Page 1

TEKST Koostajad: Kristel Viira ja K端llu Kaju


Soovitused teksti vormistamiseks ●

● ●

Vormistage tekst nii, et iga rida sisaldab ainult 8-15 sõna! Teksti lõigud ei tohi olla liiga pikad! 8 rida ehk < 60 sõna. Teksti asemel loetelud. Joondage tekst vasaku ääre järgi, kuna tsentreeritud ning vasaku ja parema ääre järgi joondatud teksti on raskem lugeda.


Sans-Serif fondid ●

Serif fondid - tähtedel on nn jalad või sabad, Sans serif fondid - tähtedel puuduvad jalad. Times New Roman ja Garamond sobivad kasutamiseks trükiste puhul. Sans-Serif fontidest sobivad kasutada Verdana, Arial ja Tahoma.


Teksti vormistamine ●

Olge kindel, et tekst on loetava suurusega! Tekst peaks olema vähemalt 12-punktise ja pealkirjad 18-punktise suurusega.

Kasutage tausta, mis on tekstiga kontrastne!

Kõige kergem on lugeda musta kirja kollasel taustal. ●

Pealkiri peab olema põhitekstist eraldatud!


Teksti vormistamine ●

Ärge kasutage teksti allajoonimist!

Lugeja võib ekslikult arvata, et tegemist on lingiga, mis millegipärast ei tööta. ●

Tekst ei tohi olla igav! Rõhutada saab fondi, suuruse või värvi muutmisega. Rõhutama peab olulist infot!

Teksti vormistamine  

Haridustehnoloogia

Teksti vormistamine  

Haridustehnoloogia