Page 1

Des i gnCh a l l en g

Pause Paus i ngpr ov i desoppor t uni t yt or es t , or i ent , andc onnec t T eam Aquar i um oft heNov201024Hour sDes i g nChal l eng eT r adi ngSpac es

T hi ss pac ef ac i l i t at eshumani t y.Al i t t l epi ec eofhomec omf or tr ei nf or c es nei g hbor l i kebehav i or , s af et y , andawar enes s

pg19  

DesignChallenge Thisspacefacilitates humanity .Alittlepieceofhomecomfort reinforces neighbor-likebehavior,safety,andawareness Team Aquarium...