__MAIN_TEXT__

Page 1

COLLIERS NYTT Pr. 1. mars 2016


OSLO UTLEIE - KONTOR Arealledigheten innenfor kontor har falt fra 8.8 % til 8.3 % i løpet av det siste halve året. Blant annet har vi sett en ny konverteringstrend – fra ukurante kontorbygg til asylmottak i takt med at flyktningstrømmen har tiltatt i styrke. Både på Lysaker og i Ytre Vest har vi i Oslo-området sett større kontorbygg som har blitt tatt ut av markedet, noe som påvirker ledigheten. I tillegg er det lav tilførsel av nye kontorbygg, noe som fører til en svært lav netto økning av kontorbygg. På tross av makroøkonomiske uroligheter ser vi, på bakgrunn av blant annet ovennevnte, en videre reduksjon i ledigheten, om enn marginal utover i 2016. Leieprisene i flere områder som CBD og Sentrum har over en tid vært stabile, men vi forventer også her en liten oppgang. I andre, mer oljeavhengige områder som Lysaker og Fornebu, forventer vi en svak nedgang i leiepriser, blant annet slik at bedriftene for leid ut sine fremleielokaler. 1. CBD

5. OSLO YTRE VEST

9. BRYN / HELSFYR

2. SENTRUM

6. LYSAKER / FORNEBU

10. ØKERN / HASLE

3. OSLO VEST

7. NYDALEN

11. YTRE ØST

4. SKØYEN

8. INDRE ØST

12. OSLO SØR

Topp standard: 4 500 NOK pr m² God standard: 3 500 NOK pr m² Kontorledighet: 5,5 % Topp standard: 3 600 NOK pr m² God standard: 2 400 NOK pr m² Kontorledighet: 6.67 % Topp standard: 2 400 NOK pr m² God standard: 1 900 NOK pr m² Kontorledighet: 9.21 % Topp standard: 3 100 NOK pr m² God standard: 2 500 NOK pr m² Kontorledighet: 9.71 %

Topp standard: 1 850 NOK pr m² God standard: 1 550 NOK pr m² Kontorledighet: 9.84 %

Topp standard: 2 200NOK pr m² God standard: 1 800 NOK pr m² Kontorledighet: 14.17 %

Topp standard: 2400 NOK pr m² God standard: 1 900 NOK pr m² Kontorledighet: 10.8 %

Topp standard: 2 050 NOK pr m² God standard: 1 750 NOK pr m² Kontorledighet: 14.72 %

Topp standard: 2 350 NOK pr m² God standard: 1950 NOK pr m² Kontorledighet: 6.02 %

Topp standard: 1 800 NOK pr m² God standard: 1 500 NOK pr m² Kontorledighet: 13,65 %

Topp standard: 2 500 NOK pr m² God standard: 2 150 NOK pr m² Kontorledighet: 10.40 %

Topp standard: 1 900 NOK pr m² God standard: 1 500 NOK pr m² Kontorledighet: 11.35 %

10

7 5

4

3

8 1

6

2

9 12

11


TRANSAKSJON Transaksjonsåret 2016 har startet godt med flere overliggere fra 2015 og vi er så langt oppe i NOK 6 milliarder i transaksjonsvolum. Etter å ha gått gjennom alle transaksjoner som ble utført i 2015 og som ble kjent i løpet av januar har vi nå kommet frem til et transaksjonsvolum på NOK 120 milliarder for fjoråret. For 2016 har vi fremdeles et anslag totalt for året på NOK 60 – 70 milliarder. Samtidig registrerer vi at velvilligheten til finansiering fra de tradisjonelle bankene i det norske markedet er lav for næringseiendom. Det finnes visse unntak, men i det store og hele ser vi at de er restriktive. Filialene til utenlandske banker som ikke trenger å tilpasse seg de skjerpede kravene fra finanstilsynet erfarer vi er mer villige til å tilby finansiering enn de norske bankene. Samtidig har vi sett flere eksempler på utenlandske kjøpere som trekker inn utenlandske finanstilbydere som tidligere ikke har vært aktive i Norge. Dette er noe vi forventer mer av fremover. Videre følger komplette og oppdaterte grafer for transaksjonsåret 2015. Vi vil begynne med grafer for 2016 fra mars måned.

Kjøpsandeler 2015 etter sektor

Kjøpsandeler 2015 etter nasjonalitet

KONTAKT Aleksander Gukild Analysesjef Colliers aleksander.gukild@colliers.com

Kjøpsandeler 2015 etter geografi


COLLIERS EIENDOMSFORVALTNING Colliers sin forvaltningsavdeling skifter nå navn til Colliers REMS AS. REMS står for Real Estate Management Solutions eller Forvaltnings løsninger for Eiendomsbesittere og Investorer. Selskapet opplevede i 2015 en stor vekst og en positiv utvikling. Foraltningsavdelingen til Colliers har i 2015 tatt over forvaltningen av 15 nye eiendommer og har rekruttert nye senior medarbeidere innen bl.a. regnskap/forretningsførsel. Det er også etablert et forvaltningsselskap i Drammen i samarbeid med Buskerud Næringsmegling. Videre har selskapet tatt over eiendomsforvaltningsvirksomheten til ISS (tidligere ForvaltningsCompagniet) fra med virkning fra 1. januar 2016. Forvaltningsvolumet til ISS Gårdeier forvaltning er per i dag ca. 60.000 kvm fordelt på ca. 15 eiendommer. Samlet har Colliers sin forvaltningsavdeling det siste året således tatt over forvaltningsansvaret av om lag 30 eiendommer, herunder en rekke krevende handels- og industrieiendommer. Et av hovedfokuset og kjerneverdiene til Colliers International er «Service Excellence». Colliers tilstreber at alle kunder skal få best mulig service, og at det skal være GOD service innen alle forretningsområder. Innen forretningsområdet eiendomsforvaltning leverer Colliers kostnadseffektive løsninger og dedikerte forvaltere med fokus på verdiøkning av kundens investeringer. KONTAKT Geir Vinslid Daglig leder Colliers REMS AS geir.vinslid@colliers.com


PROSJEKTFINANSIERING Lave renter (og det ser ut som at dette er en situasjon som vil kunne vare lenge) skaper gode muligheter for å gjøre eiendomsinvesteringer, som i tillegg til muligheter for verdistigning, også har evne for svært attraktive utbyttebetalinger.

med trygge leieinntekter kan fortsatt levere god avkastning, mens andre investeringer kan være mere volatile. Diversifisering baserer seg på oppfatningen om at man ikke bør plassere alle eggene i samme kurv.

Colliers ser ofte utbytteevne på 6 – 8% i de eiendommene som blir kjøpt. I tillegg til dette er vi opptatt av å finne eiendommer med verdiutviklingspotensiale, slik at en eventuell renteøkning frem i tid ikke skal kunne ødelegge avkastningen på hver enkelt eiendomsinvestering.

Dersom man inkluderer investering i eiendom med investering i andre aktivaklasser, kan man oppnå at porteføljerisikoen blir lavere enn det vektede gjennomsnittet av risikoen til aktivaene i porteføljen. Investorer bør spre investeringene over aktiva som reagerer ulikt på de samme risikofaktorene, uten at det nødvendigvis går på bekostning av lavere forventet avkastning

Jakten på stabil og god avkastning kan til tider være svært utfordrende, og det å være en del av et større eiendomsmiljø som Colliers International gir tilgang på eiendommer som man ellers kanskje ikke finner i det åpne markedet. Eiendomsinvestering gir diversifisering – risikospredning - i investeringsporteføljer, ved at eiendom har lav korrelasjon (samvariasjon) med obligasjoner og aksjer. Eiendomsavkastning har en tendens til å svinge i utakt med avkastningen til andre

KONTAKT Erik Dagslett Partner Colliers International Corporate AS erik.dagslett@colliers.com Lasse Kristiansen Partner Colliers International Corporate AS lasse.kristiansen@colliers.com

Typiske kunder innen prosjektfinansiering er profesjonelle eiendomsinvestorer eller formuende privatpersoner som ønsker eksponering mot næringseiendom uten de administrative oppgavene som følger med en slik investering. Eller godt etablerte eiendomsinvestorer som går inn i prosjekter med kunnskap og kapital til utviklingsprosjekter og som ønsker deltagelse fra rene finansielle partnere.


Colliers har over en årrekke bygget seg opp til å bli en betydelig aktør innen salg og kjøpsrådgivning av næringseiendom. Våre kunder har de siste årene også etterspurt en mulighet til å kunne investere i eiendom i samarbeide med andre investorer. Colliers har tatt konsekvensen av dette og har nå etablert Colliers International Corporate AS med Erik Dagslett og Lasse Kristiansen som partnere. Dette gjør at Colliers virksomheten i Norge nå er et fullintegrert eiendomshus hvor vi skal ivareta alle behov våre kunder måtte ha innen eiendom.

Thor Bjørdal Partner/CEO Colliers International AS


KARIHAUGVEIEN 100 - OSLO 14 000 KVM KOMBINASJONSEIENDOM TIL LEIE Colliers International vokser sterkt som rådgiver innen utleie av logistikkeiendommer. Vi har for tiden totalt ca. 40 000 kvm lager og logistikk eiendom til leie. Følg med på utgivelsen av vår neste månedsrapport hvor vi vil presentere landets eneste markedsrapport for Lager og Logistikk eiendom innen stor Oslo området. KONTAKT Carl Fredrik Marti Eiendomsmegler, Transaksjon og Utleie carlfredrik.marti@colliers.com


MIPIM 2016 Colliers International vil som vanlig være til stede under årets MIPIM - verdens ledende internasjonale messe / konferanse for eiendomsmeglere. MIPIM bringer sammen de mest innflytelsesrike fagfolkene innen eiendomsmegling. Under fire intensive dager i Cannes gir MIPIM oss innsikt i de store internasjonale utviklingsprosjektene innen eiendom, eksklusiv kontakt med potensielle partnere og annet faglig påfyll. Colliers har i år over 150 deltakere fra mer enn 25 land. Fra Colliers Norge har vi i år 5 deltakere. Våre eksperter er tilgjengelige for å gi råd, diskutere eventuelle muligheter til et samararbeid i 2016 eller bare for å slå av en uformell prat.

Vi ønsker deg velkommen til vår stand! KONTAKT Thor Bjørdal CEO/Partner thor.bjordal@colliers.com


COLLIERS NYTT pr. 1. mars 2016 utleie Morten Kjeldby

Head of Landlord Representation MOB +47 90 69 66 77 morten.kjeldby@colliers.com

Christopher Bell

Real Estate Advisor MOB +47 45 26 95 94

transaksjon Thor Bjørdal

CEO/Partner MOB +47 40 20 17 00

Monica Jacobsen

prosjekt finansiering Lasse Kristiansen

Partner MOB +47 41 14 70 80

lasse.kristiansen@colliers.com

Erik Dagslett

Partner MOB +47 95 77 22 30

christopher.bell@colliers.no

Director Investments MOB +47 91 88 08 52

retail

Jørgen Ekker

eiendomsforvaltning

jorgen.ekker@colliers.com

Geir Vinslid

Carl Fredrik Marti

geir.vinslid@colliers.com

Haakon Reed Larsen Head of Retail MOB +47 48 29 98 34

haakon.reed-larsen@colliers.com

Kari Gro Herrem

Senior Advisor Retail MOB +47 91 38 19 50

karigro.herrem@colliers.com

Jørn Andersen

Senior Advisor Retail MOB +47 93 46 97 29

jorn.andersen@colliers.com

leietakerrådgivning Cecilie Eidslott

Director Corporate Solutions MOB +47 90 85 83 45 cecilie.eidslott@colliers.com

Christian Prebe

monica.jacobsen@colliers.com

Director Investments MOB +47 90 77 44 28

Director Investments MOB +47 40 20 12 00

Tonje Blaker

erik.dagslett@colliers.com

Managing Director REMS MOB +47 99 00 77 77

Cato Hellvik

CFO MOB +47 91 16 62 51 cato.hellvik@colliers.com

Senior Real Estate Advisor MOB +47 40 20 12 00

Jørn Larsen

Tom Elliot Johnsen Senior Adviser Investments

jørn.larsen@colliers.com

Property Manager MOB +47 90 21 71 61

MOB +47 97 56 43 43

Tore Busk

Kristine Haugen

tore.busk@colliers.com

Investment Assistant MOB +47 90 84 77 58

kristine.haugen@colliers.com

Property Manager MOB +47 40 20 01 21

Marthe Sundby

Property Manager MOB +47 47 32 72 87

Head of Tenant Representation MOB +47 95 87 10 39

analyse og markedsføring

administrasjon

MOB +47 92 61 53 38

Engineer-assessor MOB +47 90 01 53 55

Sondre Hybertsen

Sissel Dyrli Solberg

sondre.hybertsen@colliers.com

sissel.dyrli-solberg@colliers.com

christian.prebe@colliers.com

Mia Nyberg Office Manager

MOB +47 90 59 29 75 mia.nyberg@colliers.com

Lene Granheim

Office assistant MOB +47 90 07 41 42

lene.granheim@colliers.com

Aleksander Gukild Head of Research

aleksander.gukild@colliers.com

Senior Real Estate Analyst MOB +47 93 45 19 22

marthe.sundby@colliers.com

Rolf Knetter

rolf.knetter@colliers.com

Regnskap MOB +47 93 43 60 99

Jonna Alexandra Harding

Christian Risø

jonna.harding@colliers.com

christian.riso@colliers.com

Marketing Manager MOB +47 47 34 92 89

Regnskap MOB +47 92 68 68 33

Leva Kilcauskaite

Regnskap ieva.kilcauskaite@colliers.com

Wergelandsveien 7, Oslo Tlf. 22 06 62 80 www.colliers.no

Profile for Blake and Friends

Colliers Nytt, februar 2016  

Colliers Nytt, februar 2016