Page 1

V. 01.2013

Bryggegata 8 • Kontor: 270- 2.500 m2 • God offentlig kommunikasjon • Parkering • Høy arealeffektivitet

• Meget god ventilasjon • Eget kundesenter • Tilpasses kundens ønsker og behov • Innflytting: Q1 2015

3


VIKA

BRYGGEGATA

MUNKEDAMSVEIEN

BRYGGETORGET

TJUVHOLMEN

DIAGO

N

FJO

RD

AL

LÉE

N

NALE

GRUNDINGEN

HOLMENS GATE

STRANDEN

Bryggegata 8

RÅDHUSPLASSEN

5


Bryggegata INNGANG

Bryggegata 8

inngangspartieT - det viktige førsteinntrykket En ny høyreist kontorinngang over to etasjer vil stå tydelig ut i bybildet og skape en solid profesjonell identitet 7


Bryggegata 8- AKER BRYGGES MIDTPUNKT Bryggegata 8 er et av de mest sentrale byggene på Aker Brygge. Det henvender seg ut mot sjøen på den ene siden, og på motsatt side mot Aker Brygges sentrale byrom med Bryggetorget og Holmens gate Bryggegata 8

9


LOBBY

Lobbyen preges av et sjenerøst atrium. Dette vil vÌre byggets hjerte, med hovedtrappen som en sentral skulptur i rommet. Alle fellesfunksjoner og kontorlokaler henvender seg ut mot atriet og skaper et attraktivt og pulserende rom. Fra lobbyen leder büde hovedtrappen og tre representative heiser opp til etasjene.

Bryggegata 8

11


KONTORlokalene

Areal: 270 - 2.500 m2 BTA Antall arbeisplasser: Ca. 12 - 170

Kontorlokalene preges av store, sammenhengende og arealeffektive flater som får godt med tosidig dagslys fra både fasader og artiet. Lokalene er designet for neste genarasjons kontorbrukere og det er lagt vekt på lyse og elegante løsninger. Utsikten mot både fjorden og gatelivet vil bli enestående.

BRYGGEGATA 8 - kontorareal mot bryggetorget Bryggegata 8

13


BRYGGEGATA 8 2.-4. etasje Arealoversikt kontor 1. etasje

Butikk

2. etasje - 2.06

Kontor

683 m2 BTA

3. etasje - 3.03 3. etasje - 3.04

Kontor Kontor

298 m2 BTA 274 m2 BTA

4. etasje - 4.01 4. etasje - 4.06

Kontor Kontor

1048 m2 BTA 1398 m2 BTA

5. etasje

Kontor

UTLEID

6. etasje

Kontor

UTLEID

6. etg 5. etg 4. etg 3. etg 2. etg 1. etg

Bryggegata 8

15


BRYGGEGATA 8 2. Etasje

BRYGGEGATA 8 1. Etasje

Areal: 683 m2 BTA Arbeidsplasser: 28 Cellekontorer: 4 plasser Åpent landskap: 24 plasser Møterom: 3 Kopi/lager: 1 Toaletter: 3 Kaffebarer: 1 Fellesareal Lysatrium

Butikk Restaurant Diagonalen Fellesareal

Tegninger er utarbeidet av iArk

Stranden Bryggegata 8

Stranden 17


BRYGGEGATA 8 3. Etasje - 3.03

BRYGGEGATA 8 3. Etasje -3.04 Areal: 274 m2 BTA Arbeidsplasser: 13 Cellekontorer: 4 plasser Åpent landskap: 9 plasser Møterom/stillerom: 2 Kopi/lager: 1 Toaletter: 3 Sosiale soner: 1 Fellesareal

Areal: 298 m2 BTA Arbeidsplasser: 11 Cellekontorer: 1 plass Åpent landskap: 10 plasser Møterom: 1 Kopi/lager: 1 Toaletter: 2 Kaffebarer: 1 Fellesareal Lysatrium

Bryggegata 8

Stranden

Stranden

19


BRYGGEGATA 8 4. Etasje - 4.01 + 4.06 Areal: 2446 m2 BTA Arbeidsplasser: 77 Cellekontorer: 43 plass Åpent landskap: 34 plasser Møterom/stillerom: 17 Kopi/lager: 5 Toaletter: 12 Kaffebarer: 2

Bryggegata 8

BRYGGEGATA 8 4. Etasje -4.01 +4.06 Areal: 2446 m2 BTA Arbeidsplasser: 133 Cellekontorer: 0 plasser Åpent landskap: 133 plasser Møterom/stillerom: 26 Kopi/lager: 3 Toaletter: 12 Sosiale soner: 5 Fellesareal

21


BRYGGEGATA 8 4. Etasje - 4.06

BRYGGEGATA 8 4. Etasje - 4.01

Mulig oppdeling av etasjen vist med cellekontor.

Mulig oppdeling av etasjen vist med cellekontor.

Areal: 1398 m2 BTA Arbeidsplasser: 45 Cellekontorer: 24 plass Åpent landskap: 21 plasser Møterom/stillerom: 9 Kopi/lager: 4 Toaletter: 7 Kaffebarer: 2

Bryggegata 8

Areal: 1048 m2 BTA Arbeidsplasser: 31 Cellekontorer: 18 plass Åpent landskap: 13 plasser Møterom/stillerom: 11 Kopi/lager: 2 Toaletter: 5 Kaffebarer: 1

23


BRYGGEGATA 8 4. Etasje - 4.06

BRYGGEGATA 8 4. Etasje - 4.01

Mulig oppdeling av etasjen vist med åpent landskap.

Mulig oppdeling av etasjen vist med åpent landskap.

Areal: 1398 m2 BTA Arbeidsplasser: 74 Cellekontorer: 1 plass Åpent landskap: 73 plasser Møterom/stillerom: 14 Kopi/lager: 2 Toaletter: 7 Kaffebarer: 2

Bryggegata 8

Areal: 1048 m2 BTA Arbeidsplasser: 55 Cellekontorer: 0 plass Åpent landskap: 55 plasser Møterom/stillerom: 11 Kopi/lager: 2 Toaletter: 5 Kaffebarer: 1

25


Bryggegata 8 5. Etasje Personalrestaurant:

Stranden Bryggegata 8

Stranden 27


Ă…pent landskap med store glassfasader mot bryggetorget Bryggegata 8

29


Bryggegata 8

31


NYE AKER BRYGGE På Aker Brygge vil både kontorbygg, butikker, restauranter, servicefunksjoner og utearealer gjennomgå en full transformasjon og total fornyelse. De industrihistoriske bygningenes egenart skal fremheves, nybygg med spennende arkitektonisk utformning skal reises og tilbudet innen shopping og servering skal styrkes og rendyrkes. Kontorene vil fremstå imøtekommende og lett tilgjenglige, med en attraktiv, innovativ og tydelig profesjonell identitet. Aker Brygge vil bli en intim og levende del av Oslo, med en tydelig kvalitetspreget profil, beriket av et unikt og mangfoldig tilbud innen handel og servering.

Bryggegata 8

33


Bryggegata 8

35


Bryggegata 8

37


LAV ENERGIUTVEKSLING

0m

4) VARMEVEKSLER

OPTIMAL ENERGIPRODUKSJON

5m 3) KJØLESYSTEM

2) VARMEPUMPE

10 m

15 m 1) SJØVANNSPUMPE

Sjenerøs med estetikken - gjerrig på energibruken GLOCAL er Norwegian Property og Aker Brygges satsning på lokale tiltak som vil gi en positiv, global effekt. GLOCAL er de forpliktelser vi har påtatt oss overfor miljøet vi har rundt oss og samfunnet vi er en del av og skal være en bidragsyter i.Våre definisjoner av miljø- og samfunnsansvar spenner bredt. Dette inkluderer tydelig definerte mål om miljøbesparende tiltak, så vel som høye krav til estetisk utforming av bygg og uteområder i lokalmiljøet.Vi stiller strenge krav til våre samarbeidspartnere og leverandører. For våre kunder skal vi være en god tilrettelegger. Grunnlaget for GLOCAL er den internasjonale BREEAMstandarden, NVEs energimerking, samt Norwegian Property og Aker Brygges selvpålagte tiltak og målsettinger. Dette er noen av dem:

• Sjøvannspumpe skal redusere energiforbruk og Co2-utslipp med 75 % • Energiklasse A-bygg, hvis mulig. Minimum B-bygg • Bygging med miljøvennlige materialer • Kildesortering av avfall

Bryggegata 8

• Bruk av materialer og tekniske løsninger som reduserer energibruken • Tiltak for redusert vannforbruk • Drive stedsutvikling som skaper økt verdi for samfunnet • Skape god tilgjengelighet til offentlige kommunikasjonsmidler

sjøvannspumpeN PÅ AKER BRYGGE 1) Sjøvannspumpe. Sjøvann pumpes opp fra 20 meters dyp 2) Varmepumpe. Temperaturen i vannet overføres: a) I kalde perioder til en varmepumpe som henter ut varmen b) I varme perioder til et kjølesystem som henter ut kulden

3) Kjølesystem. Etter behov fordeles så varme eller kjøling til byggene via varmevekslere 4) Varmeveksler. Energiforbruket reduseres fra 4.000.000 kWh/år til 1.400.000 kWh/år: 75 % reduksjon i Co2-utslipp 39


fakta & fasiliteter •

Areal: 272 - 2500 m2 BTA

Lobby: Stor, lys og moderne lobby

Arbeidsplasser: ca. 12 - 170

Bespisning: Egen personalrestaurant i 5. etg.

Ventilasjon/kjøling: Meget god, individuelle etasjeagregater

Service: NPRO Kundesenter

Kommunikasjon: Kort gangavstand til all offentlig kommunikasjon

Trening: Treningssenter på Aker Brygge

Parkering: Til leie i p-kjeller.

Innflytting: Q1 2015

Sykkel: Innendørs sykkelparkering tilgjengelig

npro kundesenter kundesenter@npro.no

Kundesenteret bidrar til å skape en enklere hverdag for deg som kunde. Vi svarer på spørsmål om bygget du leier, faktura du har fått eller leiekontrakten. Vi skaffer nye adgangskort eller sørger for at en av våre vaktmestere raskt stiller opp ved behov. Ingen henvendelse er for liten, ei heller for stor.

Bryggegata 8

480 50 300

Gode vedlikeholdsrutiner for oppfølging av bygninger, tekniske anlegg og infrastruktur kombinert med en god dialog med våre kunder, sikrer at vi i de aller fleste tilfeller løser problemene før de oppstår. Ved behov for assistanse er vi alltid lett tilgjengelige, raske og pålitelige.

Megler: Akershus Eiendom Ole Christian Iversen

Utleiesjef: Norwegian Property Silje Kragstad

t: +47 920 46 033 / e: oci@akershuseiendom.no

t: +47 402 02 800 / e: sk@npro.no www.norwegianproperty.no

41


norwegian property

Rendyrket eiendomsselskap

Norges beste kundesenter

Fleksibilitet

• 50 fagkompetente ansatte

• Åpent 24/7

• Eget driftsteam

• Ett kontaktpunkt for alle henvendelser

• Mål om å være bransjens mest kundeorienterte eiendomsselskap

• Effektivisering av leietakers hverdag

• Samlet eiendomsportefølje på 600.000 m2; Oslo CBD, Lysaker, Fornebu, Skøyen, Nydalen og Stavanger

• Langsiktig og finansiell sterk partner

Bryggegata 8

• Servicevaktmestere ved behov

• Endringsvillig utleier som aktivt følger leietakers utvikling

Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler i beskrivelsen. Tegninger og bilder er kun ment som illustrasjoner og kan avvike fra endelig leveranse.

Bryggegata 8  

2014 03 31 prospekt bryggegata 8 generell

Bryggegata 8  

2014 03 31 prospekt bryggegata 8 generell