Fornebuveien 7-13

Page 1

Fornebuveien 7–13


Fornebuveien 7–13

Kontor

Totalt areal: Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra:

12.000 kvm kontor/fellesarealer 8 .000 kvm 500 kvm Q2 2015

Konta k t

Megler: Mobil: E-post:

Rune Arvesen 915 35 567 ra@akershuseiendom.no

Illustrasjon

2


Lysakers best profilerte bygg

Inform asjon

Totalrehabiliteres, full skreddersøm Ny kantine med direkte utgang til stor skjermet hage Meget god p-dekning, ca. 200 plasser Store og arealeffektive etasjeplan

Illustrasjon

3


Hovedadkomst – godt synlig fra E18

Illustrasjon

4


Kommunikasjon

CC Vest

Elixia

Re ise tider me d tog

Nationaltheatret

Oslo S

Oslo Lufthavn Gardermoen 35 min Sandvika

8 min ien sve n e mm Dra

10 min

8 min

VĂŚker

Lysaker Stasjon

LYSAKER

G a ngavsta nd

Lysaker stasjon

500 meter

5


Stemning TYPISK kontorarealer PLAN FORNEBUVEIEN: UFORMELL

1355

SAMTALE/STILLEROM - MULTIROM: SAMTALE/STILLEROM –MULTIROM:

UFORMELL MØTEPLASS: MØTEPLASS:

FORNY

IT

1200

IT 4-6 åpent landskap

CELLEKONTOR:

CELLEKONTOR: BP

SOSIALSONE: SONE: SOSIAL

UP

LANDSKAP: ÅPENT ÅPENT LANDSKAP:

MØTEROM: MØTEROM:

pne plasser)

100 % åpent

en møtesone

140 teamplasser F 11-13 SAMTALE/STILLEROM -–MULTIROM: 29 x 4 pers SAMTALE/STILLEROM MULTIROM: 4 x 6 pers

PRINT-/KOPI ROM: ROM: PRINT-/KOPI

Alle illustrasjonerer erlaget lagetav av Alle illustrasjoner Zinc/Dark arkitekter Zinc/Dark Aarkitekter

6


FORNEBUVEIEN 11

FORNEBUVEIEN 13

MELLOMBYGGET

1. etasje: 1. ETASJE og referanseprosjekter: Konsept 1.

7200

9

10

3.

2.

.1

.2

Konsept og referanseprosjekter: 7200

2400 1200

7200

7200

4800

600

10700

.3

4950

.4

9 cellekontor

.6

.5

36 teamplasser F11-13

7200

4950

36 landskap + 9 celle

A.

L

420 0 600

120 00

4 toaletter (1/15) 485 3

4400

kopi/print

print sita

JK

I

40 stillerom (1/10 åpne plasser) 3 møterom 6-10 pers

10700

B. EF

kopi/print

20 600 0

mulig intern forbindelse

BK

6300

Resepsjon BackeGruppen

EF

C.

BACKE LOGO FOLIE

Produksjon

Oppvask lav høyde avtrekk

Lager

Heis

7200

Annen Leietager

G.

ero gard

7200

2025

99 43

BK

00 60

F.

vareheis

6300

Lager

60 00

kildesortering drikkestasjon

E.

servering varmmat

4950

en to pp åp

innlev. oppvask

servise

ken jøk tek

resepsjon

pålegg

ge un Lo

kaffebar

servering

disk/ servering

disk/ servering

Variert møblering defineres. møblering -- ulike soner defineres. Prosjekt: Prosjekt:Norconsult, Norconsult,Zinc Zincinteriørarkitekter interiørarkitekter

plasser

00 60

int i/pr kop

be

00 60

14 0 600

H.

13

0 600

Prosjekt: DNB DNB Barcode, Barcode, 12 Prosjekt: Zinc/Dark arkitekter/ arkitekter/ Zinc/Dark 11 MVRDV MVRDV

18

60 00

2248

D. 2200

Fleksibelt Fleksibeltauditorium, auditorium,tiltilstore storemøter, møter,kurs kursosv osv Prosjekt: Prosjekt:Presserom PresseromUD, UD,Zinc Zincinteriørarkitekter interiørarkitekter

Lounge ogmingleareal mingleareal Lounge og Prosjekt: Prosjekt:DNB DNBBarcode, Barcode, Zinc/Dark arkitekter/MVRDV

19

60 00

4950

åpen prosjektsone

2415

7200

8

tekjøkken

7

20% celle 80% åpent

4.

17

16

15

Paviljong 48 teamplasser

4 stillerom Variert møblering møblering Variert 2 møterom 8-12 pers Prosjekt: Zinc Prosjekt: Norconsult, 2 prosjektsoner 3 toaletter

Ulik type møblering møblering er eren en Ulik type suksesskriterie fellessuksesskriterie forfor at at fellesarealet blir benyttet hele dagen arealet blir benyttet heletil møter internt til ogmøter eksternt, bespisning og dagen internt og kursvirksomhet. eksternt, bespisning og kursvirksomhet.

Hovedresepsjon og Hovedresepsjon ogkaffebar/drikkestasjon kaffebar/drikkestasjon Felles Felles møterom møterom Prosjekt: Zinc/Dark arkitekter arkitekter Prosjekt:NPROs NPROs hovedkontor, hovedkontor, Zinc/Dark

Fellesmøterom møterom Felles Prosjekt:Arctic, ArcticZinc Zinc Prosjekt:

Alle foto er illustrasjonsfoto.

7

26.02.2014


1. etasje / 2.277 kvm A rb e idsplas ser Fornebuveien 7-9 (eksl. leieareal 1070 m2)

120 stk 8 stk 13 stk

Fornebuveien 11 (eksl. leieareal 750 m2

Kopi/print rekvisita

kopi/print

Åpent landskap Møterom Stillerom

Resepsjon BackeGruppen

Fornebuveien 12 (eksl. leieareal 710 m2) tekjøkken

Fornebuveien 11 (eksl. leieareal 750 m2)

Prosjektsone

Kopi/print rekvisita

Sosial sone

kopi/print

Tekjøkken

Fornebuveien 7-9 (eksl. leieareal 1070 m2)

Tekjøkken

tekjøkken

Resepsjon BackeGruppen

Prosjektsone

datarom

kildesortering drikkestasjon

lav høyde avtrekk Lager

servering varmmat

Produksjon

Oppvask

åp

innlev. oppvask

servise

vareheis

Lager

ken jøk tek

resepsjon

pålegg

ge un Lo

kaffebar

servering

disk/ servering

disk/ servering

Annen Leietager ero gard

Utleid areal Backe Gruppen BK

kaffebar resepsjon

en to pp

åp

en to pp

Sosial sone

nt i/pri kop

be

Heis

Utleid areal Backe Gruppen BK

Heis

8

drikkestasjon


Unike lokaler

Illustrasjon

9


2.–3. etasje / 3.783 kvm Arbeidsplasser - 75 % åpent

2 og 3. ETASJE - typisk kontoretasje 25% cellekontor:

Åpent landskap Cellekontor Møterom Stillerom

150 stk 52 stk 11 stk 16 stk

Fornebuveien 7-9 (eksl. leieareal 1300 m2)

Fornebuveien 11-13 (eksl. leieareal 1530 m2)

Kopi/print/rekv.

EL

EL kopi/print

Tekjøkken

Prosjektsone

EF

tekjøkken

EF RL

åp

en tn ed

Heis

kopi/print

EL

Heis

1:400 25% celle 75% åpent 21cellekontor 64 teamplasser F7-9

25% celle 75% åpent

7 stillerom (1/10 åpne plasser) 4-5 møterom 6-8 pers

31 cellekontor

10


Arealeffektive og fleksible kontor足 arealer med store vindusflater og gode dagslysforhold

Illustrasjon

11


2.–3. etasje / 3.783 kvm Arbeidsplasser - 100 % åpent

Åpent landskap Møterom Stillerom

240 stk 11 stk 24 stk

Fornebuveien 7-9

Fornebuveien 11-13 Kopi/print rekvisita

kopi

EL

Tekjøkken

EL Prosjektsone

mulig intern forbindelse

EF

BK tekjøkken

EF

mulig intern forbindelse EL

12


Generell informasjon Bygget

møtevert. Det er lagt opp til at bespisningsarealet også skal fun­gere utover normal lunsjtid, til store og små møter, events og andre arrangementer.

Bygget er trinnvis utbygget i perioden 1994–1998. Bygget vil totalrehabiliteres innvendig og samtidig bli utvidet med bl.a ny fasade mot E18, noe som vil gi bygget et nytt og helhetlig preg.

Fellesarealene er sentralt plasser i 1. etasje, med direkte utgang til flott parkmessig opparbeidet og skjermet hage med utebespisning.

Bygget har store og effektive etasjeplan som kan deles. Lokalene egner seg meget godt til både celle­kontor og åpne løsninger.

Minimum klasse C. Bygget vil i tillegg BREEAM sertifiseres.

1. etg: 2.277 kvm kontor 2. etg: 2.057 kvm kontor 3. etg: 3.783 kvm kontor U. etg: 1.004 kvm lager

Beliggenhet

Fellesfasiliteter

Kontoreiendom med spennende arkitektur som vil skreddersys etter leietakers ønsker og behov.

Eiendommen inneholder ca. 12.000 kvm BTA med kontor, bedriftsrestaurant, lager/arkiv, garderobe/dusj/trimrom. Det er 175 garasjeplasser samt sykkelparkering i underetasjen. I tillegg er det 37 gjesteparkeringsplasser på tomten. Tomten er pent opparbeidet med attraktive uteområder. I forbindelse med rehabilitering vil det bli etablert en representativ bedrifts­ restaurant med tilhørende kaffebar og felles møterom, samt mulighet for felles resepsjonist/

Miljøklasse

Eiendommen har en sentral og meget profilert beliggenhet på Lysaker i et etablert og etterspurt næringsområde hovedsakelig med kontor og noe handel på Lysaker Torg.

Kommunikasjon

Stasjonen er stoppested for alle lokaltog, intercitytog, fjerntog og flytoget i begge retninger. Taxiholdeplass finnes også på stasjonen. På ­Lysaker Brygge, en kort spasertur unna, kommer man enkelt med ferge til Nesodden.

Arealene

Ny bedriftsreataurant og møteromssenter med direkte utgang til stor, skjermet hage Felles garderobe/dusj, treningssenter og sykkelparkering Meget god p-dekning, ca. 200 p-plasser

Det er enkel adkomst med bil fra E18 og Ring 3. Det er meget god tilgjengelighet til offentlig ­kommunikasjon med kort gangavstand til ­Lysaker stasjon som er et knutepunkt for tog og buss.

Alle illustrasjoner av Dark Arkitekter.

Eiendomsmeglingsloven § 6-7 fravikes. Partenes intensjon er å gi leietaker opplysninger som han har grunn til å regne med å få og som kan få betydning for handelen, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7 første ledd. Megler har likevel ikke ansvar for andre forhold ved Eiendommen enn dem Megler har undersøkt.»

13


t e a

+47 22 41 48 00

post@akershuseiendom.no w akershuseiendom.no Haakon VII’s gate 5. PO Box 1739 Vika. NO-0121 Oslo