Page 1

Vollsveien 4


Vollsveien 4

Kontor

Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra:

3.947 kvm BTA 2.000 kvm BTA Q4 2014

Konta k t

Megler: Mobil: E-post:

Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no

2


Kontoreiendom med særpreget arkitektur

Inform asjon

Beliggende på Lysakerlokket, rett ved Lysaker Stasjon En unik mulighet til å få et eget bygg Eiendommen skreddersys og tilpasses leietakers ønsker og behov God parkeringsdekning

3


4


Kommunikasjon CC Vest

Elixia

Re ise tider me d tog

Nationaltheatret

Oslo S

Sandvika

Gardermoen lufthavn

8 min 10 min 8 min 35 min

VÌkerø

Lysaker Stasjon

LYSAKER

G a ngavsta nd

Lysaker stasjon

ien sve n e mm Dra

300 meter

5


1. etasje / 1.303 kvm A rb e idsplas ser WC

28 stk 6 stk 7 stk 5 stk

WC BK

KAFFE

Åpent landskap Cellekontor Møterom Stillerom

WC

WC

Serveringsdisker GARD

Kantine

Kaffebar

Oppvask

Lounge Teknisk rom

El.rom Møte Print/kopi Møte Uformelle møter Møte Stille

Stille

Stille

Møte

W.C

Møte

Møte

Stille

Stille

W.C B.K

Minikjøkken

Drop-in

Møte

6


2. etasje / 1.177 kvm A rb e idsplas ser WC

78 stk 0 stk 5 stk 9 stk

Møte

WC BK

Møte

Møte

KAFFE

Åpent landskap Cellekontor Møterom Stillerom

WC

WC

GARD

Møte

Print/kopi Stille Tlf

Print/kopi Stille

Stille

Stille

Stille

Minikjøkken Stille

Arkiv/Lager

Stille

Møte

Stille

Stille

W.C B.K

Drop-in

7


3. etasje/ 609 kvm A rb e idsplas ser

50 stk 0 stk 0 stk 5 stk

WC

HWC

Stille

Stille

WC BK

Print/kopi

KAFFE GARD

Kaffe

Åpent landskap Cellekontor Møterom Stillerom

WC

Print/kopi

Tlf

Stille

Stille

Stille

8


4. etasje/ 570 kvm A rb e idsplas ser

34 stk 3 stk 1 stk 5 stk

TERRASSE 32 m2

HWC

BK

Celle/ multirom

KAFFE

Åpent landskap Cellekontor Møterom Stillerom

Celle/ multirom

Celle/ multirom

Print/ kopi

Stille

GARD

VASK

Kaffe

Drop in

W.C

Print/kopi

Møte

9


U. etasje/ 284 kvm

Garderobe kvinner

Peisestue BK

HWC

HEISMASKINROM

TEKNISK ROM

PARKERING

Garderobe herrer

SØPPELROM

TRIMROM

LAGER

10


Generell informasjon Bygg

Kontoreiendom med særpreget arkitektur som vil skreddersys etter leietakers ønsker og behov. Bygget ble oppført i 1934 og om/påbygget i 1998. Eiendommen har vært gjennom flere større opp­ graderinger de siste årene, sist i 2004. Eiendommen inneholder ca. 3.950 kvm BTA med kontor, kantine, lager/arkiv, garderobe/dusj/ trimrom. Det er 12 garasjeplasser samt sykkel­ parkering i underetasjen, og 50 garasjeplasser i tilliggende Lysaker p-hus (adkomst fra gårds­ plass), som disponeres/leies av byggets brukere som del av et sameie. Tomten er pent opparbeidet med representative ute områder herunder gårdsplass / innkjøring og terrasse med direkte utgang fra kantine.

Beliggenhet

Eiendommen har en meget sentral og profilert beliggenhet på Lysaker ved rundkjøringen/ avkjøringen mot E18 til Oslo, vis-à-vis Lysaker Torg, samt parkeringshus. Ca. 7 km til Oslo sentrum. Et etablert og etterspurt næringsområde hovedsakelig med kontor og noe handel i Lysaker Torg.

Kommunikasjon

Det er enkel adkomst med bil fra E18 og Ring3. Det er meget god tilgjengelighet til offentlig kommunikasjon med kort gange til Lysaker stasjon som er et knutepunkt for tog og buss. Stasjonen er stoppested for alle lokaltog, intercitytog, fjerntog og flytoget i begge retninger. Taxiholdeplass finnes også på stasjonen. På Lysaker Brygge, en kort spasertur unna, kommer man enkelt med ferge til Nesodden.

Arealer

1. etasje - Kontor: 1.303 m2 2. etasje - Kontor: 1.177 m2 3. etasje - Kontor: 609 m2 4. etasje - Kontor: 570 m2 U. etasje - Lager/arkiv/dusj/garderobe: 284 m2 P-plass utendørs 3 stk. (det vil legges opp til flere) P-plass garasje underetasje 12 stk. P-plass Lysaker P-hus 50 stk. Totalt 65 stk.

Fellesfasiliteter

Fellesarealene vil rehabiliteres til topp moderne standard, herunder nytt inngangparti, møterom, kantine, dusj, garderobe og trimrom.

Gårdeier er Fram Eiendom AS, et velrenommert eiendomsselskap med sterk og trygg finansiell posisjon og som leverer det ”lille ekstra”, både på kvalitet og design.

Eiendomsmeglingsloven § 6-7 fravikes. Partenes intensjon er å gi leietaker opplysninger som han har grunn til å regne med å få og som kan få betydning for handelen, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7 første ledd. Megler har likevel ikke ansvar for andre forhold ved Eiendommen enn dem Megler har undersøkt.»

11


t e a

+47 22 41 48 00

post@akershuseiendom.no w akershuseiendom.no Haakon VII’s gate 5. PO Box 1739 Vika. NO-0121 Oslo

Ae prospekt vollsveien4 12s flip  
Ae prospekt vollsveien4 12s flip  

Vollsveien 4 Akershus Eiendom