Page 1

Rådhusgaten 26 600 – 1.550 m2 kontor


Innhold

04

Adkomst og kommunikasjon

06

Beliggenhet

08

Kart

12

Plantegning

26

Historie

28

En rundtur i Kvadraturen

32

Kontakt


3


4


Adkomst

Kort gangavstand til alt av offentlig kommunikasjon

Adkomst & Kommunikasjon Det er under. 5 minutters gange til Oslo S og til National­theateret hvor all offentlig kommunikasjon i Oslo passerer. Gangavstander: - Tog (Nationaltheatret): 5 minutter - T- bane ved Egertorget (Stortinget): 3 minutter - Trikk og buss: 2 minutter - Taxiholdeplass i umiddelbar nærhet Det er flere parkeringshus i nærheten med bl.a. Paleet Parkerings­hus i Prinsensgate og Bankplassen P-hus under Museet for Samtidskunst. Kommunal og gratis ladestasjon for elbiler i Kongens gate like ved Akers­hus Festning.

5


Beliggenhet / Eiendommen

Nærhet til “alt”

Beliggenhet Eiendommen ligger på et av det mest attraktive og sentrale hjørnet i øvre Kvadraturen med kort vei til Vika, Karl Johan, Bjørvika og friområdene på Akershus fest­ning. Nærmeste nabo i Kongensgate er First Hotel Grims Grenka. Festningen Kino åpner rett rundt hjørnet i det gamle renseanleg­get under Akershus Festning med plass til nesten 2.000 mennesker. Mange hyggelige spisesteder i umiddelbar nærhet, og kan nevnes Gamle Rådhus, Handsken, Festningen, Statholdergaarden, Café Engebret, Pascal, m.m. Rådhusgaten vil i fremtiden være den korteste og mest sentrale kom­ munikasjonslinje og hovedfartsåre mellom CBD o ­ mrådet Vika/Aker Brygge/Tjuvholmen på den ene siden, og CBD ­området Bjørvika på den andre siden som huser flere av landets største leietakere. Allerede finner man hoved­kontoret til PWC, KLP, Deloitte, Skatt Øst, DNB, Gjensidige etc. i Bjørvika. Eiendommen •

Eiendommen ligger på et av det mest attraktive og sentrale hjørnet i øvre Kvadraturen med kort vei til Vika, Aker Brygge og Bjørvika. Nærmeste nabo i Kongens gate er First Hotel Grims Grenka.

Ledig kontorareal på samlet ca. 1.550 kvm - fra 4. til 6. etasje. Det er heis til alle etasjene.

Leietaker kan i stor grad påvirke endelig utforming av arealene.

Kort vei til offentlig kommunikasjon.

Sykkelparkering i eiendommen.

Flere P-hus like ved.

6


7


Kart

Festningen Restaurant

et

under-

teplan, mens fordelt

pĂĽ

d ĂĽ gi over-

ge

Christiania Torv Brasserie Hansken Cafe Skansen

Nye festningen kino

un inngangs-

elemen-

delser i hele

ntuell forvir-

Planløsningen lettfattelig.

9

www.festningenkino.no

1m in.

in. 5m

Parkering Bankplassen

2

2 min.

m in.

7m

8


Aker Brygge / R책dhuskaia

5

in. m

Nationaltheateret stasjon T-bane, tog og flytog

in. 10 m

Karl Johans Gate

4 min.

min .

Oslo S T-bane, tog og flytog

9


Henrik Ibsens gate

r Co r se

va #

rie gt

7 min.

#

Nationaltheateret

tA

Ob to

de le r

Slottsparken

5 min.

s

ga t

VIKA

e

R책dhuset

AKER BRYGGE

Tjuvholmen

Akershus Festning

6 min

10


Bru

Stortinget

gat a

Domkirken

3 min.

# Oslo S.

5 min.

RĂĽ

dh P

usg

ate

n

Operaen

s g

Bjørvika 8 min. #

11


Illustrasjonsbilde

Kontorlokalene

Illustrasjonsbilde Ta kontakt med megler for 책 avklare endelig leveransebeskrivelse.

12


13


Plantegning

IDÉ-PLANTEGNING: 12 personer Cellekontor: 11 Møterom (8 pers.): 1 Resepsjon: 1 Sosial sone Kjøkken Spiserom Rekvisita

14


IDÉ-PLANTEGNING: 28 personer Cellekontor: 4 Landskapsplasser: 19 Team-kontorplasser: 4 Møterom (8 pers.): 1 Møterom (6 pers.): 2 Resepsjon: 1 Sosial sone m/kjøkken Spiserom Rekvisita

15


Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde Ta kontakt med megler for 책 avklare endelig leveransebeskrivelse.

16


17


Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde Ta kontakt med megler for 책 avklare endelig leveransebeskrivelse.

18


19


Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde Ta kontakt med megler for 책 avklare endelig leveransebeskrivelse.

20


21


Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde Ta kontakt med megler for 책 avklare endelig leveransebeskrivelse.

22


23


Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde Ta kontakt med megler for 책 avklare endelig leveransebeskrivelse.

24


25


Historie

Regina Gården – Centralhotellet

Historie Etter at gamle Oslo brant i 1624 bestemte kong Christian IV at byen skulle flyttes tvers over Bjørvika til terrenget nord for Akershus f­estning. Protester fra borgerne hjalp ikke. Denne gangen fikk de ikke, som etter alle de tidligere brannene, lov til å bygge husene opp igjen på de gamle tomtene. Den nye byen fikk navnet ­Christiania etter kongen selv og ble en moderne by med brede og rette gater m ­ ellom rettvinklede kvartaler, godt beskyttet bak festningen og o ­ mgitt av voller. Kongens nye by er den bydelen vi i dag kaller Kvadraturen. I denne delen av Kulturminneatlaset kan du lese om Kvadraturens historie gjennom 400 år, en historie som også er en viktig del av historien til det moderne Norge. Regina Gården Gården ble oppført i 1899 med rikt dekorerte fasader mot R ­ ådhusgaten og Kongensgate, med meget sentral beliggenhet i Kvadraturen – Oslo Sentrum. Gården ble bygget som hotell, først ”Centralhotellet” og senere ”­Hotel Regina” fra 1920 til 1976. I 1979 ble gården ombygget til bankvirksomhet, ”Andresen Bank”. Eiendommen har inntil nylig vært i fullt bruk som butikk- og kontorvirksomhet, men står igjen foran omfattende rehab­ iliterings-arbeider for igjen å bringe ­eiendommen ”up to date”.

26


27


Nærmiljøet

Oslos historiske sentrum

En rundtur i Kvadraturen 01. CHRISTIANIA TORV

4. BANKPLASSEN

The old marketplace from the early 1600’s. Here we find the oldest city hall from 1641 and Kvadraturens oldest building, Rådhusgata 19 from 1626/1640s.

The square surrounded by the former and present National Bank of Norway.

Christianias første torg, opprinnelig med vannpost der «Hansken» er i dag. Byens eldste rådhus, Nedre Slottsgate 1, 1641. I dag restaurant og by­museum. Rådmannsgården, Rådhusgata 19, 1626/1640-årene – ­Kvadraturens eldste bygning.

Representativt plassanlegg anlagt i 1828 med den nye statens offentlige ­bygninger omkring. Christiania Theater (revet) gjorde plassen til et kulturelt senter. Bankplassen 1, Engebret Cafe var stamsted for byens kunstnere. Bankplassen 4, 1899-1906, Norges Banks andre bygning, nå Samtids­ museum, arkitekt Olsen Hjorth. Bankplassen 2, 1986, Nor­ ges Banks nyeste hovedkvarter, arkitekter Lund og Slåtto.

2. AKERSHUS SLOTT OG FESTNING Akershus fortress and castle, earliest sections dating back to 1300’s. Påbegynt av kong Håkon V. ca 1300. I middelalderen et omfattende ­borg­anlegg. Festningen ble utviklet i tråd med moderne krav på 1600-­tallet samtidig med at den gamle middelalderborgen ble o ­ mskapt til et renessanse­slott. Etter brannen i det gamle Oslo på østsiden av Bjørvika i 1624 bestemte Christian IV at byen skulle flyttes inntil A ­ kershus festning og inngå i en samlet byfestning.

5. ARKITEKTURMUSEET The first National Bank building in the capital, now housing the Museum of Architecture. Bankplassen 3, 1826-28, Norges Banks første bygning i byen, arkitekt Grosch. Ombygget til arkitekturmuseum og tilbygget paviljong i 2008, arkitekt Fehn.

6. GREV WEDELSPLASS Square and park. Behind the square is an ancient timber building; the old military hospital.

3. MYNTGATA 2 Former Military barracks and stables. Kavalerikaserne i 3 etasjer, oppført 1898. De militære stallene (Østre og V ­ estre Kavalleristall, Artilleristallen og Ingeniørstallen) oppført 1867, arkitekter Schirmer og von Hanno.

28

Området var tidligere del av festningen, men ble etter 1818 bestemt brukt til tomter for statens nye bygninger. Plassen påtenkt som tomt for Stortinget, men ble i stedet opparbeidet som park. Logen, 1839, Grev Wedels plass 2, arkitekter Malling og Seidelin. Militærhospitalet, Grev Wedels plass 1, tømmer­bygning, flyttet hit i 1984. Opprinnelig militærhospital og seinere del av Rikshospitalet, lå opprinnelig ved Regjeringsbygningen. Oslo Byes Vel holder til her.


17

16

18 15

22

19

20 14

23 13

01

09 21

08

03

05

04

11

10 12

02

07 06

www.kvadraturen.oslo.no

7. SKIPPERGATA 3 One of the city’s earliest harbour pubs still serving beer. Bygård oppført i 1837 for skipskaptein Nils Chr. Brinch som anla skipsverft innerst i Bjørvika. Grei kafé er en av Oslos eldste med lang tradisjon som bevertningssted for sjøfolk. Det var her dikteren Henrik Wergeland traff sin tilkomne Amalie Sofie Bekkevold, dattera til inne­haveren av bevertnings­stedet.

8. DRONNINGENS GATE The city’s second town hall, Rådhusgata 7, dating from 1625. The buildings here faced the 17th-century harbour. Den opprinnelige havnefronten gikk her, og byens fornemste gårder lå ut mot havna. Rådhusgata 7, byens 2. rådhus, eldste deler fra 1625-30, seinere ombygd på 16- og 1700-tallet. Dronningens gate 11, 1647, ­Magistratgården. Har tilhørt flere rike kjøpmenn, men er nå kontorer for Fortidsminneforeningen. Tollbugata 10, Krigsskolebygningen.

29

Byantikvaren

Oppført av Norges kansler Jens Bjelke, ca 1640, ombygget i 1765. Krigs­skolen flyttet inn i 1802.

9. DRONNINGENS GATE 15 Central post office, opened in 1924. Converted to residential and business use in 2007. Hovedpostkontor, 1918-1924 i nasjonalromantisk stil., arkitekt R. E. J­ acobsen. Kanonkula i veggen ved hjørnet Tollbugata stammer fra s­ venskenes beleiring av Akershus i 1716. Flyttet fra veggen i huset som sto her tidligere. Ombygget til boliger og forretninger i 2007.

10. OSLO BØRS Stock Exchange, built 1828 in the Empire style. Tollbugata 2, 1826-28, arkitekt Grosch, empire stil. Oppført i byens første park, Grønningen.


Nærmiljøet

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

11. FRED OLSENS GATE 2 Mansion built for one of the city`s early industrialists. Now offices for the s­ hipping company Fred Olsen & Co.

av 1700-tallet. Trærne på Christian Frederiks plass er rester fra Paléhaven, anlagt i 1760-årene, mellom Paleet og sjøen.

Treschow-gården, oppført 1710 i barokk stil for admiralitetsråd G ­ erhard Treschow, seinere hotell. Nå kontorer for rederiet Fred. Olsen & Co.

13. JERNBANETORGET

12. BJØRVIKA

Hovedbanen, Norges første jernbane, ble anlagt i 1854 mellom ­Christiania og Eidsvoll. Hovedbanegården oppført 1854, arkitekter Schirmer og von Hanno. Deler av denne bygningen er delvis bevart på nordsiden av nåværende bygning, Østbanestasjonen, oppført 1879-82, arkitekt G. A. Bull med fasade i nyrenessanse. Oslo Sentralstasjon, 198086 Engh- og Seip arkitektkontor as. Jernbanetorget 2, Den norske Amerikalinje, oppført ­1916-19, arkitekter Bjercke og Eliassen i barokkiserende ny-Louis seize-stil. Karl Johans gate 1, Det Forenede Dampskibsselskap, oppført i nordisk nybarokk i 1925, arkitekt M. Poulsseon.

Bjørvika was the city`s harbour. Here we find the customs buildings and the remains of the garden of an 18th century mansion. Den gamle byen Oslo lå på østsida av Bjørvika. Etter at den siste av mange branner raserte byen i 1624, bestemte kong Christian IV at den skulle flyttes tvers over vika til terrenget bak festningen. Bjørvika, eller by-vika som navnet betyr, var byens havn - både da byen lå på østsiden, og da byen ble flyttet. Tollboden, 1896, arkitekt Schirmer og Tollpakkhuset, 1845-50, arkitekt Nebelong, lå opprinnelig ved kaikanten. Lenger inn lå Paleet, kammer­herre Bernt Ankers bolig, som var byens senter for offentlig og selskapelig liv i siste halvdel

30

Norway’s first railway station, established in 1854, later extended several times. Railway hub then and now., Neo-Renaissance part on the square dating from the 1880s.


14. KARL JOHANS GATE 12 Residential and commercial building constructed in the Tudor Gothic style, built after a great fire of 1858. Bolig- og forretningsgård oppført i engelsk gotikk i hele 5 etasjer, 1859. Arkitekt von Hanno. I 1858 brant mange gårder i dette området. De nye bolig- og forretningsgårdene innvarslet en ny tid.

Akershus Fortress, which was closed when the 16th-century city was established. Opprinnelig en fjellknaus som inngikk i festningsvollen. Opparbeidet som plass omkring 1880. Akersgata følger den gamle ferdselsveien ut fra Akershus festning som ble stengt da 1600-tallsbyen ble etablert. Stortinget, Karl Johans gate 22, oppført i 1861-66, arkitekt Langlet, utvidet 1951-59, ark Nils Holter. Stortingssalen framstår som en rotunde i eksteriøret. ­Skreddergården, A ­ kersgata 20, forretningsgård oppført i 1894, arkitekt Reuter.

15. OSLO DOMKIRKE The city’s cathedral, consecrated in 1697 and restored and remodeled about 1850. Da kirka ved Christiania torv brant i bybrannen 1686 ble det besluttet at ­byens kirke skulle flyttes hit utenfor den opprinnelige 1600-talls byens voller. Bestemmelsen om Christiania som befestet by ble oppgitt. Kirka ble oppført i 1697, ombygget ca 1850, Bl.a. ble tårnet forhøyet og fikk ny avslutning og interiøret endret fra barokk til nygotikk, arkitekt Alexis de Chateauneuf. Basarene, 1840-59 Stortorvet 1b, opprinnelig slakterboder og Brannvakten, 185456, med tårn for slangetørk. Begge i romantisk middel­ alderkopierende stil, arkitekt Chr. Grosch.

19. PRINSENS GATE/ØVRE SLOTTSGATE Street junction with characteristic buildings housing businesses, erected in the 1890’s. Gatekryss med karakteristiske forretningsgårder oppført på 1890-tallet. Typisk for disse er bærende jernkonstruksjon, store vindusfelt i to ­etasjer og rikt dekorerte fasader.

20. KONGENS GATE 23

16. STORTORVET

Department store built in 1930 in the art deco style for Steen & Strøm, a ­ rchitect O. Sverre.

Market in front of the Oslo Cathedral, and the main marketplace of the city from the 1730’s. The buildings around the square date from several different periods.

Varemagasin, oppført 1930 i art deco stil for Steen & Strøm, arkitekt O. Sverre. Opprinnelig med overlyshall gjennom alle etasjer og med byens første rulle­trapp.

Kongens gate var 1600-tallsbyens viktigste gate. Den førte fra Store V ­ oldport, som lå omtrent der dagens Karl Johans gate krysser K ­ ongens gate, og til festningen. Torget ble opparbeidet i 1730 foran Oslo D ­ omkirke og ble et knutepunkt for torghandel og markeder. Bebyggelsen rundt torget stammer fra flere perioder. Grensen lå opprinnelig utenfor byen. Her vokste det fram forstadsbebyggelse, bl.a Stortorvets G ­ jæstgiveri, Grensen 1 oppført ca 1700 Svaneapoteket, Karl Johans gate 13, byens eldste apotek. Oppført av ­apotekeren (som også bodde i gården) i 1896, arkitekt Ekman. Rikt interiør med glasshimling malt av dekorasjonsmaler Wilhelm von Krogh.

21. KIRKEGATA 14-16-18 Sumptuous bank building, built in the new baroque style, 1915-21, ­architects W. Hansteen and H. Bull. Bankpalass oppført i nybarokk stil for Centralbanken, 191521, arkitekter W. Hansteen og H. Bull.

22. ØVRE VOLLGATE 15 The city’s first private school for girls. Built in 1860.

17. EGERTORGET Open space where the eastern and the western parts of Oslo’s main street, Karl Johans gate were connected in the 1840’s. Here we find Norways oldest existing illuminated advertising board. Dagens Karl Johans gate var inntil 1840 delt i to. Egertorget oppsto da bebyggelsen her ble fjernet for å få et sammenhengende gateløp. Her finner vi Norges eldste lysreklame, Freiareklamen fra 1901. Horngården, K.J. gate 18/Øvre Slotts gate 21, byens første «høyhus» oppført i funksjonalistisk stil i 1930, arkitekt Backer.

18. WESSELS PLASS The square is originally a crag which formed part of a fortress meadow. ­Akersgata follows the historic road from the

31

Nissen pikeskole seinere fattighospital, nå Bokhandlernes hus. Oppført i 1860, arkitekt Langlet - samme som tegnet Stortinget.

23. RÅDHUSGATEN 23B OG 25 Rådhusgata 23b was constructed in 1917. Post-modern extension 1 ­ 983-86. Rådhusgata 25 built for the Norwegian Shipowners’ Association in the ­functionalist style, 1934. Rådhusgaten førte opprinnelig fram til Piperviksporten. Gatas gjennom­brudd fram til dagens Rådhusplass/Pipervika kom i 1881.Rådhusgata 23b ble oppført i 1917, arkitekt H. Bull. Postmodernistisk påbygg 1983-86, Platou Arkitekter as. Rådhusgata 25 oppført for Norges Rederiforbund i funksjonalistisk stil, 1934, arkitekter Bjercke og Eliassen.


NE

Rådhusgaten 26 Kontakt Henvendelse i fm. interesse for denne eiendommen bes rettet til NAI FirstPartners Næringsmegling v/

Sabine Jennica Bartler Næringsmegler MNEF 2301 1417 9321 0062 sb@nai.no Tor Bergan Partner/Næringsmegler MNEF 2301 1416 9078 0452 tb@nai.no www.nai.no

NAI FirstPartners Næringsmegling v/ Real Team AS, Dronning Mauds gate 10, N-0117 Oslo

Rådhusgaten 26 - Kontorlokaler  

NAI Firstpartners