Page 1

Essendropsgate 3


Essendropsgate 3

Kontor

Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra:

5.785 kvm 438 kvm Etter avtale

Konta k t

Megler: Mobil: E-post:

Rune Unsg책rd 900 67 800 ru@akershuseiendom.no

2


Rett ved Majorstuen stasjon

Inform asjon

Moderne bygg Effektive etasjeplan Felles kantine Meget god parkeringsdekning

3


Kontorlandskap

4


Pilestr edet

Kommunikasjon

MAJORSTUEN FAGERBORG

FROGNERPARKEN

Nationaltheatret

3 min

Jernbanetorget

6 min 25 min

Gardermoen lufthavn 35 min

FROGNER

ta

Sandvika

Inkogn ito ga

Indust rig

Ki rk ev ei en

ata

Re ise tider fra Ma jorstuen

Henrik Ibsens gate NATIONALTHEATRET STASJON VIKA

5


1. etasje / 438 kvm A rb e idsplas ser

Åpne arbeidsplasser

28

Stillerom

1

Møterom

Lunsjbar Kontor

2

Møterom

4

Sosialesoner

Åpent landskap Cellekontor Møterom

28 stk 2 stk 4 stk Møterom

Lunsjbar

Nedkjørsel garasjeanlegg

Lysgård

Møterom

Kontor

Hovedinngang

Kontor

Terrasse

6


Illustrasjon fra ny kantine

7


2. etasje / 1.488 kvm A rb e idsplas ser

Åpent landskap Cellekontor Møterom Stillerom

Åpne arbeidsplasser

80

Stillerom

4

Print/kopi, lager

2

Kontor

3

Møterom

4

Sosialesoner

7

80 stk 3 stk 4 stk 4 stk Trapperom Kontor

Kopi/print

Kontor

Kontor

Lysgård

Møterom

Møterom Kopi/print

8


Illustrasjon fra fellesareal i 1. etasje

9


3. etasje / 1.582 kvm A rb e idsplas ser

Åpent landskap Cellekontor Møterom Stillerom

Åpne arbeidsplasser

86

Stillerom

4

Print/kopi, lager

2

Kontor

3

Møterom

4

Sosial sone

7

86 stk 3 stk 4 stk 4 stk

Møterom

Sosial sone Kontor Kontor Trapperom

Lysgård

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Møterom

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

10


Illustrasjon fra fellesareal i 2. etasje

11


4. etasje / 1.582 kvm A rb e idsplas ser

Stillerom

3

Print/kopi, lager

2

Kontor

47

Møterom

7

Sosialesoner

8

Cellekontor Møterom Stillerom

Kontor

Kontor

Kontor Kontor

47 stk 7 stk 3 stk

Kontor

Kontor Kontor Kontor Kontor Kontor Kontor Kontor

Kontor

Trapperom

Kontor Kontor

Kontor Kontor

Lysgård

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor Kontor Møterom Kontor

Kontor

Kontor Kontor

Kontor

Kontor

Kontor Kontor Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

12


6. etasje / 695 kvm Åpne arbeidsplasser

30

Stillerom

2

Kontor

9

Møterom A rb e idsplas ser Sosialesoner

Åpent landskap Cellekontor Møterom Stillerom

1 3

30 stk 9 stk 1 stk 2 stk

Kontor

Kontor

Kontor Trapperom

Kontor Kontor

Lysgård

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

13


Illustrasjon fra ny kantine

14


Generell informasjon Bygget

Bygget er utviklet og oppført i 1998 av Furu­ holmeninvest AS som er et selskap i Furuholmen­ gruppen. Eiendommen ble i 2005 solgt til Vital Eiendom, nå DNB Næringseiendom AS. Furuholmenfamilien har nå (2013) kjøpt tilbake majoritetseiet av bygget (69 %). Neste største eier er Astrupfamilien med 18 %. Bygget forvaltes av Furuholmen Eiendom AS og den daglige drift utføres av Furuholmen Eiendomsdrift AS. Begge selskapene eies av Furuholmenfamilien.

Byggets areal

Essendropsgate 3 er i dag et bygg med flere kontorleietakere. Samlet areal er 11.107 kvm BTA.

Adkomst

Bygget har inngangskontroll og betjent resepsjon (07.45 til 16.45). Det er felles varemottak og avfallshåndterings­anlegg i kjeller. Innkjøring via rampe til parkeringsgarasjer. Dette opplegget deles med bl.a. Nordea og Ultra.

Miljø

Kantine

Bygget er oppført i betong og det er mye synlige betongflater bl.a. i tak slik at man oppnår magasinering av varme/kulde. Dette gir energi­ effektiv drift.

Kantinen har også eget rom som kan brukes til lukkede luncher. Dette rommet har også egen inn­gang.

Bygget er energimerket og har fått karakter C.

Gårdeier arbeider aktivt med innvendige og utvendige forbedrings- og vedlikeholdstiltak. Uteanlegget driftes og vedlikeholdes av Sameiet Essendropsgate 5.

Kantinen ligger sentralt plassert i 1. etasje. Det er plass til ca. 160 personer om gangen.

Fellesfasiliteter

Auditorium med plass til over 100 deltakere Kantine Sykkelparkering Felles garderobe/dusj

Parkering

Det er parkeringsplasser i kjeller for ca. 450 biler. Disse disponeres i hovedsak av Q-park og leies direkte derfra. Gårdeier disponerer 25 plasser som leies ut til byggets brukere. For besøkende er det betalplasser utenfor hovedinngang. Det er adkomst til og fra garasjeanlegget via heiser i nabobygg, der hvor Elixia holder til. Sykkelparkering finnes på utsiden av bygget. Det arbeides med etablering av mulighet for avlåst sykkelparkering.

15


t e a

+47 22 41 48 00

post@akershuseiendom.no w akershuseiendom.no Haakon VII’s gate 5. PO Box 1739 Vika. NO-0121 Oslo

Ae essendropsgt3 mal 16s flip  

Essensdropsgt 3 Akershus Eiendom