Page 1

Alf Bjerckes vei 30


2

ALNA NORD

Alna Nord er et område sentralt beliggende i Groruddalen, bestående av lager og kombinasjonseiendommer. Området avgrenses av Østre Akervei, godsterminalen på Alnabru og Brobekkveien.

3

Nytt hovedanlegg for Norsk Medisinaldepot ble ferdigstilt i 2011. På nabotomten kan vi tilby en sjelden mulighet for nybygde kombinasjonslokaler. Satsingen på Alna Nord skjer i regi av Aspelin Ramm og Rom Eiendom.

Kontakt megler: Amund Medbø, Akershus Eiendom tlf.: 909 80 342 e-post: am@akershus-eiendom.no

Innhold: Alan Nord: 2 • Beliggenhet: 4 • Bygg: 8 • Planløsninger: 10 • Referanseprosjekt: 16 • Kontakt: 19


Breidtvet

Kolås

Årvoll

GARDERMOEN Tonsen

eien

sv heim

d Tron

4

Veitvet

Linderud 4

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet...

163

Refstad Mellom Alnabru-terminalen og Østre Aker vei, nord for Økernkrysset og med svært god profilering mot Øste Aker vei, har Alf Bjerckes vei 30 en tilnærmet perfekt beliggenhet for lager og logistikkvirksomheter.

5

E6

albakkv Nedre K

eien

ei

ALNA NORD

Alfaset

Området har adkomst fra Østre Aker vei via Brobekkveien til Alf Bjerckes vei. Alna Nord ligger innenfor bomringen, og avstanden til Oslo S er 9 km.

ekkv

Risløkka

OSLO

Offentlig kommunikasjon

ALNA NORD

Brob

Med godstransportens Oslo S, Alnabruterminalen som nærmeste nabo, og enkel adkomst til Oslos hovedfartsårer, har logistikkselskaper som Schenker, Tollpost Globe og Posten anlagt sine terminaler i området. Det er god tilgang til offentlig kommunikasjon med få minutters gange til Vollebekk T-banestasjon, Flybussen, ulike bussruter på Østre Aker vei samt Alna stasjon.

Vollebekk

ei

E6 E18

Økern krysset

tr Øs

e

v er k A

ø Str

Alna tog 400 Lillestrøm / Asker Vollebekk buss 67 Tøyen / Stovner Flybuss F3 Gardermoen Timeekspressen Kongsvinger og Charlottenberg 435 Lillestrøm / Blindern 433 Lillestrøm / Løren 345 Vardefjellet / Blindern 313 Skarnes / Oslo S Siemens buss Samme som Vollebekk, men ikke flybuss

Alna

Ring 3 Søndre Hovin

ien

ve ms

Vollebekk T-bane Linje 5 Vestli / Storo

Ulvenspli

tten

Alnabru

E6


Vollebekk stasjon

6

Vollebekk

Alf Bjerckes vei 30

7

ØSTRE AKER VEI

22A

22C

26A

22B 26B

24A

Siemens

24B 28

ALF BJERCKES VEI

30

LEDIG

Alna stasjon

22A

ALNA GODSTERMINAL

22B

22C

24A

26A

28


8

Mulighetsstudie

Mulighetsstudien som vises her er utarbeidet med tanke på å oppnå størst mulig fleksibilitet med tanke på adkomst til arealene, antall porter og type arealer.

9

Tomten er regulert for forretning (plasskrevende varer), kontor, industri og lager. Endelig konsept vil utarbeides i samråd med leietaker.

Lager 8 m takhøyde Plan 1 A Plan 1 B Plan 2 A Plan 2 B Totalt

Mulig messanin etasje 4 m takhøyde

Kontor

Totalt

Porter

460 700 1.200 2.360

4.700 5.060 4.400 4.700 10.760 - 18.860

6 til 12 1 til 2 5

4.700 4.600 3.700 8.400

3.500 8.100


Illustrasjonsfoto

10

Plan 1A

Illustrasjonsfoto

11

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Plan 1A ligger på nivå med Alf Bjerckes vei. Planet kan bygges som høytlager med ca 8 meters takhøyde eller som lavtlager med ca 4 meter takhøyde i hele, eller deler av arealet. Arealet som er vist på illustrasjon 1A utgjør 4.700 kvm og kan økes på bekostning av antall porter/ramper. Plan 1B kan etableres med egen adkomst og 1-2 porter/ramper.


Illustrasjonsfoto

12

Plan 2A

Illustrasjonsfoto

13

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Plan 2A ligger på nivå med Østre Aker vei og vil få en svært god eksponering. Også denne etasjen kan leveres med 8 eller 4 meters takhøyde avhengig av om det legges inn en messaninetasje. Arealet på plan 2A er vist som 3.700 kvm og kan økes ved endret layout for bygget.


14

Kontor

15

Illustrasjonsfoto

Kontorarealene ligger i en egen bygningskropp som gir bygget sitt særegne uttrykk. Løsningen gir effektive kontorlokaler som egner seg godt for både cellekontor og åpent landskap.


16

Referanseprosjekt Norsk Medisinaldepot

Høsten 2011 flyttet Norsk Medisinaldepot (NMD) inn i Norges nyeste og mest fremtidsrettede kombinasjonsbygg. Fra Alf Bjerckes vei 28 styres NMD-konsernet med sine egeneide Vitus-apotek samt det privateide partnerkonseptet Ditt Apotek. Herfra foregår distribusjonen til NMD’s egne Vitusapotek, NMD er privateid, men har en viktig rolle innen legemiddelberedskapen i Norge, og forsyner samtlige offentlige sykehus. Legemiddeloppbevaring og –distribusjon stiller svært høye krav til bl.a. sikkerhet, temperaturkontroll og hygiene. Plasseringen i Alf Bjerckes vei passer godt for NMD’s ansatte som i stor utstrekning reiser kollektivt, men også for logistikkvirksomheten er lokaliseringen ideell.

17


18

Referanseprosjekt Norsk Medisinaldepot

Rom Eiendom AS er NSBs eiendomsselskap som eier og forvalter 1.150 bygg rundt om i Norge. Eiendomsporteføljen er på 730.000 kvadratmeter. Utviklingsporteføljen utgjør om lag 70 tomter med et utbyggingspotensial på mer enn to millioner kvadratmeter gulvareal. Rom Eiendom AS er et av Norges største eiendomsselskap. Rom Eiendom AS er opptatt av å skape bedre byrom der mennesker møtes og selskapet skal dessuten være et virkemiddel for NSB for å sikre fremtidsrettede stasjoner og terminaler. Rom Eiendom har 80 ansatte. Hovedkontoret er i Oslo sentrum og regionskontorer i Bergen, Kristiansand, Stavanger og Trondheim. www.romeiendom.no Aspelin Ramm er en solid og ansvarlig eiendomsutvikler som vektlegger at bygg skal utgjøre verdifulle elementer i landskap og bybilde, og at de skal forbruke mindre energi. Aspelin Ramm er et privateid selskap som eier og forvalter 430.000 kvm næringsbygg i Oslo-området og Sverige (Göteborg og Stockholm). Aspelin Ramm deltar i komplekse prosjekter som utformingen av Tjuvholmen og Vulkan i Oslo og Union Brygge i Drammen. www.aspelinramm.no

Utleie ved

Akershus Eiendom Amund Medbø mobil 90980342 am@akershus-eiendom.no

www.alnanord.no

Aspelin Ramm Pål Bøe Markedssjef mobil 980 55 015 pal.boe@aspelinramm.no

19


Aspelin Ramm Eiendom AS Dronningens gate 3 Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon: 22 40 40 00 post@aspelinramm.no

Rom Eiendom AS Kirkegata 15 0048 Oslo Telefon: 47 62 05 00 post@romeiendom.no

www.enzo.no

Asp 2011 02 abv 30 prospekt low  

Alf Bjerckes vei 30 Akershus Eiendom

Asp 2011 02 abv 30 prospekt low  

Alf Bjerckes vei 30 Akershus Eiendom