Page 1

Premium offices at a higher level


4


Innhold

0 6 .. . . . . . . . . V i e w 1 2 . . . . . . . . . . Omr ĂĽd e t 1 4 . . . . . . . . . . K o mmu n i k as j o n 2 0 .. . . . . . . . . A r k i t e k t u r e n 2 2 . . . . . . . . . . T ak te r r as s e n 2 8 .. . . . . . . . . K v al i t e te r / k o n to r 34 .. . . . . . . . . Sn i t t o g ar e al o v e r s i k t 36 .. . . . . . . . . P l an te g n i n g e r 4 8 .. . . . . . . . W at r i u m 5 0 .. . . . . . . . K o n t ak t

5


6


VIEW I DET NYE CBD I flere århundrer har Akerselvens munning vært stedet for gode idéer og forretninger. I senere tid har et stort nærvær av sterke merkevarer gjort området, med den nye Dronning Eufemia gate, om til det nye CBD. Sentrale selskaper som Ernst & Young, Deloitte, Visma, PWC og DNB er noen av de som har valgt å etablere seg her. VIEW er en sjelden mulighet til å få sitt eget bygg og har en unik eksponeringsmulighet i Eufemias gate mellom Barcode og fjorden.

7


Premium kontorlokaler VIEW er laget spesielt for profesjonelle med et høyt tempo. Inne i VIEW blir det kvalitetskontorer med high-tech møtelokaler, servicetjenester og eksklusivt interiør. I Eufemias gate får VIEW en fantastisk beliggenhet i inngangsporten til Bjørvika. Rett ved fjorden og med lett tilgang på transport, mat, trening og opplevelser blir VIEW kontorlokaler på et høyere nivå, tilrettelagt en fleksibel hverdag.

8


NEW CBD VIEW

Premium offices at a higher level

9


THE PUBLIC VIEW

10


11


VIEW THE ACCESS Premium offices at a higher level

VIEW ligger sentralt med meget gode transportmuligheter både inn og ut av Oslo. I 2 minutters gange har du muligheter til å ta buss, T-bane, trikk eller drosje. Det er satt av plass til sykkelparkering i underetasje hvor det også er garderober. Bilparkering kan leies av One Park i Oslo S P-hus. Dette gjør VIEW til et svært attraktivt sted å arbeide, og meget tilgjengelig for dine kunder.

12


Fakta

Oslo sentralstasjon - 1 min Bjørvika bussholdeplass - 3 min E18 - 2 min E6 - 2 min

Bygget ligger langs Dronning Eufemias gate. Gaten har blitt forvandlet til en grønn og frodig parkgate hvor flere store bytrær, søyleeik og røde klatreroser er å se. Med de brede fortauene, trikketrasé, kjørefelt, kollektivfelt og sykkelfelt er gaten blitt 43 meter bred og en av Oslos fineste.

13


OSLO S

VIEW YOUR OPTIONS Premium beliggenhet i Barcode

DEICHMANSKE BIBLIOTEK

D

DEN NORSKE OPERA & BALLETT

Kommunikasjon

Oslo sentralstasjon - 1 min Bjørvika bussholdeplass - 3 min E18 - 2 min E6 - 2 min

14


VIEW

BARCODE

DIAGONALE

MUNCHMUSEET

15


VIEW THE SURROUNDINGS Premium offices at a higher level

16


Flere store og dyktige virksomheter har valgt 책 etablere seg i det nye CBD. I VIEW er du omgitt av et pulserende byliv med boliger, restauranter, klesbutikker, treningssenter og parkomr책der. Se og opplev en annerledes hverdag!

Butikker & restauranter

Vaaghals SATS Elixia Vitus Apotek Bambus Sushi Espresso House My Alter Ego AmoRosa Narvesen Vesper P책 H책ret Stock KIWI Ving Kunsthall Oslo Klinikk for Alle LEAN Studio Joe & The Juice Nodee Vita Exclusive

17


VIEW YOUR LUNCH MAP Wilberg er serveringspartner til View og har spesialisert seg på kortreiste matopplevelser. Leietaker kan inngå egne avtaler på matleveranse og i nærmeste nabolag er det et stort utvalg av restauranter og kaffebarer.

ESPRESSO HOUSE

Oslo Atrium

PWC

KLP

BAMBUS SUSHI

Deloitte

VIEW

VAAGHALS

Dronning Eufemias gate

18

JOE & THE JUICE

STOCK


Trelastgata

DEG 16

DNB

DNB

DNB Hovedbygg

IL VERO

NODEE

VESPER

19

DEG 42


THE ARCHITECT`S VIEW Premium offices at a higher level

20


Arkitektens visjoner Oslo Atrium og Barcodes fasader åpner seg mot Akerselvens munning, fjorden og View. Med faste, vertikale og stenkledde bygningselementer ut mot krysset Dronning Eufemias gate og Nylandsveien tar den nye bygningen opp i seg Oslo Atriums tårnmotiv, med blant annet en lys varmfarget naturstein i fasaden. Vi har formet bygget med en buet fasade mot Oslo Atrium slik at alle får sikt mot omgivelsene og naturlig lys inn på sine arbeidsplasser. Fasaden mellom View og Oslo Atrium har et glasspreget uttrykk som virker lett reflekterende for å gi romfølelse. Det er etablert to inngangspartier i View. Ut mot Dronning Eufemias gate vil den offentlige inngangen til bygget markere seg ved å gå over to plan. Over vil møteromsbokser formet som enkle glassprismer besmykke og skape variasjon i fasaden, samtidig som de viser frem aktiviteten i bygningen. Kontorenes hovedinngang er trukket tilbake fra Dronning Eufemias gate. Slik får kontorvirksomheten et definert og prominent sted å forholde seg til, litt tilbaketrukket fra hovedgatens vrimmel, samtidig som virksomheten kan ta imot kunder fra hovedgaten.

21


YOUR ROOFTOP VIEW

Takterrassen har prima utsikt utover Oslofjorden og den nye bydelens skyline. Med frodige grønne arealer blandet med sittegrupper innskutt i det grønne, og en pergola for å gi skygge, blir dette et perfekt sted for firmaarrangementer eller presentasjoner.

22


23


YOUR ROOFTOP VIEW

24


25


INSIDE VIEW

26


27


Kvalitet Kontorplanene er åpne, rasjonelle og fleksible, og gir mulighet for alle former for arbeidsorganisering, fra overveiende cellekontor til åpne aktivitetsbaserte kontorformer. Hver etasje kan fungere som et eget kontorlokale, slik at bygget kan brukes enten av én eller flere leietakere. Materialbruken i interiøret er preget av enkle sobre flater der materialenes egenfarge vises. Det er lyst, moderne, fremtidsrettet og samtidig tidløst. Bygningen er således tenkt for virksomheter som søker representative lokaler med høy kvalitet uten å virke vulgære eller prangende.

28


OUR VIEW ON QUALITY Premium offices at a higher level

Fakta Nordiske materialvalg og farger er valgt.

Interiørbilder

29


YOUR CLIENTS` VIEW

30


31


32


33


VIEW YOUR OPTIONS Premium offices at a higher level

Snittegning

Totalareal oppsummert:

E t a s j e Plan Plan Plan Plan Plan

6 5 4 3 2

Totalt areal

BTA leieareal 806 806 806 806 785

kvm kvm kvm kvm kvm

4.009 BTA

34


35


VIEW YOUR OPTIONS Premium offices at a higher level

Inngangsparti - 1. etasje

90 sitteplasser

36


37


VIEW YOUR OPTIONS Premium offices at a higher level

Planløsning 100 % åpen

50 arbeidsplasser 2 møterom 1 resepsjon 1 kaffe og kjøkkensone

38


39


VIEW YOUR OPTIONS Premium offices at a higher level

Planløsning 50 % åpen og 50 % lukket

19 åpne arbeidsplasser 11 lukkede kontorer 2 møterom 1 resepsjon 1 kaffe og kjøkkensone

40


41


VIEW YOUR OPTIONS Premium offices at a higher level

Planløsning 100 % lukket

20 lukkede kontorer 2 møterom 1 resepsjon 1 kaffe og kjøkkensone

42


43


VIEW YOUR OPTIONS Premium offices at a higher level

Takterrassen

44


45


VIEW YOUR OPTIONS Premium offices at a higher level

Underetasje U1

Sykkelparkering Garderober Teknisk rom Lager

46


47


WATRIUMS VIEW

Premium offices on a higher level

Watrium AS er et privat familieeid investeringsselskap med hovedkontor i Oslo, Norge. Selskapet ble stiftet i 2002, men relaterer tilbake til Anders Wilhelmsen Gruppen, som ble grunnlagt i 1939. I dag har virksomheten fokus pü aktivt og langsiktig eierskap i en global finansiell portefølje, industrielle eiendeler og eiendom innenlands i sentrale forretningsomrüder.

48


Referanseprosjekt: Sandstuveien 68 Oslo Atrium

49


MEGLER: Anders Heffermehl Senior Advisor - Leasing E-post: ah@akershuseiendom.no Tlf.: +47 950 63 693 Akershus Eiendom AS Haakon VII’s gt. 5 - PB 1739 Vika - 0121 Oslo Tlf.: +47 22 41 48 00 - Fax: +47 22 41 48 06 E-post: firmapost@akershuseiendom.no www.akershuseiendom.no

«Eiendomsmeglingsloven § 6-7 fravikes. Megler har ikke ansvar for andre forhold ved Eiendommen enn dem megler har undersøkt. Utleier og megler vil gi leietaker opplysninger som han har grunn til å regne med å få og som kan få betydning for handelen, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7 første ledd. Dette vil normalt følge av det tilbud som utformes spesifikt for hver leietaker, herunder den informasjon som følger av leieavtalen med tilhørende vedlegg. Forbehold knyttet til et tilbud om leie med utkast til leieavtale vil følge av tilbudsdokumentet. Prospektet er således ikke en del av avtalegrunnlaget, og informasjoner herfra kan dermed ikke påberopes av leietaker som bindende for utleier.»

Illustrasjoner: 3D Estate AS Design: Lemon Aid AS

Kontakt


OSLO CBD VIEW Premium offices on a higher level

Dronning Eufemias gate 6b 0191 Oslo

Lorem ipsum Rum lanis vendipietus. Catio que acearun daectae. Ut il imus nus doluptaectem faccus. Nus, sum que volenis apellup tatempori to et magnam.

Lorem ipsum Rum lanis vendipietus. Catio que acearun daectae. Ut il imus nus doluptaectem faccus. Nus, sum que volenis apellup tatempori to et magnam, et que nos ex eveliqui omnis aut fuga. Et voluptate vere cus. Ut quisquas nia am unt quam con posame sundi doluptae num es exeresequi berspiet dolut litam, cuptas veris dolorem culleni scilloreped.


Premium offices at a higher level

Dronning Eufemias gate 6B  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you