Page 1

Gausel stasjon

Fjordsiden Forus stasjon

Boligomr책de

Stasjonsomr책det

Allmenningen

Urban corner


Visjonen for Forus

Fjordsiden

Fjordsiden

Delområde:

A-H M

Om Forus:

Fjordsiden strekker seg fra Travbanen til Gandsfjorden, fra Gausel til Lura, og er de store mulighetenes område på Forus. Hovedområdet ligger i Stavanger kommune og er over 1000 mål stort. Fjordsiden er stedet som er mest modent for transformasjon og utvikling for de neste 40 årene. Her kan transformasjonen komme raskt i gang. Transformasjonen gir nye boliger i sjønære omgivelser, nye arbeidsplasser og grønne lunger, urbane møtepunkter og infrastrukturen med Jærbanen er allerede på plass, vi må bygge videre på dette.

Robustheten Fjordsiden

N

– Fjordsiden m

teknologibedrifter tiltrekker seg landets fremste

Forus er landet viktigste næringsområde, visjonsarbeidet er laget av Forus Næringspark med arkitektfirmaet Juul Frost i København som rådgivere. Visjonen på fire pilarer: t Det grønne Forus – et grønt nettverk av gang- og sykkelveier, parker, bærekraftig transport og energivennlige bygg. t 10-minuttersbyen – en tett labyrintisk struktur der alt nås innen 10 minutter til fots t Urbaniteten på Forus – godt byliv for alle livsformer med bymessige kvaliteter ved bolig og arbeidsplass. t Robusthet – sikre at Forus er i forkant for nye tider; verdiskapning, næringsliv og kunnskap, infrastruktur og teknologi.

Fjordsiden sikres med fremtidsrettede -

Fakta Arealet som i d

-

O R

A B

Tvedt senteret

S

P

40.000 perso

K

fremtiden.

Q

T

F I

L

Arealer

D

G E H

næringspark.

U

Transport

E39

10-minuttersbyen Fjordsiden – En

IKEA

Transform

C

J Det grønne Fjordsiden

Urbaniteten på Fjordsiden

– Fjordsiden skal få en rekke sjønære boliger,

– På Fjordsiden

-

Kvadrat

Sandnes

parkområder for rekreasjon og møtesteder i det grønne. Transporten må bli bærekraftig, -

RENDER /// 2013

Fremtidsrettede og visjonære for Forus inn i fremtiden

Kontaktinfo: www.forusnaeringspark.no www.forus.no

Timinuttersbyen

-

Store endringer og store forventninger! -

-

slakteri og andre tomter som blir tilgjengelige i årene

doble seg på de neste tiårene.


Visjonen for Forus

Forus sør

Forus sør

Delområde:

J

M

Om Forus:

N

Forus er en

Forus Sør er området fra Ikea i nord til Kvadrat i sør, og omfatter begge sider av hovedaksen RV 44 og bort mot E39. I dette området ligger store institusjoner og viktige bygg, men Forus Sør inneholder også en del uunyttet potensial og muligheter. Transformasjonen vil for det meste skje langs FV 44 som vil få en mye mer bymessig form når kollektivfeltet er på plass og viktig næringsutvikling følger med. Her blir det en spennende transformasjon med boliger og næringsområder som fortetter området i årene som kommer.

Robustheten på Forus Sør forsterk

Sola, Sandnes og Stavanger. Det er umiddelbar

teknologibedrifter tiltrekker seg landets fremste

O

Fakta Forus er landet viktigste næringsområde, visjonsarbeidet er laget av Forus Næringspark og arkitektfirmaet Juul Frost i København. Visjonen på fire pilarer: t Det grønne Forus – et grønt nettverk av gang- og sykkelveier, parker, bærekraftig transport og energivennlige bygg. t 10-minuttersbyen – en tett labyrintisk struktur der alt nås innen 10 minutter til fots t Urbaniteten på Forus – godt byliv for alle livsformer med bymessige kvaliteter ved bolig og arbeidsplass. t Robusthet – sikre at Forus er i forkant for nye tider; verdiskapning, næringsliv og kunnskap, infrastruktur og teknologi.

over 3 kommuner, Sola, Sandnes og Stavanger. Arealet som i d Store deler av Forus var fra gammelt av myr stabilisering og grunnarbeider.

R

A B

Tvedt senteret

S

P

fremtiden.

Q

T

Stavanger L Rundt 1/5 av d

F

K

i 1968.

I

Det er forsatt ledige tomter for salg i forus

U

Transform utvikligsmulighter.

E39

10-minuttersbyen Forus Sør skal forte et urbant bykvartal med fortauskafeer,

E

IKEA Arealer

C D

G

L

Forus og i regionen, med det beste kollektivtilbudet og nærhet til alt.

innen gangavstad.

H J

Transport

Det grønne Forus Sør

Forus’ sentr

fors

Kvadrat

Urbaniteten på Forus Sør

Sandnes

av boligkvartaler og kontorer. I fremtiden ligner

RENDER /// 2013

Forus enda mer attraktivt i fremtiden

Kontaktinfo: www.forusnaeringspark.no www.forus.no

turmuligheter i det grønne ”nettet” kommer. Med raske kollektivreiser til Sola, Stavanger og Sandnes blir dette

Kompetansetyngdepunkt

Forus for fremtiden

- Forus er viktig for hele regionen, og en stor del av fremtidens utvikling vil komme her, sier Stanley Wirak, ordfører i Sandnes. – Forus ligger strategisk midt i mellom Sandnes, Stavanger og Stockholm der en næringsklynge er samlet rundt forskning og utvikling lysator og fasilitator for fremtidsutviklingen, men det er eierne – Dette kan bety at denne siden av Forus blir attraktiv for bolig og arbeid,


Forus vest

Park

Tvedt senteret

Grønne stier

Tvedt senteret


Visjonen for Forus

Forus vest

Forus vest

Delområde:

M

Det grønne Forus Vest

Om Forus: Forus er en regional og nasjonal vekstmotor og et viktig knutepunkt i regionen midt mellom Sola, Sandnes og Stavanger. Det er umiddelbar Store børsnoterte selskaper og underskogen av teknologibedrifter tiltrekker seg landets fremste kompetanse- og kunnskapsmedarbeidere, og visjonen for Forus styrker dette.

M N O R S

har allerede ”Central Park” på

N

turområder. Nybyggene har høy Forus Vest er stedet hvor kanalene åpnes opp og gir spesielt gode kvaliteter. Området får

Forus Vest strekker seg fra Tvedtsenteret og vestover til Åsen og Røyneberg og fra Solasplitten i nord og til golfbanen i sør. Hovedområdet ligger i Sola kommune. Forus Vest har et stort potensiale for åpne kanaler, grønne lunger og flott arkitektur. Allerede er det spennende bygg med fremtidsrettede miljøløsninger i området. Mulighetene for å skape aktive byrom og å løfte opp kollektivløsningene er sentrale i transformasjonen. Forus’ høyeste hus viser vei med sine 8 etasjer og storslått utsikt. Det grønne Forus er her. Et viktig mål er å styrke kommunikasjonen mot UiS og Stavanger lufthavn Sola, slik at nærheten er til gjensidig nytte.

blant annet en tverrgående direkterute til

Fakta Forus er landet viktigste næringsområde, visjonsarbeidet er laget av Forus Næringspark og arkitektfirmaet Juul Frost i København. Visjonen på fire pilarer: t Det grønne Forus – et grønt nettverk av gang- og sykkelveier, parker, bærekraftig transport og energivennlige bygg. t 10-minuttersbyen – en tett labyrintisk struktur der alt nås innen 10 minutter til fots t Urbaniteten på Forus – godt byliv for alle livsformer med bymessige kvaliteter ved bolig og arbeidsplass. t Robusthet – sikre at Forus er i forkant for nye tider; verdiskapning, næringsliv og kunnskap, infrastruktur og teknologi.

O

Forus går over 3 kommuner, Sola, Sandnes og Stavanger. Arealet som i dag går under navnet Forus strekker seg over 6500 dekar. Store deler av Forus var fra gammelt av myr og innsjø, mye arbeid er lagt ned med peling, stabilisering og grunnarbeider. Selskapet Forus Næringspark AS ble grunnlagt i 1968. 40.000 personer har sitt daglige arbeid på Forus. Det er en fordobling siden 2001. Det er potensiale for 100.000 arbeidsplasser på Forus i fremtiden. Stavanger Lufthavn Sola med heliporten ligger under 10 km fra Forus. Rundt 1/5 av den samlede norske verdiskapning skjer på Forus.

Arealer

R Robustheten på Forus Vest er tydelig fordi tunge kunnskapsmiljøer vokser frem her, samtidig som de skaper nye arbeidsplasser. Transformasjonen må sikre at området blir så attraktivt at de som skal levere kunnskap, innsikt og innovasjon til selskaper på Forus vil bosette seg her. Robustheten sikres med fremtidsrettede og bærekraftige transportsystemer og infrastruktur som legger til rette for kreativitet, innovasjon og det gode liv.

S

A B

P Tvedt senteret Q

T

F

K

I

L

D

G E

IKEA

Det er forsatt ledige tomter for salg i forus næringspark. Transformasjonsområdene gir nye tomte- og utvikligsmulighter.

Transport Forus’ sentrale beliggenhet gjør transportløsningene for fremtiden avgjørende for hele regionen. Løsningene er en kombinasjon av tog/buss/bussvei/ bane/sykkel/bil. Flere av oss må velge sykkel og kollektivløsninger for fremtiden, og visjonen åpner ved togstasjoner, store selskaper og andre sentrale knutepunkter. Det må også bygges en bussvei/bane/ jernbane fra Gausel til Stavanger lufthavn Sola. er nasjonens viktigste næringsområde og fremtidsløsningene må bygge opp om videre verdiskapning til gode for fellesskapet.

E39

U

C

H J

Urbaniteten på Forus Vest er allerede oppe i god fart. Store selskaper slår seg til her i friske arkitektoniske bygg og videre utvikling skal forsterke kunnskapsmiljøene som er unike for energiklyngen i dette området. Kan p-plasser brukes til skating, basketball eller drive-inn kino etter arbeidstid?

10-minuttersbyen Forus Vest er der allerede med noen få boliger og en rekke tilbud innen kafeer, trening, handel og tjenestetilbud og fremkommelighet blir Forus

Kvadrat

Sandnes

bysentra kun en ti minutters reise unna, de

40 prosents kollektivandel er visjonens ambisiøse mål.

RENDER /// 2013

Det grønne Forus

Kontaktinfo: www.forusnaeringspark.no www.forus.no

- Forus er og blir en suksess. Det er interessant å følge transformasjonen på nye områder som ikke er unyttet. Forus blir fremover et godt sted å bo og jobbe fordi det grenser til benytte. Forus skal være vertskap for spennende bedrifter og viktige fagmiljøer, som trenger kompetanse og kunnskap for fremtiden, sier ordfører i Sola, Ole Ueland.

Visjonsarbeidet fremsnakker Forus

Fortetting langs kollektivtraseene

Vi må sikre gode internasjonale forbindelser

- Vi må tenke helhetlig om ønsket utvikling på Forus, slik det er gjort i Bjergstedvisjonen i Stavanger, sier administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavangerregionen Harald Minge. – Vi må fremsnakke Forus, som en ressurs og nasjonens viktigste næringsklynge. Visjonen for Forus skal revitalisere bygg, infrastruktur og de som holder til her, sier Minge.

- Forus Vest er svaret med høyhus, miljøløsninger og 200 prosent utnyttelse tett på kollektivaksene. Vi må ha nær kontakt mellom UiS og fremtidens kunnskapsmiljøer på Forus. Vi ønsker innslag av boliger rundt Lagerveien og kvartalene der. Transformasjonen åpner kanalene, skaper grønne lunger og ferdsel på tvers. Kollektivsatsingen øker fortettingen langs traseene, sier Stein Racin Grødem, administrerende direktør i Forus Næringspark.

- Forus Næringspark ligger få kilometer fra landets mest betydningsfulle næringsområde. Med gode og forutsigbare veier og kollektivløsninger internasjonalt samarbeid, utveksling og fortsatt verdiskapning for Norge. Vi i Avinor setter pris på at Forus i visjonen ser fremover på hvordan transformasjonen kan svare på fremtidens utfordringer, sier lufthavnsjef ved Stavanger Lufthavn Sola, Leif A. Lorentzen.

Forus visjonen ny  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you