977 69 810 Mail: hans@realia.no


Attraktive lager-logistikklokaler 2 1 400–3 600 m OSLO

Sandvika

Vestby Næringspark Øst ligger nær E6 ved Vestbykrysset. Sentralt plassert i hjertet av E18 transportkorridoren Oslo–Svinesund/Kornsjø. Asker Området ligger 3, 5 km fra Vestby sentrum med sentrumsnære fasiliteter og servicetilbud. Det er godt med offentlig kommunikasjon som buss og tog. Drammen • Lager • Logistikk

• Distribusjon • Spedisjon

Nesoddtangen

E18

Ski

Drøbak

E6

Lageret er prosjektert for 1 eller 2 leietakere. Vestby

Energiklassifisering B sikrer lave energikostnader.

Holmestrand

Moss

• 40 km syd for Oslo • 20 km nord for Moss havn • Nærhet til offentlig kommunikasjon

KONTAKT: Einar Olav Kirkeby M: 911 35 360 E: takstmann@online.no W: www.takstkontoretrosendal.no

Advokat Arild Haugan M: 928 32 074 E: arihauga@online.no

Arild Haugan Advokat MNA

• Midt i transportkorridoren Oslo-Svinesund/Kornsjø


Lokaler til leie

Sandia Megling as

BRYN 278 m2

Østensjøveien 39-41 Unik toppetasje med takterrasse. Flotte, åpne arealer med masse lys. Lokalene tilpasses leietaker. Parkering ute og inne.

KONTOR

bryn 65–288 m2 Tvetenveien 32

►► 4. etg: 909 m . ►► 3. etg: 65–93 m , 188 m . ►► 1. etg: 270 m kontor og lager. ►► Arealene tilpasses leietaker. ►► Lager kan leies sammen med kontorene. 2

2

2

2

KONTOR

bryn 507/534/494 m2 brynsveien 16–18

Praktiske kontorer: 507 og 534 m2. Lager og kontor: 494 m2. Pent kontorbygg med kantine. Størrelser kan tilpasses bruker.

KONTOR/lager

Div. mindre lagerenheter på bakkeplan.

asker 343 m2

høymyrveien 2

forretning/KONTOR

Flott profilering til Slemmestadveien. Til forretning, kontor, lager eller lettproduksjon Bra standard med flislagte gulv. God parkeringsdekning. Salg vurderes også.


KONTOR

BRYN 87–120 m2 brynsveien 2-4

Kontorenheter til mindre firma: 87 og 120 m2. Bygget oppgraderes med nye vinduer, fasader males, oppgang renoveres. Kontorene kan tilpasses leietaker.

KONTOR

KONTOR

BRYN 178 & 370 m2 brynsveien 5

KONTOR/LAGER

BRYN 1 150 m2/450 m2 østensjøveien 44

Kontorlokaler på 178 og 370 m2.

1 150 m2 lager med noe kontor, og rampe.

Kontor/lager på 282 m2.

Pene kontorer på 450 m2.

Representativt bygg med kantine og trimrom.

Sentralt ved T-bane og tog.

Ved Brynseng T-bane og Bryn togstasjon.

Parkering.

KONTOR

KONTOR

BRYN 233 & 327 m2

HELSFYR Grenseveien 107

ole deviks vei 16a

►► Ett areal er åpent, med tre cellekontorer. ►► Ett areal har cellekontorer og møterom. ►► Velholdte arealer. har eksponering mot Ring 3 og ►► Bygget enkel adkomst til E 6.

kontorer, 285 kvm, ►► Spennende i toppetasjen. Egen terrasse. kvm i dag helt åpent, kan innredes ►► 1350 etter avtalte. Kan også deles. kvm i dag delvis åpent, delvis med ►► 815 celler. Kan tilpasses.

►► Praktiske, enkle cellekontorer ►► Enkle eller doble. ►► Vareheis opp til etasjen. ►► Parkering.

Nils Hansens vei 13

285, 815 & 1350 m2

Kontakt Gjert Skjelbred: Mob 916 63 207 / E-post skjelbred@sandia.no Besøksadresse: Brynsalleén 4, Oslo. / Tlf.: 23 03 95 20 E-post: sandia@sandia.no / www.sandia.no

Alna enkelt kontorer

Sandia Megling as


Nyheter

32

Det nye Rica-hotellet i Narvik blir Nord-Norges høyeste bygg.

Nord-Norges

høyeste

Rica Eiendom har bygd Nord-Norges høyeste bygg i Narvik. I mars åpnet hotellet på 148 rom. – Det er blitt et utrolig flott bygg. Det nye Rica-hotellet i Narvik blir byens store stolthet, sier en strålende fornøyd Jan Erik Rivelsrud. Rica-arvingen er prosjektleder for hotellet, som bygges av Rica Eiendom og Utstillingsplassen Eiendom. – Hotellet er på 19 etasjer og har 148 rom, en stor konferansesal med plass til 200 deltakere og flere møterom. Målgruppen er forretningsreisende, sier Rivelsrud. Rivelsrud forteller at investeringen er på rundt 240 millioner

kroner. Det er sterk vekst i Narvikområdet for tiden. I løpet av de neste årene skal det investeres over 10 milliarder kroner. Men selv om det investeres stort i Narvik, er hotellsatsingen stor for et relativt lite sted. – Choice er det eneste reelle forretningshotellet i Narvik, og de har oppnådd veldig gode priser. Vi håper på et belegg på 60 prosent i året og gjennomsnittspris på 950 kroner, sier Rivelsrud.

Flere utbygginger Rica Eiendom er Rivelsrud-familiens hotelleiendomsselskap og jobber nå med flere byggeprosjekter. I Bodø skal selskapet sammen med partnere investere 325 millioner kroner i et nytt hotell med 240 senger. Hotellet skal driftes av Rica Hotels og har byggestart til sommeren. Rica Eiendom har 18 eiendommer i porteføljen, men jobber også med planene om å bygge et nytt hotell i Bergen.

Tekst Dag-Jørgen Saltnes  •  e-post dag@ne.no •  Foto Robin Lund

Utleie av næringseiendom • Søkeoppdrag • Eiendomsutvikling • Salg av næringseiendom • Markedsvurdering • Eiendomsrådgivning

SE VÅR HOVEDANNONSE PÅ BAKSIDEN

Tlf: 21 02 55 55 - Epost: naring@eiendomsmegler 1.no Besøksadresse: Hammersborggata 2 Postadresse: Postboks 778, Sentrum, 0106 Oslo Oslo - Stavanger - Trondheim


Lokaler til leie

Kolbotn/Mastemyr Trollåsveien 4 • • • • •

2. etg. Fra 236 kvm til 477 kvm med kontorlokale. 3. etg. 855 kvm kontorlokale. 4. etg. Fra 20 kvm til 215 kvm kontor­lokale. Ledige lokaler kan tilpasses leietakers ønsker og behov. Gode parkeringsforhold på eiendommen.

Billingstad Olav Brunborgsvei 4–6 1. etg. 120 kvm kontorlokale. 3. etg. 252 kvm kontorlokale. Lokalene fremstår som lyse og tiltalende. Arealene inneholder åpent kontorlandskap, cellekontorer, møterom m.m. • Kan tilpasses leietakers ønsker og behov. • • • •

Sinsen Trondheimsveien 184 • 1. etg. 345 kvm butikklokale/ • • • •

For utleie eller visning kontakt: Thomas Madsen, mob.: 926 59 113, e-mail: tm@auris.as Frode Waaler, mob.: 406 03 907, e-mail: fgw@auris.as

showroom med unik beliggenhet og gode profileringsmuligheter. 2. etg. 600 kvm kontor/undervisningsrom. 5. etg. 430 kvm kontorlokale. Kort vei til Ring 3, buss, trikk og T-bane. Parkeringsmuligheter i kjelleren.

www.auris.as


1

2 3

Utbyggernes drøm om

FILIPSTAD Tekst Jan Revfem • e-post jan@ne.no • Illustrasjon DIIZ


4

6

5

1

Hotell

2

Brannskjærparken

3

Havnepromenaden

4

Nord-området

5

Tjuvholmen

6

Hans Jægers kvartal


Nyheter

36

… men nå er det full krangel om utbyggingen Grunneierne Rom Eiendom og Oslo havn er på kollisjonskurs med Plan- og bygningsetaten om utbyggingen på Filipstad.

NE0312 www.ne.no www.nenyheter.no

Anne Siiri Øyasæter (t.v.) i Rom Eiendom og Anne Sigrid Hamran er uenige med Plan- og bygningsetaten. (Foto: Kenneth Sortland Myklebust/Kolonihaven)

De to grunneierne sier rett ut at det ikke blir noen utbygging hvis etaten får igjennom sitt forslag (se faktaramme og oppstilling). Rom Eiendom og Oslo Havn er helt samstemte i sine utbyggingsplaner, som de har jobbet med siden 2006, og ditto uenige med planmyndighetene. Begge selskapene reagerer sterkt på det de mener er en udemokratisk prosess og en usynliggjøring av alternativt forslag. Plan- og bygningsetaten fremmer etter deres mening et urealistisk hovedalternativ som grunneierne tror vil møte innsigelser fra statlige myndigheter. Selv mener grunneierne at

deres forslag i større grad oppfyller det såkalte Fjordby-vedtaket, og de er ikke fornøyde med prosessen i planarbeidet. Lukkede rom – Prosessen i seg selv har vært svært vanskelig. Selv om vi har deltatt i en rekke møter, foregår planlegging hos Plan- og bygningsetaten for det meste i ”lukkede rom”. Høringsfristen fra Plan- og bygningsetaten er satt til kun seks uker for en omfattende områderegulering som omfatter en hel bydel. I plandokumentene fra Plan- og bygningseta-

ten er grunneiernes forslag ”gjemt bort” i kapittel 7.2, Vi skal ikke synes. Det er synd de behandler grunneierne på denne måten, kommunen er jo avhengig av oss for å få gjennomført byutviklingen, sier en oppgitt prosjektdirektør Anne Siiri Øyasæter hos Rom Eiendom. Havnedirektør Anne Sigrid Hamran er tidligere i en annen sak sitert på at det vanskeligste politiske partiet å forholde seg til i Oslo, er Plan- og bygningsetaten. For den uttalelsen ble hun kalt inn på det politiske teppet, men uenigheten med etaten er like stor nå.


37

Filipstad-utbyggingen Forslaget til områderegulering for Filipstad tar utgangspunkt i Fjordbyplanen, som ble vedtatt i Oslo bystyret 27.02.2008. Mulig oppstart av utbygging er i 2014–2015. Hele planområdet på Filipstad er på 707 347 kvadratmeter. PBE la i midten av februar ut sitt forslag til områdeplan for Filipstad, der hovedalternativet benevnes som L2. Etaten anbefaler blant annet en lang tunnel med snuhavnsterminal for to store cruiseskip. Hjortnes-krysset flyttes 230 meter mot vest. Etaten anbefaler en lavere grad av utnyttelse for det såkalte midt- og nordområdet enn det grunneierne ønsker. Utbyggingspotensialet i PBEs forslag er 430 300 kvadratmeter bruksareal BRA. Det betyr ifølge etaten størst antall nye boliger (3000) og mye areal til forskjellige typer næringsvirksomhet, i alt 204 800 kvadratmeter BRA. I alternativet åpnes det for å etablere inntil 40 000 kvadratmeter BRA med forretninger, bevertning og tjenesteyting, og inntil 153 300 kvadratmeter med kontorarealer. Blankt nei Etaten sier blankt nei til Oslo Havns planer om et gigantisk kongresshotell på 33 etasjer, maksimale byggehøyder innenfor dette feltet satt til 12 etasjer, 42 meter over terrenget. PBE anbefaler generelt moderate byggehøyder på Filipstad, som avtrappes ned mot fjorden. De foreslåtte byggehøydene tilsvarer gjennomsnittlig 8–10 etasjer i Hans Jægers Kvartal og 5–7 etasjer i midt- og nordområdet, bortsett fra 10 etasjer mot Framnes plass.

– Hvis forslagene til rekkefølgebestemmelser vedtas, vil utbyggingen avhenge av statens veibudsjett og andre kommunale budsjetter som skole og kollektivutbygging. Da vil det ta lang tid før det skjer noe på Filipstad, og området forblir en havn i tiår fremover, sier en bestemt havnedirektør. Urealistisk finansiering Et sentralt stridsområde er at Plan- og bygningsetaten ønsker en såkalt lang tunnelløsning. Etaten vil flytte den lange tunnelløsningen med Hjortnes-krysset 230 meter lengre vestover og ønsker at grunneierne skal være med på å finansiere tunnelen. Det er uaktuelt. – En lang tunnel koster veldig mye penger og er helt avhengig av statlig finansiering. Man må flytte på en eksisterende tunnel, og en lang tunnel vil ødelegge

HELSFYR ATRIUM Innspurten 15 • Ca. 1.000 kvm i helt nye lokaler på ett plan. • Fellesfasiliteter som kantine, resepsjon, og møteromsavdeling. • Godt med parkering på eiendommen. • Gode offentlige kommunikasjonsmuligheter. • Henvendelser: Axel Eide, 90 82 82 25 e-post: eide@epn.no

BILLINGSTAD, ASKER Nesbruveien 75 • Ca. 500 – 5.400 kvm kontorer og showroom/lager. • God offentlig komm. og kort vei til av- og påkjørsel E18. • Det er b.l.a. 3 kontoretasjer i én bygningskropp ledig. Kan leies som “eget bygg”. • Eiendommen har rikelig med parkeringsplasser. • Henvendelser: Axel Eide, 90 82 82 25 e-post: eide@epn.no

SKØYEN Drammensveien 147 • 3. etg.: 2.172 m2 | 4. etg.: 2.172 m2 UTLEID 4. etg.: 700–1.060 m2 | 5. etg.: 2.066 m2 • Meget arealeffektive lokaler. Kan tilpasses ny leietaker. • Felles kantine, samt konferanseavdeling. • Meget god offentlig komm. Flytoget rett over gaten. • Henvendelser: Axel Eide, 90 82 82 25 e-post: eide@epn.no • Morten Buøen, mob. 90 05 97 20 e-post: morten.buoen@dnb.no

Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf. 22 12 98 30 - Fax 22 12 98 38 E-post: firmapost@epn.no - www.epn.no


Nyheter

38

NE0312 www.ne.no www.nenyheter.no

Utbyggernes planer for Filipstad. (illustrasjon: DIIZ)

båtmiljøet i Frognerkilen. Vi kan under visse forutsetninger være med på å bekoste offentlig infrastruktur innenfor planområdet, det vil si på sørsiden av E18. Men at vi skal være med på å finansiere en tunnel og ny E18 til et ukjent antall milliarder kroner, som etaten legger opp til, er helt urealistisk, avfeier Anne Siiri Øyasæter. – Det er usikkert når E18 vil bli lagt i tunnel gjennom Filipstad og hvor lang tunnelen blir. Våre planer for Filipstad syd for E18 kan i store trekk realiseres uansett når tunnelen kommer. Det gjør at utbyggingen kan

starte nå, slik at Oslos innbyggere får den Fjordbyen de ønsker seg, supplerer Hamran, og fortsetter: – Vi mener det er urealistisk med en lang tunnelløsning og flytting av et stort kryss. For øvrig er det ikke vist nødvendige anleggsområder og midlertidige omkjøringsveier. Stort avvik Rom Eiendom og Oslo Havn foreslår at 470 000 kvadratmeter med arealer skal bygges på Filipstad. Hovedbegrunnelsen for dette er byens vekst og det grunneierne mener er en miljøvennlig utbygging. I tillegg er dette en

økonomisk utbygging som gjennomføres fortløpende når byggingen først starter. Plan- og bygningsetaten legger opp til rundt 50 000 kvadratmeter mindre utbygging enn det grunneierne ønsker, som utbyggerne har vanskelig for å svelge. Dette vil også gi 400 færre boliger enn i grunneiernes forsalg til plan med kort tunnel. – Vi mener vi har vært forsiktig, i tråd med vedtaket om Fjordbyen. Plan- og bygningsetaten forutsetter en vesentlig lavere utnyttelse, og det forstår vi ikke, fordi befolkningsveksten i Oslo gjør at vi må bygge tett, sier Øyasæter.


39

242–614 m2 pr. etasje

SENTRALT BELIGGENDE

KONTORLOKALER til fornuftig pris – Skøyen Hoffsborg 1 i Engebrets vei 3 på Hoff/Skøyen er et attraktiv kontorbygg med effektiv og fleksibel planløsning. Bygget har god parkerings dekning, både utendørs og inne i parkerings-anlegg med egen vaskehall. Det er mulig å leie opp til ca. 1 000 m2 hvorav hver etasje utgjør 614 m2 pr. etasjeplan. En etasje på 614 m2 kan deles opp i ulike utleieobjekter, med størrelse fra 242 m2 til 614 m2 pr. etasje.

– Ti minutters gange fra Oslo rådhus skal det bygges en helt ny by. 5000 mennesker vil få sine hjem her på den gamle containerhavnen. Det krever plass til mye som skal gjøre dette til en levende bydel. Jeg tenker på park, havnepromenade, restauranter, næringslokaler, skoler, torg og møteplasser og institusjoner. Vi vil ha maksimalalternativet vårt fremmet og behandlet, sier Hamran. Generelt vil utbyggerne legge næringsarealene til de beste tomtene. Helt uenige Plan- og bygningsetaten avviser blankt planene fra Oslo Havn om å bygge et høyt hotell på 130 meter. – Når vi bygger en ny by midt i Oslo, mener vi at vi også må sørge for at den nye byen får et signalbygg. Et 33 etasjers slankt hotell ved fergeterminalen på Hjortnes

4 min gange fra Skøyen tog stasjon. Kort avstand til all øvrig offentlig kommunikasjon som trikk og buss. Nabo til Møllhausen Torg: et hyggelig nærsenter med dagligvare, apotek, frisør, blomster og Cafe. Bygget har god ventilasjon, kjøling og solavskjerming.

Rolf Th. Holm Telefon 22 51 12 80 / 92 22 25 43 mail: rth@holmeiendom.no www.holmeiendom.no


Nyheter

40

kan bli Oslos nye landemerke. Vi er spent på høringsuttalelsene for øvrig. Sammen med et nytt konferansesenter kan dette hotellet huse store internasjonale konferanser. Vi foreslår dette, og så får det være opp til folk å gjøre seg opp en mening om de synes det er en god idè, sier Anne Sigrid Hamran. Plan- og bygningsetaten legger generelt opp til lavere byggehøyder enn det grunneierne ønsker. – Kan dere leve med de byggehøydene som er foreslått? – Ja, men det blir mindre plass til Oslos voksende befolkning og er i strid med målsettingen om en tett utbygging. Det gir også en dårligere utbyggingsøkonomi. Vi mener at våre byggehøyder på 7-12 etasjer er i henhold til Fjordbyplanen og oppfyller bystyrets ønsker. Man må huske på her at det er satt av 100 mål med

grøntarealer på planområdet, sier Øyasæter. I tråd med signaler – Hva opplever dere at det er politisk støtte for, planene til Plan- og bygningsetaten eller planene til grunneierne? – Vår plan er mest i tråd med de politiske signalene i den vedtatte Fjordbyplanen, men vi er spent på alle uttalelser og er glad for at saken nå er ute til offentlig høring. Vi mener at Plan- og bygningsetatens forslag ikke følger opp Fjordbyplanen, og det er viktig nå at vårt forslag kommer til politisk behandling, slik at alle kan si sin mening i høringsfasen, maksimalalternativet må frem. Vi kan ikke planlegge noe som ikke kan bygges, da vil det ikke skje noe i overskuelig fremtid, sier Anne Sigrid Hamran.

Realistisk byggestart er to år etter at områdeplanen for Filipstad er vedtatt av Oslo bystyre, det vil si: – Hvis spaden settes i jorden to år etter at reguleringsplanen er vedtatt, er det optimistisk. Men holder kommunen på Plan- og bygningsetaten rekkefølgebestemmelser (se saken under, red.anm.), vil det ikke skje noe på Filipstad i overskuelig fremtid, fastslår Anne Siiri Øyasæter. Det er ikke foreløpig aktuelt å for grunneierne å selge tomten på Filipstad. – Nei, kommuneadvokaten har bestemt at kommunale grunneiere ikke kan selge tomter før tomtene er regulert. Vi vil ikke føre samtaler om å selge før reguleringsplanen er ferdig, men da kan alle modeller for samarbeid og salg være aktuelt.

Ikke akseptabelt NE0312 www.ne.no www.nenyheter.no

Anne Siiri Øyasæter har listet opp fire rekkefølgekrav fra Plan- og bygningsetaten grunneierne ikke kan akseptere. Det første rekkefølgekravet er et generelt krav om at igangsettingstillatelse forutsetter E-18 i kulvert, lokk over denne og midlertidige omkjøringsveier, som skal være sikret opparbeidet i henhold til gjeldende regulering. – Dette styrer ikke grunneierne. Ved å gjøre hele planen avhengig av bygging og finansiering av E-18, vil ingenting skje, da blir det fortsatt havnedrift. Dette må jo nyanseres, og kravet bør ikke stilles for

alle deler av Filipstad. Det stopper eksempelvis utvikling av en ny fergeterminal, og er det ønskelig? spør Øyasæter. Før igangsetting kreves et minimum 5 dekar stort massehåndteringsanlegg for hele byggeperioden. – Hva med kost nyttevurdering, og hvem skal drive det? spør igjen Øyasæter. Plan- og bygningsetaten krever en designkonkurranse før det gis rammetillatelse.

– Det mener vi er tvilsomt juridisk og kan ikke pålegges prosessen i reguleringsbestemmelser. Videre er det krav om teknisk avklaring, herunder omkjøringsveier samt opparbeiding av tunnelløsning på E-18 og en trasé for fjordtrikken, før det gis rammetillatelse. – Det betyr at Statens vegvesen og Ruter må ha avklart disse forholdene først. Så kan man lure på hvem og hvordan det skal avklares, sier Anne Siiri Øyasæter.


Ledige lokaler BTA. 500 m2

Hildertunet 2 • Ca. 500 m2 kontorlokaler i 2. etasje. • Kombinasjonseiendom over 2 etasjer, med lager i underetasje og kontorer i etasjene over. • Hele eiendommen vil bli pusset opp både innvendig og utvendig. • Lokalene tilpasses leietaker etter ønske og behov. • Eiendommen er lett tilgjengelig fra E18 og det er ca. 5 minutters gange til buss og tog. • God parkeringsdekning.

BTA. 320 m2

Kronprinsens gate 1 – Vika • Eiendommen ligger meget sentralt ved siden av Utenriksdepartementet og Ingeniørenes Hus. • 2 minutters gange til Nasjonalteatret Stasjon. Gangavstand til Solli Plass, Aker Brygge, Karl Johan og Slottsparken. • Kontorene ligger i 2. etasje. • Tiltalende og moderne standard. • Lokalene inneholder en kombinasjon av cellekontorer i ulike størrelser, åpent landskap, møterom, kjøkken med spiserom og bad med dusj. • Lokalene er nylig pusset opp og fremstår som delikate og representative. • Innredning kan tilpasses ca. 10–20 arbeidsplasser.

Kontakt: Ole Jørgen Moen, telefon: 93 24 70 42, e-post: ole.jorgen@norskmegling.no www.norskmegling.no


Nyheter

42

Altfor detaljert

Ill.: DIIZ

NE0312 www.ne.no www.nenyheter.no

Rom Eiendom og Oslo Havn mener områdereguleringen fra Plan- og bygningsetaten er altfor detaljert og hindrer næringsutvikling. Utbyggerne ønsker at det stort sett skal være næringsarealer i Hans Jægers kvartal (se illustrasjon side 35). – Grunneierne jobbet for å få Statoil hit, men prosessen med regulering tok for lang tid for dem. Vi ønsker et stort hovedkontor hit, med alle former for næringsvirksomhet bak dette bygget og næringsutvikling rundt Framnes plass, sier Anne Sigrid Hamran. Plan- og bygningsetaten vil ifølge Anne Siiri Øyasæter begrense størrelsen på næringsarealer. Hun er blant annet oppgitt over det hun mener er unødvendig detaljerte reguleringsbestemmelser, som sier at maksimal størrelse for en dagligvarebutikk i området er satt til 750 kvadratmeter, mens en normal butikk i dag er mellom 1000 og 3000 kvadratmeter. Øyasæter synes også det er merkelig at krav om at arealene til andre butikker og serveringssteder ikke skal overstige 300 kvadratmeter. Ikke begrunnet – Vi mener deres planer slik de er formulert er til hinder for næringsutvikling og altfor detaljerte til å være en områderegulering. Plan- og bygningsetatens områderegulering angir maksimalt 15 000 kvadratmeter med forretninger på Filipstad som helhet. Dette er et tall som mangler faglig begrunnelse, hevder Anne Sigrid Hamran. Utbyggerne vil ha 40 000 kvadratmeter mer næringsarealer enn det etaten legger opp til. Rom Eiendom og Oslo Havn har også lagt den planlagte skolen til Hjortnes, hvor det med deres forslag er

plass til en større skole med tre paralleller og opptil 840 elever. – Vi foreslår at den beste tomten med park og sjøbad blir en del av den utvidede skolegården. Sambruk og flerbruk er stikkord for våre planer her. Oslo vokser med en skoleklasse i uken, Filipstad er et hovedområde for vekst, sier Anne Sigrid Hamran. Oslo Havn ser for seg at når du går langs havnepromenaden, ønsker de at du av og til skal bli minnet om at du går nettopp i havnen. Reker og hvitvin – Derfor vil vi tillate at seilskuter og ”reke- og hvitvinsbåter” skal kunne legge til langs Havnepromenaden. Vi mener at det gjør turen langs fjorden enda flottere og må beholde muligheten til seilskutefestivaler, besøk og nasjonale og internasjonale skoleskip og marineskip. Det blir badeanlegg og mulighet for å stikke tærne i sjøen både i parken på Filipstad og på Tjuvholmen, og vinterstid blir dette en fiskeplass hvor det er fint å fiske fra kai, filosoferer Hamran. Oslo Havn vil legge til rette for at flere turister kan komme med båt og mener deres forslag til fergeterminal er økonomisk bærekraftig og koster rundt halvparten av alternativene. – Samtidig sikrer vårt forslag at fergene også kan legge til kai på Hjortnes mens utbyggingen pågår. Det sikrer viktige inntekter til turistnæringen i byen vår, sier havnedirektøren.


43

Marcus Thranesgate 2, 2. etg. 100 til 880 kvm

Myrens Verksted Moderne kontorlokaler i flotte omgivelser • Enkel adkomst langs ring 2. • Sentralt beliggende nær offentlig kommunikasjon. • Meget god teknisk standard. • Flotte utearealer og turmuligheter langs Akerselva. • God parkeringsdekning. • Fast pris 1400,-/kvm leie eks. mva. + à konto felleskostnader og strøm.

MYREN EIENDOM AS, Sandakervn. 24C, Bygg B, P.B. 4218 Nydalen, 0401 OSLO, Tlf: 2287 1900, Fax: 2287 1905

www.myreneiendom.no

WWW.BASALE.NO

REGNBUEVEIEN 9 – LANGHUS/SKI 899–5.000 KVM MODERNE LOGISTIKKBYGG TIL LEIE

Eiendommen er beliggende på det godt etablerte, og meget attraktive, Regnbuen Industriområde kun 20 minutter fra Oslo Sentrum og med gode kommunikasjonsmuligheter via E6. Store asfalterte uteområder til parkering, lagring og håndteringsplass - tomten er på totalt 26.800 kvm, og det er mulig å kjøre rundt bygget. Totalt 14 stk overbygde porter/ramper sørger for god efektivitet og logistikk, samt 11,5 meter takhøyde Megler: Alf Martin Brasøygård Dir. tlf. 22 86 83 15 E-post: amb@basale.no


Nyheter

44

HRTB Arkitekter jobber Norge rundt

Tegnet Oslos ”Twin Towers”

NE0312 www.ne.no www.nenyheter.no

De har tegnet lande­merker som det ombygde Posthuset, Statoils hovedkontor i Stavanger og Telenor Arena.

I 2003 sto ombyggingen av Postgirobygget ferdig, med sine ”twin towers” og et slankere bygg, med HRTB som arkitekt, på oppdrag fra Entra Eiendom (foto: HRTB Arkitekter)

For 50-åringen HRTB Arkitekter er konkurranser en viktig innfallsport til oppdrag. Nå merker de et litt trangere marked. Nettverket blir viktigere, ifølge daglig leder Ola Mowé. Han eier og driver selskapet sammen med Kjell Beite og Harald Lone, alle sivilarkitekter MNAL. HRTB har mange boliger, flere rådhus, skoler, næringsbygg og universitets- og forskningsbygg på samvittigheten. – Det er blitt færre arkitektkonkurranser, og vi må i større grad gå inn i allianser med entreprenører og store rådgivergrupper. Derfor betyr nettverkene våre mer. Gjennom dem kan vi få oppdrag direkte, ofte som spinn-off fra konkurranser. Men det viktigste er bred kompetanse og en robust portefølje med bygg vi har gjennomført, sier Beite og Mowé,


45

KOMBINERT EIENDOM

Det henger ingen tunge, mørke skyer over de 30 ansatte i St. Olavsgate 28, like ved Slottsparken. Aktivitetsnivået er jevnt. – Oppdragsprosessen utvikler seg mer og mer i trappe­ trinn. Vi vet ikke alltid hvor store oppdragene blir. Derfor må vi også ha litt å gå på i kapasitet her på kontoret. Først boliger, så rådhus Opprinnelig het selskapet ”Hultberg, Resen, Throne-Holst og Bugoslawski”, startet av Freia-arvingen Einar ThroneHolst. I 1998 ble navnet for kortet til HRTB Arkitekter. På 60- og 70-tallet tok boligprosjektene mye tid. Det var derfor et gjennombrudd da selskapet tidlig på 60-tallet vant konkurransen om rådhuset i Vinstra. I 1968 vant de oppdraget om rådhuset på Skjetten. Senere kom utbygg­ ingen av universitetsanlegget i Oslo, med Preklinisk på Gaustad og Informatikkbygget i Gaustadbekkdalen. – En typisk strukturalistisk arkitektur, med vekt på fleksible, åpne, dynamiske og funksjonelle løsninger, vevd inn i den øvrige universitetsstrukturen, sier Mowé. Husarkitekt for Statoil i Stavanger Som en spinn-off fra dette fikk de i oppdrag av Statoil å tegne hovedkontoret deres i Stavanger. Det ble flere store prosjekter i oljebyen utover på 70-tallet. I 2000 vant HRTB konkurransen om å tegne sentralbygget for det nye universitetet i Stavanger. HRTB har satt sin preg på Tromsø sentrum, gjennom å tegne Fokus-kvartalet. I Kristiansand tegnet de det nye rådhuset. De har også påvirket sentrale steder i Kongsberg, Ålesund, Notodden, og snart Narvik, Molde og Oppegård, hvor de dels har vunnet, dels har fått i oppdrag å lage planer for å utvikle de sentrale plassene. – Dette er morsomme oppdrag, som åpner for mangfold midt i byene, sier Mowé. Akkurat nå er HRTB ivrig opptatt med å utvikle Sandvika Businesssenter, tett ved jernbanestasjonen.

KOMBINERT NÆRING- FORRETNING- OG BOLIGEIENDOM I LILLESTRØM SENTRUM Areal: 851 kvm bra Adresse: Nittedalsgata 21 Takst: kr 13.200.000,Årlig leieinntekter: kr 1.252.600,Oppdragsansvarlig: Thor Asbjørn Lunde. Tlf. 45 85 44 00 Pål Melbye. Tlf. 93 03 77 34 DNB Eiendom Lillestrøm Tlf: 94 86 30 00 www.dnbeiendom.no


Nyheter

46

NE0312 www.ne.no www.nenyheter.no

Ombyggingen av siloen på Grünerløkka til studentboliger er enestående i Norge(foto: HRTB Arkitekter)

Posthuset, Byporten og Trafikanttårnet I Oslo har HRTB vunnet flere store arkitektkonkurranser. Statoil, Statsbygg og NSB var store oppdrags­ givere på 80- og 90-tallet. I 1999 vant HRTB konkurransen om å bygge om det utskjelte Postgirobygget, hvor de måtte bruke all sin kløkt og kreativitet. – Vi vant ombyggingen av Posthuset, blant annet fordi vi klarte å dele opp de store flatene i hver etasje, som var på 1000 kvadratmeter. Arkitektkonkurransen var internasjonal, og det var prestisjefylt å vinne den, forteller Beite. – Det var også et smart trekk ikke å legge opp til å skifte hele fasaden, som var av bruneloksert aluminium og som vi gjenbrukte. Fasaden mot vest åpnet vi. Vi kuttet den såkalte ”bremmen” nede, og vi skar på en måte høyhuset i to. Ved å bygge mer i høyden løsnet vi på en måte høyhuset fra lavblokka. Så splittet vi høyhuset ved å bygge to tårn. Det gjorde bygget slankere.

Telenor Arena, HRTBs bidrag til utviklingen av Fornebyen, på oppdrag fra Stabæk Fotball (foto: HRTB Arkitekter)

Tårnene sto ferdig i 2003. Like ved, på Oslo S, har de tegnet Byporten for KLP og Trafikant-tårnet for Rom Eiendom. Duk over Telenor Arena HRTB står også bak Telenor Arena, som skulle være stor og flott, forteller Beite, som var med og tegne Vikingskipet i Hamar. – Vi hadde sett på løsninger i Tyskland og fant ut at en stor duk spent over arenaen ville bli fint. Men vi skulle også holde kostnadene nede. Det endte opp med en kasse og en vegg som skulle lyssettes. Dukløsningen ble så dyr at vi la duken vekk fra næringsbyggdelen. Fasaden ble veldig preget av prefab-elementer med akustiske flater, som ble heist på plass. Jeg synes likevel hallen fremstår som myk og bløt. Analytisk tilnærming I likhet med de fleste andre arkitektkontorer er de ikke opptatt av å ha tydelige kjennetegn i sin arkitektur. De nærmer seg oppgavene analytisk

og finner løsninger som er tilpasset stedet. – Det eneste som er fast for oss, er at vi tegner i lodd og vater, smiler Beite. – I Namsos tegnet vi en skole som ligger ganske tett inntil en skog, legger Mowé til, - og da syntes vi det var naturlig å la skolen være av tre og av så kortreiste byggematerialer som mulig. Miljøkravene er blitt mer og mer integrert i prosjektene. Nå er de private utbyggerne blitt mer ambisiøse enn de offentlige, sier Beite og Mowé, som har spisskompetanse på BREEAM-systemet – BREEAM-kravene er snart standard i store prosjekter bestilt av private, som vet hva markedet vil ha fordi de konkurrerer om store, solide leietakere, som gjerne vil vise at de er miljøvennlige. Mer dynamisk å bygge for private Forskjellen på offentlige og private oppdragsgivere er interessant, sier både Beite og Mowé.


47

– Med private oppdragsgivere opplever vi prosessene som mer dynamiske. Det går langsommere med de offentlige. Mange skal mene noe, og ansvaret blir ofte pulverisert. Men uansett virker det som at meglerne tar mer og mer over og driver frem de arkitektoniske kravene. Utbyggerne er ofte store eiendomsselskaper eller fond som skal leie ut lokalene. Ofte starter prosessen med at utbygger går til et meglerhus. Så finner de en tomt og begynner å finne leietakere. – Påvirker dette arkitekturen? – Vi tror at næringsbyggarkitekturen er blitt mer ekspressiv og oppsiktsvekkende, fordi byggene skal friste kresne og store leietakere. Kontorene var mer alminnelige før. Nå kan vi få veldig mange hus som står og roper til hverandre, sier Mowé.

Beite forteller at trenden i næringsbyggene er store landskap, som kan deles inn gjennom fleksible løsninger. Kravene til arbeidsmiljø og trivsel endres med nye generasjoner som har andre forventninger til hvordan et kontor skal se ut. – Arkitekter er ofte fraværende i debatten om byutvikling og arkitektur? – Ja, vi skulle gjerne vært med mer, men vi bruker heller tiden på å jobbe, sier Beite, som tror Sørenga blir et bra sted å bo. – Dere tegner boliger på Tjuvholmen, tror dere Fjordbyen blir bra til slutt? – Ja, på makronivå tror jeg den blir kjempeflott, sier Mowé, - men dronning Eufemias gate ser altfor bred ut, og sokkelen på Barcode blir tung!

HRTB AS Arkitekter • Stiftet i 1960 som ”Hultberg, Resen, ThroneHolst og Bugoslawski” • Nytt navn i 1998: HRTB AS Arkitekter • Ca. 30 ansatte • Hovedtyngden av oppdrag har vært utredninger, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, byggoppdrag og interiøroppdrag. • De fleste prosjektene har vært innenfor følgende kategorier: Administrasjonsbygg, undervisningsbygg, helse- og omsorgsbygg, boligbygg og anlegg knyttet til samferdsel.

Tekst Ivar Sekne • e-post redaksjon@ne.no

FØR: UTILNÆRMELIG I Skifte Eiendom kan vi mye om å foredle og realisere de store verdiene som ligger i offentlig eiendom. Vi er spesialister i forvandling. www.skifte.no

SPESIALIST I FORVANDLING

NÅ: UIMOTSTÅELIG


Handel

48

NE0312 www.ne.no www.nenyheter.no

Handelen trekker nordover Handelsstrømmene i Oslo beveger seg nordover gjennom nye Storo Storsenter, og et nytt gigantsenter på Økern kan svekke sentrumshandelen på kort sikt. Da må Miljøverndepartementet si ja til planene på Økern, der Steen & Strøm og Storebrand vil bygge et 55 000 kvadratmeter stort kjøpesenter og sikter mot 2,5 milliarder i omsetning. Lokalpolitikerne i Oslo har sagt ja til planene. – Hvis det nye senteret på Økern kommer, vil det fungere. Økern vil ta en del av sentrumshandelen, men de

som bruker Oslo sentrum, kommer i hovedsak fra Oslo vest og ikke fra Groruddalen. Økern vil derfor primært trekke folk fra nordre del av Groruddalen opp mot Lørenskog, spår fagsjef Lars Fredriksen i Oslo Handelsstands Forening (OHF). Etter mange år med tap av markedsandeler har handelen i Oslo sentrum nå klart seg bra i forhold

til resten av landet, men taper litt sammenliknet med resten av Oslo. Veksten i julehandelen var på drøyt 3,2 prosent, mens landsgjennomsnittet hadde en vekst på ca 3 prosent. For hele Oslo var derimot veksten 4 prosent i desember. – Hvis vi får et sterkt og slagkraftig Økern, noe vi mener det er behov for, vil det kunne svekke sentrums-


49

NÆRINGSTOMT

Handelen i Oslo har vært sterk sammenlignet med det øvrige Norge. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

handelen ytterligere på kort sikt. Effekten av innflyttingen i Bjørvika vil imidlertid kunne demme opp for noe av denne svekkelsen. Og så tror jeg pendlertrafikken står for en større del av sentrumshandelen enn det bransjen kanskje mener, men det er noe uenighet her, sier Lars Fredriksen. Oslo vokser Fredriksen poengterer at både Oslo og Oslo sentrum vokser. Utenfor sentrum går handelen brukbart i Oslo vest og nord. Nye Storo Storsenter er en vellykket lansering fra Thon Gruppen, og i Grorud­dalen går faghandelen bra. Butikk­ene i sentrum kan ikke være som kjøpesentrene utenfor Oslo hvis de skal hevde seg i konkurransen. – Sentrum må satse på det unike. Her må du finne det du ikke finner andre steder, unike butikk-konsepter som kjøpesentrene utenfor sentrum ikke har. Men disse konsept­ ene må ikke bli for dyre og for mye ”high end”. Vi må ha en miks, byen er til for alle. Det må også være mulig å ha konsepter i sentrum som Hennes & Mauritz og Cubus for å trekke vanlige folk. Men Oslo sentrum må jobbe mer for å øke attraktiviteten, sier Fredriksen. Han trekker frem de bilfrie markedsdagene i Bogstadveien og på Majorstuen som ett vellykket tiltak andre steder for å trekke folk. – Jeg har hørt fra flere hold at de etterlyser markedsaktiviteter i nedre del av Karl Johans gate som de aktivitetene de har i Bogstadveien. Det har jeg ikke hørt tidligere i de ti årene jeg har vært her i OHF, symboliserer fagsjefen.

NÆRINGSTOMT I LILLESTRØM SENTRUM Areal: 710,8 kvm Adresse: Storgata 14 B Takst=pris: kr 12.500.000,Oppdragsansvarlig: Thor Asbjørn Lunde. Tlf. 45 85 44 00 Pål Melbye. Tlf. 93 03 77 34 DNB Eiendom Lillestrøm Tlf: 94 86 30 00 www.dnbeiendom.no


NE0312 www.ne.no www.nenyheter.no

Handel

50

Må skje noe – Karl Johans gate holder seg nok, men er avhengig av at det gjøres noe der. Det er ikke mange butikker fra Egertorget og nedover som gjør de store pengene på grunn av den høye husleien, fortsetter han. Fredriksen og OHF er også lite fornøyde med hva som skjer midt på Karl Johan. Det legges nå nye planer for aktivitetene i Spikersuppa og Saras telt, som vil opphøre slik den fremstår i dag. Olav Thon har hatt denne leiekontrakten med Oslo kommune i mange år. Oslo kommune ønsker å anlegge en park i området, noe Fredriksen ikke er tilhenger av. – Dette er et flott område, der vi kunne ha hatt flere typer serveringssteder om sommeren og skøytebane om vinteren. Vi ønsker flere spisesteder og flerbruk for Spikersuppa, det er skammelig om vi ikke får til en bedre anvendelse av området, sier han. Lars Fredriksen tror også Torggata blir bra hvis den rustes opp. Butikkeierne i Torggata er litt mer fornøyde i området etter å ha vært misfornøyde. For Storgata håper han Olav Thons planer for Storgata 14-18 går igjennom, i dag er dette bygget ikke egnet til moderne bruk, verken for handel eller kontor. – Storgatas suksess er avhengig av at gårdeierne revitaliserer gårder i området som nå er nedslitte, særlig i den borte delen mot Hausmanns gate, sier Lars Fredriksen. Mer skeptisk – Hva tror dere om Bjørvika som handelsområde når utbyggingen er ferdig? – Jeg er veldig usikker og er blitt mer skeptisk etter å ha vært på befaring der. Det blir 10 000 kvadrat­meter med handelsarealer i OperaKvarteret, og det er ikke all verden, selv om utbyggerne også

Storo Storsenter har vært en suksess og tar markedsandeler. (Foto: Storo Storsenter) jobber for å få til en stor salgshall i området, svarer Fredriksen. I alt er det satt av 100 000 kvadratmeter til handel og servering i hele Bjørvika. – Det hjelper med alle som jobber der, men jeg tror ikke handelen blir stor nok. Den blir litt ”klattete” over for store områder til å dra mange mennesker. Det blir også veldig avgjørende hva HAV Eiendom har av planer for området når det gjelder butikkarealer, disse planene er ennå ikke offentliggjort, sier fagsjefen. Han merker seg også at det foreløpig er få som går på gangbroen fra Grønland til Tekst Jan Revfem • e-post jan@ne.no

Bjørvika og er derfor usikker på den generelle publikumstilstrøm­ ningen. – Hva tror dere om Aker Bryggeområdet når omdanningen her er ferdig? – Vi tror Aker Brygge lykkes. Det ser ikke ut til at det blir flere nye butikker der etter ombyggingen, men mer servering, som de er sterke på fra tidligere. Hvis Rom Eiendom satser på servering med hvite duker på nye Oslo S, kan imidlertid det ta kunder fra Aker Brygge. Det samme kan skje når serveringen er på plass i Bjørvika, de må jo ta kunder fra noen.


til leie

1.115– 1.715 m²

IndustrIveIen 20A

Kombinasjonslokaler med god takhøyde langs E6

Tlf: 2213 3232 e-mail: info@totalplan.no www.totalplan.no

Kontor-, lager- og forretningsbygg i Oslo og Romerike. Gode bygg med fleksible arealløsninger.

kombinasjonslokaler/høytlager på skedsmokorset

• 345 kvm BTA kontordel: Cellekontor samt åpent areal. Flere større rom som kan passe til møterom/showroom.

• 1.115 - 1.370 kvm BTA høytlager: Takhøyde ca. 5,5 meter, lasteramper. God planløsning med få søyler. Lagerkontor og spiserom.

Lokalene kan leies samlet eller delt. God adkomst for store kjøretøy. Gode parkeringsforhold.

til leie

moderne lager og kombinasjons­ lokaler, sentralt karihaugen

700 – 3.700 m²

Per KrOHGs veI 4

Flere størrelser, god takhøyde. Lasterampe og kjøreport. • 955 - 1.380 kvm kombinasjonslokaler/lager: Takhøyde ca. 4,6 m. Kjøreport med takoverbygg og innendørs lasteområde. Separat kontordel på ca. 145 kvm vegg-i-vegg. • 555 - 1.135 kvm kombinasjonslokaler/lager: Takhøyde

ca. 2,7 - 5,5 m. Lasteramper med variabel høyde samt løftebrett. Lokalet kan inndeles i flere størrelser. Beliggenhet: Sentralt beliggende på Karihaugen, ved siden av Maxbo og Staples

For mer inFormasjon kontakt: Knut Martin Storegjerde, Mobil: 900 24 448, E-post: kms@totalplan.no www.totalplan.no Tlf: 2213 3232

Morten Bryn, Mobil: 920 35 930, E-post: mob@totalplan.no


til leie

IndustrIveIen 14

Kombinasjonslokaler og lager i flere størrelser. Moderne eiendom beliggende i Skytta Næringspark, ved Gjelleråsen/RV-4. Kort avstand til E6. • 920 kvm lager: Lager med lasterampe og port. Takhøyde 4 meter. • 1.640 kvm lager: Lager med lasterampe og port. Takhøyde 4 meter. Lagerkontor og garderober med WC og dusj.

• 2.560 kvm lager: Lager med lasterampe, løftebrygge og 2 stk. porter. Takhøyde 3,4 meter. • 300 - 620 kvm kontor: Lyse kontor med mye vindu. Cellekontor, åpent og div. møterom/arkiv. Lokalene kan leies samlet eller delt. Gode manøvrerings- og adkomstforhold for store kjøretøy til samtlige av lokalene, stort uteareal.

til leie

høytlager i gran næringspark

700 – 3.700 m²

MOlInnA 2

Høytlager ifra 700 – 3.700 kvm, samt inngjerdet utelager på 1.250 kvm til leie i bygningsmasse tilpasset industriell virksomhet i Gran Næringspark på Hadeland. Ca. 70 km / 1 time fra Oslo langs RV4. Meget gunstige leiebetingelser. • 700 kvm høytlager. Kjøreport. Takhøyde ca. 5 m. • 2.300 kvm høytlager. Kjøreport og lasterampe. Takhøyde ca. 6 m. • 1.250 kvm utelager: Stort asfaltert og inngjerdet uteområde for utelagring.

Beliggenhet Gran Næringspark ligger ca. 6 km ifra Gran sentrum.

For mer inFormasjon kontakt: Knut Martin Storegjerde, Mobil: 900 24 448, E-post: kms@totalplan.no www.totalplan.no Tlf: 2213 3232

Morten Bryn, Mobil: 920 35 930, E-post: mob@totalplan.no

Tlf: 2213 3232 e-mail: info@totalplan.no www.totalplan.no

920 – 5.710 m²

Kontor-, lager- og forretningsbygg i Oslo og Romerike. Gode bygg med fleksible arealløsninger.

kombinasjonslokaler og lager ­ skytta v/gjelleråsen


Kontor- og lagerlokaler til leie

Tlf: 2213 3232 e-mail: info@totalplan.no www.totalplan.no

Kontor-, lager- og forretningsbygg i Oslo og Romerike. Gode bygg med fleksible arealløsninger.

Gode lokaler med attraktiv beliggenhet i Oslo og Oslo Nord

Hvam/Olavsgård

Hvam/Olavsgård

Strømmen sentrum

Kontor på 170 – 265 kvm Moderne kombinasjonseiendom. Finn-kode: 2994 7315.

Kontor 14 kvm og lager på 110 kvm. Må leies samlet. Kort vei til E6. Finn-kode: 3279 6711.

Kontor 285 – 680 kvm. Fleksible lokaler med mange bruksmulig­heter. Finn-kode: 3280 8139.

Hvamveien 4

Hvamsvingen 24

Strømsveien 80

Karihaugen

Karihaugen

Karihaugen

Kontor 175 kvm i moderne næringsbygg på Skårer. Finn-kode: 3132 2329.

Moderne kontorlokaler på 500 og 865 kvm. Både cellekontor samt åpne løsninger. Finn-kode: 3279 7003.

Lagerenheter på 58, 78, 138 og 275 kvm. Adkomst via vareheis og port. Finn-kode: 3026 6111.

Industriveien 6, Lørenskog

Per Krohgs vei 4, Oslo

Per Krohgs vei 4, Oslo

Karihaugen

Alnabru

Alnabru

Trivelige kontorenheter på 35, 85, 145 og 230 kvm. Tilgang til vareheis. Finn-kode: 3049 9114.

Kontorlokaler på 135, 210 og 570 kvm. Sentralt på Alnabru, vis-a-vis Sentrum Bygg. Finn-kode: 3261 7762.

Kombinert lager og kontor på hhv på 195 kvm og 280 kvm, totalt 475 kvm. Kjøreport. Takhøyde lager 2,4 m. Finn-kode: 3115 3092.

Per Krohgs vei 4, Oslo

Verkseier Furulunds vei 9B

Se alle våre ledige lokaler på www.totalplan.no

Verkseier Furulunds vei 9B

www.totalplan.no Tlf: 2213 3232


Asker Sentrum

D I LE

T U

Attraktive kontorlokaler med stort potensial og unik eksponeringsmulighet Lokalene inneholder 205 m2 BRA: Stort landskap (136 m2), 2 cellekontorer/møterom, kjøkken. Egen inngang, gode parkeringsmuligheter, gangavstand til alle fasiliteter & offentlig kommunikasjon. Lokalene overtas ”as is” til gunstige leiebetingelser.

Forslag til planløsning

Ta kontakt for mer informasjon om lokalene samt forslag til innredningsmuligheter.

Tlf: 09011 www.telenoreiendom.no


55

Opprusting av Kvadraturen: Byantikvaren må være pragmatisk Bevaring i Kvadraturen i Oslo er utfordrende og dyrt og krever pragmatiske vernemyndigheter. Tekst Jan Revfem • e-post jan@ne.no • Foto Scanpix


Nyheter

56

Øvre Vollgate 9 Anthon B Nilsen Eiendom hadde utbyggingsplaner for eiendommene Rådhusgata 27, samt Øvre Vollgate 7 og 9. Byantikvaren ville bevare Øvre Vollgate 9 og la inn en innsigelse. Saken havnet til slutt i Miljøverndepartemen­ tet, som ga utbyggeren delvis medhold.

NE0312 www.ne.no www.nenyheter.no

Knut Halvor Hansen i Anthon B Nilsen Eiendom uttrykte i forrige NæringsEiendom stor frustrasjon over saksbehand­ lingen og savnet en tydelig, profesjonell og konstant hold­ ning fra Byantikvaren til hele bildet. Hansen mener verne­ myndighetene tar avgjørelser på til dels sviktende grunnlag og synser uten tilstrekkelig dokumentasjon.

NæringsEiendom omtalte i februar­ utgaven (se faktaramme) frustrasjo­ nen til Anthon B Nilsen Eiendom om utbyggingen av Øvre Vollgate 9 i Kvadraturen. Dette prosjektet ble etter mange år møtt med innsigelser fra Byantikvaren og Riksantikvaren. Saken ble oversendt Miljøverndepar­ tementet, som til slutt ga utbyggeren delvis medhold, men for sent: Pro­ sjektet er nå stoppet på ubestemt tid. I saken om Øvre Vollgate 9 var det tre mulige alternativer: Full riving av hele eiendommen, rive bakgården, eller full bevaring. Miljø­ verndepartementet gikk altså inn for alternativ 2. Ola Bettum i IN´BY (se faktaram­ me) kjenner godt til den konkrete saken i Øvre Vollgate 9 og er ikke i tvil om at det er bevaringsverdige

forhold på eiendommen. Dette, til tross for at gården ikke var regulert til bevaring, og heller ikke stod på Byantikvarens gule liste, som han finner merkelig. Fornuftig – Men anbefalingen fra Miljøvernde­ partementet mener jeg var pragma­ tisk med tanke på de byggene som er i Kvadraturen og et fornuftig kompromiss, sier Ola Bettum til NæringsEiendom. – Forstår du likevel frustrasjo­ nene til Anthon B Nilsen Eiendom? – Ja, det som kjennetegner planog byggesaker, spesielt i Oslo, er meget tidkrevende prosesser, med blant annet lang behandlingstid hos planmyndighetene. Kommer det innsigelser, som i denne saken, tar

behandlingen av disse innsigelsene også lang tid. Prosessene er kostbare for utbygger og kan lett ende med at prosjektet ikke er gjennomførbart. I Kvadraturen må man ha et pragma­ tisk tilnærming når det gjelder beva­ ring, for å få til den revitaliseringen som Oslo bystyre satser på, sier han. Ola Bettum gir Byantikvaren rett i at deres oppgave ikke er å tenke økonomi for det enkelte prosjektet, men bevaring av kulturmiljøet. Kommunen selv er imidlertid en ”versting” når det gjelder å bevare egne bygg. – Oslo kommune har de samme forpliktelsene som private gårdeiere og er under det samme regelverket. Her er det til tider stor forskjell mel­ lom liv og lære. Mye av kritikken som rettes mot private gårdeiere,


57

IN´BY Ble etablert i 1983 og er et tverrfaglig sammensatt, frittstående konsulentfirma innen­ for blant annet byplanlegging, prosjektledelse, stedsutvikling og landskapsarkitektur. Firmaet har vært engasjert i offentlig utrednings- og utvi­ klingsarbeid, som sekretariat for utviklingen av Akerselva Miljøpark og som rådgiver for Statens vegvesens utvikling av bystrategier, miljøgater og gatearkitektur. IN´BY er eid av daglig leder og styreformann Ola Bettum, som er utdannet landskapsarkitekt fra Universitetet på Ås (UMB), der han også er professor i landskapsarkitektur. Bettum har utgitt flere publikasjoner, har hatt en rekke tillitsverv, og er et hyppig brukt jurymedlem i ulike arkitektkonkurranser.

–Byggesaker i Oslo er tidkrevende, sier Ola Bettum i IN´BY.

burde heller vært rettet mot Oslo kommune. For enkelte kommunale ei­ endommer har det pågått kontinuer­ lig forfall gjennom flere tiår, sier han. Ola Bettum tror ikke Miljøvernde­ partementet har villet gi Byantikva­ ren en smekk i denne saken. Dårlig skjønn? – Nei, ikke en smekk, men departe­ mentet har sett på alle de tre alternati­ vene og overprøvd det faglige skjønnet som Riksantikvaren har utøvd. Det er følgelig grunn til å stille spørsmål om skjønnet Riksantikvaren har vist i denne saken er godt nok. Man kan også si at Øvre Vollgate 9 har tjent som en prøveballong i den kraftige by­ veksten Oslo nå opplever, sier han. Ola Bettum sier vi har en ”haug med mursteingårder fra 1800-tallet

i Oslo” som er i relativt dårlig stand, men som ikke er spesifikt vernet gjennom fredning eller regulering til spesialområde/hensynssone. Disse gamle mursteingårdene går inn under den mer sjablongmessige beva­ ringen som ligger i godkjenningen for Oslos kommuneplan. Mange av disse gårdene forfaller, utbyggerne klarer ikke å regne hjem investeringene for en del planlagte prosjekter i Kvadra­ turen, der også lang behandlingstid fordyrer prosjektene. – De som bygger eiendom for å ut­ vikle, må finne leietakere og bli enig med leietakerne om riktige leiepriser. Lange prosesser med myndighetsav­ klaringer forvansker prosessen med å slutte kontrakter med leietakerne. En god del av disse prosessene har gått ganske dårlig. De fleste utbygger­

ne i Oslo har tapt penger på ett eller flere prosjekter, hevder Bettum. – Er Byantikvaren i realiteten opptatt av bevaring for forfall og ikke for fortsatt bruk? – De har fattet vedtak som har ført til forfall, men deres anliggende er bevaring, og ikke økonomi. Det er viktig å være klar over at det ligger mye større utfordringer for nærings­ bygg her enn for boliger, svarer Ola Bettum. Godt samarbeid NæringsEiendom er kjent med at flere utbyggere er forsiktige med å kritisere plan- og vernemyndigheter offentlig, av frykt for ”represalier” i kommende byggesaker. – De som driver kommersiell, profesjonell eiendomsutvikling i Oslo


Nyheter

58

er helt avhengig av å ha et godt og konstruktivt samarbeid med kommu­ nens fagetater. De stiller seg ikke opp midt i sentrum og skriker at de skal investere 3 milliarder her i byen, for så å skjelle ut etatene som en ”gjeng med tullinger”, eksemplifiserer Bettum. Han mener imidlertid at det er helt nødvendig med en konstruktiv debatt om byutvikling og vern, med tanke på de store forandringene Oslo står overfor. – Kommunens fagfolk og de ansvarlige etatsjefene ønsker en slik debatt. Svarene befinner seg ikke ett sted, men blir til gjennom prosesser, sier Ola Bettum. Han trekker blant annet frem at man ikke har tatt hele den offentlige debatten om den store kommunedelplanen for byutvikling og bevaring i Oslo indre by, en plan som etter flere tiår med utredninger fortsatt ligger til politisk behandling. Byantikvaren byttet etatsjef i fjor og fikk inn en etatleder med mangeårig bakgrunn innenfor eien­ domsforvaltning. Spørsmålet blir så

hvor mye personen på toppen betyr for utformingen av embetet og den enkelte saksbehandlers innflytelse på utfallet. Knut Halvor Hansen hos Anthon B Nilsen Eiendom etterlyste større profesjonalitet hos Byantikva­ ren og mener behandlingen er svært personavhengig. Dobbeltrolle – Byantikvaren i Oslo er både en enkeltperson som etatsjef og en kul­ turminneetat, bestående av mange fagfolk med variert bakgrunn, som alle setter preg på etaten. Når det gjelder Plan- og bygningsetaten, er det vel få som ikke mener at Ellen de Vibe er en sterk og markant leder. Men det er som i møte med NAV, Plan- og bygningsetaten og skatteta­ ten: Du møter representanter for det store VI. Det vil ha betydning hvem du møter, og du møter aldri en saks­ behandler som er dataprogrammert, sier Ola Bettum. – Hos Byantikvaren finnes arkitekter, ingeniører, kunsthistori­

kere. Det er noen der som bare har arbeidet med kulturminner og vern, mens det er svært få, om noen, med bakgrunn fra næringslivet og eien­ domsforvaltning. Jeg tror vi hadde hatt godt av en større utveksling av fagfolk mellom offentlig og privat sektor, fortsetter han. Bettum understreker at vernesaker for 1800-tallsbebyggelsen i Oslo bare i begrenset grad handler om ren objekti­ vitet. Alle saker inneholder også store elementer av faglig skjønn og konjunk­ turbestemte vurderinger. Det er derfor vanskelig å sammenlikne prosjekter direkte med hverandre. - Mangelen på en samlet, politisk vurdering av bevaringsambisjonene for enkeltbygg fra 1800-tallet, slik det har vært lagt opp til i den store sen­ trumskommunedelplanen, gir svært stor reguleringsrisiko for eiendomsen­ gasjementer i murgårdsbebyggelsen i Kvadraturen. Dette er det maktpålig­ gende å få gjort noe med så raskt som mulig, sier Ola Bettum.

– Frykter nedprioritering

NE0312 www.ne.no www.nenyheter.no

Ola Bettum mener Byantikvaren frykter nedprioritering av verneverdige bygg i perioder med byggeboom i hovedstaden. – I utgangspunktet er Byantikvaren en veldig seriøs etat. Jeg har fulgt dem i over 30 år og samarbeidet nært med etaten i konkrete saker i Oslo, blant annet fra 1986 til 1991 med et utviklingsprosjekt langs Akerselva Miljøpark. Ett av sluttresultatene her var en enstemmig vedtatt kommune­ delplan, med over 20 bevaringsområ­ der. Det har opp gjennom disse årene vært ulike regimer i Oslo, med byg­ geboom i noen perioder. Dette preger også arbeidet til etaten. I perioder har kulturminnevernet, og dermed også Byantikvaren vært sterkt opptatt av autensitet, altså ekthet og opprinnelig­ het, med vekt på hele utviklingshist­ orien til gamle bygningskomplekser. Når det er sterk vekst, som nå, har

Byantikvaren naturlig nok vært redd for at verneinteressene skal nedpriori­ teres, forteller Bettum. Han trekker frem flere eksempler fra Oslo sentrum de seneste 30 årene, der bevaringsvedtakene kunne ha blitt annerledes i dag. Et eksempel er Stortingsgata 6, som rommer det nåværende hovedkontoret til Fokus Bank i Oslo. Ikke mulig – Her rev de den eldste gjenværende murgården i Stortingsgata. Jeg tror ikke dette bygget hadde blitt revet i dag. Går vi tilbake til Norges Bank-kvartalet, tok de vare på fire enkeltbygg og rev resten av kvartalet gjennom flere tiår med tomteklargjøring. Dette var også

kulturhistoriske verdier, og jeg tviler på om dette hadde gått nå. Aspelin Ramm rev og nybygde størstedelen av Christiania-kvartalet på Grev Wedels plass, som heller ikke hadde vært mulig med det nåværende bevaringsregimet, sier Ola Bettum. Det har altså opp gjennom årene vært mange prosjekter med ulike grader av kontroversialitet, og flere kan det bli. – Nå skal en rekke gamle bank­ bygg i Kvadraturen fraflyttes, som sist har tilhørt DNB. Det blir spen­ nende å se hva som skjer her, det vil signalisere noe om vernemyndighet­ ens pragmatiske tilnærming til de verneverdige delene av Kvadraturen, sier Ola Bettum.


www.storebrand.no/eiendom

Lysaker - lyse og moderne lokaler

LYSAKER TORG • • • •

Gangavstand til Lysaker stasjon Umiddelbar nærhet til E18

En rekke servicetilbud på stedet Like ved Lysaker Brygge med spisesteder,

båtliv og maritimt miljø

Lysaker Torg

LYSAKER TORG 5

LYSAKER TORG 25

LYSAKER TORG 15

Kontor: 408 + 681 + 741m

2

Kontor: 574 + 630 + 1258m

2

Kontor: 491 + 1105m2 Butikk: 303 m2

artevida.no

Kontakt: Trine Solberg · mob: 93 46 05 00 · trine.solberg@storebrand.no


Økern

60

Satser på markedsveksten Steen & Strøm stoler på den kraftige veksten i nærområdet for nye Økern sentrum.

NE0312 www.ne.no www.nenyheter.no

Det har for å si det mildt vært mye frem og tilbake for planene for det nye gigantsenteret på Økern. Utbyggerne Steen & Strøm og Storebrand ønsket opprinnelig et nytt senter på hele 60 000 kvadratmeter, som av Plan- og bygningsetaten ble barbert til 25 000 kvadratmeter. Men Oslo

bystyre sa før sommeren i fjor ja til 55 000 kvadratmeter, så det endte med nærmest fullt gjennomslag. - Det var et bredt politisk flertall for dette, med unntak av SV og Rødt. Så kom det inn en innsigelse fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen og fra Statens vegvesen. Det var ikke

store innvendinger mot prosjektet, men de mener at handelsarealene ikke er i overens med kommuneplanen. De følte de var prinsipielt pliktig til å legge inn en innsigelse, forteller en travel utbyggingsdirektør Henrik Larsen i Steen & Strøm på hektisk reisevirksomhet mellom København og Stockholm.


61

Innsigelsen endte i megling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men partene kom ikke til enighet her. Intern uenighet Det pussige var at Fylkesmannen anbefalte ikke å ta innsigelsen fra sin egen miljøvernavdeling til følge, her var det altså intern uenighet. 27. februar var det befaring på Økern med Miljøverndepartementet, Oslo kommune og Statens vegvesen og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen til stede. - Vi holdt et saksinnlegg på denne befaringen. Miljøverndepartementet vil så ta endelig stilling til det som Bystyret har oversendt. I fjor sommer forespeilet departementet en saksbehandlingstid på tre til seks måneder. Vi håper nå på en behandling i løpet av våren, forteller Larsen. Saken er altså oversendt Miljøverndepartementet for endelig godkjennelse. Går alt greit, kan spaden stikkes i jorden første kvartal 2014.

Totalt skal det investeres 5-6 milliarder kroner i Nye Økern, det aller meste innenfor næring og kultur (se også faktasak). - Vi sier nå en innflytting fra 2016-2017 og satser på å bygge ut maksimalt samtidig, sier Larsen om fremdriften. - Hele prosjektet er basert på en stor befolkningsvekst i nærområdet, med en forventet lokalbefolkning i 2030 på 80 000 mennesker innenfor en radius av 2 kilometer. Det er nesten like mange som det vil bo i Drammen i 2030. Våre analyser viser at handel blir mer lokal, folk vil handle mest mulig der de bor, utdyper han. Bysentrum Nye Økern får ikke plasskrevende varer som på Alna senter, litt lengre opp i Groruddalen. - Dette blir et detaljhandelssenter først og fremst for nærområdet, et bysentrum med mangfold, og det

eneste området i Oslo med badeland, forteller Henrik Larsen. Slik reguleringen er nå, blir det 40 000 kvadratmeter med kontorer, 55 000 kvadratmeter med handel, et hotell med 200 rom, kino med syv til ni saler, badeland og kulturtilbud. - På kontorsiden er Bjerke bydel allerede en stor leietaker med 60007000 kvadratmeter. Vi ser for oss offentlig servicetilbud og leietakere som vil ligge sentrumsnært, sier Larsen om kontorsatsingen. Steen & Strøm og Storebrand estimerer en handelsomsetning når alt er oppe og står til ca. 2,5 milliarder kroner i året. Det blir 160-180 butikker på nye Økern senter, der de store kleskjedene antakelig vil beslaglegge rundt 2000 kvadratmeter hver for sine største butikker. All parkering kommer til å skje under bakken, med direkte atkomst fra hovedveinettet, og det Henrik Larsen omtaler som lange og gode atkomstramper.

Slik blir nye Økern sentrum etter forvandlingen


Økern

62

- De handlende kjører fra Ring 3 via en rundkjøring og inn i senteret. Det blir avgiftsparkering, sier utviklingsdirektøren. Plass til alle Økern-utbyggingen vil prege utviklingen i Groruddalen og nærområdene rundt, men Henrik Larsen frykter ikke en kannibalisering, at nyetableringen vil ødelegge for andre sentre. - Vi eier også Stovner senter, men er ikke redd for at Økern senter vil påvirke dette senteret. Vi tror det blir en vekst fremover også for Stovner senter og planlegger for en utvidelse på 4000 kvadratmeter der, fordi den generelle veksten i markedet er så sterk. Prognosen for befolkningsvekst i Oslo er på

208 000 frem til 2030, og denne prognosen er allerede overskredet. En stor del av denne veksten vil måtte komme i Groruddalen, sier Larsen. - Hvor venter dere at kundene til Nye Økern senter komme fra? - Analyser viser Økern sentrum vil ta halvparten av veksten som kommer i primærmarkedet. I tillegg har Oslo tapt markedsandeler til omkringliggende kommuner siden 1993, og Oslo bør planlegge for å ta tilbake noe av dette. En ting vil jeg si om størrelsen på senteret: Når du skal bygge i Oslo, må du bygge med nok kapasitet. Med den enorme veksten vil kapasiteten både for veinett

og arealer komme i kapp veldig fort, svarer han. Så på spørsmålet om Steen & Strøm har blinket ut hovedkonkurrenter til den nye storsatsingen, sier Larsen derfor kort: - Det er nok til alle. Foreløpig er det ikke signert noen leieavtaler. - Nei, ingen vil signere før vi har fått godkjent reguleringen, men vi begynner å jobbe med utleie når reguleringen er på plass. Det vil være god tid frem til byggestart, og jeg har inntrykk av at det er en veldig stor interesse for prosjektet, sier Henrik Larsen.

Tekst Jan Revfem  •  e-post jan@ne.no  •  Illustrasjon Mir

Nye Økern Nye Økern sentrum har som mål å bli ”et urbant og fremtidsrettet bysentrum i Groruddalen”. Økern skal ifølge utbyggerne Steen & Strøm og Storebrand bli ett av Oslos beste steder med opplevelser, service, hotell, kultur, boliger, barnehage, badeland, restauranter, handel, kontor, helsetilbud og rekreasjon. Utbyggerne ønsker å ta et helhetsgrep om stedsutviklingen og skape et moderne og integrert bysentrum med mangfold. Målet er å etablere et totalt tilbud for befolkningen på Økern og i Groruddalen.

Når det gjelder kjøpesenteret, skal Økern fremstå som et motstykke til tradisjonelle lukkede kjøpesenterkonsepter med sin åpne bystruktur. Nye Økern Sentrum skal inneholde ca. 160 boliger, handel og saluhall, badeland, hotell, kulturtilbud, bibliotek, Oslo Barnemuseum, fortellerhus, kino, musikk- og kulturskole, NAV og andre offentlige kontorer.

BJØRKELANGEN – 2 seksjoner i Bjørkeveien 2 *Komplett restaurant/café *Hyggelig publokale

TIL SALGS/LEIE!

I sentrum og inntil RV170. Topp eksponering! *Restaurantlokaler med storkjøkken, kjøl/frys mv. *Hyggelig utested/pub med 2 barer, kjøk., wc mv. Begge lokaler tilnærmet komplett møblert og utstyrt for normal drift. Eiendomsmeglerfullmektig: Camilla Haugerudbråten 93 02 28 75 | camilla@terraeiendom.no


Økernveien 94

Sentralt beliggende i et område det satses på. Totalareal på 18488 m2 • 930 arbeidsplasser totalt • Totalareal på 18488 kvm • 250 Parkeringsplasser

• Kantine • Trimrom • Servicesenter

ETASJE TYPE AREAL AREAL BTA

U2. etg. Lager 453,4 m2 U1. etg. Lager 467,6 m2 U1. etg. Kontorer 1032,9 m2 1. etg. Kontorer 2546 m2 2. etg. Kontorer 2610,9 m2 3. etg. Kontorer 2610,9 m2 4. etg. Kontorer 2610,9 m2 5. etg. Kontorer 1345,6 m2

Totalt kontorer 13678.2 m2 Utleid: 2684 m2 Restareal: 10 994,2 m2

K89

Karihaugveien 89

Behov for bare et kontor eller kanskje flere? Areal fra 21 m2 til 1.000 m2 • Kantine • Aircondition / Ventilasjon • Fellesresepsjon

• Kjøreport • Bredbåndstilknytning • Heis / Vareheis

• Alarm • Utendørs parkering

• Trimrom • Møterom

Kontor: fra 20,7 m2 til 1.000 m2 på ett plan Total ledighet kontor ca. 1.000 m2 Ledig lager: opp til 500 m2 - 2 kjøreporter etc.

RS15

Robsrudskogen 15

Flotte lokaler i sentralt beliggende kombinasjonsbygg på Lørenskog med gode profileringsmuligheter • • • •

Høytlager Lavtlager Aircondition / Ventilasjon Alarm

• • • •

Kjøreport Garasje / P-plass Heis Bredbånd

Kontorlokaler: fra 648 m2 til 3.888 m2, 3388 m2 inkl fellesareal Delbart høytlager m/kjøreporter: Totalt 3.740 m2, 2980 m2 inkl fellesareal. Delbart lager: fra 20 m2 til 1.388 m2, 1345 m2 inkl fellesareal.

Kontakt: First Newsec Asset Management AS v/Jonas Myhre • jonas.myhre@first.no Tlf: 24 06 16 80 • Mobil: 99 86 99 00


Økern

64

NE0312 www.ne.no www.nenyheter.no

Slik ser Dark arkitekter for seg at nye Lørenfallet 1 og 3 kan se ut i tiden fremover. (Ill.: Dark arkitekter)

Mønsterplaner

på Løren

På Lørenfaret 1 og 3 skal det bygges om og utvikles 50 000 kvadratmeter kontorareal. Planene er et stjerneeksempel på hvordan Oslo ønsker å utvikle byens randsone.


65

Lørenfallet 1 og 3 skal gi en mye bedre utnyttelse av arealet etter en ombygging. (Ill.: Dark arkitekter)

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) kjøpte for få år siden Lørenfaret 1 og 3, to næringseiendommer på Løren med et samlet areal på drøye 30 000 kvadratmeter. Nå vil OPF rive byggene og sette opp et stort bygg med til sammen 50 000 kvadratmeter kontorareal og service- og butikklokaler på gateplan. Arkitektfirmaene HRTB, LINK og DARK arkitekter ble invitert til en arkitektkonkurranse om å komme med den beste løsningen for området. Arkitektene skulle stå fritt i forhold til å vurdere den eksisterende

bebygg­elsen og det fremtidige bygge­ programmet. Samtidig skulle utnytt­ elsen og arealbruken være i tråd med kommunedelplanen for Økern. Det var Dark arkitekter som stakk av med seieren i arkitektkonkurransen. Juryen ga Dark høyeste score på kriterier som utnyttelse av tomten, arkitektonisk utforming, miljø, funksjonalitet og presentasjon og formidling av prosjektet. Fortetter utkanten Oslos Pensjonsforsikrings planer for eiendommene Lørenfaret 1 og 3 er

et godt eksempel på Oslo kommunes ønske om å bygge ut lavt utnyttede og lite attraktive områder i Oslos randsone. Oslo vil vokse kraftig i årene fremover, og kommunen vil bygge mer og øke arealutnyttelsen i lavt utnyttede områder utenfor sentrum som er blitt regnet som lite attraktive. I tiden fremover er det planlagt en storstilt utbygging ved Økern, og Løren er allerede blitt en ”ny bydel” i området, med mange boliger. Tekst Dag-Jørgen Saltnes E-post dag@ne.no


NE0312 www.ne.no www.nenyheter.no

Interiør/Stavanger

66

Inspirasjon fra Yoga Atha Yogas studio i Stavanger kan være til inspirasjon for bedrifter som skal innrede fellesarealer og stilleområder.


67


NE0312 www.ne.no www.nenyheter.no

Interiør/Stavanger

68

Stavanger Øst har lenge vært ”byens bakgård”, men en storstilt utbygg­ ing de seneste årene har løftet området til en naturlig forlengelse av Stavanger sentrum. I det som tidlig­ ere var en stor leilighet i et fabrikk­ lokale i området, har selskapet Atha Yoga flyttet inn med sitt yogastudio. – Vi fikk i oppdrag å renovere de eksisterende lokalene i Østre bydel. Vi åpnet en ny sal på loftet og laget et stort kontor til eieren, samt et lydstudio, forteller interiørarkitekt og møbeldesigner MNIL Camilla SongeMøller i Rom & Design. Alle gulv og vegger ble renovert, og innredningen er spesialdesignet og tegnet til lokalet av Rom & Design. – Camilla Veen, som eier Atha Yoga-bygget, bygger samtidig opp et bygg ved siden av, som skal huse kon­ torene til et arkitektfirma. Det vil stå ferdig til sommeren, sier Songe-Møller.

Spesialdesignede møbler Camilla Songe-Møller forteller om et tett samarbeid med oppdragsgiver Camilla Veen. – Vi trengte mange innspill fra kunden, blant annet i forhold til møblene som skal romme utstyr som brukes i yogatimene, sier SongeMøller. Møblene er spesialdesignet og bygd av møbelsnekkere i firmaet Treprosjekt. Dette gjelder møbler som kjøkken, resepsjon, butikkreoler, benker og innredning i yogasalen. – Er bedriftene i Stavanger-områ­ det åpne for å kjøpe spesialdesignede møbler? – De fleste bedrifter er åpne for dette, da det setter et særpreg på prosjektet, og kunden får noe som er tilpasset deres bruk og uttrykk. Det

får en ikke til i prosjekter hvis alle møbler er løse, sier Songe-Møller. Spriter opp fellesarealer Camilla Songe-Møller forteller at mye av innredningen til yogastudioet kan overføres til kontorbedrifter som trenger forfriskende og annerledes fellesarealer. – Avslapningsrom og rom med opplevelse og ro er blitt et tema som mange bedrifter ønsker å ta med seg inn på arbeidsplassen. Atha Yoga har tilbud til bedrifter der de under­ viser på arbeidsplassen eller holder bedriftstimer i sine lokaler. Rom med dempet belysning, opplevelser som kunst, lyd og farger er noe som kan videreføres til næringslivets arbeidsplass, sier Songe-Møller til NæringsEiendom.

Tekst Dag-Jørgen Saltnes • e-post dag@ne.no • Foto Bit Map


69

SENTRALE LOKALER I THORVALD MEYERS GATE 72–74 • Eiendommen ligger sentralt på Grünerløkka. • Trikken stopper rett utenfor lokalene. også til postkontor, vinmonopol, • Gåavstand dagligvare og andre spesialbutikker på populære Grünerløkka. FORRETNINGSLOKALE

• 226 kvm forretningslokale. flotte eksponeringsvinduer og inngang • Store rett inn fra gateplan uten trapper. • Lokalene kan leveres klar for tilpasninger p.t. KONTORLOKALE

• 161 kvm kortorlokaler i 2. etg. med heis. • Arealet kan inndeles etter leietakers ønsker. • Kontakt: Telefon: 23 22 29 00 / Mobil: 908 98 724 Mail: annekari@spabo.no

www.spabo.no

Modulvegger – din innredningsleverandør fra A til Å

GlassveGGer

KontorsKilleveGGer

Se alle våre produkter på www.modulvegger.no annonse190x127.indd 1

HimlinGer

Modulvegger Tlf: 23 24 22 00

11/27/11 7:13 PM


Stavanger

70

Problemeiendom

i Stavanger

NE 0312 www.ne.no www.nenyheter.no

Etter at Aker Solutions sa opp leieavtalen i Stavanger, vurderer Norwegian Property nå å utvikle boliger eller hotell som et alternativ til kontorene. Rett over nyttår bestemte Aker Solutions seg for å si opp leieavtalen for Badehusgaten 33-39 i Stavanger med virkning fra 31. mars 2013. Dermed sto gårdeier Norwegian Property plutselig med drøye 16 000 kvadratmeter ledige kontorlokaler og et lager på 2500 kvadratmeter. Vurderer muligheter Nå vurderer Norwegian Property flere muligheter for eiendommen, som har et tomteareal på 9772 kvadrat­meter. – Vi har gjort noen studier på Aker Solutions-bygget, blant annet sett på mulighetene for et hotell, sier

adm. direktør Olav Line i eiendomsselskapet. Han viser til at Stavanger er Norges heteste hotellmarked, med høy etterspørsel og store inntekter per hotellrom (REVPAR). – Vi har også sett på muligheter for leilighetsutvikling. Vi kan for eksempel utvikle korttidsleiligheter. I Stavanger er det store selskaper som har mange ansatte som ikke bor permanent i Stavanger, sier Olav Line. Kontor og bolig? Det mest sannsynlige utfallet er å fortsette å leie ut kontorlokaler på

eiendommen, men samtidig utvikle boliger på tomten. I området rundt eiendommen er det i løpet av de sen­ este årene blitt bygd mange bolig­er, og Olav Line sier at hovedsporet er å utvikle boliger på tomten, men samtidig leie ut kontorareal. – Planen for boligutviklingen er å gjøre det sammen med en bolig­ aktør. Vi tror det kan være lurt å sitte i baksetet med noen som kan boligutvikling, sier Olav Line. Tekst Dag-Jørgen Saltnes E-post dag@ne.no Foto Norwegian Property


71

BYGÅRDER I OSLO ØNSKES KJØPT Vi søker etter Boligeiendom og Kontorbygg som kan konverteres. Oppussingsobjekter er også av interesse. Behandles konfidensielt. Ta kontakt med: John Brendmoe, 900 99 665, john@miramareiendom.no Vi tilbyr vaktmestertjenester, renhold og drift av eiendom. Forretningsførsel og forvaltning av borettslag og sameier både for bolig og næring Ta kontakt med: Forvaltningssjef Lisa Bekkedal, 986 00 060, lisa@miramareiendom.no

www.miramareiendom.no – Kongsveien 57, 1177 Oslo

Fagbok: Eiendomsutvikling i tidlig fase Erverv, stiftelse og utnyttelse av eiendom til bygging og byutvikling FORORD AV CHRISTIAN JOYS

Send bestilling pr. faks 23 11 56 01, eller på mail til akn@eiendomsfag.no Senter for eiendomsfag Postboks 2435 Solli 0201 Oslo

Pris 499 + 79 por ,togebyr 226 side r


Stavanger

72

Stavanger:

Norges største pressområde

NE0312 www.ne.no www.nenyheter.no

Ingen andre områder i Norge kan vise til større trykk i nybyggmarkedet enn Stavanger. – Det er et veldig stort trykk i nybyggmarkedet og mange leietakere som er på jakt etter lokaler fra 10004000 kvadratmeter. Markedet tok seg veldig opp etter sommeren, konstaterer Øyvind Mikalsen, som leder DNB Næringsmegling i Stavanger. Oljebransjen og oljeservice holder for tiden aktivitetene oppe i både leie- og transaksjonsmarkedet. Bare på Forus sør for Stavanger sentrum er det påbegynt 15-16 nye bygg, mest kontorbygg, men også noen kombinasjonsbygg. Mikalsen anslår det er nye plan-

lagte bygg på Forus for til sammen 200 000-300 000 kvadratmeter, hvorav det er vedtatt/påbegynt 100 000-150 000 kvadratmeter. Området bekrefter sin posisjon som regionens sentrum, med høy nybyggaktivitet og lite ledig tomteareal. Kontraktsfestet – Det aller meste av disse byggene er på kontrakt, sier Øyvind Mikalsen. Med andre ord er det lite bygging på spekulasjon. – Ja, det er veldig lite ny kapasitet som tilføres markedet i år. NCC

setter opp 40 000 kvadratmeter på spekulasjon, samt at noen av de andre byggene som er igangsatt er fylt opp med 70-80 prosent. Det vil gi noe kapasitet i markedet, sier Øyvind Mikalsen. På Hinna kommer Aker med nytt hovedkontor på 50 000 kvadratmeter. Mikalsen forteller at tomtepriser på Forus nå selges for 3000-4000 kroner kvadratmeteren, som historisk er høyt. Han anslår totale kontorarealer i Stavanger-regionen til i overkant av 2 millioner kvadratmeter.


73

Stavanger skriker etter eiendommer som kan huse oljeindustrien, og det er store byggeplaner i Norges oljehovedstad. (Foto: Shutterstock)

Stavanger Business Park

Vi bygger fremtidens kontorer Mange er på jakt etter den optimale beliggenheten for arbeidsplassen. I Stavanger Business Park på Forus får du det. En meget god adkomst via Solasplitten gjør det enkelt om du skal videre til flyplassen eller ut på E39. Med fasaden ut mot E39, gir det din virksomhet en meget god og synlig profilering.

Arealledigheten er naturlig nok svært lav i regionen, som følge av det store presset, ledighetsnivået er om lag det halve av nivåene i Oslo. – Litt avhengig av det området som defineres, vil jeg anslå kontorledigheten til 3-4 prosent, forteller Øyvind Mikalsen. Det er et nivå under likevektsledighet, men reguleringsmessig er det mange muligheter i Stavangerregionen. Over tid kan balansen i markedet gjenopprettes. Dårlige kommunikasjoner I Oslo går nærhet til knutepunkter og offentlig kommunikasjon igjen i kravene i leiemarkedet, i Stavanger er ikke denne tematikken like aktuell. – Vi har økende problemer når det gjelder kø i trafikken. På Forus skal det komme et nytt parkeringshus med 2800 parkeringsplasser. Kritikerne av dette parkeringshuset mener det undergraver viljen til å satse på offentlig kommunikasjon, som er vanskelig å få på plass. Offentlig kommunikasjon er lite utbygd i Stavanger. Det foreligger planer for

Vi tenker ikke kontoret som en firkant inneklemt mellom fire vegger, men som en tilstand som stadig endrer seg og som stiller nye utfordringer. Vi tenker fremtid, trivsel og mangfold. Dette skaper inspirasjon og resultater. Vi skal skape et pulserende møtested, og da må du selvsagt oppleve at alt fungerer. Det er planlagt fem byggetrinn i Stavanger Business Park, totalt 40 000 kvm kontorlokaler. Første trinn har oppstart i Q1, 2012. Se mer på: www.stavangerbusinesspark.no NCC Property Development - markedssjef, Raymond Gabrielsen, tlf.: 91 73 21 12 NCC Property Development - utviklingssjef, Laila Haugland, tlf.: 959 88 766


Stavanger

74

Øyvind Mikalsen, DNB Næringsmegling Stavanger.

en bybane, men denne planen er ikke endelig vedtatt, forteller Øyvind Mikalsen. – Hva med konvertering og sanering av utdaterte bygninger, ser dere det i økende grad? – Ja, det foregår en konvertering fra næring til bolig. Det er et veldig trykk i boligmarkedet, med gamle bygg som omreguleres til boliger. Vi ser en konvertering av sentrumsnære næringseiendommer til boliger. DNB anslår at det i 2011 ble solgt næringseiendom for 3 milliarder kroner i regionen. Kravet til direkteavkastning - yield - ligger lavest i Stavanger sentrum ned mot 6 prosent, mens på Forus ligger nivåene ifølge Øyvind Mikalsen ned mot 6,7-6,8 prosent, 7 prosent – Historisk har ikke nivåene vært lavere i dette området, den seneste

omsetningen i fjor høst skjedde til litt over 7 prosent. Kontantstrømeiendommer med lange kontrakter og solide leietakere oppnår i dag en yield på ca. 7 prosent. For eiendommer med passe god beliggenhet og standard, ligger nivåene rundt 7,5 prosent, kommenterer Mikalsen. Interessen for regionen er stor, med økende interesse fra investormiljøene i Oslo. – Det er et veldig trykk fra Østlandet, både på investor- og utbyggersiden, og det gjelder både nærings- og boligaktører som vil inn. Institusjonelle aktører vil også investere i Stavanger, fastslår Mikalsen. Olav Line i Norwegian Property har tidligere klaget over at det er vanskelig for utenforstående å ta del i aktivitetene i regionen. Omsetningen i Stavanger-markedet har tradisjonelt vært forbeholdt lokale aktører. - Jeg forstår det som sies fra Line, sier DNB-megleren.

Handelsboom Det er planlagt en rekke utvidelser for kjøpesentre de nærmeste årene i Stavanger- og Sandnesregionen. Sandnes sentrum får 30 000 kvadratmeter med nye butikklokaler de nærmeste årene, blant annet et nytt stort senter. Totalt i Stavanger-regionen er det planlagte handelsinvesteringer for 1,3 milliarder kroner og 50 000 kvadratmeter med nye butikkarealer. Spørsmålet er så om markedet kan absorbere dette. – Det er vanskelig å si, men til Sandnes er det en stor tilflytting og veldig trykk, så her er det behov for både bolig- og handelsarealer. Spørsmålet er hvordan de eksisterende sentrumsforretningene klarer å demme opp for de nye sentrene, sier Øyvind Mikalsen.

Tekst Jan Revfem • e-post jan@ne.no

Opp mot 2500 kroner NE0312 www.ne.no www.nenyheter.no

2500 kroner kvadratmeteren må leietakerne ut med for topp kontorlokaler i Stavanger sentrum. Med andre ord snakker vi om et nivå nesten på høyde med Skøyen i Oslo, men dyrere enn på Fornebu og Lysaker. Nivået på Hinna Park er ifølge DNB Næringsmegling så å si like høyt som i Stavanger sentrum. Hinna park ligger 3-4 kilometer sør-sørøst for Stavanger sentrum. På Forus, rett sør for Hinna, er derimot leieprisene på høyde med nivået i Stavangers randsoner. Det vil si 18002000 kroner kvadratmeteren for høy standard og opp mot 1600 kroner for

lokaler av alminnelig god standard. Prisdifferensieringen har også noe med hvilke leietakere som havner hvor, Hinna har et større innslag av bransjer som er mer betalingsvillige. Flinke på Hinna – Stavanger sentrum er fortsatt dyrest, og Forus klarer ikke ta seg like godt betalt som Hinna, som er flinkere til å få bedre leiepriser. Hinna er flinke til å trekke til seg leietakere som er villige til å betale

for litt eksklusivitet, forteller Øyvind Mikalsen. DNB venter at leieprisene øker noe i 2012, men ettersom det er mye som ferdigstilles i 2013, er næringsmegleren mer usikker på leienivåene på lengre sikt. Noen klar todeling i Stavangermarkedet er det ikke. – Nei, markedene glir over i hverandre, det er ikke de store skillene, sier Øyvind Mikalsen.


Fleksible arbeidsplassløsninger som støtter virksomheten

Altern ative som r pass er all e buds jetter

Enten det er snakk om én person eller en hel avdeling, så tilbyr vi et komplett utvalg av kostnadseffektive, fleksible kontorløsninger som kan tilpasses virksomheten, og som passer alle budsjetter. • Fullt utstyrte kontorer og tjenester for virtuelt kontor • Møterom og drop-inbusinesslounger

• 5 beliggenheter i Norge og over 1200 beliggenheter over hele verden

Nytt forretningssenter åpner snart i Stavanger

Finn ut mer om våre fleksible løsninger … besøk oss på www.regus.no eller ring oss på (+47)

22 99 60 90

1200 beliggenheter | 550 byer | 95 land


Portrettet

76

Jan Petter Storetvedt, eiendomsrådgiver

Et omreisende kraftverk Seilende inn på Druen på Aker Brygge i en diskret grå dress, nesten litt anonym, kommer han, Røkkes eiendomsrådgiver Jan Petter Storetvedt.

Tekst Ivar Sekne • e-post redaksjon@ne.no • Foto Kolonihaven/Martin Tosterud

NE 0312 www.ne.no www.nenyheter.no

Uten mye om og men lander han i en krok, klar for å snakke, med en slurk kaffe som tennvæske. Han er på sitt ukentlige Oslo-besøk. Moldenseren har slått seg ned i hjembyen etter over tolv år på reisefot som eiendomssjef og rådgiver med kontor langt hjemmefra. Fra data til eiendom for Røkke og Gjelsten Da Nydalen gjorde sine tigersprang fra forfallent industriområde til kultur- og mediemekka på 90-tallet, hadde Storetvedt en tung hånd på rattet. Og bodde i en koffert. På 80- og tidlig 90-tallet leverte han datatjenester til selskaper Røkke og Gjelsten var involvert i. Par­ hestene hadde nettopp kjøpt Gresvig og en del eiendommer i Molde, hvor Storetvedt bodde. – Etter hvert ble eiendomsvirksomheten så stor at de ville ha noen til å drive bare med det. Bjørn Rune Gjelsten og jeg diskuterte dette på et fly fra Oslo til Molde. Han ville gjerne at jeg skulle søke den jobben. Det endte opp med at jeg hadde min første arbeidsdag i selskapet deres 2. januar 1992, dagen etter den store orkanen på Vestlandet. Jeg hadde ingen eiendomsbakgrunn fra før. – De ville ha ditt sunne vett og datakompetanse? – Det var nok heller selgeren de satset på! De sa det fantes mange gode rådgivende ingeniører, men de trengte

noen med salgsegenskaper som kunne få de rette leietak­ erne på plass. Omveltning i Nydalen Storetvedt var på vei nedover Gudbrandsdalen på ferie sommeren 1992 da Røkke ringte ham. – Han ba meg svinge til høyre da jeg kom til Sinsenkrysset og finne skiltet til Nydalen. Han lurte på om han skulle kjøpe en eiendom der. Jeg var ikke så visjonær som ham på den tiden, for jeg så ikke alle mulighetene han så, bare et litt slitent industriområde, bortsett fra NRK Drama som var på plass, og Bokklubbens lokaler, som var i ferd med å bli bygd. Sommerferien ble veldig kort. I august 1992 overtok Gjelsten og Røkke Eiendom selskapet Elkem Eiendom. – Jeg satset på at Elkem Eiendom hadde en admini­ strasjon som kunne ta seg av dette, eller finne noen som kunne drive det og at jeg kunne få en styreposisjon eller noe sånt. Men slik ble det ikke. Som administrerende i Gjelsten og Røkke Eiendom var Storetvedt med på å fusjonere Avantor med Gjelsten og Røkke Eiendom. Pendlet i over tolv år – Jeg pendlet til Molde i den forvissning om at dette var en midlertidig løsning. Den varte over 12 år!


77

– Jeg har prøvd å holde meg i form hele tiden. Også har jeg elsket det jeg har holdt på med.


Portrettet

78

– Det var deilig å slå seg til ro i hjembyen og etter hvert starte for meg sjøl.

NE 0312 www.ne.no www.nenyheter.no

Forløsende latterknegg fyller hjørnet på Druen denne ettermiddagen. – Vi fikk en bra miks av noen gode kremmere og noen tunge eiendomsfolk, ikke minst personifisert ved Christian Joys. Han ble min mentor og læremester i eiendom. – Du hadde hånden på rattet i Nydalen i noen viktige år? – I veldig nært samarbeid med Christian Joys og Kjell Inge. – Hva var ditt mest vellykkede grep i Nydalen? – Det viktigste var at vi fikk Christian Joys med oss, og at vi kjøpte naboeiendommen på nordsiden av Ringveien. Vi fikk én utvikler til å utvikle én bydel. Det tror jeg gjorde at dialogen med myndighetene gikk smulere. Vi tenkte langsiktig og ville blant annet ha T-bane tidlig, det har Christian mye av æren for. Med T-bane kom BI. Det var veldig gøy å være med og signere kontrakten med BI, en stor milepæl. Eiendomsdirektør i Aker RGI I 1997 hadde Røkke og Gjelsten en omfattende eiendomsvirksomhet, både i Norge og i USA. I tillegg kom det inn mer eiendom i forbindelse med Aker RGI-fusjonen. Joys overtok Avantor med Storetvedt som styreformann, som ble eiendomsdirektør i Aker RGI. – Røkke ville ha meg til å ta ansvaret for all eiendomsvirksomhet i Aker RGI. – Hvor fritt sto du som eiendomsutvikler og forvalter i Aker RGI? – Jeg opplevde Kjell Inge som en veldig aktiv eier. Han har sine meninger. Men han vil også gjerne bli utfordret. Det har jeg gjort. Noen har kanskje ment at jeg var for lojal mot ham og selskapet. Men jeg kan love at du overlever ikke uten å utfordre ham. Kjell Inge er noe mye mer enn en finansiell eiendomsinvestor. Han kan eiendom, han liker eiendom, og det er tror jeg også er noe av bakgrunnen for at han nå går inn igjen i eiendom. I de første årene var Storetvedt i Oslo fra mandag til torsdag. Etter 1997, da han fikk ansvaret for hele eiendomsvirksomheten i Aker RGI, var han også hver fjerde uke i USA.

– Du har åpenbart utfordret helsa di? Han drar opp munnvikene til et beskjedent smil og heller i seg litt lunken kaffe. – Jeg har prøvd å holde meg i form hele tiden. Også har jeg elsket det jeg har holdt på med. – Jet-lagene ble overvunnet av entusiasmen? – Du kan godt si det. Fremoverlent og energisk som han er, kan han minne om et vandrende kraftverk. Ville kjøpe Marienlyst I 2001 ville Avantor kjøpe NRKs eiendom på Marienlyst. Einar Førde vurderte det som et seriøst bud. – Hvorfor ble ikke dette noe av? – Det må du spørre NRK om. Vi ville lage noen clustre i Nydalen og mente NRK kunne passe inn her. NRK Drama var der allerede, og vi hadde akkurat bygd TV2huset. – Hva ville dere gjøre med bygningene på Marienlyst? – Det kom aldri så langt at det ble realitetsbehandlet hos oss. Det kunne godt være boliger. Fotballdirektør i London Mens han var i Aker RGI var Storetvedt utlånt som direktør for fotballselskapet som eide Wimbledon, samtidig som han var prosjektleder for Molde Stadion som en del av Akers eiendomsvirksomhet. Som styre­ leder i Wimbledon var han innom London på vei til eller fra USA. Nå er han er helt ute av klubben og selskapet. Sjelen hans ligger i Molde Fotballklubb. – Hvordan var det å være direktør i Røkke og Gjelstens fotballselskap, du som aldri har spilt fotball? – Veldig moro. Andre året kvalifiserte Molde seg for Champions League. Molde Stadion fikk Cityprisen i 1999. Ut av Aker, byggherrerådgiver i Molde – Hvorfor sluttet du i Aker RGI i 2004? – Enkelt og greit fordi Aker solgte seg ut av eiendom. Da var det naturlig for meg å finne en jobb i Molde igjen. Bjørn Rune var involvert i et eiendomsselskap i Molde, Angvik Eiendom, som jeg ledet de tre første årene. Etter


79

– Jeg var på vei nedover Gudbrandsdalen på ferie sommeren 1992 da Røkke ringte og lurte på om jeg kunne svinge til høyre når jeg kom til Sinsenkrysset og finne skiltet til Nydalen.

det bygde jeg opp min egen rådgivervirksomhet sammen med en kollega gjennom selskapet Probiz. Konkret driver jeg med byggherrerådgivning innenfor eiendomsutvikling og med leietakerrådgivning, men ikke i de samme markedene. Transaksjonsrådgivning har vært vårt tredje ben, mens en del styreverv, blant annet i Norgani og Fornebu Utvikling, har vært viktige supplement til vår utvikling og markedskontakt. 2011: Rådgiver for Røkke igjen Da Aker sent i fjor kjøpte naboeiendommen på Fornebu av Fornebu Utvikling (FBU), ville Røkke ha Storetvedt som sin rådgiver. Storetvedt hadde vært styremedlem og styreleder i Fornebu Utvikling i fem-seks år. Nå er han ute av styret og jobber for Aker. – Med min bakgrunn var det kanskje naturlig for Kjell Inge å ringe meg da han skulle kjøpe eiendommen, som ligger ved innkjøringen til Fornebu. Aker skal utvikle eiendommen med fifty-fifty bolig og næring. – Hva er din rolle i dette? – For meg er dette et oppdrag. Den finansielle og strategiske valgene gjøres fortsatt i Aker. I første omgang prøver vi å tilpasse tomtene reguleringsmessig til det behovet Aker har, som er mer kontorplass for noen Akerrelaterte bedrifter de nærmeste årene. Vi holder oss til det regulerte antall kvadratmeter, men endrer noe på reguleringsformålene og har derfor startet en omregulering. Planutvalget i Bærum har gjort en prinsippavklaring om hvilke av våre grep som er akseptable for kommunen. Det jobbes nå tett med Bærum kommune for å få til en ny områdeplan for det aktuelle tomteområdet. Dette samarbeidet oppleves som positivt fra Akers side.

– En del småaksjonærer i FBU er litt rystet over salget og at noe de trodde var gullkantet forsvant. De sier ”Røkke tar gull”. Hva sier du? – Nå får FBU kommentere hva de har fått i pris. Jeg tror ikke Aker har gjort noe spesielt gullkupp her. En årsak til at de kunne ta en så rask beslutning og betale en såpass bra pris, er at de har planer om å tilby blant annet Aker-relaterte bedrifter nye, tidsmessige lokaler. Dermed vil de ikke ha de salgs- og markedsføringskostnadene som kanskje andre ville ha lagt til grunn. De måtte gjøre det raskt, før de aktuelle bedriftene ville finne seg andre steder å være. – Hvilken rolle hadde du i akkurat den prosessen? – Prosessen hadde ikke kommet til styret en gang før jeg var ute av den! Midt i den prosessen reiste jeg på ferie, og Kjell Inge ringte meg og sa han ville kjøpe eiendommen og ville ha meg med på laget. For meg var det meget interessant. Derfor ringte jeg Morten Grongstad i FBU umiddelbart og sa jeg måtte tre ut av styrets behandling av denne saken og dersom transaksjonen ble gjennomført, tre helt ut av styret. Sånn ble det. Vil utvikle Molde sentrum – Hvordan var det å flytte tilbake til Molde og kunne gå til jobben og ikke være på flyplasser annenhver dag? – Det var deilig å slå seg til ro i hjembyen og etter hvert starte for meg selv. Samtidig holdt styrevervene i Norgani Hotels og Fornebu Utvikling meg litt gående for ikke å miste kontakten med miljøet. – Hva slags eiendomsinvesteringer har du selv gjort? – Jeg har ikke gjort egne investeringer i det hele tatt. Men jeg er veldig engasjert i det som skjer i eien-


80

dom i Molde. Byen er heldig på den måten at selv om sentrum har dødd litt ut på grunn av kjøpesenter­ etableringene, er det fortsatt gangavstand mellom kjøpesentrene og sentrum. Vi har entusiaster i Molde som ønsker å ta tak i sentrum gjennom selskapet Sentrumsbyen Molde, hvor jeg er styreleder, og som skal revitalisere bygårder. Vi vil ta imot de eiendommene som kommer for salg for å gjøre noe med dem. Som rådgiver ønsker ikke jeg å være en konkurrent til mine oppdrags­ givere. Han snakker entusiastisk om prosjektet Grand Fiære ved sjøen med 250 leiligheter og 25 000 kvadratmeter næring. Her er han daglig leder. – Grand Fiære, tidligere Grand Park, ligger som et amfi mellom fjord og fjell. Den ultimate plassen å bo blant annet for en mann i min alder som ikke har barn boende hjemme lenger.

NE 0312 www.ne.no www.nenyheter.no

– Hvis jeg har noen lidenskap, så er det vinylplater og å spille popmusikk fra 60- og 70-tallet.

En løper Da han var ung, drev han med friidrett. På mellomdistanse og lange løp var han ganske god. Det var her han traff Bjørn Rune og Kjell Inge.

– Vi har faktisk løpt på samme lag alle tre i en stafett. Jeg var i minst like god form som Bjørn Rune den gangen, men jeg er langt unna ham i dag. Fritiden bruker han helst på det lille småbruket sitt som ligger 20 minutters kjøretur fra Molde. – Der prøver jeg å gjøre mest mulig fysisk arbeid. Det er mye skog, jeg driver med vedhugst, og jeg har båt og kan fiske. Han trener ikke og har ingen planer om å være med på Birken og lignende ting. Men jazzfestivalen i Molde er viktig for ham, og han legger ferien i tilknytning til den. Vinylfrelst med eget musikkloft – Jazzfestivalen er med på å gi Molde identitet. Men aktiv i festivalen har jeg aldri vært, bare vanlig tilskuer. – Du har ført opp Hans Rotmo som en musikalsk favoritt på Facebook, og ikke mye mer. Men du har vel flere favoritter? – Jeg liker musikk fra 60- og 70-tallet og musikk med gode tekster, i hvert fall på norsk. Også er jeg som så mange andre i min generasjon fascinert av Beatles. Jeg har tatt vare på alle vinylutgivelsene deres. Hvis jeg har noen lidenskap, så er det vinylplater og å spille popmusikk fra 60- og 70-tallet. På hytta har jeg et eget loft hvor jeg har samlet all den musikken. Jeg kjøper platene mine på nettauksjoner. Jeg hverken synger eller spiller, jeg bare nyter. Det kan han koste på seg.


Kontorlokaler med meget god profilering, på Billingstad LEIE

BILLINGSTADSLETTA 19 • Beliggenhet: Sentral beliggenhet med rask og enkelt adkomst til E18. • Bygget: 640 kvm kontor­lokaler i 1. etasje og 622 kvm kontor­lokaler i 4. etasje. • Leietakere: Visma Services, Focus Software, BHL Services AS, BHL DA, Asker- og Bærumsavisen, Norsk Virkesmåling, Publish, Traconet, Yggdrasil og Brunsbica.

• Representative inngangspartier. • Mulighet for parkering i garasje og/eller utendørs. • Nytt ventilasjonsanlegg med VAV-styring. • Lokalene kan tilpasses nye leietakere. • Enkel og god adkomst med bil, buss og tog. • Felleskostnader: Kr 200 pr/m2/år inkl. oppvarming

Ta kontakt med megler for oversendelse av prospekt.

Visning etter avtale med megler.

Marianne Nielsen Landvik Mob: 9226 3130 marianne.nielsenlandvik@colliers.com

www.colliers.com

Tonje Blaker Mob: 4020 1400 tonje.blaker@colliers.com

Colliers Næringsmegling AS Hegdehaugsveien 31, N-0352 Oslo Tel: + 47 2206 6280 Fax: + 47 2206 6290


Juss

82

Å leie eller eie?

NE0312 www.ne.no www.nenyheter.no

Skal bedrifter eie sine egne kontor- og produksjonslokaler eller lønner det seg å leie?

Det er et spørsmål som stadig flere bedriftsledere tenker på for tiden. For få år siden var trenden klar: Bedrifter solgte unna sine hovedkontorer og produksjonslokaler til profesjonelle eiendomsbesittere for å kunne konsentrere seg rundt sin kjernevirksomhet. Kapital ble frigjort ved et salg og enten betalt tilbake til eierne eller brukt på å videreutvikle forretningsområdene. Men for enkelte bedrifter kan det være fornuftig å eie sine egne bygg, særlig dem som driver i bransjer med høye kontantstrømmer og et lavt investeringsnivå. Advokat Christoffer Nicolaisen i Deloitte Advokatfirma forteller om flere tilfeller hvor han har arbeidet for bedrifter med god kapitaltilgang. Dette gjelder både bedrifter som vurderer å kjøpe næringslokaler og de som gir seg inn på nybygg. – Dette er en problem­stilling som har dukket opp mer den seneste tiden, sier Nicolaisen til NæringsEiendom. Må avklares først Etter å ha understreket viktigheten av at hvert case må vurderes konkret, lister Deloitte-advokaten opp

flere overordnede problemstillinger for selskaper som skal vurdere å leie eller eie næringseiendom. • Hva er målet med et eventuelt eierskap? Er kjøpet en ren investering, er det strategiske merverdier å hente, er det driftsfordeler ved å være i eget hus? • Hva trenger man på sikt fremover i sin forretningssituasjon, fleksibilitet eller stabilitet? • Når det gjelder lokasjonen, hvordan er logistikken, fasilitetene, servicetilgang og den operasjonelle risikoen ved å eie i forhold til tilgjengelige leieobjekter? • Hvilket utviklingspotensial har man for eiendommen i leie- eller eieposisjon? • Hvilken kompetanse og ressursbruk har man behov for i forbindelse med oppføring eller drift av lokalene? • Ønsker man eksponering for markedets opp- eller nedside som eier? • Hva med risiko for grunnforhold, regulering og entreprisen når man bygger nytt? • Bør man organisere en egen drifts­ enhet innenfor eller utenfor selskapet?

Økonomi Nicolaisen trekker også frem en rekke økonomiske elementer som spiller inn for bedrifter som skal vurdere å eie sine lokaler i forhold til å leie, se egen boks. I tillegg til de bedrifts- og objekt­ spesifikke vurderingene, må en bedrift som vurderer å eie sine egne lokaler foreta en vurdering av om det er en god investering (se egen sak side 84). Juridiske fallgruver Når en bedrift har bestemt seg for å vurdere kjøp, er det mange fallgruver. – Det er viktig å gå grundig gjennom kjøpsobjektet. Undersøk nærmere potensialet, reguleringsplanene, nabosituasjonen for å kunne ha en oppfatning av hvordan eiendommen kan utvikles videre, dersom dette er aktuelt på sikt, sier Nicolaisen. Han mener mange kjøpere av eiendom gjør et altfor dårlig juridisk håndverk i budprosessen. – Man må ha et profesjonelt forhold til bud og aksept. Mange legger inn bud som riktignok fremstår med enkelte forbehold, men som ikke står


83

Eie i forhold til leie • Leiekostnader og sikkerhet/ garanti • Tilpasningskostnader ved å leie • Sale- og leaseback • Tomtekjøps- og byggekostnader • Transaksjonskostnader • Finansieringskostnader • Eierkostnader • Gevinst/tap ved salg • Likviditet og egenkapital­ situasjon

Advokat Christoffer Nicolaisen i Deloitte. Foto: Anita Arntzen

seg juridisk. Dette gjør det vanskelig å påberope seg forhold som forhold som grunnlag for prisavslag, garantier i kjøpekontrakten eller hevning, sier Deloitte-advokaten. De fleste større eiendomskjøp gjøres i dag ved kjøp av single purpose-selskap som eier eiendommen som skal overtas. I selskapet er eiendommen gjerne blitt avskrevet over flere år, noe som gjør at kjøper av selskapet får et lavere skatte­ messig avskrivningsgrunnlag. – Grunnet denne effekten kunne kjøper normalt forlange mellom 7 og 11 prosents kjøpesumsfradrag. Med nytt regelverk for avskrivninger er det nå større grunn til konkrete forhandlinger rundt dette fradraget, selvfølgelig dersom budet inkluderer et forbehold om et slikt fradrag, sier Nicolaisen. – Et annet forhold som undervurderes i en budprosess er hvilke garantier som er viktige for kjøper­en. Uten dette inkludert vil selger normalt være lite lydhør for slike krav under forhandlingene. Det kan være at man vil sikre seg en garanti mot forurensningsansvar, at bygården

skal rehabiliteres i overskuelig fremtid eller andre forhold som ikke nødvendigvis avdekkes under en ordinær due diligence. Forbehold Christoffer Nicolaisen mener kjøper derfor bør ha tenkt igjennom hvilke forbehold man faktisk gjør seg, og deretter sørge for at dette kommer klart frem overfor selger. – Et vanlig forbehold om tilfredsstillende finansiering er ikke presist nok, man må konkretisere det. Andre forhold som kan være nyttige å ta med er forbehold om styregodkjenning og presise beskrivelser om eksklusivitet i forhandlingene dersom man ønsker dette, sier Nicolaisen. Deloitte-advokaten mener en budgiver også bør få med virkninger av due diligencen i budet, blant annet når man kan gå fra bordet. – Sitter man på tre til fire alternative eiendomskjøp, kan det å avtale seg frem til en lavere terskel for å gå fra budet være nyttig. Har du ikke sagt noe om dette i budaksepten,

vil de alminnelige reglene gjelde. Etter at budaksept foreligger må det normalt avdekkes vesentlige forutsetningsavvik, opplysningssvikt eller avtalebrudd for å kunne si seg fri fra budet, sier Nicolaisen. Han forteller at det samme gjelder når man tar forbehold om due dilligence og det ikke presiseres hva som er såkalte dealbreakers. Er man generell, så kreves det vesentlige avvik for at handelen skal kunne kanselleres. Han anbefaler også å være selektiv i valg av standardkontrakten. – Som kjøper av en eiendom, ville jeg vært skeptisk til dagens rådende meglerstandard. Til tross for flere positive endringer de siste årene, oppleves den på enkelte områder fremdeles som selgervennlig, og har avviker fra det vi opplever som en balansert kontrakt, sier Deloitte-advokaten.

De markedsmessige vurderinger – se neste side

Tekst Dag-Jørgen Saltnes • e-post dag@ne.no


Juss

84

Det er flere positive forhold som kan gi gode eiendommer verdiøkning i tiden fremover. (Foto: Magnus Aspelin/Kolonihaven)

Utsiktene for næringseiendom:

Høyere leiekostnader, høyere eiendomspriser

NE 0312 www.ne.no www.nenyheter.no

DNB Næringsmegling spår økte leiepriser og høyere eiendomsverdier for de mest attraktive kontorlokalene. Spørsmålet om en bedrift bør kjøpe eller leie næringseiendom avhenger i stor grad til forventninger om utvikling i markedet. Det er et spørsmål advokat Christoffer Nicolaisen i Deloitte ikke vil eller kan ta stilling til. Han henviser gjerne klientene til næringsmeglernes analyseapparat for å få synspunkter på hvilken vei markedet vil ta i de neste årene. Analysesjef Bjørn-Erik Anderssen i DNB Næringsmegling har i løpet av den seneste tiden arbeidet på spreng for å få ferdig den siste halvårsrapporten til næringsmegleren. Her synser storbankens analytikere om fremtiden når det gjelder leiepriser, markedsutvikling og eiendomsverdier. Når det gjelder kontormarkedet, spår Anderssen og hans analytikerkolleger i DNB Næringsmegling at leieprisene på kontorlokaler fortsatt vil stige i de beste kontorområdene. Ellers er det flat utvikling. Der leie­ prisene skal mest opp, er i moderne og arealeffektive og miljøriktige bygg nær offentlig kommunikasjon. Taperne er eldre og urasjonelle bygg som har eiere uten kapital eller eiendomskompetanse. Det betyr at bedrifter som vil være i gode bygg i attraktive områ-

der må regne med økende ”bokostnader”. Økende eiendomsverdier? Innenfor transaksjonsmarkedet, trekker DNB Næringsmegling frem flere positive forhold som kan påvirke eiendomsverdiene positivt: • De internasjonale kapitalmarkedene er i bedring • Obligasjonsmarkedet seiler opp som et attraktivt alternativ til bankfinansiering • Attraktive nybygg selges når de blir utleid • Den sterke norske økonomien skaper økt interesse for eiendom fra internasjonale investorer • Pensjonskasser og egenkapitalaktører er på jakt etter en trygg havn for sine investeringer • Kontormarkedet er fortsatt bra • Næringseiendommer trekkes ut av markedet ved at de konverteres til bolig Men det er også usikkerhetsmomenter, ifølge DNB Næringsmegling: • Strengere kapitaldekningskrav (Basel III) • Norske tilsynsmyndigheter i utakt med Norden

• Solvens II for livselskapene •R  atingbyråer skeptisk til næringseiendom • I nvestorer søker samme type objekt • Fortsatt urolige markeder I sum mener imidlertid DNB Næringsmegling at det er ”en lysere fremtid i sikte” i markedet for næringseiendom, blant annet fordi rentedifferansene er på vei nedover i Europa og Norge. Såkalt prime yield anslås å falle mot slutten av året som følge av alle de positive forholdene. Tekniske grunner til skepsis Et moment som bedrifter som skal vurdere å kjøpe sine egne lokaler kan ha i bakhodet, er at flere av usikkerhetsmomentene skyldes andre forhold enn rent markedsmessige. Strengere kapitaldekningskrav og Solvens II kan gi økt tilbud av næringseiendom uten at det har noen årsak i markedsutviklingen. Man kan således få tilgang på flere eiendomsobjekter (hvis aktører må selge), samtidig som det blir mindre konkurranse på kjøpersiden. Tekst Dag-Jørgen Saltnes E-post dag@ne.no


Eiendom og Handel


Juss/Miljø

86

Endelig grønne leieavtaler

NE 0312 www.ne.no www.nenyheter.no

Nå er Norsk Eiendom endelig klare med de nye grønne leie­avtalene.

Grønt bilag Det er den gamle tradisjonelle standard leiekontrakten, som de tre bransjeforeningene står bak, som ligger til grunn for den nye grønne

Fordeling av kostnader Siden det viktigste ankepunktet mot de vanlige standard leieavtalene var at utleier tok miljøinvesteringen, mens leietaker fikk besparelsene, har det grønne bilaget stort fokus på kostnadsfordelingen. Prinsippet er at den som har størst nytte av miljøtiltaket, tar på seg den største delen av regningen. Lengde på leieforhold er også avgjør­e nde for kostnads­ fordelingen. ”Kostnadene dekkes gjennom økt husleie. Samtidig vil felleskostnadene i mange tilfeller reduseres. Leietaker må også, i et rimelig omfang, ta den

60

Juss/Miljø

leieavtalen. Gjennom et grønt bilag defineres hvilke miljøtiltak som skal gjennomføres i leieperioden. Ved signeringen av leiekontrakten skal alle konsekvensene av disse tiltakene være kjent og regulert (økonomiske, praktiske og fremdriftsmessige konse­kvenser). Bilaget skal også sikre at utleier og leietaker har en dialog om ekstra miljøtiltak som vurderes fortløpende i leieperioden. Utleier skal beskrive disse tiltakene og effekten de har, lage en fremdriftsplan, vurdere konsekvensene og komme med et estimat på kostnadene og hvordan dem skal fordeles mellom gårdeier og leietaker.

Roy Frivoll i Avantor forteller at det er vanskelig å forhandle med hver enkelt leietaker om miljøinvesteringer.

Sliter med manglende

MILJØJUSS

Både Husleieloven og standard leiekontrakter har store mangler når det gjelder investeringer som kan redusere energibruken i næringsbygg.

NE 0112 www.ne.no www.nenyheter.no

I januar skrev NæringsEiendom om de store manglene i Husleieloven og standard leiekontrakter innen­ for regulering av investeringer som kan redusere energibruken i næringsbygg (se faksimile). Forvalt­ ningsdirektør Roy Frivoll i Avantor uttalte at eiendomsbransjen ikke hadde gjort nok for å ta ut potensi­ alet for energisparing. – Alle våre bygg burde være optimale når det gjelder energi­ effektivitet. Men det er de ikke, og man kan spørre seg hvorfor. Det krever investeringer å få redusert energibruken, og det er gårdeier som må stå for investeringene. Men de reduserte energikostnadene kommer leietakeren til gode. Vi har ingen incitament til å gjøre invest­ eringene, sa Frivoll til Nærings­ Eiendom. Han etterlyste grønne leie­ kon­tra­kter, og har nå fått svar på tiltale. Gårdeiernes bransjeforen­ ing Norsk Eiendom har sammen med Huseiernes Landsforbund og Forum for Næringsmeglere fått på plass grønne leieavtaler for leie av næringsbygg.

Etter hvert som eiendomsselskapene har økt sin kompetanse innenfor ENØK og fokusert på strømforbruk, styringssystemet og liknende, er det blitt tatt store reduksjoner i energiforbruket. – Nå har eiendomsbransjen tatt ut ca halvparten av potensialet. Men vi kan ikke hente ut særlig mer uten å foreta investeringer, sier forvaltningsdirektør Roy Frivoll i Avantor til NæringsEiendom. Han erkjenner at eiendomsbransjen ikke har klart å gjøre nok, men mener årsaken handler om dårlige incitamenter for gårdeierne. – Alle våre bygg burde være optimale når det gjelder energieffektivitet. Men det er de ikke, og man kan spørre seg hvorfor. Det krever investeringer å få redusert

energibruken, og det er gårdeier som må stå for investeringene. Men de reduserte energikostnadene kommer leietakeren til gode. Vi har ingen incitament til å gjøre investeringene, sier Frivoll. En måte å løse utfordringene med manglende incitament kunne vært å bruke tredjeparter som tegner såkalte Energy performance-kontrakter med leietaker og gårdeier. Her vil tredjeparten ta investeringen og tar et mellomlegg på innsparingen på energibruken. – Dette har ikke vært noen stor suksess. Det er blant annet dårlig konkurranse på sånne kontrakter. I tillegg er det andre grunner som gjør det vanskelig, blant annet den praktiske organiseringen og at gårdeier mister kontrollen, sier Frivoll.

Umulig med forhandlinger I dag må Avantor forhandle med hver enkelt leietaker for å få gjennom miljøinvesteringer. Det går bra hvis man sitter med én stor leietaker i et bygg (særlig hvis denne er miljøbevisst). – Men mange bygg har flere leietakere, som har forskjellig utløp av leiekontrakten og ulik miljøinteresse. Da er det ofte vanskelig å bli enige om en investering som gir effekt på energibruken, sier Frivoll. Han mener bedrifter med kort tid igjen på leiekontrakten har helt andre interesser enn dem som har lange leiekontrakter. Dermed er det som regel ikke mulig å få gjennomført de investeringene som er nødvendige for å få ned energiforbruket. Roy Frivoll forteller at Avantor

NæringsEiendom januar 2012

Adm. direktør Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom. (Foto: Mikael Øvstedal Fakhri/Kolonihaven.no)


Faglig tyngde Næringseiendomsteamet til Wikborg Rein består i dag av tyve høyt kvalifiserte advokater som har et tett samarbeid med faggrupper som blant annet skatt, selskapsrett, corporate M&A og konkurranserett. Vi har lang erfaring med store og komplekse eiendomstransaksjoner, og har det siste to årene bistått ledende eiendomsaktører på gjennomførte eiendomstransaksjoner for en samlet eiendomsverdi på over 30 milliarder NOK. Vellykkede eiendomstransaksjoner kjennetegnes ofte av godt planlagte og strukturerte transaksjoner, godt teamarbeid og riktig timing. Ta kontakt med en av våre spesialiserte transaksjonspartnere for mer informasjon, eller se wr.no. Her kan du også laste ned vårt siste fagmagasin Update som har fått svært gode tilbakemeldinger fra våre klienter. Kontakt Oslo Line Ravlo-Losvik, partner Tel 22 82 76 22 LRA@wr.no

Bergen Bjørn Frode Skaar, partner Tel 55 21 52 52 BFS@wr.no

www.wr.no

Wikborg Rein er et av Norges største og mest internasjonale forretningsadvokatfirmaer. Ved våre kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore, Shanghai og Kobe, bistår og rådgir vi nasjonale og internasjonale virksomheter, både i det offentlige og i privat næringsliv. Vår ekspertise og erfaring bygges gjennom kontinuerlig utvikling av våre advokater, nære samarbeidsrelasjoner mellom våre kontorer samt et utstrakt nettverk i inn– og utland.


Juss/Miljø

88

praktiske kostnaden ved at lokalene han leier kan få visse begrensninger i bruken i ombyggingsfasen. Blir ulempen vesentlig, må partene bli enige om en økonomisk kompensasjon”, skriver bransjeforeningene i en informasjonsfolder om de grønne leieavtalene. Norsk Eiendom, Huseiernes Landsforening og Forum for Næringsmeglere har også utarbeidet en mal for en grønn bruksavtale, som regulerer bruken av lokalene. Den grønne bruksavtalen spesifiserer krav til leietaker og utleier innenfor energibruk, materialvalg, inneklima, avfallshåndtering, vannforsyning, transport og andre forhold som påvirker miljøet. Kravene må være målbare. Miljøstiftelsen Bellona, Grønn Byggallianse og advokatfirmaene BA-HR og Føyen har også vært med på å utvikle de grønne leieavtalene.

Flere varianter Det finnes flere avtalevarianter for grønne leieavtaler enn det grønne bilaget som knyttes til standard leieavtaler. Den ene, som har lavest miljøambisjoner, er den gjeldende standardavtalen. Den endres slik at utleier, som tar kostnaden selv, får adgang til å foreta miljøforbedringer i bygg i løpet av leieperioden. Utleier kan sammen med leietaker legge til en såkalt grønn bruksavtale, som stiller konkrete krav til hvordan bruken av lokalene blir mest mulig energi­ effektiv og miljøvennlig. Den andre avtalevarianten er et nytt avtalekonsept som det nå jobbes med. Den innebærer ”en gjensidig forpliktelse mellom utleier og leietaker om tiltak som skal heve miljøstandard­en betraktelig i lokalene – innenfor gitte tids- og kvali-

tetsrammer”. Ifølge Norsk Eiendom vil den nye avtalevarianten være spesielt godt egnet for bygg med bare én leietaker, og hvor både gårdeier og leietaker har store ambisjoner innenfor miljø.

Eksempler på tiltak: • Styringssystemer: Sonebelysning, nattemperaturregulering, behovsstyrt ventilasjon • Gjøre bygget tett • Skifte lyskilder • Varmepumper • Energisentral

Tekst Dag-Jørgen Saltnes • e-post dag@ne.no

FORB

DRE

Nå kan du få støtte til å forbedre energikarakteren

Alle yrkesbygg over 1000 kvm skal alltid ha en gyldig energiattest. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Energimerket viser bygningens energistandard og er uavhengig av hvordan bygningen brukes. Investeringer i god energistandard gjør bygningen mer attraktiv fordi energikostnadene reduseres. Hos Enova kan du i søke om støtte til å forbedre energikarakteren. www.enova.no Les mer på www.energimerking.no


www.pwc.no

Bindingstid for MVA påkostninger

For mer informasjon kontakt: Trond Ingebrigtsen Tlf: 952 60 810

Hvordan innrette deg optimalt i henhold til justeringsreglene for MVA og fast eiendom? PwC hjelper deg med tilpasninger som også ivaretar skatte- og regnskapsmessige forhold. Advokatfirmaet i PwC har over 40 personer med spesialkompetanse innen MVA. Vi har særlig kompetanse innen spørsmål knyttet til eiendom, bygg og anlegg. Vårt fagmiljø har gjennom en årrekke utviklet spesialkompetanse i å finne optimale løsninger for våre klienter, og fokuserer på et godt samarbeid med avgiftsmyndighetene og andre sentrale aktører.

© 2012 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer “PwC” seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS og PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited.


Juss

90

Pass på moms-smell Skattemyndighetene kan skjære gjennom og nekte fradrag for merverdiavgift hvis leieavtaler og salg hovedsakelig er avgiftsmotivert.

NE 0312 www.ne.no www.nenyheter.no

Advokat Morten Fjermeros, Thommessen. (Foto: CF-Wesenberg/ Kolonihaven.no)

Det var tilfellet i en dom som ble avsagt 17. feb­ ruar i år, der skatte­ myndighetene vant frem i en momssak som aktørene i eien­ domsbransjen bør merke seg. – Bakgrunnen for saken er at selskapet Residens Eiendom bygde et garasjeanlegg og fradragsførte inngående merverdiavgift med rundt 2,5 millioner kroner. Garasjeanlegget inneholdt parkeringsplass for boretts­ laget, og Residens Eiendom leide ut garasjeanlegget til borettslaget. Leie­ prisen var ca. 200 000 kroner i året. I tillegg ble det avtalt at Residens Eiendom kunne selge garasjeanlegget til borettslaget for ca. 3,5 millioner kroner etter tre år, sier advokat og skatteekspert Morten Fjermeros i Thommessen til NæringsEiendom. Måtte betale tilbake Leieprisen og salgsprisen skapte imidlertid problemer i forhold til skatte- og avgiftsmyndighetene. – Til tross for at garasjeanlegget ikke var solgt, kom avgiftsmyndig­ hetene frem til at Residens Eiendom ikke var eier av garasjeanlegget, og påla selskapet å tilbakebetale

fradragsført merverdiavgift, samt å betale en tilleggsavgift på 20 prosent, det vil si ca. 0,5 millioner kroner, sier Fjermeros. Dommen Borgarting lagmannsrett slår i dommen fra februar i år at skattemyndighetene hadde rett i gjennomskjæringen. – Lagmannsretten fremholdt at treårsperioden i opsjonsavtalen var sammenfallende med justeringsperi­ oden etter tidligere merverdiavgifts­ lovs paragraf 21, tredje ledd. Retten fant det bevist at treårsfristen etter opsjonsavtalen var motivert av denne regelen, sier Fjermeros. Han legger til at retten la til grunn at selskapet verken hadde planer eller ønske om å være eier av garasjeanlegget. – Retten fremholdt at leieinntekt­ ene var lave i forhold til utbyggings­ kostnadene. Put-opsjonen kunne dessuten gjøres gjeldende til bare 3,5 millioner kroner, mens byggekostna­ dene utgjorde ca. 11,2 millioner, sier Fjermeros. I dommen skriver retten at vilkår­ ene for gjennomskjæring er oppfylt ”ved at leieavtalen var inngått utelukkende for å oppnå en formell

utsettelse av salget og dermed ikke var reell. Avtalen fremstår videre som forretningsmessig unaturlig”. Konsekvenser for eiendomsbransjen Thommessen-advokaten mener dom­ men viser at avgiftsmyndighetene og domstolene legger reelle forhold til grunn ved avgiftsbehandlingen. – Etter min mening må avgifts­ myndighetene akseptere og legge til grunn de avtaler den avgiftspliktige har inngått. Utgangspunktet må der­ for være at den privatrettslige eieren har fradragsrett for inngående mer­ verdiavgift, selv om eieren har rett til å selge. I denne konkrete saken synes retten å ha lagt avgjørende vekt på at arrangementet blant annet på grunn av vederlagsstrukturen fremsto som konstruert og lite forretningsmessig, sier Fjermeros. Han mener eiendomsbransjen bør huske at det er realitetene som det legges vekt på ved avgiftsmessig behandling. – Hvis man er usikker på om en transaksjon vil bli gjenstand for gjennomskjæring, bør man søke dette avklart gjennom å hente inn en bindende forhåndsuttalelse, fastslår Thommessen-advokaten.

Tekst Dag-Jørgen Saltnes • e-post dag@ne.no


House of Business / Identitet

NE byrås medarbeidere har kompetanse innen research og analyse, kommunika­sjonsstrategi, konsept- og identitets-utvikling, design og utvikling for trykte og digitale medier. I tillegg har vi gode samarbeidspartnere innen illustrasjon, fotografi og 3D, noe som gjør at vi alltid kan skreddersy et team og en løsning som dekker dine ønsker og behov. NE byrå er en del av NæringsEiendom, som i over 20 år har hjulpet eiendoms­ aktører med markedsføring av sine eiendommer og selskaper. www.naringseiendom.no


Juss

92

Regelverk

hindrer utvikling

NE0312 www.ne.no www.nenyheter.no

Et usynkronisert regelverk vanskeliggjør eiendomsutvikling. Det kreves områdeplaner ved regulering av store arealer. En av nyvinningene i den nye planog bygningsloven er reglene om områdeplan. En områdeplan skal utarbeides der et større område skal reguleres, og hvor det er behov for å vurdere området samlet. En område­ plan omfatter derfor regelmessig flere grunneiere. – Erfaringen så langt er at kommunene benytter områdeplan som verktøy i stadig flere utviklingsområder, sier partner Anne Sofie Bjørkholt i advokatfirmaet BA-HR Grunneierne må håndtere et omfattende økonomisk fellesskap på grunn av rekkefølgekrav i områdeplanen. Det fastsetter hvilke fellestiltak som må være på plass ved de ulike stadiene i utbyggingsprosessen. Områdeplanen forutsetter gjerne at det skal bygges adkomst, internveier, vann- og avløp. Ikke sjelden stilles det også krav om bygging av rundkjør­ing- og kryssløsninger på statlig vei utenfor området Kostnadsansvar – Et rekkefølgekrav innebærer ikke at den private part pålegges kostnad­ en med å etablere tiltaket. Kostnadsansvaret kan imidlertid pålegges den private part gjennom utbyggingsavtalen og må inngås i forbindelse

med reguleringsplanen. Oppfyllelse av rekkefølgekrav kan for eksempel knyttes opp mot bestemmelser i utbyggingsavtalen om at utbygger inngår en kostnadsdekningsavtale med Statens vegvesen, sier Anne Sofie Bjørkholt. Hun tilføyer at kostnadene kan være betydelige. Verken planen eller utbyggingsavtalen regulerer forholdet mellom de private partene som er omfattet av områdeplanen. – Disse må i utgangspunktet selv bli enige om et spleiselag og om tilgang til den grunn som er nødvendig for å etablere fellestiltakene, sier Bjørkholt. Uten effektive løsninger for kostnadsfordeling og erverv av grunn ved etablering av fellestiltak, kan store utviklingsprosjekter bli liggende brakk. – Ingen av grunneierne ønsker å være førstemann ut og påta seg den store regningen når de andre ikke er forpliktet til å spleise. Det kan oppstå en stillingskrig hvor enkelte grunneiere kan se seg tjent med ikke å samarbeide, advarer Bjørkholt. Nødvendige tiltak En utbyggingsavtale i henhold til Plan- og bygningsloven § 17-3 kan

”… gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak”. – Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbyggingen påfører kommunen. Av byggesaksforskriften § 18-1 følger det at den private part ikke kan pålegges å bekoste sosial infrastruktur i en utbyggingsavtale, sier Anne Sofie Bjørkholt. Med bekoste menes også utgifter i forbindelse med forskuttering, lån eller andre kredittytelser. – Det er derfor ”kun” kostnads­ ansvaret for teknisk og grønn infrastruktur som kan overføres til den private part. Det vil si veier, avløp, grøntområder ol., forklarer Bjørkholt. I en områdeplan som omfatter flere grunneiere/utbyggere, må disse i fellesskap signere utbyggingsavtalen. Det oppstår da en felles økonomisk forpliktelse mellom de private partene på den ene siden og kommunen på den andre. – Men utbyggingsavtalen vil normalt ikke regulere spørsmål om kostnadsfordeling mellom de private partene. Dette må de private part­ene selv finne ut av, sier advokaten.


93

Anne Sofie Bjørkholt, BA-HR. (Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven.no)

Refusjon Refusjonsreglene i plan- og bygningsloven innebærer at en utbygger som har hatt utlegg til felles løsninger for vei, vann og avløp, kan kreve refusjon fra aktører som ved tiltakene får sine tomter byggeklare. Det vil si at de får oppfylt de minimumskravene som gjelder etter plan- og bygnings­ loven før en tomt kan bebygges. – Problemet med refusjonsreg­lene er at de ikke omfatter alle typer tiltak. For eksempel gjelder ikke reglene for veier som kommunen ikke ønsker å ta over eller for store statlige veikryss og rundkjøringer utenfor planområdet, sier Anne Sofie Bjørkholt. – Vi ser ofte at utbyggingsavtaler inneholder bestemmelser om at den private part skal dekke kostnader langt utover det som omfattes av refusjonsreglene, fortsetter hun. Det er ikke gitt at et pålegg om kostnadsansvar i en utbyggingsavtale er ugyldig, selv om det går lengre enn refusjonsreglene rekker. Utbygger

vil dessuten ha liten interesse av å bestride lovligheten av kostnadsansvaret i utbyggingsavtalen, fordi rekkefølgekravet uansett vil bli stående. – Da er det gjerne bedre å etablere tiltaket selv for å sikre fremdrift i prosjektet, råder Bjørkholt. Enkelte kommuner tar selv styr­ ingen for å sikre at infrastrukturen bygges ut og at alle utbyggerne blir med på spleiselaget. Eget selskap Et eksempel er avtaleverket som er etablert på Forus, hvor kommunene Stavanger, Sandnes og Sola tar ansvaret for å innkreve bidrag til rekkefølge­krav fra de private utbyggerne. Det er etablert et eget selskap som står for utbygging av felles infrastruktur med mellomfinansiering fra kommunen. – Selskapet står også for gjennomføring av kostnadsinn­krevingen etter Tekst Jan Revfem • E-post jan@ne.no

hvert som utbyggerne i området ønsker å sette i gang, sier Bjørkholt. For utbyggere som ikke har fradragsrett for moms, typisk bolig­ utbyggere, har det vært et viktig poeng å få inn i utbyggingsavtalen at kommunen står som byggherre for infrastruktur. Kommunen har fradragseller kompensasjonsrett for moms, og den private part kan yte et «anleggsbidrag» uten moms til kommunen for å dekke utbyggingskostnad­en. Alternativt overtar kommunen tiltaket ved ferdigstillelse, men aksepterer å dele den etterfølgende momsrefusjonen kommunen vil få gjennom justeringsreglene, den såkalte justerings­ modellen. – Disse løsningene forutsetter at kommunen overtar tiltaket. Ønsker de ikke å gjøre dette, bortfaller muligheten til å avlaste momsen. I tillegg kommer som nevnt ulempen med at refusjonsreglene ikke gjelder. Den betydelige ulempen for den private part er det ikke sikkert at kommunen tar i betraktning når de beslutter at veien skal forbli privat, slik at kommunen kan spare driftsutgiftene, sier Bjørkholt. Dobbelt negativt Hun forteller de ser den samme dobbelt negative effekten si ved pålegg om finansiering av statlig vei, og her rammer den også utbyggere med fradragsrett. Etter ny praksis fra Skattedirektoratet er det ikke mulig å beholde momsfradrag ved kostnadsdekning knyttet til statlig vei. – Effekten kan bli enda mer merkbart, fordi det såkalte veifritaket er varslet oppheves. I tillegg faller man utenfor refusjonsreglene og kan risikere å sitte igjen med hele regningen. Dette kan bli en så dyr affære for utbygger at gode utviklingsprosjekter stopper opp, sier Bjørkholt.


N æ ri N g se ie

N d o m m er

fr a re al ei eN d o m sm

eg li N g as . u tg av e 3 – m ar s 2012

Nannestad – Ves tre Hurdalsveg 31 Gjelleråsen/Skyt ta – Stamveien

Næringsseks

jon ved Mau

ra/Nanne

stad – til salgs • Beliggende på Steinsgård ved Maura i Nannestad. • Selger er også åpen for utleie • Totalt areal på av seksjonen. • Godt med par ca. ker benyttes til frys 505 kvm som p.t. • Verditakst/pris ingsplasser. eri av Smedstue antydning: kr 3 • Lokalet har en n 000 000,+ off. omkostnin kapasitet på ca. Gård AS. 900 palleplasser, og • Kontakt: Kn ger. er godkjent for ut Olderkjær • Kan også tilp , asses annen lag matlagring. tlf: 67 91 76 54, mail: knut@ ervirksomhet. • Lokalet kan fris • Oppdragsnr.: real.no tilles fra juni 201 11145 2.

Ullensaker/Kløfta – Myrvangvege n3

Moderne Gjelleråsen Næ kombinasjonslokaler på rings

park/Holum • Sentralt beligg Skog – til leie ende på Gjeller åsen Næringspark. • Adgang til fell es møterom, wc, • Kombinasjonsl garderober og kantine. okaler med god sta på tilsammen • Ca. 3 min me ca. 585 kvm BTA ndard d bil fra avkjøri • 1. etg lager: . ng ca. 335 kvm. Trondheimsve ien. • 2. eller 3. etg • Kontakt: Ru kontor: ca. 250 ne Eid kvm. • Lager har tak høy mail: rune@rea e, tlf: 900 29 707, • Leie av p-plass de på 3,6 meter. l.no • Oppdragsnr.: er etter avtale. 12022 Lørenskog/Fjellh amar, Fjellhama rveien 52

Fullt utleid næ ringstomt beliggenhet langs E6 med på 11 807 kvm med flott utviklingspote • Sentral beligg nsial – til salgs enhet inntil E6 med meget god eksponerin

Leiekontrakten g utlø • Det er hjemm mot publikum. else til opsjon for ytte per 31.12.2015, i tillegg rligere 5 + 5 år. Eiendom AS, som lskapet Myrvangveien • Tom ska tens beliggenh l selges. • Selskapets hov og potensial sam et, størrelse, utforming eda t leiekontrakt i gnr. 26, bnr. 32. ktivum er eiendommen eiendommen er vektlag t i verdifastsettel • Næringstomte • Prisantydning n er sen. : 13 leieinntekt pr. 201 utleid til Malthus AS med • Kontakt: Gunh 500 000,-. 1 på kr 1 136 ild 334,-. tlf: 67 91 76 52, Smestad, mail: gunhild @real.no

Attraktive Icopals admin kontorlokaler i ist

rasjonsbygg • Ca. 1 110 kvm – til leie representative lokaler inndelt med cellek • Mulighet for ontorer, møtero leie av m, atrium og minikjøkken. oppmerkede p-p inntil 10 stk • Tilgang til fell lasser. es bemannet • Lokalene vil kantine, bli tilp treningsrom, bad nærmere avtale asset leietaker etter • Kort vei til bus stu og garderober. . • Lokalene er led s og tog. ige fra 01.01.201 • Rikelig med umerkede p-p • Kontakt: Eiv 2. lasser som ind Aursøy, er inkl. i fellesk tlf: 67 91 76 ostnadene. 55, mail: eivind • Oppdragsnr.: @real.no 11101 Skjetten, Hvams

vingen 22

Representativ kombinasjon seiendom ved Olavsgaard ho tel på Hvam – • 4 kjøreporter til leie tilknyttet lager-/ve

• Kombinasjonse ien • Total bygningsm dom nær E6 med høy stand ard. asse på ca. 2 05 3 kvm med tilhørende tom t på ca. 5 300 kvm. • Eiendommen består av kontor, lager- og verkst servicearealer. ed/

rks • Egner seg ikk e til bilverksted-/ teddelen. bilvask. • Godt med p-p lasser, både me d og uten motorvarmere. • Leies fortrinnsv is ut til 1 leietak er.

Solheimveien 112

• Lokalene er led ige fra 01.04.20 12. • Kontakt: Eiv ind Aursøy, tlf: 67 91 76 55, mail: eivind @real.no • Rune Eide, tlf: 900 29 707, ma • Oppdragsnr.: il: rune@real.n 11116 o

, P.b 322 - 1471 Lør enskog Tlf: 6791 7650 Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@ real.no - www.real .no

6


Når det gjelder næringseiendom på Romerike og i Oslo nord – kontakt oss! real eiendomsmegling as er et statsautorisert eiendomsmeglerforetak, som holder til sentralt på Skårer i Lørenskog. Vi er markeds-leder i vårt distrikt og har til enhver tid en rekke næringseiendommer inne for både salg og utleie. Real Eiendomsmegling AS har siden 1987 vært en betydelig aktør i området Oslo nord – Romerike når det gjelder megling av næringseiendom.

Ta ko n ta k t p å o re al n yt t@ re al .n fo r g ra ti s ti ls en d el se av R ea l- N yt t

Solheimveien 112, P.b 322 - 1471 Lørenskog | Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 | E-mail: firmapost@real.no - www.real.no


96

GLASSVEGGER KONTORSKILLEVEGGER HIMLINGER

Se våre produktnyheter på www.modulvegger.no Tlf.: 23 24 22 00

Ledige lokaler i bladet NæringsEiendom Adresse

Kvm Side

Salg

Adresse

Kvm Side

NEDRE ROMERIKE

Drammensveien 130 Drammensveien 147 Drammensveien 147 Drammensveien 147

KOMBINASJONSLOKALER Nittedalsgata 21

45

BUTIKK/FORRETNINGSLOKALER Lysaker Torg 25

45

OSLO ØST

851

BUTIKK/FORRETNINGSLOKALER Nittedalsgata 21 TOMTER Storgata 14B BOLIGBYGG Nittedalsgata 21

851 710,8

49

851

45

ca 505

94

11807

94

ØVRE ROMERIKE LAGERLOKALER Vestre Hurdalsveg 31 TOMTER Myrvangvegen 3

LEIE OSLO SENTRUM KONTORLOKALER Akersgata 32 433 Akersgata 32 383 Grensen 3 fra 357 Grensen 3 617 Slottspassagen-Øvre/Nedre Slottsgate 8-9 320 Slottspassagen-Øvre/Nedre Slottsgate 8-9 150 Akersgata 34/36 1000 Kongensgate 2 119 Støperigata 2 164 Kronprinsens gate 1 320 Sehestedsgate 6 ca 1400

19 19 9 9 9 9 7 13 23 41 11

BUTIKK/FORRETNINGSLOKALER Tullins gt. 6 ved Holbergsplass ca 190 Slottspassagen-Øvre/Nedre Slottsgate 8-9 64 Slottspassagen-Øvre/Nedre Slottsgate 8-9 34 Akersgata 34/36 1000-2000 Akersgata 34/36 1000 Akersgata 34/36 2000

17 9 9 7 7 7

OSLO VEST KONTORLOKALER Engebrets vei 3 Engebrets vei 3 Engebrets vei 3 Engebrets vei 3 Lilleakerveien 2E Lilleakerveien 2E Sjølyst plass Sjølyst plass Sjølyst plass Sjølyst plass Sjølyst plass Lysaker Torg 5 Lysaker Torg 5 Lysaker Torg 5 Lysaker Torg 15 Lysaker Torg 15 Lysaker Torg 15 Lysaker Torg 25 Lysaker Torg 25 Marcus Thranesgate 2 Marcus Thranesgate 2 Marcus Thranesgate 2

ca 1000 fra 242-614 242 614 300 309 460 32 85 344 429 408 681 741 574 630 1258 491 1105 100-880 100 880

39 39 39 39 9 9 9 9 9 9 9 59 59 59 59 59 59 59 59 43 43 43

KONTORLOKALER Verkseier Furulunds vei 9B Verkseier Furulunds vei 9B Verkseier Furulunds vei 9B Økernveien 94 Økernveien 94 Økernveien 94 Økernveien 94 Økernveien 94 Ole Deviks vei 44 Ole Deviks vei 44 Ole Deviks vei 44 Innspurten 15 Østensjøveien 39-41 Tvetenveien 32 Tvetenveien 32 Tvetenveien 32 Tvetenveien 32 Tvetenveien 32 Tvetenveien 32 Brynsveien 16-18 Brynsveien 16-18 Brynsveien 2-4 Brynsveien 2-4 Brynsveien 2-4 Brynsveien 5 Brynsveien 5 Østensjøveien 44 Nils Hansens vei 13 Nils Hansens vei 13 Grenseveien 107 Grenseveien 107 Grenseveien 107 Brynsveien 11/13 Brynsveien 11/13 Brynsveien 11/13 Brynsveien 12 Brynsveien 12 Brynsveien 12 Brynsveien 3 Brynsveien 3 Brynsveien 3 LAGERLOKALER Økernveien 94 Økernveien 94 Østensjøveien 44 KOMBINASJONSLOKALER Verkseier Furulunds vei 9B Verkseier Furulunds vei 9B Verkseier Furulunds vei 9B Nils Hansensvei 13 Tvetenveien 32 Brynsveien 16-18 Brynsveien 5 Østensjøveien 44

ca 300 2172 1060 2000 303

Kvm Side

Sandstuveien 70 Sandstuveien 70 Sandstuveien 70 Sandstuveien 70

59

LAGERLOKALER Sandstuveien 70 Sandstuveien 70

195 720

23 23

BUTIKK/FORRETNINGSLOKALER Sandstuveien 70

600

23

KONTORLOKALER Industriveien 6 175 Per Krohgs vei 4 500 Per Krohgs vei 4 865 Per Krohgs vei 4 35 Per Krohgs vei 4 85 Per Krohgs vei 4 145 Per Krohgs vei 4 230 Carl Berner Næringspark ca 130 Carl Berner Næringspark ca 30-40 Carl Berner Næringspark 30 Carl Berner Næringspark 40 Trondheimsveien 184 600 Trondheimsveien 184 430 Karihaugen 89 fra 21-1000 Karihaugen 89 20 Karihaugen 89 1000 Trondheimsveien 100 200-2000 Trondheimsveien 100 200 Trondheimsveien 100 2000 Trygve Nilsensvei 8 305-773 Trygve Nilsensvei 8 305 Trygve Nilsensvei 8 773 Trygve Nilsensvei 8 468 Thorvald Meyers Gate 2/Ringnes 150-545 Thorvald Meyers Gate 2/Ringnes 150 Thorvald Meyers Gate 2/Ringnes 545 Thorvald Meyers Gate 72-74 161-185 Thorvald Meyers Gate 72-74 161 Thorvald Meyers Gate 72-74 185

53 53 53 53 53 53 53 17 17 17 17 33 33 63 63 63 102 102 102 12 12 12 12 12 12 12 69 69 69

135 210 570 13678,2 1032,9 2546 2610,9 1345,6 150-792 150 792 ca 1000 278 909 65-93 65 93 188 48 507 534 87-120 87 120 178 370 450 233 327 285 815 1350 230-750 230 750 600-3000 600 3000 500-1300 500 1300

53 53 53 63 63 63 63 63 102 102 102 37 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 25 25 25 25 25 25 25 25 25

453,4 467,6 1150

63 63 31

195 280 475 496 270 494 282 1150

53 53 53 14 30 30 31 31

OSLO SØR KONTORLOKALER Ryen Sandstuveien 70 Sandstuveien 70

Adresse

28 37 37 37

8000 19 250 23 800 23

1590 fra 60-470 60 470

23 23 23 23

OSLO NORD

LAGERLOKALER Per Krohgs vei 4 Per Krohgs vei 4 Per Krohgs vei 4 Per Krohgs vei 4 Per Krohgs vei 4 Per Krohgs vei 4 Per Krohgs vei 4 Per Krohgs vei 4 Per Krohgs vei 4 Per Krohgs vei 4 Karihaugen 89 KOMBINASJONSLOKALER Per Krohgs vei 4 Per Krohgs vei 4 Per Krohgs vei 4 Per Krohgs vei 4 Per Krohgs vei 4 Per Krohgs vei 4 Per Krohgs vei 4 Per Krohgs vei 4 Per Krohgs vei 4 Carl Berner Næringspark

58 78 138 275 955-1380 955 1380 555-1135 555 1135 opp til 500

53 53 53 53 51 51 53 51 51 51 63

700-3700 700 3700 955-1380 955 3700 555-1135 555 1135 ca 335

51 51 51 51 51 51 51 51 51 17

BUTIKK/FORRETNINGSLOKALER Trondheimsveien 184

345

33

UNDERVISNINGSLOKALER Trondheimsveien 184

600

33

Velg en spesialist på finansiering av næringseiendom Ta kontakt med en av våre kundekonsulenter på telefon 73 89 20 00 eller 22 82 56 00.

Se vår hovedannonse på side 5.

Adresse

Kvm Side

SHOWROOM Trondheimsveien 184

345

33

120 252 141-471 141 471 88-337 88 183 250 337 162 ca 500-5400 ca 500 5400 ca 500 343

33 33 102 102 102 13 13 13 13 13 13 37 37 37 41 30

343

30

ca 500-5400 ca 500 5400

37 37 37

ASKER OG BÆRUM KONTORLOKALER Olav Brunborgsvei 4-6 Olav Brunborgsvei 4-6 Olav Ingstads vei 9 Olav Ingstads vei 9 Olav Ingstads vei 9 Fekjan, Asker Fekjan 13 Fekjan 13 Fekjan 13 Fekjan 13 Gartnerveien 1-5 Nesbruveien 75 Nesbruveien 75 Nesbruveien 75 Hildertunet 2 Høymyrveien 2 LAGERLOKALER Høymyrveien 2 KOMBINASJONSLOKALER Nesbruveien 75 Nesbruveien 75 Nesbruveien 75

BUTIKK/FORRETNINGSLOKALER Høymyrveien 2

343

30

INDUSTRI/PRODUKSJONSLOKALER Høymyrveien 2 343

30

NEDRE ROMERIKE KONTORLOKALER Hvamveien 4 Hvamveien 4 Hvamveien 4 Hvamsvingen 24 Strømsveien 80 Strømsveien 80 Strømsveien 80 Industriveien 20A Industriveien 14 Industriveien 14 Industriveien 14 Robsrudskogen 15 Robsrudskogen 15 Robsrudskogen 15 Stamveien 6 Fjellhamarveien 52 Dampsagveien 2-4 Dampsagveien 2-4 Dampsagveien 2-4 LAGERLOKALER Hvamsvingen 24 Industriveien 20A Industriveien 20A Industriveien 20A Industriveien 14 Industriveien 14 Industriveien 14 Industriveien 14 Industriveien 14 Robsrudskogen 15 Robsrudskogen 15 Robsrudskogen 15 Robsrudskogen 15 Stamveien 6

170-265 170 265 14 285-680 285 680 345 300-620 300 620 fra 648-3388 648 3388 ca 250 ca 1110 fra 90-425 90 425

53 53 53 53 53 53 53 51 52 52 52 63 63 63 94 94 23 23 23

110 1115 1370 1115-1370 920-5710 920 5710 1640 2560 2980 fra 20-1345 20 1345 ca 335

53 51 51 51 52 52 52 52 52 63 63 63 63 94


97

ISY Eiendom = lønnsomhet og oversikt

Mer enn 10.000 brukere innen bygg & anlegg

Løsningen er moduloppbygd og støtter alle oppgaver innen eiendomsforvaltning. Les mer på www.isy.no - eller kontakt kai.petter.westerheim@norconsult.com, tel 454 04 671.

For å finne eiendommene, gå inn på ne.no/vis/ og legg til ne-koden. Eks: ne.no/vis/38646

Ledige lokaler fra www.ne.no Adresse KOMBINASJONSLOKALER Industriveien 20A Industriveien 20A Industriveien 20A Industriveien 14 Industriveien 14 Industriveien 14 Stamveien 6 Hvamsvingen 22

Kvm ne.no/

1115-1715 1115 1715 920-5710 920 5710 ca 585 ca 2053

51 51 51 52 52 52 94 94

FOLLO KONTORLOKALER Regnbuen industri/lagerområde ca 500 Trollsåsveien 4 fra 236-477 Trollsåsveien 4 236 Trollsåsveien 4 477 Trollsåsveien 4 855 Trollsåsveien 4 fra 20-215 Trollsåsveien 4 20 Trollsåsveien 4 215

4 33 33 33 33 33 33 33

LAGERLOKALER Regnbuebveien 9 Regnbuebveien 9 Regnbuebveien 9 Vestby Næringspark Øst Vestby Næringspark Øst Vestby Næringspark Øst

899-5000 899 5000 1400-3600 1400 3600

43 43 43 29 29 29

ca 500

4

700-3700 700 3700 2300 1250

52 52 52 52 52

40000

73

ANNET Regnbuen industri/lagerområde

OPPLAND LAGERLOKALER Molinna 2 Molinna 2 Molinna 2 Molinna 2 Molinna 2

ROGALAND KONTORLOKALER Stavanger Business Park

Fra www.ne.no Leie OSLO SENTRUM KONTOR Brugata 1 Karl Johans gate 37-41 Akergata 11 Akergata 11 Karl Johans gate 5 Brugata 1 Storgata 32 Biskop Gunnerusgate 2 Bjørvika Grev Wedels plass 5 Brugata 1 Wergelandsveien 1-3 Fjordalléen 16 Fjordalléen 16

30-30 2724 360-4500 27760 158-158 37981 158-158 37981 157-157 29029 13-30 30653 169-169 31954 336-336 29913 812-812 25651 470-470 32111 202-202 32332 629-629 32649 2521 32673 700 32673

Adresse Tjuvholmen Alle 3 Akersgaten 65 Universitetsgaten 8 Universitetsgaten 8 Lille Grensen 3 Fjordalléen 16 Fjordalléen 16 Fjordalléen 16 Youngstorget 1 Youngstorget 1 Torggata 5 Fridtjof Nansens Plass 2 Kongens gate 24 Universitetsgaten 8 Tjuvholmen Allé 19 Tjuvholmen Allé 19 Øvre Slottsgt. 15 b Stortorvet 10 Grensen 3 Arbeidersamfunnets plass 1 Arbeidersamfunnets plass 1 Karl Johans gate 5 Dronningens gate 3 Møllergata 24 Fred Olsensgate 11 Fred Olsensgate 11 Fred Olsensgate 11 Fred Olsensgate 11 Fred Olsensgate 11 Fred Olsensgate 11 Fred Olsensgate 11 Akersgata 35/39 Filipstad Brygge 1 Akersgata 35 Klingenberggaten 5 Hieronymus Heyerdahls gate 1 Stortingsgata 8 Kirkegaten 21/Kongensgate 18 Kirkegaten 21/Kongensgate 18 Kirkegaten 21/Kongensgate 18 Kirkegaten 21/Kongensgate 18 Kirkegaten 21/Kongensgate 18 Kirkegaten 21/Kongensgate 18 Schweigaardsgate 10-14 Schweigaardsgate 10-14 Schweigaardsgate 10-14 St. Olavsgate 25 Grensen 18 Jernbanetorget 2 Strandgata 19 Kirkegata 32 Kirkegata 32 Klingenberggaten 7 Støperigata 2 Øvre Slottsgate 15 B Dronningensgate 6 Dronningensgate 6 Kronprinsesse Märthas plass 1 Møllergata 6 Kirkegata 17 Storgata 17 Torggata 17b Rosenkrantzgate 22 Stortingsgata 8 Dronningensgate 8 Akergata 11 Akergata 11 Akergata 11 Karl Johans gate 25 Schweigaardsgate 10-14 Schweigaardsgate 10-14

Les NæringsEiendom på iPad. Last ned i AppStore nå!

Kvm ne.no/ 10-500 413-413 657-657 657-657 260-260 525 1225 1667 48 537 150-150 506 490-490 176-492 504-504 696-696 156-320 531-531 400-400 95-95 1527-1527 21-35 668-668 338-338 227 665 920 920 920 920 375 422-422 700-12000 12-12 400-500 590-843 339-339 2740 2450 2452 2362 2165 1072 349 1518 1253 830 300-600 450-990 480-480 520-520 520-520 688-688 2618 160-182 340-340 340-340 181-656 200-1120 500-4200 460-950 215-215 852-852 565-1259 250-350 365-365 365-365 337-337 463-463 503 500

32870 32989 32648 32648 33403 32673 32673 32673 34987 34987 35439 35561 35623 32648 33614 33614 36677 28410 36174 36214 36215 36468 36500 36694 36698 36698 36698 36698 36698 36698 36698 36708 36717 36722 36976 36996 37041 37303 37303 37303 37303 37303 37303 37328 37328 37328 37335 37466 37469 37619 37517 37517 37525 37602 37649 37650 37650 38223 37842 37845 37865 37884 37915 37943 37975 37981 37981 37981 37985 37328 37328

Adresse

Kvm ne.no/

Schweigaardsgate 10-14 Schweigaardsgate 10-14 Hausmannsgate 19 Karl Johans gate 16 B Karl Johans gate 6 Tordenskiolds gate 8/10 Pilestredet 15B Pilestredet 15B Pilestredet 15B Pilestredet 17 Pilestredet 17 Munchs gate 5B Karl Johans gate 7 Dronning Eufemias gate 16 Universitetsgata 12 Haakon VII’s gate 6 Støperigata 2 Ruseløkkveien 14/16 Fridtjof Nansens pl 5 Kirkegaten 15 Kirkegaten 15 Kirkegaten 15 Kirkegaten 15 Kirkegaten 15 Øvre Slottsgate 15 B Akersgaten 20 Pilestredet Park 7 Pilestredet Park 7 Fridtjof Nansens Plass 2 Stortingsgaten 30 Stortingsgaten 4 Pilestredet Park 7 Øvre Slottsgate 8 Øvre Slottsgate 8 Grev Wedels Plass 9 Grev Wedels Plass 9 Grev Wedels Plass 9 Kongensgate 15 Kongensgate 15 Langkaia 1 Maridalsveien 13 Akersgata 43 Storgata 32 Sandakerveien 24 C Sandakerveien 24 C Kirkegaten 21/Kongensgate 18 Kirkegaten 21/Kongensgate 18 Kirkegaten 21/Kongensgate 18 Kirkegaten 21/Kongensgate 18 Kirkegaten 21/Kongensgate 18 Kirkegaten 21/Kongensgate 18 Schweigaardsgate 10-14 Schweigaardsgate 10-14 Schweigaardsgate 10-14 Schweigaardsgate 10-14 Schweigaardsgate 10-14 Stortingsgaten 22 Akersgaten 7-9

1253 262 232-538 165-165 156-156 331-1119 155-155 300-300 130-130 80-80 313-313 479-1147 216-216 1-1000 374-374 117-117 164-164 500-1200 141 1896 1894 1845 1369 1360 156-320 296-296 260-260 136-136 120-120 237-237 280-545 344-344 150-150 320-320 1548 1031 241 90-90 140-140 1363 450-450 245-245 166-909 950 970 2740 2450 2452 2362 2165 1072 262 125 1253 500 1253 458-458 400-800

37328 37328 38074 38077 38078 38081 38161 38161 38161 38162 38162 38179 38188 38206 38247 38257 38410 38432 38443 38460 38460 38460 38460 38460 37649 38481 38543 38543 38554 38592 38594 38543 38747 38747 38752 38752 38752 37268 37268 38833 38853 38873 38887 38912 38912 38944 38944 38944 38944 38944 38944 38970 38970 38970 38970 38970 38992 39015

FORRETNINGSLOKALE/BUTIKK Wergelandsveien 1-3 Fred Olsens gate 3b Møllergata 39 Møllergata 24 Pilestredet 29 Kongensgate 15 Kongens gate 22 Storgata 26 Rosenkrantz gate 20 Rosenkrantz gate 20 Øvre Slottsgate 8 Kongensgate 15

720-720 420-420 180-180 522-522 737-737 35-35 500-1093 858-858 418-418 364-364 34-34 69-69

32649 36327 36475 36709 36449 37268 38246 38595 38654 38654 38747 37268

Adresse Kvm ne.no/ Maridalsveien 17 Maridalsveien 13 Roald Amundsens gate 6 Pilestredet 8 KOMBINASJONSLOKALER Kongens gate 9 Kongens gate 12 Kristian Augusts gate 10, PARKERING/GARASJE Universitetsgaten 8

10-50 450-450 38-147 63-135

38852 38854 38974 38978

164-2462 97-1323 190-831

38164 38165 38166

1-3

32648

350-3000 642-1842 250-2500 90-275 220 740 175 731 563 519 518 696 412-412 305-773 338-338 540-540 1400 1400 1400 339-339 750-750 831-4839 450-2144 450-1143 1078 1305 2300 2175 2175 2175 2171 2171 1709 673 384-384 450-1143 75-75 673 192-192 567-567 943-943 978-978 1303-1303 656-656 1136-1136 1136-1136 613-613 837-837 312-312 370-1070 420-8500 673 457-787 1961-1961 1486-1486 4893-4893 2200-2200

29976 30162 31402 34275 34782 34782 34782 34782 34782 36078 36078 36078 36945 37076 37165 37472 37510 37510 37510 37705 37836 37844 38014 38014 38015 38015 38015 38015 38015 38015 38015 38015 38015 38014 37547 38014 38189 38014 38249 37478 37478 37478 38337 38337 38337 38337 38337 38337 38249 38494 38509 38014 38691 38710 38710 38710 38841

OSLO NORD KONTOR Persveien 20 Haavard Martinsensvei 19 Breivollveien 31 Maridalsveien 300 Strømsveien 323 A Strømsveien 323 A Strømsveien 323 A Strømsveien 323 A Strømsveien 323 A Tevlingveien 15 Tevlingveien 15 Tevlingveien 15 Alfaset 1. Industrivei 4 Trygve Nilsens vei 8 Ole Deviks vei 44 Bogstadveien 11 Brobekkveien 80 Brobekkveien 80 Brobekkveien 80 Fridtjof Nansens vei 17 Fyrstikkalléen 3 Lørenveien 57 Ryensvingen 5-7 Ryensvingen 5-7 Grensesvingen 7 Grensesvingen 7 Grensesvingen 7 Grensesvingen 7 Grensesvingen 7 Grensesvingen 7 Grensesvingen 7 Grensesvingen 7 Grensesvingen 7 Ryensvingen 5-7 Hieronymus Heyerdahls gate 1 Ryensvingen 5-7 Vitaminveien 11A Ryensvingen 5-7 Professor Birkelands vei 26 B Kongensgate 1 Kongensgate 1 Kongensgate 1 Mariboesgate 6-8 Mariboesgate 6-8 Mariboesgate 6-8 Mariboesgate 6-8 Mariboesgate 6-8 Mariboesgate 6-8 Professor Birkelands vei 26 B Haslevangen 45 Vitaminveien 1 Ryensvingen 5-7 Sandakerveien 114 Østre Aker Vei 95 Østre Aker Vei 95 Østre Aker Vei 95 Alf Bjerckesvei 30


98

Ledige lokaler fra www.ne.no Adresse Haslevangen 16 Østre Aker vei 24 Økernveien 99

Kvm ne.no/

350-7500 25-150 77-257 800 247-247 158 1560-1560

32577 36483 38334 38411 38413 38745 38942

57-57 52-52

37554 38205

200-1293 400-950

38330 38331

FORRETNINGSLOKALE/BUTIKK Waldemar Thranesgate 25 130-180 Industrigaten 36 330-330

37468 38183

KOMBINASJONSLOKALER Kjelsåsveien 168

38332

38862 38911 38922

FORRETNINGSLOKALE/BUTIKK Utmarksveien 1 285-391 Sandakerveien 59 150-150 Rosenbergveien 15 829

37467 38404 38808

ANNET Strømsveien 323 A Brobekkveien 80 Mariboesgate 6-8

100-2200 2521-2521 450-950 1000-7689 660-660 754-754 999-999

3077 35198 35843 37778 38376 38249 38593

1268-1268

38337

70 1300 160-160

34782 37510 38337

OSLO SYD KONTOR Ryenstubben 10 Holmlia Senter vei 2 Vårveien 51 Sandstuveien 70 F/G Sandstuveien 70 F/G Sandstuveien 70 F/G Sandstuveien 70 F/G FORRETNINGSLOKALE/BUTIKK Stallerudvn 97 - 117 Holmlia Senter vei 12 KOMBINASJONSLOKALER Oluf Onsums vei 9 Enebakkveien 117

OSLO VEST KONTOR Vitaminveien 11B Gullhaug Torg 1 Vitaminveien 11B Drammensveien 264 Drammensveien 264 Drammensveien 264 Drammensveien 264 Drammensveien 264 Bislettgata 4 Drammensveien 264 Drammensveien 264 Drammensveien 264 Drammensveien 264 Drammensveien 264 Lilleakerveien 2 A Aslakveien 20 Hegdehaugsveien 31 Gullhaugveien 7 Nydalsveien 36 Drammensveien 147 Drammensveien 147 Vitaminveien 11A Silurveien Silurveien Silurveien Silurveien Silurveien Silurveien Arbinsgate 2 Vitaminveien 6 Cort Adelersgate 16 Akersbakken 27 Wergelandsveien 21 Sommerrogaten 13-15 Dronning Mauds gate 10/11 Engebretsvei 5 Engebretsvei 5 Engebretsvei 5 Engebretsvei 5 Engebretsvei 5 Hoffsveien 70 C Kjelsåsveien 174 Kjelsåsveien 174 Inkognitogt 34-36 Sandakerveien 118 Gjerdrums Vei 12 Gjerdrums Vei 12 Gjerdrums Vei 12 Gjerdrums Vei 12 Gjerdrums Vei 12 Gjerdrums Vei 12 Nydalsveien 36

Kvm ne.no/ Adresse

Drammensveien 147 - Skøyen Atrium 2200 Drammensveien 147 - Skøyen Atrium 2200 Aslakveien 14 975-975 Industrigaten 36 237-237 Industrigaten 36 306-306 Industrigaten 36 306-306 Industrigaten 36 301-301 Majorstuveien 13 A 145-145 Pilestredet 75 D 440-440 Rosenborggata 19 330-330 Drammensveien 288 1203-1203 Wergelandsveien 21 492-492 Karenslyst Allé 20 4500-9602 Karenslyst allé 16 255-1711 Henrik Ibsens gate 20 536-536 Holtegaten 26 375-1125 Gullhaugveien 1-3 500-1100 Sjølyst plass 1-3 429-429 Drammensveien 264 4800 Drammensveien 264 6800 Drammensveien 264 5800 Drammensveien 264 5800 Drammensveien 264 3800 Drammensveien 123 41 Drammensveien 123 280 Prinsessealleèn 46 480-480 Bygdøy Alle 17 134-134 Drammensveien 147 - Skøyen Atrium 1060 Vitaminveien 11B 220-220 Parkveien 55 24-108 Drammensveien 167 287-4230 Sognsveien 75 133-611 Riddervolds gate 7 140-140 Hoffveien 21-23 350-500 Drammensveien 171 544-1640 Engebrets vei 3 242-1500

2000-16000 510 567-567

KOMBINASJONSLOKALER Jerikoveien 20 Frysjaveien 40 Enebakkveien 117 Peter Møllersvei 15 Stålfjæra 15 Professor Birkelands vei 26 B Lørenfaret 1B PARKERING/GARASJE Mariboesgate 6-8

Adresse

220-220 27472 290-290 31048 220-220 27472 3800 33840 5800 33840 5800 33840 6800 33840 4800 33840 376-376 38647 4800 36054 6800 36054 5800 36054 5800 36054 3800 36054 1900-1900 36173 110-1139 36495 173-420 36651 360-360 33839 322-322 27704 2172-2172 36817 2172-2172 36817 20-48 36844 3000-4051 36920 3423 36920 3423 36920 3423 36920 1138 36920 1138 36920 150-352 36929 16-550 36955 460-1840 36981 2500-8200 36995 920-2390 37105 840-840 37187 630-4700 37643 841 37716 699 37716 711 37716 711 37716 711 37716 298-3563 37745 212-212 37751 20-100 37751 291-677 37747 1036-1036 37976 415-415 717 278-278 717 289-289 717 358-358 717 308-308 717 185-185 717 581-581 27704

PARKERING/GARASJE Silurveien

1459-1459

38007 38007 38151 38183 38183 38183 38183 38184 38259 38260 38396 38464 38551 38590 38707 38732 38734 38746 38778 38778 38778 38778 38778 38834 38834 38835 38861 38007 27472 38965 38969 38976 38981 38983 38986 38990

1104 36920

OSLO ØST KONTOR Trondheimsveien 184 Tvetenveien 32 Tvetenveien 32 Freserveien 1 Brynsveien 16 Mølleparken 2 Brynsveien 16 Turbinveien 2 Brynsveien 16 Østensjøveien 39/41 Økernveien 99 Oluf Onsums vei 9 Tvetenveien 40 Grenseveien 107 Brynsveien 2-4 Professor Birkelandsvei 36 Trondheimsveien 184 Trondheimsveien 184 Ole Deviks vei 16 A Hasleveien 15 b Kværnerhallen Brynsveien 11 - 13 Brynsveien 11 - 13 Brynsveien 11 - 13 Lakkegata 3 Tvetenveien 152 Østensjøveien 36 Tvetenveien 6 Thorvald Meyers gate 2 Brenneriveien 5 Ekebergveien 1 Ole Deviks vei 6 Ole Deviks vei 6 Ole Deviks vei 6 Ole Deviks vei 6 Ole Deviks vei 6 Haslevollen 3 Haslevollen 3 Brynsveien 16 Mølleparken 4 Konowsgt 67b Bentsebrugata 13 Økernveien 9 Grenseveien 97 Innspurten 15 Innspurten 15 Innspurten 15

312 25827 288 27502 909 27502 4000-50000 29295 499-499 2454 250-4700 31739 525-525 2454 800-1600 32369 19-361 2454 767-767 34046 567-567 34362 200-1293 34363 500-500 34397 1350 34859 146-146 34928 1200 36131 204 25827 430 25827 10 36489 1280-1280 36653 1300-15000 36692 1246 37114 230-600 37114 595-742 37114 10-30 37267 174 37411 551 37439 305 37447 575-575 37542 500-2500 37899 1288-1288 37962 2085-2085 38245 2937-2937 38245 3162-3162 38245 408-408 38245 1290-1290 38245 335-335 37541 311-311 37541 361-361 2454 300-3387 38394 24-24 38621 32-219 38626 427-3129 38660 175-450 38731 547 38779 1591 38779 1591 38779

Kvm ne.no/

Fyrstikkbakken 2-4 Fyrstikkbakken 2-4 Fyrstikkbakken 2-4 Breivollveien 31 Brynsveien 2-4 Brynsveien 2-4

820-820 189-189 820-820 300-2115 87-87 120-120

38924 38924 38924 38925 34928 34928

FORRETNINGSLOKALE/BUTIKK Trondheimsveien 184 343 Trondheimsveien 184 345 Markveien 35 105-176 Smeltedigelen 1 100-450 Hans Nilsen Haugesgate 39 159-589

25827 25827 34330 37456 37736

KOMBINASJONSLOKALER Tvetenveien 32 Årvollveien 72 Hjalmar Brantingsvei 8 Haslevollen 3 ANNET Østensjøveien 44

65 500-5225 241-1868 652-652

27502 34300 38073 37541

1150

38392

23-279 1600-36000 278 314 268 444 21 46 60-180 290-1759 336-554 180 45 2343-2343 1974-1974 2484-2484 1800-1800 89-89 164-2154 823-3324 20-200 460 270 462-462 200-1250 249-249 480-1400 270-270 500-4000 500-500 288-288 420-420 308-308 225-225 180-180 500-500 234-234 736-736 1000-7450 167-167 294-767 893-893 86-86 250-250 223-223 506-155 696-696 900-900 350-350 300-300 140-140 398-2010 200-2000 90-190 658-658 367-367

2754 23836 29067 29067 29067 29067 30828 30828 34542 35030 35279 30828 30828 36710 36711 36713 36714 36778 37231 37470 37579 37590 37590 37753 37753 37210 37821 37979 37998 38152 38172 38190 38190 38190 38258 37579 38364 38364 38444 38465 38476 38655 38655 38656 38711 38748 38825 38914 38914 38937 38190 38968 38977 38979 38984 38991

FORRETNINGSLOKALE/BUTIKK Knud Askers vei 26 241-241 Baker Østbys vei 14 872-872 Løxa 5 462-462 Leif Tronstads plass 7 163-163

37232 37965 38386 38987

KOMBINASJONSLOKALER Bergerveien 12 NESBRUVEIEN 75

15000-15000 500-5000

33930 38421

343

32149

100-850

33039

ASKER OG BÆRUM KONTOR Industriveien 33 Nye Snarøyvei Olav Brunborgsvei 4-6 Olav Brunborgsvei 4-6 Olav Brunborgsvei 4-6 Olav Brunborgsvei 4-6 Kirkeveien 59 Kirkeveien 59 Vollsveien 2 A-B Ankerveien 209 Jongsåsveien 4 Kirkeveien 59 Kirkeveien 59 Lysaker Torg 5 Lysaker Torg 15 Lysaker Torg 25 Professor Kohts vei 9 Vøyenengtunet 14 Hagaløkkveien 13 Widerøeveien 5 Hildertunet 2 Vollsveien 6 Vollsveien 6 Ramstadsletta 15 Ramstadsletta 15 Grini Næringspark 8 Strandveien 15 Industriveien 3 Malmskriverveien 4 Eyvind Lyches vei 21 Fornebuveien 5 Slependveien 48 Slependveien 48 Slependveien 48 Neslia 48 Hildertunet 2 Hamang Terrasse 55 Hamang Terrasse 55 Oksenøyveien 80 Løkketangen 12B Øvre Måsan 10 Fekjan 13 Fekjan 13 Fekjan 13 Fornebuveien 37 Bærumsveien 375 Baker Østbys vei 15-21 Fornebuveien 42-44 Fornebuveien 42-44 Nye Vakåsvei 28 Slependveien 48 Vollsveien 13 D Vollsveien 9-21 Lysaker Brygge 26 Strandveien 18 Leif Tronstads plass 6

ANNET Høymyrveien 2

FOLLO KONTOR Industriveien 3A

Adresse Trollåsveien 4 Trollåsveien 4 Trollåsveien 4 Jernbaneveien 5-7 Anolitvegen 4 Anolitvegen 4 Trollåsveien 4 Trollåsveien 4 Trollåsveien 4 Trollåsveien 4 Trollåsveien 4 Anolitvegen 1-3 Delitoppen 3 Rosenholmveien 25

Kvm ne.no/ 20-36 201-201 215-215 472-472 800-800 18-18 855-855 236-236 291-291 477-477 119-119 200-200 540-540 100-7000

23866 23866 23866 34297 30404 30404 23866 23866 23866 23866 23866 38013 38103 38849

FORRETNINGSLOKALE/BUTIKK Brekkeveien 7 - Nylundkvartalet 1500 Valhallaveien 70 362-362

38187 38709

KOMBINASJONSLOKALER Ski Logistikkpark Anolitvegen 4 Kongeveien 49 Dynamitvegen 14 c Glynitvegen 21 Sønsterudveien 26 Berghagan 3

1000-15000 300-600 123-2154 600-600 1560-1560 362-362 1000-5500

27893 30404 36942 36998 37806 38713 38848

200-200

38013

ANNET Anolitvegen 1-3

ROMERIKE KONTOR Strømsveien 48/50 Strømsveien 48/50 Strømsveien 48/50 Strømsveien 48/50 Skårersletta 55 Hvamsvingen 7 Luhrtoppen 2 Luhrtoppen 2 Masteveien 10 Masteveien 10 Vestvollveien 32-34 Haraldsvei 6 Strømsveien 66 b Strømsveien 66 b Gunnar Randersvei 24 Edvard Griegsvei 1 Hvamsvingen 5 Sanitetsveien 1 Bølervegen 38 Industriveien 1 Haga Næringspark Gneisveien 8 Gneisveien 8 Gneisveien 8 Sanitetsveien 1 Lahaugmoveien 1 - bygg 36 Lahaugmoveien 1 - bygg 36 Trondheimsveien 82 Rolf Olsens vei 30/32 Nygata 2 Dampsagveien 2 - 4 Lindebergvegen 3 Lindebergvegen 3 Fjellhamarveien 52 Dyrskueveien Energiveien 16 Skårersletta 55 Skårersletta 55 Lindebergveien 1 Jernbanegata 8 Jernbanegata 8 Jernbanegata 8 Hvamsvingen 22 Storgata 6 Leiraveien 13 B Balder Allé 3 Jernbanegata 8 Energiveien 14 Energiveien 14 Svennerudvegen 32 Svennerudvegen 32

215 31437 300 31437 292 31437 189 31437 450-900 34473 600 34780 1212 35748 588 35748 552 36034 250 36034 590-590 36130 100 38608 250 36742 50 36742 150 35926 837-837 37061 743 37065 300 37244 392 37255 159 36527 120 37603 795 37730 641 37730 603 37730 700 37244 94 37895 72 37895 193 37905 165 37914 201 37956 93-93 38733 52 37718 165 37718 1110 38094 3000-12000 38181 98 38232 450 38248 450 38248 525 38314 150 38340 225 38340 195 38340 1012 38409 2097 38513 900 38646 13-26 38702 28 38340 84 38714 22 38714 100 38989 40 38989

FORRETNINGSLOKALE/BUTIKK Skjærvaveien 44 4792-4792 35031 Gunnar Randersvei 24 228 35926 Myhrervegen 1014 36467 Myhrervegen 787 36467 Strømsveien 70 467 36759 Strømsveien 70 467 36759 Hvamsvingen 5 732 37065 Hvamsvingen 5 732 37065 Hvamsvingen 5 925 37065 Bjertnestangen 800-1660 37166 Stillverksveien 1-9 2200 38033


99 For å finne eiendommene, gå inn på ne.no/vis/ og legg til ne-koden. Eks: ne.no/vis/38646 Adresse Gardermoveien 1 Gardermoveien 1 Gardermoveien 1 Storgata 6 Bjørkeveien 22 Energiveien 16

Kvm ne.no/ 163 189 163 1471 1500 337

38197 38197 38197 38513 38679 38681

3200-3200 261 2100-7500 0 2816 191-191

27744 31437 34394 37061 38314 38923

15000 3000 36 7358

37914 38034 38409 38989

900-900 240-240 10000-10000 294 126 500-500 300-300 475-475 225-225 221-221 328-328 60-60 150-150 205-205 1235-1235 165-165 500-3113 207-207 670-670 125-125 270-270 208-208 100-200 32-152 15-165 37-100 160-800 290-290 200-1500 455-455 15-20

29733 36119 33774 34277 34470 34520 35171 36970 35677 35678 36541 36760 37167 37458 37461 37463 37505 37516 37521 37522 37900 37992 38083 38315 38382 38412 38535 38645 38651 38859 38948

FORRETNINGSLOKALE/BUTIKK Ing. Rybergsgt. 44 367-367 Bj. Bjørnsonsgt. 108-110 530-530

26437 37163

KOMBINASJONSLOKALER Stamveien 1 Strømsveien 48/50 Brånås Næringspark 2 Edvard Griegsvei 1 Lindebergveien 1 Balder Allé 2 ANNET Rolf Olsens vei 30/32 Hvamstubben 20 Hvamsvingen 22 Svennerudvegen 32

DRAMMEN/LIER KONTOR Eliesonsgate 4 Nedre Storgate 23 Gamle Kirkeplass 3 Tollbugata 27 Kjellstadveien 5 Gamle Kirkeplass 7 Søren Lemmichsgate 1 Teglverksveien 9 Haugesgate 2 Haugesgate 2 Haugesgate 99 Bruveien 12 Nedre Strandgate 9 Kjellstadveien 5 Kobbervikdalen 75 Kjellstadveien 5 Kobbervikdalen 69 Kjellstadveien 5 Kjellstadveien 5 Kjellstadveien 5 Øvre Eiker vei 75 Bruveien 2 Tollbugata 39 Bragernes Torg 13 Gråterudveien 5 Nedre Storgate 11 Tomtegata 17 Øvre Storgate 5 Øvre Storgate Bragernes Torg 6 Søren Lemmichsgate 7

KOMBINASJONSLOKALER Ing. Rybergsgt. 20 Engene 12 Ing. Rybergsgate 44 Strandveien Bragerhagen 16 Kjellstadveien 5 PARKERING/GARASJE Øvre Strandgate 5 TOMT Lierstranda

1600-4500 25975 500-500 37162 367-367 37229 2232-2232 37902 900-900 38635 175 38832 200-200

37058

39000-39000 32770

VESTFOLD KONTOR Møllegaten 8 Åslyveien 15 med flere Åslyveien 15 med flere Åslyveien 15 med flere Åslyveien 15 med flere Åslyveien 15 med flere Åslyveien 15 med flere Kirkeveien 213 Kirkeveien 213 Kirkeveien 213 Åslyveien 15 med flere Langmyra 3 Møllegaten 8 Møllegaten 9 Kirkeveien 213 Kirkeveien 213 Kirkeveien 213 Møllegaten 9 Narverødveien 40 Narverødveien 40 Narverødveien 40 Narverødveien 40

121 235 195 173 83 195 150 90 522 450 270 200 121 374 50 522 450 145 155 220 155 220

30143 30295 30295 30295 30295 30295 30295 31564 31564 31564 30295 32314 35374 37323 36432 36432 36432 37323 37072 37072 37074 37074

Adresse Strandparken 3 Olav Trygvasonsgate 4 Parkveien 41 Parkveien 41 Parkveien 41 Brattbakken 1 Kalvetangveien 86 b Kalvetangveien 86 b Kalvetangveien 86 b Strandparken 3 Parkveien 41 Storgaten 33 Håkon Gamles gate 9 Gannestadveien 2 Gannestadveien 2 Raveien 205 Raveien 205 Raveien 205 Raveien 205 Raveien 205 Raveien 205 Raveien 205 Raveien 205 Trimveien 41 Stoltenbergs gate 36 Narverødveien 40 Narverødveien 40 Torvet 1 Stensarmen 4 Stensarmen 4 Stensarmen 4 Heimdalsvingen 1 Stoltenbergs gate 3 Gamle Ramnesvei 36 Gamle Ramnesvei 36 Gamle Ramnesvei 36 Stensarmen 3 A Stensarmen 3A Stensarmen 4 Stensarmen 4 Stensarmen 4 Stensarmen 4 Stensarmen 4 Stensarmen 4 Ollebukta 4 Øvre Langgate 40 Bjellandveien 24 Rambergveien 25 b Storgaten 31 Broen 5 c Broen 5 c Stensarmen 16

Kvm ne.no/ Adresse 400 276 395 395 395 620-620 149 90 137 400 395 139 48-102 13-254 20-20 515 1233 580 308 515 1233 580 308 130-434 150-150 55 55 48-48 877-877 1016-1016 877-877 695 217-217 135-135 160-160 100-100 8-325 16-120 154-154 603-603 232-232 404-404 165-165 687-687 103-103 134-134 210-210 263 182-182 200 200 137-137

37329 37626 37624 37624 37623 37434 37437 37437 37437 37330 37623 37558 37722 37822 37822 37873 37873 37873 37873 37874 37874 37874 37874 37922 38001 37072 37074 38191 38192 38193 38193 38241 38283 38341 38341 38341 38485 38486 38487 38487 38487 38487 38487 38487 38539 38586 38587 38770 38952 39001 39002 39007

FORRETNINGSLOKALE/BUTIKK Kirkeveien 213 637 Møllegaten 8 104 Møllegaten 8 193 Valløveien 80 i 113 Valløveien 80 i 113 Valløveien 80 i 113 Valløveien 80 i 113 Strandparken 3 95 Strandparken 3 285 Strandparken 3 95 Strandparken 3 285 Træleborgodden 2 484-484 Halfdan Wilhelmsens Allè 52 290-290 Øvre Langgate 63 148 Stensarmen 4 1016-1257 Vognmannsgata 1 240-480 Håndverkergaten 3 a 600 Valløveien 56 80 Langgaten 21 81-81 Langgaten 21 138-138 Nedre Langgate 19 73-73 Ollebukta 4 90-90 Håndverkergaten 4 600 Ørsnesveien 37 66-66 Stoltenbergs gate 6 123-123

31564 35374 35374 36507 35485 36507 35485 37329 37329 37330 37330 37597 38082 38108 38192 38389 38397 38454 38458 38458 38474 38539 38769 38850 38880

SERVERINGSLOKALER Tollbodgaten 14 A

160-160

38960

47

38454

ANNET Valløveien 56

Lager til leie OSLO SENTRUM LAGER/PRODUKSJON Pilestredet 56 Universitetsgaten 8 Fred Olsensgate 11 Kirkegaten 21/Kongensgate 18 Kirkegata 32 Øvre Slottsgate 8

300-300 32-32 515 2677 40-40 64-64

23742 32648 36698 37303 37517 38747

Kvm ne.no/

Kirkegaten 21/Kongensgate 18 KOMBINASJONSLOKALER Kongens gate 9 Kongens gate 12 Kristian Augusts gate 10,

2677

38944

164-2462 97-1323 190-831

38164 38165 38166

OSLO NORD LAGER/PRODUKSJON Strømsveien 323 A Strømsveien 323 A Tevlingveien 15 Østre Akervei 215 Strømsveien 344 Brobekkveien 80 Professor Birkelands vei 26 B Professor Birkelands vei 26 B Rosenbergveien 15 Alf Bjerckesvei 30 Alf Bjerckesvei 30 Alf Bjerckesvei 30 Alf Bjerckesvei 30 Losbyveien 1

1257 1204 39 535-535 1875-1875 2500 184-184 90-90 829 5060-5060 4700-4700 4700-4700 4400-4400 4215-4215

34782 34782 36078 34716 36994 37510 38249 38249 38809 38841 38841 38841 38841 39012

KOMBINASJONSLOKALER Jerikoveien 20 Frysjaveien 40 Enebakkveien 117 Peter Møllersvei 15 Stålfjæra 15 Professor Birkelands vei 26 B Lørenfaret 1B

100-2200 2521-2521 450-950 1000-7689 660-660 754-754 999-999

3077 35198 35843 37778 38376 38249 38593

LAGER/PRODUKSJON Sandstuveien 70 A Enebakkveien 69 Enebakkveien 69 AS

723-723 639-639 1128-1128

38514 38708 38712

KOMBINASJONSLOKALER Oluf Onsums vei 9 Enebakkveien 117

200-1293 400-950

38330 38331

OSLO SYD

OSLO VEST LAGER/PRODUKSJON Drammensveien 264 Drammensveien 264 Engebretsvei 5 Aslakveien 14 Drammensveien 264 KOMBINASJONSLOKALER Kjelsåsveien 168

7500 7500 171 218-218 7500

33840 36054 37716 38151 38778

1459-1459

38332

OSLO ØST LAGER/PRODUKSJON Brynsveien 16 Johan H Andresens vei 5 Haslevollen 3 Konowsgt 67b Fyrstikkbakken 2-4 KOMBINASJONSLOKALER Tvetenveien 32 Årvollveien 72 Hjalmar Brantingsvei 8 Haslevollen 3

104-538 9000-9000 330-330 44-44 820-820

2454 36992 37541 38621 38924

65 500-5225 241-1868 652-652

27502 34300 38073 37541

ASKER OG BÆRUM LAGER/PRODUKSJON Olav Brunborgsvei 4-6 Olav Brunborgsvei 4-6 Vollsveien 6 Fossumveien 70 Grini Næringspark 8 Eyvind Lyches vei 21 Hildertunet 2 Baker Østbys vei 15-21 Vollsveien 13 D KOMBINASJONSLOKALER Bergerveien 12 NESBRUVEIEN 75

396 308 136 1000-2537 200-624 4600-4600 20-50 139-139 800-800

29067 29067 37590 37634 37210 38152 37579 38825 38985

15000-15000 500-5000

33930 38421

2000-100000 10379-10379 750-750

32695 35486 38013

1000-15000 300-600 123-2154 600-600

27893 30404 36942 36998

FOLLO LAGER/PRODUKSJON Ferd logistikkpark Regnbueveien 9 Anolitvegen 1-3 KOMBINASJONSLOKALER Ski Logistikkpark Anolitvegen 4 Kongeveien 49 Dynamitvegen 14 c

Adresse Kvm ne.no/ Glynitvegen 21 Sønsterudveien 26 Berghagan 3

1560-1560 362-362 1000-5500

37806 38713 38848

ROMERIKE LAGER/PRODUKSJON Strømsveien 48/50 Hvamsvingen 7 Luhrtoppen 2 Masteveien 10 Bølervegen 38 Masteveien 10 Myhrervegen Myhrervegen Myhrervegen Folmovegen Edvard Griegsvei 1 Hvamsvingen 5 Hvamsvingen 5 Hvamsvingen 5 Hvamsvingen 5 Hvamsvingen 5 Masteveien 10 Lahaugmoveien 30 Industriveien 1 Haga Næringspark Lindebergvegen 3 Lindebergvegen 3 Gneisveien 8 Gneisveien 8 Rolf Olsens vei 30/32 Energiveien 16 Lindebergveien 1 Hvamsvingen 22 Hvamsvingen 5 Rovenveien 125 Leiraveien 13 B Gneisveien 18 Lahaugmoveien 1 (bygg 37) Lahaugmoveien 1 (bygg 37) Dyrskuevegen 20 Svennerudvegen 32

229 31437 383 34780 2269 35748 626 36034 3098 37255 320 36034 577 36467 973 36467 139 36467 6000 36915 462-462 37061 40 37065 136 37065 105 37065 1406 37065 593 37065 320 36034 3000-5000 37479 390 36527 1380 37603 130 37718 200 37718 2130 37730 360 37730 2085 37914 100 38232 75 38314 1041 38409 22 37065 746 38453 10964 38646 200-20000 38805 1100 38906 900 38906 1564 38964 277 38989

KOMBINASJONSLOKALER Stamveien 1 Strømsveien 48/50 Brånås Næringspark 2 Edvard Griegsvei 1 Lindebergveien 1 Balder Allé 2

3200-3200 261 2100-7500 0 2816 191-191

27744 31437 34394 37061 38314 38923

LAGER/PRODUKSJON Kjellstadveien 5 Kobbervikdalen 75 Kobbervikdalen 75 - Lager Kobbervikdalen 75

50 600-600 686-686 1100-1100

34470 37462 37465 37508

KOMBINASJONSLOKALER Ing. Rybergsgt. 20 Engene 12 Ing. Rybergsgate 44 Strandveien Bragerhagen 16 Kjellstadveien 5

1600-4500 25975 500-500 37162 367-367 37229 2232-2232 37902 900-900 38635 175 38832

DRAMMEN/LIER

VESTFOLD LAGER/PRODUKSJON Kirkeveien 213 Langmyra 3 Narverødveien 40 Narverødveien 40 Narverødveien 40 Narverødveien 40 Parkveien 41 Kalvetangveien 86 b Parkveien 41 Åshaugveien 62 Øvre Langgate 63 Stensarmen 4 Åshaugveien 39 Gamle Ramnesvei 36 Gamle Ramnesvei 36 Gamle Ramnesvei 36 Trælleborgodden 10 Broen 5 c Broen 5 c

200 600 250 250 650 650 1075 90 1075 600-2000 100 229-229 306-306 100-100 100-100 100-100 400 1200 1200

31564 32314 37072 37074 37072 37074 37624 37437 37623 37823 38108 38192 38295 38341 38341 38341 38775 39001 39002


NE kunnskap fordypningskurs våren 2012

27. - 28. mars

17. - 18. apr.

9. - 10. mai

12. - 13. juni

Strategi i planog byggesaker

Praktisk bruk av utbyggingsavtaler

Finansiering ved kjøp av nærings- og utviklingseiendom

Grunnerverv og tomtekjøpsavtaler

NE kunnskap utvider satsingen på praktiske fordypningskurs NE kunnskap utvider sitt kunnskapstilbud ved å legge til rette for ytterligere fordypningskurs, med flere emner av stor forretningsmessig verdi for aktørene i eiendomsbransjen.

For å oppnå en kompetansegivende kunnskapsformidling på et høyt faglig nivå, er antall deltakere pr fordypningskurs begrenset til 35 personer.

Vårens kursprogram vil blant annet romme kurs i forhandlingsmetode, praktisk husleierett, strategisk plan- og byggesaksbehandling, bruk av utbyggingsavtaler, finansiering av nærings- og utviklingseiendom samt grunnerverv og tomtekjøps­avtaler.

Resultatet er et mer personlig undervisningsmiljø, med tettere kontakt med lærekreftene, hvor det føles mer naturlig for deltakerne å bidra med faglige erfaringer og spørsmål.

Fordypningskursene består av undervisningssamlinger over to dager, hvor deltakerne får gå langt mer i dybden av faglige problemstillinger enn hva tilfellet ofte er ved andre typer kurs og konferanser. Faglig dybde og substans suppleres med bruk av gruppeoppgaver, hvor deltakerne fordyper seg i konkrete problemstillinger med basis i praktikernes utfordringer.

Vår målsetning med serien av fordypningskurs er å tilby en reell kunnskapstjeneste som gir deltakerne en faglig og anvendbar kompetanse i eiendomsbransjen. Fordypningskursene supplerer vår eksisterende satsing på temakonferanser, som gir et oppdatert øyeblikksbilde for et utvalgt kunnskapssegment, med gode muligheter for relevant nettverksbygging.

Mer informasjon og påmelding www.nekunnskap.no NE kunnskap | Arbinsgate 11, postboks 2374 Solli, 0201 Oslo | Tlf. 23 11 56 00 | Faks 23 11 56 01 | post@ne.no


utleie

Olav Ingstads vei 9, RUD

Kontor, 141–471 KVM

Innbydende kontorer og showroom + eldre lokaler. • Meget sentral beliggenhet i Bærum på Rud, med god eksponering. • 2. etg: 330 kvm kontorer/showroom. Nyoppusset i 2009. • 3. etg: 141 kvm åpent landskap/kjøkken/WC. • 10 parkeringsplasser. • Leies ut samlet eller hver for seg. Kontakt: N. Wåler • Fleksibel overtakelse og prisgunstig leie. Telefon: 930 69 397 nw@eiendomsmegler1.no Finnkode: 33440765

utleie

Ole Deviks vei 44, Alna

kontor, 150–792 kvm

Alna – Teisen – Pene kontorlokaler. • God beliggenhet og eksponering. • God adkomst E6 og offentlig kommunikasjon. • Representativ bygning med kantine og trimrom. • 25 parkeringsplasser. • Fleksibel overtakelse og gunstig leie. Kontakt: N. Wåler Telefon: 930 69 397 nw@eiendomsmegler1.no Finnkode: 27567151

utleie

trondheimsveien 100, carl berners plass kontorLokaler 200–2000 kvm

Eiendommen er meget sentralt og profilert beliggende midt på Carl Berners plass. Lokalene totalrehabiliteres i sin helhet og vil være klart i 2012. Leietaker gis anledning til å påvirke endelig utforming og materialvalg i nært samarbeid med utleier og arkitekt.

Hvordan øker du verdien på næringseiendommen din? Vi er spesialister på næringseiendom. Ring tlf. 21 02 55 55

Adresse: Trondheimsveien 100 Carl Berners plass Etasje: 3. etasje Parkering: Parkeringskjeller Innflytting: Høst 2012

Kontakt: Knut Holter kh@eiendomsmegler1.no Telefon: 952 72 522 Finnkode: 33277215 Visning: Etter avtale med megler


Bilag mars 2012


NæriNgseieNdommer fra real eieNdomsmegliNg as. utgave 3 – mars 2012

Nannestad – Vestre Hurdalsveg 31

Næringsseksjon ved Maura/Nannestad – til salgs • Beliggende på Steinsgård ved Maura i Nannestad. • Totalt areal på ca. 505 kvm som p.t. benyttes til fryseri av Smedstuen Gård AS. • Lokalet har en kapasitet på ca. 900 palleplasser, og er godkjent for matlagring. • Kan også tilpasses annen lagervirksomhet. • Lokalet kan fristilles fra juni 2012.

• Selger er også åpen for utleie av seksjonen. • Godt med parkeringsplasser. • Verditakst/prisantydning: kr 3 000 000,+ off. omkostninger. • Kontakt: Knut Olderkjær, tlf: 67 91 76 54, mail: knut@real.no • Oppdragsnr.: 11145

Gjelleråsen/Skytta – Stamveien 6

Moderne kombinasjonslokaler på Gjelleråsen Næringspark/Holum Skog – til leie • Sentralt beliggende på Gjelleråsen Næringspark. • Kombinasjonslokaler med god standard på tilsammen ca. 585 kvm BTA. • 1. etg lager: ca. 335 kvm. • 2. eller 3. etg kontor: ca. 250 kvm. • Lager har takhøyde på 3,6 meter. • Leie av p-plasser etter avtale.

Ullensaker/Kløfta – Myrvangvegen 3

Lørenskog/Fjellhamar, Fjellhamarveien 52

Fullt utleid næringstomt på 11 807 kvm med flott beliggenhet langs E6 med utviklingspotensial – til salgs • Sentral beliggenhet inntil E6 med meget god eksponering mot publikum. • Det er hjemmelselskapet Myrvangveien Eiendom AS, som skal selges. • Selskapets hovedaktivum er eiendommen gnr. 26, bnr. 32. • Næringstomten er utleid til Malthus AS med leieinntekt pr. 2011 på kr 1 136 334,-.

Leiekontrakten utløper 31.12.2015, i tillegg til opsjon for ytterligere 5 + 5 år. • Tomtens beliggenhet, størrelse, utforming og potensial samt leiekontrakt i eiendommen er vektlagt i verdifastsettelsen. • Prisantydning: 13 500 000,-. • Kontakt: Gunhild Smestad, tlf: 67 91 76 52, mail: gunhild@real.no

• Adgang til felles møterom, wc, garderober og kantine. • Ca. 3 min med bil fra avkjøring Trondheimsveien. • Kontakt: Rune Eide, tlf: 900 29 707, mail: rune@real.no • Oppdragsnr.: 12022

Attraktive kontorlokaler i Icopals administrasjonsbygg – til leie • Ca. 1 110 kvm representative lokaler inndelt med cellekontorer, møterom, atrium og minikjøkken. • Tilgang til felles bemannet kantine, treningsrom, badstu og garderober. • Kort vei til buss og tog. • Rikelig med umerkede p-plasser som er inkl. i felleskostnadene.

• Mulighet for leie av inntil 10 stk oppmerkede p-plasser. • Lokalene vil bli tilpasset leietaker etter nærmere avtale. • Lokalene er ledige fra 01.01.2012. • Kontakt: Eivind Aursøy, tlf: 67 91 76 55, mail: eivind@real.no • Oppdragsnr.: 11101

Skjetten, Hvamsvingen 22

Representativ kombinasjonseiendom ved Olavsgaard hotel på Hvam – til leie • Kombinasjonseiendom nær E6 med høy standard. • Total bygningsmasse på ca. 2 053 kvm med tilhørende tomt på ca. 5 300 kvm. • Eiendommen består av kontor, lager- og verksted/ servicearealer.

• 4 kjøreporter tilknyttet lager-/verksteddelen. • Egner seg ikke til bilverksted-/bilvask. • Godt med p-plasser, både med og uten motorvarmere. • Leies fortrinnsvis ut til 1 leietaker.

• Lokalene er ledige fra 01.04.2012. • Kontakt: Eivind Aursøy, tlf: 67 91 76 55, mail: eivind@real.no • Rune Eide, tlf: 900 29 707, mail: rune@real.no • Oppdragsnr.: 11116

Solheimveien 112, P.b 322 - 1471 Lørenskog Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no


Lillestrøm/Åråsen, Rolf Olsens vei 30/32

Verkstedhall for bil/lastebil/anleggsmaskiner ved Åråsen med stort uteareal – til leie • Lokalene kan leveres nyoppusset etter leietakers ønsker. • Ferdige planer som inkluderer nytt oljeutskilleranlegg, vaskeanlegg, traverskran mm. • Passer godt som verksted for bil/lastebil/anleggsmaskiner. • Ca. 15 000 kvm uteplass med god snuplass for store vogntog. • Ca. 2 250 kvm sammenhengende verkstedlokaler. • Takhøyde ca. 4,5 m v/yttervegg og ca. 7 m i midten av lokalet. • Eiendommen har 5 stk kjøreporter men flere kan monteres om ønskelig. • Lokalene kan enkelt deles for to brukere. • Gunstig leie og lave felleskostnader. • Ledig fra våren 2012. • Kontakt: Rune Eide, tlf: 900 29 707, mail: rune@real.no • Oppdragsnr: 11088

Skedsmo/Kjeller – Gunnar Randers vei 24

Skedsmo/Hvam, Hvamsvingen 7

Showroom/kontor/lager med god beliggenhet og fleksibel bruk på Hvam – til leie • 1. Etg: Lager/verksted på samlet ca. 383 kvm med takhøyde ca. 4,5 meter. 1 stk kjøreport. • 2. Etg: Kontorlokaler på ca. 600 kvm. • Lager-/verkstedlokalet leies kun ut sammen med lokaler i 2. etg. • Utleier tilpasser lokalene etter leietakers ønske. • Lokalene kan ikke benyttes til bilvask/bilpleie. • Kort vei til buss, og av-/påkjøring E6. God profilering mot hovedvei. • Godt med parkering. • Kontakt: Eivind Aursøy, tlf: 67 91 76 55, mail: eivind@real.no • Oppdragsnr.: 09077

Lillestrøm, Stillverksveien 1– 9

Ledig areal ca. 228 kvm

Nytt lokale som egner seg til legekontor, forretning, showroom o.l. – til leie

Flotte forretningslokaler med gode eksponeringsmuligheter i Lillestrøm – til leie

• Sentralt beliggende i nytt og moderne bygg fra 2009. • Areal på ca. 228 kvm i 1. etg med direkte adkomst fra gaten. • Lokalet fremstår som et rålokale med takhøyde ca. 3,5 meter. • Store vindusflater som gir gode eksponeringsmuligheter til publikum. • Planskisser med forslag til innredning av legekontor kan ses hos megler. • Mulighet for leie av bod/lagerplass i u.etg. • Godt med kundeparkering. • Kort vei til off. kommunikasjon.

• 2 200 kvm butikklokaler med god og moderne standard. • Inkludert er også lagerlokale med kjøreport, div. kontorer, spiserom og garderobe for ansatte. • Sentral beliggenhet m/kort vei til Lillestrøm stasjon. • Meget bra eksponeringsmuligheter mot trafikkert gate. • Lokalet leies i dag av Expertkjeden, hvor nærmeste naboer er Kiwi, G-Sport, SATS og Rema 1000. • Gode parkeringsmuligheter på parkeringsplan over butikk. • Fortrinnsvis ønskes 1 leietaker, men oppdeling kan vurderes. • Ledig fra 01.03.2012. • Kontakt: Rune Eide, tlf: 900 29 707, mail: rune@real.no • Oppdragsnr.: 11089

• Kontakt: Gunhild Smestad, tlf: 67 91 76 52, mail: gunhild@real.no • Oppdragsnr.: 10005


Ullensaker, Energiveien 14

Ullensaker, Energiveien 16

Kontorer og forretningslokale sentralt på industrifeltet på Jessheim – til leie Energiveien 14: • Lyse og pene kontorlokaler. • Lokale 1: ca. 84 kvm BTA, egen inngang. • Lokale 2: ca. 22 kvm BTA, inngang fra byggets hovedinngang. • Oppdragsnr.: 11140

Energiveien 14 og 16: • Kort vei til buss og transportstrekning E6. • Gode profileringsmuligheter mot vei og handelsområde. • Andre leietakere i bygget/ nærheten er NAF, Wurth, Yit, Rema 1000 m.fl. • Alle lokalene står ledige. • Kontakt: Gunhild Smestad, tlf: 67 91 76 52, mail: gunhild@real.no

Energiveien 16: • Ca. 337 kvm moderne forretningslokale i bygg fra 2006/2007. • Gjennomgående lokale med inngang fra 2 sider. • Lokalet er inndelt med stort forretningslokale, 2 cellekontorer, 1 møterom, lager, wc og bad m/dusj. • Vannbåren varme i alle gulv. • Oppdragsnr.: 11139

Lørenskog, Skårersletta 55

2 Kontorlokaler à 450 kvm sentralt i Lørenskog – til leie • Lyse kontorlokaler med representativt inngangsområde. • Lokale 1, ca. 450 kvm: cellekontor, møterom og kjøkken. • Lokale 2, ca. 450 kvm: cellekontor og møterom. • Felles takterrasse og heis til etasjen. • Andre leietakere i bygget er Apokjeden og CEE Energiteknikk.

• Nabobygget inneholder Posten, NAV og Rema 1000. • P-plasser kan leies etter nærmere avtale. • Gratis kundeparkering i opptil 1,5 time. • Kort vei til buss. • Lokalene holder god standard. • Lokalene er ledige omgående.

• Kontakt: Knut Erik Olderkjær, tlf: 67 91 76 54, mail: knut@real.no • Oppdragsnr.: 11108

Solheimveien 112, P.b 322 - 1471 Lørenskog Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no


Skedsmo/Hvam, Hvamsvingen 5

er real a e g di k oe le bilbutik n t t d/ sa Fort verkste l i t

Så langt utleid til: • AVIS • Autoin Spotpaint AS • Riis Bilglass • Tærud Bilvask

Kombinasjonsbygg med meget god beliggenhet og profilering – til leie • Unik mulighet til å leie i et av Hvam-områdets best beliggende og mest attraktive bygg: “Toyota-bygget”.

• Lokalene kan tilpasses og deles på flere leietakere. • Godt med parkeringsplasser utvendig, samt garasjeanlegg i kjeller.

34 kvm Bto som er • Totalt ca. 3 53 562 fordelt med ca. 27676 91 kvm lager/ verksted, ca. 2 517 73 kvm kontor og ca. 2 368 kvm salgshall.

• Kort vei til buss, samt av-/påkjøring E6.

• Kontakt: Eivind Aursøy, tlf: 67 91 76 55, mail: eivind@real.no • Knut Erik Olderkjær, tlf: 67 91 76 54, mail: knut@real.no • Oppdragsnr.: 11065

Oslo/Lindeberg, Tevlingveien 15

IG GUNST LEIE

Moderne kontorlokaler med attraktiv eksponering mot E6 – til leie • Moderne og representative kontorlokaler med fleksible planløsninger. • 2. etg ca. 696 kvm, 518 kvm er nettopp utleid. • 4. etg ca. 519 kvm. • Lokalene kan deles i mindre enheter. • Betjent kantine og felles møteromsfasiliteter.

• Godt utviklet sikkerhetssystem i bygget. • Meget god eksponering mot hovedinnfartsåre (E6). • Kort vei til buss og T-bane. • Godt med parkering.

Avs: NæringsEiendom AS PB. 2374 Solli, 0201 Oslo post@ne.no

• Kontakt: Gunhild Smestad, tlf: 67 91 76 52 / 908 76 367, mail: gunhild@real.no • Oppdragsnr.: 11017 • Finn-kode: 26917924

Solheimveien 112, P.b 322 - 1471 Lørenskog Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no

NæringsEiendom mars 2012  

Arkitektur, by, eiendom, eiendomsprofiler, leie, leiepriser, salg, utvikling

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you