Page 1

AKER BRYGGE - dokkveien 1

• Kontor: fra 250 til 1.250 m2 • God offentlig kommunikasjon • Parkering i bygget • Høy arealeffektivitet

• Meget god ventilasjon • Eget kundesenter • Tilpasses kundens ønsker og behov • Innflytting Q1 2015

3


Dokkveien 1 Sett fra vika Dokkveien 1

5


Dokkveien 1 - VED HOVEDINNGANGEN TIL AKER BRYGGE Dokkveien 1 vil gjennomg책 en full transformasjon og fornyelse b책de innvendig og utvendig. Bygget markerer hovedinngangen til Aker Brygge og vil st책 som et fremtidsrettet signalbygg med unike indre og ytre kvaliteter Dokkveien 1

7


VIKA

BRYGGEGATA

MUNKEDAMSVEIEN

BRYGGETORGET

BRYGGEGATA

FJO

RD

AL

LÉE

N

TJUVHOLMEN

HOLMENS GATE

STRANDEN

Dokkveien 1 INNGANGER

Dokkveien 1

DIAGO

NALE

N

RÅDHUSPLASSEN

inngangspartieT - det viktige førsteinntrykket Nye høyreiste kontorinnganger over to etasjer vil stå tydelig ut i bybildet og skape en solid profesjonell identitet 9


LOBBYER

Kontorene i Dokkveien 1 får høyreiste inngangspartier som strekker seg over to etasjer.Vel innenfor møtes man av elegante lobbyer med en tydelig profesjonell identitet. Inngangene blir godt synlige mot Rådhusplassen og Holmensgate / Grundingen.

Dokkveien 1

11


Dokkveien 1

13


KONTORlokalene

Areal: 2. etasje: 1.105 m2 BTA (kan deles i 249, 487 og 369) 3. etasje: ca 1.000 m2 BTA 6. etasje: 1.249 m2 BTA Antall arbeisplasser: 13 - 150 De elegante lobbyene leder opp til neste generasjons kontorlokaler. Disse preges av store, üpne og arealeffektive flater. Vakre glassfasader og et stort indre lysatrium tilfører godt med dagslys.

Dokkveien 1

15


DOKKVEIEN 1- MODERNE MØTEROM Dokkveien 1

17


Det sentrale lysatriet slipper inn godt med dagslys fra flere sider Dokkveien 1

19


arbeidsplassene - De åpne og fleksible etasjeflatene tilpasses kundens ønsker og behov til organisering - det være seg åpent landskap, cellekontorer eller en kombinasjonsløsning Dokkveien 1

21


Dokkveien 1

23


felles takterrasse som kan disponeres eksklusivt av den enkelte virksomhet - KUN ILLUSTRASJON Dokkveien 1

25


Gjennomført elegant - ned til minste detalj

Dokkveien 1

27


dokkveien 1 1.-8. etasje Arealoversikt kontor

1. etasje

Butikk

2. etasje - Totalt 2. etasje - 2.09 2. etasje - 2.03 2. etasje - 2.02

Kontor Kontor Kontor Kontor

1.105 m2 BTA

3. etasje

Kontor

1.000 m2 BTA

4. etasje

Kontor

UTLEID

5. etasje

Kontor

UTLEID

6. etasje

Kontor

1.249 m2 BTA

7. etasje

Kontor

UTLEID

8. etasje

Kontor

UTLEID

249 m2 BTA 487 m2 BTA 369 m2 BTA

8. etg

7. etg 6. etg 5. etg 4. etg 3. etg 2. etg 1. etg

Dokkveien 1

29


2. etasje kan leies samlet (1105 m2 BTA) eller delt inn som vist her:

dokkveien 1 2. Etasje-2.02 Areal: 369 m2 BTA Arbeidsplasser: 15 Cellekontor: 1 plass Åpent landskap: 0 Møterom/Stillerom: 3

dokkveien 1 2. Etasje - 2.03

2.03

Kopi/arkiv: 1 Toaletter: 2 Kaffebarer: 1

Stranden

Areal: 487 m2 BTA Arbeidsplasser: 13 Cellekontorer: 13 plasser Åpent landskap: 0 Møterom/Stillerom: 2

2.02

Kopi/arkiv: 1 Toaletter: 3 Kaffebarer: 1

dokkveien 1 2. Etasje- 2.09 Areal: 249 m2 BTA Arbeidsplasser: 17 Cellekontorer: 1 plasser Åpent landskap: 16 Møterom/stillerom: 2

Kopi/arkiv: 1 Toaletter: 2 Kaffebarer: 1

2.09

Dokkveien 1

31


DOKKVEIEN 1 6. Etasje Stillerom: 5 Kopi/arkiv: 1 Toaletter: 5 Sosiale soner: 4 Fellesareal Lysatrium

Stranden

Areal: 1.249 m2 BTA Arbeidsplasser: 57 Cellekontorer: 13 Åpent landskap: 44 Møterom: 3

Dokkveien 1

33


INSPIRERENDE OMGIVELSER Regelmessig trening bidrar til økt velvære, skaper bedre trivsel og reduserer sykefraværet. Alle kjenner til de gode effektene av å ha medarbeidere som holder seg i form, men det er ikke alle steder tilgjengeligheten og rammene rundt er tilstrekkelig tilrettelagt for å få alle skikkelig i gang. For mange er det lett å prøve, men vanskelig å fortsette på regelmessig basis. Derfor er det viktig med treningsfasiliteter som er lett tilgjengelige og som inviterer til jevnlig gjenbesøk. Aker Brygge har attraktive treningsfasiliteter som inspirerer til økt aktivitet.

Dokkveien 1

35


SYKKELPARKERING

Alle som jobber på Aker Brygge vil få mulighet til å benytte den topp moderne sykkelparkeringen, som vil etableres på området.

Dokkveien 1

37


NYE AKER BRYGGE På Aker Brygge vil både kontorbygg, butikker, restauranter, servicefunksjoner og utearealer gjennomgå en full transformasjon og total fornyelse. De industrihistoriske bygningenes egenart skal fremheves, nybygg med spennende arkitektonisk utformning skal reises og tilbudet innen shopping og servering skal styrkes og rendyrkes. Kontorene vil fremstå imøtekommende og lett tilgjenglige, med en attraktiv, innovativ og tydelig profesjonell identitet. Aker Brygge vil bli en intim og levende del av Oslo, med en tydelig kvalitetspreget profil, beriket av et unikt og mangfoldig tilbud innen handel og servering.

Dokkveien 1

39


Dokkveien 1

41


Dokkveien 1

43


Dokkveien 1

45


LAV ENERGIUTVEKSLING

0m

4) VARMEVEKSLER

OPTIMAL ENERGIPRODUKSJON

5m 3) KJØLESYSTEM

2) VARMEPUMPE

10 m

15 m 1) SJØVANNSPUMPE

Sjenerøs med estetikken - gjerrig på energibruken GLOCAL er Norwegian Property og Aker Brygges satsning på lokale tiltak som vil gi en positiv, global effekt. GLOCAL er de forpliktelser vi har påtatt oss overfor miljøet vi har rundt oss og samfunnet vi er en del av og skal være en bidragsyter i.Våre definisjoner av miljø- og samfunnsansvar spenner bredt. Dette inkluderer tydelig definerte mål om miljøbesparende tiltak, så vel som høye krav til estetisk utforming av bygg og uteområder i lokalmiljøet.Vi stiller strenge krav til våre samarbeidspartnere og leverandører. For våre kunder skal vi være en god tilrettelegger. Grunnlaget for GLOCAL er den internasjonale BREEAMstandarden, NVEs energimerking, samt Norwegian Property og Aker Brygges selvpålagte tiltak og målsettinger. Dette er noen av dem:

• Sjøvannspumpe skal redusere energibruk og Co2-utslipp med 75 % • Energiklasse A-bygg, hvis mulig. Minimum B-bygg • Bygging med miljøvennlige materialer • Kildesortering av avfall

Dokkveien 1

• Bruk av materialer og tekniske løsninger som reduserer energibruken • Tiltak for redusert vannforbruk • Drive stedsutvikling som skaper økt verdi for samfunnet • Skape god tilgjengelighet til offentlige kommunikasjonsmidler

sjøvannspumpeN PÅ AKER BRYGGE 1) Sjøvannspumpe. Sjøvann pumpes opp fra 20 meters dyp 2) Varmepumpe. Temperaturen i vannet overføres: a) I kalde perioder til en varmepumpe som henter ut varmen b) I varme perioder til et kjølesystem som henter ut kulden

3) Kjølesystem. Etter behov fordeles så varme eller kjøling til byggene via varmevekslere 4) Varmeveksler. Energiforbruket reduseres fra 4.000.000 kWh/år til 1.400.000 kWh/år: 75 % reduksjon i Co2-utslipp 47


fakta & fasiliteter •

Areal: 249- 1.249 m2 BTA

Sykkel: Velutbygd nett av sykkelstier. Egen sykkelparkering

Arbeidsplasser: ca. 13 - 57

Lobby: Store, moderne lobbyer

Ventilasjon/kjøling: Meget god

Service: NPRO Kundesenter

Kommunikasjon: Kort gangavstand til all offentlig kommunikasjon

Trening: Treningssenter på Aker Brygge

Parkering: Til leie i p-kjeller. Gratis parkering for el-bil

Innflytting: Q4 2014 / Q1 2015

npro kundesenter Kundesenteret bidrar til å skape en enklere hverdag for deg som kunde. Vi svarer på spørsmål om bygget du leier, faktura du har fått eller leiekontrakten. Vi skaffer nye adgangskort eller sørger for at en av våre vaktmestere raskt stiller opp ved behov. Ingen henvendelse er for liten, ei heller for stor.

E-post: kundesenter@npro.no | Telefon: 480 50 300

Dokkveien 1

Gode vedlikeholdsrutiner for oppfølging av bygninger, tekniske anlegg og infrastruktur kombinert med en god dialog med våre kunder, sikrer at vi i de aller fleste tilfeller løser problemene før de oppstår. Ved behov for assistanse er vi alltid lett tilgjengelige, raske og pålitelige.

Megler: Akershus Eiendom Ole Christian Iversen

Utleiesjef: Norwegian Property Silje Kragstad

t: +47 920 46 033 / e: oci@akershuseiendom.no www.akershuseiendom.no

t: +47 402 02 800 / e: sk@npro.no www.norwegianproperty.no

49


norwegian property

Rendyrket eiendomsselskap

Norges beste kundesenter

Fleksibilitet

50 fagkompetente ansatte

Åpent 24/7

Eget driftsteam

Ett kontaktpunkt for alle henvendelser

Mål om å være bransjens mest kundeorienterte eiendomsselskap

Effektivisering av leietakers hverdag

Samlet eiendomsportefølje på 600.000 m2 Oslo CBD, Lysaker, Fornebu, Skøyen, Nydalen og Stavanger

Langsiktig og finansiell sterk partner

Servicevaktmestere ved behov

Endringsvillig utleier som aktivt følger leietakers utvikling

Visjon: Skape engasjerende møteplasser og relasjoner Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler i beskrivelsen. Tegninger og bilder er kun ment som illustrasjoner.

Dokkveien 1

Dokkveien 1  

2014 02 03dokkveien 1 Akershus Eiendom

Dokkveien 1  

2014 02 03dokkveien 1 Akershus Eiendom