Page 1

www.storebrand.no/eiendom

s l e

v e r G

d e W

l P

s s a

9


Innhold 4

Beliggenhet

5

Offentlig kommunikasjon

6

Havnepromenaden

8

Eiendommen

10

Generell informasjon

11

Plantegninger

14

Kontakt


s

Beliggenhet Eiendommen ligger sentralt mellom Kvadraturen og Bjørvika nær nye havnepromenaden. Som en del av fjordbyen er det planlagt tilknytning av området ned til sjøfronten hvor det blir etablert en havnepromenade som vil knytte området sammen med det nye Operabygget og Bjørvika. Dette vil gi området et representativt preg og bli et nytt knutepunkt for kontor, handel og trivsel.

4

ga te

VIKA


A Kart

Ka rl

ans

gat e

Slo tts g

ate

KVADRATUREN

gat e

OSLO S

Ko ng en s

AKER BRYGGE

Øv re

Rådhuset

Joh

Tol lb

uga ta

BJØRVIKA Ny la

nd

Gre vW ede

Allé

en

ls P

las

d na

e

s

n

m ro ep

av

H

Operaen

Grev Wedels Plass 9

Offentlig kommunikasjon Meget sentralt beliggende i Oslo sentrum med kort vei til offentlig kommunikasjon som bl.a Nyland allé, som blir Bjørvikas hovedkollektiv trasé med en rekke

buss og trikkelinjer. Fem min. gange til Oslo S som er knutepunkt for T-bane, nærtog, regiontog og flytoget m.m. Rampe til/fra festningstunnelen.

5


Illustrasjon: Placebo Effects for Ruter As

Havnepromenaden Fjordbyplanen, vedtatt i bystyret 27. februar 2008, gir føringer om at det skal anlegges en havnepromenade langs hele sjøen som er gjennomgående, tilstrekkelig bred og offentlig tilgjengelig hele døgnet. Havnepromenaden, hvor Grev Wedels Plass ligger kun et steinkast unna, er et av de bærende elementene i Fjordbyen og skal ha en gjennom­gående struktur som knytter havnefronten sammen fra Frognerkilen i vest til Alnas utløp i øst. Promenaden skal tilrettelegges for opphold for ulike brukergrupper og ha et variert møte med vannet innenfor hvert delområde på strekningen.

6


7


Eiendommen Eiendommen fremstür som et moderne og velholdt kontorbygg. Representativt inngangsparti med felles resepsjonstjeneste. Felles kantine i atrium/glassgürd, med egen uteplass for varme sommerdager. Kantinen er velutstyrt med mulighet til ü arrangere større arrangementer kombinert med bespisning.

8


9


Generell informasjon • Lokalene holder en meget god standard • Leietakertilpasninger er mulig • Det er ledige p-plasser i eiendommens garasjeanlegg. I tillegg finnes det en rekke offentlig p-hus i gangavstand • Sykkelparkering i garasjeanlegget • Det er garderobe og dusj i underetasjen

10


Plantegning 1. ETASJE Kontor 136 m2 BTA

G책rdsrom

1.03

Pent lokale med glassvegg ut mot atrium.

11


12pl

Plantegning 2. ETASJE Kontor 791 m2 BTA Kontor 219 m2 BTA

12 pl. 8,3 m2

Scan /print

2c

1r

2.04

1c

Resepsjon

Stille / møte

Stille / møte

Server /lager

7c

19pl Stol-lager/disponibelt

Scan /print

Stille / møte

Kurs 2015

HEIS Møte 2001

HEIS

HEIS

Kontor 2002

El-skap

HEIS

HEIS

Resepsjon

Entre

2003

2.03

2.01

Kopi-Print 2004

WC

WC

26

27

Kurs 2014

Kursrekvisita 2005 Kurs Rullearkiv

946,6 m2

Teknisk

2006 Rullearkiv

Møte

2008

2007

Møte 2012

Pauseareal-Korridor 2017

Lager 2018

Møte

Gruppe

Gruppe

2009

2010

2011

2.05b

Meget fine og lyse kontorlokaler bestående av en kombinasjon av cellekontorer og åpent landskap, arkivrom, minikjøkken og flott møterom/kontor.

12

2013 43

Rømming

Garderobe

Stille

910,0 m

Scan/print

2

2.05a

2016


13


Kontakt Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende visning. Vi tar oss god tid rundt i lokalene slik at du får anledning til å vurdere ulike planløsninger. Velkommen til en hyggelig visning!

Jon Fredrik Berg M: 934 03 999 E: jon.fredrik.berg@storebrand.no

Alle foto: Erik Burås, Kolonihaven.no Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i prospektet. Det tas forbehold om kontrollmålinger av leiearealet. Utbygger har rett til å justere leveransen uten at dette reduserer forespeilet standard og kvalitet. Vi gjør oppmerksom på at alle tegninger og bilder i dette prospektet kun er ment som illustrasjoner og at det kan forekomme avvik fra disse.

Storebrand Eiendom AS Professor Kohts vei 9 1366 Lysaker www.storebrand.no/eiendom

GWP 9 - prospekt  

Storebrand - Grev Wedels plass 9 - prospekt