Page 1

Ă˜stensjøveien 32 prospekt


Ledige lokaler Kontor

Lyse fleksible lokaler i profilert bygg på Bryn. Flott inngangsparti med lysgård. Felles kantine, treningsfasiliteter, auditorium og rikelig med parkeringsmuligheter. Beliggenhet

2. etasje

Kantine, parkering inne og ute

SUM

983 m²

Kontakt Markedskonsulent Elin Nygaard

Et meget moderne kontorbygg oppført i år 1999, Bygget fremstår som representativt og har pent beplantet uteområde. Innvendige fellesarealer har høy standard med stor lysgård i adkomstarealet, naturstein på gulvene og inngangspartiet er frodig beplantet. Bygget er utformet som en H med inngangsparti og lysgård i sentrum. Denne formen gjør at alle lokaler blir optimale når det gjelder lysforhold og kort avstand til vinduer. Det er 5 etasjer med kontorlokaler hvorav en noe tilbaketrukket toppetasje. Oppdelingen av etasjene er meget fleksibel noe som gjør at man kan legge til rette for mange forskjellige størrelser på utleiearealer. Lokalene kan tilpasses med åpne arealer og cellekontorer, samt møterom.

Parkering og lager 3 underetasjer er avsatt til utleie av parkering for leietagere, tekniske rom og arkiv/lager. I tillegg er det gode muligheter for å leie utendørs parkeringsplasser. Det er også et eget område med avgiftsbelagte gjesteparkeringsplasser ved bygget.

Kantine I 1. etg. er det en veldrevet kantine for alle leietagere i bygget drevet av ISS. Kantinen har også tilbud om møteromsservering. Kantinen er lys og trivelig og ligger i 1. etg., og i den varme årstiden er det også bord ute. Kantinen er åpen mandag til fredag fra 10.30 – 13.00. Spisepausen har en begrenset varighet, og vi har lagt alt til rette for at du skal slippe å kaste bort tid ved å stå i kø. Et betalingssystem som både er effektivt og hygienisk er derfor innført. Effektivt

-

fordi det går svært hurtig når alle kun trekker et kort gjennom avlesningsterminalen. Hygienisk fordi kontanter ikke benyttes i nærheten av maten. Betalingssystemet innbærer at man kun kan betale med spesielle kantine kort. I kantinen får du kantinekort, og det finnes en automat som enkelt kan laste penger inn på kantinekortet fra ditt bankkort. Det er viktig å notere nr. på

983 m²

Mobil

952 10 965

Telefon

23 37 98 00

Faks

22 65 65 65 elin.nygaard@bryneiendom.no

E-post

Bilder fra Østensjøveien 32


kantinekortet slik at dette kan sperres ved et eventuelt tap av kortet. Saldo kan overføres til nytt kort. Husk å sjekke at det er nok penger på kantinekortet før du skal betale. Juice, melk, te og kaffe er fritt for de ansatte, idet dette betales av firmaene gjennom et kantinebidrag. Mat, min.vann og diverse andre produkter har fornuftige priser. Gjestelunsjer Bedriftene får gjestekort som benyttes når de skal belaste mat på kostnadssted ved gjestelunsjer og/eller møter. Gjester som skal betale lunsjen sin selv, henter seg kantinekort og lader dette. Rekvisisjoner – forhåndsbestilling Forhåndsbestilt mat til møter, kurs og lignende kan gjøres med rekvisisjoner eller på mail bryn-ei@online.no. Bestilling skal skje til kantinen innen kl. 13.00 dagen før. Fakturering Alt kjøp ved bruk av gjestekort eller rekvisisjoner blir 1 gang pr. måned fakturert den enkelte bedrift. Kjøpet vil bli spesifisert med underbilag på beløp pr. gjestekort og alle rekvisisjoner følger med. Dersom det er tvil om beløpene, kan man ved å henvende seg til kantinen helst utenom åpningstid få skrevet ut alle kjøp detaljert. Kassen Kantinen har 2 kasseterminal med 2 kundebaner (brettbaner) og kortleser på hver av brettbanene. Kasseoperatør vil ekspedere kunde fra annen hver side. Vekt i kassen Det vil være vekt i kassen. Denne benyttes ved mat som skal veies, salat og varm mat. NB! Det er viktig å benytte anvist type skål til salat og anvist type skål til varm mat. Kantinen drives av ISS Facility Services AS.Telefonnummer til kantinen er 22729221. Kantinelokalene kan lånes/leies av firmaene til arrangement utenfor kantinens åpningstider. Eventuell bestilling av mat foregår til kantinen, tlf. 22729221 før kl 13.00 dagen før. Ved bestilling nevnes det antall personer og hvilket tidsrom som er aktuelt. Kantinen forlates ryddig og medbrakt utstyr fjernes.

Gjestekantiner Bruk og bestilling av gjestekantinen(e) Med inngang fra lobbyen og kantinen er det innredet en gjestekantine, som kan brukes i 2 størrelser: ● ●

to rom á 12 spiseplasser rundt et bord. ett rom med 22-26 spiseplasser med et langbord. Gjestekantinen er tenkt benyttet av leietakere i forbindelse med lunsj for gjester og sluttede grupper. Ved to-romsløsningen er det montert en enkel whiteboard og lerret for bruk i lunsjmøter og lignende. Det finnes en overhead-prosjektor i hvert rom. Ved bruk som ett rom er det ikke noen god løsning for whiteboard og prosjektor. Større møter (over 10 personer) og møter som går over lengre tid, henvises til møterommet.

Inne


Bestilling av gjestekantinen og gjestemat foregår til kantinen, tlf. 22729221 før kl 13.00 dagen før. Ved bestilling nevnes det antall personer og hvilket tidsrom som er aktuelt. Gjestekantinen vil så bli innredet av personalet til riktig tid. Vi må be om at gjestekantinen forlates ryddig og at medbrakt utstyr og løsøre fjernes.

Auditorium

Bruk og bestilling av møterommet Rommet som har direkte inngang fra lobbyen kan ha tre forskjellige bord/stol oppstillinger. (Se vedlagte skjema) ● ● ●

”kino” for 48 personer pluss event. kateter ”klasserom” for 40 personer pluss event. kateter ”hestesko” for 24 personer pluss event. kateter Rommet er utstyrt med skjerm, whiteboard og flipover, samt overhead-prosjektor. Utenom kantinens åpningstid skal kun døren fra lobbyen benyttes. Rommet forlates ryddig, med alt avfall, medbrakt utstyr og løsøre fjernet. Bestilling Rommet bestilles ved Bryn Eiendom AS’s kontor, telefon 23 37 98 00, på fax 22 65 65 65 eller e-mail minst 2 dager i forveien. Etterskudds fakturering etter gjeldende priser.

Møterom I tilknytning til kantinen finnes et stort konferanserom (kan vi ha en link til konferanserom med bilder og muligheter for plassering) med plass til inntil 48 personer samt en gjestekantine som lett kan gjøres om til to adskilte rom.

Treningssenter Bygget inneholder et treningssenter som er et tilbud til Bryn Eiendoms leietagere. Treningssenteret inneholder ballhall, spinningrom og et rom med apparater. Arca aktivitet og helse driver senteret og har meget godt kvalifiserte instruktører. Her kan man trene på egenhånd eller i organiserte grupper til meget konkurransedyktige priser.

Kommunikasjon Østensjøveien 32 er meget sentralt plassert med tanke på kommunikasjon:

Kollektivt: Bygget ligger mellom Brynseng og Helsfyr T-banestasjon hvor tre forskjellige linjer har stoppested. T-banen bruker ca. 6-8 minutter til sentrum. Helsfyr er et trafikalt knutepunkt I tillegg til T-banen finnes bussforbindelser til nær sagt hele Oslo. Flybussen har stoppested her og bruker ca. 35 min. til Gardermoen. Bryn togstasjon har toglinjer som går både i sørlig og nordlig retning.

Kantine


Bil

Treningssenter

Byggenes plassering i forhold til E-6 og Ring 3 gjør det meget enkelt og effektiv å benytte bil. En tur til Oslo sentrum via Vålerenga tunnelen tar ca. 6 – 8 min.

Tekniske anlegg Ventilasjon/kjøling Det er ført fram til- og fra luft til alle rom. Kapasitet 10-15 m3 pr. time og m2, dvs. 4-5 ganger utskiftning pr. time med tilstrekkelig kjøling slik at innetemperaturen er behagelig året rundt. Dette gir temperatur i h.t. arbeidstilsynets veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. I ekstra varmebelastede rom, som konferanserom, datarom o.l, er det kjølekapasitet til å installere kjølehimling, bafler e.l for individuell regulering.

Elektro /data Belysning Det er installert armaturer med lysstoffrør som gir tilfredstillende belysning i h.t. veiledende verdier (ny installasjonsverdi) i publikasjon fra Selskapet for Lyskultur. Belysningen er soneregulert, men enkelte rom (som konferanse- og møterom) har egen overstyring.

Elektriske anlegg Langs alle yttervegger er det montert el kanaler med plass til sterkstrøm-, data- og telekopling. Ved hver arbeidsplass er montert to doble stikkontakter samt en dobbel for data med egen kurs. I tillegg er det kontaktpunkter for data og tele. Forøvrig i lokalene er det stikkontakter for rengjøring o.l.

Typisk etasje Oppvarming Det er elektriske panelovner, med termostat, ved hver modul (b=2,5m), slik at varmen kan reguleres individuelt.

Alarmanlegg Bygningen har automatisk brannvarslingsanlegg med røykdetektorer som varsler brann på ulmestadiet. Brannalarmen er direkte knyttet til døgnbemannet alarmmottak.

Adkomstkontroll Hoveddørene er automatisk og vil i utgangspunktet være åpne i kontortiden. Etter kontortid låses de automatisk og åpnes ved kodelås, med kort, eller med signal fra de enkelte kontorlokaler. Det er porttelefon og forberedt for TV-kamera.


Plantegninger av det ledige lokalet 2. etasje


Bryn Eiendom AS Nils Hansensvei 2 0667 Oslo Postboks 6620 Etterstad0607 Oslo Telefon: 23 37 98 00 Faks: 22 65 65 65 E-post: firmapost@bryneiendom.no Web: www.bryneiendom.no

Eiendomsforvalter Elin Nygaard Mobil: 952 10 965 Telefon: 23 37 98 00 Faks: 22 65 65 65 E-post: elin.nygaard@bryneiendom.no

Østensjøveien32_BE  

Lyse fleksible lokaler i profilert bygg påBryn. Flott inngangsparti med lysgård.Felles kantine, treningsfasiliteter,auditorium og rikelig me...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you