Page 1

MARIBOES GATE 6 – 8 KONTORLOKALER MEGET SENTRALT I OSLO SENTRUM


FAKTA OM EIENDOMMEN Mariboes gate 6 – 8 Ledig utleieareal: 1.686 kvm Minimum utleieareal: 360 kvm P-plassser: 36 stk. Ledig fra: Etter avtale, ledig nå Megler: Rune Unsgård Tlf: 900 67 800 E-post: ru@akershus-eiendom.no

Se eiendommen på din mobil

Last ned QR Kodeleser til din mobil. Åpne applikasjonen og ta bilde av QR koden med applikasjonen.


LOKALET RENOVERES OG TILPASSES LEIETAKERS ØNSKER OG BEHOV 3

Mariboes gate 6-8 er et moderne kontorbygg oppført i 1990. Bygget består av seks kontor­etasjer og garasjekjeller. Bygget gjennomgår nå en renovering og de ledige lokalene tilpasses fremtidig leietakers ønsker og behov. BELIGGENHET

Eiendommen ligger i Hausmannskvartalene i den nordlige delen av Oslo sentrum. Området er preget av mye handel med mindre forretninger, service- og kulturtilbydere og restauranter. Regjeringskvartalet ligger i umiddelbar nærhet.


4


e at at a

sg Gr en s

ate

ris tia n

ns g

en

Ch

ha

STORTORVET

ta

rga

Sto

Stortinget

Eng a

Kr oh gs gat e

erg ata øl l

BRUGATA

M

rl Jo

Vika e

To rg g

M

v'S ga te NATIONALTHEATERET

STORTINGET at

ar ib oe

t ia nI

Ka

el er sg

gat e

te ga s'

Henrik Ibsens gat e

sts

au

Kr is

Au gu

en

ate

Slott

s gt

sb or gv

sg ch un

Det Kongelige

ed

Fr

rh te Os

M

is Kr

tia n

Dei chm an

s Ho lb e

n

eien

ei e evålsv

rg

Biskop G

Rådhuset

unnerus' g a te

Fr

og

5

Str an dg ata

ta

B is pe gat Rost oc a

pp

erg a

en sg ate

OSLO S

S ki

Dr o nn ing

sstranda

r ne

da an str

brygge

Akershu

en nd ra t S Aker

Kir keg at

a

JERNBANETORGET

ke rg ata

Akershus slott

Bispe

Bjørvika

KOMMUNIKASJON

Eiendommen er lett å komme til med bil fra ringveiene, via Maridalsveien og Hausmannsgate. Knutepunktet Bispevika for alle buss- og trikkelinjer, stoppestedet Brugata ved Gunerius, ligger i umiddelbar nærhet. Videre er det kort gangavstand fra Jernbanetorget for de som bruker tog eller bane.


6


1. etasje 1 303,6 m2 BTA – MULIG LØSNING

D I E

L T

U

MØTE

MØTE

30,4 m

29,5 m

MØTE

12,1 m

GANG

KOPI/PRINT

POST/REKVISITA

GANG

TRAPPEROM

WC

GANG

BK

MINIKJ.

199/4

HCWC

199/4

199/4

199/4

MØTE

21,4 m

10,2 m

199/4

MØTE

20,8 m

GARDEROBE

MØTE

MØTE/STILLE 6,5 m

HEIS

21,4 m

ARKIV

FIC E

MØTE

30,4 m

KOF

MØTE

31,4 m

7

BAC

ARKIV / LAGER

197,4 m


2. etasje 656 m2 BTA – MULIG LØSNING 31 arbeidsplasser fordelt på: 24 åpent landskap 7 cellekontor 3 møterom 3 stillerom

205

PORT

STILLE

ARKIV

8,0 m

214

LAGER

7,8 m

BK

4,5 m

KONTOR

2,2 m

17,9 m

199/4

199/4

213

KONTOR

D I E

11,1 m

8

199/4

199/4

212

KONTOR

199/4

199/4 199/4

211

KONTOR

199/4

9,9 m

199/4

199/4

199/4

199/4

210

KONTOR

199/4

199/4

11,6 m

199/4

205

199/4

STILLE

209

KONTOR

199/4

6,5 m

10,6 m

199/4

205

STILLE

208

KOPI/PRINT

HEIS

199/4

5,5 m

BE

14,0 m

DER O

199/4

GAR

199/4

TRAPPEROM

199/4 199/4 AecDbMassElem (AecBaseEx50)

AecDbMassElem (AecBaseEx50)

AecDbMassElem (AecBaseEx50) AecDbMassElem (AecBaseEx50)

IKJ.

WC D/H

MIN

AecDbMassElem (AecBaseEx50) AecDbMassElem (AecBaseEx50)

AecDbMassElem (AecBaseEx50)

AecDbMassElem (AecBaseEx50)

HCWC

204

KONTOR

AecDbMassElem (AecBaseEx50) AecDbMassElem (AecBaseEx50)

U

L T

199/4

11,1 m

10,8 m

Sosialsone 200

MØTEROM

10,6 m

201

MØTEROM

203

KONTOR / MØTE

16,0 m

12,1 m


3. etasje – ledig areal 1.326 m2 BTA – MULIG LØSNING 75 arbeidsplasser fordelt på: 70 åpent landskap 5 cellekontor 4 møterom 7 stillerom 199/4

199/4

199/4

199/4

KONTOR

KONTOR

KONTOR

8,3 m

8,0 m

199/4

STILLE

199/4

8,1 m

KONTOR

STILLE

9,3 m

STILLE

9,3 m

8,6 m

10,0 m

KONTOR 199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

11,6 m

199/4

199/4

9

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

KOPI/PRINT

199/4

13,9 m

199/4 199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

STILLE

199/4

13,3 m

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

KOPI/PRINT

199/4

12,9 m 199/4 199/4

199/4

199/4

13,2 m

199/4

STILLE

199/4

199/4

199/4

HEIS

STILLE

GARDEROBE

24,7 m

MINIKJ.

199/4

MØTE

6,9 m

TRAPPEROM

199/4

HVILE

7,2 m

GARDEROBE

199/4

BK

WC H

HCWC

WC D

2,3 m

199/4

TRAPPEROM

199/4

MØTE

14,6 m

199/4

199/4

199/4 199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

MØTE

18,4 m

MØTE

18,4 m

STILLE

8,7 m

199/4

STILLE

9,0 m


4. etasje 1.136,2 m2 BTA – MULIG LØSNING 35 arbeidsplasser fordelt på: 35 cellekontor 9 møterom

KONTOR

22,8 m

KONTOR

KONTOR

KONTOR

KONTOR

8,2 m

8,0 m

KONTOR

7,7 m

KONTOR

MØTE

KONTOR

9,0 m

11,5 m

KOPI/PRINT REKVISITA 11,2 m

10,5 m

24,1 m

10,0 m

11,6 m

KONTOR

9,0 m

KONTOR

D I E 9,1 m

10

KONTOR

8,9 m

KONTOR

KONTOR

9,6 m

L T

KONTOR

MØTE

9,0 m

9,0 m

ARKIV

KONTOR

17,8 m

9,0 m

U

MØTE

9,7 m

KONTOR

8,1 m

KONTOR

8,6 m

KONTOR

MØTE

8,9 m

15,6 m

KONTOR

KONTOR

9,0 m

9,6 m

KONTOR

MØTE

8,8 m

12,9 m

KONTOR

KONTOR

ARKIV

10,2 m

12,4 m

9,4 m

MØTE

MØTE

13,6 m

WC H

9,0 m

TRAPPEROM

KONTOR 8,7 m

KONTOR

WC H GARDEROBE

MINIKJ.

31,9 m

KONTOR

HEIS GARDEROBE

15,7 m

BK

WC D

HCWC

2,3 m

11,4 m

WC D

KONTOR 11,9 m

KONTOR

13,2 m

KONTOR KONTOR KONTOR KONTOR

9,0 m

9,0 m

9,0 m

9,0 m

MØTE

18,4 m

MØTE

18,4 m

KONTOR

9,0 m

KONTOR

9,0 m

KONTOR 13,3 m


5. etasje 837,6 m2 BTA – MULIG LØSNING 37 arbeidsplasser fordelt på: 37 åpent landskap 2 møterom 4 stillerom

D I E

11

TAKTERASSE

OPPVASK

L T

U

LAGER

199/4

199/4

KONTOR

GANG

199/4

199/4

199/4

199/4

FRYSEROM

HCWC

GANG

HEIS 199/4

KJØKKEN

KANTINE

199/4

WC D

TRAPPEROM

199/4

(AecBaseEx50)

AecDbMassElem

(AecBaseEx50) AecDbMassElem

MØTE

AecDbMassElem

WC H (AecBaseEx50)

AecDbMassElem

(AecBaseEx50)

WC H

WC D

HCWC MINIKJØKKEN

WC (AecBaseEx50)

AecDbMassElem (AecBaseEx50)

AecDbMassElem (AecBaseEx50) AecDbMassElem (AecBaseEx50)

GARDEROBE

BK

2,3 m

AecDbMassElem

TRAPPEROM

AecDbMassElem (AecBaseEx50)

AecDbMassElem (AecBaseEx50)

5,4 m

AecDbMassElem (AecBaseEx50)

AecDbMassElem (AecBaseEx50)

AecDbMassElem (AecBaseEx50)

STILLE

199/4

STILLE

4,8 m

199/4

16,2 m AecDbMassElem (AecBaseEx50)

199/4

199/4

18,4 m

STILLE

9,0 m

199/4

MØTE

199/4

9,0 m

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

KOPI/PRINT

199/4

199/4

199/4

199/4

9,0 m

199/4

199/4

199/4

STILLE


12

Inspirasjons bilde


6. etasje – ledig areal 360 m2 BTA – MULIG LØSNING 24 arbeidsplasser fordelt på: 18 åpent landskap 6 cellekontor 1 møterom 2 stillerom

KONTOR

REKVISITA

16,8 m

7,2 m

KONTOR 11,2 m

GANG

KONTOR

11,2 m

199/4

199/4

KONTOR

11,2 m

199/4 199/4

KONTOR 11,2 m

199/4

199/4

KONTOR

11,2 m

199/4 199/4

227

KOPI 11,2 m

199/4

199/4

HEIS

MINIKJØKKEN GARDEROBE

199/4 199/4

WC H

WC D

HCWC

199/4

AecDbMassElem (AecBaseEx60) (AecBaseEx60) AecDbMassElem

199/4

MØTE

23,2 m

STILLE

9,4 m

STILLE

8,8 m

199/4

L T U

BK

199/4

199/4

TRAPPEROM

199/4

TRAPPEROM

D I E

TRAPPEROM

13


GENERELL INFORMASJON OM EIENDOMMEN

14

Inspirasjons bilde

AREALER Prospektet viser forslag til innredning men arealene kan skreddersys etter leietakers ønsker og behov. PARKERING Bygget har garasjekjeller med 36 plasser. Det er sykkelparkering og garderobeanlegg i kjelleretasjen. KJELLER Garasje, sykkelparkering, garderober og tekniske rom.

Inspirasjons bilde

AREALTABELL 1. etasje kontor 2. etasje kontor 3. etasje kontor 4. etasje kontor 5. etasje kontor og kantine 6. etasje kontor Sum ledig areal

Inspirasjons bilde

Utleid Utleid 1.326 kvm Utleid Utleid 360 kvm 1.686 kvm


15


Akershus Eiendom AS Postboks 1739 Vika 0121 OSLO Tlf: +47 22 41 48 00 Fax: +47 22 41 48 06 firmapost@akershus-eiendom.no www. akershus-eiendom.no

Norges ledende nĂŚringsmegler - www.akershus-eiendom.no

Mariboesgt. 6-8  
Mariboesgt. 6-8  

Kontorlokaler meget sentral i Oslo sentrum.