Page 1

Designmanual for Anthon B Nilsen Versjon 1.0 10.02.11 Innhold Innledning...................................2 IdE 1. Logo.................................3 IdE 2. Logo forretningsomr책der....4 IdE 3. Farger...............................7 IdE 4. Femte Element..................8 IdE 5. Typografi......................... 13 IdE 6. Regi................................ 15


kulturelle arv, eller utdanning. Dyprød er en varm og inkluderende farge, men den kan også representere dynamikk, en egenskap som Anthon B Nilsen også besitter.

Designmanual for Anthon B Nilsen Innledning En visuell identitet skal reflektere en faktisk identitet. De sanselige ytringene skal være et speilbilde av de indre kvalitetene. Mens den faktiske identiteten forteller hvem man er, hva man er og kan, hvor man kommer fra og etter hvilke kodekser man utfører sitt virke, skal den visuelle, eller sanselige identiteten synliggjøre dette på en måte som kan sammenlignes med hvordan kroppsspråk og stemmetone kan tydeliggjøre en verbal formidling. På samme måte som man ikke endrer sin faktiske identitet, må også det visuelle oppleves å være konsistent. Selve ordet identitet er faktisk basert på det greske begrepet for ‹igjen og igjen›. Denne identitetsguiden skal sørge for at Anthon B Nilsen kan oppleves å følge sin røde tråd, sin visuelle identitet. Anthon B Nilsens historie har dannet grunnlaget for symbolet, som er Anthon B Nilsens opprinnelige bumerke, eller tømmermerke. Ved hjelp av en merkeøks kunne Anthon B Nilsens pentagon, femkant, tilkjennegi eierskapet til tømmerstokkene, fra de ble hugget til de ble tatt i land etter fløting. Dyprød har blitt Anthon B Nilsens farge fordi den har kulturelle aner. Anthon B Nilsen var en mesén i sin tid og en person som tidlig så verdien av kultur, enten det handlet om vår

2

> INNHOLD

I en verden full av trebokstavers forkortelser skal Anthon B Nilsen kjennes ved sitt fulle navn. Forkortelsen kan selvfølgelig fortsatt benyttes, men kun etter at det fulle navnet er behørig nevnt i begynnelsen av en tekst, en presentasjon, e.l. Logoen er satt i en klassisk, men likevel basal skrifttype som formidler folkelighet og praktisk tankegang. ABN skal aldri oppfattes som eksklusive, eller ekskluderende, men tvert imot som inkluderende. Kombinasjonen av en kulturorientert farge, en nærmest pragmatisk logotype, og et historisk, femkantet bumerke gir den visuelle identiteten dimensjoner som er i samsvar med Anthon B Nilsens identitet og forretningsmessige oppdrag. Dermed har ABNs identitet også tidløse kvaliteter idet alle kjennetegn har sin misjon, ingenting er der for syns skyld. For å kunne benytte den nye, visuelle identiteten på en konsistent måte, må de kjennetegn og regler for bruk som finnes i denne id-guiden følges. Det som er gjengitt i dette dokumentet er ikke pynt, men et forretningsmessig apparat for å skape en konsistent og sterk identitet for Anthon B Nilsen.


Designmanual for Anthon B Nilsen

1) Fra minimumsstørrelsen kan logoen skaleres opp ubegrenset. 2) Minimumsstørrelse på logoen er 40 mm bredde. Logoen skal ikke vises mindre, dette er viktig for optimal lesbarhet.

Logo Anthon B Nilsens logo er basert på fonten Transport. Transport ble i sin tid designet spesielt for britiske trafikkskilt og er en tydelig, robust og tidløs skrifttype.

1)

Logo plassering: Der Anthon B Nilsens logo opptrer dominerende eller som et bærende element, er det et prinsipp at den sentreres på disponibelt område. Det gjelder all bruk, som skilt, postale trykksaker, brosjyre-materiell, annonser, web osv. Der logoen opptrer som et underordnet element i øvrig layout kan den plasseres fritt.

2)

3

> INNHOLD


Designmanual for Anthon B Nilsen

1) Logo negativ større kan skaleres opp. 2) Logo negativ minimumsstørrelse: Minimumsstørrelse på logoen er 40 mm bredde. Logoen skal ikke vises mindre, dette er viktig for optimal lesbarhet.

Logo negativ Anthon B Nilsens logo kan med fordel stå negativt. Den skal da opptre på Anthon B Nilsens hovedfarge (Rød PMS 193), eller på sort.

3) Logo positiv sort/grå. Kan brukes der logoen ikke kan stå i farger.

1)

4) Logo negativ på sort bakrunn. Kan brukes der logoen ikke kan stå på Anthon B Nilsens hovedfarge rød.

2)

3)

4)

4

> INNHOLD


Designmanual for Anthon B Nilsen

Minimumsstørrelse på logoen er 40 mm bredde. Logoen skal ikke vises mindre, dette er viktig for optimal lesbarhet.

Logo med tilknyttet forretningsområde I massekommunikasjon og utadrettet sammenheng kan det være nødvendig å tydeliggjøre avsender ved å kombinere logoen med respektive forretningsområde innenfor Anthon B Nilsen konsernet.

1) Bredde «UTDANNING»: 17 mm 2) Bredde «EIENDOM»: 13 mm 3) Bredde «RESIRKULERING»: 23 mm

1)

UTDANNING

1)

EIENDOM

2)

3)

RESIRKULERING

5

> INNHOLD


Designmanual for Anthon B Nilsen

Minimumsstørrelse på logoen er 40 mm bredde. Logoen skal ikke vises mindre, dette er viktig for optimal lesbarhet.

Logo (negativ) med tilknyttet forretningsområde

1) Bredde «UTDANNING»: 17 mm 2) Bredde «EIENDOM»: 13 mm 3) Bredde «RESIRKULERING»: 23 mm 4) Logo negativt på sort.

Anthon B Nilsens logo kan med fordel stå negativt. Den skal da opptre på Anthon B Nilsens hovedfarge (Rød PMS 193), eller sort.

UTDANNING

Når logo med forretningsområde står i minimumsstørrelse på rød bakgrund skal forretningsområdet stå i hvit for maksimal lesbarhet.

1)

EIENDOM 2)

3)

RESIRKULERING

4)

6

> INNHOLD


Designmanual for Anthon B Nilsen Farger Anthon B Nilsens fargerpalett preges av både dempede farger og en mer dristig fargepalett. Hovedfarger Anthon B Nilsens to hovedfarger er rødt og grått. Disse to fargene skal forekomme i logoen. Når logoen fremstår negativ skal den alltid stå på hovedfargen rødt. Støttefarger Anthon B Nilsen har en støttepalett som inneholder fem farger. Disse skal kategorisere, poengtere og tilføre profilen spillerom. «Industry blue» og «Estate bronze» brukes der Anthon B Nilsen ønsker å fremstå mer formell. De mer dristige fargene «Art green» og «Performance orange» kan f.eks. brukes i årsrapporter, web og brosjyrer. De er en fin kontrast til de andre, mer dempede fargene i paletten. «Papyrus cream» kompletterer hovedfargene godt og kan f.eks. brukes som bakgrunn til tekst.

7

> INNHOLD

Om de ulike fargekodene CMYK-farger benyttes til de fleste trykksaker, og alltid til trykksaker som innholder fargefoto. CMYK står for Cyan, Magenta, Gul (Yellow) og Sort (Key colour), og er navnet på de fire trykkfargene som benyttes i ordinær trykksakproduksjon. Derav uttrykket «4-fargetrykk». RGB/HEX  RGB-farger benyttes til skjermbruk, f.eks. PowerPoint, Word, Excel, Internett, osv. RGB er et lysfargesystem som består av Rødt, Grønt og Blått lys. Viktig RGB-farger kan ikke trykkes. Sendes et dokument med RGB-farger til trykk risikerer man å få sort/hvitt trykk tilbake. PMS  PMS-farger (Pantone Matching System) brukes ofte til spesialtrykksaker som tekstiler, plast, stentøy, metall osv. (f. eks. skilt, T-skjorter, kopper/krus, emballasje m.m.). PMS-farger kan også benyttes i ordinære trykksaker for å gjengi farger som ikke lar seg produsere i CMYK.

Hovedfarger

Støttefarger

PMS 193 ANTHON B NILSEN RED

PMS 2747 INDUSTRY BLUE CMYK 100/95/0/16

RGB 0/37/122

PMS 876 ESTATE BRONZE CMYK 11/51/63/31

CMYK 2/100/60/11

RGB 187/19/62

PMS COOL GREY 7 ANTHON B NILSEN GREY

RGB 174/125/91 Metallic

PMS 454 PAPYRUS CREAM CMYK 12/5/27/9

RGB 208/209/180

PMS 802 ART GREEN CMYK 85/0/100/0

RGB 0/165/45 Fluoriserende

PMS 021 PERFORMANCE ORANGE CMYK 20/15/11/40

RGB 154/155/156

CMYK 0/55/100/0

RGB 240/132/0 Fluoriserende


Designmanual for Anthon B Nilsen 5. Element - Pentagon Et 5. element skal være en så sterkt innarbeidet del av profilen at man ved å fjerne logoen fortsatt gjenkjenner Anthon B Nilsen som avsender. Pentagon Pentagonet/femkanten brukes i Anthon B Nilsens profil som en visuell metafor for tømmermerket som ble hogget inn i tømmeret i gamle dager. Samtidig som femkanten er et «eiermerke» for Anthon B Nilsen, er det også et uventet og nysgjerrighetsvekkende kjennetegn. Pentagonet skal, der det lar seg gjøre, stanses ut i formatet. Dette for å avsløre det som ligger bak. Dette kan ses som en metafor for «det nye treverket» som blir synlig når man hugger inn sitt merke. Pentagonet skal (med en viss regi) oppleves som tilfeldig plassert og fortrinnsvis opptre i sammenheng med Anthon B Nilsens logo.

8

> INNHOLD

En liten historie om tømmermerking I hine hårde dage var flathugst forbudt og kun trær med et minstemål i tverrsnitt i en gitt høyde fra bakken kunne hugges. Derfor foretok skogeieren måling av trær med en blinkeklave og valgte ut de som skulle hugges. Disse ble blinket med to blinke-bless, et i brysthøyde og et ved rot og i blinkeblessene satte skogeieren så sitt tømmermerke. Blinking og merking ble utført med samme øks som hadde egg på den ene siden og merke på den andre siden av hodet. Tømmeret ble fraktet ferdig barket – for å minske vekt og motstand – til lunner og videre til velta ved et vassdrag. Der skiftet tømmeret eier ved at annamere, på vegne av kjøperen, foretok kontrollmåling og deretter satte kjøperens merke i begge ender av stokken samt et midt på og stokken var altså ferdig barket. Denne merkingen ble gjort med en merkeøks som hadde et «halvt» hode, dvs. bare merket. Deretter fulgte utislaget og fløting til lensene ved utløpet av vassdraget.

1 Bildetekst eller figurtekst kommer her 2 Onsed ming eraestrud mod tate tatisi blaorting ea feugait nostrud del utpat lumsan 3 Henis nullaor accum et accum quat lum del utatum duipit esseniat dolor iureetu msandit, venim iniation henim zzriure mod ex


Designmanual for Anthon B Nilsen 5. Element vinkel Pentagonet kan brukes i alle vinkler unntatt i null grader. Dette for å ivareta følelsen av «tilfeldighet». Pentagonet skal «leve sitt eget liv» rundt logoen.

12

o

24

o

36

o

0

9

> INNHOLD

o

48

o

60

o


Designmanual for Anthon B Nilsen

1) Stiplede linjer markerer området rundt logo som skal holdes fritt for grafiske elementer. Minimumsavstand for plassering av pentagon rundt logo er en halv bokstavshøyde

5. Element Plassering rundt logo 1)

Pentagonet kan brukes på forskjellige måter avhengig av hvilken flate det fremstår på.

3) Pentagon vist i minimumsstørrelse med minimumsavstand fra logo.

Pentagonet kan stanses ut som et fysisk hull (brosjyrer, visittkort og annet merkantilt materiell) eller vises som en outline strek. Optimalt sett skal det «skje noe» bak stansen når pentagonet fremstår i denne form (se neste side). 2)

3)

10

> INNHOLD

2) Minimumsstørrelse på pentagon er bokstavshøyden i logoen.


Designmanual for Anthon B Nilsen

1)

2)

5. Element Applisert på forskjellige materialer Pentagonet er Anthon B Nilsens personlige «merke» og kan brukes på forskjellige materialer. Her er noen eksempler. Pentagonet kan feks «hogges i stein», på en vegg eller på et gulv (se eksempel 1). Stanses ut i metall (se eksempel 2). Stanses i papir (se eksempel 3). Optimalt sett skal det «skje noe» bak stansen når pentagonet fremstår i denne form, dette gjelder dog ikke på feks visittkort. I de tilfeller der det ikke er mulig å stanse et fysisk hull, skal pentagonet fremstå som en outline strek (feks konvolutter og brevark, se eksempel 4). Strektykkelsen skal da være 0.3 pt. Streken skal oppleves som tynn og elegant.

11

> INNHOLD

3)

Ostie dolore magnit wissit augait, vel dunt voluptat wis nisi m nim quametu ercin utoatueror

4)


Designmanual for Anthon B Nilsen

1)

5. Element Eksempel på pentagon i bruk Ved bruk av pentagonet, skal det fortrinnsvis stå sammen med Anthon B Nilsens logo, aldri alene.

1) Optimalt sett skal det «skje noe» bak stansen når pentagonet fremstår stanset i feks papir.

Her kan det stå en tekst lorem ipsum lorem ipsum en tekst loremznvbjksen jk bkjdf Her kan det stå en tekst lorem ipsum lorem ipsum en tekst loremznvbjksen jk bkjdf Her kan det stå en tekst lorem ipsum lorem

2) Pentagonet stanset. 3) Pentagon som en outline strek kan fremtre i alle størrelser. Men, skal ikke legges «over» bokstaver i logoen (ref. friområde, side 10). Den kan også stå utfallende på formatet.

2)

3)

12

> INNHOLD


Designmanual for Anthon B Nilsen

EKSEMPEL: TRANSPORT NEW

Typografi, primær Transport New Transport er en sans serif font. Den ble i sin tid designet spesielt for trafikkskilt i England og er en elegant og robust skrifttype som kler Anthon B Nilsen godt. Fonten brukes i trykksaker, informasjonsmateriell og reklame. Transport brukes i titler, ingresser og ved mindre tekstmengder. Transport New inneholder vektene light, medium og bold.

AGaramond For lengre tekstpassasjer i feks årsrapporter og brosjyrer kan det være hensiktsmessig med en klassisk antikvaskrift som gir ytterligere lesbarhet og antyder et roligere lesetempo. AGaramond er en imøtekommende og elegant skrifttype, med proporsjoner som harmonerer godt med Transport. AGaramond kan også brukes i titler der det er hensiktsmessig. AGaramond inneholder vektene regular, kursiv og bold.

13

> INNHOLD

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstu EKSEMPEL: AGARAMOND

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrst


Designmanual for Anthon B Nilsen

ARIAL REGULAR

Typografi, sekundær Arial For web og åpne dokumenter som sendes til andre brukere (feks Word og Powerpoint), er det hensiktsmessig å bruke standardfonter som finnes på alle PC´er. Dette vil sikre at innholdet vises likt, uavhengig av lisenser og teknisk plattform hos den enkelte bruker. Arial brukes som erstatningsfont for primærfonten Transport. Arial brukes i titler, ingresser og ved mindre tekstmengder.

Georgia For lengre tekstpassasjer brukes Georgia som erstatningsfont for primærfonten AGaramond. Georgia brukes på web og

i åpne dokumenter som sendes til andre brukere (feks Word og Powerpoint).

14

> INNHOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ARIAL BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 GEORGIA

Ostie dolore magnit wissit augait, vel dunt voluptat wis nisim nim quametuercin utpatuero exer aliquisim nullaore tat, si. Pit laorem quam elessequatie min utat non er se dolore commy niscili quatin henit veliquat illamet prat irit iure commolo rtissi blaoreet ute miniam, sum num ea feu feuis nostis del ing enim nibh er sis nit velisisit praesecte magna consequ ipsusto delit ullaoreet, sequat iriuscillan euiscilla consecte vel eugait lore consed tem velit vullandre min venis dipit il. Ulla commodip euip eugiationse dignim il ex exer at amconse consequi tin

hendionummy nulput aut nonsequis dolobore modip et niat. Velisl ulla corperos nismolesecte estrud dit lutpatis acincilit at vulputpat. Em et lorpercip elit num ex et lobore mincidunt nibh ex et alit adiam quis nisi eratem dolortion et, quat et, quam, quametumsan henim zzril eu feummol oborem er sim iliquipis alit praesed tisciduisim irit nim aliquis adiamconse duip et nullutpa tue tat. Del iuscidu iscinci tetueros nullaorer sequis augue consed eu faciliquat ullan ex eugait aut vercin esequatin exero doleniat wis ea feu facinisi tem velit irit, sequat nulputpatio eu feugait

landre facilit aliquate ex ea feuisi. Del dipissecte exeraese exer sustie dolummodip ex etummolor sit duis. Autpatet vulputpat volenit venisim nosto odolore facillandit vullutpat ese dit velestis nim zzriuscil dolorer sed ero commy nit autatum sandreet nosto od ming enit dipismo dolestrud modolor summod eriusci duissequam iril et, veliquis ea con etueTe modit vent lor susto er sustincip ex eratet aut vullut nibh ero odiamet ullut ver incipsustis ex exerit lum velesto deliqui tismodion ulla consed euiscipit ipsum


Designmanual for Anthon B Nilsen Postale trykksaker Visittkort, frem og bakside. Her skal pentagonet være et stanset hull i papiret.

OLA NORMANN HER KAN DET STÅ EN TITTEL

ANTHON B NILSEN AS BRENNERIVEIEN 5 PB 776 SENTRUM NO-0106 OSLO MOB: +47 000 00 000 TEL: +47 00 00 00 00 FAKS: +47 00 00 00 00 E-POST: abn@abn.no

Visittkort (forside)

15

> INNHOLD

WWW.ABN.NO

Visittkort (bakside)


Designmanual for Anthon B Nilsen Postale trykksaker Brevark, side 1 og side 2.

Ola Normann Gateadresse 111 1111 Bloksberg

Sted: 00.00.0000 Her kommer en tittel satt i Georgia bold 10.5 pt Brødtekst satt i Georgia 10.5 pt, 15 pt radavstand. Seque nonemo tem ulparcit que maximus, solecte nimoloresti officidion reperum volores ciataest volor min reprem volor as des nobisquame con earci consed molest voluptas aritae. Nem repe pliciam, voluptium sit ium inciumquo eium repudam faccae lit ape cus, sant, teturio nsecto im solorum aut explant exere vellabo ratquam quia volesto cum videlitasit fuga. Enda quodionse. Bus, odit, sequi re et odis modis dolut aliatisqui sinti illuptas soluptati tessitas volorem imendi idebitenihil es aut harupta tiatur rest, consequasit omnihitatus verum, nonsequi con ratus, sus rem voluptature quo eveliquatur aute mil endusanim laceatem volo blab incta dollantibus atempor poraecto cum nessimo te cum dit exceprorum nim fugiat velendit inctem aut molupta ex exped magnis arciend itemque nobitias deliquam haritem nobit la nisini berum il ipsam, vel in ressunt vid mo comnimus doloremque corere pedigenimus maio cumque nulparu ptaturit autempor mod molupta eroremqui inctatur si ium que sed molupta conse etur. Onectet pore, seque nonemo tem ulparcit que maximus, solecte nimoloresti officidion reperum volores ciataest volor min reprem volor as des nobisquame con earci consed molest voluptas aritae. Nem repe pliciam, voluptium sit ium inciumquo eium repudam faccae lit ape cus, sant, teturio nsecto im solorum aut explant exere vellabo ratquam quia volesto cum videlitasit fuga. Enda quodionse nus. Bus, odit, sequi re et odis modis dolut aliatisqui sinti illuptas soluptati tessitas volorem imendi idebitenihil es aut harupta tiatur rest, consequasit omnihitatus verum, nonsequi con ratus, sus rem voluptature quo eveliquatur aute mil endusanim laceatem volo blab incta dollantibus atempor poraecto cum nessimo te cum dit exceprorum nim fugiat velendit inctem aut molupta ex exped magnis arciend itemque nobitias deliquam haritem nobit la nisini berum il ipsam, vel in ressunt vid mo comnimus doloremque corere pedigenimus maio cumque nulparu ptaturit autempor mod molupta eroremqui inctatur si ium que sed molupta conse etur. Bus, odit, sequi re et odis modis dolut aliatisqui sinti illuptas soluptati tessitas volorem imendi idebitenihil es aut harupta tiatur rest, consequasit omnihitatus verum, nonsequi con ratus, sus rem voluptature quo eveliquatur aute mil endusanim laceatem volo blab incta dollantibus atempor poraecto cum nessimo te cum dit exceprorum nim fugiat velendit inctem aut molupta ex exped magnis arciend itemque nobitias nulparu ptaturit autempor mod molupta eroremqui

Onectet pore, seque nonemo tem ulparcit que maximus, solecte nimoloresti officidion reperum volores ciataest volor min reprem volor as des nobisquame con earci consed molest voluptas aritae. Nem repe pliciam, voluptium sit ium inciumquo eium repudam faccae lit ape cus, sant, teturio nsecto im solorum aut explant exere vellabo ratquam quia volesto cum videlitasit fuga. Enda quodionse nus. Bus, odit, sequi re et odis modis dolut aliatisqui sinti illuptas soluptati tessitas volorem imendi idebitenihil es aut harupta tiatur rest, consequasit omnihitatus verum, nonsequi con ratus, sus rem voluptature quo eveliquatur aute mil endusanim laceatem volo blab incta dollantibus atempor poraecto cum nessimo te cum dit exceprorum nim fugiat velendit inctem aut molupta ex exped magnis arciend itemque nobitias deliquam haritem nobit la nisini berum il ipsam, vel in ressunt vid mo comnimus doloremque corere pedigenimus maio cumque nulparu ptaturit autempor mod molupta eroremqui inctatur si ium que sed molupta conse etur. Onectet pore, seque nonemo tem ulparcit que maximus, solecte nimoloresti officidion reperum volores ciataest volor min reprem volor as des nobisquame con earci consed molest voluptas aritae. Nem repe pliciam, voluptium sit ium inciumquo eium repudam faccae lit ape cus, sant, teturio nsecto im solorum aut explant exere vellabo ratquam quia volesto cum videlitasit fuga. Enda quodionse nus. Bus, odit, sequi re et odis modis dolut aliatisqui sinti illuptas soluptati tessitas volorem imendi idebitenihil es aut harupta tiatur rest, consequasit omnihitatus verum, nonsequi con ratus, sus rem voluptature quo eveliquatur aute mil endusanim laceatem volo blab incta dollantibus atempor poraecto cum nessimo te cum dit exceprorum nim fugiat velendit inctem aut molupta ex exped magnis arciend itemque nobitias deliquam haritem nobit la nisini berum il ipsam, vel in ressunt vid mo comnimus doloremque corere pedigenimus maio cumque nulparu ptaturit autempor mod molupta eroremqui inctatur si ium que sed molupta conse etur. Bus, odit, sequi re et odis modis dolut aliatisqui sinti illuptas soluptati tessitas volorem imendi idebitenihil es aut harupta tiatur rest, consequasit omnihitatus verum, nonsequi con ratus, sus rem voluptature quo eveliquatur aute mil endusanim laceatem volo blab incta dollantibus atempor poraecto cum nessimo te cum dit exceprorum nim fugiat velendit inctem aut molupta ex exped magnis arciend itemque nobitias deliquam haritem nobit la nisini berum il ipsam, vel in ressunt vid mo comnimus doloremque corere pedigenimus maio cumque nulparu ptaturit autempor mod molupta eroremqui inctatur si ium que sed molupta conse etur. Quo eveliquatur aute mil endusanim laceatem volo blab incta dollantibus atempor poraecto cum nessimo te cum dit exceprorum nim fugiat velendit inctem aut molupta ex exped magnis arciend itemque nobitias deliquam haritem nobit la nisini berum il ipsam, vel in ressunt vid mo comnimus doloremque corere pedigenimus maio cumque nulparu ptaturit autempor mod molupta eroremqui inctatur si ium que sed molupta conse etur.

Med vennlig hilsen Fornavn Etternavn

ANTHON B NILSEN AS PB 776 SENTRUM NO-0106 OSLO TELEFON: +47 00 00 00 00 FAKS: +47 00 00 00 00 ORGANISASJONSNUMMER: NO 991 952 8532 MVA WWW.ABN.NO

Brevark, side 1

16

> INNHOLD

Brevark, side 2


17

> INNHOLD

E65 konvolutt (med/uten vindu) ANTHON B NILSEN AS PB 776 SENTRUM NO-0106 OSLO

ANTHON B NILSEN AS PB 776 SENTRUM NO-0106 OSLO

ANTHON B NILSEN AS PB 776 SENTRUM NO-0106 OSLO

C5 Konvolutt

Konvolutter, C4, C5, E65 format. ANTHON B NILSEN AS PB 776 SENTRUM NO-0106 OSLO

ANTHON B NILSEN AS PB 776 SENTRUM NO-0106 OSLO

Postale trykksaker Designmanual for Anthon B Nilsen

C4 konvolutt (med/uten vindu)


Designmanual for Anthon B Nilsen

Tittel på presentasjon

Kapittelside

(Hvileside)

Her kan det stå en undertittel

Her kan det stå en undertittel

Navn på presentatør Oslo 00.00.2011

Navn på presentasjon og presentatør Oslo 00.00.2011

Navn på presentasjon og presentatør Oslo 00.00.2011

Agendaside

Bulletpunkter og tekst

Dette skal vi snakke om

Nonsuliqua verbiss oltorum probussetym.

• • • • • • • •

• Her kan det stå en første punkt • Her kan det stå en andre punkt • Her kan det stå en tredje punkt

PowerPoint mal Her vises Anthon B Nilsens PowerPoint-mal; Forside, Kapittelside, hvileside, agendaside, malside tekst, med og uten bilder, blankside.

Nias arcienimus ea net aruptia tessequo qui alit Equidepos desimus moraecut occhus publi publi Catus renitre munihic emquem Lorem ipsum Arcienimus ea net aruptia Nias arcienimus ea net aruptia tessequo qui alit veles Lorem ipsum Anulnuvi vdfkj

• Catus renitre munihic emquem • Her kan det stå en tekst • Catus renitre munihic emquem

Nonsuliqua verbiss oltorum probussetym. Equidepos desimus moraecut occhus publi publii prio etiemum se in ductauam iam nonsuliqua verbiss oltorum probuss endiurs labut Catrae menducisvis.Catus renitre munihic emquem permiliurnum publissiliu inceribunumescren. Ante operor isque quem hocchucta, crum muspion tum deatuam nos in ina, niurorbem curibendum inatis etodituid. Nondela befenti acips quam criamquideo. Furivem nos publia? Menatia vatil caec oporid crunium nonsu quite ommo int publia?

Navn på presentasjon og presentatør Oslo 00.00.2011

Navn på presentasjon og presentatør Oslo 00.00.2011

Et bilde - En spalte tekst

Litt tekst - Tre bilder

Nonsuliqua verbiss oltorum probussetym. • Her kan det stå en første punkt • En andre punkt • Og en tredje punkt Nonsuliqua verbiss oltorum probussetym. Equidepos desimus moraecut occhus publi publii prio etiemum se in ductauam iam nonsuliqua verbiss oltorum probuss endiurs labut Catrae menducisvis. Equidepos desimus moraecut occhus publi publii prio etiemum Equidepos desimus moraecut occhus.

Nonsuliqua verbiss oltorum probussetym. Equidepos desimus moraecut occhus publi publii prio etiemum se in ductauam iam nonsuliqua verbiss oltorum probuss endiurs labut Catrae menducisvis. Verbiss oltorum probuss endiurs labut atrae menducisvis. Nonsuliqua verbiss oltorum probussetym.

Navn på presentasjon og presentatør Oslo 00.00.2011

Navn på presentasjon og presentatør Oslo 00.00.2011

Litt tekst - Tre bilder

Blankside

Nonsuliqua verbiss oltorum probussetym.Equidepos desimus moraecut occhus publi publii prio etiemum se in ductauam iam nonsuliqua verbiss oltorum probuss endiurs labut Catrae menducisvis. Verbiss oltorum probuss endiurs labut atrae menducisvis. Nonsuliqua verbiss oltorum probussetym equidepos desimus moraecut occhus. Nonsuliqua verbiss oltorum probussetym equidepos desimus moraecut occhus. Nonsuliqua verbiss oltorum probussetym equidepos desimus moraecut occhus.

Navn på presentasjon og presentatør Oslo 00.00.2011

18

> INNHOLD

Navn på presentasjon og presentatør Oslo 00.00.2011

Equidepos desimus moraecut occhus publi publii prio etiemum se in ductauam iam nonsuliqua verbiss oltorum probuss. labut Catrae menducisvis.


Designmanual for Anthon B Nilsen Eksempel profilering bil Pentagonet er Anthon B Nilsens personlige «merke» og kan brukes på forskjellige flater. Her ser vi pentagon og logo applisert på bil.

ANTHONBNILSEN

COPYRIGHT © 2010 TANGRAM DESIGN

19

> INNHOLD


Designmanual for Anthon B Nilsen Kontaktinformasjon Anthon B Nilsen PB 776 Sentrum NO-0106 Oslo Besøksadresse: Rådhusgaten 27 Tlf +47 24 14 54 00 Fax +47 24 14 54 01 E-post: abn@abn.no www.abn.no

20

> INNHOLD

Abn designmanual 10 02 11  

En visuell identitet skal reflektere en faktisk identitet. De sanselige ytringene skal være et speilbilde av de indre kvalitetene.

Abn designmanual 10 02 11  

En visuell identitet skal reflektere en faktisk identitet. De sanselige ytringene skal være et speilbilde av de indre kvalitetene.