Page 1

Ă˜vre Vollgate 6


Ă˜vre Vollgate 6

Kontor

Ledig areal: Ledig fra:

Plan 2 - 275 kvm Plan 5 - 537 kvm Etter avtale

Konta k t

Megler: Mobil: E-post:

Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no

2


Kontorlokaler i meget representativt bygg

Inform asjon

Flotte fellesarealer med mulighet for kantine Kort vei til alle servicetilbud og offentlig kommunikasjon Sykkelparkering og mulighet for parkering

3


2. etasje / 275 kvm A rb e idsplas ser

Åpent landskap Cellekontor Møterom

11 stk 3 stk 1 stk

4


5. etasje / 537 kvm A rb e idsplas ser

Åpent landskap Møterom Stillerom

15 stk 2 stk 2 stk

5


Kommunikasjon SLOTTSPARKEN

Oslo Lufthavn Gardermoen 19 min

Lysaker

9 min

Sandvika

14 min

VIKA

Gr en se n

Sto rtin gsg ata NATIONALTHEATRET

STASJON

Stortinget

lot tsg ate Ne dre Slo tt

te

Øv re S

Re ise tider me d tog

ga

tredet Piles

Ka rl J oh an s

Rådhuset

Tol lbu g at a

AKER BRYGGE 0

400 m

6


Generell informasjon Attraktive kontorlokaler i representativt bygg, kort avstand til Nationaltheatret. Flotte felles­ arealer med kantine fra 2009, sykkel­parkering og mulighet for parkering.

Beliggenhet

Øvre Vollgate 6 ligger meget sentralt til i Oslo sentrum mellom Festningen og Stortinget. Området består vesentlig av kontor, handel og serveringslokaler. Det er korte avstander til et bredt tilbud av handels- og servicetilbud, samt alle former for offentlig kommunikasjon. Mange hyggelige spisesteder i nærområdet.

Kommunikasjon

Arealer

Lokalene er i dag tilpasset kontorlandskap. ­Lokalene fremstår som nye med gjennomgående gode tekniske kvaliteter. Lokalet har eget mini­ kjøkken, wc og er gjennomgående meget lyse.

Bygg

Meget flott bygg med moderne fasade. Bygget er betydelig oppgradert med flotte fellesarealer og høy kvalitet på teknisk utstyr. Eiendommen er koblet sammen med Nedre Voll gate 9 gjennom flott atrium med kantinen.

Fellesfasiliteter

Det er kort vei til offentlig kommunikasjon, fra Stortinget, Oslo S eller Nationaltheatret; med buss, trikk, T-bane eller tog/Flytoget, samt båt fra Aker Brygge.

Kantine Heis Sykkelparkering

Eiendomsmeglingsloven § 6-7 fravikes. Partenes intensjon er å gi leietaker opplysninger som han har grunn til å regne med å få og som kan få betydning for handelen, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7 første ledd. Megler har likevel ikke ansvar for andre forhold ved Eiendommen enn dem Megler har undersøkt.»

7


t e a

+47 22 41 48 00

post@akershuseiendom.no w akershuseiendom.no Haakon VII’s gate 5. PO Box 1739 Vika. NO-0121 Oslo

Øvre Vollgate 6  

Ae prosp øvrevollgate6 8s flip Akershus Eiendom