Page 1

ledige lokaler

Vi presenterer i denne utgaven et variert tilbud av lokaler til leie og en kort markedsoppdatering.

februar 2013


MULIGHETER

INNHOLD RÅDHUSGATEN 26

03

H. HEYERDAHLS GATE 1

04

FR. NANSENS PLASS 7

05

STRANDVEIEN 15

06

GRINI NÆRINGSPARK 1

06

PILESTREDET 75 C

07

GRENSEN 9B

07

NYDALSVEIEN 15

08

SANDAKERVEIEN 116

08

ENSJØVEIEN 16-18

09

GLADENGVEIEN 3 B

09

ENSJØVEIEN 22

10

ØSTENSJØVEIEN 15B/15D

10

HJALMAR BRANTINGS V. 8

11

ULVENVEIEN 83

11

GJØVIK

12

KROKSTADELVA

12

NORDFJORDEID

13

ÅLESUND

13

KRISTIANSUND

14

FAUSKE

14

Halvveis inn i Q1 registrerer vi god aktivitet både i transaksjons- og i leiemarkedet. Med økt risikopåslag de siste årene ser vi at utviklings- og lavrisikoprosjekter utgjør en høy andel av transaksjonsmarkedet. Fra 2013 vil det være et synkende volum av ferdigstilte nybygg som vil bidra til gradvis synkende arealledighet. TRANSAKSJONSMARKEDET 2012 ble et godt år for næringseiendom, målt etter transaksjonsvolum. Sum registrerte enkelttransak­sjo­ ner på over kr 50 mill passerte 50 milliarder. Som alltid i år med stort volum er det en håndfull enkelttransaksjoner mellom store aktører som utgjør en vesentlig del av volumet. Vi forventer at bankenes begrensede utlånskapa­sitet og – vilje fortsetter inn i 2013, men at dette vil bli kompensert av en videre vekst for obligasjonslån, primært for de større transaksjonene. På denne bak­ grunn ser vi relativt lyst på transaksjonsmarkedet også i 2013. Makrotall for Norge indikerer også en jevnt god utvikling, selv om vi er sårbare for store fall i oljeprisen. Vi forventer fortsatt investorfokus på de to «ytterpunktene» i markedet: lavrisikoprosjekter (lange kontrakter med solide leietakere) og utviklings­ prosjekter (både næring og boligkonvertering). I NAI FirstPartners har vi nå i Q1 2013 en opp­ dragsmasse som vi ser positivt på mulighetene til å løse i 1. halvår. Vi registrerte i januar årets første transaksjon, og øvrige oppdrag befinner seg i ulike faser fra informasjonsinnhenting til budfase. Generelt er det en overvekt av «stille salg» der oppdragsgiver foretrekker at vi identifiserer og kontakter de mest aktuelle kjøperne. Full annonsering/ markedsføring er blitt unntaket snarere enn regelen. LEIEMARKEDET Arealledigheten i Oslo fortsetter å synke og er i dag på rett over 7 %. Vi forventer at den nedadgående trenden i ledighet vil fortsette å synke med ca. 1 % poeng i året over de neste par årene. Dette er et resultat av færre igangsatte nybygg og den store aktiviteten i

konvertering til bolig som tar mye areal ut av marke­ det. Det er mange nybygg som har blitt ferdigstilt i 2012, men majoriteten av disse er allerede utleid. Mange av de lokalene som disse bedriftene har flyttet ifra er lokaler som har behov for rehabilitering, noe som resulterer i at de vil være ute av markedet i ca. 8-12 mnd. Grunnet den relativt lave arealledigheten i sentrum, begrenset antall store kontorlokaler som er tilgjengelige på markedet, og stadig økende leiepriser, er det forventet at det i en økende grad vil bli flere bedrifter som velger lokaler utenfor sentrumskjernen. Trenden blant større leietakere er at de starter sine søk etter nye lokaler i god tid før de skal flytte, gjerne flere år i forveien. Vi ser at leietakerne er forsiktige i sine beslutninger ved signering av ny leiekontrakt. En av grunnene er usikkerhet med økonomien i Europa og hvilke effekt den vil få for Norge generelt og for egen bedrift spesielt. I forkant av kontraktsignering, og gjerne ved rådgivning av en søkemegler, gjennomgår leietakerne sitt eget arealbehov nå, og noen år frem i tid, slik at de ikke leier unyttige arealer. Arealeffektive bygg og bygg med gode fellesfasiliteter ser vi vinner leietakeren. Her får leietakeren dekket sitt arealbehov, men slipper å leie hele arealet eksklusivt. Bedriften kan leie et stort møterom eller auditorium de få gangene i året som de har behov for det. KORT OPPSUMMERT Vi tror på generell basis at 2013 vil bli et mer krevende år enn foregående år, men det gir også muligheter. Vinnerne vil være gårdeierne som har bygg med «riktig beliggenhet», er à jour med oppgradering med tanke på miljø- og arealeffektiv utnyttelse, god intern-­ kommunikasjon, samt god teknisk standard og ventilasjon. Marianne Ellila Daglig leder i NAI FirstPartners


TIL LEIE

460–2.650 m2 kontorlokaler

Rådhusgaten 26

■ ■ ■ ■ ■ ■

Eiendommen går for tiden igjennom en fullstendig og tidsriktig oppgradering Ferdigstillelse forventes kvartal 3, 2013 – med “alt” nytt! 5 kontoretasjer på ca. 600 m2 BTA Leietaker kan i stor grad påvirke Butikk/servering på ca. 300 m2 i 1. etg. + showroom/lager. Kan deles Lokalene kan egne seg for både en og flere brukere da lokalene lett lar seg dele opp

Kontaktinformasjon: Tor Bergan / 9078 0452 / tb@nai.no Sabine Jennica Bartler / 9321 0062 / sb@nai.no

3


TIL LEIE

791 m2 kontor

Hieronymus Heyerdahls gate 1

■ ■ ■ ■ ■ ■

791 m2 kontorlokaler i 7. etg. med panoramautsikt over Rådhusplassen og fjorden Svært representativ og profilert eiendom Attraktivt beliggenhet med nærhet til alt Lokaler med fantastisk utsikt mot Rådhusplassen Garderober og sykkelparkering i underetasje Veldrevet eiendom, med meget høy teknisk standard

Kontaktinformasjon: Kristoffer Hagelsteen / 4748 8787 / kh@nai.no

4


TIL LEIE

627–1.297 m2 kontorer

Fridtjof Nansens Plass 7

■ ■ ■ ■ ■ ■

Toppetasjene i Fridtjof Nansens Plass 7 Gjennomgående og lyse lokaler med høy teknisk standard Totalt 1.297 m2, 7. og 8. etg. på hhv. 670 og 627 m2. Kan leies samlet eller hver for seg Utgang til stor flott terrasse fra 7. etasje med fantastisk utsikt En eiendom med en tidløs og klassisk eksklusivitet Eiendommen har gjennomgått betydelige oppgraderinger i 2012

Kontaktinformasjon: Kristoffer Hagelsteen / 4748 8787 / kh@nai.no

5


TIL LEIE

566 m2 kontorer

Strandveien 15 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Lyse lokaler i 7. etasje Moderne kontorbygg med gjennomført arkitektur og materialbruk Sentralt på Lysaker Meget attraktivt kontorstrøk som har optimal beliggenhet i forhold kommunikasjon Stor flott kantine til bruk for kontorleietakere Mulig leie av parkeringsplasser Egen stor terrasse

Kontaktinformasjon: Kristoffer Hagelsteen / 4748 8787 / kh@nai.no

TIL LEIE

940 m2 kontor/butikk/lager

Grini Næringspark 1 ■ ■

Sentralt beliggende midt mellom Røa og Bekkestua – nedenfor Østerås Samlet er det ledig ca. 940 m2 i bygget, og arealene fordeler seg slik; • ca. 407 m2 lyse kontorer med normalt god standard • ca. 380 m2 butikk • ca. 150 m2 lager Her er muligheten for å bli nabo med bl.a. Møbelringen, KID, Europris+, Mazda, EVO Fitness med flere – som alle gjør det bra!

Kontaktinformasjon: Sabine Jennica Bartler / 9321 0062 / sb@nai.no Tor Bergan / 9078 0452 / tb@nai.no

6


TIL LEIE

700–1.200 m2 kontor

Pilestredet 75 C

■ ■ ■ ■ ■ ■

RIMELIG KORTTIDSLEIE

TIL LEIE

Kontorlokaler fra 700 – 1.200 m² Kontor/lager 187 m² Lokalene kan tilpasses ny leietaker Kort avstand til offentlig kommunikasjon Gode parkeringsmuligheter Rimelig kortidsleie

Kontaktinformasjon: Sabine Jennica Bartler / 9321 0062 / sb@nai.no Bent Roar Ekse / 9349 2055 / bre@nai.no

605–2.799 m2 kontor

Grensen 9B ■ ■ ■ ■ ■ ■

Fra 605 – 2.799 m2 Meget sentralt i Oslo Sentrum I pulserende Grensen, nær Tinghuset, Stortorvet og Karl Johans gate Alle former for offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet Utleier tilpasser og skreddersyr lokaler etter leietakers ønsker Opplegg for kantine i toppetasje med solrik terrasse

Kontaktinformasjon: Kristoffer Hagelsteen / 4748 8787 / kh@nai.no

7


TIL LEIE

650–1.449 m2 kontor

Nydalsveien 15 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Unike kontorlokaler til leie i Nydalen. Mulighet for å få særpregete lokaler i hyggelige og effektive omgivelser rett ved Akerselva 1. etg: 750 m2 kontorlokaler. Utgang til stort uteområde mot Akerselva 2. etg: 699 m2 kontorlokaler Arealene passer for to ulike leietakere, eller en leietaker som leier begge etasjer Eiendommen ligger sentralt til i Nydalen, kort vei fra Nydalen T-bane og busstasjon. Mulighet for leie av parkeringsplasser Utleier har igangsatt oppussing av arealene Nydalsveien 15 passer bedrifter innen kreativ virksomhet, kurs, undervisning m.m 1.etg kan deles av to leietakere Eiendommen senere totalrehabilitert til kontorvirksomhet

Kontaktinformasjon: Kristoffer Hagelsteen /4748 8787 / kh@nai.no Bent Roar Ekse / 9349 2055 / bre@nai.no

TIL LEIE

450–2.082 m2 kontor

Sandakerveien 116

2.874 m2 kontorlokaler Minsteareal ca. 450 m2 kontorarealer Arealeffektive og moderne lokaler Parkering, kantine og felles takterrasse Rett ved Nydalens buss og T-bane stasjon Alle Nydalens service fasiliteter Forretningslokale på 2.288 m2

Kontaktinformasjon: Bent Roar Ekse / 9349 2055 / bre@nai.no Kristoffer Hagelsteen / 4748 8787 / kh@nai.no

8


TIL LEIE

195–1.770 m2 kontor

Ensjøveien 16-18 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kontorlokalene holder god standard 3. etg. 195 m2 3. etg. 460 m2 4. etg. 1.115 m2 God parkeringsdekning i byggets p-hus, samt på terreng Ensjø T-banestasjon beliggende 50 m fra bygget God adkomst til og fra hovedfartsårer Ensjøbyen er i stor forvandling Fellesarealer er under oppussing

Kontaktinformasjon: Bent Roar Ekse / 9349 2055 / bre@nai.no Bjørn Einar Sundby / 9060 5753 / bes@nai.no

TIL LEIE

765 m2 kontor

Gladengveien 3 B

■ ■ ■ ■ ■

Lyse, gjennomgående kontorlokaler med god standard – 765 m2 Eiendommen ligger stille og rolig til, godt tilbaketrukket på Ensjø Lokalene er innredet hovedsakelig i åpent landskap, 4 kontorer / stillerom og 3 møterom/ team kontorer hvorav ett har plass for ca. 20-25 personer Offentlig kommunikasjon, som T-bane og buss i umiddelbar nærhet Gode parkeringsmuligheter

Kontaktinformasjon: Sabine Jennica Bartler / 9321 0062 / sb@nai.no

9


TIL LEIE

193–582 m2 kontor

Ensjøveien 22 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2. etg. 193 m2 BTA i oppgang B 2. etg. 206 m2 BTA i oppgang C 2. etg. 582 m2 BTA i oppgang A Sentral beliggenhet på Ensjø Ensjø T-banestasjon på andre siden av veien Bra med parkering Lokalene tilpasses ny leietaker Ledig nå

Kontaktinformasjon: Bent Roar Ekse / 9349 2055 / bre@nai.no Bjørn Einar Sundby / 9060 5753 / bes@nai.no

TIL LEIE

Østensjøveien 15B/15D

150–1.953 m2 kontor

■ ■ ■ ■ ■ ■

1.450 m2 BTA utleid! Kontorfelleskap fra 150 m2 kontor Ledige 350 - 450 m2 kontor Sentral beliggenhet med kort avstand til offentlig kommunikasjon God parkeringsdekning Vekstmuligheter

Kontaktinformasjon: Bent Roar Ekse / 9349 2055 / bre@nai.no Sabine Jennica Bartler / 9321 0062 / sb@nai.no

10


TIL LEIE

500–9.000 m2 kontor

Hjalmar Brantings vei 8

■ ■ ■ ■ ■ ■

Areal: 500 – 9.000 m2 Ledige arealer tilpasses leietakers ønske Meget god eksponering mot ring 3 Økern T-bane stasjon ligger kun med 4 minutters gange fra eiendommen God parkeringsdekning Økern blir svært attraktiv de kommende år som følge av bydelens store pågående forvandling

Kontaktinformasjon: Bent Roar Ekse / 9349 2055 / bre@nai.no Bjørn Einar Sundby / 9060 5753 / bes@nai.no

TIL LEIE

1.350–4.200 m2 kontor

Ulvenveien 83

■ ■ ■ ■ ■ ■

Sentral beliggenhet på Økern 4 min gangavstand til Økern T-bane og busstasjon Flott kantine i byggets 1.etg. God parkeringsdekning Moderne standard Lokalene tilpasses leietakers ønske

Kontaktinformasjon: Bent Roar Ekse Bjørn Einar Sundby

/ 9349 2055 / bre@nai.no / 9060 5753 / bes@nai.no

11


TIL LEIE

1.260 m2 forretningslokale

Gjøvik

■ ■ ■ ■ ■

Handelslokaler til leie i ferdig nybygg på Gjøvik i etablert handelsområde – Kallerud Handelspark Lokalene har stort og lett tilgjengelig varemottak Lokalene har god takhøyde Svært gode profileringsmuligheter på bygget, fra flere sider Handelsaktører som bl.a COOP xtra, COOP obs Bygg, Expert, JULA, MX-Sport, Europris, Bohus, Felleskjøpet, Jysk, Meca er godt etablerte i dette området

Kontaktinformasjon: Sabine Jennica Bartler / 9321 0062 / sb@nai.no Bent Roar Ekse / 9349 2055 / bre@nai.no

TIL LEIE

750 m2 forretningslokale

Krokstadelva ■ ■ ■ ■ ■

Innarbeidet forretningslokale på tettstedet Krokstadelva i Nedre Eiker kommune – Gamle Riksvei 196 Eiendommen har en bra plassering med god eksponering Lokalene er godt vedlikeholdt, og oppfyller dagens krav til tekniske løsninger God parkeringsdekning Ledig nå

Kontaktinformasjon: Sabine Jennica Bartler / 9321 0062 / sb@nai.no

12


TIL LEIE

1.150 m2 forretningslokale

Nordfjordeid ■ ■ ■ ■ ■

Innarbeidet butikk / forretningsareal – Lotevegen 21 Eksponering Lokalet er tidligere blitt brukt til dagligvareforretning, og oppfyller dagens krav til tekniske løsninger Godt med parkering Ledig nå

Kontaktinformasjon: Sabine Jennica Bartler / 9321 0062 / sb@nai.no

TIL LEIE

1.045 m2 forretningslokale

Ålesund ■ ■ ■ ■ ■

Lokalene ligger nær havna i Ålesund – Nedre Strandgata 51 Bygget er plassert langs E136 i et område med mange boliger, samt nærings- og forretningsvirksomhet Lokalet er tidligere blitt brukt til dagligvareforretning, og oppfyller dagens krav til tekniske løsninger Godt med parkering Ledig nå

Kontaktinformasjon: Sabine Jennica Bartler / 9321 0062 / sb@nai.no

13


TIL LEIE

400–1.700 m2 forretningslokale

Kristiansund

Eiendommen ligger 5 km øst for Kristiansund sentrum, i et veletablert næringsområde – Verkstedveien 11 Bygget har direkte tilknytning til hovedveien med en gjennomsnittlig døgntrafikk på ca. 15.000 biler Lokalet er tidligere blitt brukt til dagligvareforretning, og oppfyller dagens krav til tekniske løsninger Godt med parkering Ledig nå

■ ■ ■ ■

Kontaktinformasjon: Sabine Jennica Bartler / 9321 0062 / sb@nai.no

TIL LEIE

1.200–2.400 m2 forretningslokale ■ ■ ■ ■ ■ ■

Fauske

Eiendommen har en meget sentral og kanskje en av Fauskes beste beliggenheter for handelsvirksomheter – Sjøgata 58 Bygget er plassert nær E6 Innarbeidet forretningslokale Lokalet er godt vedlikeholdt, og oppfyller dagens krav til tekniske løsninger God parkeringsdekning Ledig nå

Kontaktinformasjon: Sabine Jennica Bartler / 9321 0062 / sb@nai.no

14


KOLLEGER I TEAMET

FRA VENSTRE:

Sabine Jennica Bartler Bent Roar Ekse Kevin Wiget Alexander O. Olaso Kristoffer Hagelsteen Eiliv Christensen Mona Bakken Tor Bergan Bjørn Einar Sundby Johanne C. Brustad Geir Atle Finden Marianne Ellila

Næringsmegler MNEF / 9321 0062 Eiendomsrådgiver / 9349 2055 Eiendomsrådgiver / 9930 2423 Eiendomsrådgiver / 9209 7954 Eiendomsrådgiver / 4748 8787 CEO / Partner / 4130 9999 Kontorleder / 9772 8266 Næringsmegler MNEF / Partner / 9078 0452 Partner / 9060 5753 Partner / 9951 1447 Eiendomsrådgiver / 9598 8500 Daglig leder / Fagansvarlig / Næringsmegler MNEF / 9180 0553

/ sb@nai.no / bre@nai.no / kw@nai.no / ao@nai.no / kh@nai.no / ec@nai.no / mb@nai.no / tb@nai.no / bes@nai.no / jcb@nai.no / gaf@nai.no / me@nai.no

VÅR PLATFORM

INTERNASJONAL TILKNYTNING

■■ ■■ ■■ ■■

■■ NAI Global – verdens største nettverk av lokalt eide megler- og rådgivn-

Fullsortiments meglerforretning Salg, Kjøp, Utleie, Søk, Utvikling, Verdivurdering, Rådgivning Etablert i 2000 Uavhengig og partnereiet

ingsselskaper

■■ Representert i alle viktige markeder over hele verden ■■ Over 5.000 rådgivere / meglere fordelt på over 350 kontorer i mer enn 55 land

Dronning Mauds gt 10 Postboks 1540 Vika, 0117 Oslo www.nai.no - www.naiglobal.com

2301 1400 post@nai.no


KOMPETENT – LØSNINGSORIENTERT – PÅLITELIG Kjøp / Salg  -  Utleie - Søk - Rådgivning - Utvikling - Verdivurdering

NAI FirstPartners, Dronning Mauds gate 10, Postboks 1540 Vika, 0117 Oslo • Tlf: 2301 1400 • Epost: post@nai.no • www.nai.no

NAI - Ledige lokaler Februar  
NAI - Ledige lokaler Februar  

NAI - Ledige lokaler Februar 2013