Page 1

ledige lokaler

Vi presenterer i denne utgaven et variert tilbud av lokaler til leie og en kort markedsoppdatering.

mai 2013


MODERAT UTVIKLING

INNHOLD RÅDHUSGATEN 26

03

H. HEYERDAHLS GATE 1

04

ROALD AMUNDSENS GATE 6

05

GRENSEN 9B

05

KIELLANDSHUS

06

PILESTREDET 75 C

07

NYDALSVEIEN 15

07

SANDAKERVEIEN 116

08

ENSJØVEIEN 20

09

ENSJØVEIEN 16-18

10

ENSJØVEIEN 22

10

GLADENGVEIEN 3 B

11

STEINKJER

11

FREDRIKSTAD/DIKEVEIEN 33

12

SARPSBORG/EIKVEIEN 14

12

KROKSTADELVA

13

GJØVIK

13

ÅLESUND

14

FAUSKE

14

Godt inn i mai er aktiviteten fortsatt god i både transaksjons- og i leiemarkedet. Vi har forventninger om at tempoet skal stige jevnt og trutt frem til sommeren. Arealabsorbsjonen i 2012 tok unna for et historisk høy arealtilførsel i form av nybygg, noe som medførte til at ledigheten kun økte med ca. 80.000 kvm. Fra 2013 vil det være et synkende volum av ferdigstilte nybygg som vil bidra til gradvis synkende arealledighet.

TRANSAKSJONSMARKEDET

Norsk økonomi er inne i en høykonjunktur, der kapasitetsutnyttelsen er høyere enn normalt. I løpet av fjoråret ble det skapt ca. 50.000 flere arbeidsplasser, noe som er med på å sette fart i norsk økonomi og transaksjonsmarkedet. Makrotall for Norge indikerer også en jevn god utvikling, selv om vi er sårbare for store fall i oljeprisen. Norsk økonomi er tydelig todelt. Aktiviteten i fastlandsbedriftene som leverer innsats- og investeringsvarer og tjenester til oljesektoren er høy. På den annen side finner vi eksportørene av tradisjonelle varer som metaller, mineraler og papirvarer. Disse eksportørene sliter med svak etterspørsel fra kriserammede land, en sterk krone og et høyt kostnadsnivå. Økt bruk av obligasjonsfinansiering avlaster tradisjonell bankfinansiering og legger til rette for at større transaksjoner vil kunne finne sted. Et stykke inn i mai ligger det totale transaksjonsvolumet på ca. NOK 12 milliarder. Vi har en forventning om at totalvolumet skal nærme seg fjorårets volum. Baserer vi oss på hva som skjedde i fjor, så var volumet i første halvår ca. NOK 17 milliarder om vi trekker ifra DNB-bygget. Halvårlig transaksjonsvolum til sommeren kan ligge et sted opp mot NOK 20 milliarder.

LEIEMARKEDET

I løpet av 2012 ble det ferdigstilt ca. 290.000 kvm nybygg i stor Oslo. Dette førte som nevnt til en økning i ledigheten. Ser vi tilbake på et ledighetsfall høsten 2012 er vi nå tilbake til nivået for et år siden. Totalt sett er det

estimert ca. 700.000 kvm ledige kontorarealer i Oslo, Asker og Bærum i dag, tilsvarende en ledighet på ca. 7 %. Det positive med den økte ledigheten er at ledigheten i hovedsak skyldes en økt tilførsel av areal i form av nybygg. Oslo har i flere år vært på ­etterskudd med nybygging og prosjekter som har vært oppstartsklare og som har blitt satt på vent. Det har resultert i en rekordutbygging i fjor og i de nærmeste årene. Vi registrerer at nybyggene er utleid mens det står ­ledige arealer igjen i byggene som blir fraflyttet. Mange av de lokalene som blir fraflyttet er lokaler som har behov for rehabilitering, noe som resulterer i at de vil være ute av markedet i ca. 8–12 mnd. Vi ser igjen leiepriser opp mot toppnivået 2007, men “humøret” er ikke det samme blant leietakerne. Det råder stor arealforsiktighet og leietakerne tenker kostnadseffektivitet. Både i 2013 og i 2014 er det ca. 700.000 kvm som har kontraktsutløp for reforhandling eller nyinngåelse i Oslo. Av dette volumet utgjør ca. 25 % lokaler beliggende i indre by/sentrum. Nåværende leiekontrakt blir ofte reforhandlet og selskapene utsetter flytteprosessen til etter at behovet er prekært. Areal­ effektive bygg, og bygg med gode fellesfasiliteter, vinner leietakeren. Når leietakeren dekker sitt arealbehov, men slipper å leie hele arealet eksklusivt, blir totaløkonomien bedre og det sosiale aspektet ivaretas.

KORT OPPSUMMERT

Vi har god tror på både utleie- og transaksjons­markedet i 2013 og har forventning om at totalvolumet skal nærme seg fjorårets volum. Dette er selvfølgelig tidlig å indikere allerede i mai og det avhenger av mange små og store prosesser, men ut fra tempoet vi merker kan det være oppnåelig. Marianne Ellila Daglig leder i NAI FirstPartners


TIL LEIE

600–2.400 m2 kontor + 300 m2 butikk

Rådhusgaten 26

•■ Eiendommen■er■under■■totalrehabilitering■ med■bl.a.■nytt■inngangsparti■/■atrium,■ ■ventilasjonsanlegg■m.m. •■ ■Ferdigstillelse■ved■årsskiftet■2013■/■2014 •■ 4■kontoretasjer■på■ca.■600■m2 •■ Heis■til■alle■etasjer •■ Parkering■kan■tilbys •■ Leietaker■kan■i■stor■grad■påvirke■løsning •■ Butikk■/■servering■på■ca.■300■m2■i■1.■etasje■ +■showroom■/■lager.■Kan■deles.

Kontaktinformasjon: Tor■Bergan■■ /■9078■0452■/■tb@nai.no Sabine■Jennica■Bartler■ /■9321■0062■/■sb@nai.no

3


TIL LEIE

800 m2 kontor

Hieronymus Heyerdahls gate 1

•■ 800■m2■kontorlokaler■i■7.■etg.■med■panoramautsikt■over■Rådhusplassen■og■fjorden

•■ Svært■representativ■og■profi■lert■eiendom •■ Attraktivt■beliggenhet■med■nærhet■til■alt •■ Lokaler■med■fantastisk■utsikt■mot■ Rådhusplassen■

•■ Garderober■og■sykkelparkering■i■underetasje •■ Veldrevet■eiendom,■med■meget■høy■teknisk■ standard

Kontaktinformasjon: Kristoffer■Hagelsteen■/■4748■8787■/■kh@nai.no

4


TIL LEIE

700–986 m2 BTA

Roald Amundsens gate 6 •■ Svært■attraktive■kontorlokaler■til■fremleie■i■Roald■ Amundsens■gate■6.

•■ Meget■sentralt■rett■ved■Rådhuset,■Nationaltheateret■ og■Vika

•■ Profi■lert■eiendom■med■stilsikker■arkitektur.■ •■ Representative■kontorlokaler •■ Stort■felles■møterom■i■bygget■for■kontorbrukere.■ Felles■garderobe■og■sykkelparkering■i■bygget.

•■ Kontorene■kan■leies■på■kort■eller■lengere■leiekontrakt.

Kontaktinformasjon: Kristoffer■Hagelsteen■

TIL LEIE

605 –2.799 m2 kontor

/■4748■8787■/■kh@nai.no

Grensen 9B •■ Fra■605■–■2.799■m2 •■ Meget■sentralt■i■Oslo■Sentrum •■ I■pulserende■Grensen,■nær■Tinghuset,■Stortorvet■ og■Karl■Johans■gate

•■ Alle■former■for■offentlig■kommunikasjon■i■ umiddelbar■nærhet

•■ Utleier■tilpasser■og■skreddersyr■lokaler■etter■ leietakers■ønsker

•■ Opplegg■for■kantine■i■toppetasje■med■solrik■ terrasse

Kontaktinformasjon: Kristoffer■Hagelsteen■/■4748■8787■/■kh@nai.no

5


TIL LEIE

150 – 650 m2 butikk

Kiellands Hus

•■

•■ •■ •■ •■

6

Kiellands■Hus■er■et■trivelig■nærsenter■og■ ■omfatter■i■dag■en■god■miks■av■leietakere■ som■bl.a.■Vinmonopolet,■ICA,■Anton■Sport,■ ■Narvesen,■ARK■Bokhandel,■Hair■&■There■ Frisør■m.fl■. Vi■kan■tilby■moderne,■trivelige■og■lyse■ ■lokaler■–■for■både■mindre■og■større■butikker Alle■butikker■har■god■eksponering■på■begge■ fasader■som■vender■ut■mot■Aleksander■ Kiellandsplass God■parkeringsdekking■–■150■p.■plasser Vi■har■ledige■lokaler■ved■siden■av■■Vinmonopolet

Kontaktinformasjon: Sabine■Bartler■

/■9321■0062■/■sb@nai.no


TIL LEIE

700 –1.200 m2 kontor

Pilestredet 75 C

•■ Kontorlokaler■fra■700■–■1.200■m² •■ Kontor/lager■187■m² •■ Lokalene■kan■tilpasses■ny■leietaker •■ Kort■avstand■til■offentlig■kommunikasjon •■ Gode■parkeringsmuligheter •■ Rimelig■kortidsleie

RIMELIG KORTTIDSLEIE

TIL LEIE

203 –1.449 m2 kontor

Kontaktinformasjon: Sabine■Jennica■Bartler■ /■9321■0062■/■sb@nai.no Bent■Roar■Ekse■ /■9349■2055■/■bre@nai.no

Nydalsveien 15 •■ Unike■kontorlokaler■til■leie■i■Nydalen.■Mulighet■for■å■få■

særpregete■lokaler■i■hyggelige■og■effektive■omgivelser■ rett■ved■Akerselva • 1. etg:■■688■m2■(kan■deles■i■henholdsvis■203■m2■og■ 485■m2) • 2. etg:■699■m2■kontorlokaler •■ Arealene■passer■for■to■ulike■leietakere,■eller■en■leie■taker■ som■leier■begge■etasjer •■ Eiendommen■ligger■sentralt■til■i■Nydalen,■kort■vei■fra■ Nydalen■T-bane■og■busstasjon.■Mulighet■for■leie■av■ parkeringsplasser •■ Utleier■har■igangsatt■oppussing■av■arealene •■ Nydalsveien■15■passer■bedrifter■innen■kreativ■virksomhet,■ kurs,■undervisning■m.m •■ Eiendommen■senere■totalrehabilitert■til■kontorvirksomhet

Kontaktinformasjon: Kristoffer■Hagelsteen■ /4748■8787■/■kh@nai.no Bent■Roar■Ekse■ /■9349■2055■/■bre@nai.no

7


TIL LEIE

Ca. 800–2.082 m2 kontorarealer

Sandakerveien 116

•■ •■ •■ •■ •■ •■

8

■ .874■m2■kontorlokaler 2 ■Arealeffektive■og■moderne■lokaler ■Parkering,■kantine■og■felles■takterrasse ■Rett■ved■Nydalens■buss■og■T-bane■stasjon ■Alle■Nydalens■service■fasiliteter 6.000■m2■utleid

Kontaktinformasjon: Bent■Roar■Ekse■ /■9349■2055■/■bre@nai.no Kristoffer■Hagelsteen■/■4748■8787■/■kh@nai.no


TIL LEIE

2.000 – 3.900 m2

Ensjøveien 20

•■ •■ •■ •■ •■ •■ •■

Veldig■god■beliggenhet Nye■Ensjø■T-banestasjon■50■m■unna. Bygget■totalrenoveres■til■dagens■tekniske■ standard Godt■egnet■for■enbruker■alternativt■ to■brukere Ledig■areal■fra■2.000–3.900■m2 Lokalene■tilpasses■etter■leietakers■ønsker■ og■behov. Parkering■i■byggets■parkeringshus■eller■ på■terreng.

Kontaktinformasjon: Bent■Roar■Ekse■ Bjørn■Einar■Sundby■

/■9349■2055■/■bre@nai.no /■9060■5753■/■bes@nai.no

9


TIL LEIE

460 m2 kontor

Ensjøveien 16-18 •■ Kontorlokalene■holder■god■standard •■ 3.■etg.■460■m2■ •■ God■parkeringsdekning■i■byggets■p-hus,■ samt■på■terreng

•■ Ensjø■T-banestasjon■beliggende■50■m■ fra■bygget

•■ God■adkomst■til■og■fra■hovedfartsårer■ •■ Ensjøbyen■er■i■stor■forvandling •■ Fellesarealer■er■under■oppussing

Kontaktinformasjon: Bent■Roar■Ekse■ Bjørn■Einar■Sundby■

TIL LEIE

193–582 m2 kontor

/■9349■2055■/■bre@nai.no /■9060■5753■/■bes@nai.no

Ensjøveien 22 •■ 2.■etg.■193■m2■BTA■i■oppgang■B •■ 2.■etg.■582■m2■BTA■i■oppgang■A •■ Sentral■beliggenhet■på■Ensjø •■ Ensjø■T-banestasjon■på■andre■siden■av■veien •■ Bra■med■parkering •■ Lokalene■tilpasses■ny■leietaker

10

Kontaktinformasjon: Bent■Roar■Ekse■ /■9349■2055■/■bre@nai.no Bjørn■Einar■Sundby■ /■9060■5753■/■bes@nai.no


TIL LEIE

765 m2 kontor + 50–500 m2 lager

Gladengveien 3 B

•■ Lyse,■gjennomgående■kontorlokaler■med■god■

standard■–■765■m2 •■ Lager■fra■50■–■500■m2■kan■leies■i■tillegg •■ Eiendommen■ligger■stille■og■rolig■til,■godt■tilbaketrukket■på■Ensjø •■ Lokalene■er■innredet■hovedsakelig■i■åpent■landskap,■ 4■kontorer■/■stillerom■og■3■møterom/■team■kontorer■ hvorav■ett■har■plass■for■ca.■20-25■personer •■ Offentlig■kommunikasjon,■som■T-bane■og■buss■ i■umiddelbar■nærhet •■ Gode■parkeringsmuligheter■■■

Kontaktinformasjon: Sabine■Jennica■Bartler■/■9321■0062■/■sb@nai.no

TIL LEIE

858 –1.062 m2 butikk / showroom / kontor

Steinkjer

•■ Sentralt■beliggende■i■Steinkjer■Handelspark■som■ er■et■dominerende■handelsområde■med■bl.a.■■butikker■ som■KID■interiør,■Møbelringen,■Biltema,■Jysk,■ Kvik■Kjøkken,■Plantasjen■m.fl■.■I■tillegg■er■det■en■del■ kontor■leietakere. •■ Lokalene■ligger■på■gateplan■med■gode■profi■leringsmuligheter. •■ Store■åpne■arealer■med■god■takhøyde. •■ Egner■seg■godt■for■butikk,■men■kan■også■benyttes■ til■lager,■showroom■og■kontor.

Kontaktinformasjon: Sabine■Jennica■Bartler■ /■9321■0062■/■sb@nai.no

11


TIL LEIE

1.260 m2 forretningslokale

Gjøvik

•■ Handelslokaler■til■leie■i■ferdig■nybygg■på■Gjøvik■i■ etablert■handelsområde■–■Kallerud■Handelspark

•■ Lokalene■har■stort■og■lett■tilgjengelig■varemottak •■ Lokalene■har■god■takhøyde •■ Svært■gode■profi■leringsmuligheter■på■bygget,■fra■ fl■ere■sider

•■ Handelsaktører■som■bl.a■COOP■xtra,■COOP■obs■

Bygg,■Expert,■JULA,■MX-Sport,■Europris,■Bohus,■ Felleskjøpet,■Jysk,■Meca■er■godt■etablerte■i■dette■ området

Kontaktinformasjon: Sabine■Jennica■Bartler■ /■9321■0062■/■sb@nai.no Bent■Roar■Ekse■ /■9349■2055■/■bre@nai.no

TIL LEIE

757 m2 forretningslokale

Fredrikstad/Dikeveien 33 •■ Flott■forretningslokale■på■757■m2 •■ Lokalene■holder■god■teknisk■standard •■ Tidligere■en■Rema■1000■forretning •■ Veletablert■bolig■og■næringsområde■på■Rolvsøy •■ Rikelig■med■p-plasser •■ Egner■seg■godt■til■fl■ere■virksomheter

Kontaktinformasjon: Bent■Roar■Ekse■ /■9349■2055■/■bre@nai.no Sabine■Jennica■Bartler■ /■9321■0062■/■sb@nai.no

12


TIL LEIE

1.058 m2 forretningslokale

Sarpsborg/Eikveien 14 •■ Bra■forretningslokale■på■1.058■m2 •■ Lokalene■holder■bra■standard •■ Tidligere■en■Rema■1000■forretning •■ Bolig■og■næringsområde■i■umiddelbar■nærhet. •■ 63■parkeringsplasser■på■terreng •■ Eiendommen■kan■også■vurderes■solgt. •■ Egner■seg■godt■til■fl■ere■virksomheter

Kontaktinformasjon: Bent■Roar■Ekse■ /■9349■2055■/■bre@nai.no Sabine■Jennica■Bartler■ /■9321■0062■/■sb@nai.no

TIL LEIE

750 m2 forretningslokale

Krokstadelva •■ Innarbeidet■forretningslokale■på■tettstedet■ Krokstadelva■i■Nedre■Eiker■kommune■ –■Gamle■Riksvei■196 •■ Eiendommen■har■en■bra■plassering■med■god■ ■eksponering •■ Lokalene■er■godt■vedlikeholdt,■og■oppfyller■dagens■ krav■til■tekniske■løsninger •■ God■parkeringsdekning •■ Ledig■nå

Kontaktinformasjon: Sabine■Jennica■Bartler■/■9321■0062■/■sb@nai.no

13


TIL LEIE

1.045 m2 forretningslokale

Ålesund •■ Lokalene■ligger■nær■havna■i■Ålesund■ –■Nedre■Strandgata■51

•■ Bygget■er■plassert■langs■E136■i■et■område■ med■mange■boliger,■samt■nærings-■og■ forretningsvirksomhet •■ Lokalet■er■tidligere■blitt■brukt■til■dagligvareforretning,■ og■oppfyller■dagens■krav■til■tekniske■løsninger •■ Godt■med■parkering •■ Ledig■nå

Kontaktinformasjon: Sabine■Jennica■Bartler■/■9321■0062■/■sb@nai.no

TIL LEIE

1.200–2.400 m2 forretningslokale

Fauske

•■ Eiendommen■har■en■meget■sentral■og■kanskje■en■av■ Fauskes■beste■beliggenheter■for■handelsvirksomheter –■Sjøgata■58 •■ Bygget■er■plassert■nær■E6 •■ Innarbeidet■forretningslokale •■ Lokalet■er■godt■vedlikeholdt,■og■oppfyller■dagens■ krav■til■tekniske■løsninger •■ God■parkeringsdekning •■ Ledig■nå

Kontaktinformasjon: Sabine■Jennica■Bartler■ /■9321■0062■/■sb@nai.no

14


KOLLEGER I TEAMET

FRA VENSTRE:

Sabine Jennica Bartler Bent Roar Ekse Kevin Wiget Alexander O. Olaso Kristoffer Hagelsteen Eiliv Christensen Mona Bakken Tor Bergan Bjørn Einar Sundby Marianne Ellila Geir Atle Finden

Næringsmegler MNEF Eiendomsrådgiver Eiendomsrådgiver Eiendomsrådgiver Eiendomsrådgiver CEO / Partner Kontorleder Næringsmegler MNEF / Partner Partner Daglig leder / Fagansvarlig / Næringsmegler MNEF Eiendomsrådgiver

/ 9321 0062 / 9349 2055 / 9930 2423 / 9209 7954 / 4748 8787 / 4130 9999 / 9772 8266 / 9078 0452 / 9060 5753 / 9180 0553 / 9598 8500

VÅR PLATFORM

INTERNASJONAL TILKNYTNING

■■ ■■ ■■ ■■

■■

Fullsortiments meglerforretning Salg, Kjøp, Utleie, Søk, Utvikling, Verdivurdering, Rådgivning Etablert i 2000 Uavhengig og partnereiet

■■ ■■

/ sb@nai.no / bre@nai.no / kw@nai.no / ao@nai.no / kh@nai.no / ec@nai.no / mb@nai.no / tb@nai.no / bes@nai.no / me@nai.no / gaf@nai.no

NAI Global – verdens største nettverk av lokalt eide megler- og rådgivningsselskaper Representert i alle viktige markeder over hele verden Over 5.000 rådgivere / meglere fordelt på over 350 kontorer i mer enn 55 land

Dronning Mauds gt 10 Postboks 1540 Vika, 0117 Oslo www.nai.no - www.naiglobal.com

2301 1400 post@nai.no


KOMPETENT – LØSNINGSORIENTERT – PÅLITELIG Kjøp / Salg  -  Utleie - Søk - Rådgivning - Utvikling - Verdivurdering

NAI FirstPartners, Dronning Mauds gate 10, Postboks 1540 Vika, 0117 Oslo • Tlf: 2301 1400 • Epost: post@nai.no • www.nai.no

NAI Ledige Lokaler Mai 2013  

NAI Ledige Lokaler Mai 2013